• Szkolenie ONLINE: Diagnoza i terapia słuchu fonematycznego. Termin: 15.12.2020 r. (wtorek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Diagnoza i terapia słuchu fonematycznego. Termin: 15.12.2020 r. (wtorek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Diagnoza i terapia słuchu fonematycznego.

       

      Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych (klasy I-VI)

      Prowadzący szkolenie: Joanna Gwóźdź

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Zapoznanie uczestników szkolenia z technikami diagnozy i terapii słuchu fonematycznego.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 15.12.2020 r.(wtorek) godz. 17.00                                                                                                                

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy dołączony należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: Dobrostan psychiczny w pracy nauczyciela – siła relacji czyli jak inni mogą stać się Twoim kapitałem. Termin: 16.12.2020 r. (środa) godz. 16.00
     • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: Dobrostan psychiczny w pracy nauczyciela – siła relacji czyli jak inni mogą stać się Twoim kapitałem. Termin: 16.12.2020 r. (środa) godz. 16.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Dobrostan psychiczny w pracy nauczyciela – siła relacji czyli jak inni mogą
      stać się Twoim kapitałem.

       

      Adresaci: nauczyciele, pedagodzy szkolni, dyrektorzy

      Prowadzący szkolenie: Magdalena Dziedziak-Wawro

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Jak budować zdrowe i wzmacniające relacje z innymi, jak rozpoznać toksyczne relacje i jak zadbać o siebie  w takich relacjach:
      • umiejętności społeczne
      • inteligencja emocjonalna
      • toksyczne relacje

      Data i godzina realizacji szkolenia: 16.12.2020 r.(środa) godz. 16.00                                                                                                                   

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Diagnoza i terapia zaburzeń percepcji wzrokowej. Termin: 08.12.2020 r. (wtorek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Diagnoza i terapia zaburzeń percepcji wzrokowej. Termin: 08.12.2020 r. (wtorek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Diagnoza i terapia zaburzeń percepcji wzrokowej.

       

      Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych (klasy I-VI)

      Prowadzący szkolenie: Joanna Gwóźdź

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Zapoznanie uczestników szkolenia z technikami diagnozy i terapii percepcji wzrokowej.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 08.12.2020 r.(wtorek) godz. 17.00                                                                                                                  

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy dołączony należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Matematyka to (nie) sztuka! - realizacja treści matematycznych poprzez aktywności plastyczne, muzyczne, ruchowe. Termin: 25.11.2020 r. (środa) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Matematyka to (nie) sztuka! - realizacja treści matematycznych poprzez aktywności plastyczne, muzyczne, ruchowe. Termin: 25.11.2020 r. (środa) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Matematyka to (nie) sztuka! - realizacja treści matematycznych

      poprzez aktywności plastyczne, muzyczne, ruchowe.

       

      Adresaci: nauczyciele przedszkola i klas I-III SP

      Prowadzący szkolenie: Magdalena Marekwia

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia:

      • Rozwój matematycznych umiejętności dziecka w wieku przedszkolnym.
      • Propozycje zabaw plastycznych (prac plastycznych) rozwijających umiejętności matematyczne
      • Propozycje ćwiczeń muzycznych i ruchowych rozwijających umiejętności matematyczne.
      • Zabawy parateatralne w ed. matematycznej.
      • Propozycje gier i zabaw matematycznych w przedszkolu i domu.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 25.11.2020 r.(środa) godz. 17.00                                                                                                                   

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Praca na platformie TEAMS. Termin: 26.11.2020 r. (czwartek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Praca na platformie TEAMS. Termin: 26.11.2020 r. (czwartek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Praca na platformie TEAMS.

      Adresaci: nauczyciele klas I-VIII SP

      Prowadzący szkolenie: Iwona Broda

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Tworzenie zespołów i planowanie spotkań.
      • Tworzenie zadań, monitorowanie postępów, informacja zwrotna.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 26.11.2020 r.(czwartek) godz. 17.00                                                                                                             

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: Jak prowadzić grupę, aby wzrastała jako wspólnota ucząca się i dawała przestrzeń do indywidulanego rozwoju? – wprowadzenie do świata facylitacji. Termin: 07.12.2020 r. (poniedziałek) godz. 17.00
     • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: Jak prowadzić grupę, aby wzrastała jako wspólnota ucząca się i dawała przestrzeń do indywidulanego rozwoju? – wprowadzenie do świata facylitacji. Termin: 07.12.2020 r. (poniedziałek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Jak prowadzić grupę, aby wzrastała jako wspólnota ucząca się i dawała przestrzeń do indywidulanego rozwoju? – wprowadzenie do świata facylitacji.

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

      Prowadzący szkolenie: dr Beata Master

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Wprowadzenie do facylitacji.
      • Facylitator – facylitacja – rozwijanie kompetencji.
      • Proces grupowy – fazy, zrozumienie.
      • Narzędzia pracy Facylitatora – trening praktyczny (praca wybranym sposobem, np. world caffe lub open space).

      Data i godzina realizacji szkolenia: 7.12.2020 r.(poniedziałek) godz. 17.00                                                                                                                    

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 100 zł

      Formularz zgłoszeniowy dołączony należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek Blok III Termin: 27.11.2020 r.(piątek) godz.16.00
     • Szkolenie ONLINE: Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek Blok III Termin: 27.11.2020 r.(piątek) godz.16.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek

      Blok III

      Adresaci: logopedzi - zwłaszcza rozpoczynający pracę w zawodzie, osoby będące w trakcie studiów logopedycznych.

      Prowadzący szkolenie: Małgorzata Worytko

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia:

      • Wywoływanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji głoski r oraz głosek dźwięcznych.

       Data i godzina realizacji szkolenia: 27.11.2020r. godz. 16.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 100 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  

       

    • Szkolenie ONLINE: Design thinking – wprowadzenie. Termin 30.11.2020 r.(poniedziałek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Design thinking – wprowadzenie. Termin 30.11.2020 r.(poniedziałek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Design thinking – wprowadzenie.

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

      Prowadzący szkolenie: dr Beata Master

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Design thinking – wprowadzenie, przykłady rozwiązań.
      • Fazy design thinking – proces twórczego myślenia.
      • Praca z wybranymi narzędziami design thinking.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 30.11.2020 r.(poniedziałek) godz. 17.00                                                                                                                  

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 100 zł

      Formularz zgłoszeniowy dołączony należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Nauczyciel współorganizujący proces kształcenie ucznia ze spektrum autyzmu w szkole masowej. Termin: 01.12.2020 r. (wtorek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Nauczyciel współorganizujący proces kształcenie ucznia ze spektrum autyzmu w szkole masowej. Termin: 01.12.2020 r. (wtorek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Nauczyciel współorganizujący proces kształcenie ucznia ze spektrum autyzmu

      w szkole masowej.

       

      Adresaci: nauczyciele współorganizujący, nauczyciele przedmiotów, specjaliści, dyrektorzy

      Prowadzący szkolenie: Magdalena Wilk-Konieczna

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Podstawy prawne zatrudniania nauczycieli współorganizujących.
      • Obowiązki nauczyciela współorganizującego.
      • Współpraca nauczyciela współorganizującego z gronem pedagogicznym, rodzicami ucznia i innymi uczniami.
      • Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami ucznia ze spektrum autyzmu.
      • Sposoby dostosowywania form i metod pracy do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 01.12.2020 r.(wtorek) godz. 17.00                                                                                                                  

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy dołączony należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Kreatywnie i z pomysłem w przedszkolu: zajęcia tematyczne. Termin 02.12.2020 r. (środa) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Kreatywnie i z pomysłem w przedszkolu: zajęcia tematyczne. Termin 02.12.2020 r. (środa) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Kreatywnie i z pomysłem w przedszkolu: zajęcia tematyczne.

       

      Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego .

      Prowadzący szkolenie: Beata Szymańska i Radosław Szymański.

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Ogólna koncepcja comiesięcznych zajęć.
      • Warsztaty (omówienie i ćwiczenia).
      • Dyskusja .

      Data i godzina realizacji szkolenia: 02.12.2020 r. (środa) godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: 1. Praca z filmem na zdalnych lekcjach wychowawczych – wprowadzenie teoretyczne. 2. Zdalna godzina wychowawcza z filmem w praktyce – temat: Jak się motywować do nauki? Termin: 25.11.2020 r. (środa) godz. 17.00 nauczyciele klas 5-8 szkoły podstawowej.
     • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: 1. Praca z filmem na zdalnych lekcjach wychowawczych – wprowadzenie teoretyczne. 2. Zdalna godzina wychowawcza z filmem w praktyce – temat: Jak się motywować do nauki? Termin: 25.11.2020 r. (środa) godz. 17.00 nauczyciele klas 5-8 szkoły podstawowej.

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      1. Praca z filmem na zdalnych lekcjach wychowawczych – wprowadzenie teoretyczne.

      2. Zdalna godzina wychowawcza z filmem w praktyce  – temat: Jak się motywować do nauki? 

       

      Adresaci: nauczyciele klas 5-8 szkoły podstawowej

      Prowadzący szkolenie: dr Joanna Zabłocka-Skorek

      Filmoznawczyni, edukatorka, certyfikowana trenerka PISF i CEO w zakresie edukacji filmowej, dyrektor Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej i Społecznej „KinoSzkoła”, Prezes Fundacji
      „KinoSzkoła”, autorka licznych wystąpień i publikacji z zakresu edukacji medialnej.
      Od 2001 roku zajmuje się edukacją filmowo-medialną dzieci i dorosłych – początkowo prowadziła zajęcia
      w kinach na Śląsku, a od 2006 roku tworzyła repertuar i koordynowała pięcioma edycjami Multimedialnego Programu Edukacyjnego realizowanego przez Apollo Film w miastach województwa małopolskiego.
       W 2011 roku stworzyła Ogólnopolski Interdyscyplinarny Projekt Edukacji Medialnej „KinoSzkoła”,
      w którym obecnie uczestniczy prawie 300 tysięcy uczniów w ponad 70 miastach na terenie całej Polski. Corocznie program „KinoSzkoła” jest rekomendowany przez Centralny Gabinet Edukacji Filmowej w Łodzi,
       a zgodność z podstawą programową i jakość zawartości merytorycznej gwarantowane
      są przez Certyfikat Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego.
      W 2014 roku za program KinoSzkoła otrzymała nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii edukacja młodego widza, a w 2016 roku Honorowy Złoty Bilet (przyznawany przez Stowarzyszenie Kina Polskie) za wybitne zasługi w upowszechnianiu kultury filmowej w Polsce. W 2020 roku została Stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne + 15 min. przerwy

      Główne treści szkolenia

      Dzieło filmowe to doskonałe narzędzie nie tylko edukacyjne, lecz również wspierające procesy wychowawcze. W trakcie recepcji tekstu odbiorca, dzięki procesowi projekcji-identyfikacji, utożsamia się z bohaterem, a tym samym może przepracować własne lęki, wzmocnić swój system wartości, kształtować empatię i relacje społeczne. Wychowawca, mając pełną świadomość znaczenia roli filmu w procesie kształtowania systemu aksjonormatywnego, może wspierać swoich podopiecznych w procesie wychowania „do wartości”.

      W pierwszej części webinarium, skoncentrujemy się na teoretycznych podstawach aksjologicznej edukacji audiowizualnej, by w drugiej części przenieść wiedzę teoretyczną na praktykę pracy z filmem na godzinie wychowawczej, poświęconej motywowaniu uczniów do samodzielnej nauki.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 25.11.2020 r.(środa) godz. 17.00

                                                                                                                             

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek Blok II Termin: 6.11.2020 r. godz.16.00
     • Szkolenie ONLINE: Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek Blok II Termin: 6.11.2020 r. godz.16.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek

      Blok II

       

      Adresaci: logopedzi - zwłaszcza rozpoczynający pracę w zawodzie, osoby będące w trakcie studiów logopedycznych.

      Prowadzący szkolenie: Małgorzata Worytko

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Wywoływanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek tylnojęzykowych (k, g, h) spółgłosek szeregów: syczących (sz, ż, cz, dż), syczących (s, z, c, dz), (ś, ź, ć, dź)

       Data i godzina realizacji szkolenia: 6.11.2020r. godz. 16.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 100 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać   na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Pozytywna Dyscyplina w klasie. Termin: 19.11.2020 r. (czwartek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Pozytywna Dyscyplina w klasie. Termin: 19.11.2020 r. (czwartek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Pozytywna Dyscyplina w klasie.


      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół.

      Prowadzący szkolenie: dr Agnieszka Chęcińska-Kopiec

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Jak nie kontrolować zachowania dzieci, a zamiast tego po prostu prowadzić lekcje!?
      • Budowanie z uczniami relacji opartej na współpracy, umiejętności rozwiązywania problemów oraz obopólnym szacunku.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 19.11.2020 r.(czwartek) godz. 17.00                                                                                                             

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 


    • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: Dyrektor jako lider. Jak efektywnie zarządzać swoim zespołem. Termin: 17.11.2020 r. (wtorek) godz. 10.00
     • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: Dyrektor jako lider. Jak efektywnie zarządzać swoim zespołem. Termin: 17.11.2020 r. (wtorek) godz. 10.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Dyrektor jako lider. Jak efektywnie zarządzać swoim zespołem.


      Adresaci: zainteresowani dyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek oświatowych.

      Prowadzący szkolenie: Rafał Rogowicz.

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

      Główne treści szkolenia:

      • Praca z archetypami Jungowskim.
      • Narzędzia skutecznej komunikacji: język i mowa ciała.
      • Modele zarządzania.
      • Czym jest marka osobista?

      Data i godzina realizacji szkolenia: 17.11.2020 r.(wtorek) godz. 10.00        

                                               

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 100 zł


      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 


    • Szkolenie ONLINE: Czym jest poczucie własnej wartości i jak je wzmacniać u dzieci? Termin: 9.11.2020 r. godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Czym jest poczucie własnej wartości i jak je wzmacniać u dzieci? Termin: 9.11.2020 r. godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Czym jest poczucie własnej wartości
      i jak je wzmacniać u dzieci?

       

      Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych

      Prowadzący szkolenie: Ewelina Adamczyk

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktycznych

      Główne treści szkolenia

      • Czym jest zdrowe poczucie własnej wartości?
      • Na czym polega różnica pomiędzy poczuciem własnej wartości a samooceną?
      • Co to jest wewnątrzsterowność i zewnątrzsterowność u dzieci?
      • Jakie są czynniki wpływające na poczucie własnej wartości u dzieci?
      • Jak wspierać dzieci w rozwijaniu zdrowego poczucia własnej wartości?

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 9.11.2020 r. (poniedziałek) godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Pomysły, inspiracje i koncepcje na multimedialne lekcje. Termin: 20.11.2020 r. (piątek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Pomysły, inspiracje i koncepcje na multimedialne lekcje. Termin: 20.11.2020 r. (piątek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Pomysły, inspiracje i koncepcje na multimedialne lekcje.

       

      Adresaci: nauczyciele klas IV-VIII

       

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Sposoby wykorzystywania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nauczaniu przedmiotowym zarówno  trybie zdalnym jak i stacjonarnym;
      • Sposoby wyszukiwania w Internecie informacji potrzebnej do lekcji, oceny jej wartości i właściwego jej przekazania przy pomocy wybranych programów użytkowych;
      • Efektywne metody korzystania z multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji podczas nauczania i uczenia się;
      • Nowe tendencje w nauczaniu – przede wszystkim nauczania aktywnego, poznanie dostępnych przez WWW zasobów służących takiemu nauczaniu;
      • Efektywne wykorzystywania oprogramowania edukacyjnego;
      • Zasady organizowania i tworzenia projektów edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
      • Ukazanie zalet i zagrożeń świata wirtualnego.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 20.11.2020 r.(piątek) godz. 17.00                                                                                                                  

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Dobrostan psychiczny w pracy nauczyciela – w poszukiwaniu sensu. Termin: 18.11.2020 r. (środa) godz. 16.00
     • Szkolenie ONLINE: Dobrostan psychiczny w pracy nauczyciela – w poszukiwaniu sensu. Termin: 18.11.2020 r. (środa) godz. 16.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Dobrostan psychiczny w pracy nauczyciela – w poszukiwaniu sensu.


      Adresaci: nauczyciele, pedagodzy szkolni, dyrektorzy

      Prowadzący szkolenie: Magdalena Dziedziak-Wawro

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne


      Główne treści szkolenia

      • Wartości podstawą witalnego życia
      • Siła charakteru – wykorzystanie własnego potencjału w budowaniu dobrostanu psychicznego
      • Radzenie sobie z porażką

      Data i godzina realizacji szkolenia: 18.11.2020 r.(środa) godz. 16.00           

                                   

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł


      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 


    • Szkolenie ONLINE: Jak trenować koncentrację uwagi u dzieci (od urodzenia do matury). Termin: 18.11.2020 r. (środa) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Jak trenować koncentrację uwagi u dzieci (od urodzenia do matury). Termin: 18.11.2020 r. (środa) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Jak trenować koncentrację uwagi u dzieci  (od urodzenia do matury).


      Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych.

      Prowadzący szkolenie: Joanna Gwóźdź

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne.

      Główne treści szkolenia:

      • Techniki wspomagające pamięć, koncentrację uwagi i spostrzegawczość


      Data i godzina realizacji szkolenia: 18.11.2020 r.(środa) godz. 17.00

                                                                                                                             

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł


      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 


    • Szkolenie ONLINE: O anatomii złości. Termin: 16.11.2020 r. godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: O anatomii złości. Termin: 16.11.2020 r. godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      O anatomii złości.

       

      Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych.

      Prowadzący szkolenie: Ewelina Adamczyk

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne                               

      Główne treści szkolenia

      • Czym jest złość?
      • Dlaczego dzieci się złoszczą?
      • Jak wygląda mechanizm złości? ( ewolucyjne uwarunkowania)
      • Jak wspierać dzieci w przeżywaniu złości?

      Data i godzina realizacji szkolenia: 16.11.2020 r. (poniedziałek) godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Projektowanie materiałów dydaktycznych dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3. Termin: 16.11.2020 r. godz. 17.15
     • Szkolenie ONLINE: Projektowanie materiałów dydaktycznych dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3. Termin: 16.11.2020 r. godz. 17.15

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Projektowanie materiałów dydaktycznych
      dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3.

       

      Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej.

      Prowadzący szkolenie: Radosław Szymański

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Zasady projektowania materiałów dydaktycznych.
      • Zasady doboru liniatury do zadań, dobór ilustracji, formułowanie zadań oraz pytań.
      • Wzorcowa karta pracy krok po kroku.
      • Analiza współczesnych i starszych podręczników.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 16.11.2020 r.(poniedziałek) godz. 17.15

                                                                                                                            
      Uwaga!
      W trakcie szkolenia uczestnicy pracują aktywnie w edytorze tekstu.
      Konieczne jest posiadanie programu MS Word.

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 80 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: 1. Praca z filmem na zdalnych lekcjach wychowawczych – wprowadzenie teoretyczne. 2. Zdalna godzina wychowawcza z filmem w praktyce – temat: Jak się motywować do nauki? Termin: 24.11.2020 r. (wtorek) godz. 17.00 nauczyciele klas 1-4 szkoły podstawowej.
     • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: 1. Praca z filmem na zdalnych lekcjach wychowawczych – wprowadzenie teoretyczne. 2. Zdalna godzina wychowawcza z filmem w praktyce – temat: Jak się motywować do nauki? Termin: 24.11.2020 r. (wtorek) godz. 17.00 nauczyciele klas 1-4 szkoły podstawowej.

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      1. Praca z filmem na zdalnych lekcjach wychowawczych – wprowadzenie teoretyczne.

      2. Zdalna godzina wychowawcza z filmem w praktyce  – temat: Jak się motywować do nauki? 

       

      Adresaci: nauczyciele klas 1-4 szkoły podstawowej

      Prowadzący szkolenie: dr Joanna Zabłocka-Skorek

      Filmoznawczyni, edukatorka, certyfikowana trenerka PISF i CEO w zakresie edukacji filmowej, dyrektor Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej i Społecznej „KinoSzkoła”, Prezes Fundacji
      „KinoSzkoła”, autorka licznych wystąpień i publikacji z zakresu edukacji medialnej.
      Od 2001 roku zajmuje się edukacją filmowo-medialną dzieci i dorosłych – początkowo prowadziła zajęcia
      w kinach na Śląsku, a od 2006 roku tworzyła repertuar i koordynowała pięcioma edycjami Multimedialnego Programu Edukacyjnego realizowanego przez Apollo Film w miastach województwa małopolskiego.
       W 2011 roku stworzyła Ogólnopolski Interdyscyplinarny Projekt Edukacji Medialnej „KinoSzkoła”,
      w którym obecnie uczestniczy prawie 300 tysięcy uczniów w ponad 70 miastach na terenie całej Polski. Corocznie program „KinoSzkoła” jest rekomendowany przez Centralny Gabinet Edukacji Filmowej w Łodzi,
       a zgodność z podstawą programową i jakość zawartości merytorycznej gwarantowane
      są przez Certyfikat Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego.
      W 2014 roku za program KinoSzkoła otrzymała nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii edukacja młodego widza, a w 2016 roku Honorowy Złoty Bilet (przyznawany przez Stowarzyszenie Kina Polskie) za wybitne zasługi w upowszechnianiu kultury filmowej w Polsce. W 2020 roku została Stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne + 15 min. przerwy

      Główne treści szkolenia

      Dzieło filmowe to doskonałe narzędzie nie tylko edukacyjne, lecz również wspierające procesy wychowawcze. W trakcie recepcji tekstu odbiorca, dzięki procesowi projekcji-identyfikacji, utożsamia się z bohaterem, a tym samym może przepracować własne lęki, wzmocnić swój system wartości, kształtować empatię i relacje społeczne. Wychowawca, mając pełną świadomość znaczenia roli filmu w procesie kształtowania systemu aksjonormatywnego, może wspierać swoich podopiecznych w procesie wychowania „do wartości”.

      W pierwszej części webinarium, skoncentrujemy się na teoretycznych podstawach aksjologicznej edukacji audiowizualnej, by w drugiej części przenieść wiedzę teoretyczną na praktykę pracy z filmem na godzinie wychowawczej, poświęconej motywowaniu uczniów do samodzielnej nauki.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 24.11.2020 r.(wtorek) godz. 17.00

                                                                                                                             

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: Bajkoterapia w praktyce. Od pomysłu do realizacji. Termin: 24.11.2020 r. (wtorek) godz. 17.00
     • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: Bajkoterapia w praktyce. Od pomysłu do realizacji. Termin: 24.11.2020 r. (wtorek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Bajkoterapia w praktyce. Od pomysłu do realizacji.

       

      Adresaci: Nauczyciele przedszkoli oraz wszystkich typów szkół .

      Prowadzący szkolenie: Monika Ostrowska-Cichy  

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Czym jest biblioterapia?
      • Czy to nowa metoda pracy?
      • Czym różni się biblioterapia rozwojowa od biblioterapii klinicznej?
      • Czym jest bajkoterapia?
      • „Akcja pisania Bajek”
      • Skąd pomysł na taką akcję?
      • Jak zaangażować innych?
      • Jak zdobyć fundusze na wydanie książki?

      Data i godzina realizacji szkolenia: 24.11.2020 r.(wtorek) godz. 17.00                                                                                                                

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Szkolenie online.: Funkcjonowanie jednostek oświatowych w czasie epidemii. Termin: 20.11.2020 r. godz. 10:00-12:15
     • Szkolenie online.: Funkcjonowanie jednostek oświatowych w czasie epidemii. Termin: 20.11.2020 r. godz. 10:00-12:15

     • Zapraszamy na szkolenie online.:
      Funkcjonowanie jednostek oświatowych w czasie epidemii.

      Główne treści szkolenia:

      1.  Funkcjonowanie szkół w czasie ograniczeń epidemicznych:

      • Organizacja zdalnego nauczania
      • Kiedy nauczanie stacjonarne
      • Działanie świetlicy szkolnej
      • Funkcjonowanie przedszkoli

      2. Wynagrodzenia pracowników a praca zdalna:

      • Organizowanie pracy zdalnej dla pracowników niepedagogicznych
      • Praca zdalna nauczycieli
      • Kwarantanna a praca zdalna – obowiązek czy uprawnienie
      • Wynagrodzenie pracownika w czasie kwarantanny a zasiłek chorobowy
      • Zgłaszanie kwarantanny – kiedy decyzja a kiedy oświadczenie
      • Jakie dodatki przysługują pracownikom placówek oświatowych za pracę zdalną a jakie za pozostawanie w gotowości do pracy?
      • Czy nauczycielom należy wypłacać dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy?
      • Czy wypłacamy dodatek za wychowawstwo?

      3. Urlopy i zwolnienia od pracy:

      • Kiedy można polecić pracownikowi wykorzystanie urlopu?
      • Zmiany w planach urlopowych

      4. Rozliczenie i ewidencjonowanie czasu pracy w placówkach oświatowych:

      • Jak ewidencjonować czas pracy pracowników, którzy pracują zdalnie
      • Czy za dni gotowości do pracy pracownik powinien podpisywać listę obecności?
      • Czy w pracy zdalnej nauczycieli można wypłacać nadgodziny?
      • Czy i w jakiej formie pracodawca może wydać zarządzenie o ewidencjonowaniu czasu pracy?

      5. Zatrudnianie i zwalnianie w okresie epidemii:

      • Czy można zatrudniać nowych pracowników w obecnej sytuacji?
      • Czy można zwolnić pracownika obsługi, dla którego nie ma pracy?

      6. Badania profilaktyczne:

      • Obowiązkowe badania;  Brak możliwość realizacji badań z powodu zamknięcia przychodni
      • Możliwość dodatkowego skierowania pracownika na badania


      Data i godzina realizacji szkolenia: 20.11.2020 r., godz. 10:00-12:15

      Wykładowca:

      Dariusz Dwojewski – dr nauk prawnych – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych

      Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/przedszkoli i placówek oświatowych

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne


      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany 19.11.2020 r. link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 140 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl


    • Szkolenie ONLINE: Zdalne nauczanie języka angielskiego. Termin: 20.11.2020 r. (piątek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Zdalne nauczanie języka angielskiego. Termin: 20.11.2020 r. (piątek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Zdalne nauczanie  języka angielskiego.


      Adresaci: nauczyciele języka angielskiego.

      Prowadzący szkolenie: Joanna Mazur

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne.

      Główne treści szkolenia

      • Wybrane narzędzia, aplikacje i strony internetowe przydatne w nauczaniu zdalnym lub blended learning.
      •  Praktyczne ćwiczenia w nauczaniu poszczególnych elementów języka angielskiego: słownictwa, gramatyki, rozumienia ze słuchu, czytania, pisania i mówienia

      Data i godzina realizacji szkolenia:  20.11.2020 r.(piątek) godz. 17.00                                                                                                                 

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 


    • Przeniesione na II semestr 2020/2021 Szkolenie ONLINE: Gry jako narzędzie edukacyjne w zdalnej (i nie tylko) pracy logopedy.
     • Przeniesione na II semestr 2020/2021 Szkolenie ONLINE: Gry jako narzędzie edukacyjne w zdalnej (i nie tylko) pracy logopedy.

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Gry jako narzędzie edukacyjne w zdalnej
      (i nie tylko) pracy logopedy.

       

      Adresaci: Logopedzi.

      Prowadzący szkolenie: dr Kamila Kuros-Kowalska

      Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych (2 x 3h)

      Główne treści szkolenia

      • Gra a zabawa.
      •  Mechanika charakterystyczna dla gier.
      •  Zajęcia logopedyczne a gamifikacja.
      •  Poznanie różnych aplikacji, które mogą okazać się przydatne w pracy logopedy.
      • Praktyczne ćwiczenia – tworzenie gier w celu wykorzystania ich podczas terapii logopedycznej.

      Data i godzina realizacji szkolenia: PRZENIESIONE NA II SEMESTR 2020/2021

                                                                    

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 120 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl