• Szkolenie ONLINE: Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek Blok III Termin: 27.11.2020 r.(piątek) godz.16.00
     • Szkolenie ONLINE: Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek Blok III Termin: 27.11.2020 r.(piątek) godz.16.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek

      Blok III

      Adresaci: logopedzi - zwłaszcza rozpoczynający pracę w zawodzie, osoby będące w trakcie studiów logopedycznych.

      Prowadzący szkolenie: Małgorzata Worytko

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia:

      • Wywoływanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji głoski r oraz głosek dźwięcznych.

       Data i godzina realizacji szkolenia: 27.11.2020r. godz. 16.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 100 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  

       

    • Szkolenie ONLINE: Design thinking – wprowadzenie. Termin 30.11.2020 r.(poniedziałek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Design thinking – wprowadzenie. Termin 30.11.2020 r.(poniedziałek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Design thinking – wprowadzenie.

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

      Prowadzący szkolenie: dr Beata Master

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Design thinking – wprowadzenie, przykłady rozwiązań.
      • Fazy design thinking – proces twórczego myślenia.
      • Praca z wybranymi narzędziami design thinking.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 30.11.2020 r.(poniedziałek) godz. 17.00                                                                                                                  

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 100 zł

      Formularz zgłoszeniowy dołączony należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Nauczyciel współorganizujący proces kształcenie ucznia ze spektrum autyzmu w szkole masowej. Termin: 01.12.2020 r. (wtorek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Nauczyciel współorganizujący proces kształcenie ucznia ze spektrum autyzmu w szkole masowej. Termin: 01.12.2020 r. (wtorek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Nauczyciel współorganizujący proces kształcenie ucznia ze spektrum autyzmu

      w szkole masowej.

       

      Adresaci: nauczyciele współorganizujący, nauczyciele przedmiotów, specjaliści, dyrektorzy

      Prowadzący szkolenie: Magdalena Wilk-Konieczna

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Podstawy prawne zatrudniania nauczycieli współorganizujących.
      • Obowiązki nauczyciela współorganizującego.
      • Współpraca nauczyciela współorganizującego z gronem pedagogicznym, rodzicami ucznia i innymi uczniami.
      • Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami ucznia ze spektrum autyzmu.
      • Sposoby dostosowywania form i metod pracy do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 01.12.2020 r.(wtorek) godz. 17.00                                                                                                                  

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy dołączony należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Kreatywnie i z pomysłem w przedszkolu: zajęcia tematyczne. Termin 02.12.2020 r. (środa) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Kreatywnie i z pomysłem w przedszkolu: zajęcia tematyczne. Termin 02.12.2020 r. (środa) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Kreatywnie i z pomysłem w przedszkolu: zajęcia tematyczne.

       

      Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego .

      Prowadzący szkolenie: Beata Szymańska i Radosław Szymański.

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Ogólna koncepcja comiesięcznych zajęć.
      • Warsztaty (omówienie i ćwiczenia).
      • Dyskusja .

      Data i godzina realizacji szkolenia: 02.12.2020 r. (środa) godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie online. Archiwizacja dokumentacji w oświacie. Zmiana terminu na 04.11.2020 godz. 9:00-14:00
     • Szkolenie online. Archiwizacja dokumentacji w oświacie. Zmiana terminu na 04.11.2020 godz. 9:00-14:00

     •  

      Zapraszamy na szkolenie online.: Archiwizacja dokumentacji w oświacie.

      Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

      Główne treści szkolenia:

      1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w podmiocie:
       1. Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego, kadr, ochrony danych osobowych .
       2. Podstawowe konstrukcje prawa w zakresie archiwizacji, kadr, ochrony danych osobowych.
      2. Przekazywanie akt powstałych w podmiocie:
       1. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt.
       2. Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentacji (kat. A, B, BE, BC).
       3. Postępowanie z dokumentacją elektroniczną.
       4. Przekazywanie akt do składnicy akt.
       5. Porządkowanie wewnętrzne jednostek aktowych.
       6. Opisywanie teczek.
       7. Sporządzanie ewidencji.
      3. Instrukcja archiwalna:
       1. Organizacja i zadania archiwum zakładowego/składnicy akt.
       2. Lokal archiwum zakładowego/składnicy akt.
       3. Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji (spis zdawczoodbiorczy, wykaz spisów).
       1. Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym.
       1. Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie.
       2. Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym/składnicy akt.
       3. Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego/składnicy akt.
       4. Zasady przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
       5. Sprawozdawczość składnicy akt.
       6. Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji lub likwidacji jednostki.
      4. Zmiany w procedurze brakowania dokumentacji:
      5. Analiza procesu brakowania dokumentacji w świetle obowiązujących procedur.
      6. Niszczenie akt a brakowanie dokumentacji.
      7. Jak długo należy przechowywać akta w podmiocie (aspekt służbowy, kontrolny, socjalny i historyczny)?
      8. Kto odpowiada za brakowanie akt w podmiocie i jak często należy je przeprowadzać?
      9. Zniesienie wzorów formularzy dot. brakowania i co z tego wynika?
      10. Typowanie dokumentacji do zniszczenia.
      11. Sporządzanie wniosku na brakowanie.

       

      1. Porządkowanie dokumentacji wytwarzanej w Podmiocie:
       1. Zakres i formy dokumentacji księgowej.
       2. kwalifikacja dokumentacji księgowej.
       3. Przechowywanie dokumentacji księgowej.
       4. Brakowanie dokumentacji księgowej.
       5. Postępowanie z dokumentacją kadrowo- płacową.
       6. Kwalifikowanie, przechowywanie i brakowanie dokumentacji kadrowo- płacowej.
       7. Dokumentacja elektroniczna- postępowanie, przechowywanie i brakowanie.
       8. Postępowanie z dokumentacją oświatową.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 04.11.2020 r., godz. 9:00-14:00

      Wykładowca:

      Adam Parysz – dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją  Współczesną. Właściciel AMP Trainers’ Hub, czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe
      w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń

      Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/przedszkoli i placówek oświatowych, sekretarze szkół
      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 120 zł

      Formularz zgłoszeniowy dołączony należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: 1. Praca z filmem na zdalnych lekcjach wychowawczych – wprowadzenie teoretyczne. 2. Zdalna godzina wychowawcza z filmem w praktyce – temat: Jak się motywować do nauki? Termin: 25.11.2020 r. (środa) godz. 17.00 nauczyciele klas 5-8 szkoły podstawowej.
     • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: 1. Praca z filmem na zdalnych lekcjach wychowawczych – wprowadzenie teoretyczne. 2. Zdalna godzina wychowawcza z filmem w praktyce – temat: Jak się motywować do nauki? Termin: 25.11.2020 r. (środa) godz. 17.00 nauczyciele klas 5-8 szkoły podstawowej.

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      1. Praca z filmem na zdalnych lekcjach wychowawczych – wprowadzenie teoretyczne.

      2. Zdalna godzina wychowawcza z filmem w praktyce  – temat: Jak się motywować do nauki? 

       

      Adresaci: nauczyciele klas 5-8 szkoły podstawowej

      Prowadzący szkolenie: dr Joanna Zabłocka-Skorek

      Filmoznawczyni, edukatorka, certyfikowana trenerka PISF i CEO w zakresie edukacji filmowej, dyrektor Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej i Społecznej „KinoSzkoła”, Prezes Fundacji
      „KinoSzkoła”, autorka licznych wystąpień i publikacji z zakresu edukacji medialnej.
      Od 2001 roku zajmuje się edukacją filmowo-medialną dzieci i dorosłych – początkowo prowadziła zajęcia
      w kinach na Śląsku, a od 2006 roku tworzyła repertuar i koordynowała pięcioma edycjami Multimedialnego Programu Edukacyjnego realizowanego przez Apollo Film w miastach województwa małopolskiego.
       W 2011 roku stworzyła Ogólnopolski Interdyscyplinarny Projekt Edukacji Medialnej „KinoSzkoła”,
      w którym obecnie uczestniczy prawie 300 tysięcy uczniów w ponad 70 miastach na terenie całej Polski. Corocznie program „KinoSzkoła” jest rekomendowany przez Centralny Gabinet Edukacji Filmowej w Łodzi,
       a zgodność z podstawą programową i jakość zawartości merytorycznej gwarantowane
      są przez Certyfikat Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego.
      W 2014 roku za program KinoSzkoła otrzymała nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii edukacja młodego widza, a w 2016 roku Honorowy Złoty Bilet (przyznawany przez Stowarzyszenie Kina Polskie) za wybitne zasługi w upowszechnianiu kultury filmowej w Polsce. W 2020 roku została Stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne + 15 min. przerwy

      Główne treści szkolenia

      Dzieło filmowe to doskonałe narzędzie nie tylko edukacyjne, lecz również wspierające procesy wychowawcze. W trakcie recepcji tekstu odbiorca, dzięki procesowi projekcji-identyfikacji, utożsamia się z bohaterem, a tym samym może przepracować własne lęki, wzmocnić swój system wartości, kształtować empatię i relacje społeczne. Wychowawca, mając pełną świadomość znaczenia roli filmu w procesie kształtowania systemu aksjonormatywnego, może wspierać swoich podopiecznych w procesie wychowania „do wartości”.

      W pierwszej części webinarium, skoncentrujemy się na teoretycznych podstawach aksjologicznej edukacji audiowizualnej, by w drugiej części przenieść wiedzę teoretyczną na praktykę pracy z filmem na godzinie wychowawczej, poświęconej motywowaniu uczniów do samodzielnej nauki.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 25.11.2020 r.(środa) godz. 17.00

                                                                                                                             

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Matematyczne łamanie głowy – matematyka w zagadkach, szyfrach i kodach (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna). Termin 04.11.2020r. godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Matematyczne łamanie głowy – matematyka w zagadkach, szyfrach i kodach (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna). Termin 04.11.2020r. godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Matematyczne łamanie głowy – matematyka w zagadkach, szyfrach i kodach

      (edukacja przedszkolna i  wczesnoszkolna).

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

      Prowadzący szkolenie: Magdalena Marekwia

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia:

      •  Rola łamigłówek, zagadek i zadań nietypowych w edukacji matematycznej.
      • Przegląd zagadek i łamigłówek.
      • Przegląd szyfrów dla dzieci.
      • Podstawy kodowania.
      • Nowe technologie w ed. matematycznej.
      • Włączanie zagadek, łamigłówek i kodowania do edukacji matematycznej.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 04.11.2020r. godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek Blok II Termin: 6.11.2020 r. godz.16.00
     • Szkolenie ONLINE: Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek Blok II Termin: 6.11.2020 r. godz.16.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek

      Blok II

       

      Adresaci: logopedzi - zwłaszcza rozpoczynający pracę w zawodzie, osoby będące w trakcie studiów logopedycznych.

      Prowadzący szkolenie: Małgorzata Worytko

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Wywoływanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek tylnojęzykowych (k, g, h) spółgłosek szeregów: syczących (sz, ż, cz, dż), syczących (s, z, c, dz), (ś, ź, ć, dź)

       Data i godzina realizacji szkolenia: 6.11.2020r. godz. 16.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 100 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać   na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Pozytywna Dyscyplina w klasie. Termin: 19.11.2020 r. (czwartek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Pozytywna Dyscyplina w klasie. Termin: 19.11.2020 r. (czwartek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Pozytywna Dyscyplina w klasie.


      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół.

      Prowadzący szkolenie: dr Agnieszka Chęcińska-Kopiec

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Jak nie kontrolować zachowania dzieci, a zamiast tego po prostu prowadzić lekcje!?
      • Budowanie z uczniami relacji opartej na współpracy, umiejętności rozwiązywania problemów oraz obopólnym szacunku.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 19.11.2020 r.(czwartek) godz. 17.00                                                                                                             

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 


    • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: Dyrektor jako lider. Jak efektywnie zarządzać swoim zespołem. Termin: 17.11.2020 r. (wtorek) godz. 10.00
     • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: Dyrektor jako lider. Jak efektywnie zarządzać swoim zespołem. Termin: 17.11.2020 r. (wtorek) godz. 10.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Dyrektor jako lider. Jak efektywnie zarządzać swoim zespołem.


      Adresaci: zainteresowani dyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek oświatowych.

      Prowadzący szkolenie: Rafał Rogowicz.

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

      Główne treści szkolenia:

      • Praca z archetypami Jungowskim.
      • Narzędzia skutecznej komunikacji: język i mowa ciała.
      • Modele zarządzania.
      • Czym jest marka osobista?

      Data i godzina realizacji szkolenia: 17.11.2020 r.(wtorek) godz. 10.00        

                                               

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 100 zł


      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 


    • ZMIANA terminu na II semestr w roku szkolnym 2020/2021 Laboratorium Pedagogiki Teatru kurs online rozwijający umiejętności w zakresie szeroko pojętej edukacji teatralnej.
     • ZMIANA terminu na II semestr w roku szkolnym 2020/2021 Laboratorium Pedagogiki Teatru kurs online rozwijający umiejętności w zakresie szeroko pojętej edukacji teatralnej.

     • Laboratorium Pedagogiki Teatru

      kurs online rozwijający umiejętności w zakresie szeroko pojętej edukacji teatralnej.

      TEMAT

      W tym roku tematem przewodnim kursu jest edukacja regionalna, którą od 2017 roku sosnowieckie szkoły prowadzą w ramach godzin prezydenckich. Odkrywanie fascynującego oblicza Zagłębia Dąbrowskiego to idea bliska zarówno Teatrowi Zagłębia, jak i Centrum Doskonalenia Nauczycieli
      w Sosnowcu. Dlatego chcemy pokazać, że teatr jest doskonałym narzędziem do opowiadania
      o regionie, nawet jeśli żaden uczestnik grupy – ani prowadzący, ani uczeń – nie miał wcześniej do czynienia z teatrem. Poznawanie własnej kultury może okazać się naprawdę niezwykłą przygodą, kiedy uruchamiamy pracę wyobraźni i potencjał twórczy, który tkwi w każdym uczniu i uczennicy, w każdym nauczycielu i nauczycielce!

      FORMA KURSU

      Kurs składa się z czterech spotkań – trzech w formie online oraz jednego na żywo w Teatrze Zagłębia, które będzie połączone z obejrzeniem spektaklu. Podstawą do przeprowadzenia każdego warsztatu będą filmowe wersje sosnowieckich pocztówek archiwalnych, które stanowią efekt projektu „Na tropie tajemnicy – ożywianie archiwalnych pocztówek”, realizowanego w 2020 roku przez Teatr Zagłębia, Pałac Schoena i Zamek Sielecki. Filmy te budują atrakcyjną opowieść historyczną na temat dziejów zabytkowych budynków Sosnowca.

      Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak poprzez wykorzystywanie materiałów historycznych
      w nowoczesny i zajmujący sposób nauczać o regionie, odwołując się do wiedzy z obszaru pedagogiki teatru. Zastanowimy się również, w jaki sposób zadania teatralne można wykorzystywać na lekcjach w szkole, nawet tych, które odbywają się w warunkach społecznej izolacji. Efektem każdego spotkania będzie szkic scenariusza lekcji, który dzięki wykorzystaniu narzędzi teatralnych – techniki dramy czy umiejętności z zakresu dramaturgii – zaangażuje uczniów nie tylko na poziomie intelektualnym, ale także na poziomie cielesnym i emocjonalnym. 

       

      TERMINY SPOTKAŃ

      1. Temat: Teatr Zagłębia 
      2. Temat: Pałac Schoena    
      3. Temat: Zamek Sielecki   
      4. „Teoria w praktyce”  Spotkanie warsztatowe na żywo w Teatrze Zagłębia + obejrzenie spektaklu
       Data oraz godzina spotkania zostaną podane w późniejszym terminie.

      Koszt:

      150 zł (w tym bilet do teatru)

      Zapisy obowiązują na wszystkie spotkania. Nie istnieje możliwość udziału tylko w jednym spotkaniu.

       

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Szkolenie ONLINE: Czym jest poczucie własnej wartości i jak je wzmacniać u dzieci? Termin: 9.11.2020 r. godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Czym jest poczucie własnej wartości i jak je wzmacniać u dzieci? Termin: 9.11.2020 r. godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Czym jest poczucie własnej wartości
      i jak je wzmacniać u dzieci?

       

      Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych

      Prowadzący szkolenie: Ewelina Adamczyk

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktycznych

      Główne treści szkolenia

      • Czym jest zdrowe poczucie własnej wartości?
      • Na czym polega różnica pomiędzy poczuciem własnej wartości a samooceną?
      • Co to jest wewnątrzsterowność i zewnątrzsterowność u dzieci?
      • Jakie są czynniki wpływające na poczucie własnej wartości u dzieci?
      • Jak wspierać dzieci w rozwijaniu zdrowego poczucia własnej wartości?

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 9.11.2020 r. (poniedziałek) godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Pomysły, inspiracje i koncepcje na multimedialne lekcje. Termin: 20.11.2020 r. (piątek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Pomysły, inspiracje i koncepcje na multimedialne lekcje. Termin: 20.11.2020 r. (piątek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Pomysły, inspiracje i koncepcje na multimedialne lekcje.

       

      Adresaci: nauczyciele klas IV-VIII

       

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Sposoby wykorzystywania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nauczaniu przedmiotowym zarówno  trybie zdalnym jak i stacjonarnym;
      • Sposoby wyszukiwania w Internecie informacji potrzebnej do lekcji, oceny jej wartości i właściwego jej przekazania przy pomocy wybranych programów użytkowych;
      • Efektywne metody korzystania z multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji podczas nauczania i uczenia się;
      • Nowe tendencje w nauczaniu – przede wszystkim nauczania aktywnego, poznanie dostępnych przez WWW zasobów służących takiemu nauczaniu;
      • Efektywne wykorzystywania oprogramowania edukacyjnego;
      • Zasady organizowania i tworzenia projektów edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
      • Ukazanie zalet i zagrożeń świata wirtualnego.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 20.11.2020 r.(piątek) godz. 17.00                                                                                                                  

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Dobrostan psychiczny w pracy nauczyciela – w poszukiwaniu sensu. Termin: 18.11.2020 r. (środa) godz. 16.00
     • Szkolenie ONLINE: Dobrostan psychiczny w pracy nauczyciela – w poszukiwaniu sensu. Termin: 18.11.2020 r. (środa) godz. 16.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Dobrostan psychiczny w pracy nauczyciela – w poszukiwaniu sensu.


      Adresaci: nauczyciele, pedagodzy szkolni, dyrektorzy

      Prowadzący szkolenie: Magdalena Dziedziak-Wawro

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne


      Główne treści szkolenia

      • Wartości podstawą witalnego życia
      • Siła charakteru – wykorzystanie własnego potencjału w budowaniu dobrostanu psychicznego
      • Radzenie sobie z porażką

      Data i godzina realizacji szkolenia: 18.11.2020 r.(środa) godz. 16.00           

                                   

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł


      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 


    • Szkolenie ONLINE: Jak trenować koncentrację uwagi u dzieci (od urodzenia do matury). Termin: 18.11.2020 r. (środa) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Jak trenować koncentrację uwagi u dzieci (od urodzenia do matury). Termin: 18.11.2020 r. (środa) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Jak trenować koncentrację uwagi u dzieci  (od urodzenia do matury).


      Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych.

      Prowadzący szkolenie: Joanna Gwóźdź

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne.

      Główne treści szkolenia:

      • Techniki wspomagające pamięć, koncentrację uwagi i spostrzegawczość


      Data i godzina realizacji szkolenia: 18.11.2020 r.(środa) godz. 17.00

                                                                                                                             

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł


      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 


    • Szkolenie ONLINE: O anatomii złości. Termin: 16.11.2020 r. godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: O anatomii złości. Termin: 16.11.2020 r. godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      O anatomii złości.

       

      Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych.

      Prowadzący szkolenie: Ewelina Adamczyk

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne                               

      Główne treści szkolenia

      • Czym jest złość?
      • Dlaczego dzieci się złoszczą?
      • Jak wygląda mechanizm złości? ( ewolucyjne uwarunkowania)
      • Jak wspierać dzieci w przeżywaniu złości?

      Data i godzina realizacji szkolenia: 16.11.2020 r. (poniedziałek) godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Projektowanie materiałów dydaktycznych dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3. Termin: 16.11.2020 r. godz. 17.15
     • Szkolenie ONLINE: Projektowanie materiałów dydaktycznych dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3. Termin: 16.11.2020 r. godz. 17.15

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Projektowanie materiałów dydaktycznych
      dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3.

       

      Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej.

      Prowadzący szkolenie: Radosław Szymański

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Zasady projektowania materiałów dydaktycznych.
      • Zasady doboru liniatury do zadań, dobór ilustracji, formułowanie zadań oraz pytań.
      • Wzorcowa karta pracy krok po kroku.
      • Analiza współczesnych i starszych podręczników.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 16.11.2020 r.(poniedziałek) godz. 17.15

                                                                                                                            
      Uwaga!
      W trakcie szkolenia uczestnicy pracują aktywnie w edytorze tekstu.
      Konieczne jest posiadanie programu MS Word.

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 80 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: 1. Praca z filmem na zdalnych lekcjach wychowawczych – wprowadzenie teoretyczne. 2. Zdalna godzina wychowawcza z filmem w praktyce – temat: Jak się motywować do nauki? Termin: 24.11.2020 r. (wtorek) godz. 17.00 nauczyciele klas 1-4 szkoły podstawowej.
     • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: 1. Praca z filmem na zdalnych lekcjach wychowawczych – wprowadzenie teoretyczne. 2. Zdalna godzina wychowawcza z filmem w praktyce – temat: Jak się motywować do nauki? Termin: 24.11.2020 r. (wtorek) godz. 17.00 nauczyciele klas 1-4 szkoły podstawowej.

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      1. Praca z filmem na zdalnych lekcjach wychowawczych – wprowadzenie teoretyczne.

      2. Zdalna godzina wychowawcza z filmem w praktyce  – temat: Jak się motywować do nauki? 

       

      Adresaci: nauczyciele klas 1-4 szkoły podstawowej

      Prowadzący szkolenie: dr Joanna Zabłocka-Skorek

      Filmoznawczyni, edukatorka, certyfikowana trenerka PISF i CEO w zakresie edukacji filmowej, dyrektor Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej i Społecznej „KinoSzkoła”, Prezes Fundacji
      „KinoSzkoła”, autorka licznych wystąpień i publikacji z zakresu edukacji medialnej.
      Od 2001 roku zajmuje się edukacją filmowo-medialną dzieci i dorosłych – początkowo prowadziła zajęcia
      w kinach na Śląsku, a od 2006 roku tworzyła repertuar i koordynowała pięcioma edycjami Multimedialnego Programu Edukacyjnego realizowanego przez Apollo Film w miastach województwa małopolskiego.
       W 2011 roku stworzyła Ogólnopolski Interdyscyplinarny Projekt Edukacji Medialnej „KinoSzkoła”,
      w którym obecnie uczestniczy prawie 300 tysięcy uczniów w ponad 70 miastach na terenie całej Polski. Corocznie program „KinoSzkoła” jest rekomendowany przez Centralny Gabinet Edukacji Filmowej w Łodzi,
       a zgodność z podstawą programową i jakość zawartości merytorycznej gwarantowane
      są przez Certyfikat Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego.
      W 2014 roku za program KinoSzkoła otrzymała nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii edukacja młodego widza, a w 2016 roku Honorowy Złoty Bilet (przyznawany przez Stowarzyszenie Kina Polskie) za wybitne zasługi w upowszechnianiu kultury filmowej w Polsce. W 2020 roku została Stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne + 15 min. przerwy

      Główne treści szkolenia

      Dzieło filmowe to doskonałe narzędzie nie tylko edukacyjne, lecz również wspierające procesy wychowawcze. W trakcie recepcji tekstu odbiorca, dzięki procesowi projekcji-identyfikacji, utożsamia się z bohaterem, a tym samym może przepracować własne lęki, wzmocnić swój system wartości, kształtować empatię i relacje społeczne. Wychowawca, mając pełną świadomość znaczenia roli filmu w procesie kształtowania systemu aksjonormatywnego, może wspierać swoich podopiecznych w procesie wychowania „do wartości”.

      W pierwszej części webinarium, skoncentrujemy się na teoretycznych podstawach aksjologicznej edukacji audiowizualnej, by w drugiej części przenieść wiedzę teoretyczną na praktykę pracy z filmem na godzinie wychowawczej, poświęconej motywowaniu uczniów do samodzielnej nauki.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 24.11.2020 r.(wtorek) godz. 17.00

                                                                                                                             

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie online: Spotkanie z uWażnością termin 02.11.2020 r. godz.17.30-19.00
     • Szkolenie online: Spotkanie z uWażnością termin 02.11.2020 r. godz.17.30-19.00

     • Zapraszamy na szkolenie online.: Spotkanie z uWażnością.

      Wrzesień za nami. W tym roku podwójnie trudny z powodu panującej pandemii. Dlatego zapytaj samą siebie:

      • Kiedy ostatni raz bez wyrzutów sumienia zadbałaś o siebie?
      • Kiedy znalazłaś czas na odpoczynek?
      • Kiedy zatroszczyłaś się o siebie bez pośpiechu i  tak, jak lubisz?

      Jesteś WAŻNA! Pamiętasz o tym?

      Jeśli chcesz sobie o tym przypomnieć, zapraszam na spotkanie, podczas którego doświadczysz wpływu uważności na swój dobrostan:

      • Docenimy wartość i rolę oddechu.
      • Z życzliwą troską zadbamy o zmęczone i spięte ciało.
      • Zajmiemy się niespokojnym umysłem.
      • Popraktykujemy wdzięczność i życzliwość

      Prowadząca: Ewelina Adamczyk

      Inwestycja: 40 zł    Termin: 02.11.2020 r. godz.17.30-19.00

      Adresaci: zainteresowani nauczyciele

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

      Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

       

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl