• Program ISKRA Odporności

    •  

     Program ISKRA Odporności (SPARK Resilience) kierowany do uczniów 11-15 letnich, uczy odporności (poczucia sensu życia, umiejętności wyznaczania celów i rozwija zdolności interpersonalne) poprzez zastosowanie trzech technik:

     1. Ćwiczenia uważności – nauka skupienia uwagi poprzez proste ćwiczenia oddechowe i wizualizacje.
     2. Ćwiczenie mięśni odporności – W czasie realizacji całego programu uczniowie tworzą własne Portfolio Odporności, w którym wpisują swoje mocne strony
      w obszarach: MAM…, JESTEM…,POTRAFIĘ…i LUBIĘ….To są ich mięśnie odporności, które są wzmacniane poprzez zajęcia na siłowni odporności.

     Proces ISKRA – Uczestnicy programu uczą się pięciu kroków pozwalających zakwestionować nieprzydatne wzorce myślenia. Rozbijając procesy myślowe na: Incydent – Spostrzeżenia – Konsekwencje związane z uczuciami – Reakcję – Adaptację, uczestnicy dowiadują się, jak interpretacja sytuacji zmienia uczucia i działanie, a następnie wpływa na nasze przekonania (to, co myślimy o sobie, o innych lub o świecie).

     Program mogą realizować przeszkoleni wychowawcy i pedagodzy.

     Szkolenie trwa  12 godzin i składa się z dwóch 6-godzinnych części, koszt 700 zł wraz
     z materiałami.