• Laboratorium Pedagogiki Teatru

      •         

        Laboratorium Pedagogiki Teatru to kurs rozwijający umiejętności w zakresie edukacji teatralnej organizowany przez Teatr Zagłębia i Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu. Jego założeniem jest dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej z obszaru pedagogiki teatru oraz wyposażenie ich w szereg praktycznych umiejętności, możliwych do wykorzystania w codziennej pracy. Zajęcia skierowane są do artystów, pracowników teatrów, nauczycieli, czy animatorów kultury, którzy w swojej działalności zawodowej tworzą i realizują autorskie programy edukacyjne i animacyjne.

        ZAGADNIENIA PORUSZANE PODCZAS KURSU:

        Kurs obejmuje 11 spotkań trwających 8 godzin:

        1. „Pedagogika Teatru”

        Prowadząca: Justyna Czarnota

        Warsztat wprowadzający w ideę pedagogiki teatru. Wspólnie spróbujemy odpowiedzieć na pytania, jak uwzględniać potrzeby i zainteresowania dzieci podczas pracy nad przedstawieniem oraz poszukamy sposobów, by zajęcia teatralne były dla uczestników przygodą i zabawą. Zastanowimy się również, w jaki sposób zadania teatralne można wykorzystywać na lekcjach w szkole.

         

        2. „Oblicza dramy”

        Prowadzący: Marcin Drzazga

        Warsztat poświęcony technice dramy, wykorzystywanej jako metoda edukacyjna w różnych obszarach tematycznych – w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Metoda pracy dramą, poprzez poznawanie cudzych historii i konstruowanie fikcyjnych opowieści, pozwala mierzyć się z konfliktowymi sytuacjami w bezpiecznych warunkach zdarzenia scenicznego. Pogłębia świadomość własnych możliwości, rozwija zdolność rozumienia cudzych zachowań i wykształca mechanizmy oporu wobec różnorodnych metod nacisku. Warsztat przybliża znajomość technik dramowych (prostych ćwiczeń i gier) możliwych do wykorzystania podczas prowadzonych przez siebie zajęć czy lekcji.

         

        3. „Odsłony scenografii”

        Prowadzący: Szymon Szewczyk

        Spotkanie warsztatowe poświęcone scenografii teatralnej. W jaki sposób swojemu postrzeganiu świata nadać materialny kształt? Jak z prostych elementów stworzyć oprawę plastyczną spektaklu? Z jakich metod i materiałów korzystać? Warsztat pokaże, jak w uczniach/członkach grup teatralnych rozwijać umiejętność rozumienie metafor i w jaki sposób fantazyjne pomysły przekładać na efektowne plastyczne wizje. Zajęcia zakończy pokaz powarsztatowy.

         

        4. „Ruch w pracy teatralnej”

        Prowadzący: Tomasz Rodowicz

        Warsztat poświęcony pracy aktora z ciałem. Doskonali umiejętności związane z przygotowaniem uczestnika zajęć teatralnych do pracy m.in. w konwencji teatru ruchu. Zajęcia poświęcone różnym metodom pracy z ciałem, które mogą być wykorzystane w działaniach teatralnych i okołoteatralnych z różnymi grupami. Warsztat będzie miał formę treningu fizycznego.

         

        5. „Dobrodziejstwo improwizacji”

        Prowadzący: Arti Grabowski

        Technika improwizacji staje się coraz bardziej popularna nie tylko jako jedna z metod pracy nad rolą, ale również jako alternatywna metoda komunikacyjna, umożliwiająca rozwój wyobraźni, empatii, czy doskonalenie umiejętności interpersonalnych. Pozwala zyskać większą pewność siebie. Warsztat wyposaża uczestników w podstawowe umiejętności pracy metodą impro.

         

        6. Muzyka w teatrze”

        Prowadzący: Sebastian Świąder

        Zajęcia poświęcone wykorzystaniu i tworzeniu muzyki w pracy teatralnej. Jak sprawić, żeby tworzenie muzyki do spektaklu stało się przygodą? Jak z najbardziej podstawowych i nieoczywistych materiałów można tworzyć instrumenty? Warsztaty będą poświęcone temu, jak w proces twórczy włączać dzieci, młodzież i dorosłych, jak wspólnie z nimi odkrywać nieznane wcześniej muzyczne przestrzenie.

         

        7. „Jak prowadzić grupę, czyli o byciu liderem/liderką”

        Prowadząca: Katarzyna Jabłońska-Kuśmierek

        Warsztaty rozwijające umiejętności liderskie, rozwijające samoświadomość prowadzącego grupę – czy to teatralną, czy zajęciową. Uczestnicy poznają swoje mocne strony i w bezpiecznych warunkach przyjrzą się sobie w roli lidera/liderki oraz dowiedzą się, w oparciu o jakie cechy mogą budować swój autorytet. Poznają metody podnoszenia skuteczności swojej pracy, poprzez dzielenie się zadaniami i odpowiedzialnością z innymi.

         

        8. „Rozumienie teatru, czyli jak w praktyce poznawać sztukę z dziećmi i młodzieżą?”

        Prowadząca: Alicja Brudło i Hanna Kłoszewska
        Termin: 16 listopada 2019 roku
        Jak, z wykorzystaniem narzędzi pedagogiczno-teatralnych, rozmawiać z młodymi widzami o trudnych zagadnieniach? Jak projektować działania i warsztaty poświęcone interpretacji przedstawień? Jak wyglądają i są odbierane spektakle w budynku teatru, a jak w szkole? I w końcu: jaką rolę odgrywają w tym wszystkim pedagodzy teatru i nauczyciele? Warsztat ma na celu wyposażenie jego uczestników w zestaw praktycznych narzędzi, odpowiednich do wykorzystania w procesie pracy teatralnej i/lub warsztatowej z młodzieżą.

         

        9. „Aktor w teatrze słowa”

        Prowadzący: Przemysław Kania

        Warsztat poświęcony pracy nad rolą i sceniczną prezentacją. Praktyczne przygotowanie do pracy w konwencji teatru słowa. Ćwiczenia z zakresu dykcji i emisji głosu. Podstawy pracy z tekstem. Interpretacja wiersza i prozy. Przygotowanie aktora/ucznia do małych form teatralnych – recytacji, „wywiedzione ze słowa”, monodramu, a także wystąpień publicznych.

         

        10. „Teatr bez granic”

        Prowadząca: Daniel Jacewicz

        Warsztat poświęcony teatrowi zaangażowanemu społecznie oraz analizie relacji między teatrem a kontekstem społecznym, w którym funkcjonuje. Jakich narzędzi teatralnych użyć, by skutecznie odpowiedzieć na potrzeby grup zagrożonych marginalizacją? W jaki sposób pracować z osobami defaworyzowanymi społecznie, by umożliwić im autorską wypowiedź, bez odgórnego narzucania określonej perspektywy?

         

        11. „Reżyseria w teatrze amatorskim”

        Prowadząca: Iwona Woźniak

        Warsztaty wprowadzające w metody przygotowania przedstawienia oraz przybliżające różne role i zadania reżysera – nauczyciela – instruktora. Etapy pracy nad scenariuszem. Przybliżenie technik pisania sztuk teatralnych. Warsztaty pozwolą poznać reżyserię wychodzącą od analizy tekstu, inspirowaną teatrem formy, teatrem plastycznym, a przede wszystkim polegającą na współtworzeniu przedstawienia wraz z grupą.

        Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury