• APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ

      

      

     APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ

     Celem programu APTECZKA jest rozwijanie w dzieciach w wieku 8-12 lat podstawowych
     umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do samodzielnego radzenia
     sobie w sytuacjach trudnych, by wzmocnić ich odporność na stres, kształtować
     optymistyczne, pozytywne nastawienie do życia. Autorki programu - Sylwia Wierzchowska
     oraz Elżbieta Nerwińska, podążając za założeniami psychologii pozytywnej, 
     sformułowanymi przez amerykańskiego psychologa Martina E. P. Seligmana, przyjęły, że
     optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i
     satysfakcjonującego życia.
     W programie APTECZKA wykorzystana została koncepcja UWAŻNOŚCI (Mindfulness) oraz
     opracowana przez Jon Kabat-Zinna metoda redukcji stresu w oparciu o uważność.


     Zasady prowadzenia zajęć


     Czas - Program składa się z 10 części tematycznych. Każda z nich obejmuje 3 spotkania po
     45 minut
     , prowadzone zazwyczaj raz w tygodniu (30 godzin lekcyjnych). Zakłada się, że
     optymalne rezultaty przyniesie zrealizowanie wszystkich spotkań w trakcie jednego roku
     szkolnego. Program został tak zbudowany, że dwa pierwsze spotkania w każdej części są
     najistotniejsze dla danego tematu, a trzecie spotkanie ma charakter rozszerzający.


     W przypadku, gdy z powodu ograniczeń czasowych nie można przeprowadzić
     programu w całości, trzecie spotkania z części 2-10 mogą być realizowane w kolejnym
     roku szkolnym jako swoista kontynuacja programu APTECZKA.


     Zajęcia z dziećmi mogą być prowadzone w ramach godzin wychowawczych,
     psychoprofilaktycznych, dodatkowych zajęć dydaktycznych.
     Program APTECZKA można potraktować jako projekt, który realizujemy z całą klasą lub
     placówką, przez cały rok szkolny każdemu z 10 tematów poświęcając  jeden miesiąc. Mogą
     to być również tematy przewodnie programu wychowawczego.


     Program znajduje się w polskiej bazie programów rekomendowanych
     Więcej informacji na stronie Centrum Pozytywnej Edukacji

      

     https://www.pozytywnaedukacja.pl/programy/apteczka/apteczka-o-programie