• Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.: Pozytywna Dyscyplina w klasie.
     • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.: Pozytywna Dyscyplina w klasie.

     •  

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zaprasza
      na bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.:
      Pozytywna Dyscyplina w klasie.

       

      Program:
      1. Pozytywne podejście. Jak być nauczycielem uprzejmym i stanowczym jednocześnie. Czym jest Pozytywna Dyscyplina?
      Jakie życiowe kompetencje kształtuje Pozytywna Dyscyplina u dzieci, a z jakimi wyzwaniami spotykamy się w placówkach?
      Pozytywna Dyscyplina jako program rozwijania umiejętności społeczno-emocjonalnych u dzieci.

      2. Dlaczego dzieci się źle zachowują?
      Co to jest mózg gadzi i jak wpływa na nasze zachowanie?
      Metafora góry lodowej, czyli co kryje się za zachowaniem?
      Czym jest poczucie przynależności i znaczenia?

      3. Skutki kar i ich wpływ na długofalowe rezultaty pracy wychowawczej?
      Konsekwencja naturalna
      Konsekwencja logiczna
      Skupienie na rozwiązaniu jako jedyna alternatywa do kar.

      4. Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci
      Jak motywować by nie zniechęcać?
      Czym różni się zachęta od pochwał?
      Pytania pełne ciekawości - elementy coachingu w nauczaniu.

       

      Adresaci: nauczyciele, dyrektorzy, wicedyrektorzy pracujący w sosnowieckich szkołach

      Liczba godzin: 16

      Forma: warsztatowa

      Miejsce: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

      Prowadzące: edukatorzy Pozytywnej Dyscypliny w klasie z CDN w Sosnowcu

       

      Zapisy:

       

      Link do zapisu podamy wkrótce.

       

      Szkolenie jest prowadzone w oparciu o Pozytywną Dyscyplinę, więcej informacji www.pozytywnadyscyplina.pl

       

    • Szkolenie ONLINE: Zabawy i ćwiczenia stymulujące percepcję słuchową. Termin 15.03.2022 r. (wtorek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Zabawy i ćwiczenia stymulujące percepcję słuchową. Termin 15.03.2022 r. (wtorek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Zabawy i ćwiczenia stymulujące percepcję słuchową.

       

      Adresaci: dyrektorzy, nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy

      Prowadząca szkolenie:  dr Aleksandra Pyrzyk-Kuta

      Czas trwania szkolenia: 2 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Słuch i słyszenie – funkcje słuchowe i przetwarzanie informacji.
      • Słuch fonemowy – znaczenie, zaburzenia, stymulacje.
      • Świadomość fonologiczna w nauce czytania i pisania. Ćwiczenia i zabawy doskonalące analizę i syntezę słuchową.
      • Gry i zabawy poprawiające pamięć i uwagę słuchową.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 15.03.2022 r. (wtorek) godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 50 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • ODWOŁANE !!! Szkolenie ONLINE: Edukacja poprzez gry mobilne i terenowe. Tworzenie gier w projektach edukacyjnych. Termin 23.03.2022 r. (środa) godz. 17.00
     • ODWOŁANE !!! Szkolenie ONLINE: Edukacja poprzez gry mobilne i terenowe. Tworzenie gier w projektach edukacyjnych. Termin 23.03.2022 r. (środa) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Edukacja poprzez gry mobilne i terenowe.
      Tworzenie gier w projektach edukacyjnych.

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

      Prowadząca szkolenie: Agnieszka Bilska

      Czas trwania szkolenia: 2 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Gry terenowe - krótka historia gatunku.
      • Narzędzia TIK do tworzenia gier miejskich.
      • Szablon fabuły.
      • Projektowanie gry w aplikacji mobilnej.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 23.03.2022 r. (środa) godz. 17.00  ODWOŁANE !!!

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 50 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Szkolenie ONLINE: Bez kija i marchewki, czyli bez kar i niby nagród – pierwszy krok do turkusu w nowoczesnej szkole. Termin 02.03.2022 r. (środa) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Bez kija i marchewki, czyli bez kar i niby nagród – pierwszy krok do turkusu w nowoczesnej szkole. Termin 02.03.2022 r. (środa) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

       

      Bez kija i marchewki, czyli bez kar i niby nagród – pierwszy krok do turkusu w nowoczesnej szkole.

       

      Adresaci: dyrektorzy, nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy

      Prowadząca szkolenie: Joanna Piećko-Szopińska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Organizacja turkusowa w szkole i przedszkolu – nowa perspektywa jakości w edukacji
       w oparciu o bezpieczeństwo, autentyczność, odpowiedzialność, jakość, współpracę, empatię, wsparcie oraz przestrzeń do rozwoju osobistego i zawodowego dla każdego.
      • Zasady i wartości turkusu.
      • Jak wprowadzić turkus w edukacji.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 02.03.2022 r. (środa) godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

       

    • Szkolenie ONLINE: Praca z uczniem samookaleczającym się/z myślami samobójczymi. Termin 07.03.2022 r. (poniedziałek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Praca z uczniem samookaleczającym się/z myślami samobójczymi. Termin 07.03.2022 r. (poniedziałek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Praca z uczniem samookaleczającym się/z myślami samobójczymi.

       

      Adresaci: dyrektorzy, nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy

      Prowadząca szkolenie:  Katarzyna Ziółek-Jura

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Przyczyny samookaleczeń i myśli samobójczych u dzieci.
      • Reagowanie na informację o samookaleczaniu/myślach samobójczych.
      • Praca z „kontraktem na życie”.
      • Gdzie szukać wsparcia dla ucznia?
      • Jak pracować z rodzicem ucznia w kryzysie?

      Data i godzina realizacji szkolenia: 07.03.2022 r. (poniedziałek) godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na miesiąc MARZEC 2022.
     • Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na miesiąc MARZEC 2022.

     •  

      Szanowni Państwo,

      udostępniamy OFERTĘ SZKOLEŃ PROPONOWANYCH PRZEZ CDN W SOSNOWCU

      NA MIESIĄC MARZEC 2022

       

      Zgłoszenia opłacane przez szkołę/placówkę prosimy wysłać z oficjalnej skrzynki e-mailowej  placówki.

      Przypominamy o możliwości rezygnacji z danego szkolenia poprzez wysłanie informacji do nas na maila na 5 dni przed szkoleniem.

      W przypadku braku rezygnacji, obciążamy daną szkołę/placówkę kwotą wg ilości zgłoszonych uczestników na dane szkolenie.

       

    • Szkolenie ONLINE: Uczeń w sytuacji kryzysu. Działania szkoły. Termin 28.03.2022 r. (poniedziałek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Uczeń w sytuacji kryzysu. Działania szkoły. Termin 28.03.2022 r. (poniedziałek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Uczeń w sytuacji kryzysu. Działania szkoły.

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

      Prowadząca szkolenie: Joanna Gwóźdź

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Sytuacja trudna.
      • Czym jest kryzys?
      • Co nas może zaniepokoić?
      • Rozmowa z uczniem.
      • Interwencja w szkole.
      • Imigrant jako uczeń w sytuacji trudnej.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 28.03.2022 r. (poniedziałek) godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Szkolenie ONLINE: RUCH SŁUŻBOWY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH - problematyka i zasady rozwiązania i zmiany treści stosunku pracy nauczycieli - najnowsze orzecznictwo w sprawach nauczycielskich. Termin 07.03.2022 r. (poniedziałek) godz. 13.00-15.00
     • Szkolenie ONLINE: RUCH SŁUŻBOWY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH - problematyka i zasady rozwiązania i zmiany treści stosunku pracy nauczycieli - najnowsze orzecznictwo w sprawach nauczycielskich. Termin 07.03.2022 r. (poniedziałek) godz. 13.00-15.00

     •  

      Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      RUCH SŁUŻBOWY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

      - problematyka i zasady rozwiązania i zmiany treści stosunku pracy nauczycieli

      - najnowsze orzecznictwo w sprawach nauczycielskich.

       

      Adresaci: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

      Prowadzący szkolenie: dr Dariusz Dwojewski

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      1. Prawne zasady zmniejszenia wymiaru etatu nauczyciela
       1. Postępowanie przy umowach o pracę
       2. Ograniczenie etatu nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania (procedury, terminy)
      2. Możliwe sposoby uniknięcia rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem, dla którego brakuje godzin
       1. Uzupełnianie etatu
       2. Przeniesienie do innej szkoły
       3. Zmiana stanowiska pracy (pojęcie „stanowisko pracy” u nauczycieli, odrębności dotyczące stosunków pracy z mianowania i umowy o pracę
      3. Procedura postępowania w razie konieczności wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych
       1. Współdziałanie ze związkiem zawodowym (zasady, terminy)
       2. Forma wypowiedzenia
       3. Przyczyna wypowiedzenia, kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia
       4. Wręczenie wypowiedzenia (w tym w czasie nieobecności nauczyciela w pracy)
       5. Szczególna ochrona stosunku pracy nauczycieli w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego
      4. Odpowiedzi na pytania uczestników.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 07.03.2022 r. (poniedziałek) godz. 13.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl