• ODWOŁANE SZKOLENIE!!! Wielozmysłowe doświadczanie przez działanie, czyli zabawy z masami, światłem i cieniem dla dzieci. Termin: 17.09.2021 r., godz. 16.30-19.00
     • ODWOŁANE SZKOLENIE!!! Wielozmysłowe doświadczanie przez działanie, czyli zabawy z masami, światłem i cieniem dla dzieci. Termin: 17.09.2021 r., godz. 16.30-19.00

     • ODWOŁANE !!!

      Zapraszamy na szkolenie online.:
      Wielozmysłowe doświadczanie przez działanie, czyli zabawy z masami, światłem i cieniem dla dzieci.


      Opis szkolenia:

      Podczas szkolenia jest czas na rozmowę dotyczącą polisensorcznego poznawania świata przez dzieci, trudności, jakie napotykają w tym zakresie, roli nauczycieli i rodziców w organizowaniu przestrzeni sprzyjającej budzeniu, wzmacnianiu motywacji oraz ciekawości poznawczej u dzieci. Uczestnicy mają okazję tworzenia mas i farb sensorycznych, wykorzystania ich w działaniach twórczych, samodzielnego projektowania i wykonania prac plastycznych z wykorzystaniem materiałów naturalnych. Biorą udział w zabawach ze światłem i cieniem. Uczestnicy otrzymują online materiały uzupełniające treści realizowane podczas szkolenia.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 17.09.2021 r., godz. 16.30-19.00

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Prowadzenie:

      mgr Anna Kościelny - psychoterapeuta, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i oligofrenopedagog (Akademia Montessori w Katowicach), prowadzi szkolenia dla nauczycieli i studentów, warsztaty dla dzieci i rodziców, współpracuje z placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli.

      dr Iwona Wendreńska - adiunkt (Uniwersytet Śląski w Katowicach), tutor akademicki, oligofrenopedagog, posiada doświadczenie w prowadzeniu: szkoleń, webinarów (nauczyciele, studenci, rodzice), warsztatów, pikników dla grup jednorodnych (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy) i wielopokoleniowych, współautorka innowacji pedagogicznej, autorka publikacji naukowych i metodycznych.

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, pedagodzy specjalni, studenci, rodzice

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Materiały potrzebne do zajęć online: miska, mąka pszenna, mąka ziemniaczana, olej, woda, jeśli jest możliwość to barwnik spożywczy, białe kartki A-4, 2 szt. zielonego/czarnego kartonu A4,  koło z kartonu (wielkość talerzyka deserowego), serce
       z kartonu – wys. 4-6 cm, taśma dwustronna lub klej, dziurkacz, wstążka/tasiemka/sznurek dł. 6-7 cm, suszone zioła/przyprawy/kwiaty, świeże kwiaty/liście/zioła, sok z buraka/ wywar z łusek cebuli, 1 torebka ryżu, soczewica/kolorowa fasola, pasta do zębów (biała), soda oczyszczona.
      • Wymagany wygodny ubiór, który może ulec zabrudzeniu podczas zabaw.
      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • ODWOŁANA !!! II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ARTETERAPII „ARTETERAPIA W PRAKTYCE” TERMIN: 24.09.2021 godz. 9.00 Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, ul. Chemiczna 12
     • ODWOŁANA !!! II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ARTETERAPII „ARTETERAPIA W PRAKTYCE” TERMIN: 24.09.2021 godz. 9.00 Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, ul. Chemiczna 12

     • ODWOŁNA  !!! 

      II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ARTETERAPII

      „ARTETERAPIA W PRAKTYCE”
       

      TERMIN: 24.09.2021
      Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, ul. Chemiczna 12

       

      P R O G R A M:

      8.30-9.00  Rejestracja uczestników

      9.00-9.15 Uroczyste otwarcie konferencji

      9.15-10.45  sesja 1

      warsztat 1

      „Choreoterapia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych” dr Aleksandra Pyrzyk–Kuta

      warsztat 2

      „Mam coś dobrego” Ewa Baranowska-Jojko

      warsztat 3

      „Pisanie ekspresywne w arteterapii w podejściu klinicznym”  Tomasz Kuta

       

      10.45-11.05  przerwa kawowa

      11.05-12.35 sesja 2

      warsztat 1

      „Znajdź różnicę! Szkolne zajęcia artystyczne czy arteterapeutyczne” dr Marzena Bogus-Spyra, prof. UJD

      warsztat 2

      „Wizualizacja kinestetyczna we wsparciu rozwoju” prof. dr hab. Katarzyna Krasoń

      warsztat 3

      „Świeczniki Dominiki” Dominika Kasińska

       

      12.35-13.35 przerwa obiadowa

      13.35-15.05 sesja 3

      warsztat 1

      „Jesteśmy zbudowani z cząstek opowieści” dr hab. Anita Stefańska, prof. UAM

      warsztat 2

      „Drama w arteterapii:  Jak budować i odbudowywać relacje
      w trakcie i po pandemii” Maria Depta i  Aldona Żejmo-Kudelska

      warsztat 3

      „Arteterapia w podejściu psychodynamicznym” Tomasz Kuta

       

                                                              15.05-15.15 Zakończenie konferencji

       

      Koszt: 250 zł/osoba

      Miejsce konferencji: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, ul. Chemiczna 12

      Informacje dodatkowe: wygodny/sportowy strój.

      Forma: stacjonarna z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.

       

      Opis warsztatu:

      Choreoterapia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych

      Warsztat bazuje na wykorzystaniu sztuki tańca i ruchu w przestrzeniach terapeutycznych, edukacyjnych i profilaktycznych. Istotne stanie się postrzeganie ruchu jako procesu wpierającego i potęgującego integrację emocjonalną, fizyczną i społeczną. Podczas spotkania uczestnicy doświadczą technik i metod, które eksponują terapeutyczny potencjał tańca i ruchu, pozwalają nawiązać kontakt, zrozumieć, czym jest dostrojenie, podążanie oraz twórcze, pozasłowne współistnienie. Rada dla Uczestników: Warto zabrać strój zapewniający swobodę ruchów, obuwie zmienne  lub antypoślizgowe skarpetki i wodę do picia

      Mam coś dobrego

      Warsztat dla nauczycieli, którzy w swojej pracy z dzieckiem w przedszkolu i szkole łączą działania plastyczne z elementami arteterapii do rozwijania zasobów osobistych dzieci. Warsztat nie stanowi formy terapii. Pozwala on dzieciom poprzez działania plastyczne
      z el. arteterapii lepiej przyjrzeć się sobie, dostrzegając w sobie to, co dobre i piękne.

       

      Pisanie ekspresywne w arteterapii w podejściu klinicznym
      Podczas warsztatów jego uczestnicy poznają założenia pisania ekspresywnego, jego znaczenie i zastosowanie w profilaktyce i terapii. Istotnym elementem pracy warsztatowej będzie ukazanie możliwości zastosowania pisania ekspresywnego w arteterapii w podejściu klinicznym, a także propozycje wykorzystania w autoarteterapii i edukacji.

       

      Arteterapia w podejściu psychodynamicznym
      Warsztat wprowadzający skoncentrowany będzie na arteterapeutycznej pracy z klientem w podejściu psychodynamicznym. Przedstawione zostaną możliwości pracy z wolnymi skojarzeniami, przeniesieniem i oporem.

       

      Znajdź różnicę! Szkolne zajęcia artystyczne czy arteterapeutyczne

      Warsztat z różnymi mediami, głównie plastycznymi, w którym popróbujemy nowych, także autorskich technik, doświadczymy ich rozwojowego charakteru i zastanowimy się, w którym momencie w procesie twórczym będziemy mogli mówić o działaniach arteterapeutycznych, a kiedy będą to „tylko” propozycje na ciekawe zajęcia szkolne.

      uwaga: niekrępujący, swobodny ubiór, którego nie będziemy żałować, gdy się poplami, pofarbuje

       

      Świeczniki Dominiki

      Do wykonania świecznika potrzebna jest szklanica  z grubszego szkła i kryształki najlepiej na kleju dostępne w sklepach papierniczych i z artykułami  dekoracyjnymi . To rękodzieło polega na precyzyjnym oklejaniu szklanicy kolorowymi kryształkami za pomocą  taśmy z klejem i umieszczeniu wewnątrz szklanicy niziutkiej  świeczki lub podgrzewacza który po zapaleniu pięknie rozświetla otoczenie. Świeczniki mogą być dekoracją stołu , biurka , kominka itd. To sposób na odprężenie, wyciszenie i relaks. Efekty pracy są szybko widoczne. Czas na wykonanie jednego świecznika  z instrukcją ok 45 min

       

      Jesteśmy zbudowani z cząstek opowieści

      Warsztat oparty jest  na metodologii teatru  terapeutycznego w modelu MDT,  da uczestnikom możliwość stworzenia własnej historii , jako  drogi  uwolnienia się od przeżytych  niezapomnianych, a trudnych  kryzysowych doświadczeń, tworzenia teatralnych działań  w celu  odzyskiwania   optymalnego spokoju, tak ważnego stanu  emocji osób  młodszych i starszych, którzy znaleźli się w wirze  pandemicznej spirali życia społecznego.

       

      Drama w arteterapii. Jak budować i odbudowywać relacje w trakcie i po pandemii

      Prowadzące przeprowadzą szereg ćwiczeń warsztatowych do wykorzystania w pracy
      z młodzieżą, zarówno w trakcie pracy on-line, jak i w trakcie warsztatów "w sali". Omówione zostaną ich cele, przebieg oraz zastosowanie/dostosowanie do pracy online. Tematyka warsztatów skoncentrowana będzie wokół budowania relacji, pracy z mocą wewnętrzną i nawiązywać będzie do nurtu Teatru Zaangażowanego Społecznie.

       

      P R O W A D Z Ą C Y:

       

      dr Marzena Bogus-Spyra, prof. UJD, certyfikowany edukator arteterapii i superwizor Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”. Animatorka warsztatów twórczych dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, w których zajęcia z eksperymentalną grupą dziecięcą, łączą uczestników nie tylko w różnym wieku, ale o różnym stopniu sprawności umysłowej i fizycznej. Najlepiej czuje się, kiedy organizuje i prowadzi wszelkie warsztaty, zatem podczas plastycznego kunsztowania, twórczego rozwijania, artystycznego kombinowania i arteterapeutycznego oddychania. Poza tym: plastyk, pedagog, propagator twórczego życia i historyk wychowania. Pracowała
      w Katedrze Fotografii i Zakładzie Wychowania przez Sztukę Akademii im. Jana Długosza
      w Częstochowie. Obecnie profesor uczelni w Katedrze Badań nad Edukacją Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Autorka
      i współautorka 8 monografii i niemal 100 artykułów związanych z edukacją plastyczną, warsztatami artystycznymi, arteterapią i w dużej mierze z historią oświaty.

       

      dr hab. Anita Stefańska, prof. UAM, pedagog, profesor na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Certyfikowany arteterapeuta, edukator i animator polskiego i międzynarodowego ruchu arteterapii – autorka ponad 2000 h warsztatów arteterapii i teatroterapii realizowanych w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, artystów, terapeutów, instruktorów i pracowników socjalnych. Autorka 2 monografii i ponad 50 artykułów naukowych, redaktorka prac zbiorowych. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki otrzymała w 2005 roku na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy pt. Terapeutyczny wymiar działań teatralnych w procesie kształtowania i rozwijania poczucia godności własnej u młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim, doktorat zatwierdzony został w 2008 roku przez ECArTE ( Consortium for Arts Therapies in Education) a podpisany przez dr Sarah Scoble, prezydenta ECArTE, Anglia. Zajmuje się problematyką dotycząca skuteczności kreacji teatralnej w procesie rozwijania potencjału dzieci, młodzieży i dorosłych ludzi z różnego typu zaburzeniami rozwojowymi, także wykluczonych społecznie oraz badaniem uwarunkowania efektywności warsztatu twórczego jako metody pedagogicznej i arteterapeutycznej. Uczestniczka międzynarodowych projektów badawczych. W 2016 roku, w ramach obchodów „Wrocław 2016. Europejska Stolica Kultury”, autorka i realizatorka sesji pt. Teatr podążający za osobą organizowanej w ramach projektu “Więcej niż teatr” organizowanego przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego dla praktyków teatru, krytyków teatralnych, animatorów społecznych, dziennikarzy oraz doktorantów. W 2017 roku na wniosek Zarządu ECArTE pełni funkcję konsultanta merytorycznego w zespole ekspertów przygotowujących 14. Europejską Konferencję ECArTE pod hasłem „Traditions in Transition – New Articulatons in The Arts Therapies”, która odbyła się w Krakowie
      w dniach 13-16.09.2017.Współzałożycielka i obecnie Prezes Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich KAJROS, członek North American Drama Therapy Association (NADTA). W roku 2019 otrzymała osobiste zaproszenie od The Second Lady of the United States Mrs. Karen Pence na Międzynarodową sesję dotyczą Arteterapii w Polsce
      w Rezydencji Ambasador USA w Warszawie. (The International  Listening Session on Art Therapy in Poland, the event with The Second Lady of the United States Mrs. Karen Pence in Ambassador’s Residence in Warsaw).

       

      Ewa Baranowska-Jojko, absolwentka studiów pedagogicznych i studiów podyplomowych oraz kursów kwalifikacyjnych z zakresu sztuki i arteterapii. Coach, Certyfikowany Coach metody Coaching w Piaskownicy u Agnieszki Bloch autorki i adaptatorki metody pracy
      z symbolem i przestrzenią w piaskownicy do głębokiej pracy coachingowej. Specjalizuje się w arteterapii rozwojowej wspomagającej zasoby osobiste u dzieci. Członkini Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”. Posiada ponad 15 letnią praktykę
      z dziećmi i osobami dorosłymi w prowadzeniu warsztatów z zakresu arteterapii rozwojowej. Autorka książek: Arteterapia dla dzieci. Propozycje ćwiczeń plastycznych i pomysły na dialogi z najmłodszymi. Rozwojowa kreska. Ćwiczenia plastyczne z elementami arteterapii. Jest pomysłodawczynią i współautorką książki dla dzieci „Rozwojowe wzgórze”. Program rozwoju osobistego dla dzieci z elementami arteterapii. Laureatka zwycięskiej akcji konkursowej (2016) Projekt dla dzieci – prosta składana książeczka do poznania samego siebie w ramach projektu edukacyjno-artystycznego Do Sztuki Gotowi Start! BWA Katowice. W ramach XVIII Festiwalu Ars Cameralis współprowadziła razem z artystką Agnieszką Jaworek warsztaty dla dzieci „Więcej Światła w Pszycznie”. Stale współpracuje z Instytucjami Kultury i Sztuki w Polsce.


      dr Aleksandra Pyrzyk–Kuta, pedagog, surdopeadagog, instruktor choreoterapii. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pracuje w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W Centrum Diagnostyki i Terapii IN CORPORE
      w Katowicach prowadzi arteterapię oraz terapię surdopedagogiczną. Terapii tańcem
      i ruchem uczyła się pod kierunkiem dr Marzeny Śniarowskiej–Tlatlik, Zuzanny Pędzich, Agnieszki Sokołowskiej i Izabeli Guzek. Zwolenniczka działań polisensorycznych
      i pasjonatka Polskiego Języka Migowego. Członek Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”

       

      Maria Depta, certyfikowana arteteraputka w zakresie  dramaterapii Stowarzyszenia
      Arteteraputów Polskich Kajros, dramaterapeutka w trakcie ceryfiikacji,
      superwizorka metody dramy z ponad siedemnastoletnim doświadczeniem, dżokerka
      Teatru Forum, trenerka warsztatu rekomendowana przez PTP, nauczycielka akademicka,  wiceprezeska Drama Way Fundacji Edukacji i Kultury. Od wielu lat działa na rzecz rozwijania i upowszechniania metody dramy i teatru zaangażowanego społecznie w Polsce. Jest współtwórczynią Szkoły Trenerów Dramy Drama Way oraz autorką wielu artykułów na temat dramy i Teatru Zaangażowanego Społecznie. Ma za sobą ponad 7 000 godzin pracy z grupą. Od 2019 roku jest kierowniczką Wydziału Resocjalizacji
      i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji. Od 2011 roku tworzy Drama Way, gdzie realizuje warsztaty i projekty według metodologii Teatru Uciśnionych, Teatru ze Społecznością i Teatru w Edukacji oraz prowadzi grupy dramaterapeutyczne. Swoją terapeutyczną prace poddaje stałej superwizji.

       

      Aldona Żejmo-Kudelska, absolwentka profilaktyki społecznej i resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Trenerka warsztatu rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, absolwentka Szkoły Trenerów TROP. Arteterapeutka, członkini Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich KAJROS. Absolwentka 4-letniego szkolenia w zakresie dramaterapii, dramaterapeutka w trakcie certyfikacji. Absolwentka stażu "Vademecum Psychologa Praktyka" w Grupie Synapsis i szkolenia "Podstawy Profesjonalnej Pomocy Psychologicznej" w Laboratorium Psychoedukacji.

      Współtwórczyni Szkoły Trenerów Dramy, fundatorka i Prezeska Fundacji Edukacji i Kultury Drama Way. Autorka artykułów na temat dramy i Teatru Zaangażowanego Społecznie oraz projektów dotyczących profilaktyki zdrowia psychicznego i zorientowanych na przeciwdziałanie przemocy. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

       

      Tomasz Kuta, psycholog, logopeda, pedagog. Absolwent studiów z zakresu psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyplomowany i certyfikowany arteterapeuta. Kieruje sekcją arteterapii w podejściu klinicznym SAP Kajros. Od 14 lat prowadzi zajęcia z teatroterapii, choreoterapii i terapii przez ruch dla dzieci i młodzieży. Jest autorem warsztatów arteterapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wykluczonych społecznie, a także zagrożonych wykluczeniem. W 2016 roku, w ramach obchodów “Wrocław 2016. Europejska Stolica Kultury”, prowadził zajęcia dla praktyków teatru, krytyków teatralnych, animatorów społecznych, dziennikarzy oraz doktorantów. Kierownik merytoryczny studiów z zakresu arteterapii, arteterapii w podejściu klinicznym, a także terapii dzieci i młodzieży. Współpracuje
      z uczelniami prowadząc konwersatoria, wykłady i ćwiczenia z szeroko rozumianej terapii przez sztukę, psychologii oraz pedagogiki. Autor publikacji naukowych dotyczących niepełnosprawności oraz arteterapii www.tomaszkuta.pl.

       

      Dominika Kasińska, od dziecka poddawana była wszelakim  ćwiczeniom
      i wielu  różnym rehabilitacjom. Mimo trisomii 21 (zespół Downa) realizowała  swoje pasje i rozwijała  zainteresowania. Ukończyła szkołę podstawową i gimnazjum
      w Szczyrku. Jest  absolwentką Liceum Ogólnokształcącego  im. Mikołaja Kopernika
      w Buczkowicach i  szkoły  policealnej, w której skończyła  administrację oraz kierunek  technik  opiekun. Ukończyła   też  roczny kurs stylizacji i wizażu. Działała aktywnie  na różnych polach miedzy innymi tańczy i śpiewa w  Regionalnym Zespole Pieśni i Tańca  „Ondraszek”. Kiedyś uczyła się  grać na akordeonie, a teraz uczy się grać  na gitarze.  Zimą  jeździ na nartach,   latem na rowerze i rolkach. Dobrze  pływa i  ćwiczy na siłowni.  Czasem korzysta z zajęć fitness. W wolnych chwilach  rysuje, czyta i dekoruje kryształkami szklane świeczniki, to taka precyzyjna praca.

      • Od roku asystentka  nauczyciela w Niepublicznej Szkole Podstawowej  Słoneczna Kraina  w Bielsku –Białej
      • Laureatka  wielu plebiscytów: 
      • Człowiek bez barier 2020  statuetka wręczona na Zamku Królewskim
       w Warszawie
      • 1 miejsce i tytuł Wolontariusza Roku 2020 Województwa Śląskiego ,
      • Laureatka   Ogólnopolskiej Gali Wolontariatu Korpusu Solidarności  2 miejsca 
       w  Konkursie na Wolontariusza Roku 2020 
      • Laureatka Konkursu „ Sukces nie zna barier” w Bielsku Białej
      • Laureatka plebiscytu  Magazynu Twój  Styl  „Doskonałość Sieci 2020” w kategorii ZMIANA,
      • Laureatka Konkursu  im Krystyny Bochenek „Lady Di 2021”   Województwa Śląskiego w kategorii DOBRY START
      • Przedstawicielka osób niepełnosprawnych w Sejmiku Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego
      • Ambasadorka projektów  integracyjno-turystycznych  dedykowanych osobom niepełnosprawnym  „Szczyrk baz barier 2020” , oraz transgranicznego „Beskidy bez barier  2021”
      • Ambasadorka  projektu dotyczącego transplantologii  „Ostatni Dar, Sztafeta  Życia”
      • Ambasadorka akcji  „Sto procent siebie” kierowanego  do aktywnych kobiet przez Tymbark

       

      Formularz zgłoszeniowy:

      Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego
      faksemna nr 32 292 72 50 wew. 108 lub (zeskanowanego) mailowo na adres: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty.
      Należność za uczestnictwo w szkoleniu należy uregulować przelewem na konto:
      PKO Bank Polski SA nr 77 1020 2313 0000 3302 0579 7115,
      Tytułem:  „ARTETERAPIA W PRAKTYCE”+ imię i nazwisko uczestnika
      Faktura  za  szkolenie  zostanie  przekazana  uczestnikowi  w  trakcie  konferencji  lub  będzie  wysłana e-mailem.

      Dokument do przesłania faksem na nr sekretariatu CDN w Sosnowcu:
      (32) 292 72 50 wew.108 lub mailowo (zeskanowanego) na adres cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

      do 10.09.2021

       

    • SZKOLENIE ODWOŁANE. Zapraszamy na szkolenie online.: Nawiązywanie stosunku pracy z pracownikami jednostek oświatowych. Termin: 31.08.2021 r., godz. 14.00
     • SZKOLENIE ODWOŁANE. Zapraszamy na szkolenie online.: Nawiązywanie stosunku pracy z pracownikami jednostek oświatowych. Termin: 31.08.2021 r., godz. 14.00

     • Zapraszamy na szkolenie online.:
      Nawiązywanie stosunku pracy z pracownikami jednostek oświatowych.


      Opis szkolenia:

      1. Wymogi dotyczące zatrudnienia na stanowisku nauczyciela:
       1. obywatelstwo
       2. zdolność do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych
       3. postępowanie karne i dyscyplinarne 
       4. niekaralność za przestępstwo umyślne
       5. niekaralność karami dyscyplinarnymi i dokumentacja
       6. posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy na określonym stanowisku
       7. możliwości organizacyjne jako przesłanka zatrudnienia na podstawie mianowania
      2. Podstawy zatrudnienia nauczycieli:
       1. Umowa o pracę z nauczycielem:
        1. umowa o pracę na czas określony (limity)
        2. umowa zawierana na czas nieobecności innego nauczyciela
        3. umowa na czas nieokreślony
       2. Mianowanie (odrębności)
      3. Ustalenie treści stosunku pracy nauczycieli:
       1. Data zawarcia umowy a data nawiązania stosunku pracy
       2. Stanowisko pracy
       3. Miejsce pracy (w tym problematyka podróży służbowych, nauczania indywidualnego- dojazdy do miejsca zamieszkania ucznia)
       4. Wynagrodzenie (elementy wynagrodzenia, jakie zapisy w umowie są najkorzystniejsze)
       5. Wymiar czasu pracy (problem łączonego pensum, ustalenie niepełnego wymiaru czasu pracy nauczycieli)
       6. Zatrudnianie w zespole szkół
      4. Zatrudnianie pracowników niepedagogicznych (pracowników samorządowych):
       1. Rodzaje umów o pracę
       2. Limity zatrudniania na czas określony
      5. Rekrutacja pracowników:
       1. Stanowiska urzędnicze – zasady przeprowadzania naboru
       2. Stanowiska pomocnicze i obsługi
       3. Zasady przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji pracowników

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: szkolenie odwołane

      Wykładowca: Dariusz Dwojewski – dr nauk prawnych – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

       

      Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/przedszkoli i placówek oświatowych.

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne


      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 140 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl