• SZKOLENIE ONLINE. Awans zawodowy nauczycieli – obowiązki dyrektora. Termin 19 maja 2020 r. (wtorek) godz. 15:00 -17:00
     • SZKOLENIE ONLINE. Awans zawodowy nauczycieli – obowiązki dyrektora. Termin 19 maja 2020 r. (wtorek) godz. 15:00 -17:00

     • Awans zawodowy nauczycieli –obowiązki dyrektora.

      Główne treści szkolenia:

      1. Otwarcie stażu – wymagania

      2. Przebieg stażu

          a) przerwy

          b) obowiązki nauczyciela w ramach poszczególnych stopni awansu

      3. Zakończenie stażu

          a) sprawozdanie

          b) ocena dorobku zawodowego

          c) wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego

      4. Postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne

          a) terminy

          b) przebieg

          c) postępowanie odwoławcze

      Adresaci: dyrektorów szkół/placówek

      Data i godzina realizacji szkolenia: 19 maja 2020 r. (wtorek) godz. 15:00 -17:00

      Prowadzący: Dariusz Dwojewski – dr nauk prawnych – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 100 zł

      SZKOLENIE ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie dzień przed szkoleniem wysłany link do platformy LiveWebinar (prosimy o sprawdzenie SPAM-u). Pokój wirtualny zostanie  otwarty 5 minut przed szkoleniem

      Warunki techniczne udziału:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

       

      Zaświadczenie w formie papierowej zostanie wysłane pocztą tradycyjną po zakończeniu stanu epidemii w Polsce lub  przekazane do placówki (w przypadku placówek z Sosnowca).

       

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać  do dnia 18.05.2020r.

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

      Formularz zgłoszeniowy - dla placówek

      Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie indywidualne

    • 	 SZKOLENIE ONLINE. Neurodydaktyka – nauka przyjazna mózgowi. Termin: 21.05.2020 r. (czwartek) godz. 16:00
     • SZKOLENIE ONLINE. Neurodydaktyka – nauka przyjazna mózgowi. Termin: 21.05.2020 r. (czwartek) godz. 16:00

     • Neurodydaktyka – nauka przyjazna mózgowi.

      Główne treści szkolenia

      • Budowa mózgu i funkcje poszczególnych obszarów.
      • Mielinizacja – dojrzewanie mózgu a nauka.
      • Warunki niezbędne do zaistnienia procesu uczenia się przez mózg.
      • Najważniejsze neuroprzekaźniki niezbędne w procesie uczenia się i skutki niedoborów neuroprzekaźników.
      • „Mózg ucznia to miejsce pracy nauczyciela” – co jeszcze trzeba wiedzieć?
      • Bezrobocie w mózgu – co robią bezrobotne neurony i synapsy, gdy nie pracują?
      • Detektor nowości i układ nagrody w mózgu ucznia – dlaczego są tak ważne?

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 30 zł

      Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 21 maja 2020 r. (czwartek) godz. 16:00 -18:30

      SZKOLENIE ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie dzień przed szkoleniem wysłany link do platformy LiveWebinar (prosimy o sprawdzenie SPAM-u). Pokój wirtualny zostanie  otwarty 5 minut przed szkoleniem.

      Warunki techniczne udziału:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Zaświadczenie zostanie wysłane pocztą tradycyjną po zakończeniu stanu epidemii w Polsce lub zostanie przekazane do placówki (w przypadku placówek z Sosnowca).

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać  do dnia 18.05.2020r.

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

      Formularz zgłoszeniowy - dla placówek

      Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie indywidualne

    • 	 SZKOLENIE ONLINE. Arteterapia dzieci i młodzieży. Wprowadzenie. Termin: 20.05.2020 r. (środa) godz. 16:30 -19:00
     • SZKOLENIE ONLINE. Arteterapia dzieci i młodzieży. Wprowadzenie. Termin: 20.05.2020 r. (środa) godz. 16:30 -19:00

     • Arteterapia dzieci i młodzieży. Wprowadzenie.

      Główne treści szkolenia:

      1. Arteterapia rozwojowa, medyczna i kliniczna

      2. Narzędzia stosowane w arteterapii

      3. Planowanie terapii

      4. Przebieg i monitorowanie terapii

      5. Zakończenie terapii

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 50 zł

      Adresaci: Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic, nauczyciele rewalidacji, a także psycholodzy i pedagodzy.

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 20 maja 2020 r. (środa) godz. 16:30 -19:00

      SZKOLENIE ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie dzień przed szkoleniem wysłany link do platformy LiveWebinar (prosimy o sprawdzenie SPAM-u). Pokój wirtualny zostanie  otwarty 5 minut przed szkoleniem.

      Warunki techniczne udziału:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Zaświadczenie w formie papierowej zostanie wysłane pocztą tradycyjną po zakończeniu stanu epidemii w Polsce lub  przekazane do placówki (w przypadku placówek z Sosnowca).

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać  do dnia 18.05.2020r.

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

      Formularz zgłoszeniowy - dla placówek

      Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie indywidualne

    • 	 SZKOLENIE ONLINE. O kryzysach, reakcjach trudnych i kryzysowych oraz poszukiwaniu sposobów budowania porozumienia między nauczycielami a uczniami i ich rodzicami w trakcie zdalnego nauczania. Termin 18 maja 2020 r. godz. 16.00
     • SZKOLENIE ONLINE. O kryzysach, reakcjach trudnych i kryzysowych oraz poszukiwaniu sposobów budowania porozumienia między nauczycielami a uczniami i ich rodzicami w trakcie zdalnego nauczania. Termin 18 maja 2020 r. godz. 16.00

     • O kryzysach, reakcjach trudnych i kryzysowych oraz poszukiwaniu sposobów budowania porozumienia między nauczycielami a uczniami i ich rodzicamiw trakcie zdalnego nauczania.

      Główne treści szkolenia:

      1. Zmiany w zakresie sposobów komunikowania się i prowadzenia lekcji w czasie zdalnego nauczania.
      2. Porozumienie jako podstawa budowania relacji. Potrzeby fizjologiczne, tożsamościowe, społeczne, praktyczne – jak na ich zaspokojenie wpływa sytuacja ograniczenia kontaktów między ludźmi.
      3. Media społeczne a porozumiewanie się między ludźmi. Media społeczne a jakość relacji.
      4. Kompetencja w porozumiewaniu się na gruncie mediów społecznościowych.
      5. Trudne zachowania uczniów i rodziców w trudnych sytuacjach na przykładach dotyczących okresu zdalnego nauczania. Reakcje ludzi w zmianie, źródła oporu i sposoby radzenia sobie z nim.
      6. Komunikacja w sytuacji zmiany i kryzysu.
      7. Powszechne tendencje przejawiające się w spostrzeganiu jako jedno ze źródeł konfliktów.
      8. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów i rodziców?
      9. Podtrzymywanie i naprawianie relacji. Naprawianie zniszczonych relacji.
      10. Strategia rozwiązywania problemów – MZW (myślenie zorientowane na wynik).
      11. Radzenie sobie w sytuacji kryzysowej – kompetencje rezyliencyjne przydatne nauczycielowi.

      Prowadząca: Joanna Piećko-Szopińska

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 50 zł

      Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 18 maja 2020 r. (poniedziałek) godz. 16:00 -19:00

      SZKOLENIE ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie dzień przed szkoleniem wysłany link do platformy LiveWebinar (prosimy o sprawdzenie SPAM-u). Pokój wirtualny zostanie  otwarty 5 minut przed szkoleniem

      Warunki techniczne udziału:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

       

      Zaświadczenie w formie papierowej zostanie wysłane pocztą tradycyjną po zakończeniu stanu epidemii w Polsce lub  przekazane do placówki (w przypadku placówek z Sosnowca).

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać  do dnia 14.05.2020r.

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

      Formularz zgłoszeniowy - dla placówek

      Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie indywidualne

    • SZKOLENIE ONLINE. Pozytywna dyscyplina w klasie. Termin 14 maja 2020 r. (czwartek) godz. 15:00 -18:00
     • SZKOLENIE ONLINE. Pozytywna dyscyplina w klasie. Termin 14 maja 2020 r. (czwartek) godz. 15:00 -18:00

     • Pozytywna dyscyplina w klasie.

      Jak nie kontrolować zachowania dzieci, a zamiast tego po prostu prowadzić lekcje!?Buduj z uczniami relację opartą na współpracy, umiejętnościach rozwiązywania problemów, oraz obopólnym szacunku. Odczuwaj motywującą satysfakcję z pracy z zaangażowaną klasą.

      Podczas warsztatów otrzymasz  informacje, które pomogą Ci:

      • Budować w klasie klimat, który wzmocni naukę dzieci
      • Zastąpić system kar i nagród, skutecznym wsparciem
      • Zaszczepiać w uczniach ważne umiejętności społeczne i pozytywne zachowania
      • Zaangażowanie uczniów w rozwiązywanie problemów jest bardziej efektywne niż kara
      • Zrozumieć trudne zachowania uczniów, wynikające z czterech błędnych celów i reagować tak,aby z dnia na dzień zmniejszać potrzebę złego zachowania u dzieci
      • Uzyskasz skrzynkę narzędzi do wykorzystania w klasie

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 50 zł

      Prowadząca: dr Agnieszka Chęcińska – Kopiec

      Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 14 maja 2020 r. (czwartek) godz. 15:00 -18:00

      SZKOLENIE ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie dzień przed szkoleniem wysłany link do platformy LiveWebinar (prosimy o sprawdzenie SPAM-u). Pokój wirtualny zostanie  otwarty 5 minut przed szkoleniem

      Warunki techniczne udziału:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      •  

      Zaświadczenie w formie papierowej zostanie wysłane pocztą tradycyjną po zakończeniu stanu epidemii w Polsce lub  przekazane do placówki (w przypadku placówek z Sosnowca).

       

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać  do dnia 13.05.2020r.

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

      Formularz zgłoszeniowy - dla placówek

      Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie indywidualne

    • SZKOLENIE ONLINE. Edukacja spersonalizowana - praca na zasobach (potencjale, mocnych stronach) uczniów, czyli jak odkryć (także w szkole) w czym jestem dobra/y? Termin 13.05.2020 r. godz. 16:00 (środa).
     • SZKOLENIE ONLINE. Edukacja spersonalizowana - praca na zasobach (potencjale, mocnych stronach) uczniów, czyli jak odkryć (także w szkole) w czym jestem dobra/y? Termin 13.05.2020 r. godz. 16:00 (środa).

     • Edukacja spersonalizowana - praca na zasobach (potencjale, mocnych stronach) uczniów, czyli jak odkryć (także w szkole) w czym jestem dobra/y?

      Podczas tego szkolenia zapraszam uczestników do świata psychologii pozytywnej (dowiemy się co to jest, bo w dużej mierze to ona dokonuje małych i dużych rewolucji w edukacji),  a w  tym, przede wszystkim do pracy na zasobach. Sprawdzimy czemu praca na potencjale ucznia ma znaczenia, zmierzymy się z mitami panującymi w tym zakresie, a także sprawdzimy co zrobić ze słabymi stronami w procesie uczenia się. Uczestnicy szkolenia poznają, doświadczą na sobie sposobów pracy mających na celu wydobywanie potencjału uczniów, a poprzez to wzmacniania poczucia ich wiary w siebie.

      Spróbujemy odpowiedzieć, między innymi na pytanie: Co robisz sprawnie, jednocześnie maszz tego frajdę i jeszcze na dodatek efekty? To prawdopodobnie obszar Twojego FLOW.

       

      PROGRAM:

       

      • Psychologia pozytywna w procesie uczenia się.
      • Rewolucja psychologii pozytywnej i jej skutki (na podstawie badań Martina Seligmana).
      • Stan przepływu, czyli tworzenie warunków FLOW w organizacji (na podstawie badań Mihaly’ego Csikszentmihaly’a).
      • Talenty, zasoby, umiejętności i kompetencje – jak je rozwijać w procesie uczenia, czyliw szkole i poza nią?
      • Słabe strony – czy one są nam potrzebne i jak sobie z nimi poradzić?

       

       Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele  

      Prowadząca: dr Beata Master - doktor nauk społecznych, tutor, superwizor procesów tutorskich, coach, trener kompetencji interpersonalnych, autorka książki pt. „Edukacja spersonalizowana. Tutoring. Coaching. Mentoring. Edukacja domowa”. Szkoli się w zakresie psychoterapii. Przeprowadziła ponad 500 godzin procesów indywidualnych, ma na swoim koncie prawie 3000 godzin trenerskich, prowadzi zajęcia na wyższych uczelniach. Stworzyła i zarządza marką BE-MASTER, jest wiceprezesem zarządu Fundacji Pracowania Jutr. Beata Master pomogła setkom ludzi odkryć ich uśpione talenty i zrealizować marzenia. Mówi o sobie: „Jestem nauczycielką drugiego kroku. Pierwszy zawsze należy do osoby, która rozpoczyna przygodę z rozwojem”. W edukacji ceni sobie wolność myślenia, bycia i działania. Więcej: https://be-master.pl/o-mnie

       

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 13.05.2020 r. godz. 16:00 (środa)Miejsce – adres realizacji szkolenia: Online – platforma ZOOM.USKoszt szkolenia: 1 osoba – 80 zł

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 11.05.2020 r.

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

      Formularz zgłoszeniowy - dla placówek

      Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie indywidualne

    • 	 Bezpłatny webinar. Zatrzymanie. Krótka rozmowa. Termin 06.05.2020 r. godz. 16.00 - 17.00
     • Bezpłatny webinar. Zatrzymanie. Krótka rozmowa. Termin 06.05.2020 r. godz. 16.00 - 17.00

     • Zapraszamy Państwa do udziału w rozmowie o zatrzymaniu się i refleksji nad stanem pandemii i jej wpływie na nas. Będziemy praktykować uważność i poszukiwać paradoksalnie dobrych stron pandemii dla edukacji i nie tylko. Co można z tej sytuacji wziąć dla siebie, z czego czerpać.

      Organizatorzy: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.

      Prowadzący:

      Dorota Szewczyk (CDN w Sosnowcu)Tomasz Wojtasik (ROM-E Metis w Katowicach)Termin: 06.05.2020 r. godz. 16.00 - 17.00Bezpłatny webinarNie będą wydawane zaświadczeniaZapisy na stronie: https://forms.gle/ro21SKrPkYGfSgN98

       

    • OGÓLNOPOLSKA WIRTUALNA KONFERENCJA EDUKACYJNA nt.: JAKOŚ CZY JAKOŚĆ?
     • OGÓLNOPOLSKA WIRTUALNA KONFERENCJA EDUKACYJNA nt.: JAKOŚ CZY JAKOŚĆ?

     • Serdecznie zapraszamy na OGÓLNOPOLSKĄ WIRTUALNĄ KONFERENCJĘ EDUKACYJNĄ nt.: JAKOŚ CZY JAKOŚĆ?

      Termin 09.05.2020

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu jest partnerem wydarzenia.

          "Zapraszamy na pierwszą w Polsce OGÓLNOPOLSKĄ, WIRTUALNĄ KONFERENCJĘ EDUKACYJNĄ, podczas której zajmiemy się JAKOŚCIĄ w zdalnej edukacji, aby skutecznie wspomóc nauczycieli, rodziców i odciążyć dzieci.

         Od połowy marca polska szkoła offline z dnia na dzień musiała się stać online (zdalna). Po kilku tygodniach ciężkiej pracy nauczycieli, a przede wszystkim dzieci i rodziców możemy podsumować, że JAKOŚ to przebiega, JAKOŚ się udaje. Przed nami jeszcze wiele tygodni zdalnej edukacji, prawdopodobnie do końca roku szkolnego. Uważamy, że warto poświęcić ten nadchodzący czas, aby rozwijać JAKOŚĆ.

          Wierzymy, że zdalna edukacja może wiązać się z dobrą JAKOŚCIĄ. Istnieją sprawdzone rozwiązania metodyczne, oparte na badaniach naukowych, praktycznych doświadczeniach, które przez lata były niedostrzegane przez system edukacji w Polsce. Obecna sytuacja zaprasza nas do spojrzenia na NOWE podejście, NOWE rozwiązania, NOWE relacje, dzięki którym edukacja w Polsce podniesie swoją JAKOŚĆ. Stary, pruski, podawczy, oparty na opresji model odchodzi w zapomnienie.

         Jest to pierwsza z serii konferencji wirtualnych, których celem jest przekazanie uniwersalnej (do zdalnej jak i stacjonarnej edukacji) wiedzy o nowoczesnej edukacji."

      Szczegóły znajdują się na stronie:  https://www.landpage.co/jakos-czy-jakosc-konferencja

    • SZKOLENIE ONLINE. Pozytywna dyscyplina nastolatków. Termin 07.05.2020 r. godz. 16:00 - 19.00
     • SZKOLENIE ONLINE. Pozytywna dyscyplina nastolatków. Termin 07.05.2020 r. godz. 16:00 - 19.00

     • Program:

      • Czym jest Pozytywna Dyscyplina
      • 5 Kryteriów Skutecznej PD
      • 4 P Pomyłek
      • 7 Postaw i Umiejętności
      • Pochwała a zachęta
      • 4 Filary Kary
      • Lodowa Góra „złych" zachowań

      Jeśli chcesz dowiedzieć się:

      Jak funkcjonuje mózg nastolatka

      Jak rozmawiać z nastolatkiem z uważnością i samemu być wysłuchanym?

      Jak budować więź opartą na szacunku i zaufaniu?

      Jak zastąpić kłótnie współpracą?

      Jak poznawać świat nastoletniego dziecka i spędzać razem czas?

      Jak być jednocześnie przystanią, do której może wracać i pasem startowym w dorosłe życie

      Adresaci: zainteresowani nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy.

      Prowadząca: dr Agnieszka Chęcińska – Kopiec.

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 07.05.2020 r. godz. 16:00 - 19.00  (czwartek).

      Miejsce szkolenia: ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy LiveWebinar (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

      Warunki techniczne udziału:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Zaświadczenie zostanie wysłane pocztą tradycyjną po zakończeniu stanu epidemii w Polsce lub zostanie przekazane do placówki (w przypadku placówek z Sosnowca).

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 50zł

       

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 06.05.2020 r.

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

      Formularz zgłoszeniowy - dla placówek

      Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie indywidualne

    • SZKOLENIE ONLINE. Pozytywna dyscyplina w żłobku i przedszkolu. 05.05.2020
     • SZKOLENIE ONLINE. Pozytywna dyscyplina w żłobku i przedszkolu. 05.05.2020

     • Program:

      • Czym jest Pozytywna Dyscyplina
      • 5 Kryteriów Skutecznej PD
      • 4 P Pomyłek
      • 7 Postaw i Umiejętności
      • Pochwała a zachęta
      • 4 Filary Kary
      • Lodowa Góra „złych" zachowań

      Podczas szkolenia odpowiemy na pytania: 

      ·         jakie i jak wykorzystać narzędzia pozytywnej dyscypliny

      ·         jak być uprzejmym i stanowczym jednocześnie

      ·         jakie mogą być przyczyny „niewłaściwego” zachowania dzieci i jak sobie z nimi   

                radzić

      ·         skąd bierze się złość, dlaczego dzieci tak często reagują złością, jak radzić sobie

                ze złością dziecka

      ·         dlaczego kary i nagrody nie motywują dziecka do pozytywnej zmiany

      ·         jak motywować, a nie szufladkować dzieci

      ·         jak uczyć dziecko samodzielności, odpowiedzialności oraz szacunku

      ·         jakie wyróżniamy osiągnięcia poznawcze na każdym etapie życia

                (w 1’szym, 2’gim i 3’cim r.ż.)

      ·         jakie pojawiają się wyzwania na każdym w tych etapów rozwojowych

      Adresaci: wychowawcy, pedagodzy i opiekunowie żłobków i przedszkoli

      Prowadząca: dr Agnieszka Chęcińska – Kopiec

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 05.05.2020 r. godz. 16:00 - 19.00 (wtorek)

      Miejsce szkolenia: ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy LiveWebinar (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

      Warunki techniczne udziału:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Zaświadczenie zostanie wysłane pocztą tradycyjną po zakończeniu stanu epidemii w Polsce lub zostanie przekazane do placówki (w przypadku placówek z Sosnowca).

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 50zł

       

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 04.05.2020 r.

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

      Formularz zgłoszeniowy - dla placówek

      Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie indywidualne