• Rok szkolny 2023/2024

     Konferencja "Szkoła zawodowa od-nowa", w której wzięła udział Śląska Kurator Oświaty Aleksandra Dyla odbyła się 13 marca 2024 r., w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu. Patronatem konferencję objęli: Senatorka Rzeczypospolitej Polskiej Joanna Sekuła oraz Prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Organizatorami konferencji było  CKZiU oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.

     W konferencji uczestniczyło liczne grono dyrektorów i nauczycieli szkół kształcących w zawodach, przedstawiciele pracodawców i ich zrzeszeń oraz placówek doskonalenia nauczycieli i Powiatowego Urzędu Pracy.

     Konsultacje nt.  Polityka Cyfrowej Transformacji Edukacji w Polsce (PCTE)

     Śniadania Edukacyjne

      

     Zapoczątkowane w 2022 roku

     Ideą spotkań, które odbywają się cyklicznie raz w miesiącu, jest dzielenie się dobrymi praktykami, wspierającymi liderów, w oparciu o komunikację bez przemocy.

     Naszą intencją jest stworzenie przestrzeni do swobodnego dzielenia się doświadczeniami w relacjach zawodowych z obszaru przywództwa/liderowania oraz wsparcie w zmianie za pomocą narzędzi jakie daje nam  między innymi porozumienie bez przemocy. Wszystko to w atmosferze przyjacielskiego śniadania z dobrą kawą i przekąską.  Miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 66 

     Organizatorzy

     Szkoła Podstawowa nr 47 w Sosnowcu

     Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64

     Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

     Debata  Interdyscyplinarna  - Bezpiecznie w dosrosłość - założenia profilaktyki integralnej w obszarze HIV i AIDS 

      

      

      

      

     Fair Trade 100% - Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu

      

     Prelekcja Bezpieczne Ferie

      

      

      

      

     „Ludzie ludziom… – budowanie systemu wartości młodego człowieka we współczesnym świecie”.

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu wraz z Komendą Miejską Policji w Sosnowcu, Teatrem Zagłębia, Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Parkrun – Park Miejski, przy współudziale Sądu Rejonowego w Sosnowcu zrealizował projekt partnerski pn. „Ludzie ludziom… - budowanie systemu wartości młodego człowieka we współczesnym świecie. W dniu 16.10.2023 roku w Teatrze Zagłębia posumowano projekt w ramach, którego zorganizowano m.i.n : konkurs filmowy dla młodzieży, grę terenową, mecz charytatywny hokeja, marsz przeciwko przemocy, Bieg w Szpilkach, warsztaty w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu dotyczące przeciwdziałaniu przemocy, dyskryminacji i mowie nienawiści oraz zwiedzanie w obozu koncentracyjnego Auschwitz.

      

      

     Rok szkolny 2018/2019

     Rok 2018/2019 obfitował w naszej placówce w liczne wydarzenia edukacyjne różnego kalibru. CDN zorganizował kilka konferencji 

     • Jak dzisiaj wspierać rozwój dziecka. Wyzwania – Rozwiązania
     •               Relacje w klasie i przemoc rówieśnicza - co działa, co nie działa, a co szkodzi
     •          Mały człowiek w wielkim świecie       

     Współorganizował jedną : Konferencja empatii.

     Wszystkie wymienione formy doskonalenia nastawione były na poprawę istniejących w systemie edukacji rozwiązań, których podmiotem jest dziecko/uczeń na różnych etapach edukacyjnych .

     Październikowe spotkanie (Jak dzisiaj wspierać rozwój dziecka. Wyzwania – Rozwiązania) zgromadziło 45 uczestników, którzy wysłuchali czterech wykładów dotyczących  wspierania rozwoju dzieci w zakresie nawyków żywieniowych, wychowania do wartości, profilaktyki uzależnień (głównie od technologii). Nakreślony został też model dziecka z zaburzeniami sensorycznymi. Wszystkie wykłady spotkały się z uznaniem słuchaczy. Integralna częścią tej konferencji były warsztaty, prowadzone przez specjalistów – J. Kucińskiego i A. Przybyłę - Peckę, D. Melę, I Liguzińską-Wołowiec, E. Włodarską oraz U. Szymską – pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

      Dużym powodzeniem cieszyła się konferencja zorganizowana 5.03.2018 Relacje w klasie i przemoc rówieśnicza - co działa, co nie działa, a co szkodzi, prowadzona przez dr hab. prof. UAM Jacka Pyżalskiego Uczestniczyło w niej 50 słuchaczy – psychologów, pedagogów, nauczycieli. Wykład składał się z następujących paneli  Przemoc rówieśnicza  i relacje w klasie - na co zwracamy uwagę a na co nie? Kiedy problem jest poważny - bullying jako szczególny typ przemocy rówieśniczej. Mechanizmy psychologiczne bullyingu - praktyczne przykłady Co można robić w nowej klasie - złota piątka metod integracji klasy  Jak pracować ze sprawcami, ofiarami i świadkami? Partnerem CDN była Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2.

     Również kolejna konferencja, zorganizowana we współpracy z PPP 2 w Sosnowcu, Mały człowiek w wielkim świecie, będąca kontynuacją działań podjętych już wcześniej, cieszyła się dużym zainteresowaniem – uczestniczyło w niej 63 osoby. 8 prelegentów – praktyków z wieloletnim stażem (M. Smolarek-Pala, S. Jagieła ,G. Bodzioch, E. Lekan, M. Worytko, A. Musiał, A. Rzepiela,M. Miklasińska) podczas swoich wystąpień rozwijało zagadnienie wsparcia dziecka przez rodzica, nauczyciela, terapeutę na kolejnych etapach edukacyjnych.  

     Konferencja Empatii jest cykliczną imprezą edukacyjną, którą CDN organizacyjnie wspierał kolejny rok. W 2018 miejscem realizacji tego zadania było Muzeum Śląskie. Zajęcia podczas tego wydarzenia prowadzone są przez specjalistów w wielu dziedzinach, nastawione na budowanie relacji z dziećmi – w rodzinach i instytucjach. W warsztatach uczestniczą w dużej ilości rodzice, którzy przybywają wraz z dziećmi. Dla nich zaś organizowane są liczne zajęcia rozwijające kreatywność i doskonalące umiejętność komunikacji i funkcjonowania na zasadach Porozumienia bez przemocy.

      

      

      

     Konferencja Empatii

     20-21.10.2018

     152

     Muzeum Śląskie

     Jak dzisiaj wspierać rozwój dziecka. Wyzwania - Rozwiązania

     23.10.2018

     45

     CDN

     Konferencja Muzeum

     15.11.2018

      

      Pałac Schoena

     Relacje w klasie i przemoc rówieśnicza - co działa, co nie działa, a co szkodzi

     5.03.2019

     50

     CDN

     Mały człowiek w wielkim świecie

     15.03.2019

     71

     CDN

      

     We współpracy z UM w Sosnowcu zrealizowano następujące przedsięwzięcia, z zakresu profilaktyki

     Nazwa programu

     Terminy

     Liczba uczestników

     Miejsce realizacji

     Spójrz Inaczej (I edycja)

     od 8.09.2018

     74

     CDN i SP

     Strategie pracy z dzieckiem z FASD

     8.11.2018

     51

     CDN

     Opieka i wychowanie dziecka z FFASD

     9.11.2018

     22

     CDN

     Przyjaciele Zippiego

     4.12.i.10.12.2018

     20

     CDN

     Przemoc w rodzinie

      

     497 R+249 N

     szkoły

      

     Program Spójrz Inaczej nastawiony była na przygotowanie nauczycieli – wychowawców oraz pedagogów szkolnych do realizacji zajęć psychoprofilaktycznych.  Rekomendowany jest przez posiadającego rekomendacje Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro d.s. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. W I edycji uczestniczyło 71 nauczycieli.

     Do szerokiej grupy odbiorców skierowane były działania z zakresu pracy, opieki i wychowania dziecka z zespołem FASD. Przeszkolonych zostało w sumie 75 osób, w tym nauczycieli, rodziców adopcyjnych, pracowników ośrodków opiekuńczych i innych. Szkolenie prowadziła p. Małgorzata Tomanik, specjalista w dziedzinie funkcjonowania dzieci z FASD.

     Certyfikowane trenerki – D Szewczyk i J. Leś przeprowadziły 12 godzinne szkolenie dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, których zadaniem będzie realizacja programu promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5 –9 lat. Kształtuje on i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci, uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi.

     W ramach realizacji programu Przemoc w Rodzinie przeszkolono 249 nauczycieli i 497 rodziców z 10 sosnowieckich szkół od września do listopada 2018r. Trenerzy (Agnieszka Sekunda, Roman Bodzioch i Paweł Warchoł) uczyli rozpoznawania symptomów przemocy, wskazywali sposoby przeciwdziałania oraz określali zasady reagowania. Zarówno nauczyciele, jak i rodzice  określili jako przydatny i podnoszący ich świadomość w omawianym zakresie.

     CDN w Sosnowcu zorganizował też kilka cieszących się powodzeniem cykli spotkań, prowadzonych przez osoby wybitne w swoich dziedzinach.

     M. Bennewicz i A. Prelewicz zrealizowali 8 spotkań pod wspólnym tytułem Dialog. Droga Twojej wewnętrznej przemiany.

     Laboratorium pedagogiki teatru w cyklu spotkań zapoznawała nauczycieli i opiekunów dzieci z walorami stosowania form teatralnych w edukacji i wychowaniu.

     CDN upowszechnia też dobre praktyki. Dobrą okazją do tego typu działań są sieci współpracy i samokształcenia. Należą do nich:

     •                   Edukacja regionalna
     •                            Edukacja globalna
     •                            Sieć dyrektorów szkół
     •                         Sieć dyrektorów przedszkoli i placówek
     •                            Sieć nauczycieli informatyki
     •                     Sieć nauczycieli języka polskiego
     •                         Sieć doradców zawodowych
     •                            Sieć psychologów i pedagogów.

     W tych zespołach ich członkowie dzielą się doświadczeniem ze swoich dziedzin.

     CDN współpracuje z instytucjami kultury w Sosnowcu – kinem Helios oraz Teatrem Zagłębia – w ramach której nauczyciele mają szansę uczestniczyć w specjalnie organizowanych seansach i spektaklach.

     Indywidualnie w roku szkolnym 2018/2019 z różnych form doskonalenia (konferencje, warsztaty, szkolenia wykładowo-warsztatowe) skorzystało 2656 uczestników (w większości nauczycieli), uczestnicząc w 161 formach, podczas 1061 godzin.

     szkolenia indywidualne 2018/2019

     miesiąc

     il szkoleń

     il. godzin

     liczba uczestników

     08.2019

     4

     14

     69

     06.2019

     5

     20

     99

     05.2019

     16

     81

     173

     04.2019

     14

     46

     165

     03.2019

     19

     130

     535

     02.2019

     9

     39

     195

     01.2019

     16

     66

     250

     12.2018

     18

     92

     264

     11.2018

     28

     158

     469

     10.2018

     13

     55

     197

     09.2018

     19

     360

     240

     suma

     161

     1061

     2656

      

     CDN w Sosnowcu prowadzi również szkolenia zespołów nauczycielskich na różnych poziomach edukacyjnych i w różnych typach placówek w regionie. W roku szkolnym 2018/2019 Centrum Zorganizowało 116 takich szkoleń, w których uczestniczyło 3063 pracowników różnych placówek.