• Przyjaciele Zippiego

      

     „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

     Program uczy dzieci:

     • Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać
     • Jak mówić to, co chce się powiedzieć
     • Jak słuchać uważnie
     • Jak prosić o pomoc
     • Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie
     • Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem
     • Jak mówić przepraszam
     • Jak radzić sobie z prześladowaniem
     • Jak rozwiązywać konflikty
     • Jak radzić sobie ze zmianą i stratą, miedzy innymi ze śmiercią
     • Jak adaptować się do nowych sytuacji
     • Jak pomagać innym

     Centrum Pozytywnej Edukacji