• Szkolenie ONLINE: Organizacja Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Termin 18.10.2023 godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Organizacja Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Termin 18.10.2023 godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Organizacja Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka 

       

      Adresaci: dyrektorzy, specjaliści i nauczyciele edukacji przedszkolnej, przedstawiciele podmiotów realizujących WWR

      Prowadząca szkolenie: Sabina Müller

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Program szkolenia:

      • Wymagania diagnostyczne umożliwiające wydanie dziecku opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
      • Możliwości i zasady współpracy z innymi podmiotami w zakresie realizacji wybranych zajęć WWR.
      • Zajęcia WWR realizowane przez Wiodące Ośrodki Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńcze.
      • Zadania dyrektora podmiotu i członków zespołu WWR.
      • Dokumentacja związana z prowadzeniem zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia:  18.10.2023 godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link
      do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Szkolenie STACJONARNE: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Termin 06.09.2023 godz. 17.00
     • Szkolenie STACJONARNE: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Termin 06.09.2023 godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie STACJONARNE:


      Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


      Adresaci: nauczyciele chcący uzyskać  stopień nauczyciela mianowanego

      Prowadzący szkolenie: ks. kan. dr Michał Borda

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Awans zawodowy po zmianach.
      • Specjalne zasady dla osób, które już rozpoczęły staż.
      • Przepisy przejściowe.
      • Ocena pracy nauczyciela w powiązaniu z awansem zawodowym nauczycieli.


      Data i godzina realizacji szkolenia: 06.09.2023 r.  godz. 17.00                                                                                                                  

      Miejsce szkolenia – Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu ul. Białostocka 17

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać  

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 


    • Zmiana formy szkolenia na online!!! Awans zawodowy nauczyciela rozpoczynającego pracę w szkole. Termin 07.09.2023 godz. 17.00
     • Zmiana formy szkolenia na online!!! Awans zawodowy nauczyciela rozpoczynającego pracę w szkole. Termin 07.09.2023 godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

       

      Awans zawodowy na nauczyciela rozpoczynającego pracę w szkole

       

      Adresaci: nauczyciele rozpoczynający pracę w szkole

      Prowadzący szkolenie: ks. kan. dr Michał Borda

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia:

       

      • Awans zawodowy po zmianach.

      • Ocena pracy nauczyciela w powiązaniu z awansem zawodowym nauczycieli. 

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 07.09.2023 r. godz. 17.00                                                                                                                    

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link
      do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl