• Lekcja języka polskiego z G. Kasdepke, lekcja przyrody z A. Wajrakiem.
     • Lekcja języka polskiego z G. Kasdepke, lekcja przyrody z A. Wajrakiem.

     •  

      Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu w ferie zimowe zorganizowała dwa wyjątkowe spotkania autorskie online dla dzieci.

      Rozmówcami byli: Adam Wajrak i Grzegorz Kasdepke. Retransmisje spotkań są już bezpłatnie dostępne na naszym kanale YouTube (linki na dole).

      Jeśli byliby Państwo zainteresowani wykorzystaniem tych nagrań podczas lekcji języka polskiego (G. Kasdepke) lub przyrody (A. Wajrak), polecamy ich odtworzenie dzieciom w klasie lub podlinkowanie nagrań w przypadku nauki zdalnej. Obie rozmowy trwają ok. godziny, są bardzo merytoryczne, ale wciąż lekkie, sympatyczne i wesołe.

      Miejska Biblioteka Publiczna będzie wdzięczna, jeśli dadzą  Państwo później znać, że ich nagrania przydały się podczas zajęć.

      A. Wajrak: https://www.youtube.com/watch?v=DhG0b1dNFPI&t=43s

       

      G. Kasdepke: https://www.youtube.com/watch?v=KTMa6ZfynFI

       

    • szkolenie online.: KADRY I PŁACE W OŚWIACIE w 2021 r. – w tym zatrudnianie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami, skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia dla pracowników. Termin: 23.02.2021 godz. 9.00
     • szkolenie online.: KADRY I PŁACE W OŚWIACIE w 2021 r. – w tym zatrudnianie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami, skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia dla pracowników. Termin: 23.02.2021 godz. 9.00


     • Zapraszamy na szkolenie online.:
      KADRY I PŁACE W OŚWIACIE w 2021 r.
      – w tym zatrudnianie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami, skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia dla pracowników.


      Cele i korzyści ze szkolenia:

      Szkolenie ma na cele przybliżenie zagadnień związanych z zasadami zatrudniania i wynagradzania pracowników oświaty, z omówieniem najnowszych, aktualnych podstaw prawnych podejmowania decyzji płacowych i trybu ich przeprowadzania. Uczestnicy szkolenia na praktycznych przykładach poznają podstawowe kwestie dotyczące ustalania warunków zatrudniania nauczycieli. Omówione zostaną również przykłady problemów dotyczących omawianej problematyki z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.

      1. Zatrudnianie nauczycieli w świetle aktualnych przepisów
       1. warunki zatrudnienia na stanowisku nauczyciela
       2. podstawa zatrudnienia nauczycieli w szkołach – limity umów na czas określony
       3. zatrudnianie w czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych
        1. zdalne nauczanie
        2. gotowość do pracy
      2. Zmiana warunków zatrudnienia
       1. zmiana stanowiska
       2. zmiana wymiaru etatu
       3. przeniesienie do innej jednostki
       4. zmiany innych warunków pracy
      3. Wynagradzanie
       1. dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe – zasady ustalania stażu pracy
       2. dodatek za wychowawstwo
       3. świadczenie „na start”
       4. dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)
       5. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
      4. Rozwiązanie stosunku pracy
       1. Przyczyny leżące po stronie nauczyciela
       2. Przyczyny organizacyjne


      Data i godzina realizacji szkolenia: 23.02.2021 r., godz. 9.00 – 11.30

      Wykładowca: Dariusz Dwojewski – dr nauk prawnych – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych

      Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/przedszkoli i placówek oświatowych

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne


      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany 22.02.2021 r. link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 140 zł


      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl


    • Szkolenie ONLINE: Teams – zadania, ankiety, notes zajęć. Termin: 25.02.2021 (czwartek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Teams – zadania, ankiety, notes zajęć. Termin: 25.02.2021 (czwartek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Teams – zadania, ankiety, notes zajęć.


      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

      Prowadzący szkolenie: Iwona Broda

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Praca w grupach.
      • Tworzenie zadań, monitorowanie postępów.
      • Testy i ankiety – aplikacja FORMS, Quizizz, Quizlet.
      • Notes zajęć.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 25.02.2021  r.(czwartek) godz. 17.00                                                                                                            

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 40 zł


      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 


      Nota/faktura dla placówki zostanie wystawiona w późniejszym terminie

      (po uruchomieniu środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli).

    • Szkolenie ONLINE: Wczesna nauka czytania metodą sylabową. Termin: 23.02.2021 r. (wtorek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Wczesna nauka czytania metodą sylabową. Termin: 23.02.2021 r. (wtorek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Wczesna nauka czytania metodą sylabową.

      Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych (klasy I-III).

      Prowadzący szkolenie: Radosław Szymański

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Podstawy naukowe wczesnej nauki czytania metodą sylabową.
      • Wskazania do wczesnej nauki czytania.
      • Kiedy zacząć? Rozmowa o wieku dziecka.
      • Schemat uczenia czytania.
      • Przedstawienie pomocy naukowych, osób, wydawnictw, projektów pomocnych w stosowaniu metody sylabowej.
      • Przedstawienie pseudometody sylabowej i materiałów dostępnych na rynku

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 23.02.2021 r.(wtorek) godz. 17.00

                                                                                                                                              

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 80 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Bezpłatne szkolenie online nt.: Język polski – zmiany wymagań egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021. Termin: 28.01.2021 godz. 17.00
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: Język polski – zmiany wymagań egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021. Termin: 28.01.2021 godz. 17.00

     •  

      Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.: Język polski – zmiany wymagań egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021.

       

      Termin: 28.01.2021 godz. 17.00 – 20.00

      Adresat szkolenia: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

      Prowadząca: Barbara Dudzicz  – nauczyciel konsultant w CDN w Sosnowcu

      Czas trwania:  4 godziny dydaktyczne online + 2 godz. konsultacji

      Tematyka szkolenia:

      1. Wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 z języka polskiego.
      2. Analiza porównawcza.
      3. Wdrożenie zmian w pracy z uczniem.

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany 26.01.2021 r. link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar

       

      Zapisy na stronie: https://forms.gle/9Ym5jTKYjGwQ219h7

       

    • Bezpłatne szkolenie online dla dyrektorów oraz wicedyrektorów nt.: Jak cię widzą, tak cię piszą. O kształtowaniu wizerunku szkoły. Termin: 09.02.2021 godz. 13.00
     • Bezpłatne szkolenie online dla dyrektorów oraz wicedyrektorów nt.: Jak cię widzą, tak cię piszą. O kształtowaniu wizerunku szkoły. Termin: 09.02.2021 godz. 13.00

     •  

      Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online dla dyrektorów oraz wicedyrektorów

      nt.: Jak cię widzą, tak cię piszą. O kształtowaniu wizerunku szkoły.
       

      Zagadnienia:

      Czym jest wizerunek szkoły?

      Jaki może być wizerunek?

      Kto tworzy jej wizerunek?

      Klienci zewnętrzni i wewnętrzni szkoły – kim są i jak wpływają na wizerunek?

      Kiedy interesariusze będą mówili dobrze o szkole?

      Dlaczego, tworząc wizerunek, trzeba zająć się głównie ludźmi?

      Jaka jest funkcja wizerunku?

      Co kreuje wizerunek szkoły na zewnątrz?

      Jak tworzyć wizerunek szkoły?

      Jak przygotować wystąpienie przed publicznością?

      Jak uratować wizerunek, kiedy może nastąpić kryzys?

      Prowadząca: Joanna Piećko-Szopińska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 09.02.2021 r., godz. 13.00
      Adresat: dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli, szkół i  placówek oświatowych
      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany 05.02.2021 r. link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Zapisy na stronie: https://forms.gle/uCKz5166ANya4dfu9

       

    • Szkolenie ONLINE: Projektowanie zajęć w stylu escape-room. Termin: 03.02.2021 godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Projektowanie zajęć w stylu escape-room. Termin: 03.02.2021 godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Projektowanie zajęć  w stylu escape-room.


      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

      Prowadzący szkolenie: Agnieszka Bilska

      Czas trwania szkolenia: 2 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Wstęp.
      • Edukacja oparta na grach – game-based-learning.
      • Tworzenie gier w projektach edukacyjnych.
      • Udział w grze demonstracyjnej – uczenie się przez doświadczenie.
      • Omówienie i przećwiczenie narzędzi interaktywnych wykorzystywanych w „pokojach zagadek” online.
      • Projektowanie „pokoju zagadek”.
      • Prezentacja, testowanie, omówienie.

      Data i godzina realizacji szkolenia:  3.02.2021 (środa) godz. 17.00                                                                                                                      

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 40 zł


      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 


      Nota/faktura dla placówki zostanie wystawiona w późniejszym terminie

      (po uruchomieniu środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli).

    • Szkolenie ONLINE: Czym jest poczucie własnej wartości i jak je wzmacniać u dzieci? Termin: 10.02.2021 godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Czym jest poczucie własnej wartości i jak je wzmacniać u dzieci? Termin: 10.02.2021 godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Czym jest poczucie własnej wartości i jak je wzmacniać u dzieci?

       

      Adresaci: zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych

      Prowadzący szkolenie: Ewelina Adamczyk  

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Czym jest zdrowe poczucie własnej wartości?
      • Na czym polega różnica pomiędzy poczuciem własnej wartości a samooceną?
      • Co to jest wewnątrzsterowność i zewnątrzsterowność u dzieci?
      • Jakie są czynniki wpływające na poczucie własnej wartości u dzieci?
      • Jak wspierać dzieci w rozwijaniu zdrowego poczucia własnej wartości?

      Data i godzina realizacji szkolenia: 10.02.2021 r.(środa) godz. 17.00                                                                                                                   

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

      Nota/faktura dla placówki zostanie wystawiona w późniejszym terminie

      (po uruchomieniu środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli).

       

    • Szkolenie ONLINE: Gry jako narzędzie edukacyjne w zdalnej (i nie tylko) pracy logopedy. Termin: 11.02.2021 cz. I godz. 16.30 , 12.02.2021 cz. II godz.16.30
     • Szkolenie ONLINE: Gry jako narzędzie edukacyjne w zdalnej (i nie tylko) pracy logopedy. Termin: 11.02.2021 cz. I godz. 16.30 , 12.02.2021 cz. II godz.16.30

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Gry jako narzędzie edukacyjne w zdalnej (i nie tylko) pracy logopedy.

      Adresaci: logopedzi

      Prowadzący szkolenie: dr Kamila Kuros-Kowalska

      Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych (2 x 3 godziny dydaktyczne)

      Główne treści szkolenia

      • Gra a zabawa
      • Mechanika charakterystyczna dla gier
      • Zajęcia logopedyczne a gamifikacja
      • Poznanie różnych aplikacji, które mogą okazać się przydatne w pracy logopedy.
      • Praktyczne ćwiczenia – tworzenie gier w celu wykorzystania ich podczas terapii logopedycznej.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 11.02.2021 r.(czwartek) godz. 16.30 cz. I

                                                    12.02.2021 r. (piątek)  godz. 16.30 cz. II                                                                                                                    

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 120 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

      Nota/faktura dla placówki zostanie wystawiona w późniejszym terminie

      (po uruchomieniu środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli).

       

    • Szkolenie ONLINE (bezpłatne): Jak pracować z Elementarzem? Czyli pierwsze kroki w metodzie sylabowej - szkolenie metodyczne dla nauczycieli przedszkolna oraz nauczania początkowego. Termin 16.02.2021 godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE (bezpłatne): Jak pracować z Elementarzem? Czyli pierwsze kroki w metodzie sylabowej - szkolenie metodyczne dla nauczycieli przedszkolna oraz nauczania początkowego. Termin 16.02.2021 godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE (szkolenie bezpłatne):

      Jak pracować z Elementarzem?

      Czyli pierwsze kroki w metodzie sylabowej - szkolenie metodyczne
      dla nauczycieli przedszkolna oraz nauczania początkowego.

       

      Adresaci: Zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

      Prowadzący szkolenie: Beata Szymańska i Radosław Szymański,

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia:

      • 30 zasad pracy z wykorzystaniem Elementarza. 
      • Etapy i zasady wprowadzania kolejnych sylab krok po kroku.
      • Zasady wykorzystania gestów artykulacyjnych i korzystania z ilustracji wielofunkcyjnych,
      •  Zasady korzystania z obudowy dydaktycznej oraz tempo pracy w grupie 4, 5 i 6- latków.
      •  Zasady wykorzystania programu słuchowego w grupie przedszkolnej oraz podczas pracy indywidualnej.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 16.02.2021 r. godz.17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

      Link do zapisu:   https://forms.gle/1dUCeZuf2RLcWntU9

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      •   Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.
    • Szkolenie online: Arkusz organizacji szkoły i przedszkola 2021/2022. Jeden Termin 17.02.2021 r. godz. 9.00 – 14.00 Wszystkie Placówki Oświatowe.
     • Szkolenie online: Arkusz organizacji szkoły i przedszkola 2021/2022. Jeden Termin 17.02.2021 r. godz. 9.00 – 14.00 Wszystkie Placówki Oświatowe.

     • Zapraszamy na szkolenie online.:
      Arkusz organizacji szkoły i przedszkola 2021/2022

       

      Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z obszaru opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania arkusza organizacji. Oprócz prawnych aspektów skupimy się na aspekcie finansowym arkusza. Wytłumaczymy Państwu m.in. zależność pomiędzy arkuszem organizacji, wydatkami szkoły
      a subwencją oświatową: na jakie wydatki w szkole otrzymują Państwo subwencję oświatową, jakie dane wpływają na jej wysokość, jaka jest rola dyrektora szkoły w kształtowaniu wysokości środków, które otrzymuje samorząd w ramach subwencji, oraz jak samorząd na podstawie danych
      z arkusza może zoptymalizować wydatki na oświatę.

      Arkusze zostały już zatwierdzone przez samorząd, jednakże na szkoleniu skupimy się na możliwości modyfikacji arkusza, tak aby zmniejszyć wydatki na oświatę w samorządzie (bez straty dla uczniów i nauczycieli, wykorzystując system wynagradzania nauczycieli). Ponadto wyjaśnimy jakie zmiany wprowadzić do arkusza we wrześniu, aby otrzymać wyższą subwencję oświatową (poprzez wykorzystanie danych statystycznych na dzień 30 września).

      Szkolenie będzie więc połączniem prawnych aspektów budowy i modyfikacji arkusza
      z uwzględnieniem efektów finansowych. Finanse wytłumaczymy dwutorowo – z jednej strony jak zmniejszyć wydatki, i z drugiej strony jak otrzymać wyższą subwencję oświatową. Wytłumaczymy jak decyzje, które podejmuje dyrektor i samorząd wpływają na finanse, tj. na wydatki i dochody
      z subwencji. Znajomość efektów pomiędzy arkuszem a wydatkami i subwencją jest niezbędna do optymalizacji wydatków na oświatę, zarówno na poziomie szkoły, jak i na poziomie samorządu.

       

      1. Uwarunkowania prawne.
      2. Harmonogram opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania arkusza organizacji.
      3. Wzór arkusza organizacji. Informacje wymagane przepisami prawa. Informacje dodatkowe. Przypadek przedszkola i szkoły.
      4. Oddziały i ich wielkość. Przedszkole. Klasy I-III szkół podstawowych. Integracyjne. Specjalne. Sportowe.
      5. Oddziały łączone.
      6. Podział na grupy. Języki. WF. Informatyka. Komputer tańszy od godziny pracy nauczyciela.
      7. Ramowe plany nauczania: obowiązkowe zajęcia edukacyjne; dodatkowe zajęcia edukacyjne; zajęcia rewalidacyjne; zajęcia w ramach kkz;zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; zindywidualizowana ścieżka kształcenia; doradztwo zawodowe; zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; godziny do dyspozycji dyrektora szkoły.
      8. Nauczanie indywidualne.
      9. Świetlica szkolna.
      10. Internat.
      11. Wynagrodzenia nauczycieli.
      12. Wymiary etatów nauczycieli. Pensum wynikające z przepisów prawa. Pensum ustalane przez organ prowadzący. Pensum łączone. Przykłady i kalkulator.
      13. Etat przeliczeniowy.
      14. Godziny ponadwymiarowe. Korzyści i ograniczenia. Wymiar finansowy godzin ponadwymiarowych z punktu widzenia dyrektora szkoły i jednostki samorządu terytorialnego.
      15. Kiedy godzina ponadwymiarowa jest dla jednostki samorządu terytorialnego realnie darmowa? Czy może to wiedzieć sam dyrektor szkoły? Kiedy godzina ponadwymiarowa stanowi realny wydatek samorządu i ile on wynosi? Przykłady i kalkulator.
      16. Czy stopień awansu zawodowego nauczyciela kosztuje samorząd? Punkt widzenia dyrektora a samorządu. Wpływ awansu zawodowego na sytuację ekonomiczną samorządu. Kalkulator.
      17. Kwalifikacje nauczycieli – klucz do oszczędnego budżetu.
      18. Wpływ zapisów w arkuszu na budżet szkoły i budżet samorządu. Optymalizacja wydatków. Jak samorząd na podstawie danych z arkusza może zoptymalizować wydatki na oświatę?
      19. Arkusz organizacji a wydatki szkoły a wysokość subwencji oświatowej – zależności: na jakie wydatki szkoła otrzymuje subwencję oświatową, jakie dane wpływają na jej wysokość, jaka jest rola dyrektora szkoły w kształtowaniu wysokości środków, które otrzymuje samorząd w ramach subwencji.
      20. Dane wykazane w arkuszu organizacji a dane w SIO – prawidłowe wykazanie zadań w arkuszu a wysokość otrzymanej subwencji, na co należy uważać.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia:

      17.02.2021 r., godz. 9.00 – 14.00 – Przedszkola, Szkoły Podstawowe i Ponadpodstawowe

                                                          oraz inne Placówki Oświatowe: MOS, OPP, PPP.

       

      Wykładowca: Grzegorz Pochopień

      Przez 6 lat pracownik Ministerstwa Finansów, później przez 9 lat pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej. W Ministerstwie Edukacji Narodowej na początku Naczelnik Wydziału Analiz
      w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy
      o finansowaniu zadań oświatowych, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, tzw. dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Absolwent Matematyki Finansowej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Master of Business Administration na Uniwersytecie Warszawskim.

      Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/przedszkoli i placówek oświatowych

      Czas trwania szkolenia: 6  godziny dydaktyczne


      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany 12.02.2021 r. link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

      Nota/faktura dla placówki zostanie wystawiona w późniejszym terminie (po uruchomieniu środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli).

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Szkolenie ONLINE: Gamifikacja – metody angażowania i podnoszenia motywacji w edukacji szkolnej. Termin: 17.02.2021 godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Gamifikacja – metody angażowania i podnoszenia motywacji w edukacji szkolnej. Termin: 17.02.2021 godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Gamifikacja – metody angażowania i podnoszenia motywacji

      w edukacji szkolnej.

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

      Prowadzący szkolenie: Agnieszka Bilska

      Czas trwania szkolenia: 2 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Wprowadzenie do gamifikacji
      • Gra/aktywność grupowa
      • Omówienie narzędzi
      • Quiz

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 17.02.2021 r.(środa) godz. 17.00                                                                                                                   

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 40 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

      Nota/faktura dla placówki zostanie wystawiona w późniejszym terminie

      (po uruchomieniu środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli).

       

    • Szkolenie ONLINE: Teams – podstawy pracy w aplikacji. Termin: 18.02.2021 (czwartek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Teams – podstawy pracy w aplikacji. Termin: 18.02.2021 (czwartek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Teams – podstawy pracy w aplikacji.

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

      Prowadzący szkolenie: Iwona Broda

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Rozpoczęcie pracy – wersja przeglądarkowa i instalowanie aplikacji TEAMS.
      • Tworzenie zespołów i kanałów.
      • Zarządzanie zespołami.
      • Uprawnienia członków zespołów.
      • Planowanie i prowadzenie spotkań.
      • Opcje spotkań.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 18.02.2021  r.(czwartek) godz. 17.00                                                                                                            

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 40 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

      Nota/faktura dla placówki zostanie wystawiona w późniejszym terminie

      (po uruchomieniu środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli).

    • Szkolenie ONLINE (bezpłatne): Jak pracować z Elementarzem? Czyli pierwsze kroki w metodzie sylabowej - szkolenie metodyczne dla nauczycieli przedszkolna oraz nauczania początkowego. Termin 09.02.2021 godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE (bezpłatne): Jak pracować z Elementarzem? Czyli pierwsze kroki w metodzie sylabowej - szkolenie metodyczne dla nauczycieli przedszkolna oraz nauczania początkowego. Termin 09.02.2021 godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE (szkolenie bezpłatne):

      Jak pracować z Elementarzem?

      Czyli pierwsze kroki w metodzie sylabowej - szkolenie metodyczne
      dla nauczycieli przedszkolna oraz nauczania początkowego.

       

      Adresaci: Zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

      Prowadzący szkolenie: Beata Szymańska i Radosław Szymański,

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia:

      • 30 zasad pracy z wykorzystaniem Elementarza. 
      • Etapy i zasady wprowadzania kolejnych sylab krok po kroku.
      • Zasady wykorzystania gestów artykulacyjnych i korzystania z ilustracji wielofunkcyjnych,
      •  Zasady korzystania z obudowy dydaktycznej oraz tempo pracy w grupie 4, 5 i 6- latków.
      •  Zasady wykorzystania programu słuchowego w grupie przedszkolnej oraz podczas pracy indywidualnej.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 09.02.2021 r. godz.17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

      Link do zapisu:   https://forms.gle/jui7SquyCHig8qmR6

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      •   Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.
    • Bezpłatne szkolenie online nt.: Matematyka – zmiany wymagań egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021. Termin: Grupa 1 - 26.01.2021, godz. 17.00 Grupa 2 – 28.01.2021, godz. 17.00
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: Matematyka – zmiany wymagań egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021. Termin: Grupa 1 - 26.01.2021, godz. 17.00 Grupa 2 – 28.01.2021, godz. 17.00

     •  

      Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.: Matematyka  – zmiany wymagań egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021.

       

      Termin:

      Grupa 1 - 26.01.2021, godz. 17.00 – 20.00

      Grupa 2 – 28.01.2021, godz. 17.00 – 20.00

      Adresat szkolenia: nauczyciele matematyki szkół podstawowych

      Czas trwania:  4 godziny dydaktyczne online + 2 godz. konsultacji

      Tematyka szkolenia:

      1. Wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie ósmoklasisty  w roku 2021 z matematyki.
      2.  Analiza porównawcza.
      3. Wdrożenie zmian w pracy z uczniem.

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany 24.01.2021 r. link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar

       

      Zapisy na stronie: https://forms.gle/RV6KKVPcCXWAuuxU7

       

    • Bezpłatne szkolenie online nt.: Język polski – zmiany wymagań egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym w roku 2021. Termin: 26.01.2021 godz. 17.00
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: Język polski – zmiany wymagań egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym w roku 2021. Termin: 26.01.2021 godz. 17.00

     •  

      Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.: Język polski – zmiany wymagań egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym w roku 2021.

       

      Termin: 26.01.2021 godz. 17.00 – 20.00

      Adresat szkolenia: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

      Prowadząca: Barbara Dudzicz  – nauczyciel konsultant w CDN w Sosnowcu

      Czas trwania:  4 godziny dydaktyczne online + 2 godz. konsultacji

      Tematyka szkolenia:

      1. Wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie maturalnym w roku 2021 z języka polskiego.
      2.  Analiza porównawcza.
      3. Wdrożenie zmian w pracy z uczniem.

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany 24.01.2021 r. link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar

       

      Zapisy na stronie: https://forms.gle/n19YvZeCF4DN3XmT6