• Program Fantastyczne Możliwości

    •  

      

      

     Program Fantastyczne Możliwości jest kontynuacją Programu Domowych Detektywów.
     Zachęcamy do jego realizacji w kolejnym roku szkolnym po zrealizowaniu
     Programu Domowych Detektywów (czyli w piątej lub szóstej klasie). 

     Efekty, jakie przynosi realizacja programu Fantastyczne Możliwości

     • opóźnienie inicjacji picia alkoholu w towarzystwie rówieśników
     • ograniczenie pierwszych prób upijania się
     • wzmocnienie przekonania uczniów o możliwości odmowy w sytuacji presji rówieśniczej
     • wzrost wiedzy o negatywnych konsekwencjach picia alkoholu
     • osłabienie proalkoholowych postaw.

      

     CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

     Fantastyczne Możliwości, choć stanowią kontynuację Programu Domowych Detektywów, mają jednak inną konstrukcję. Szczególną rolę odgrywają zajęcia
     w klasie, prowadzone przez wychowawcę przy pomocy liderów. Zajęcia oparte są na kanwie nagrań z opowiadaniami czwórki nastolatków, uczniów I klasy gimnazjum,
     a więc nieco starszych od uczestników programu.

     Realizacja programu trwa w sumie około 14 tygodni (zajęcia w klasie - siedem godzin lekcyjnych).

     Część szkolna programu obejmuje:

     • Wieczór Fantastycznych Pomysłów - zabawa szkolna inaugurująca realizację programu
     • wybór i szkolenie liderów rówieśniczych z klasy
     • zajęcia w klasie - siedem godzin lekcyjnych
     • Wieczór Dobrej Zabawy - popołudniowe spotkanie kończące program z udziałem nauczycieli, uczniów, rodziców i gości

     Część domowa programu

     Utrzymana została konwencja wspólnego wykonywania przez dzieci i rodziców zadań zawartych w broszurach, jakie uczniowie zabierają do domu i wręczają rodzicom. Broszury zawierają porcje informacji na temat prawidłowości i zagrożeń związanych z okresem dorastania oraz wskazówki dla rodziców dotyczące ochrony dzieci przed problemami wynikającymi z sięgania po alkohol.

     W programie porusza się następujące tematy:

     • fakty na temat alkoholu i problemy związane z jego używaniem
     • wpływ mediów oraz reklam na przekonania młodzieży dotyczące alkoholu
     • wpływ rówieśników i środowiska lokalnego na zachowania nastolatków oraz sposoby radzenia sobie z naciskami skłaniającymi do picia alkoholu; uczniowie praktycznie ćwiczą takie umiejętności
     • powody, dla których młodzi ludzie sięgają po alkohol oraz konsekwencje picia
      w młodym wieku

      

     Warunki realizacji są analogiczne jak w przypadku Programu Domowych Detektywów. 

     • Zakupienie pakietu materiałów dla każdej klasy, którą obejmie program (dla klasy liczącej 25 osób koszt wynosi 286,09 zł  Pakiet materiałów zawiera: Podręcznik nauczyciela, Podręcznik lidera (7 egz.), cztery zeszyty oraz płytę CD, przeznaczone do wspólnej pracy rodziców i dzieci w domach. Komplet czterech zeszytów otrzymuje każdy uczeń biorący udział w programie.
     • Przeszkolenie realizatorów: wychowawców i pedagogów szkolnych. Szkolenie trwa 8 godzin i składają się z dwóch 4-godzinnych części.

         
     Uwaga! Pakiet jest pomyślany dla klasy 25-osobowej. Zamawiając "Podręcznik dla lidera", proszę wziąć pod uwagę liczebność klas w Państwa szkole. Jeden lider (i tym samym "Podręcznik dla lidera") przypada na grupę czterech-pięciu uczniów.

     Ceny materiałów - Program Fantastyczne Możliwości

     1. Zeszyty dla uczniów 25 × 6,81 zł = 170,25 zł + 5% VAT = 178,76 zł
     2. Podręcznik dla lidera 7 × 8,50 zł = 59,50 zł + 5% VAT = 62,48 zł
     3. Podręcznik dla nauczyciela 1× 31,00 zł = 31,00 zł + 5% VAT = 32,55 zł
     4. Płyta CD 1 × 10,00 + 23% VAT = 12,30 zł
     Razem: 286,09 zł

     Program znajduje się w polskiej bazie programów rekomendowanych

     Więcej informacji na stronie

     https://www.wydawnictwo.ipin.edu.pl/program-fantastyczne-mozliwosci.html