• Przyjaciele Zippiego

    • Przyjaciele Zippiego

      

     Program ma na celu promocję zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia małych dzieci, poprzez rozwój ich umiejętności komunikacyjnych i społecznych, ułatwiających  dobre funkcjonowanie w grupie, nawiązywanie przyjaźni, radzenie sobie z problemami
     i trudnościami.

     Program został stworzony specjalnie dla dzieci 5-8 letnich.

     Nauczyciel prowadzi z dziećmi 24 spotkania w trakcie jednego roku szkolnego na podstawie szkolenia i bardzo starannie opracowanych materiałów metodycznych.

     Materiały do realizacji programu  dostępne są wyłącznie wraz ze szkoleniem.

     W pakiecie dla nauczyciela znajdują się szczegółowe scenariusze każdego spotkania, ilustracje, arkusze ćwiczeń, informator dla rodziców oraz zestaw ćwiczeń do wykonania
     w domu, plakaty i wskazówki dla nauczyciela. Pakiet materiałów dla nauczyciela może być wykorzystywany przez wiele lat z kolejnymi grupami dzieci. 

     Każdy nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi przygotowuje figurkę patyczaka Zippiego, który może pełnić wiele ważnych funkcji w programie.

     Na mocy podpisanej z Partnership for Children umowy licencyjnej – Centrum Pozytywnej Edukacji jest jedynym i wyłącznym dysponentem programu „Przyjaciele Zippiego” na terytorium Polski.

     Program jest oferowany na terenie całego kraju przez placówki doskonalenia nauczycieli, które zawarły z Centrum Pozytywnej Edukacji porozumienie na wdrażanie programu.

     Szkolenie dla realizatorów programu realizowane jest warsztatowo i trwa 12 godzin
     (2 dni x 6 h)
     koszt 700 zł (w tym materiały)

     Podstawę formalno-prawną do korzystania z programu i Licencji stanowi DEKLARACJA REALIZACJI.

     W każdym roku szkolnym realizację programu "Przyjaciele Zippiego" - należy zgłosić do Centrum Pozytywnej Edukacji, wypełniając elektroniczny formularz DEKLARACJI. W ten sposób zbierane są dane o liczbie dzieci uczestniczących w programie, liczbie szkół
     i przedszkoli oraz liczbie nauczycieli realizujących program.

      

     Więcej informacji na stronie Centrum Pozytywnej Edukacji

     https://www.pozytywnaedukacja.pl/programy/przyjaciele-zippiego/o-programie