• Zapraszamy na cykl bezpłatnych szkoleń online dla nauczycieli i rodziców nt.: Wirtualny świat dzieci i młodzieży
     • Zapraszamy na cykl bezpłatnych szkoleń online dla nauczycieli i rodziców nt.: Wirtualny świat dzieci i młodzieży

     • Zapraszamy na bezpłatny cykl szkoleń online dla rodziców i  nauczycieli sosnowieckich szkół

       

       

      Temat nr 1:  Uzależnienia Behawioralne

      Moduł 1: Uzależnienia Behawioralne – objawy, mechanizmy i konsekwencje

      1. Rola mediów społecznościowych w życiu codziennym dzieci i rodziców

      2. Gry komputerowe, hazard, siecioholizm – interwencja

      3. Rozpoznawanie wpływy wirtualnego celebrytów na zachowania ryzykowne u dzieci

      Moduł 2: Edukacja Medialna

      1. Kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia u uczniów

      2. Projektowanie działań edukacyjnych wspierających zdrowe nawyki w przestrzeni wirtualnej

      3. Dostosowanie narzędzi edukacyjnych  do różnych grup wiekowych – praktyczne wskazówki

      Moduł 3: Czynniki ryzyka i chroniące

      1. Identyfikacja czynników ryzyka

      2. Omówienie czynników chroniących i wspierających domowe BHP w sieci

      3. Praca w oparciu na indywidualnych przypadkach

      Termin: 9.11.2023 r., godz. 17.30 – 19.45

       

      Szkolenie  finansowe ze środków Gminy Sosnowiec w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

       Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy

       

      Formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli: https://forms.gle/LwW4cijWxVwWQ2jP9

       

      Formularz zgłoszeniowy dla rodziców: https://forms.gle/V369u1S4Jc6QABu88

       

       

       

      Temat nr 2. Ryzykowne zachowanie dzieci i młodzieży

      1. Charakterystyka, czynniki ryzyka, mechanizmy powstania

      2. Problematyka uzależnień od aktywności w świecie wirtualnym – gry, media społecznościowe, komunikatory hazard internetowy

      3. Substancje psychoaktywne – domowy odlot, Energy drinki, dopalacze, e-papierosy

      4. Agresja i autoagresja

      5. Zachowania ryzykowne w obszarze rozwoju seksualnego

      6. Anarchia żywieniowa

      7. Pomoc psychologiczna w interwencji kryzysowej

      8. Zasady budowania kontraktu z dziećmi i młodzieżą

      Termin:  20.11.2023 r., godz. 17.30 – 19.45

      Szkolenie  finansowe ze środków Gminy Sosnowiec w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

       Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy

       

      Formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli: https://forms.gle/LwW4cijWxVwWQ2jP9

       

      Formularz zgłoszeniowy dla rodziców: https://forms.gle/V369u1S4Jc6QABu88

      Temat nr 3: Cyberprzemoc

      Moduł 1: Hejt i wykluczenie rówieśnicze w wirtualnych grupach

      1. Analiza wpływu wirtualnych grup klasowych na występowanie hejtu i wykluczenia.

      2. Budowanie zdrowych relacji klasowych w wirtualnych kanałach komunikacji

      3. Kształtowanie postaw empatii

      Moduł 2: Agresja słowna w grach wieloosobowych

      1. Analiza agresji słownej wśród użytkowników gier wieloosobowych

      2. Kreowanie atmosfery współpracy i szacunku w środowisku gier online

      3. Edukacja graczy w zakresie odpowiedzialnego zachowania w świecie wirtualnym

      Moduł 3: Tworzenie szkolnej strategii przeciwdziałania przemocy

      1. Koncepcja i etapy tworzenia efektywnej szkolnej strategii przeciwdziałania cyberprzemocy

      2. Rola rodziców w reagowaniu i zapobieganiu cyberprzemocy

      3. Edukacja uczniów w prewencji cyberprzemocy

      4. Jak wspierać ucznia będącego ofiarą, sprawcą lub świadkiem przemocy?

      Termin:  5.12.2023 r., godz. 17.30 – 19.45 ZMIANA TERMINU

       

      Szkolenie  finansowe ze środków Gminy Sosnowiec w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

       Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy

       

      Formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli: https://forms.gle/LwW4cijWxVwWQ2jP9

       

      Formularz zgłoszeniowy dla rodziców: https://forms.gle/V369u1S4Jc6QABu88

      Temat nr 4: Wirtualny świat gier i hazardu

      Moduł 1: Mechanizmy psychologiczne użyte w grach

      1. Analiza popularnych gier i ich wpływu na emocje i zachowania dzieci

      2. Ocenianie głównych cech i aspektów związanych z uzależnieniem od gier

      3. Zrozumienie technik psychologicznych stosowanych do budowy przywiązania graczy

      4. Przykłady: mechanizmów nagród, osiągnięcia i interakcji społecznych

      4. Edukacja graczy o potencjalnych skutkach nadmiernego grania

      Moduł 2: Bezpieczeństwo w grach – Domowe BHP gracz

      1. Wpływ społeczności graczy na zachowanie hazardowe i ryzykowne

      2. Ryzyko występowania cyberprzemocy w środowisku gier online

      3. Domowe zasady bezpiecznego korzystania gier online

      4. Limitowanie czasu grania i określenia zdrowych nawyków

      Moduł 3 : profilaktyka

      1. Integracja edukacji o uzależnieniach od gier z szkolnym programem profilaktycznym

      2. Współpraca z rodzicami, uczniami i specjalistami w ramach prewencji  

      Termin:  29.11.2023 r., godz. 17.30 – 19.45

      Livewebinar – platforma

       

      Szkolenie  finansowe ze środków Gminy Sosnowiec w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

       Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy

       

      Formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli: https://forms.gle/LwW4cijWxVwWQ2jP9

       

      Formularz zgłoszeniowy dla rodziców: https://forms.gle/V369u1S4Jc6QABu88

       

    • Szkolenie ONLINE: Praca w klasie zróżnicowanej językowo. Termin 30.11.2023 r.(czwartek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Praca w klasie zróżnicowanej językowo. Termin 30.11.2023 r.(czwartek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Praca w klasie zróżnicowanej językowo

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy, psycholodzy

      Prowadzący szkolenie: Trener z doświadczeniem

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Struktura klasy zróżnicowanej językowo.
      • Strategie adaptacji kulturowej - rozwijanie kompetencji międzykulturowej.
      • Metody integrowania klasy zróżnicowanej.
      • Przeciwdziałanie dyskryminacji.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 30.11.2023 r.(czwartek) godz. 17.00                                                                                                         

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Zapraszamy na bezpłane szkolenie onlien nt.: NEUROBIOLOGIA KONFLIKTU Z NASTOLATKIEM. DLACZEGO TAK TRUDNO ZROZUMIEĆ WŁASNE DZIECKO? Termin: 13.11.2023 r., godz. 17.30
     • Zapraszamy na bezpłane szkolenie onlien nt.: NEUROBIOLOGIA KONFLIKTU Z NASTOLATKIEM. DLACZEGO TAK TRUDNO ZROZUMIEĆ WŁASNE DZIECKO? Termin: 13.11.2023 r., godz. 17.30

     • Zapraszamy na wykład interaktywny online
      dla rodziców i nauczycieli

       

      NEUROBIOLOGIA KONFLIKTU Z NASTOLATKIEM.
      DLACZEGO TAK TRUDNO ZROZUMIEĆ WŁASNE DZIECKO?

       

      Adresaci: nauczyciele z sosnowieckich szkół i przedszkoli, rodzice

      Prowadzący szkolenie: dr Marek Kaczmarzyk, prof. UŚ

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Program szkolenia:

      Powszechne, zarówno w domach jak i w szkołach, problemy z nastolatkami przypisujemy najczęściej ich wychowaniu, rodzicielskim błędom albo po prostu ich złośliwości. Powoduje to najczęściej otwartą niechęć i buntu podopiecznych. Odkrycia neurobiologii rozwojowej wyjaśniają jednak część tych zjawisk jako obiektywne następstwo naturalnych zmian w strukturze mózgu młodych ludzi.
      W trakcie szkolenia poznasz nieoczekiwane źródła konfliktu z nastolatkami co pozwoli łatwiej znieść to, co często nieuniknione.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 13.11.2023 r. (poniedziałek) godz. 17.30

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Szkolenie  finansowe ze środków Gminy Sosnowiec
      w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
      oraz Przeciwdziałania Narkomanii

       Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy

       

      Formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli:
      https://forms.gle/STKcVcJuT7tNhiMS6

       

      Formularz zgłoszeniowy dla rodziców:
      https://forms.gle/TrSv4seajdpjPNHy5

       

    • Bezpłatne szkolenie online nt.: O TRAUMIE I JEJ KONSEKWENCJACH W ŚRODOWISKU WYCHOWAWCZYM. Termin: 24.10.2023 r., godz. 17.30
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: O TRAUMIE I JEJ KONSEKWENCJACH W ŚRODOWISKU WYCHOWAWCZYM. Termin: 24.10.2023 r., godz. 17.30

     • Zapraszamy na wykład interaktywny online dla rodziców i nauczycieli,

      finansowany ze środków Gminy Sosnowiec
      w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
      oraz Przeciwdziałania Narkomanii, pt.:

       

      O TRAUMIE I JEJ KONSEKWENCJACH
      W ŚRODOWISKU WYCHOWAWCZYM

       

      Adresaci: nauczyciele, rodzice

      Prowadzący szkolenie: dr Marek Kaczmarzyk, prof. UŚ

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Program szkolenia:

      Ogromna presja z jaką można się dzisiaj spotkać w środowisku edukacyjnym, powoduje w mózgach młodych ludzi fizjologiczne, a nawet anatomiczne zmiany, które mają swoje konsekwencje w ich psychice. Warto poznać ich przyczyny i skutki jakie mogą wywołać w późniejszych etapach życia. Szkolenie zapewnia podstawową wiedzę z zakresu neurotraumatologii wieku szkolnego.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 24.10.2023 r. (wtorek) godz. 17.30

       

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

       Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy:

      Formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli: https://forms.gle/ND35YAk87UvaNfTS8

       

      Formularz zgłoszeniowy dla rodziców: https://forms.gle/sQwUt5egZiyeDwWJ6

    • Szkolenie ONLINE: ABC nauczyciela edukacji przedszkolnej. Termin 15.11.2023 r. (środa) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: ABC nauczyciela edukacji przedszkolnej. Termin 15.11.2023 r. (środa) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      ABC nauczyciela edukacji przedszkolnej

      szkolenie nr 32 z oferty

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej

      Prowadząca szkolenie: Elżbieta Brol

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      Akty prawne w pracy nauczyciela. Jak planować pracę w oparciu o podstawę programową? Program, karty pracy, przewodniki metodyczne - czy ich potrzebujemy? Plan pracy i jego znaczenie w przedszkolu. Dokumentacja niezbędna w przedszkolu. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez nauczyciela.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 15.11.2023 r. (środa) godz. 17.00                                                            

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do Internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie stacjonarne: Cztery kroki do porozumienia. Termin 14.11.2023 r. (wtorek) godz. 16.30
     • Szkolenie stacjonarne: Cztery kroki do porozumienia. Termin 14.11.2023 r. (wtorek) godz. 16.30

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Cztery kroki do porozumienia

      szkolenie nr 17 z oferty

      Prowadząca:  Aneta Frugalska

      Program:                                                                                                                                             

      Wprowadzenie do pojęcia “porozumienie bez przemocy". Cztery kroki w komunikacji wg Marshala Rosenberga. Budowanie relacji w komunikacji bez przemocy. Wpływ empatii na relacje.

      .Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 14.11.2023 r. (wtorek) godz. 16.30

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Zapraszamy dyrektorów sosnowieckich placówek oświatowych do uczestnictwa w Śniadaniach Edukacyjnych. Termin: 7.11.2023r., godz. 11.00. Miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 66
     • Zapraszamy dyrektorów sosnowieckich placówek oświatowych do uczestnictwa w Śniadaniach Edukacyjnych. Termin: 7.11.2023r., godz. 11.00. Miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 66

     • Zapraszamy dyrektorów sosnowieckich placówek oświatowych do uczestnictwa w Śniadaniach Edukacyjnych

       

      Ideą spotkań, które będą odbywały się cyklicznie raz w miesiącu, jest dzielenie się dobrymi praktykami, wspierającymi liderów, w oparciu o komunikację bez przemocy.

      Naszą intencją jest stworzenie przestrzeni do swobodnego dzielenia się doświadczeniami w relacjach zawodowych z obszaru przywództwa/liderowania oraz wsparcie w zmianie za pomocą narzędzi jakie daje nam  między innymi porozumienie bez przemocy. Wszystko to w atmosferze przyjacielskiego śniadania z dobrą kawą i przekąską.

      Miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 66

      Termin: 7.11.2023 r., godz. 11.00

       

      Organizatorzy

      Szkoła Podstawowa nr 47 w Sosnowcu

      Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

       

      Zapisy: https://forms.gle/uB88K2FC3nFLgZRFA

    • Szkolenie ONLINE: Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Termin 15.11.2023 r. (środa) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Termin 15.11.2023 r. (środa) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

       szkolenie nr 21 z oferty

      Prowadząca:  Zyta Czechowska

      Program szkolenia:                                                                                                                         

      Czym są umiejętności podstawowe? Czym są umiejętności przekrojowe. Jak rozwijać umiejętności podstawowe i przekrojowe u uczniów? Narzędzia TIK i sprzęt zakupiony  w ramach programu Laboratoria Przyszłości wspierające rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych. 

      Adresaci: zainteresowani nauczyciele przedmiotów humanistycznych i ścisłych, wychowawcy 
      i nauczyciele wczesnoszkolni pracujący  w szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych 

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 15.11.2023 r. (środa) godz. 17.00                                                                                                                  

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do Internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Oswoić GPT - bezpieczeństwo i efektywne wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w edukacji. Termin 06.11.2023 r. (poniedziałek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Oswoić GPT - bezpieczeństwo i efektywne wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w edukacji. Termin 06.11.2023 r. (poniedziałek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Oswoić GPT - bezpieczeństwo i efektywne wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w edukacji

       

      Adresaci: nauczyciele, którzy chcą pracować z nową technologią w edukacji.

      Prowadząca szkolenie:

      Anna Jędryczko - edukatorka kompetencji cyfrowych, autorka materiałów edukacyjnych wyróżniona tytułami Microsoft Innovative Educator Expert i Microsoft Innovative Educator Fellow, prowadzi warsztaty i szkolenia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Koordynatorka zespołów trenerskich w projektach związanych z edukacją cyfrową.

       

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Program szkolenia:

      1. Jak rozpocząć pracę z wykorzystaniem chatbotów?

      2. Praktyczne zastosowania GPT w procesie edukacji.

      3. Personalizacja nauczania przy użyciu chatów GPT.

      4. Wykorzystanie AI w sztukach wizualnych.
      5. Etyka i odpowiedzialność w korzystaniu z AI w edukacji.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 06.11.2023 r. (poniedziałek) godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • EDULIDERZY 2023. Konferencja dla Dyrektorów i Wicedyrektorów. 8-9.11.2023 r.
     • EDULIDERZY 2023. Konferencja dla Dyrektorów i Wicedyrektorów. 8-9.11.2023 r.

     • Zapraszamy wszystkich DYREKTORÓW I WICEDYREKTORÓW szkół i przedszkoli na niezwykłą konferencję wspierającą 

      EDULIDERZY 2023,      która tym razem odbędzie się w HOTELU SREBRNY BUCZNIK w ISTEBNEJ.


      Podczas konferencji zyskasz:
      👉 wsparcie ekspertów,
      👉 inspirację do pracy,
      👉 pozytywną energię
      👉 wymianę doświadczeń,
      👉 czas na rozwój osobisty i zawodowy,
      👉 niezapomniane wrażenia

      W cenie konferencji:

      aż 4 szkolenia prowadzone przez profesjonalnych trenerów oraz ekspertów:

      📌„ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM W PIGUŁCE” - prowadzący dr mec. Dariusz Dwojewski - znany ekspert prawa oświatowego

      📌„COACHING W PRACY DYREKTORA” - praktyczny warsztat prowadzony przez Izabelle Małkiewicz doświadczoną trenerkę, coach ACC ICF,PM IPMA-D, trenerkę kompetencji miękkich, socjoterapeutkę, terapeutkę pedagogiczną, oligofrenopedagożkę

      📌„ŹRÓDŁA I METODY POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWKI - inspirujące i praktyczne szkolenie poprowadzi Damian Hamerla certyfikowany i doświadczony trener, autor wielu programów, publikacji, na codzień wspiera ludzi w zakresie edukacji finansowej

      📌 JAK SIĘ NIE WYPALIĆ ZAWODOWO? - praktyczny, wspierający warsztat prowadzony przez Elżbietę Brol - doświadczoną trenerkę, dyrektorkę NODN EduPozytywni, pasjonatkę rozwoju osobistego:)

      a także:
      👉nocleg
      👉pełne wyżywienie
      👉dostęp do strefy SPA - basen, sauny
      👉wieczór integracyjny w szałasie przy muzyce kapeli góralskiej
      👉zaświadczenie wydane przez NODN EduPozytywni

      🏢 Miejsce: Istebna, hotel SREBRNY BUCZNIK http://www.srebrnybucznik.pl/
      💡 Organizator: Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EDUPOZYTYWNI (akredytowany przez Śląskiego Kuratora Oświaty)
      💡 Współorganizator: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu (publiczna placówka akredytowana przez Śląskiego Kuratora Oświaty)

      📆 Termin: 8-9 LISTOPADA 2023 roku
      🏷 Inwestycja: 1333 zł (dla stałych uczestników lub przypadku zgłoszenia min. 2 osób cena 1222 zł

      Faktury z odroczonym terminem płatności.

      ⏰ Liczba miejsc ograniczona - liczy się kolejność zgłoszeń!

      Formularz zgłoszeniowy:
      https://forms.gle/HCUu9bWasn7RZNjVA
        

    • Szkolenie stacjonarne: Arteterapeutyczny trening umiejętności społecznych. Termin cz. 1- 08.11.2023 r. (środa) godz. 16.30 cz. 2 - 13.11.2023 r. (poniedziałek) godz. 16.30
     • Szkolenie stacjonarne: Arteterapeutyczny trening umiejętności społecznych. Termin cz. 1- 08.11.2023 r. (środa) godz. 16.30 cz. 2 - 13.11.2023 r. (poniedziałek) godz. 16.30

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Arteterapeutyczny trening umiejętności społecznych

      – nr szkolenia 13

      Prowadząca:  Tomasz Kuta

      Program:

      • Arteterapeutyczny trening jako narzędzie pracy z dziećmi przejawiającymi dysfunkcje w relacjach społecznych.
      • Diagnoza umiejętności społecznych przy użyciu narzędzi arteterapeutycznych.
      • Dobór uczestników do grupy.
      • Prowadzenie i monitorowanie treningu.                                                                                     

      Adresaci: dla nauczycieli pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, zespołem Aspergera, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uczniami wycofanymi, nieśmiałymi oraz agresywnymi

      Czas trwania szkolenia: 10 godziny dydaktyczne (2 x 5 h)

      Data i godzina realizacji szkolenia: 08.11.2023 r. (środa) godz. 16.30

                                                             13.11.2023 r. (poniedziałek) godz. 16.30

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 200 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • ZMIANA TERMINU NA LUTY 2024 - Szkolenie stacjonarne: Diagnoza i metodyka pracy z dzieckiem zdolnym.
     • ZMIANA TERMINU NA LUTY 2024 - Szkolenie stacjonarne: Diagnoza i metodyka pracy z dzieckiem zdolnym.

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Diagnoza i metodyka pracy z dzieckiem zdolnym

      Prowadząca:  Aleksandra Stolarczyk

      Główne treści szkolenia:

      Diagnozowanie zdolności - koncepcja twórczości i inteligencji wielorakich, rozwijanie zdolności matematycznych i logicznego myślenia, rozwijanie zdolności językowych, rozwijanie myślenia twórczego i zdolności artystycznych, syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych.

                                                                                                                                                                      

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

      Czas trwania szkolenia: 2x4 h dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: ZMIANA TERMINU NA LUTY 2024

                                                 

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 120 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  

       

    • Szkolenie ONLINE: Warsztaty Anty-Fake-News. Termin 22.11.2023 r. (środa) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Warsztaty Anty-Fake-News. Termin 22.11.2023 r. (środa) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Warsztaty Anty-Fake-News

       szkolenie nr 34 z oferty

      Prowadząca:  Joanna Waszkowska

      Program szkolenia:

      Sterowanie emocjami w komunikatach medialnych. Metody factcheckera w ochronie przed fake-news. 

      Anatomia fake-news. Przykłady metod do zastosowania na lekcjach.                                                          

      Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele uczący w klasach 4-8 SP, nauczyciele szkół ponadpodstawowych.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 22.11.2023 r. (środa) godz. 17.00                                                                                                             

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do Internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 50 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Jak oceniać osiągnięcia uczniów? Termin 23.11.2023 r.(czwartek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Jak oceniać osiągnięcia uczniów? Termin 23.11.2023 r.(czwartek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Jak oceniać osiągnięcia uczniów?


      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Prowadzący szkolenie: Trener z doświadczeniem

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Regulacje prawne dotyczące oceniania osiągnięć uczniów.
      • Ocenianie wewnątrzszkolne.
      • Edukacyjna wartość oceny szkolnej.
      •  Ocena zachowania.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 23.11.2023 r.(czwartek) godz. 17.00                                                                                                   

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 


    • Szkolenie stacjonarne: Czytanie globalne - praktyczne wskazówki wykorzystania metody odimiennej . Termin 06.11.2023 r. (poniedziałek) godz. 17.00
     • Szkolenie stacjonarne: Czytanie globalne - praktyczne wskazówki wykorzystania metody odimiennej . Termin 06.11.2023 r. (poniedziałek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Czytanie globalne  - praktyczne wskazówki wykorzystania metody odimiennej 

      szkolenie nr 18 z oferty

      Prowadząca:  Beata Ślęczka

      Program:                                                                                                                                             

      Wykorzystanie wizytówek - propozycje aktywności. Etap - ściana pełna liter – pokaz. Prezentacja liter - przebieg zajęcia - ćwiczenia praktyczne. Utrwalanie liter - loteryjka i inne - ćwiczenia. Nazywanie świata - ćwiczenia praktyczne. Charakterystyka porównawcza metody odimiennej z metodą analityczno-syntetyczną. 

       

      .Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 06.11.2023 r. (poniedziałek) godz. 17.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Podróż służbowa a miejsce wykonywania pracy, regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych w szkole. Termin 30.10.2023 r. (poniedziałek) godz. 9.00-11.00
     • Szkolenie ONLINE: Podróż służbowa a miejsce wykonywania pracy, regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych w szkole. Termin 30.10.2023 r. (poniedziałek) godz. 9.00-11.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

       

      Podróż służbowa a miejsce wykonywania pracy, regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych w szkole.

       

      Adresaci: dyrektorzy szkół, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, jednostki samorządowe              obsługujące szkoły

      Prowadzący szkolenie:

      Dariusz Dwojewski – dr nauk prawnych – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną, zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

       

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Program szkolenia:

      1. Podróż służbowa a miejsce wykonywania pracy w umowie o pracę (orzecznictwo sądowe)
       1. Polecenie wyjazdu służbowego – forma
       2. Diety i inne koszty podróży służbowej
       3. Podróż własnym samochodem
       4. Rozliczenie podróży
      2. Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych w szkole
       1. Określenie maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
       2. Wymagania kwalifikacyjne jako obligatoryjny element regulaminu
       3. Dodatki funkcyjne
       4. Dodatki specjalne
       5. Premie i nagrody.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 30.10.2023 r. (poniedziałek) godz. 9.00-11.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • IX REGIONALNEGO KONKURSU CZYTELNICZO - PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS 2-5 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „Z KOTEM MI DO TWARZY”
     • IX REGIONALNEGO KONKURSU CZYTELNICZO - PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS 2-5 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „Z KOTEM MI DO TWARZY”

     • REGULAMIN IX REGIONALNEGO KONKURSU CZYTELNICZO - PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS 2-5 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „Z KOTEM MI DO TWARZY”

      I. ORGANIZATORZY: Organizator główny: Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej ul. Morcinka 4 41-303 Dąbrowa Górnicza Nr tel. (032) 268-86-02,

      Inni organizatorzy:

      Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej Filia nr 5 ul. J. Piłsudskiego 32 41-303 Dąbrowa Górnicza

      Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Sosnowcu ul. Chmielna 17 41-209 Sosnowiec Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Będzinie ul. Małachowskiego 29 42-500 Będzin

      Osoby odpowiedzialne: Katarzyna Paliga, Anna Bączyńska, Urszula Nowacka, Małgorzata Purzyńska, Katarzyna Czyżewska, Wioletta Holi.

      II. PATRONI KONKURSU :

      Waldemar Cichoń Wydawnictwo Żwakowskie

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

      III. TERMIN KONKURSU: Termin nadsyłania prac konkursowych – od 25 września do 18 października 2023 r. (ŚRODA) – pocztą lub osobiście na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej Filia nr 5 ul. J. Piłsudskiego 32 41-303 Dąbrowa Górnicza Z dopiskiem „KONKURS: Z KOTEM MI DO TWARZY” Prace można dostarczyć osobiście na w/w adres w godzinach pracy biblioteki.

      IV. ADRESACI KONKURSU: Uczniowie klas 2-5 szkół podstawowych.

      V. CELE KONKURSU:

      ● sprawdzenie stopnia znajomości treści książek przygód o Cukierku;

      ● kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem;

      ● poszerzenie zasobu słownictwa dzieci;

      ● Rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych;

      ● Rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych i kreatywności \;

      ● propagowanie aktywności i kultury czytelniczej poprzez korzystanie z biblioteki szkolnej, biblioteki publicznej;

      ● popularyzacja czytelnictwa ;

      ● rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury;

      ● uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach;

      ● kształtowanie zdolności manualnych;

      ● rozwijanie zainteresowań artystycznych.

      VI. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU: Każdy uczestnik przygotowuje samodzielną pracę składającą się z 2 części wykonaną na 1 arkuszu papieru-format A3.

      Część 1: Odpowiedz na jeden z trzech zestawów pytań (5 pytań) dotyczących jednej z poniżej wymienionych pozycji:

      ● Cukierku, Ty łobuzie;

      ● Dziękuję Ci Cukierku.

      ● Dasz radę Cukierku (Pytania w załączniku) Odpowiedzi na pytania z wybranego zestawu należy umieścić na pierwszej stronie kartki z bloku w formacie A3 wraz z metryczką, która musi zawierać takie dane jak: Imię i nazwisko ucznia (praca wyłącznie indywidualna): Klasa: Szkoła:

      Część 2: Wykonanie pracy plastycznej- kartki z życzeniami urodzinowymi dla kota Cukierka na drugiej stronie kartki z bloku technicznego w formacie A3, metodą kolażu (praca to jedna kartka bloku A3, na której muszą być zamieszczone wszystkie dwie części zadania konkursowego) .

      Do konkursu z jednej placówki może zgłosić się maksymalnie 3 uczniów.

      ● Konkurs oceni Komisja Konkursowa (pracownicy MBP w Dąbrowie Górniczej, PBW Filia w Sosnowcu, PBW Filia w Będzinie, pracownik Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu).

      ● Opiekun merytoryczny zobowiązany jest przesłać wraz z pracą konkursową wszelkie niezbędne zgody załączone do Regulaminu. Nie dostarczenie zgód powoduje odrzucenie uczestnika.

      ● Nagrody rzeczowe dla laureatów i dyplomy zostaną wręczone 24.10.2023 podczas uroczystego rozstrzygnięcia konkursu.

      ● Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie i mediach społecznościowych głównego organizatora (SP 29) do dnia 24.10.2023 r. ● Wystawa nagrodzonych prac konkursowych będzie wyeksponowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia nr 5 w Dąbrowie Górniczej.

      ● Wszystkie zgłoszone prace przechodzą na własność Organizatora.

      ● Konkurs nie ma charakteru roszczeniowego, a decyzje Komisji są niepodważalne.

      WSZYSCY UCZESTNICY KONKURSU BĘDĄ MIELI MOŻLIWOŚĆ SPOTKANIA Z AUTOREM KSIĄŻEK O CUKIERKU- WALDEMAREM CICHONIEM W DNIU 24.10.2023 R., GODZ. 10:00.

      SPOTKANIE WRAZ Z WRĘCZENIEM NAGRÓD ODBĘDZIE SIĘ W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ FILII 5 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ.

      ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY W/W TERMINU ORAZ FORMY SPOTKANIA, O CZYM WCZEŚNIEJ ZOSTANĄ POINFORMOWANI UCZESTNICY.

      W razie pytań proszę o kontakt e-mail: sp29kp@interia.pl lub tel. 322688602 wew. 128

      Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.

       

    • Zapraszamy na pierwsze STACJONARNE spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli realizujących projekt Edukacji Regionalnej. Termin: 20.10.2023 r., godz. 17.00
     • Zapraszamy na pierwsze STACJONARNE spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli realizujących projekt Edukacji Regionalnej. Termin: 20.10.2023 r., godz. 17.00


     • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, Muzeum w Sosnowcu oraz Instytut Zagłębia Dąbrowskiego 

      serdecznie zapraszają na pierwsze STACJONARNE spotkanie

      w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli realizujących projekt Edukacji Regionalnej.      Adresaci: Szkolni Koordynatorzy Edukacji Regionalnej w szkole podstawowej (kl. VIII), nauczyciele historii oraz nauczyciele zainteresowani edukacją regionalną

      Termin: 20.10.2023, godzina 17.00 – 19.00 (piątek)

      Miejsce:  Pałac Schoena - Muzeum w Sosnowcu (ul. Chemiczna 12, Sosnowiec)

      Program
      1. Edukacja Regionalna w szkole podstawowej (kl. VIII), program, terminy itp.
      2. Kuratoryjny Konkurs Przedmiotowy dla szkół podstawowych  – Historia
      3. Wykład prof. dr hab. Dariusza Nawrota „Meandry historii. O trudnych i ważnych relacjach śląsko-zagłębiowskich” (Uniwersytet Śląski)

      Zapisy na stronie: https://forms.gle/WrQtFeD95XFviimJ7