• Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
      
     ma swoją siedzibę przy ul. Białostockiej 17 w Sosnowcu, ale szkolenia prowadzić może we wszystkich szkołach/placówkach oświatowych na terenie miasta (m.in. w celu ich promowania).
      
     CDN w Sosnowcu proponuje różnorodną i atrakcyjną (również cenowo) ofertę edukacyjną, m.in.: warsztaty, wykłady, szkolenia, konferencje, sesje, lekcje otwarte, a także dyżury konsultantów, którzy mogą służyć pomocą i radą zainteresowanym nauczycielom.
      
     Oferujemy szkolenia stacjonarne oraz  online z zakresu:
     • awansu zawodowego
     • aktywizujących metod nauczania
     • arteterapii
     • bibliotekoznawstwa
     • doradztwa zawodowego
     • edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
     • edukacji regionalnej
     • edukacji globalnej
     • edukacji prozdrowotnej
     • kompleksowego wspomagania szkół/placówek w rozwoju
     • kursy językowe
     • organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi
     • pomocy psychologiczno-pedagogicznej
     • profilaktyki
     • specjalnych potrzeb edukacyjnych
     • technologii informacyjno-komunikacyjnych, informatyki, kompetencji informatycznych
     • współpracy z rodzicami
     • zajęć plastycznych i świetlicowych
     • zajęć logopedycznych