• BEZPŁATNE SZKOLENIE ONLINE
     • BEZPŁATNE SZKOLENIE ONLINE

     • Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA I WDROŻENIA EFEKTYWNEJ STRUKTURY PRACY ZDALNEJ Z UCZNIAMI, RODZICAMI I NAUCZYCIELAMI. Temin 31.03.2020 r. (wtorek), godz. 09.00

      SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA I WDROŻENIA EFEKTYWNEJ STRUKTURY PRACY ZDALNEJ Z UCZNIAMI, RODZICAMI I NAUCZYCIELAMI.

       

      Stowarzyszenia Epsilon Plus oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zapraszają dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół do udziału w bezpłatnym szkoleniu webinarowym (prowadzonym on-line) w dn. 31.03.2020 r. (wtorek), godz. 09.00 pt. „Możliwość wdrożenia efektywnej struktury pracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami on-line”.  

      Zakres szkolenia:

      1. Przedstawienie najistotniejszych założeń efektywnej pracy zdalnej z uwzględnieniem znaczących odmienności pomiędzy pracą stacjonarną a pracą on-line.
      2. Znaczenie i waga stworzenia ujednoliconej dla całej placówki koncepcji pracy zdalnejz wykorzystanie uwspólnionych narzędzi i platform.
      3. Przedstawienie darmowych i efektywnych narzędzi budowy systemy zdalnego nauczania,w szczególności: Google Classroom – ułatwiające organizację nauki w klasach oraz Zoom – zapewniający pełną interakcję i komunikację z grupą i umożliwiający pracę wychowawczą on-line. 
      4. Omówienie podstawowych zagadnień wpływu izolacji na zdrowie psychiczne uczniów, rodzicówi nauczycieli oraz możliwości wpływania na dobrostan osób korzystających z pracy zdalnej.
      5. Podstawowe zapoznanie się z koncepcją nauczyciela jako lidera w projekcie zdalnej nauki, który koordynuje pracę zespołu klasowego, dba o utrzymanie i jakość relacji w zespole oraz oferuje wsparcie poprzez kontakt on-line.                           

      Uczestnicy: dyrektorzy lub wicedyrektorzy szkół wszystkich poziomów (1 osoba na szkołę).

      Czas i miejsce: Szkolenie odbywać się będzie na platformie LiveWebinar. Czas trwania – 2 godz. dydaktyczne. 

      Aby wziąć udział w szkoleniu:

      1. Prosimy wejść w link do rejestracji (podany poniżej). 
      2. Zostaną Państwo przekierowaniu do formularza rejestracyjnego, gdzie należy uzupełnić dane rejestracyjne. 
      3. Prosimy podać adres email, z którego Państwo korzystacie, ponieważ na niego system wyśle indywidualny link do szkolenia.
      4. W otrzymany link prosimy wejść w planowanym terminie szkolenia.

      Link do rejestracji: https://livewebinar.com/536-118-062/00c47e552faa64345ddee6c224c4073f

      Termin szkolenia: 31.03.2020 r., godz. 09.00

       Warunki techniczne udziału:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
    • Konta użytkowników
     • Konta użytkowników

     • For some parts of timetable or substitution, you may need to login. If you lost your password, please use the link “I do not know the login name or password” and type in your email. If you haven’t received the password yet, please wait, the school will provide you with one when everything is the ready to go.
    • SZKOLENIE ONLINE. Pozytywna dyscyplina nastolatków. Termin 07.05.2020 r. godz. 16:00 - 19.00
     • SZKOLENIE ONLINE. Pozytywna dyscyplina nastolatków. Termin 07.05.2020 r. godz. 16:00 - 19.00

     • Program:

      • Czym jest Pozytywna Dyscyplina
      • 5 Kryteriów Skutecznej PD
      • 4 P Pomyłek
      • 7 Postaw i Umiejętności
      • Pochwała a zachęta
      • 4 Filary Kary
      • Lodowa Góra „złych" zachowań

      Jeśli chcesz dowiedzieć się:

      Jak funkcjonuje mózg nastolatka

      Jak rozmawiać z nastolatkiem z uważnością i samemu być wysłuchanym?

      Jak budować więź opartą na szacunku i zaufaniu?

      Jak zastąpić kłótnie współpracą?

      Jak poznawać świat nastoletniego dziecka i spędzać razem czas?

      Jak być jednocześnie przystanią, do której może wracać i pasem startowym w dorosłe życie

      Adresaci: zainteresowani nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy.

      Prowadząca: dr Agnieszka Chęcińska – Kopiec.

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 07.05.2020 r. godz. 16:00 - 19.00  (czwartek).

      Miejsce szkolenia: ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy LiveWebinar (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

      Warunki techniczne udziału:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Zaświadczenie zostanie wysłane pocztą tradycyjną po zakończeniu stanu epidemii w Polsce lub zostanie przekazane do placówki (w przypadku placówek z Sosnowca).

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 50zł

       

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 06.05.2020 r.

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

      Formularz zgłoszeniowy - dla placówek

      Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie indywidualne

    • SZKOLENIE ONLINE. Pozytywna dyscyplina w żłobku i przedszkolu. 05.05.2020
     • SZKOLENIE ONLINE. Pozytywna dyscyplina w żłobku i przedszkolu. 05.05.2020

     • Program:

      • Czym jest Pozytywna Dyscyplina
      • 5 Kryteriów Skutecznej PD
      • 4 P Pomyłek
      • 7 Postaw i Umiejętności
      • Pochwała a zachęta
      • 4 Filary Kary
      • Lodowa Góra „złych" zachowań

      Podczas szkolenia odpowiemy na pytania: 

      ·         jakie i jak wykorzystać narzędzia pozytywnej dyscypliny

      ·         jak być uprzejmym i stanowczym jednocześnie

      ·         jakie mogą być przyczyny „niewłaściwego” zachowania dzieci i jak sobie z nimi   

                radzić

      ·         skąd bierze się złość, dlaczego dzieci tak często reagują złością, jak radzić sobie

                ze złością dziecka

      ·         dlaczego kary i nagrody nie motywują dziecka do pozytywnej zmiany

      ·         jak motywować, a nie szufladkować dzieci

      ·         jak uczyć dziecko samodzielności, odpowiedzialności oraz szacunku

      ·         jakie wyróżniamy osiągnięcia poznawcze na każdym etapie życia

                (w 1’szym, 2’gim i 3’cim r.ż.)

      ·         jakie pojawiają się wyzwania na każdym w tych etapów rozwojowych

      Adresaci: wychowawcy, pedagodzy i opiekunowie żłobków i przedszkoli

      Prowadząca: dr Agnieszka Chęcińska – Kopiec

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 05.05.2020 r. godz. 16:00 - 19.00 (wtorek)

      Miejsce szkolenia: ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy LiveWebinar (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

      Warunki techniczne udziału:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Zaświadczenie zostanie wysłane pocztą tradycyjną po zakończeniu stanu epidemii w Polsce lub zostanie przekazane do placówki (w przypadku placówek z Sosnowca).

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 50zł

       

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 04.05.2020 r.

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

      Formularz zgłoszeniowy - dla placówek

      Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie indywidualne

    • Szkolenie online. System Informacji Oświatowej w praktyce. Termin: 09.09.2020 r. godz. 9.00 – 14.00 (środa)..
     • Szkolenie online. System Informacji Oświatowej w praktyce. Termin: 09.09.2020 r. godz. 9.00 – 14.00 (środa)..

     • Zapraszamy na szkolenie online:

      SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ W PRAKTYCE – WPROWDZANIE DANYCH DO SIO, POPRAWNOŚĆ DANYCH POD KĄTEM FINANSOWYM
      (DANE DO SUBWENCJI OŚWIATOWEJ)

      Celem szkolenia jest poznanie tzw. nowego systemu informacji oświatowej w praktyce. Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników szkół i dyrektorów wprowadzających dane do systemu. Szkolenie jest także adresowane do pracowników samorządu, którzy potwierdzają prawdziwość danych subwencyjnych.

      Prowadzący szkolenie, na aplikacji nowego SIO pokaże jak poprawnie uzupełnić dane, uwzględniając merytoryczne aspekty wprowadzania danych do SIO pod kątem naliczenia subwencji oświatowej. Osoby wprowadzające dane do SIO przy przekazywaniu danych są zobowiązane stosować merytoryczne wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, tak aby dane wprowadzone do SIO były poprawne i zapewniły właściwe finansowanie oświaty, które MEN przekazuje w postaci subwencji oświatowej. W przypadku błędnie wprowadzonych danych i zawyżenia subwencji samorząd musi zwrócić te środki, a w przypadku zaniżenia subwencji nie może wystąpić o jej zwiększenie z tytułu błędu w SIO.

      Prowadzący przedstawi procedurę potwierdzenia prawdziwości danych wprowadzanych w nowym SIO do naliczenia subwencji oświatowej. Omówiona zostanie rola dyrektora w weryfikacji danych do subwencji, jak dyrektor może weryfikować dane wprowadzane w raportach oraz jak i do kiedy można poprawić błąd w nowym SIO wg stanu na dzień 30 września, aby był uwzględniony do subwencji. Omówiona zostanie rola samorządu w procesie weryfikacji
      i potwierdzania danych subwencyjnych.

      Program szkolenia:

      1. Aspekty prawne – ustawa o systemie informacji oświatowej.
      2. Udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO (kto może być upoważniony, na jaki okres, przedłużanie upoważnień, cofanie upoważnień, upoważnienia w wersji papierowej i elektronicznej). Prezentacja na aplikacji nowego SIO, jak złożyć wniosek i uzyskać dostęp do bazy danych SIO. Ochrona danych osobowych. Dane osobowe w SIO a RODO.
      3. Terminy przekazywania danych do SIO. Termin ogólny i terminy dla danych zbiorczych. Terminy subwencyjne.
      4. Ustawowe obowiązki dyrektora szkoły w związku z uczniem niezweryfikowanym z rejestrem PESEL (współpraca z urzędem stanu cywilnego). Realizacja tego obowiązku w aplikacji SIO, a także poprawność przygotowanej dokumentacji papierowej. Konsekwencje braku weryfikacji. 
      5. Prawidłowy sposób rejestrowania orzeczeń i opinii (współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną). Realizacja tego obowiązku w aplikacji SIO. Weryfikacja orzeczenia a naliczenie subwencji oświatowej na to orzeczenie. Okres obowiązywania orzeczenia w aplikacji SIO.
      6. Terminy przekazywania danych do SIO w kontekście naliczenia subwencji. Przedstawienie terminarza subwencyjnego. Czy można poprawiać dane subwencyjne? Kogo należy powiadomić w przypadku korekty danych subwencyjnych? Do kiedy można poprawić dane subwencyjne? Co w sytuacji błędnie wprowadzonych danych po naliczeniu subwencji? Czy szkoła może zmieniać SIO za poprzednie lata?
      7. Prezentacja na aplikacji nowego SIO, jak wprowadzać dane do systemu przez przedszkole, szkołę lub placówkę w każdym z modułów: Podmiot, Uczeń, Nauczyciel, Dane zbiorcze.
      8. Prezentacja na aplikacji nowego SIO, jak wprowadzać dane do systemu przez jednostkę samorządu terytorialnego w każdym z modułów: RSPO, Dane zbiorcze.
      9. Wprowadzanie danych do nowego SIO w kontekście naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu. Aspekty merytoryczne dotyczące wprowadzania danych do nowego SIO – prezentacja na aplikacji.
      10. Poprawne przypisanie uczniów do oddziałów podstawowych i dodatkowych – wskazanie kiedy uczeń powinien być w dwóch oddziałach.
      11. Poprawna rejestracja pobytu wychowanka w placówkach oświatowych.
      12. Poprawne wprowadzenie orzeczeń uczniów, wraz z okresami obowiązywania oraz ich weryfikacja z poradnią.
      13. Poprawne wprowadzenie pozostałych danych subwencyjnych, dotyczących ucznia (nauczanie domowe, nauczanie indywidualne, bezpłatna nauka języka polskiego, młodociany pracownik, internat itd.).
      14. Poprawne wprowadzenie umów nauczycieli do subwencji oświatowej (rodzaj umowy, tygodniowy wymiar zajęć, nieobecności subwencyjne, awans zawodowy).
      15. Prezentacja operacji grupowych usprawniających pracę w nowym SIO: filtry, grupowe operacje
       w module Uczeń i Nauczyciel. Możliwości importu danych z dzienników elektronicznych do SIO.
      16. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przy wprowadzeniu danych do subwencji – podejście praktyczne.
      17. Potwierdzanie prawdziwości danych w nowym SIO do naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu: omówienie zestawienia zawierającego dane z nowego SIO do naliczenia subwencji oświatowej, omówienie procedury potwierdzenia prawdziwości zestawiania subwencyjnego. Rola dyrektora w potwierdzaniu danych subwencyjnych ze szkół i terminy ustawowe. Jak i do kiedy można poprawić błąd w nowym SIO w kontekście ustawowych terminów naliczenia subwencji na danych z nowego SIO? Kogo należy informować o korekcie danych? Okres możliwych korekt danych SIO i brak możliwości takich korekt po określonej dacie. Rola samorządu w weryfikacji i potwierdzaniu danych subwencyjnych – dokumentacja, wyliczenia, sprawdzenie danych w SIO z arkuszami, terminy dla samorządu.
      18. Konsekwencje niewprowadzenia danych subwencyjnych oraz wprowadzenia ich niezgodnie ze stanem faktycznym – zwrot nienależnie pobranej subwencji, 5-letni okres kontroli.
      19. Raporty w strefie dla zalogowanych. Weryfikacja poprawności danych subwencyjnych z punktu widzenia dyrektora – omówienie raportu subwencyjnego, liczba uczniów i ich charakterystyki (wagi do subwencji), liczba etatów nauczycieli – na podstawie, których danych wprowadzonych do SIO są generowane raporty subwencyjne i naliczana subwencja oświatowa. Raport subwencyjny SIO a arkusz organizacyjny.
      20. Raporty w strefie dla zalogowanych. Weryfikacja poprawności danych subwencyjnych z punktu widzenia samorządu – omówienie raportu subwencyjnego do potwierdzenia przez samorząd. Kontrola poprawności danych subwencyjnych z punktu widzenia jednostki samorządu terytorialnego. Możliwości i ograniczenia. Funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego uławiające automatyzację weryfikacji. Raport subwencyjny SIO a arkusz organizacyjny.
      21. Praca z instrukcjami do nowego SIO – jak sprawnie i szybko znaleźć odpowiedź na pojawiające się pytania, dotyczące technicznych i merytorycznych aspektów wprowadzania danych.

      Prowadząca:
      Daria Pietrzykowska – szkolenie poprowadzi były wieloletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, który w MEN był odpowiedzialny za wdrażanie nowego SIO oraz za naliczanie subwencji oświatowej dla samorządu (jako kierownik wydziału i dyrektor departamentu odpowiedzialnego za finanse oświaty).

      Data i godzina realizacji szkolenia:

      Termin:  09.09.2020 r., godz. 9.00 – 14.00 (środa).

      SZKOLENIE ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany dzień przed szkoleniem link do platformy LiveWebinar (prosimy o sprawdzenie SPAM-u). Pokój wirtualny zostanie  otwarty 5 minut przed szkoleniem

      Warunki techniczne udziału:

      • Dobry dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 04.09.2020 r.

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl