• Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2023/2024
     • Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2023/2024

     • Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2023/2024

       

      Szanowni Państwo,

      udostępniamy OFERTĘ SZKOLEŃ PROPONOWANYCH PRZEZ CDN W SOSNOWCU

      na rok szkolny 2023/2024

       

      Zgłoszenia opłacane przez szkołę/placówkę prosimy wysłać z oficjalnej skrzynki e-mailowej  placówki.

      Przypominamy o możliwości rezygnacji z danego szkolenia poprzez wysłanie informacji do nas na maila na 5 dni roboczych przed szkoleniem.

      W przypadku braku rezygnacji, obciążamy daną szkołę/placówkę kwotą wg ilości zgłoszonych uczestników na dane szkolenie.

    • Szkolenie online: Jak uczyć uczniów uczenia się? Mechanizmy uczenia się potwierdzone w badaniach. Termin 26.10.2022 godz. 17.00
     • Szkolenie online: Jak uczyć uczniów uczenia się? Mechanizmy uczenia się potwierdzone w badaniach. Termin 26.10.2022 godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie online:


      Jak uczyć uczniów uczenia się? Mechanizmy uczenia się potwierdzone w badaniach

      SZKOLENIE ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2022/2023


      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Prowadzący szkolenie: Joanna Piećko-Szopińska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne


      Główne treści szkolenia:

      • Trudności uczniów dotyczące uczenia się.
      • Strategie i sposoby uczenia się modelowane w szkole a skuteczne strategie i sposoby uczenia się modelowane przez nauczycieli.
      • Jak rozwijać świadomość uczniów na temat uczenia się: kiedy się uczę, po czym poznam, że się nauczyłem.
      • Mechanizmy uczenia się potwierdzone badaniami.
      • Style uczenia się.
      • Warunki pomagające w lepszym i skutecznym uczeniu się.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 26.10.2022 godz. 17.00

      Miejsce szkolenia: ONLINE - platforma LIVE WEBINAR

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl


    • Szkolenie stacjonarne: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu. Termin 17.11.2022 godz. 17.00
     • Szkolenie stacjonarne: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu. Termin 17.11.2022 godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

       

      Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
      w przedszkolu.


      SZKOLENIE ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2022/2023

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej

      Prowadzący szkolenie: Joanna Śliwińska-Kocięcka

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

       

      Główne treści szkolenia:

      • Procedury organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.
      • Dysfunkcje występujące u dzieci w wieku przedszkolnym.
      • Metody pracy terapeutycznej.

       

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Bezpłatne szkolenie online: Profilaktyka uzależnień behawioralnych i zachowań ryzykownych prezentowanych w sieci. Terminy: Część 1 – 06.10.2022 godz. 18.00 i Część 2 – 11.10.2022 godz. 18.00
     • Bezpłatne szkolenie online: Profilaktyka uzależnień behawioralnych i zachowań ryzykownych prezentowanych w sieci. Terminy: Część 1 – 06.10.2022 godz. 18.00 i Część 2 – 11.10.2022 godz. 18.00

     • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zaprasza
      na bezpłatne szkolenie online:

       

       Profilaktyka uzależnień behawioralnych
      i zachowań ryzykownych prezentowanych w sieci

       

      Realizacja priorytetów MEiN:

      2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację
      i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona
      i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

      7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych
      w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej,
      w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

       

      Terminy:

      Część 1 – 06.10.2022 r.(czwartek), godz. 18.00 – 20.15

      temat: Wirtualny świat dzieci i młodzieży - granice i możliwości
       

      Część 2 – 11.10.2022 r.(wtorek), godz. 18.00 – 20.15
      temat: Domowe zasady ekranowe

      Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec
       w ramach projektu „Nikt nie jest doskonały”.

      Miejsce: online, Livewebinar

      Liczba miejsc: 80

      Adresaci:

      • nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych, pracujący            w sosnowieckich szkołach/przedszkolach/placówkach oświatowych
      • rodzice - mieszkańcy Sosnowca

      Zapisy:

      Dla nauczycieli: https://forms.gle/G7JvkQt9cNgAgt579

       

      Dla rodziców: https://forms.gle/ChjLHayvcWqm6ffT8

       

      PROGRAM SZKOLENIA:

      1. Gry i serwisy społecznościowe popularne wśród dzieci i młodzieży.

      2. Media społecznościowe a zdrowie psychiczne.

      3. Świat youtuberów a prezentowanie zachowań ryzykownych przez wirtualnych celebrytów.

      4. Ustawienia i tryb między innymi w takich grach jak Minecraft, Roblox, Fortnite, MSP, BSP, CS:GO.

      5. Jak zwrócić uwagę i czego unikać w budowaniu domowych zasad ekranowych.

      6. Jak i gdzie postawić bezpieczne granice dziecku, poruszającemu się po wirtualnym świecie.

       

      Prowadząca: KATARZYNA KUDYBA

      Pedagog i psycholog z trenerskim doświadczeniem zawodowym w obszarze profilaktyki uzależnień, nowych mediów i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W swojej praktyce zawodowej przeprowadziła kilka tysięcy godzin warsztatów, szkoleń, konsultacji skierowanych zarówno do osób dorosłych jak i do dzieci oraz młodzieży. Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, psychologii na SWPS
      w Katowicach, ukończyła także studia Social Media & Content Marketing na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie. Jednak, co najważniejsze, jest praktykiem i biegłym znawcą wirtualnej przestrzeni. Jej wykłady i warsztaty boleśnie uświadamiają nauczycielom
      i rodzicom, że często nie mamy pojęcia, w jakich wirtualnych światach poruszają się dzieci, już od wczesnego dzieciństwa. Po tych warsztatach świat staje się nieco inny…

       

    • Szkolenie online: ABC nauczyciela przedszkola/edukacji wczesnoszkolnej. Termin 19.10.2022 r. (środa) godz. 17.00
     • Szkolenie online: ABC nauczyciela przedszkola/edukacji wczesnoszkolnej. Termin 19.10.2022 r. (środa) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie online:

      ABC nauczyciela przedszkola/edukacji wczesnoszkolnej.
       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

      Prowadzący szkolenie: Elżbieta Brol

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

       

      Główne treści szkolenia:

      • Akty prawne w pracy nauczyciela.
      • Jak planować pracę w oparciu o podstawę programową?
      • Program, karty pracy, przewodniki metodyczne - czy ich potrzebujemy?
      • Plan pracy i jego znaczenie w placówce.
      • Dokumentacja niezbędna w przedszkolu/ szkole.
      • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez nauczyciela.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 19.10.2022 r. (środa) godz. 17.00

       

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

    • ODWOŁANE szkolenie online: Założenia edukacji włączającej jako edukacji dostępnej dla każdej osoby uczącej się. Termin 18.10.2022 godz. 17.00
     • ODWOŁANE szkolenie online: Założenia edukacji włączającej jako edukacji dostępnej dla każdej osoby uczącej się. Termin 18.10.2022 godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie online:

       

      Założenia edukacji włączającej jako edukacji dostępnej dla każdej osoby uczącej się.

       

      SZKOLENIE ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2022/2023

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Prowadzący szkolenie: Elżbieta Modrzewska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

       

      Główne treści szkolenia:

       

      1. Model edukacji włączającej i wymiary dostępności edukacji.
      2. Zadania nauczycieli i specjalistów we wdrażaniu edukacji włączającej.
      3. Klasyfikacja ICF jako sposób opisu funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnymi pozaszkolnym (zalety podejścia biopsychospołecznego).
      4. Zmiana sposobu oceny potrzeb dzieci i uczniów oraz planowania, udzielania i oceny efektywności udzielanego wsparcia oraz sposobu finansowania zadań w tym zakresie.
      5. Nowa rola szkoły i placówki specjalnej w zakresie wspierania przedszkoli i szkół ogólnodostępnych i integracyjnych.
      6. Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: SZKOLENIE ODWOŁANE.

       

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • AMBASADORZY I AMBASADORKI BAŚNI ANDERSENA. Kampania teatralno-czytelnicza.
     • AMBASADORZY I AMBASADORKI BAŚNI ANDERSENA. Kampania teatralno-czytelnicza.

     • AMBASADORZY I AMBASADORKI BAŚNI ANDERSENA

      Kampania teatralno-czytelnicza Zespół Teatru Zagłębia i twórcy spektaklu „Baśnie Andersena” pragną zaprosić chętne nauczycielki i chętnych nauczycieli do udziału w kampanii teatralno-czytelniczej „Ambasadorzy i Ambasadorki Baśni”. Poprzez kampanię chcemy promować czytelnictwo, uwalniać dziecięcą wyobraźnię oraz zachęcać do opowiadania historii w ramach międzypokoleniowych działań twórczych. Działanie jest skierowane także do animatorów i animatorek kultury oraz wszystkich chętnych osób pracujących z dziećmi.

      Aby zyskać tytuł Ambasadora lub Ambasadorki Baśni, należy:

      1. Wziąć udział w warsztacie prowadzonym przez dramaturżkę i pedagożkę teatru Dorotę Kowalkowską oraz psychologa Macieja Jonka, współtwórcę spektaklu i konsultanta działań teatralnych dla dzieci. Warsztat odbędzie się 10 września w godz. 12:00-15:00. Tego samego dnia, o godz. 16:00, odbędzie się pokaz spektaklu. Koszt udziału w warsztatach i spektaklu: 50 zł (bufet kawowy w cenie). Warsztaty przeznaczone dla osób zainteresowanych prowadzeniem działań twórczych, inspirowanych tematami andersenowskich baśni. Warsztat pokazuje, jak korzystać z baśni w oparciu o aktualną wiedzę z zakresu psychologii rozwoju, tak by pomagać młodym ludziom nazywać i przeżywać emocje. Zastanowimy się także nad tym, w jaki sposób można pogłębiać rozumienie baśniowych zdarzeń tak, by ich odbiorcy potrafili wyciągać z nich wnioski do własnego życia.

      2. Do końca 2022 roku przeprowadzić lekcję/warsztaty na temat baśni Andersena – można to zrobić podczas godziny wychowawczej, lekcji polskiego lub podczas dodatkowych zajęć (zachęcamy do skorzystania z teatralnego zeszytu inspiracji). 3. Zabrać uczniów i uczennice do Teatru Zagłębia na spektakl „Baśnie Andersena”. Terminy jesiennych pokazów: 4, 5, 6 października oraz 22, 23 listopada, godz. 10:00. Dla Ambasadorów i Ambasadorek mamy: 1. Otwarte podwójne zaproszenie na jeden z wybranych spektakli z repertuaru Teatru Zagłębia. 2. Baśniowy certyfikat i paczkę gadżetów teatralnych!

      3. Oficjalne listowne podziękowanie Dyrekcji teatru, złożone na ręce Dyrekcji szkoły.

      4. Dla chętnych osób – udział w materiale wideo, który będzie częścią kampanii promocyjnej Teatru Zagłębia. Terminy pokazów „Baśni Andersena”: 4, 5, 6 października oraz 22, 23 listopada, godz. 10:00.

      Szczegółowe informacje: Agata Kędzia, edukacja@teatrzaglebia.pl, 883500915

      Zapisy odbywają się poprzez formularz:

      https://docs.google.com/forms/d/1TS2Fj7FvKn1grj5ar87ic9BnFoEO0cVqxnJLH1oxAY/edit?edit_requested=true

      Partnerem wydarzenia jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, które przygotuje dla uczestniczek i uczestników specjalne zaświadczenia.

    • Szkolenie online: Zintegrowana klasa czyli wszystko o relacjach w edukacji. Termin 12.10.2022 godz. 17.00
     • Szkolenie online: Zintegrowana klasa czyli wszystko o relacjach w edukacji. Termin 12.10.2022 godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie online:

       

      Zintegrowana klasa czyli wszystko o relacjach w edukacji.
       

      SZKOLENIE ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2022/2023

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

      Prowadzący szkolenie: Elżbieta Brol

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

       

      Główne treści szkolenia:

      • Relacje w edukacji - dlaczego są tak ważne?
      • Badania potwierdzające skuteczność budowania relacji.
      • Rola nauczyciela w budowaniu relacji.
      • Propozycje zabaw i ćwiczeń integrujących, uczących współpracy, wprowadzenie zasad
       w klasie, budowanie samoakceptacji i praktykowanie wdzięczności.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 12.10.2022  godz. 17.00

       

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • ODWOŁANE Szkolenie stacjonarne: Owady, robaki i inne stworzenia – papieroplastyka. Korelacja plastyki i przyrody.
     • ODWOŁANE Szkolenie stacjonarne: Owady, robaki i inne stworzenia – papieroplastyka. Korelacja plastyki i przyrody.

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

       

      Owady, robaki i inne stworzenia – papieroplastyka. Korelacja plastyki i przyrody.
       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Prowadzący szkolenie: Sylwia Nowak

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

       

      Główne treści szkolenia:

       

      • Wprowadzenie (cel i metody, prezentacja przykładów, materiałów, zasady BHP).
      • Prezentacja pomysłów kreatywnego wykorzystania papieru i środków plastycznych.
      • Przygotowanie do warsztatu.
      • Wykonanie modeli owadów i innych stworzeń.
      • Korekta prac, ekspozycja prac, porządkowanie stanowiska pracy, dokumentacja.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: SZKOLENIE ODWOŁANE

      o dokładnym terminie uczestnik zostanie poinformowany mailem – ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI PROSIMY O KLIKNIĘCIE W LINK I WYPEŁNIENIE FORMULARZA

       

      https://forms.gle/H6LX2PJhq3uvt4GL6

       

      Miejsce szkolenia: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł (w tym materiały plastyczne).

       

    • Szkolenie online: Planowanie pracy dydaktycznej. Formułowanie zadań przedmiotowych i interdyscyplinarnych w związku z egzaminami ósmoklasisty. Zmiana terminu - nowy termin podamy wkrótce.
     • Szkolenie online: Planowanie pracy dydaktycznej. Formułowanie zadań przedmiotowych i interdyscyplinarnych w związku z egzaminami ósmoklasisty. Zmiana terminu - nowy termin podamy wkrótce.

     • Zapraszamy na szkolenie online:

       

      Planowanie pracy dydaktycznej. Formułowanie zadań przedmiotowych i interdyscyplinarnych w związku z egzaminami ósmoklasisty.

       

      Adresaci: nauczyciele uczący w klasach 4–8

      Prowadzący szkolenie: Elżbieta Modrzewska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

       

      Główne treści szkolenia:

      1. Planowanie pracy dydaktycznej w kontekście wymagań egzaminacyjnych.
      2. Cechy budowania wymagań egzaminacyjnych.
      3. Konstruowanie zadań w kontekście wymagań.
      4. Propozycje publikacji wspierających przygotowania do egzaminu.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: Zmiana terminu - nowy termin podamy wkrótce.


      o dokładnym terminie uczestnik zostanie poinformowany mailem – ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI PROSIMY O KLIKNIĘCIE W LINK I WYPEŁNIENIE FORMULARZA

       

      https://forms.gle/H6LX2PJhq3uvt4GL6

       

      Miejsce szkolenia: ONLINE - platforma LIVE WEBINAR

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

    • Szkolenie ONLINE: Karta Nauczyciela 2022- nowa ścieżka awansu zawodowego nauczycieli. Termin 29.08.2022 r. (poniedziałek) godz. 16.30 (zmiana godziny).
     • Szkolenie ONLINE: Karta Nauczyciela 2022- nowa ścieżka awansu zawodowego nauczycieli. Termin 29.08.2022 r. (poniedziałek) godz. 16.30 (zmiana godziny).

     •  

      Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

       

      Karta Nauczyciela 2022- nowa ścieżka awansu zawodowego nauczycieli.

       

      Adresaci: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

      Prowadzący szkolenie: dr Dariusz Dwojewski

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia:

      1.            Zmiany w zakresie oceny pracy – nowe terminy i obowiązki dyrektora:

                      a.            zmiana miejsca pracy a ocena

                      b.            oceny obligatoryjne

                      c.            oceny na wniosek

       

      2.            Likwidacja stopni nauczyciela stażysty i mianowanego:

                      a.            przygotowanie do zawodu nauczyciela zamiast stażu

                      b.            czas trwania przygotowania i opcje jego skrócenia

       

      3.            Warunki uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego:

                      a.            mianowanie z mocy prawa

                      b.            obliczanie okresu pracy

                      c.            mentor – nowy opiekun

                      d.            obowiązkowe zajęcia

                      e.            opinia komisji i tryb odwoławczy od opinii

                      f.             egzamin

       

      4.            Warunki uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:

                      a.            wymagany okres pracy

                      b.            ocena pracy

                      c.            postępowanie kwalifikacyjne

       

      5.            Zmiany w zakresie zatrudniania nauczycieli:

                      a.            nawiązanie umowy z osobą rozpoczynającą pracę w szkole

                      b.            dodatkowa umowa na czas określony

                      c.            umowa na czas nieokreślony

                      d.            dodatkowa przesłanka rozwiązania umowy z nauczycielem

       

      6.            Inne zmiany:

                      a.            czas na konsultacje z rodzicami

                      b.            świadczenie na start

                      c.            wypłata wynagrodzenia za miesiąc, w którym ustał stosunek pracy

       

      7.            Przepisy przejściowe:

                    a.            awans zawodowy nauczycieli stażystów

                    b.            awans zawodowy nauczycieli kontraktowych

                    c.            awans zawodowy nauczycieli mianowanych

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 29.08.2022 r. (poniedziałek) godz. 16.30

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Szkolenie stacjonarne: SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ. Termin 14.09.2022 r. (środa) godz. 9.00
     • Szkolenie stacjonarne: SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ. Termin 14.09.2022 r. (środa) godz. 9.00

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

       

      SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ

       

      Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy, pracownicy administracji szkół i placówek oświatowych, osoby odpowiedzialne za wprowadzanie danych do SIO

      Prowadzący szkolenie: Daria Pietrzykowska, Grzegorz Pochopień

      Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

      Główne treści szkolenia:

      • Aspekty prawne – USTAWA O SYSTEMIE INFORMACJI OŚWIATOWEJ.
      • Udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO.
      • Ochrona danych osobowych.
      • Dane osobowe w SIO a RODO.
      • Terminy przekazywania danych do SIO.
      • Ustawowe obowiązki dyrektora szkoły w związku z uczniem niezweryfikowanym
       z rejestrem PESEL (współpraca z urzędem stanu cywilnego).
      • Prawidłowy sposób rejestrowania orzeczeń i opinii.
      • Prezentacja na aplikacji nowego SIO, jak wprowadzać dane do systemu.
      • Raporty w strefie dla zalogowanych.
      • Praca z instrukcjami do nowego SIO.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 14.09.2022 r. (środa) godz. 9.00

      Miejsce szkolenia: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły SP 47)

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 250 zł

      Prosimy o przybycie na szkolenie z własnym komputerem, można również korzystać z urządzeń w sali komputerowej CDN

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Narada dla Liderów WDN w Sosnowcu. Termin: 09.09.2022 r., godz. 17.00
     • Narada dla Liderów WDN w Sosnowcu. Termin: 09.09.2022 r., godz. 17.00

     • Szanowni Państwo Liderzy WDN

       

      Zapraszamy Państwa na naradę z przedstawicielami Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.

      Termin:      09 września 2022 r.

      Zapisy na stronie: https://forms.gle/vuRrd7oQPJKvgvzd8

      Godzina:     17.00 – 18.00

      Miejsce:     Online na platformie LiveWebinar. 


      Otrzymają Państwo link do logowania na naradę na podany w formularzu adres e-mail. Link zostanie wysłany z adresu cdn.dyrektor@cdnsosnowiec.edu.pl, prosimy sprawdzić spam

       

      Ramowy plan spotkania:

      1.     Wnioski z współpracy w roku szkolnym 2021/2022 – dane z ankiet rocznych.

      2.     Przedstawienie oferty szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli.

      3.     Sieci współpracy i samokształcenia.

      4.     Współpraca z Instytucjami Kultury w Sosnowcu.

      5.     Inne sprawy bieżące, uwagi, wnioski.