• Strażnicy Uśmiechu

    • Adresowany do szkół podstawowych program profilaktyczno-wychowawczy „Strażnicy Uśmiechu”
     to cykl zajęć  psycho-edukacyjnych, realizowanych na podstawie 32 scenariuszy, przeznaczonych:      

     • dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat - Strażnicy Uśmiechu część 1 – dla przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych;
     • dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 15 lat - Strażnicy Uśmiechu część 2 – dla klas IV-VIII szkół podstawowych;

     Wdrożenie programu w szkole przyczynia się m.in. do:

     • poprawy klimatu społecznego szkoły,
     • zmniejszenia poziomu agresji i przemocy wśród uczniów,
     • zwiększonej satysfakcji z pracy wśród nauczycieli.

     Program może stanowić podstawę pracy wychowawczej oraz działań profilaktycznych w przedszkolach i szkołach podstawowych. Nauczyciel może prowadzić zajęcia w trakcie godzin wychowawczych, jako zajęcia pozalekcyjne, zajęcia świetlicowe, w trakcie tzw. „Zielonej szkoły” lub też na zajęciach dodatkowych.

     Szkolenie dla nauczycieli ma charakter warsztatów rozwoju osobistego i jest prowadzone wg scenariusza przygotowanego przez autorkę programu Nadę Ignjatović-Savić. Wykonywane w trakcie warsztatów ćwiczenia mają na celu pogłębienie u uczestników świadomości własnych uczuć, potrzeb
     i postaw wychowawczych, budowanie zaufania do siebie i do innych, tworzenie okazji do refleksji
     i doświadczania – jakie są moje priorytety, moje wartości, mój stosunek do dzieci, ich rodziców i do innych nauczycieli.

     Szkolenie trwa 14 godzin dydaktycznych i zazwyczaj jest organizowane dla nauczycieli z jednej szkoły czy placówki.

     Koszt szkolenia dla nauczycieli  w programie „Strażnicy Uśmiechu” wynosi  400 zł od osoby. W tej cenie, każdy z uczestników szkolenia otrzymuje Podręcznik ze scenariuszami do prowadzenia zajęć
     z dziećmi (Strażnicy Uśmiechu Część 1 lub Strażnicy Uśmiechu Część 2). Istnieje możliwość dokupienia drugiej książki w cenie 100 zł za sztukę.

     Więcej o programie na stronie:

     https://pozytywnaedukacja.pl/programy/straznicy-usmiechu/o-programie