• Bezpłatne szkolenie online nt.: Nauczyciel na wideo. Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec. Termin 01.03.2021 r., godz. 17.00
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: Nauczyciel na wideo. Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec. Termin 01.03.2021 r., godz. 17.00

     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.:

      Nauczyciel na wideo.

      Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

      Główne treści szkolenia

      1. Przygotowanie do nagrania: światło, mikrofon, tło .
      2. Prezentacja: szablony podstawowe i zaawansowane.
      3. Tekst.
      4. Obrazki.
      5. Nagrywamy się.
      6. Prezentacja i omówienie .

      Data i godzina realizacji szkolenia: 01.03.2021 r., godz. 17.00

       

      Prowadzenie: Agnieszka Bilska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

       

      Adresat:   nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych, wychowawcy (pierwszeństwo mają nauczyciele pracujący w sosnowieckich placówkach).

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na platformie LIVEWEBINAR na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Koszt szkolenia: bezpłatne.

       

      Link do zapisu:  https://forms.gle/SsvmFKnQzsuHs4mEA

       

      Liczba miejsc ograniczona.

    • Bezpłatne szkolenie online nt.: Pozytywna Dyscyplina w klasie. Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec. Termin 10.03.2021; 17.03.2021; 24.03.2021; 29.03.2021 r., godz. 17.00
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: Pozytywna Dyscyplina w klasie. Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec. Termin 10.03.2021; 17.03.2021; 24.03.2021; 29.03.2021 r., godz. 17.00

     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.:

      Pozytywna Dyscyplina w klasie.

      Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

      Główne treści szkolenia:

      1. Pozytywne podejście. Jak być nauczycielem uprzejmym i stanowczym jednocześnie.
      2. Dlaczego dzieci się źle zachowują?
      3. Skutki kar i ich wpływ na długofalowe rezultaty pracy wychowawczej?
      4. Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci.

      Data i godzina realizacji szkolenia:

      10.03.2021; 17.03.2021; 24.03.2021; 29.03.2021 r., godz. 17.00

       

      Prowadzenie: Sylwia Anderson-Hanney

      Czas trwania szkolenia: 14 godzin dydaktycznych

      Adresat:   nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych, wychowawcy (pierwszeństwo mają nauczyciele pracujący w sosnowieckich placówkach).

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na platformie LIVEWEBINAR na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Koszt szkolenia: bezpłatne

       

      Link do zapisu: https://forms.gle/2Hv79DG8DQwHEAzJ9

      Liczba miejsc ograniczona.

    • Zmiana terminu szkolenia online BIP
     • Zmiana terminu szkolenia online.: Biuletyn Informacji Publicznej na 26.03.2021 r., godz. 8.30

     • Zapraszamy do udziału w szkoleniu online.: Biuletyn Informacji Publicznej.

      Cele szkolenia:

      • zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki związanej ze stosowaniem BIP’u do udostępniania informacji publicznej,
      • zapoznanie się z podstawowymi terminami i definicjami z zakresu informacji publicznej,
      • zapoznanie się wymogami prawnymi i technicznymi przy tworzeniu BIP’ów,
      • zdobycie wiedzy praktycznej na temat właściwego przygotowania oraz prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej,
      • zyskanie podstawowych informacji nt. zasad dostępności cyfrowej Biuletynu,
      • zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki związanej ze dostosowaniem BIP’u do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami,
      • zdobycie wiedzy praktycznej na temat właściwego przygotowania oraz prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej po zmianach wymaganych ww. ustawami.

      1. Podstawy prawne prowadzenia BIP:

      • Kto ma obowiązek prowadzić BIP
      • Kluczowe założenia ustawy o dostępie do informacji publicznej
      • Informacje publikowane w BIP - obowiązek czy przyjazna forma prowadzenia polityki informacyjnej
      • Prowadzenie BIP a wnioskowy dostęp do informacji publicznej
      • BIP a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

      2. BIP- zagadnienia praktyczne:

      • Wymogi dla podmiotowych stron BIP w myśl rozporządzenia MSWiA
      • Powołanie i kompetencje zespołu dedykowanego ds. BIP, zalecane procedury
      • Przestrzeganie zakazów publikacyjnych. Co może zostać uznane za reklamę
      • Jak prawidłowo oznaczać udostępniane informacje - sposób wypełniania metryczki
      • Proces publikacji w BIP (sposób przekazywania, forma publikacji, terminy, archiwizacja, aktualizacja informacji, linkowanie)
      • Jak dokonywać w BIP prawidłowego wyłączenia jawności danych prawnie chronionych
      • Efektywność BIP a udostępnianie informacji w trybie wnioskowym
      • Urzędowy publikator teleinformatyczny a internetowy serwis www
      • Obowiązek zgłoszeniowy i funkcjonalność strony głównej BIP
      • Standaryzacja podmiotowych stron BIP w myśl rozporządzenia MSWiA
      • Jak prawidłowo oznaczać udostępniane informacje - sposób wypełniania metryczki
      • Kluczowe orzecznictwo sądów administracyjnych związane z BIP

      3. Obowiązki publikacyjne określone w ustawie o dostępie do informacji publicznej:

      • Publikowanie programów, planów i innych zamierzeń
      • Udostępnianie zarządzeń, aktów normatywnych i ich projektów
      • Jak udostępniać informacje o sposobie załatwiania spraw i ich stanie
      • Jak często i szczegółowo publikować dane o majątku oraz finansach
      • Udostępnianie informacji o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach
      • Problematyka udostępniania dokumentacji przebiegu i efektów kontroli
      • Publikacja treści i postaci dokumentów urzędowych – porady praktyczne
      • Jakie informacje mogą, ale nie muszą znaleźć się w BIP - prawo i praktyka
      • Jak poinformować o tym czego zabrakło w Biuletynie

      4. Ograniczenia na stronach BIP:

      • Zakres jawności danych o pracownikach i osobach pełniących funkcje publiczne
      • Skuteczne i prawidłowe wyłączenie jawności tajemnic oraz danych prawnie chronionych
      • Przestrzeganie zakazów publikacyjnych - co może zostać uznane za reklamę

      5. BIP a ustawa o dostępności cyfrowej:

      • Wymagania techniczne i organizacyjne dostępności cyfrowej BIP
      • Przeprowadzenie oceny zapewnienia dostępności cyfrowej – na czym polega
      • Deklaracja dostępności - co to jest i gdzie ją zamieścić
      • Zadania kontrolne ministra właściwego do spraw informatyzacji
      • Sankcje przewidziane przepisami prawa
      • Dobre praktyki

      6.BIP a ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

      • Wymogi dla podmiotowych stron BIP w myśl ustawy:
       • Język migowy
       • Alfabet Braille’a
       • Zapewnienie możliwości odsłuchu materiałów publikowanych na stronie podmiotowej
       • Pobieranie wersji tekstowej dokumentów celem użycia w urządzeniach dedykowanych odczytowi maszynowemu
       • Wysoki kontrast
      • Dobre praktyki

      7. Przykłady dostosowania stron BIP do wymogów ustaw.
      8. Dyskusja.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 26.03.2021 r., godz. 8.30 – 13.30

      Wykładowca: Adam Parysz

      Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w PNBU „BT” Teresa Buzińska , Gminie Lądek oraz Zarządzie Oświaty w Pruszczu Pomorskim Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe
      w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń 5 462 h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 7 189 przeszkolonych uczestników z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego , administracyjnego , ochrony danych osobowych , informacji publicznej, BIP oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.
      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 130 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres maila cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Szkolenie online: Jak nie pracować za innych? Techniki zarządzania zadaniami i rozwiązywania problemów. Termin: 09.03.2021r., godz. 13:00
     • Szkolenie online: Jak nie pracować za innych? Techniki zarządzania zadaniami i rozwiązywania problemów. Termin: 09.03.2021r., godz. 13:00

     •  

      Zapraszamy na szkolenie online.:


      Jak nie pracować za innych?
      Techniki zarządzania zadaniami i rozwiązywania problemów.


      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne.

      Główne treści szkolenia:

      1. Przyczyny i skutki wyręczania pracowników przez szefa  w wykonywaniu zadań
       i rozwiązywaniu problemów.
      2. Techniki zarządzania problemami („małpami”).
      3. Poprawa komunikacji z przełożonymi i podwładnymi.
      4. Rozwinięcie elastyczniejszego reagowania na wymagania stawiane w zakresie zarządzania szkołą.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 09.03.2021 r., godz. 13.00

      Prowadzenie: Joanna Piećko-Szopińska

      Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy  

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Szkolenie ONLINE (bezpłatne): Jak pracować z Elementarzem? Czyli pierwsze kroki w metodzie sylabowej - szkolenie metodyczne dla nauczycieli przedszkolna oraz nauczania początkowego. Termin 16.03.2021 godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE (bezpłatne): Jak pracować z Elementarzem? Czyli pierwsze kroki w metodzie sylabowej - szkolenie metodyczne dla nauczycieli przedszkolna oraz nauczania początkowego. Termin 16.03.2021 godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE (szkolenie bezpłatne):

      Jak pracować z Elementarzem?

      Czyli pierwsze kroki w metodzie sylabowej - szkolenie metodyczne
      dla nauczycieli przedszkolna oraz nauczania początkowego.

       

      Adresaci: Zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

      Prowadzący szkolenie: Beata Szymańska i Radosław Szymański,

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia:

      • 30 zasad pracy z wykorzystaniem Elementarza. 
      • Etapy i zasady wprowadzania kolejnych sylab krok po kroku.
      • Zasady wykorzystania gestów artykulacyjnych i korzystania z ilustracji wielofunkcyjnych,
      •  Zasady korzystania z obudowy dydaktycznej oraz tempo pracy w grupie 4, 5 i 6- latków.
      •  Zasady wykorzystania programu słuchowego w grupie przedszkolnej oraz podczas pracy indywidualnej.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 16.03.2021 r. godz.17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

      Link do zapisu:   https://forms.gle/QpCBuyrHEAS4Znut5

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      •   Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.
    • Bezpłatne szkolenie online nt.: O anatomii złości. Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec. Termin 02.03.2021 r., godz. 17.00
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: O anatomii złości. Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec. Termin 02.03.2021 r., godz. 17.00

     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.:

      O anatomii złości.

      Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

      Główne treści szkolenia:

      1. Czym jest złość?
      2. Dlaczego dzieci się złoszczą?
      3. Jak wygląda mechanizm złości? (ewolucyjne uwarunkowania).
      4. Jak wspierać dzieci w przeżywaniu złości?

      Data i godzina realizacji szkolenia: 02.03.2021 r., godz. 17.00

       

      Prowadzenie: Ewelina Adamczyk

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Adresat:   nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych, wychowawcy (pierwszeństwo mają nauczyciele pracujący w sosnowieckich placówkach).

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na platformie LIVEWEBINAR na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Koszt szkolenia: bezpłatne.

       

      Link do zapisu: https://forms.gle/tKJZ4FUKL8Zs9uBt6

       

      Liczba miejsc ograniczona

    • ODWOŁANE Szkolenie online.: uWażny Dzień Kobiet. Termin: 09.03.2021r., godz. 16:30
     • ODWOŁANE Szkolenie online.: uWażny Dzień Kobiet. Termin: 09.03.2021r., godz. 16:30

     • Zapraszamy na szkolenie online.: uWażny Dzień Kobiet.

       

      „Jestem zdania, że świętować kobiecość można każdego dnia, dlatego zapraszam na spotkanie,

      w trakcie którego opowiem i pokażę, jak można to robić, wykorzystując uważność.

      Na spotkaniu:

      - poszukasz tego, co jest dla Ciebie ważne,

      - być może odkryjesz na nowo, co to dla Ciebie oznacza być kobietą,

      - nauczysz się, jak dbać o swój dobrostan w prosty sposób,

      - spróbujesz praktyki uważności,

      - z życzliwością spojrzysz na siebie i swoje przekonania” Ewelina Adamczyk

      Prowadząca: Ewelina Adamczyk

      Koszt szkolenia: 45  zł    Termin: 09.03.2021 r. godz.16.30 – 19.00

       

      Adresaci: zainteresowani nauczyciele

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

      Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      Warunki techniczne udziału:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Bezpłatne szkolenie online nt.: Powrót dzieci i młodzieży do szkół po okresie pandemii i nauczania zdalnego. Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec. Termin 04.03.2021 r., godz. 18.00
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: Powrót dzieci i młodzieży do szkół po okresie pandemii i nauczania zdalnego. Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec. Termin 04.03.2021 r., godz. 18.00

     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.:

      Powrót dzieci i młodzieży do szkół po okresie pandemii i nauczania zdalnego.

      Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

      Główne treści szkolenia:

      1. Sytuacja dzieci i młodzieży w okresie pandemii i nauczania zdalnego.
      2. Wsparcie w kryzysie.
      3. Przygotowanie do powrotu - rola rodzica i nauczyciela.
      4. Powrót do szkół - organizacja lekcji i zadań szkoły.
      5. Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej po pandemii.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 04.03.2021 r., godz. 18.00

       

      Prowadzenie: Tomasz Bilicki

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Adresat:   nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych, wychowawcy (pierwszeństwo mają nauczyciele pracujący w sosnowieckich placówkach).

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na platformie LIVEWEBINAR na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Koszt szkolenia: bezpłatne.

       

      Link do zapisu: https://forms.gle/pV6KGuLhmqee5v158

       

      Liczba miejsc ograniczona

    • Bezpłatne szkolenie online nt.: O dobrostanie nauczycieli czyli jak być świetnym nauczycielem czy wychowawcą i nie zwariować? Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec. Termin 18.03.2021 r., godz. 17.00
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: O dobrostanie nauczycieli czyli jak być świetnym nauczycielem czy wychowawcą i nie zwariować? Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec. Termin 18.03.2021 r., godz. 17.00

     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.:

      O dobrostanie nauczycieli czyli jak być świetnym nauczycielem
      czy wychowawcą i nie zwariować?

      Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

      Główne treści szkolenia:

      1. Czym jest dobrostan?

      2. Jak pracować, żeby uniknąć wypalenia zawodowego?

      3. Jak zadbać zarówno o siebie, jak i o swoich uczniów?

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 18.03.2021 r., godz. 17.00

      Prowadzenie: dr Barbara Ostrowska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Adresat:   nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych, wychowawcy (pierwszeństwo mają nauczyciele pracujący w sosnowieckich placówkach).

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na platformie LIVEWEBINAR na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Koszt szkolenia: bezpłatne.

       

      Link do zapisu: https://forms.gle/8C8TW5dUfdQZFL9G9

      Liczba miejsc ograniczona

    • Bezpłatne szkolenie online nt.: Gamifikacja – metody angażowania i podnoszenia motywacji w edukacji szkolnej. Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec. Termin 15.03.2021 r., godz. 17.00
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: Gamifikacja – metody angażowania i podnoszenia motywacji w edukacji szkolnej. Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec. Termin 15.03.2021 r., godz. 17.00

     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.:

      Gamifikacja – metody angażowania i podnoszenia motywacji w edukacji szkolnej.

      Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

      Główne treści szkolenia:

      1. Wprowadzenie do gamifikacji.

      2. Gra/aktywność grupowa.

      3. Omówienie narzędzi.

      4. Quiz.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 15.03.2021 r., godz. 17.00

       

      Prowadzenie: Agnieszka Bilska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Adresat:   nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych, wychowawcy (pierwszeństwo mają nauczyciele pracujący w sosnowieckich placówkach).

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na platformie LIVEWEBINAR na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Koszt szkolenia: bezpłatne.

       

      Link do zapisu: https://forms.gle/XwvjHm6uGHWvTupC7

       

      Liczba miejsc ograniczona

    • Bezpłatne szkolenie online nt.: Wspierający dialog - jak w czasach pandemii pomagać sobie i innym. Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec. Termin 16.03.2021 r., godz. 17.00
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: Wspierający dialog - jak w czasach pandemii pomagać sobie i innym. Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec. Termin 16.03.2021 r., godz. 17.00

     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.:

      Wspierający dialog  - jak w czasach pandemii pomagać sobie i innym.

      Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

      Główne treści szkolenia

      1. Teoria koherencji – salutogenezy na co dzień – zdrowie priorytetem i wartością.
      2. Nasze osobiste strategie, „szyte na miarę” – pomagając innym, pomagasz sobie.
      3. Co jest ważniejsze ekspresja czy depresja? Nie bój się emocji.
      4. Zadbaj o kotwicę wracaj do „Tu i teraz”.
      5. Czym trudniej, tym bliżej .
      6. Humor i uśmiech leczą .
      7. Otwartość i życzliwość są zaraźliwe .
      8. Uzależnij się od wdzięczności.
      9. Praktyczne ćwiczenia i techniki do zastosowania w relacji z dziećmi i młodzieżą.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 16.03.2021 r., godz. 17.00

       

      Prowadzenie: Zdzisław Hofman

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Adresat:   nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych, wychowawcy (pierwszeństwo mają nauczyciele pracujący w sosnowieckich placówkach).

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na platformie LIVEWEBINAR na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Koszt szkolenia: bezpłatne

       

      Link do zapisu: https://forms.gle/XzSNSaG9WLeV3BuZ8

      Liczba miejsc ograniczona

    • ODWOŁANE Szkolenie online: KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA. Termin 24-26.02.2021 r., godz. 9:00 – 14.30/15.00
     • ODWOŁANE Szkolenie online: KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA. Termin 24-26.02.2021 r., godz. 9:00 – 14.30/15.00

     •  

      Zapraszamy na szkolenie online.: KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY  I STOPNIA.

       

       DZIEŃ 1 – środa.

      I. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją:

      1. Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego.

      2. Podstawowe konstrukcje prawa archiwalnego.

      3. Narodowy zasób archiwalny.

      4. Państwowy zasób archiwalny.

      5. Niepaństwowy zasób archiwalny.

      6. Państwowa sieć archiwalna.

      7. Nadzór archiwalny nad narodowym zasobem archiwalnym.

      8. Formy ochrony prawnej.

      II. Rodzaje współczesnej dokumentacji:

      1. Podział dokumentacji pod względem formy i podmiotowości.

      2. Rodzaje dokumentacji aktowej i nie aktowej.

      3. Rodzaje dokumentacji typowej i specyficznej.

      4. Dokumentacja jawna i niejawna.

      5. Materiały archiwalne i dokumentacja niearchiwalna.

      III. Kwalifikacja archiwalna współczesnej dokumentacji:

      1. Kryteria kwalifikacji archiwalnej dokumentacji.

      2. Podział dokumentacji na kategorie archiwalne.

      3. Okresy przechowywania ważniejszych rodzajów dokumentacji niearchiwalnej.

      IV. Organizacja pracy kancelaryjnej:

      1. Tradycyjny obieg dokumentacji.

      2. Elektroniczny system obiegu i zarządzania dokumentacją.

      3. Systemy kancelaryjne.

      4. Instrukcja kancelaryjna.

      5. Jednolity rzeczowy wykaz akt.

       

      DZIEŃ 2 – czwartek.

      V. Organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt:

      1. Cele i zadania archiwów zakładowych i składnic akt.

      2. Planowanie i sprawozdawczość archiwum zakładowego.

      3. Personel archiwum zakładowego i składnicy akt.

      4. Lokal archiwum zakładowego i składnicy akt.

      5. Wyposażenie archiwum zakładowego.

      6. Przejmowanie akt z komórek organizacyjnych.

      7. Gromadzenie i układ akt w archiwum zakładowym i składnicy akt.

      8. Środki ewidencyjne archiwum zakładowego.

      9. Udostępnianie dokumentacji.

      10. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.

      11. Konserwacja akt.

      12. Przekazywane akt do archiwum państwowego.

      VI. Komputerowe zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym.

      VII. Archiwizowanie dokumentacji aktowej:

      1. Terminologia archiwizowania.

      2. Studia wstępne.

      3. Rozpoznanie przynależności zespołowej.

      4. Segregacja dokumentacji.

      5. Systematyzacja dokumentacji w obrębie zespołu.

      6. Weryfikacja kategorii archiwalnych.

      7. Brakowanie przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej.

      8. Archiwizowanie materiałów archiwalnych.

      9. Archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej.

      10. Opisywanie teczek.

      11. Inwentaryzacja.

      12. Sygnowanie dokumentacji.

      13. Opracowane rysu historycznego twórcy zespołu archiwalnego.

       

      DZIEŃ 3 - piątek.

      VIII. Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej.

      IX. Usługi archiwalne.

      X. Zajęcia praktyczne.

      1. Zapoznanie się ze:

      - spisem spraw;

      - spisem zdawczo- odbiorczym akt dokumentacji niearchiwalnej,

      - wykazem spisów zdawczo- odbiorczych,

      - spisem zdawczo- odbiorczym akt dokumentacji archiwalnej przekazywanej do archiwum państwowego,

      - kartą udostępnienia akt,

      - spisem dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie,

      - protokołem oceny dokumentacji niearchiwalnej,

      - karta zastępczą akt,

      2. Analiza jednolitego rzeczowego wykazu akt.

      3. Opisywanie teczek z dokumentacją kat. A i kat. B

       

      Po ukończeniu kursu oraz zaliczeniu egzaminu zostaje wydany certyfikat.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 24-26.02.2021 r., godz. 9:00-14:30/15.00

       

      Wykładowca:

      Adam Parysz – dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją  Współczesną. Właściciel AMP Trainers’ Hub, czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe
      w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.


      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 400 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  do 18.02.2021 na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl