• Zapraszamy dyrektorów przedszkoli na spotkanie zapoznające z programem rozwoju poznawczego „Klucz do uczenia się” dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Online, termin: 13.05.2024 r., godz. 11.00
     • Zapraszamy dyrektorów przedszkoli na spotkanie zapoznające z programem rozwoju poznawczego „Klucz do uczenia się” dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Online, termin: 13.05.2024 r., godz. 11.00

     • Zapraszamy na BEZPŁATNE ONLINE spotkanie informacyjne:

      Program „Klucz do uczenia się”

       

      Zapraszamy dyrektorów przedszkoli na spotkanie zapoznające z programem rozwoju poznawczego „Klucz do uczenia się” dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat

       

      Na spotkaniu zapoznani zostaną Państwo z tymi cechami programu, które sprawiają, że program „Klucz do uczenia się” jest unikalny:

       

      • Jest międzynarodową innowacją pedagogiczną, opartą o teorię Lwa Wygotskiego
       i zawierającą w sobie zaskakujące rozwiązania - kilka z nich będzie zaprezentowanych.
      • Uwzględnia indywidualne potrzeby i zainteresowania dzieci, a łatwość dostosowania go do poziomu rozwoju dziecka jest jego ważną cechą -  w końcu działamy w strefie najbliższego rozwoju dziecka - pokażemy to na konkretnym przykładzie.
      • Oferuje narzędzia, szkolenia i materiały, które pomogą nauczycielom w codziennej pracy
       z dziećmi - dostają oni bardzo konkretny zasób do pracy, który Państwo zobaczą na spotkaniu.
      • Długa tradycja = doświadczenie. Program jest stosowany od ponad 20 lat w palcówkach na całym świecie (m.in. Singapur, USA, Australia i Nowa Zelandia, Wieka Brytania, Malezja, Puerto Rico, RPA), a jego skuteczność została udowodniona. Cieszy się bardzo dobrymi opiniami zarówno nauczycieli i praktyków, jak i uczonych (np. Uniwersytet w Oxfordzie, Uniwersytet
       w Derby, Uniwersytet w Tel-Aviv). Z dumą zaprezentujemy referencje :)
      • Holistyczne podejście do rozwoju dziecka - zgodnie z Wygotskim w edukacji to nie wiedza jest najważniejsza, ale rozwijanie umiejętności i potencjału uczniów. Nauczanie w naszym programie to stymulowanie myślenia, kreatywności i samodzielności. Pokażemy na przykładach realizowanych z dziećmi sesji, jak każdego dnia wspieramy rozwój dziecka w drodze społecznych interakcji i pielęgnujemy kulturę uczenia się od siebie nawzajem.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 13.05.2024 r. godz. 11.00

      Prowadzenie: Ida Winiarek

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: BEZPŁATNE

      Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy https://forms.gle/UTkkQSRarSMZPSxLA

       

    • Szkolenie stacjonarne: Zabawy wyciszające grupę. Termin 11.04.2024 godz. 16.30
     • Szkolenie stacjonarne: Zabawy wyciszające grupę. Termin 11.04.2024 godz. 16.30

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Zabawy wyciszające grupę

       

      Adresaci: pracownicy przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele pedagodzy, logopedzi, terapeuci zajęciowi, pedagodzy z placówek specjalnych

       

      Prowadząca szkolenie: Małgorzata Koc - nauczycielka przedszkola, doradca metodyczny w zakresie wychowania przedszkolnego, wykładowca, autorka licznych materiałów metodycznych dla nauczycieli uwzględniających wszechstronny rozwój dziecka w oparciu o efektywnie dobrane metody pracy. Prowadzi autorskie warsztaty z zakresu zabaw twórczych inspirowanych ruchem, muzyką, wierszem i obrazem, a także warsztaty z zakresu metodyki wychowania przedszkolnego, zwłaszcza zajęć umuzykalniających w przedszkolu. Doświadczona trenerka programów „Klucz do uczenia się” oraz „Gimnastyka Paluszkowa”.

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

       

      Główne treści szkolenia:

      • Wpływ stresu na rozwój dziecka.
      • Znaczenie relaksacji w przedszkolu.
      • Zabawy relaksacyjne z wykorzystaniem kamyków, piłek, chusteczek szyfonowych, muszli.
      • Słuchanie dźwięków instrumentów - zabawy z rainmakerem, burzą, grzechotkami, kalimbą, odczucia i wizualizacja.
      • Wierszyki masażyki.
      • Ćwiczenia i zabawy oddechem.
      • Wyciszanki śpiewanki.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 11.04.2024 godz. 16.30

      Miejsce szkolenia: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 220 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Zapraszamy dyrektorów sosnowieckich placówek oświatowych do uczestnictwa w Śniadaniach Edukacyjnych. Termin: 27.02.2024 R., GODZ. 11.00
     • Zapraszamy dyrektorów sosnowieckich placówek oświatowych do uczestnictwa w Śniadaniach Edukacyjnych. Termin: 27.02.2024 R., GODZ. 11.00

     • Zapraszamy dyrektorów sosnowieckich placówek oświatowych do uczestnictwa w

      Śniadaniach Edukacyjnych

       

      Ideą spotkań, które odbywają się cyklicznie raz w miesiącu, jest dzielenie się dobrymi praktykami, wspierającymi liderów, w oparciu o komunikację bez przemocy.

      Naszą intencją jest stworzenie przestrzeni do swobodnego dzielenia się doświadczeniami w relacjach zawodowych z obszaru przywództwa/liderowania oraz wsparcie w zmianie za pomocą narzędzi jakie daje nam  między innymi porozumienie bez przemocy. Wszystko to w atmosferze przyjacielskiego śniadania z dobrą kawą i przekąską.

      Miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 66

      Termin SPOTKANIA: 27.02.2024  r., godz. 11.00

       

      Organizatorzy

      Szkoła Podstawowa nr 47 w Sosnowcu

      Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

       

      Zapisy: https://forms.gle/9WZx1EzExi6sT5zW8

    • Szkolenie ONLINE: Organizacja nowego roku szkolnego, czyli jak skutecznie i zgodnie z prawem podejmować działania kadrowe w placówkach oświatowych. Termin 04.03.2024 r. (poniedziałek) godz. 9.00-11.00
     • Szkolenie ONLINE: Organizacja nowego roku szkolnego, czyli jak skutecznie i zgodnie z prawem podejmować działania kadrowe w placówkach oświatowych. Termin 04.03.2024 r. (poniedziałek) godz. 9.00-11.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Organizacja nowego roku szkolnego, czyli jak skutecznie i zgodnie z prawem
       podejmować działania kadrowe w placówkach oświatowych.

       

      Adresaci: dyrektorzy szkół, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, jednostki samorządowe                               obsługujące szkoły

      Prowadzący szkolenie:

      Dariusz Dwojewski – dr nauk prawnych – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną, zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

       

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Program szkolenia:

      1. Postępowanie w przypadku konieczności obniżenia wymiaru etatu nauczyciela
      1. Zmiana treści umowy o pracę
      • Porozumienie zmieniające warunki pracy
      • Wypowiedzenie warunków zatrudnienia
      1. Ograniczenie etatu nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania
      • Tryb ograniczenia etatu i jego skutki
      • Terminy składania propozycji ograniczenia wymiaru zatrudnienia i odpowiedzi nauczyciela
      • Przydzielenie godzin po ograniczeniu zatrudnienia
      • Zgoda na ograniczenie etatu a urlop dla poratowania zdrowia
      1. Zmiana stanowiska nauczyciela
      1. Pojęcie stanowisko w przypadku nauczycieli
      2. Przeniesienie na inne stanowisko nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania
      3. Łączenie pracy na różnych stanowiskach pedagogicznych
      4. Ustalenie okresu obowiązywania zmian w zakresie stanowiska
      5. Zmiana stanowiska a szczególna ochrona stosunku pracy
      1. Procedura postępowania w razie konieczności wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy
       z przyczyn organizacyjnych
      1. Współdziałanie ze związkiem zawodowym
      • Ustalenie przynależności związkowej
      • Konsultacja zamiaru rozwiązania stosunku pracy – zasady
      1. Określanie przyczyny wypowiedzenia
      • Przyczyna organizacyjna
      • Kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia
      • Tryb ustalania kryteriów
      1. Doręczenie wypowiedzenia
      • Odmowa odbioru wypowiedzenia przez nauczyciela
      • Doręczenie w czasie nieobecności nauczyciela w pracy
      • Termin na doręczenie wypowiedzenia w szkołach
      • Skrócenie okresu wypowiedzenia i jego skutki
      1. Uprawnienia wynikające z rozwiązania stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych
      1. Odprawa pieniężna
      • Sposób ustalania wysokości odprawy w zależności od podstawy zatrudnienia nauczyciela
      • Podstawa rozwiązania stosunku pracy nauczyciela z przyczyn organizacyjnych
       a zakres uprawnień
      • Odprawa za rozwiązanie stosunku pracy a odprawa emerytalna i inne świadczenia
      1. Stan nieczynny
      • Termin na wniosek
      • Korzyści stanu nieczynnego
      • Przywrócenie do pracy ze stanu nieczynnego a dodatkowe zatrudnienie w tym okresie
      • Stan nieczynny a odwołanie od wypowiedzenia.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 04.03.2024 r. (poniedziałek) godz. 9.00-11.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  

    • Szkolenie ONLINE: Gry i zabawy przeciwko agresji. Termin 05.03.2024 r. (wtorek) godz. 17.30
     • Szkolenie ONLINE: Gry i zabawy przeciwko agresji. Termin 05.03.2024 r. (wtorek) godz. 17.30

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Gry i zabawy przeciwko agresji.

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, nauczyciele edukacji przedszkolnej
      i wczesnoszkolnej, nauczyciele klas 4-8, pedagodzy, psycholodzy

       

      Prowadząca szkolenie: Natalia Kamińska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Program szkolenia:

      • Czym są emocje?
      • Dostrzeganie agresywnych uczuć i ich wyrażanie.
      • Rozpoznawanie przyczyn złości i agresji.
      • Rozumienie siebie samych i innych ludzi.
      • Opanowanie złości i agresji, a także ich przezwyciężanie.
      • Budowanie poczucia własnej wartości.
      • Gry i zabawy przeciwko agresji w grupie rówieśniczej – ćwiczenia praktyczne.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 05.03.2024 r. (wtorek) godz. 17.30

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link
      do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

      Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

    • Szkolenie ONLINE: Wspomaganie wychowawczej roli rodziny w sytuacji trudnych zachowań ucznia ze spektrum autyzmu. Termin 11.03.2024 r. (poniedziałek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Wspomaganie wychowawczej roli rodziny w sytuacji trudnych zachowań ucznia ze spektrum autyzmu. Termin 11.03.2024 r. (poniedziałek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Wspomaganie wychowawczej roli rodziny w sytuacji trudnych zachowań ucznia ze spektrum autyzmu.

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i szkoły podstawowej, pedagodzy, psycholodzy

      Prowadząca szkolenie: Stanisława Stus

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Program szkolenia:

      • Środowisko rodzinne dziecka ze spektrum autyzmu.
      • Różnorodność czynników wpływających na funkcjonowanie rodziny dziecka ze spektrum autyzmu a trudności wychowawcze.
      • Warunki dobrej współpracy i wzmocnienie roli rodziny.
      • Wybrane techniki i strategie wobec „trudnych” zachowań ucznia ze spektrum autyzmu.
      • Systemy motywacyjne – ich opracowanie i jednolitość działań szkoły i domu ucznia.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 11.03.2024 r. (poniedziałek) godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link
      do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

      Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Szkolenie stacjonarne: Bajkoterapia. Termin 13.03.2024 godz. 16.30
     • Szkolenie stacjonarne: Bajkoterapia. Termin 13.03.2024 godz. 16.30

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

       

      Bajkoterapia

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wychowawcy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psycholodzy, logopedzi, terapeuci i nauczyciele rewalidacji

       

      Prowadzący szkolenie: Tomasz Kuta

      Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

       

      Główne treści szkolenia:

      • Bajkoterapia - w jakich trudnościach pomagają bajki.
      • Jak wykorzystać bajkę do budowania zasobów i mocnych stron dzieci.
      • Bajka w oswajaniu i rozumieniu trudnych emocji.
      • Wykorzystanie bajkoterapii do regulacji emocji dziecka.
      • Bajki psychoedukacyjne, relaksacyjne i psychoterapeutyczne.
      • Warsztat bajkoterapeutyczny.
      • Techniki wspierające w bajkoterapii - rysunek, drama, ilustracje ruchowe.
      • Na co warto zwrócić uwagę przy tworzeniu własnych bajek.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 13.03.2024 godz. 16.30

       

      Miejsce szkolenia: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 100 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail:  cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

    • szkolenie ONLINE: Escape room jako aktywizująca metoda pracy w szkole i przedszkolu . Termin 20.03.2024 r. (środa) godz. 17.00
     • szkolenie ONLINE: Escape room jako aktywizująca metoda pracy w szkole i przedszkolu . Termin 20.03.2024 r. (środa) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Escape room jako aktywizująca metoda pracy
       w szkole i przedszkolu.

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

      Prowadząca szkolenie: Elżbieta Brol

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Program szkolenia:

      • Nauka przyjazna mózgowi.
      • Escape room – co to jest?
      • Wykorzystanie escape room w szkole i przedszkolu.
      • Etapy przygotowania i ciekawe pomysły na wykorzystanie pokoju zagadek w pracy z dzieckiem.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 20.03.2024 r. (środa) godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link
      do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

      Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

    • Szkolenie ONLINE: Canva dla edukacji. Narzędzie, które powinien znać każdy nauczyciel. Termin 13.03.2024 r. (środa) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Canva dla edukacji. Narzędzie, które powinien znać każdy nauczyciel. Termin 13.03.2024 r. (środa) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Canva dla edukacji. Narzędzie, które powinien znać każdy nauczyciel.

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i szkoły podstawowej, pedagodzy, psycholodzy

      Prowadząca szkolenie: Izabela Wyppich

      Czas trwania szkolenia: 2 godziny dydaktyczne

      Program szkolenia:

      • Różnica między Canvą dla użytkowników indywidualnych, a Canvą edukacyjną.
      • Jak "zdobyć" Canvę dla edukatorów.
      • Zasoby edukacyjne Canvy, możliwości wykorzystania gotowych szablonów.
      • Inspiracje.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 13.03.2024 r. (środa) godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link
      do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

      Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl