• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zapraszają na bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.: Pozytywna Dyscyplina w klasie. Termin: 14.11.2023 r., 21.11.2023 r., 28.11.2023 r., 5.12.2023 r.
     • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zapraszają na bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.: Pozytywna Dyscyplina w klasie. Termin: 14.11.2023 r., 21.11.2023 r., 28.11.2023 r., 5.12.2023 r.

     • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
      oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zapraszają
      na bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.:
      Pozytywna Dyscyplina w klasie

       

      Program:
      1. Pozytywne podejście. Jak być nauczycielem uprzejmym i stanowczym jednocześnie.
      Czym jest Pozytywna Dyscyplina?
      Jakie życiowe kompetencje kształtuje Pozytywna Dyscyplina u dzieci, a z jakimi wyzwaniami spotykamy się w placówkach?
      Pozytywna Dyscyplina jako program rozwijania umiejętności społeczno-emocjonalnych u dzieci

      2. Dlaczego dzieci się źle zachowują?
      Co to jest mózg gadzi i jak wpływa na nasze zachowanie?
      Metafora góry lodowej, czyli co kryje się za zachowaniem?
      Czym jest poczucie przynależności i znaczenia?

      3. Skutki kar i ich wpływ na długofalowe rezultaty pracy wychowawczej?
      Konsekwencja naturalna
      Konsekwencja logiczna
      Skupienie na rozwiązaniu jako jedyna alternatywa do kar.

      4. Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci
      Jak motywować by nie zniechęcać?
      Czym różni się zachęta od pochwał?
      Pytania pełne ciekawości - elementy coachingu w nauczaniu.

      Adresaci: nauczyciele  i pedagodzy pracujący w sosnowieckiej szkole podstawowej
      i/ lub sosnowieckiej szkole ponadpodstawowej.

      Liczba godzin: 16 godzin dydaktycznych

      Forma: warsztatowa

      Miejsce: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

      Prowadzące: edukatorzy Pozytywnej Dyscypliny w klasie z PPP nr 1 w Sosnowcu:
      Marta Miklasińska i Aleksandra Elmrych

      Zapisy:

      Link do zapisu: https://forms.gle/aWvnAuZ28TAZW4cu8

       

      Terminy:

      Cześć I – 14 listopada 2023 r., godz. 9.00-12.00

      Cześć II – 21 listopada 2023 r., godz. 9.00-12.00

      Część III – 28 listopada 2023 r., godz. 9.00-12.00

      Cześć IV – 5 grudnia 2023 r., godz. 9.00-12.00

      Szkolenie jest prowadzone w oparciu o Pozytywną Dyscyplinę, więcej informacji www.pozytywnadyscyplina.pl

    • ZMIANA TERMINU. Szkolenie ONLINE: ABC organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego w przedszkolu/szkole. Termin 16.11.2023 r.(czwartek) godz. 17.00
     • ZMIANA TERMINU. Szkolenie ONLINE: ABC organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego w przedszkolu/szkole. Termin 16.11.2023 r.(czwartek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      ABC organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego w przedszkolu/szkole

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, logopedzi, nauczyciele uczący             w klasach 4-8, pedagodzy, psycholodzy

      Prowadzący szkolenie: Sabina Müller

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Analiza zapisów prawnych dotyczących organizacji i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego.
      •  Zadania wychowawcy, nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielanej uczniom pomocy.
      • Współpraca z rodzicami i udzielanie im wsparcia.
      •  Dokonywanie ewaluacji podejmowanych działań i generowanie wniosków.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: ZMIANA TERMINU NA 16.11.2023 r. godz. 17.00                                                                                                             

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie stacjonarne: SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ W PRAKTYCE. Termin 20.11.2023 r. (poniedziałek) ZMIANA GODZINY NA 10.00
     • Szkolenie stacjonarne: SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ W PRAKTYCE. Termin 20.11.2023 r. (poniedziałek) ZMIANA GODZINY NA 10.00

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ W PRAKTYCE

      Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy, pracownicy administracji szkół i placówek oświatowych, osoby odpowiedzialne za wprowadzanie danych do SIO

      Prowadzący szkolenie: Grzegorz Pochopień

      Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

      Główne treści szkolenia:

      1. Potwierdzanie prawdziwości danych wprowadzonych w nowym SIO do naliczenia subwencji oświatowej:
       1. Raporty w Strefie dla Zalogowanych.
       2. Omówienie zestawienia zawierającego dane z nowego SIO do naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu.
       3. Omówienie procedury potwierdzenia prawdziwości zestawiania subwencyjnego przez szkoły – ustawowe terminy
       4. Omówienie procedury potwierdzenia prawdziwości zestawiania subwencyjnego przez dyrektora – rola dyrektora w potwierdzaniu danych subwencyjnych ze szkół i terminy ustawowe.
       5. Jak dyrektor powinien sprawdzić poprawność danych wprowadzonych przez szkoły do nowego SIO, tak aby otrzymać prawidłowo naliczoną subwencję oświatową.
       6. Jak i do kiedy można poprawić błąd w nowym SIO w kontekście ustawowych terminów naliczenia subwencji na danych z nowego SIO – okres możliwych korekt danych SIO i brak możliwości takich korekt po określonej dacie.
       7. Konsekwencje niewprowadzenia danych oraz wprowadzenia ich niezgodnie ze stanem faktycznym (zwrot nienależnie pobranej subwencji, 5-letni okres kontroli).
      2. Weryfikacja raportu subwencyjnego w praktyce.
       1. Jak sprawdzić raport subwencyjny na 2023.
       2. Raporty dostępne na 30 IX przed oficjalnym raportem subwencyjnym.
       3. Zasady weryfikacji raportów subwencyjnych.
       4. Raport subwencyjny. Uczniowie. Nauczyciele.
       5. Raport uczniowie – wagi. Korekta liczby uczniów ze względu na falę sześciolatków i reformę gimnazjalną. Nowe wagi w algorytmie podziału subwencji na 2023 (waga na tzw. standardy specjalistów). Orzeczenia. Pozostałe dane dziedzinowe uczniów - gdzie znaleźć informację o wprowadzonych danych do SIO w raporcie subwencyjnym.
       6. Raport o nauczycielach i ich stopniach awansu. Etat subwencyjny. Etat subwencyjny w przedszkolu – procedura sprawdzania – narzędzia excelowe MEiN. Wpływ błędu w raportach o nauczycielach na wysokość subwencji.
       7. Weryfikacja z arkuszem organizacji.
      3. Omówienie danych wprowadzanych do nowego SIO, które są używane przez MEN do naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu - wybrane aspekty.
       1. Wprowadzanie danych do nowego SIO w kontekście naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu. Aspekty merytoryczne dotyczące wprowadzania danych do nowego SIO.
       2. Dane wprowadzone do SIO a poprawność dokumentacji przebiegu nauczania w placówce - na co zwrócić szczególną uwagę.
       3. Poprawne przypisanie uczniów do oddziałów podstawowych i dodatkowych – wskazanie kiedy uczeń powinien być w dwóch oddziałach.
       4. Uczeń niezweryfikowany – postępowanie wyjaśniające dyrektora szkoły, weryfikacja ucznia a naliczenie subwencji oświatowej na tego ucznia.
       5. Poprawne wprowadzenie orzeczeń uczniów, wraz z okresami obowiązywania oraz ich weryfikacja z poradnią, weryfikacja orzeczenia a naliczenie subwencji oświatowej na to orzeczenie. Nowe zmiany: wprowadzenie godzin realizowanych zadań w ramach orzeczenia.
       6. Poprawne wprowadzenie pozostałych danych subwencyjnych, dotyczących ucznia (nauczanie domowe, nauczanie indywidualne, bezpłatna nauka języka polskiego itd.).
       7. Poprawne wprowadzenie umów nauczycieli do subwencji oświatowej (rodzaj umowy, tygodniowy wymiar zajęć, nieobecności subwencyjne, awans zawodowy). Wskaźniki korygujące etaty w przedszkolach – w jaki sposób je wyliczyć i sprawdzić. Etaty subwencyjne a etaty w arkuszu organizacji: skąd różnice?
       8. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przy wprowadzeniu danych do subwencji – podejście praktyczne.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 20.11.2023 r. (poniedziałek) ZMIANA GODZINY NA 10.00

      Miejsce szkolenia: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły SP 47)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 270 zł

      Prosimy o przybycie na szkolenie z własnym komputerem, można również korzystać z urządzeń w sali komputerowej CDN

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

    • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.: Pozytywna Dyscyplina w klasie. Terminy: 3,4 i 11 października 2023 r., godz. 17.00
     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.: Pozytywna Dyscyplina w klasie. Terminy: 3,4 i 11 października 2023 r., godz. 17.00

     • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zaprasza
      na bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.:
      Pozytywna Dyscyplina w klasie

       

      Program:
      1. Pozytywne podejście. Jak być nauczycielem uprzejmym i stanowczym jednocześnie.
      Czym jest Pozytywna Dyscyplina?
      Jakie życiowe kompetencje kształtuje Pozytywna Dyscyplina u dzieci, a z jakimi wyzwaniami spotykamy się w placówkach?
      Pozytywna Dyscyplina jako program rozwijania umiejętności społeczno-emocjonalnych u dzieci

      2. Dlaczego dzieci się źle zachowują?
      Co to jest mózg gadzi i jak wpływa na nasze zachowanie?
      Metafora góry lodowej, czyli co kryje się za zachowaniem?
      Czym jest poczucie przynależności i znaczenia?

      3. Skutki kar i ich wpływ na długofalowe rezultaty pracy wychowawczej?
      Konsekwencja naturalna
      Konsekwencja logiczna
      Skupienie na rozwiązaniu jako jedyna alternatywa do kar.

      4. Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci
      Jak motywować by nie zniechęcać?
      Czym różni się zachęta od pochwał?
      Pytania pełne ciekawości - elementy coachingu w nauczaniu.

      Adresaci: nauczyciele  i pedagodzy pracujący w sosnowieckiej szkole podstawowej
      i/ lub sosnowieckiej szkole ponadpodstawowej.

      Liczba godzin: 16 godzin dydaktycznych

      Forma: warsztatowa

      Miejsce: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

      Prowadzący: edukatorzy Pozytywnej Dyscypliny w klasie z CDN w Sosnowcu

      Zapisy:

      Link do zapisu: https://forms.gle/ZzKizAYkyLJQzuur5

       

      Terminy:

      Cześć I – 3 października 2023 r., godz. 17.00 – 20.30

      Cześć II – 4 października 2023 r., godz. 17.00 – 20.30

      Część III – 11 października 2023 r., godz. 17.00 – 20.30

       

      Szkolenie jest prowadzone w oparciu o Pozytywną Dyscyplinę, więcej informacji www.pozytywnadyscyplina.pl

    • Szkolenie ONLINE: Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu. Termin 10.10.2023 r. (wtorek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu. Termin 10.10.2023 r. (wtorek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

       

      Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej

      w przedszkolu

      Prowadząca:  Elżbieta Brol

      Program:                                                                                                                                             

      • Plan pracy - konieczność czy wybór?
      • Korzyści wynikające z planowania
      • Rodzaje i cechy dobrego planu
      • Praktyczne wskazówki dla nauczyciela dotyczące konstruowania planów pracy

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia:  10.10.2023 r. (wtorek) godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Zapraszamy na szkolenie dla realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej. Termin: 17 i 19.10.2023 r., godz. 12.00-18.00
     • Zapraszamy na szkolenie dla realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej. Termin: 17 i 19.10.2023 r., godz. 12.00-18.00

     •  

      Zapraszamy na szkolenie dla realizatorów rekomendowanego
      programu profilaktycznego

      Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej.

       

      Szkolenie dofinansowane ze środków Gminy Sosnowiec w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

       

      Cel:
      Celem programu APTECZKA jest rozwijanie w dzieciach w wieku 8-12 lat podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, by wzmocnić ich odporność na stres, kształtować optymistyczne, pozytywne nastawienie do życia. Autorki programu - Sylwia Wierzchowska oraz Elżbieta Nerwińska, podążając za założeniami psychologii pozytywnej,  sformułowanymi przez amerykańskiego psychologa Martina E. P. Seligmana, przyjęły, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.

       

      Odbiorcy:
      Uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych

      Realizatorzy:
      Nauczyciele - wychowawcy klas IV-VI, pedagodzy, psycholodzy

       

       CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

      Przed przystąpieniem do realizacji zajęć z dziećmi nauczyciel lub wychowawca uczestniczy w 14 godzinnym szkoleniu dla realizatorów. Prowadzone metodami warsztatowymi szkolenie ma na celu przygotowanie nauczycieli  do prowadzenia zajęć z uczniami, zapoznanie z zawartością programu, metodyką i materiałami do prowadzenia zajęć. Na podstawie szkolenia a także otrzymanych scenariuszy zajęć — nauczyciel prowadzi z uczniami 30 spotkań (trwających ok. 1 godziny lekcyjnej każde), po 3 spotkania do każdego z 10 tematów programu. Są to:

      1. Apteczka skarbów - jak leczyć rany duszy?
      2. Optymizm - myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!
      3. Przyjaźń - okazuj miłość i przyjaźń.
      4. Kreatywność – ucz się całe życie.
      5. Wytrwałość - nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans.
      6. Zdrowie fizyczne - dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie — to poprawia samopoczucie.
      7. Szczerość - nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia.
      8. Życzliwość - próbuj zrozumieć i wspierać innych.
      9. Wdzięczność - okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka.
      10. Marzenia - wyznaczaj sobie cele i podążaj za marzeniami!

       

      Koszt szkolenia dla sosnowieckich nauczycieli: 1 osoba – 60 zł

      (POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE DOFINANSOWANA  

      środków Gminy Sosnowiec w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

      Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii)

       

      Termin: 17.10.2023 r.  i 19.10.2023 r. (wtorek i czwartek) godz. 12.00-18.00

       

      Miejsce: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

       

      Zgłoszenia poprzez link: https://forms.gle/PoQMe7c5F5DtwqYq7

       

       

      Program znajduje się w polskiej bazie programów rekomendowanych

      https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/apteczka-pierwszej-pomocy-emocjonalnej,45#syntetyczna-informacja-o-programie

       

      Więcej informacji o programie na stronie

      https://www.pozytywnaedukacja.pl/programy/apteczka-menu-main/apteczka-o-programie

       

       

       

     • KONFERENCJA METODYCZNA DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO. TERMIN: 19.09.2023 R., GODZ. 13.45. KATOWICE

     • Zapraszamy 19.09.2023 do Katowic na KONFERENCJĘ METODYCZNĄ. Oprócz ciekawych prelekcji będzie można już od godziny 13:30 porozmawiać z przedstawicielami wydawnictw, zapoznać się z nowościami i miło spędzić czas.


      Każdy uczestnik konferencji otrzyma zaświadczenie udziału w konferencji, które zostanie przygotowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu oraz ciekawe materiały promocyjne.
      A do tego miła atmosfera i sympatyczne rozmowy przy kawie ;-)

      Nie zwlekajcie i zgłaszajcie się. Liczba miejsc ograniczona!


      Zgłoszenia przyjmujemy do 10.09.2023.

      Wystarczy wypełnić formularz, link poniżej:

      http://bitly.pl/EiUT0 


      do zobaczenia 19.09 w siedzibie PSNJN oddziału Katowice  

      Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza Katowice,

      ul. Witosa 18 

      40-832 Katowice


      Małgorzata Bubik

      Prezes PSNJN Oddział Katowice

      Wiceprezes Zarządu Głównego PSNJN     

      Koordynator Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego "Lust auf Lesen?"

    • Szkolenie ONLINE: Udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży z wykorzystaniem dostępnych form pomocy, rozwijających współpracę wewnątrz- i zewnątrzszkolną. Termin 12.10.2023 r. (czwartek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży z wykorzystaniem dostępnych form pomocy, rozwijających współpracę wewnątrz- i zewnątrzszkolną. Termin 12.10.2023 r. (czwartek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

       

      Udzielanie wsparcia dzieciom
      i młodzieży z wykorzystaniem dostępnych form pomocy, rozwijających współpracę wewnątrz- i zewnątrzszkolną

      Prowadząca:  Sabina Müller

      Program:                                                                                                                                             

      • Warunki diagnozy potrzeb dzieci i młodzieży, w tym współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
      • Przegląd możliwych form wsparcia udzielanych w systemie oświaty i warunków koniecznych do ich uruchomienia.
      • Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w zakresie realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych form wsparcia.
      • Współpraca z podmiotami pozaszkolnymi, celem podnoszenia jakości wsparcia udzielanego dzieciom/uczniom i ich rodzinom.

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, logopedzi, nauczyciele uczący w klasach 4-8, pedagodzy, psycholodzy

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 12.10.2023 r. (czwartek) godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • ODWOŁANE Szkolenie stacjonarne: Nauczyciel i uczeń w nowej rzeczywistości - wsparcie w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym. Termin 02.10.2023 r.; 09.10.2023 r., 16.10.2023 r., 23.10.2023 r., 30.10.2023 r., (poniedziałki) godz. 17.00
     • ODWOŁANE Szkolenie stacjonarne: Nauczyciel i uczeń w nowej rzeczywistości - wsparcie w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym. Termin 02.10.2023 r.; 09.10.2023 r., 16.10.2023 r., 23.10.2023 r., 30.10.2023 r., (poniedziałki) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

       

      Nauczyciel i uczeń w nowej rzeczywistości - wsparcie w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym   – nr szkolenia X.1.

      Prowadząca:  Ewelina Adamczyk

      Program:                                                                                                                                             

      • Czym jest i jak przebiega proces akulturacji.
      • ABC skutecznej komunikacji.
      • Integracja - szansą a wszechstronny rozwój.
      • Jak wspierać dzieci z traumą?
      • Jak pomóc dzieciom radzić sobie ze stresem?

       

      .Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Czas trwania szkolenia: ODWOŁANE 5 x 2 godziny dydaktyczne (10 h)

      Data i godzina realizacji szkolenia: 02.10.2023 r.; 09.10.2023 r., 16.10.2023 r., 23.10.2023 r., 30.10.2023 r., (poniedziałki) godz. 17.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 200 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Funkcja mentora w awansie zawodowym nauczyciela. Termin 21.09.2023 r.(czwartek) godz. 17:15
     • Szkolenie ONLINE: Funkcja mentora w awansie zawodowym nauczyciela. Termin 21.09.2023 r.(czwartek) godz. 17:15

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Funkcja mentora w awansie zawodowym nauczyciela

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Prowadzący szkolenie: Joanna Piećko-Szopińska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Przydzielenie mentora – jakimi kompetencjami nauczyciela się kierować?
      •  Zadania mentora wg ustawy Karta Nauczyciela.
      • Definicja mentoringu w odniesieniu do tutoringu i coachingu.
      • Tutoring, mentoring, coaching – w czym podobne, a w czym różne?
      • Kim jest i co robi tutor, coach i mentor?
      • Etapy procesu w mentoringu.
      •  Co powinien umieć mentor?
      • Narzędzia mentoringu.
      • Możliwe trudności w mentoringu.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 21.09.2023 r.(czwartek) godz. 17:15                                                                                                             

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”. Zapraszamy na szkolenie dofinansowane ze środków Gminy Sosnowiec w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Termin: 23.10.2023 r., godz. 9.00-16.00
     • Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”. Zapraszamy na szkolenie dofinansowane ze środków Gminy Sosnowiec w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Termin: 23.10.2023 r., godz. 9.00-16.00

     • Zapraszamy na szkolenie dofinansowane ze środków Gminy Sosnowiec
      w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

       

      Program Domowych Detektywów

      „Jaś i Małgosia na tropie”

       

      Cel:
      Opóźnianie inicjacji alkoholowej wśród nastolatków.

      Poziom profilaktyki:

      Profilaktyka uniwersalna, adresowana do całej populacji 10–11-latków, a nie tylko do osób wyjątkowo zagrożonych.

      Odbiorcy:
      Uczniowie klas IV lub V szkół podstawowych i ich rodzice.

      Realizatorzy:
      Nauczyciele - wychowawcy klas, pedagodzy, którzy ukończą 8 godzinne szkolenie.  

       

       CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

      • Program realizowany jest w szkole pod kierunkiem nauczyciela i w domu razem z rodzicami. Realizacja programu w szkole trwa około 12 tygodni (czas realizacji programu w klasie (ok. 8 godzin lekcyjnych). Możliwa jest kontynuacja programu w następnym roku szkolnym (Program "Fantastyczne Możliwości")

       

      Część szkolna programu obejmuje:

      • spotkanie informacyjne dla rodziców
      • wybór i szkolenie liderów młodzieżowych
      • zajęcia w klasie - pięć godzin lekcyjnych prowadzonych przez nauczyciela przy współudziale liderów rówieśniczych, wybranych spośród klasy
      • Wieczór Jasia i Małgosi - popołudniowe spotkanie kończące program z udziałem uczniów, rodziców i gości

      Część domowa programu:

      prowadzona równolegle z zajęciami w klasie - polega na wspólnym wykonywaniu przez dzieci
      i rodziców zadań zawartych w materiałach pomocniczych.

      W programie porusza się następujące tematy:

      • prawdy i mity na temat alkoholu
      • wpływ środków masowego przekazu na temat przekonań dotyczących alkoholu
      • rodzaje presji rówieśniczej i sposoby radzenia sobie z naciskami
      • powody, dla których młodzi ludzie sięgają po alkohol oraz konsekwencje picia w młodym wieku

       

      Koszt szkolenia dla sosnowieckich nauczycieli: 1 osoba – 40 zł (POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE DOFINANSOWANA ze środków Gminy Sosnowiec w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii)

      Koszt szkolenia dla nauczycieli spoza Sosnowca: 600 zł (wraz z materiałami dla 25-osobowej klasy)

      Termin: 23.10.2023 r. (poniedziałek) godz. 9.00-16.00

      Miejsce: CDN ul. Białostocka 17

      Liczba miejsc jest ograniczona.

      Zgłoszenia poprzez link: https://forms.gle/R5NDMXqKeetybRMPA

       

       

       

      Program znajduje się w polskiej bazie programów rekomendowanych

      https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/jas-i-malgosia-na-tropie,13

       

      Więcej informacji o programie na stronie

      https://www.wydawnictwo.ipin.edu.pl/program-domowych-detektywow.html

       

    • Szkolenie stacjonarne: Sprawna ręka, bystre oko. Termin 19.10.2023 r. (czwartek) godz. 16.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: ZSO 5 w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Cassino 46
     • Szkolenie stacjonarne: Sprawna ręka, bystre oko. Termin 19.10.2023 r. (czwartek) godz. 16.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: ZSO 5 w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Cassino 46

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Sprawna ręka, bystre oko – nr szkolenia 16

      Prowadząca:  Agata Hesse-Szymonowicz

      Program:                                                                                                                                             

      • Anatomia i funkcja ręki oraz czynniki ją zaburzające.
      • Kształtowanie chwytu, manipulacji i koordynacji oko-ręka.
      • Rozwój chwytu pisarskiego. Wpływ dominacji oka i ręki na funkcjonowanie dziecka.
      • Prawidłowa postawa przy stoliku, biurku, właściwe oświetlenie.
      • Praktyczne ćwiczenia: terapia ręki, doskonalenie percepcji wzrokowej, koordynacji oko-ręka i koordynacji bilateralnej.

       

      .Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele uczący w klasach             4-8, pedagodzy, psycholodzy

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 19.10.2023 r. (czwartek) godz. 16.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      ZSO 5 w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (wejście przez szkołę)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie stacjonarne: Dla ucha malucha. Termin 05.10.2023 r. (czwartek) godz. 17.00
     • Szkolenie stacjonarne: Dla ucha malucha. Termin 05.10.2023 r. (czwartek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Dla ucha malucha

      Prowadząca:  Joanna Śliwińska-Kocięcka

      Program:                                                                                                                                             

      • Ucho – jak to działa?
      • Czy dziecko dobrze słyszy?
      • Zabawy stymulujące rozwój percepcji słuchowej u dzieci

      .Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, logopedzi, pedagodzy, psycholodzy

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 05.10.2023 r. (czwartek) godz. 17.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Zapraszamy Państwa do udziału w wizycie studyjnej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Termin: 21.09.2023 r., godz. 6.20 - 21.00
     • Zapraszamy Państwa do udziału w wizycie studyjnej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Termin: 21.09.2023 r., godz. 6.20 - 21.00

     • Zapraszamy Państwa do udziału w wizycie studyjnej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

      Wizyta jest częścią programu edukacyjnego towarzyszącego spektaklowi Igi Gańczarczyk pt. Środula. Krajobraz Mausa (reż. Remigiusz Brzyk), którego premiera odbyła się 28 października br. Więcej o spektaklu: https://teatrzaglebia.pl/spektakl/srodula-krajobraz-mausa/

      Uczestnicy: nauczyciele szkół i placówek, bibliotekarze, psycholodzy i pedagodzy szkolni

      Wizyta składa się z czterech elementów:

      10:00-15:00

      1. Oprowadzanie po wystawie czasowej Wokół nas morze ognia. Losy żydowskich cywilów podczas powstania w getcie warszawskim à https://polin.pl/pl/wystawa-wokol-nas-morze-ognia

      Wokół nas morze ognia. Losy żydowskich cywilów podczas powstania w getcie warszawskim to pierwsza wystawa o powstaniu w getcie warszawskim przedstawiona z perspektywy cywilów. Podczas powstania zeszli oni do bunkrów i kryjówek, sprzeciwili się Niemcom i narzuconemu przez nich systemowi mordowania bezbronnych w obozach zagłady. Zamiast stawić się do transportu, ukrywali się. Ich cichy opór był tak samo ważny, jak ten z bronią w ręku.(…)

      Wystawa dotyczy historii, która wydarzyła się właśnie tutaj: w Warszawie, na Muranowie. W miejscu, gdzie aktualnie stoi Muzeum POLIN. Opowiada o losach ok. 50 000 cywilów, którzy podczas powstania ukrywali się w labiryncie bunkrów i skrytek. Ślady historii tych osób nadal znajdują się pod powierzchnią ziemi.

       Warsztaty Po dwóch stronach muru

      Lunch

      Prezentacja oferty edukacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie

      15:00-17:00

      Zwiedzanie z audioprzewodnikiem wystawy stałej prezentującej 1000 lat historii Żydów polskich

       https://www.polin.pl/pl/wystawa-stala

       

      Termin wizyty: 21 września 2023 r. (czwartek)

      Wyjazd: 6:20 z parkingu Teatru Zagłębia w Sosnowcu (ul. Teatralna 4)

      Powrót: około 21:00

       

      Koszt: udział w wizycie jest całkowicie bezpłatny

      Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie zapewnia bezpłatny przejazd autokarem na trasie Sosnowiec-Muzeum POLIN-Sosnowiec.

      Zapewniamy również udział w warsztatach oraz zwiedzanie wystawy stałej z audioprzewodnikiem.

      UWAGA!!! Jeśli uda się nam zorganizować zwiedzanie wystawy stałej z przewodnikiem poprosimy Państwa o uiszczenie składkowej opłaty w wysokości 10,- PLN.

      Pomiędzy punktem drugim i trzecim programu zapewniamy bezpłatny lunch na terenie Muzeum.

       

      Wizyta jest organizowana w ramach programu Ambasadorki i Ambasadorzy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie przez Annę Ciach – nauczycielkę Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach, Ambasadorkę POLIN.

       

      Osoby zainteresowane udziałem w wizycie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod linkiem: https://forms.gle/MnUzPjvaBrtCaQmq5

      O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń. Dysponujemy tylko 15 miejscami!!!

      Osoby zakwalifikowane otrzymają od organizatora email z potwierdzeniem.

      Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w formie doskonalenia zawodowego. Ilość godzin dydaktycznych: dziesięć.

       

      Osobom zainteresowanym proponujemy również udział w hybrydowym cyklu szkoleniowym pt. Akademia Edukacji Antydyskryminacyjnej – organizowanym przez Oszpicin Muzeum Żydowskie w Oświęcimiu.

      Akademia Edukacji Antydyskryminacyjnej (AEA) to kurs, który pomaga nauczycielom/lkom języka polskiego oraz przedmiotów humanistycznych wzmocnić swoje kompetencje do tworzenia środowiska klasowego bezpiecznego i otwartego na różnorodność, gdzie liczą się dobre relacje oparte o równość, poszanowanie drugiego człowieka i współodpowiedzialność za siebie nawzajem.

      Szczegóły projektu AEA – w tym terminy poszczególnych edycji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: https://oshpitzin.pl/nowa-aea/

       

       

      Partnerzy projektu

      Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie

      Teatr Zagłębia w Sosnowcu

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

      Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

      Oszpicin Muzeum Żydowskie w Oświęcimiu

       

    • Szkolenie stacjonarne: BOCCIA Sport - zabawa - rekreacja. Termin 26.10.2023 r. (czwartek) godz. 16.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: ZSO 5 w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Cassino 46
     • Szkolenie stacjonarne: BOCCIA Sport - zabawa - rekreacja. Termin 26.10.2023 r. (czwartek) godz. 16.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: ZSO 5 w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Cassino 46

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      BOCCIA

       Sport - zabawa - rekreacja – nr szkolenia 15

      Prowadząca:  Agata Hesse-Szymonowicz

      Program:                                                                                                                                             

      • Boccia - historia dyscypliny i podstawowe zasady gry.
      •  Boccia dla wszystkich - modyfikacja gry w zależności od wieku i poziomu sprawności dzieci i młodzieży.
      • Zajęcia praktyczne - gra właściwa.

      .Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, nauczyciele edukacji przedszkolnej             i wczesnoszkolnej, W szczególności nauczyciele WF oraz nauczyciele prowadzący zajęcia ruchowe z dziećmi od 6 roku życia i młodzieżą

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 26.10.2023 r. (czwartek) godz. 16.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      ZSO 5 w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (wejście przez szkołę)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego Przyjaciele Zippiego. Termin: 24 i 26 października 2023 r., godz. 12.00-18.00
     • Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego Przyjaciele Zippiego. Termin: 24 i 26 października 2023 r., godz. 12.00-18.00

     • Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego Przyjaciele Zippiego

       

      Szkolenie dla realizatorów w wymiarze 12 godz. dydaktycznych.

      W programie Przyjaciele Zippiego nauczyciel prowadzi z dziećmi 24 spotkania w trakcie jednego roku szkolnego na podstawie szkolenia i bardzo starannie opracowanych materiałów metodycznych.

      W pakiecie dla nauczyciela znajdują się szczegółowe scenariusze każdego spotkania, ilustracje, arkusze ćwiczeń, informator dla rodziców oraz zestaw ćwiczeń do wykonania w domu, plakaty i wskazówki dla nauczyciela. Pakiet materiałów dla nauczyciela może być wykorzystywany przez wiele lat z kolejnymi grupami dzieci.

      „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności
      w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

      Program składa się z sześciu części:

      • Uczucia
      • Komunikacja
      • Nawiązywanie i zrywanie więzi
      • Rozwiązywanie konfliktów
      • Przeżywanie zmiany i straty
      • Dajemy sobie radę

      Program uczy dzieci:

      • Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać
      • Jak mówić to, co chce się powiedzieć
      • Jak słuchać uważnie
      • Jak prosić o pomoc
      • Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie
      • Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem
      • Jak mówić przepraszam
      • Jak rozwiązywać konflikty
      • Jak radzić sobie ze zmianą i stratą, miedzy innymi ze śmiercią
      • Jak adaptować się do nowych sytuacji
      • Jak pomagać innym

      Źródło: https://www.pozytywnaedukacja.pl/programy/przyjaciele-zippiego/o-programie

      Przegramy rekomendowane – Przyjaciele Zippiego - https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/przyjaciele-zippiego,3

       

      Miejsce realizacji: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

      Termin: 24 i 26 października 2023 r. godz. 12.00 - 18.00

      Uczestnicy szkolenia otrzymują gotowe materiały/scenariusze w ramach szkolenia

      Adresaci:

      • nauczyciele edukacji przedszkolnej pracujący w grupie 6-latków

       

      Czas trwania szkolenia dla realizatorów:  12 godzin

      Forma warsztatowa

      Koszt:

      • dla nauczycieli pracujących w sosnowieckich przedszkolach (dofinasowanie ze środków Gminy) – 60 zł
        
      • dla nauczycieli spoza Sosnowca (bez dofinansowania) - 700 zł

       Zapisy: https://forms.gle/cwsFWrevf91dvqNN6

       

       

      Szkolenie finansowane ze środków Gminy Sosnowiec w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.