• Program Domowych Detektywów

    •  

     Program Domowych Detektywów

     „Jaś i Małgosia na tropie”

      

     Cel:
     Opóźnianie inicjacji alkoholowej wśród nastolatków.

     Poziom profilaktyki:

     Profilaktyka uniwersalna, adresowana do całej populacji 10–11-latków, a nie tylko do osób wyjątkowo zagrożonych.

     Odbiorcy:
     Uczniowie klas IV lub V szkół podstawowych i ich rodzice.

     Realizatorzy:
     Nauczyciele - wychowawcy klas, liderzy rówieśniczy, pedagodzy - szkolni koordynatorzy programu.  

      

     CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

     • Program realizowany jest w szkole pod kierunkiem nauczyciela i w domu razem
      z rodzicami. Realizacja programu w szkole trwa około 12 tygodni (czas realizacji programu w klasie (ok. 8 godzin lekcyjnych). Możliwa jest kontynuacja programu
      w następnym roku szkolnym (Program "Fantastyczne Możliwości")

      

     Część szkolna programu obejmuje:

     • spotkanie informacyjne dla rodziców
     • wybór i szkolenie liderów młodzieżowych
     • zajęcia w klasie - pięć godzin lekcyjnych prowadzonych przez nauczyciela przy współudziale liderów rówieśniczych, wybranych spośród klasy
     • Wieczór Jasia i Małgosi - popołudniowe spotkanie kończące program z udziałem uczniów, rodziców i gości

     Część domowa programu:

     prowadzona równolegle z zajęciami w klasie - polega na wspólnym wykonywaniu przez dzieci
     i rodziców zadań zawartych w materiałach pomocniczych.

     W programie porusza się następujące tematy:

     • prawdy i mity na temat alkoholu
     • wpływ środków masowego przekazu na temat przekonań dotyczących alkoholu
     • rodzaje presji rówieśniczej i sposoby radzenia sobie z naciskami
     • powody, dla których młodzi ludzie sięgają po alkohol oraz konsekwencje picia w młodym wieku

      

     WARUNKI REALIZACJI

     • Zakupienie pakietu materiałów dla każdej klasy, którą obejmie program (dla klasy liczącej 25 osób koszt wynosi 358,05 zł - Pakiet materiałów zawiera: Podręcznik nauczycielaPodręcznik lidera (7 egz.), cztery zeszyty przeznaczone do wspólnej pracy rodziców i dzieci w domach. Komplet czterech zeszytów otrzymuje każdy uczeń biorący udział
      w programie.
     • Przeszkolenie realizatorów: wychowawców i pedagogów szkolnych

     Warsztaty szkoleniowe dla wychowawców klas i pedagogów szkolnych trwają 8 godzin i składają się z dwóch 4-godzinnych części.

      

     Ceny materiałów - Program Domowych Detektywów

     1. Zeszyty dla uczniów 25×10,00 zł = 250,00 zł + 5% VAT = 262,50 zł
     2. Podręcznik dla lidera 7×8,00 zł = 56,00 zł + 5% VAT = 58,80 zł
     3.    Podręcznik dla nauczyciela 1 m×35,00 zł = 35,00 zł + 5% VAT = 36,75 zł

     Razem: 358,05 zł

      

     Program znajduje się w polskiej bazie programów rekomendowanych

     https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/jas-i-malgosia-na-tropie,13

      

     Więcej informacji o programie na stronie

     https://www.wydawnictwo.ipin.edu.pl/program-domowych-detektywow.html