• Golden Five

    •  

     Międzynarodowy program, który przygotowuje nauczycieli, zwłaszcza wychowawców klas,

     do wspierania uczniów oraz radzenia sobie ze zróżnicowaniem w klasie.

      

     Wdrażanie programu w szkole/klasie pozwala nauczycielom poszerzyć praktyczne umiejętności w kilku obszarach: zarządzania klasą i indywidualizowania nauczania, by zwiększyć motywację uczniów do nauki, budowania pozytywnych relacji z uczniami
     i z rodzicami, kreowania dobrego klimatu w klasie.

      

     Adresaci Programu:

      

     Nauczyciele, zwłaszcza wychowawcy, uczniów w wieku 11–15 lat.

     Docelowo uczniowie, szczególnie z klas IV i I ponadpodstawowych.

      

     Cel ogólny:

     Wspieranie osiągnięć szkolnych i rozwoju osobistego uczniów, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem.

     Cele szczegółowe:

     Zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie radzenia sobie ze zróżnicowaniem w klasie.

     Poprawa klimatu społecznego w klasie (m.in. relacjach interpersonalnych).

     Poprawa osiągnieć edukacyjnych uczniów (m.in. frekwencji).

     Wzmocnienie zachowań prospołecznych uczniów (m.in. umiejętności życiowych).

     Golden Five w 2008 r. znalazł się na liście dwunastu wyróżnionych projektów uznanych za najlepsze przykłady dobrej praktyki na poziomie europejskim (Best Practice).

      

     W 2009 r., ogłoszonym w Unii Europejskiej Rokiem Innowacyjności i Kreatywności, program otrzymał brązowy medal Komisji Europejskiej za kreatywność i innowacyjne rozwiązania
     w doskonaleniu nauczycieli.

      

     Szkolenie dla nauczycieli trwa 12 godzin, przewidziane są również superwizje.

      

     Szczegółowy opis programu:

     https://www.ore.edu.pl/category/wydzialy/wydzial-wychowania-i-profilaktyki/golden-five/