• Szkolenie Stacjonarne: Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Termin 30.08.2023 godz. 17.00
     • Szkolenie Stacjonarne: Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Termin 30.08.2023 godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie STACJONARNE:


      Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego


      Adresaci: nauczyciele chcący uzyskać  stopień nauczyciela dyplomowanego

      Prowadzący szkolenie: ks. kan. dr Michał Borda

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Akty prawne dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
      • Analiza wymagań.
      • Planowanie działań i sposób ich dokumentowania.
      • Planowanie własnego rozwoju zawodowego. 


      Data i godzina realizacji szkolenia: 30.08.2023 r. godz. 17.00                                                                                                                    

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)


      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł


      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 


    • Empatyczne czwartki - cykl spotkań dla rodziców i nauczycieli. ODWOŁANE SPOTKANIE 08.12.2022 godz. 17.00 Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.
     • Empatyczne czwartki - cykl spotkań dla rodziców i nauczycieli. ODWOŁANE SPOTKANIE 08.12.2022 godz. 17.00 Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.

     • SZKOLENIE ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2022/2023


      Empatyczne czwartki

       

      Empatyczne czwartki cykl spotkań dla rodziców i nauczycieli poświęcony takim zagadnieniom jak:

      • budowanie empatycznych relacji z dzieckiem i młodym człowiekiem
      • wspieranie motywacji dzieci i młodzieży
      • przełamywanie przekonań
      • dbanie o własny dobrostan
      • praktykowanie wdzięczność i uważności

       

      Adresat:

      • nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych pracujący w sosnowieckich szkołach/przedszkolach/placówkach oświatowych
      • rodzice = mieszkańcy Sosnowca

       

      Liczba miejsc jest ograniczona/ 20 osób

       

      LINK do zapisów dla nauczycieli i dla rodziców: https://forms.gle/CbYrxsmhPTDQAPGw9

       

      Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu,
      ul. Białostocka 17 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 47 w Sosnowcu)

       

      Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne każde spotkanie

       

      Forma realizacji: wykład z elementami warsztatu

      Prowadząca: Monika Szczepanik – Certyfikowany trener NVC w Porozumieniu bez Przemocy zakochana od pierwszego wejrzenia, ze wzajemnością. Pomaga ludziom być w kontakcie z sobą i innymi. Towarzyszy im
      w drodze. Pracuje z parami, rodzinami, nauczycielami, liderami organizacji biznesowych, administracyjnych
      i społecznych. W swojej pracy korzysta z narzędzi, które sama wypróbowała i o których sensie jest głęboko przekonana. Czerpie inspirację z wielu źródeł. Korzysta z podejścia Jespera Juula (Family Lab), IFS (Internal Family Systems-Systemu Wewnętrznej Rodziny), praktyki uważności, focusingu i pracy Brene Brown.

       

      1. W świecie uczuć i potrzeb. Relacje oparte na Porozumieniu bez Przemocy.
      Termin: 6 października 2022 r., godz. 17.00 -19.15

      Za każdym zachowaniem kryją się jakieś potrzeby. A o potrzebach mówią nam uczucia. Dobrze jest więc połączyć te trzy elementy, by budowaćw ludźmi relacje oparte na empatii, szacunku i bezpieczeństwie. W trakcie spotkania odkryjemy jakie potrzeby kryją się za trudnymi zachowa-niami dzieci i sprawdzimy jakie strategie najlepiej odpowiadają ukrytym potrzebom.

       

      2. Wyzwania dnia codziennego. Empatia dla siebie


      Termin: 20 października 2022 r., godz. 17.00 -19.15

       

      Czym jest empatia i czym różni się o sympatii? Jak wspierać empatięi budować postawę self care, self compassion. Dbanie o siebie to skuteczna droga do dbania o innych dlatego na Na spotkaniu sprawdzisz, którez proponowanych strategii wspierają Twój wewnętrzny dobrostan.

       

      3. Strategie budujące empatyczną wspólnotę (rodziny, klasy, drużyny)

      Termin: 17 listopada 2022 r., godz. 17.00 -19.15

       

      Empatyczna rodzina? Empatyczna klasa? Empatyczna czyli jaka…?Na spotkaniu przejdziemy przez kilka strategi, które pozwalają budować bezpieczne, uwzględniające relacje. Zatrzymamy się na chwilę nad granicami i rodzajami przywództwa, które wspierają empatię.

       

      4. Co stoi za „NIE"

      Termin: 24 listopada 2022 r., godz. 17.00 -19.15
       

      „Nie” w naszej kulturze zwykle kończy rozmowę. A jeśli „nie” to zaproszenie do rozmowy? O nie-zrealizowanych potrzebach i niewygodnych uczuciach. Na spotkaniu sprawdzimy czego potrzebu-jemy, by za”nie” usłyszeć „tak”.

       

      5. Oswoić złość - ODWOŁANE SPOTKANIE

      Termin: 8 grudnia 2022 r., godz. 17.00 -19.15

      Złości nie jest mile widziana. Boimy się jej więc uciekamy lub uznajemy, że trzeba jej stawić czoła więc z nią walczymy. A tymczasem złość to emocja, którą można zarządzać. Znając mechanizm jej powstania, jej etapy i ukryte za nią potrzeby łatwiej wyrażać złość w sposób konstruktywny. I o tym właśnie będzie to  spotkanie.

       

      Szkolenie finansowane ze środków Gminy Sosnowiec w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
      i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
      Kampania „Nikt nie jest doskonały”

       

    • Empatyczne poniedziałki - bezpłatny cykl spotkań dla rodziców i nauczycieli. Kolejne spotkanie 12.12.2022 godz. 17.00 Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.
     • Empatyczne poniedziałki - bezpłatny cykl spotkań dla rodziców i nauczycieli. Kolejne spotkanie 12.12.2022 godz. 17.00 Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.

     • SZKOLENIE ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2022/2023

       

      Empatyczne poniedziałki

       

      Empatyczne poniedziałki to już trzeci cykl spotkań dla rodziców
      i nauczycieli poświęcony takim zagadnieniom jak:

      • budowanie empatycznych relacji z dzieckiem i młodym człowiekiem
      • wspieranie motywacji dzieci i młodzieży
      • towarzyszenie im w wyzwaniach i trudnościach
      • rozwiązywanie konfliktów między dziećmi, rodzeństwem
      • rodzinne potrzeby i strategie ich zaspokajania
      • przełamywanie przekonań
      • dbanie dorosłego o własny dobrostan

      Adresat:

      • nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych pracujący w sosnowieckich szkołach/przedszkolach/placówkach oświatowych
      • rodzice = mieszkańcy Sosnowca

      Liczba miejsc jest ograniczona/ 20 osób

      LINK do zapisów dla nauczycieli i dla rodziców: https://forms.gle/SzJokgadaD1V3S7K6

       

      Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu,
      ul. Białostocka 17 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 47 w Sosnowcu)

       

      Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne każde spotkanie

      Forma realizacji: wykład z elementami warsztatu

      Prowadząca: Monika Szczepanik – Certyfikowany trener NVC w Porozumieniu bez Przemocy zakochana od pierwszego wejrzenia, ze wzajemnością. Pomaga ludziom być w kontakcie z sobą i innymi. Towarzyszy im w drodze. Pracuje z parami, rodzinami, nauczycielami, liderami organizacji biznesowych, administracyjnych i społecznych. W swojej pracy korzysta z narzędzi, które sama wypróbowała i o których sensie jest głęboko przekonana. Czerpie inspirację z wielu źródeł. Korzysta z podejścia Jespera Juula (Family Lab), IFS (Internal Family Systems-Systemu Wewnętrznej Rodziny), praktyki uważności, focusingu i pracy Brene Brown.

       

      1. W świecie uczuć i potrzeb. Relacje oparte na Porozumieniu bez Przemocy.
      Termin: 10 października 2022 r., godz. 17.00 -19.15

       

      Za każdym zachowaniem kryją się jakieś potrzeby. A o potrzebach mówią nam uczucia. Dobrze jest więc połączyć te trzy elementy, by budować
      w ludźmi relacje oparte na empatii, szacunku i bezpieczeństwie. W trakcie spotkania odkryjemy jakie potrzeby kryją się za trudnymi zachowaniami dzieci i sprawdzimy jakie strategie najlepiej odpowiadają ukrytym potrzebom.

       

      2. Wyzwania dnia codziennego. Empatia dla siebie
      Termin: 24 października 2022 r., godz. 17.00 -19.15

       

      Czym jest empatia i czym różni się o sympatii? Jak wspierać empatię
      i budować postawę self care, self compassion. Dbanie o siebie to skuteczna droga do dbania o innych dlatego na Na spotkaniu sprawdzisz, które
      z proponowanych strategii wspierają Twój wewnętrzny dobrostan.

       

      3. Strategie budujące empatyczną wspólnotę (rodziny, klasy, drużyny)

      Termin: 28 listopada 2022 r., godz. 17.00 -19.15

       

      Empatyczna rodzina? Empatyczna klasa? Empatyczna czyli jaka…?
      Na spotkaniu przejdziemy przez kilka strategii, które pozwalają budować bezpieczne, uwzględniające relacje. Zatrzymamy się na chwilę nad granicami i rodzajami przywództwa, które wspierają empatię.

       

      4. Co stoi za „NIE"

      Termin: 21 listopada 2022 r., godz. 17.00 -19.15

       

      „Nie” w naszej kulturze zwykle kończy rozmowę. A jeśli „nie” to zaproszenie do rozmowy? O nie-zrealizowanych potrzebach i niewygodnych uczuciach. Na spotkaniu sprawdzimy czego potrzebu-jemy, by za”nie” usłyszeć „tak”.

       

      5. Oswoić złość

      Termin: 12 grudnia 2022 r., godz. 17.00 -19.15

      Złości nie jest mile widziana. Boimy się jej więc uciekamy lub uznajemy, że trzeba jej stawić czoła więc z nią walczymy. A tymczasem złość to emocja, którą można zarządzać. Znając mechanizm jej powstania, jej etapy i ukryte za nią potrzeby łatwiej wyrażać złość w sposób konstruktywny. I o tym właśnie będzie to  spotkanie.

       

      Szkolenie finansowane ze środków Gminy Sosnowiec w ramach Gminnego Programu Profilaktykii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.Kampania „Nikt nie jest doskonały”

       

    • Szkolenie ONLINE: Pedagog specjalny. Termin 05.10.2022 r.(środa) godz. 17:00
     • Szkolenie ONLINE: Pedagog specjalny. Termin 05.10.2022 r.(środa) godz. 17:00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

       

      Pedagog specjalny.

       

      Adresaci: zainteresowani nauczyciele pedagodzy, dyrektorzy, wychowawcy pracujący w przedszkolach, poradniach,  szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych będący na ścieżce awansu zawodowego.

      Prowadzący szkolenie: Zyta Czechowska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Obowiązki pedagoga specjalnego.
      • Liczba specjalistów.
      • Kwalifikacje pedagoga specjalnego.
      • Dokumentacja i materiały pedagoga specjalnego.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 05.10.2022 r.(poniedziałek) godz. 17:00                                                                                                                    

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Nowe zasady oceny pracy nauczycieli. Termin 04.10.2022 r. (wtorek) godz. 13.00
     • Szkolenie ONLINE: Nowe zasady oceny pracy nauczycieli. Termin 04.10.2022 r. (wtorek) godz. 13.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Nowe zasady oceny pracy nauczycieli

       

      Adresaci: Dyrektorzy szkół, nauczyciele, organy prowadzące szkoły i placówki

      Prowadzący szkolenie: dr Dariusz Dwojewski

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      1. Oceny związane z awansem zawodowym nauczycieli
       1. Oceny cząstkowe przy zmianie miejsca pracy
       2. Oceny w drugim i ostatnim roku przygotowania do zawodu nauczyciela
       3. Ocena nauczyciela mianowanego
      2. Zwykły tryb dokonywania oceny pracy
       1. Organy uprawnione do inicjowania procedury oceny pracy
       2. Termin dokonania oceny i skutki jego przekroczenia
       3. Organy wystawiające opinię o pracy nauczyciela
      3. Kryteria oceny pracy nauczycieli
       1. Kryteria obowiązkowe i dodatkowe - analiza
       2. Ustalanie oceny – wymagania punktowe
       3. Procedura oceny pracy – projekt oceny i zapoznanie z nim nauczyciela
       4. Karta oceny pracy
      4. Odwołanie od oceny pracy
       1. Termin i procedura wniesienia odwołania
       2. Obowiązki dyrektora związane z przekazaniem odwołania
       3. Rozpatrzenie odwołania przez zespół oceniający
       4. Możliwe rozstrzygnięcia
      5. Ocena pracy dyrektora
       1. Organy oceniające i zasady współpracy między nimi
       2. Kryteria oceny pracy dyrektora – prowadzącego zajęcia i zwolnionego z obowiązku prowadzenia zajęć
       3. Punktacja
      6. Wniosek o ponowne ustalenie oceny dyrektora
       1. Skład zespołu oceniającego
       2. Procedura i terminy
       3. Rozstrzygnięcia.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 04.10.2022 r. (wtorek) godz. 13.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • OTWARCIE SEZONU TEATRALNEGO DLA NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK w ramach Laboratorium Pedagogiki Teatru. Moduł I
     • OTWARCIE SEZONU TEATRALNEGO DLA NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK w ramach Laboratorium Pedagogiki Teatru. Moduł I

     • OTWARCIE SEZONU TEATRALNEGO DLA NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK

      w ramach Laboratorium Pedagogiki Teatru. Moduł I

      Wszystkie osoby związane z oświatą zapraszamy na inaugurację kolejnego sezonu współpracy Teatru Zagłębia i szkół.

      Wszystkie osoby związane z oświatą zapraszamy na inaugurację kolejnego sezonu współpracy Teatru Zagłębia i szkół. W tym roku nasz zespół poświęca szczególną uwagę gronu pedagogicznemu oraz uczniom i uczennicom, podejmując inicjatywy rozwijające zarówno dorosłych, jak i dzieci oraz młodzież. Przy okazji wydarzenia przedstawimy całoroczną ofertę edukacyjną Teatru Zagłębia oraz zaprosimy do udziału w kolejnych inicjatywach związanych z Laboratorium Pedagogiki Teatru, czyli kursem doskonalącym nauczycieli, pedagogów, animatorów kultury.

      Do zobaczenia w teatrze 24 września 2022!

      Program wydarzenia:

      11:30-14:30 – „ABC pedagogiki teatru – warsztat do spektaklu”

      Warsztaty towarzyszące spektaklowi to jedna z najbardziej charakterystycznych propozycji pedagogiki teatru. Przed spektaklem często służą pobudzeniu uważności, po spektaklu – pomagają zmierzyć się ze swoimi myślami i pogłębić interpretację. Podczas spotkania w Teatrze Zagłębia odbędzie się warsztat przed spektaklem „Edyp”. Zajęcia staną się platformą prezentacji narzędzi służących przygotowaniu tego typu działań w szkole.

      Prowadzenie: Justyna Czarnota

       

      15:00-16:30 – „Nie mam siły”, czyli rozmowa o wypaleniu i jak mu zaradzić

      W sektorach oświaty i kultury, wrzesień to czas powrotu do szkół i rozpoczynania wielu nowych projektów. Wchodzimy – jako nauczyciele, artyści, instruktorzy teatralni – w czas wymagający aktywowania wielu zasobów energetycznych, poznawczych i emocjonalnych. Tę okoliczność potraktujemy jako punkt wyjścia do refleksji nad kondycją pracowników oświaty i kadr kultury, wśród których wypalenie zawodowe to coraz powszechniejszy problem. Podczas dyskusji zastanowimy się, w jaki sposób można korzystać z narzędzi pedagogiki teatru, by odświeżać kreatywność liderów i liderek grup. Porozmawiamy również o tym, jak w swoją codzienną praktykę zawodową wdrażać profilaktykę przeciw wypaleniu zawodowemu.

      Dyskusja z udziałem osób pracujących, współpracujących lub bezpośrednio wywodzących się ze środowiska kultury i oświaty.

      Goście panelu: Justyna Czarnota, Tomasz Wojtasik

      Prowadzenie: Agata Kędzia

       

      16:30-17:00 – prezentacja oferty Teatru Zagłębia dla szkół

      17:00-18:00 – przerwa kawowa, przekąski

      18:00 – spektakl „Król Edyp” w reż. Radosława Rychcika

       

      INFORMACJE ORGANIZACYJNE

      Koszt udziału w całym wydarzeniu: 50 zł (uczestnictwo w warsztatach upoważnia do darmowego udziału w spektaklu).

      Wstęp na dyskusję „Nie mam siły” jest wolny dla wszystkich zainteresowanych, ale wymaga wypełnienia formularza.

      Na spektakl można wybrać się także niezależnie od poprzedzających go wydarzeń, koszt biletu dla nauczycieli i nauczycielek to 30 zł.

      Zapisy odbywają się poprzez formularz: https://forms.gle/xWWcYxUmBJUKvrLw8

      Formularz zostanie aktywowany 1 września. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Po otrzymaniu zgłoszeń, ze wszystkimi osobami skontaktujemy się mailowo, podając szczegóły dotyczące wpłat.

       

      Informacji udziela koordynatorka: Agata Kędzia, edukacja@teatrzaglebia.pl, 883500915

       

      Justyna Czarnota – pedagożka teatru, trenerka i menagerka kultury. Od 6 lat kieruje Działem Pedagogiki Teatru w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego. Znawczyni współczesnego teatru dla dzieci, młodzieży i rodzin, interesują ją szczególnie przedstawienia eksperymentujące z pozycją widza. Jako pedagożka teatru regularnie prowadzi warsztaty i projektuje materiały edukacyjne do spektakli.

       Tomasz Wojtasik – psycholog, nauczyciel dyplomowany, konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach, zajmuje się edukacją zdrowotną i promocją zdrowia, arteterapią, profilaktyką HIV/AIDS oraz edukacją seksualną, członek Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego projekt Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie, prowadzi szkolenia (warsztaty, treningi, seminaria) dla nauczycieli z zakresu komunikacji interpersonalnej, procesu grupowego, edukacji zdrowotnej, radzenia sobie ze stresem oraz wypaleniem zawodowym. Certyfikowany Edukator Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie, absolwent Szkoły Trenerów dla Nauczycieli Województwa Śląskiego (Fundacja IBRAS), absolwent Szkoły Trenerów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (Weź kurs na wielokulturowość II), trener edukacji Hero Imagination Project Prof. Philipa Zimbardo.

       

      Wydarzenia zaplanowane na 24 września są elementem modułu I Laboratorium Pedagogiki Teatru. O module II więcej przeczytasz tutaj: www.teatrzaglebia.pl/laboratorium-pedagogiki-teatru/

       

      Organizatorami kursu są Teatr Zagłębia i Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, które przygotuje certyfikaty za udział w warsztacie.

      Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

       

    • Szkolenie stacjonarne: Odpowiedzialność kierowników jednostek za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Termin 28 września 2022 r. godz. 8.30-13.00 Miejsce szkolenia: Aula Centrum Usług Wspólnych, ul. S. Staszica 62, Sosnowiec
     • Szkolenie stacjonarne: Odpowiedzialność kierowników jednostek za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Termin 28 września 2022 r. godz. 8.30-13.00 Miejsce szkolenia: Aula Centrum Usług Wspólnych, ul. S. Staszica 62, Sosnowiec

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Odpowiedzialność kierowników jednostek za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
       

      Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy

      Prowadzący szkolenie: dr Andrzej Gorczynski

      Czas trwania szkolenia:  5 godzin dydaktycznych

       

      Główne treści szkolenia:

      1. Zarządzanie finansami publicznymi w oświacie:
       1. plan finansowy jednostki budżetowej (budżetowych jednostek oświatowych),
       2. odpowiedzialność kierownika jednostki oraz innych osób gospodarującymi publicznymi środkami finansowymi.
       3. wydzielony rachunek dochodów, plan dochodów a plan wydatków, procedura WRD.
      2. Ustawa o finansach publicznych:
       1. ustawa o finansach publicznych a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – wybrane zagadnienia.
      3.  Kontrola zarządcza - sygnalnie - czym jest i jak jest wdrażana? 
      4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
       1. charakterystyka czynów
       2. umyślność, nieumyślność zachowania, zasady odpowiedzialności kierownika jednostki zaliczanej do sektora  finansów publicznych,
       3. przedawnienie oraz zatarcie ukarania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
       4.  kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  i dyrektywy ich  wymiaru
      • przebieg postępowania  (procedura),
      • rejestr prawomocnych orzeczeń o odpowiedzialności  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (zakres informacji,  konsekwencje wpisu, tryb zasięgania informacji z rejestru),
      • orzecznictwo Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach  o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych  (wybrane przypadki).
      1. Praktyczne wskazówki dla kierownika jednostki sektora finansów publicznych (dyrektora).
      2. Odpowiedzi na pytania

       

      Miejsce szkolenia: Aula Centrum Usług Wspólnych, ul. S. Staszica 62, Sosnowiec

      Data i godzina realizacji szkolenia: 28 września 2022 r. godz. 8.30-13.00

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł


      Zgłoszenia poprzez link: https://forms.gle/j1EKMXtiQW5Nfn5v7

       

    • Ogólnopolska Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli „Kompetencje kluczowe XXI wieku - Fair Influencer”. Termin: 27.09.2022 r. Miejsce: Hotel Skaut - Park Śląski - Chorzów
     • Ogólnopolska Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli „Kompetencje kluczowe XXI wieku - Fair Influencer”. Termin: 27.09.2022 r. Miejsce: Hotel Skaut - Park Śląski - Chorzów

     •  

      Ogólnopolska Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli

      „Kompetencje kluczowe XXI wieku - Fair Influencer”

      realizowana w ramach projektu międzynarodowego Erasmus+

      „EU WISE – Young Citizens & Consumers”

      Hotel Skaut  - Park Śląski - Chorzów

      Organizatorzy konferencji:

      • Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu
      • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

      Termin: 27.09.2022 /wtorek/  9.00 - 13.00

      Miejsce: Hotel Skaut  - Park Śląski - Chorzów

      Program konferencji

      8.30  9.00

      Rejestracja gości. Powitalna kawa.

      9.00 9.15

      Otwarcie konferencji - przywitanie gości

      Tadeusz Makulski – Prezes PSSH

      Dorota Szewczyk – Dyrektorka CDN w Sosnowcu

      9.15 – 9:35

      Priorytet: Wykorzystywanie technologii do wsparcia umiejętności metodycznych nauczycieli materiały informacyjno - komunikacyjne

      Prezentacja filmów kampanijnych – Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu

      9.35 10.10

      Projekt EU WISE jako przykład wsparcia edukacji informatycznej i medialnej - uczniowskie dobre praktyki

      10.10 –11:00

      Priorytet: Kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

      Wykład interaktywny „Fair Influencer” - Joanna Waszkowska

      11.00 11.30

      Przerwa kawowa

      11.30-12.30

      Priorytet: Podnoszenie jakości kształcenia

      Panel dyskusyjny: Uczenie przez działanie. Wyzwania edukacyjne i organizacyjne 

      Moderatorka: Dorota Szewczyk

      12.30 12.45

      Podsumowanie konferencji

      13.00 14.00

      Lunch

      Pobierz program konferencji PDF

      Potwierdzenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza KLIKNIJ

      Kontakt do organizatorów:  Dorota Szewczyk tel. 600 035 223

       

      KONFERENCJA JEST ZGODNA Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2022/2023

       

      Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych – konkurs „Edukacja globalna 2021” www.gov.pl/polskapomoc

       

      Placówki uczestniczące w projekcie Erasmus+ „EU WISE – Young Citizens & Consumers”:

      • Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich;
      • Zespół  Szkół  Cogito w  Siemianowicach Śląskich;
      • III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach;
      • VI Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku;
      • Zespół Szkół nr 1 w Działdowie;
      • XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie;
      • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

       

       

    • ODWOŁANE Szkolenie online: Mutyzm wybiórczy – lęk, który odbiera głos. Postępowanie terapeutyczne w przebiegu zdiagnozowanego mutyzmu wybiórczego. Termin 30 września 2022 (piątek) godz. 16.30
     • ODWOŁANE Szkolenie online: Mutyzm wybiórczy – lęk, który odbiera głos. Postępowanie terapeutyczne w przebiegu zdiagnozowanego mutyzmu wybiórczego. Termin 30 września 2022 (piątek) godz. 16.30

     • Zapraszamy na szkolenie online:

      Mutyzm wybiórczy – lęk, który odbiera głos.
      Postępowanie terapeutyczne w przebiegu zdiagnozowanego mutyzmu wybiórczego.

       

      SZKOLENIE ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2022/2023

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, logopedzi, nauczyciele uczący w klasach 4-8, pedagodzy, psycholodzy, rodzice, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

       

      Prowadzący szkolenie: Małgorzata Worytko

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

       

      Główne treści szkolenia:

      • Mutyzm wybiórczy (MW) - co to jest?
      • Analiza podejścia do tematu w różnych nurtach światowych
      • Czynniki sprzyjające występowaniu MW 
      • Nurty w terapii MW 
      • Techniki behawioralne w terapii mutyzmu 
      • Schematy postępowania z dzieckiem z MW.

      Data i godzina realizacji szkolenia: SZKOLENIE ODWOŁANE
       

      Miejsce szkolenia: ONLINE - platforma LIVE WEBINAR

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 80 zł

    • Szkolenie ONLINE: Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Termin 05.09.2022 r.(poniedziałek) godz. 18.30
     • Szkolenie ONLINE: Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Termin 05.09.2022 r.(poniedziałek) godz. 18.30

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

       

      Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.

       

      Adresaci: nauczyciele chcący uzyskać  stopień nauczyciela dyplomowanego

      Prowadzący szkolenie: ks. kan. dr Michał Borda

      Czas trwania szkolenia: 2 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Awans zawodowy po zmianach.
      • Specjalne zasady dla osób, które już rozpoczęły staż.
      • Przepisy przejściowe.
      • Ocena pracy nauczyciela w powiązaniu z awansem zawodowym nauczycieli.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 05.09.2022 r.(poniedziałek) godz. 18.30                                                                                                                    

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Awans zawodowy nauczyciela rozpoczynającego pracę w szkole. Termin 10.09.2022 r.(sobota) godz. 10.00
     • Szkolenie ONLINE: Awans zawodowy nauczyciela rozpoczynającego pracę w szkole. Termin 10.09.2022 r.(sobota) godz. 10.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

       

      Awans zawodowy nauczyciela rozpoczynającego pracę w szkole.

       

      Adresaci: nauczyciele rozpoczynający pracę w szkole

      Prowadzący szkolenie: ks. kan. dr Michał Borda

      Czas trwania szkolenia: 2 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Awans zawodowy po zmianach.
      • Specjalne zasady dla osób, które już rozpoczęły staż.
      • Przepisy przejściowe.
      • Ocena pracy nauczyciela w powiązaniu z awansem zawodowym nauczycieli.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 10.09.2022 r.(sobota) godz. 10.00                                                                                                                

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli realizujących projekt Edukacji Regionalnej. Termin: 15.09.2022 r., godz. 16.20
     • Spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli realizujących projekt Edukacji Regionalnej. Termin: 15.09.2022 r., godz. 16.20

     • Sieci Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli realizujących projekt Edukacji Regionalnej

       

       

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach oraz  Instytut Zagłębia Dąbrowskiego serdecznie zapraszają na pierwsze STACJONARNE spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli realizujących projekt Edukacji Regionalnej.  

       

      Adresaci: Szkolni Koordynatorzy Edukacji Regionalnej w szkole podstawowej (kl. VIII), nauczyciele historii oraz nauczyciele zainteresowani edukacją regionalną

      Termin: 15.09.2022, godzina 16:20 – 18.20 (czwartek)

      Miejsce:  Pałac Schoena - Muzeum w Sosnowcu (ul. Chemiczna 12, Sosnowiec)

      Zapisy na stronie: https://forms.gle/LySnW5sU249bY2ts8

       

      Program

      1. Edukacja Regionalna w szkole podstawowej, program, terminy itp.
      2. Kuratorskie oprowadzanie po wystawie M. Maliny
      3. Wątki zagłębiowskie w "Ludziach bezdomnych"  - dr hab. prof. UŚ Paweł Tomczok. Wykład w ramach Zagłębiowskiego Czwartku 

    • Bezpłatne szkolenie online nt.: Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole. Termin: 16.09.2022 r., godz. 17.00 - 18.30
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole. Termin: 16.09.2022 r., godz. 17.00 - 18.30

     • SZKOLENIE ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2022/2023

       

       

      Zapraszamy na szkolenie online:

      Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole.

       

       

      Adresaci: nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych pracujący w sosnowieckich szkołach

      Prowadzący szkolenie: Tomasz Kuta

      Czas trwania szkolenia: 2 godziny dydaktyczne

      koszt: bezpłatne

       

      Główne treści szkolenia:

      1. Rozpoznawanie ucznia w kryzysie

      2. Strategie postępowania z uczniem w kryzysie, w tym kryzysie suicydalnym

      3. Umiejętności terapeutyczne i wychowawcze w pracy z uczniem w kryzysie

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 16.09.2022 r. (piątek) godz. 17.00

       

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Formularz zgłoszeniowy: kliknij