• Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego Przyjaciele Zippiego
     • Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego Przyjaciele Zippiego

     • Szkolenie przygotowujące do realizacji rekomendowanego programu Przyjaciele Zippiego

      Szkolenie dla realizatorów w wymiarze 12 godz. dydaktycznych.

      W programie Przyjaciele Zippiego nauczyciel prowadzi z dziećmi 24 spotkania w trakcie jednego roku szkolnego na podstawie szkolenia i bardzo starannie opracowanych materiałów metodycznych.

      W pakiecie dla nauczyciela znajdują się szczegółowe scenariusze każdego spotkania, ilustracje, arkusze ćwiczeń, informator dla rodziców oraz zestaw ćwiczeń do wykonania w domu, plakaty i wskazówki dla nauczyciela. Pakiet materiałów dla nauczyciela może być wykorzystywany przez wiele lat z kolejnymi grupami dzieci.

      „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

      Program składa się z sześciu części:

      • Uczucia
      • Komunikacja
      • Nawiązywanie i zrywanie więzi
      • Rozwiązywanie konfliktów
      • Przeżywanie zmiany i straty
      • Dajemy sobie radę

      Program uczy dzieci:

      • Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać
      • Jak mówić to, co chce się powiedzieć
      • Jak słuchać uważnie
      • Jak prosić o pomoc
      • Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie
      • Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem
      • Jak mówić przepraszam
      • Jak rozwiązywać konflikty
      • Jak radzić sobie ze zmianą i stratą, miedzy innymi ze śmiercią
      • Jak adaptować się do nowych sytuacji
      • Jak pomagać innym

      Źródło: https://www.pozytywnaedukacja.pl/programy/przyjaciele-zippiego/o-programie

      Przegramy rekomendowane – Przyjaciele Zippiego - https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/przyjaciele-zippiego,3

       

      Miejsce realizacji: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

      Termin:

      Uczestnicy szkolenia otrzymują gotowe materiały/scenariusze w ramach szkolenia

      Adresaci:

      • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej pracujący w klasie 1
      • nauczyciele edukacji przedszkolnej pracujący w grupie 5 i 6-latków

       

      Czas trwania szkolenia dla realizatorów:  12 godzin

      • 2 dni  w tygodniu (popołudniu) dla nauczycieli pracujących w sosnowieckich przedszkolach

      Forma warsztatowa

      Koszt:

      • dla nauczycieli pracujących w sosnowieckich szkołach (dofinasowanie ze środków Gminy) – 60 zł
        
      • dla nauczycieli spoza Sosnowca oraz z Sosnowca (bez dofinansowania) - 600 zł

       

      Szkolenie finansowane ze środków Gminy Sosnowiec w ramach Gminnego Programu Profilaktykii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.Kampania „Nikt nie jest doskonały”

       

       

       

    • Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla realizatorów rekomendowanego programu Unplugged
     • Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla realizatorów rekomendowanego programu Unplugged

     •  

      Szkolenie dla realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego  „Unplugged” trwa 18 godzin

      „UNPLUGGED” jest programem profilaktyki uniwersalnej adresowanym do uczniów w wieku 12–14 lat, opartym na modelu wszechstronnego wpływu społecznego

      Część programu przeznaczona dla uczniów składa się z 12 lekcji, które koncentrują się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy o substancjach psychoaktywnych. Są one prowadzone  przez nauczyciela w klasie szkolnej i obejmują jedno spotkanie w tygodniu

      Szczegółowy opis programu na stronie: https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/unplugged,41#syntetyczna-informacja-o-programie

      Realizacja programu:

      Część programu przeznaczona dla uczniów składa się z 12 lekcji, które koncentrują się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy o substancjach psychoaktywnych. Są one prowadzone  przez nauczyciela w klasie szkolnej i obejmują jedno spotkanie w tygodniu. Każda lekcja prowadzona jest według następującego schematu: wprowadzenie (ewentualnie przypomnienie najważniejszych informacji z poprzedniej lekcji), mini wykład wprowadzający do aktualnego tematu, realizacja tematu z użyciem aktywizujących metod pracy, podsumowanie zajęć, ewentualnie zadanie domowe dla uczniów.

       

      Tematyka zajęć dla uczniów dotyczy problemów takich, jak:

      • konformizm,
      •  przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim,
      • wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu, zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci,
      • przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi,
      • wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów,
      • umiejętność komunikowania swoich emocji,
      • umiejętność asertywnej obrony swoich racji,
      • inne umiejętności interpersonalne, których niedostateczne opanowanie może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich,
      • wiedza o narkotykach,
      • umiejętność radzenia sobie z problemami, formułowania celów i podejmowania decyzji.

      Źródło: https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/unplugged,41#opis-programu

       

      Miejsce realizacji: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

      Uczestnicy szkolenia otrzymują gotowe materiały/scenariusze w ramach szkolenia

       

      Adresaci: pedagodzy,psycholodzy,  wychowawcy klas VI-VIII

       

      Czas trwania szkolenia dla realizatorów:  18 godzin

       

      Forma warsztatowa

      Koszt i zapisy:

      • dla nauczycieli pracujących w sosnowieckich szkołach (dofinansowanie ze środków Gminy) – 30 zł
       zapisy: link do zapisu wkrótce
      • dla nauczycieli spoza Sosnowca  oraz z Sosnowca (bez dofinansowania)- 200 zł
       zapisy: link do zapisu wkrótce

       

       

       

    • Szkolenie odwołane 20.10.21 i 27.10.21 godz. 9.00 - 15.30 Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla realizatorów programu profilaktycznego: APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ
     • Szkolenie odwołane 20.10.21 i 27.10.21 godz. 9.00 - 15.30 Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla realizatorów programu profilaktycznego: APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ

     • APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ:

      Celem programu APTECZKA jest rozwijanie w dzieciach w wieku 8-12 lat podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, by wzmocnić ich odporność na stres, kształtować optymistyczne, pozytywne nastawienie do życia. Autorki programu - Sylwia Wierzchowska oraz Elżbieta Nerwińska, podążając za założeniami psychologii pozytywnej,  sformułowanymi przez amerykańskiego psychologa Martina E. P. Seligmana, przyjęły, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.

       

      Program składa się z 10 części tematycznych, które koncentrują się na kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań, poprzez rozwijanie odporności psychicznej oraz optymistycznego podejścia do życia.

       

      Część 1. APTECZKA SKARBÓW – jak leczyć rany duszy?

      Część 2. OPTYMIZM - myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!

      Część 3. PRZYJAŹŃ – okazuj miłość i przyjaźń!

      Część 4. KREATYWNOŚĆ - ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!

      Część 5. WYTRWAŁOŚĆ - nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!

      Część 6. ZDROWIE FIZYCZNE - dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!

      Część 7. SZCZEROŚĆ - nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia!

      Część 8. ŻYCZLIWOŚĆ - próbuj zrozumieć i wspierać innych!

      Część 9. WDZIĘCZNOŚĆ - okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka!

      Część 10. MARZENIA - ustanawiaj cele dla siebie i podążaj za marzeniami!

       

      Program składa się z 10 części tematycznych. Każda z nich obejmuje 3 spotkania po 45 minut, prowadzone zazwyczaj raz w tygodniu. Liczba godzin  do zrealizowania z dziećmi 30 godzin (można realizować  w dwa lata)

       

      Program APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ składa się z następujących elementów:

       

      • Szkolenie dla nauczyciela w wymiarze 14 godz. dydaktycznych.
      • Materiały dla nauczyciela do realizacji zajęć z dziećmi.
      • Propozycje  listów do  rodziców.
      • Propozycje materiałów dodatkowych.
      • Praktyczna teczka, którą można uzupełniać, dodając w trakcie realizacji programu własne materiały i pomysły uzupełniające program.
      • Link  z dodatkowymi materiałami w wersji elektronicznej.

       

      Nauczyciel może prowadzić zajęcia w kolejnych latach z następnymi grupami dzieci bez konieczności dokupowania jakichkolwiek materiałów dodatkowych.

      źródło: https://www.pozytywnaedukacja.pl

      Szczegółowy opis znajduje się na stronie: https://www.pozytywnaedukacja.pl/programy/apteczka

       

      Programy rekomendowane: https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/apteczka-pierwszej-pomocy-emocjonalnej,45

       

      Termin:   I grupa   20.10.2021 godz. 9.00 - 15.30

                                    27.10.2021 godz. 9.00 - 15.30

       

      Miejsce realizacji: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

      Uczestnicy szkolenia otrzymują gotowe materiały/scenariusze w ramach szkolenia

      Adresaci: nauczyciele kl. I-VI (dofinsowanie dla wychowawców i nauczycieli kl. 4-6)

      Czas trwania szkolenia dla realizatorów:  14 godzin

      • 3 dni - (popołudniu) dla nauczycieli pracujących w sosnowieckich szkołach
      • 2 dni - weekend dla nauczycieli pracujących poza Sosnowcem

      Forma warsztatowa

      Koszt:

      • dla nauczycieli pracujących w sosnowieckich szkołach (dofinansowanie ze środków Gminy) – 80 zł
       Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy cdn.dyrektor@cdnsosnowiec.edu.pl
      • dla nauczycieli spoza Sosnowca oraz z Sosnowca (bez dofinansowania) - 500 zł

      Zapisy: https://forms.gle/hFmhBkpyzZjY4WEF9

       

    • ZAPRASZAMY do bezpłatnego udziału w Projekcie „S-O-S DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO MŁODZIEŻY” termin 28.08.2021 i 29.08.2021
     • ZAPRASZAMY do bezpłatnego udziału w Projekcie „S-O-S DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO MŁODZIEŻY” termin 28.08.2021 i 29.08.2021

     • ZAPROSZENIE

      do bezpłatnego udziału w Projekcie

      „S-O-S DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO MŁODZIEŻY”

                                   

      realizowanego przez Stowarzyszenie „Wychowanie dla Przyszłości” w Ostródzie

      we współpracy z Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie

      Fundatorzy: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji

       

      Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i UNICEF alarmują o rosnącej liczbie zaburzeń psychicznych, depresji i samobójstw zarówno wśród dorosłych jak i młodzieży.

      W Polsce potwierdzają to raporty przygotowane przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii (Etat w Sieci 2.0. Zdrowie Psychiczne Nastolatków w Nauce Zdalnej https://etatwsieci.pl/raport-2021/), oraz Fundację Szkoła z Klasą (Zdrowie psychiczne uczniów i uczennic oczami nauczycieli i nauczycielek. Raport z badania https://www.szkolazklasa.org.pl/zdrowie-psychiczne-uczniow-i-uczennic-oczami-nauczycieli-i-nauczycielek-raport-z-badania/).

      Inne raporty dotyczące skutków pandemii: https://covid.psych.uw.edu.pl/raporty/

       

      Celem projektu „S-O-S DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO MŁODZIEŻY” jest długofalowe niwelowanie skutków pandemii i działanie na rzecz bezpieczeństwa oraz zdrowia psychofizycznego MŁODZIEŻY poprzez realizację innowacyjnego profilaktyczno-psycho-edukacyjnego programu prof. psych. Nady Ignjatović–Savić pt. SŁOWA są OKNAMI lub ŚCIANAMI (SOŚ).

       

      Obecnie przyjmujemy zgłoszenia szkół ponadpodstawowych chętnych do udziału
      w pilotażu   programu SŁOWA są OKNAMI lub ŚCIANAMI /SOŚ/.

      Rekomendowany jest udział trzyosobowego Zespołu Realizatorów z jednej szkoły (skład: pedagog szkolny lub/i psycholog oraz wychowawcy klas).

      Przygotowujemy wskazanych przez szkoły Realizatorów do realizacji programu SŁOWA są OKNAM lub ŚCIANAMI wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w trakcie 16 godzin zajęć (godzina wychowawcza, zajęcia pozalekcyjne).

       

      KORZYŚCI DLA SZKOŁY:

      Udział w pilotażu programu umożliwia:

      • rozwój umiejętności wychowawczych kadry pedagogicznej;
      • poprawę zdrowia psychicznego i kompetencji społecznych uczniów poprzez empatyczną komunikację uczniów z sobą, rówieśnikami, nauczycielami i rodzicami;
      • kontynuację programu Słowa są Oknami lub Ścianami w pracy z kolejnymi klasami;
      • włączenie realizacji programu SOŚ w program wychowawczo – profilaktyczny szkoły.

      ZOSTAŃ PLACÓWKĄ PILOTAŻOWĄ!   

       

      Zgłoszenia proszę kierować do trenera programu, Dorota Szewczyk (tel. 600 035 223)

      e-mail: cdn.dyrektor@cdnsosnowiec.edu.pl do dnia 28.06.2021 r. 

       

      Zapraszamy dyrektorów, pedagogów szkolnych, psychologów i wychowawców klas szkół ponadpodstawowych do udziału w pilotażu programu

      profilaktyczno-psycho-edukacyjnego „SŁOWA są OKNAMI lub ŚCIANAMI”

      Program profilaktyczno-psycho-edukacyjny SŁOWA są OKNAMI lub ŚCIANAMI prof. psychologii Nady Ignjatović-Savić, powstał na bazie idei Porozumienie bez Przemocy dr psychologii Marshalla Rosenberga w ramach profilaktyki uniwersalnej. Wpływa on na większą efektywność procesów dydaktycznych, na zdrowie i odporność psychiczną uczniów co przekłada się na ich odpowiedzialne zachowanie, postawy i relacje społeczne.

       

      Włączenie w kontekst szkolny oferowanego programu będzie pomocne uczniom w radzeniu sobie z wyzwaniami dnia codziennego, w samoregulacji emocji, nazywaniu i zaspakajaniu swoich potrzeb, redukcji stresu w pandemicznej i post-pandemicznej rzeczywistości. Poprawi pełne zrozumienia
      i empatii relacje ze sobą i otoczeniem a także wpłynie na  rozwój wewnętrznych zasobów kadry pedagogicznej szkoły oraz wzmocni placówkę poprzez kontynuację programu w przyszłości
      z kolejnymi klasami.

       

      Dowody skuteczności takich programów są poparte wynikami badań wskazujących na ich długotrwałe benefity po zakończeniu programu zarówno dla prowadzących zajęcia nauczycieli jak i uczniów. Badania zgodnie wykazują, że dobrostan dzieci pod względem psychologicznym, emocjonalnym i społecznym ma znaczny wpływ na wyniki w nauce, ich zdrowie fizyczne i psychiczne w przyszłości, perspektywę funkcjonowania społecznego oraz ogólną jakość życia w dorosłości. (Weare K, & Nind M., Mental health promotion and problem prevention in schools: What does the evidence say? - 2011).

       

      Warunki uczestnictwa w projekcie

      Szkoła wyłania i zgłasza wg załączonego wzoru Trzyosobowy Zespół Realizatorów (pedagog szkolny lub/i psycholog i wychowawcy), który:

      • weźmie udział w 18 godzinnym bezpłatnym szkoleniu z programu SOŚ 28 i 29.08.2021 r.
       (sobota-niedziela), miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu (ul. Białostocka 17),
      • w ramach wolontariatu - do 10 grudnia 2021 przeprowadzi 16 warsztatów z grupą 20 uczniów wg otrzymanych scenariuszy, 2 razy w tygodniu,
      • prześle do trenera listę obecności uczniów oraz ewaluację szkolenia do 15.12.2021r.

      Każdy Realizator otrzyma:

      • 18 godz. bezpłatnych warsztatów (zapewniony posiłek obiadowy i bufet kawowy)
      • Pakiet scenariuszy SOS + zasoby - do realizacji warsztatów z uczniami
      • Certyfikat Realizatora programu SOŚ uprawniający do realizacji programu w kolejnych latach
      • Materiały piśmienne

       

      Uczeń otrzyma:

      • Materiały piśmienne
      • Dyplom ukończenia warsztatów programu „SŁOWA są OKNAMI lub ŚCIANAMI”

       

    • Trwa Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Zgłoszenia do udziału w loterii przyjmowane są do 7 lipca 2021 r.
     • Trwa Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Zgłoszenia do udziału w loterii przyjmowane są do 7 lipca 2021 r.


     • Przypominamy, że trwa Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

      Zgłoszenia do udziału w loterii przyjmowane są do 7 lipca 2021 r.


      Aby uczestniczyć w loterii należy:

      • wejść na stronę https://spis.gov.pl/ i zrealizować obowiązek spisowy poprzez samospis internetowy,
      • pobrać i zachować unikatowy, 10-znakowy kod uprawniający do udziału w loterii,
      • zgłosić kod na stronie https://loteria.spis.gov.pl/,

      –        sprawdzać wyniki losowania w mediach społecznościowych i na stronie https://loteria.spis.gov.pl/.


      Im szybsze zgłoszenie do udziału w loterii, tym większa szansa na wygraną!

      W loterii można wygrać atrakcyjne nagrody - karty przedpłacone o wartości 500 zł, 1000 zł, a w losowaniu finałowym, które odbędzie się 14 lipca 2021 r. – 16 samochodów osobowych!
      Najbliższe losowania nagród odbędą się: 18 czerwca 2021 r., 2 lipca 2021 r. oraz 9 lipca 2021 r.

      Jeden kod może wziąć udział w wielu losowaniach. Wszystkie zarejestrowane zgłoszenia wezmą udział w losowaniu finałowym.


      Regulamin i harmonogram losowania nagród w loterii dostępne są na stronie https://loteria.spis.gov.pl/.

      Serdecznie zapraszamy do udziału w loterii.


    • "W logopedach Siła", spotkanie dla wszystkich logopedów z Sosnowca. Termin 13.10.2021
     • "W logopedach Siła", spotkanie dla wszystkich logopedów z Sosnowca. Termin 13.10.2021

     •  

      "W logopedach Siła".
      Zapraszamy wszystkich logopedów z Sosnowca do grupy "W logopedach Siła", gdzie będziemy mogli uczyć się od siebie wzajemnie, wymieniać się doświadczeniami i darmowymi kartami pracy. Będziemy dla siebie wsparciem i inspiracją .

       

      Termin pierwszego spotkania: 16.06.2021 r. o godzinie 16.30

      Prowadzenie:

      Agnieszka Hankus – logopeda/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2

      Małgorzata Worytko - logopeda/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

      Miejsce: online platforma LiveWebinar

      Koszt: bezpłatne.

       

      Organizator:

      • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Sosnowcu,
      • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Sosnowcu,
      • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.

      Link do zapisu: https://forms.gle/a4cWfHVjYMLGNCycA

       

    • Serdecznie zapraszamy na Grupę wsparcia dla nauczycieli „Cappuccino Belfra”. Termin 21 czerwca 2021 r. o godzinie 16.00
     • Serdecznie zapraszamy na Grupę wsparcia dla nauczycieli „Cappuccino Belfra”. Termin 21 czerwca 2021 r. o godzinie 16.00

     • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 1, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2
      oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

      serdecznie zapraszają na Grupę wsparcia dla nauczycieli „Cappuccino Belfra”.


        Każdy z nas miewa w życiu lepsze i gorsze chwile. Ze względu na sytuację związaną z pandemią ostatnie miesiące dla niektórych mogły być wyjątkowo trudne. Nauczyciele należą do jednej z grup zawodowych szczególnie narażonych na obciążenia z tym związane. Konieczność mierzenia się z nowymi wyzwaniami w pracy, dostosowanie się do ciągłych zmian, niepewność w związku z nową organizacją kształcenia, ale często również sytuacje z życia prywatnego, mogą potęgować stres, napięcie, czy poczucie bezradności.

      Właśnie z myślą o nauczycielach mierzących się z podobnymi wyzwaniami, powstała nasza grupa wsparcia. Zachęcamy do uczestniczenia w niej wszystkich nauczycieli, którzy odczuwają przeciążenie ostatnimi wydarzeniami. Mamy nadzieję stworzyć bezpieczną przestrzeń dającą możliwość wspólnego, bardziej efektywnego radzenia sobie. 
      Udział w grupie mogą wziąć wszyscy nauczyciele placówek oświatowych z naszego rejonu, bez względu na zajmowane w szkole stanowisko


      Termin trzeciego spotkania to 21 czerwca 2021 r. o godzinie 16.00

      Należy podkreślić, że w celu zapewnienia jak najlepszej wzajemnej komunikacji, ale również poczucia bezpieczeństwa poszczególnych uczestników na poprzedniej grupie ustaliliśmy wspólnie zasady uczestnictwa, które osoby uczestniczące w spotkaniach zgadzają się przestrzegać.

      Ustalone zasady obejmują:

      • tajemnicę grupową;
      • zadbanie o prywatność w trakcie spotkań online (aby sytuacje domowe i domownicy nie rozpraszali uczestników);
      • w trakcie trwania grupy mówimy do siebie po imieniu;
      • podczas spotkań mamy włączone kamerki internetowe (grupa wsparcia wymaga aktywnego uczestnictwa i poczucia kontaktu z innymi by mogło wytworzyć się poczucie bezpieczeństwa i zaufanie);
      • uczestniczymy w spotkaniach od początku do końca (jeżeli z przyczyn niezależnych musimy opuścić spotkanie przed końcem informujemy o tym grupę).

      Mamy nadzieję stworzyć przestrzeń, która pozwoli na swobodną wymianę doświadczeń, a także dzielenie się trudnościami powstałymi w ostatnim czasie.

      Ze względu na sytuację epidemiologiczną grupa odbywać się będzie w formie online

      link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/kWZeGWfhfhKu4Xbv9

       

      Grupę wsparcia prowadzić będą:

      · Magda Jankowska-Migdał

      psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna.

      ·  Paulina Stolecka

      psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu, psychoterapeutka psychodynamiczna.

       

    • Szkolenie ODWOŁANE. Bezpłatne STACJONARNE szkolenie nt.: Jak edukować poprzez sztukę współczesną? cz. II - warsztatowa. Termin 9 czerwca, godz. 17.00-19.30 Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17
     • Szkolenie ODWOŁANE. Bezpłatne STACJONARNE szkolenie nt.: Jak edukować poprzez sztukę współczesną? cz. II - warsztatowa. Termin 9 czerwca, godz. 17.00-19.30 Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

     •  

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu zaprasza na bezpłatne
      STACJONARNE szkolenie nt.:

      Jak edukować poprzez sztukę współczesną?

      cz. II - warsztatowa.

       

      Termin: 9 czerwca, godz. 17.00-19.30

      UDZIAŁ BEZPŁATNY

      Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17
      (w budynku Szkoły Podstawowej nr 47).

      Zapisy: https://forms.gle/iYazWeyZ1LdGftVB7

       

      Czy twórczości można się nauczyć? Czy można ją trenować i rozwijać?

       

      Podczas szkolenia, realizowanego w formie warsztatowej, przybliżone zostaną przykłady metod
      i narzędzi, które rozwijają twórcze myślenie (m.in. dokonywanie skojarzeń, analogia, alegoria metaforyzowanie, abstrahowanie, transformowanie), które jest niezbędne do pracy w obrębie recepcji sztuki współczesnej i tworzenia na jej podstawie zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą. 

       

      „Od kilkunastu lat pracuję jako edukatorka sztuki, animatorka kultury i arteterapeutka, tworząc autorskie programy edukacyjno-artystyczne oparte na sztuce współczesnej. Opracowuję metody, które mają za zadanie otwierać odbiorców na specyfikę dzieł współczesnych.

      Cykl szkoleniowy o edukowaniu poprzez sztukę współczesną powstał w wyniku licznych rozmów z pedagogami, edukatorami, uczestnikami warsztatów o sztuce współczesnej i edukowaniu poprzez sztukę. Przekonana o tym jak ważna jest wymiana dobrych praktyk, wzajemne uczenie się od siebie nawzajem, inspirowanie do szukania nowych metod, narzędzi i rozwiązań, dzielę się swoimi praktykami z nadzieją, że mogą się one przydać w Państwa twórczej pracy i zainspirują do szukania innych jakości działań edukacyjno-artystycznych oraz doświadczania sztuki.”

      Aneta Zasucha

       

      Aneta Zasucha – edukatorka sztuki, animatorka kultury, arteterapeutka. Absolwentka Wydziału Artystycznego na Uniwersytecie Śląskim (kierunek: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych) oraz studiów podyplomowych z Arteterapii na Wydziale Etnologi i Nauk o Edukacji na Uniwersytecie Śląskim oraz Ajurwedy – holistycznej koncepcji zdrowia na GWSH Katowice. Pracuje w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach gdzie opracowuje autorskie działania edukacyjno-artystyczne łączące pracę warsztatową z wykorzystaniem różnych form ekspresji i  kanałów percepcji z działaniami edukacyjnymi otwierającymi na specyfikę odbioru sztuki współczesnej. Poszukuje i bada punkty styczne w obrębie przenikania się różnych dziedzin sztuki (teatr, taniec, muzyka, sztuka wizualna), pojawiające się w zjawiskach, których wspólnym fundamentem jest praca z wyobraźnią abstrakcyjną. Od 9 lat realizuje na Śląsku interdyscyplinarny projekt "DO SZTUKI GOTOWI START!”, który angażuje lokalną społeczność dzięki wyjściu ze sztuką poza mury galerii, wprost na ulice miasta. Prowadzi również warsztaty i szkolenia dla animatorów kultury i edukatorów sztuki oraz pedagogów. Od kilku lat realizuje również warsztaty twórcze i arteterapeutyczne stymulujące aktywność twórczą, wspomagające i rozwijające twórczy potencjał oraz projekty społeczne (również inkluzyjne, włączające grupy marginalizowane, m.in. seniorów i osoby niepełnosprawne). Inicjatorka, redaktorka i współautorka tekstów książek "Wymiennik. Edukacja artystyczna w obiegu otwartym", która zdobyła główną nagrodę w konkursie Śląska Rzecz 2018 oraz sześciu części publikacji „Sztuka (w) edukacji”. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

      Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

       

    • Spotkanie Grupy Wsparcia dla Psychologów i Pedagogów Szkolnych działającej w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Psychologów i Pedagogów Szkolnych termin 10.06.2021 godz. 10.00
     • Spotkanie Grupy Wsparcia dla Psychologów i Pedagogów Szkolnych działającej w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Psychologów i Pedagogów Szkolnych termin 10.06.2021 godz. 10.00


     • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu,
      Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Sosnowcu
      serdecznie zapraszają
      Pedagogów i Psychologów do uczestniczenia w spotkaniu Grupy Wsparcia dla Psychologów
      i Pedagogów Szkolnych działającej w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Psychologów
      i Pedagogów Szkolnych, które odbędzie się online


      10 czerwca 2021r. o godzinie 10:00


      Bezpośredni link do logowania na spotkania:  https://app.livewebinar.com/732-082-081/8cac55ef2db13eca72050da3791817bb

       

      Spotkanie jest interaktywne z użyciem kamer i mikrofonów.

      Warunki techniczne udziału:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.