• Szkolenie stacjonarne: Sprawna ręka, bystre oko. Termin 20.04.2023 r. (czwartek) godz. 16.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: ZSO 5 w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (wejście przez szkołę).
     • Szkolenie stacjonarne: Sprawna ręka, bystre oko. Termin 20.04.2023 r. (czwartek) godz. 16.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: ZSO 5 w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (wejście przez szkołę).

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Sprawna ręka, bystre oko

       

      Prowadząca:  Agata Hesse-Szymonowicz

      Program:                                                                                                                                             

      • Anatomia i funkcja ręki oraz czynniki ją zaburzające.
      • Kształtowanie chwytu, manipulacji i koordynacji oko-ręka.
      • Rozwój chwytu pisarskiego. Wpływ dominacji oka i ręki na funkcjonowanie dziecka.
      • Prawidłowa postawa przy stoliku, biurku, właściwe oświetlenie.
      • Praktyczne ćwiczenia: terapia ręki, doskonalenie percepcji wzrokowej, koordynacji oko-ręka i koordynacji bilateralnej.

       

      .Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele uczący w klasach             4-8, pedagodzy, psycholodzy

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 20.04.2023 r. (czwartek) godz. 16.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      ZSO 5 w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (wejście przez szkołę)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • VI REGIONALNY (XIX MIEJSKI) KONKURS RECYTATORSKI ORGANIZOWANY Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA POEZJI „WISŁAWA SZYMBORSKA MAŁO ZNANA”
     • VI REGIONALNY (XIX MIEJSKI) KONKURS RECYTATORSKI ORGANIZOWANY Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA POEZJI „WISŁAWA SZYMBORSKA MAŁO ZNANA”

     • VI REGIONALNY (XIX MIEJSKI)  KONKURS RECYTATORSKI

      ORGANIZOWANY Z OKAZJI  ŚWIATOWEGO DNIA POEZJI

      „WISŁAWA SZYMBORSKA MAŁO ZNANA”

       

      Konkurs odbędzie się dnia 21.03.2023 o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej nr 29

      w Dąbrowie Górniczej .

       

      ADRESACI KONKURSU :

      - uczniowie szkół podstawowych klasy VI-VIII

      - nauczyciele bibliotekarze,

      - nauczyciele języka polskiego

       

      CELE KONKURSU:

      - rozwijanie wrażliwości na piękno literatury,

      - popularyzacja poezji wśród młodzieży,

      - umożliwienie uczniom prezentowania swoich umiejętności i zdolności,

      - integracja środowiska uczniowskiego naszego regionu,

      - promowanie lokalnych twórców kultury,

      - zapoznanie uczniów z mniej znanymi i mniej popularnymi utworami W.Szymborskiej,

      - upamiętnienie postaci i twórczości W. Szymborskiej - literackiej patronki roku 2023.

       

      REGULAMIN KONKURSU:

      1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z
       Dąbrowy Górniczej, Będzina, Sosnowca, Czeladzi, Mysłowic, Katowic, Częstochowy.
      2. Szkoła może zgłosić od 1 do 3 uczniów.
      3. Uczniowie recytują jeden wiersz związany z tematem konkursu.
      4. Jury oceniać będzie: dobór repertuaru, kulturę słowa, interpretację, ogólny wyraz artystyczny.
      5. Recytacja tekstu nie może przekroczyć 4 minut.
      6. Przystąpienie ucznia do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego
       i jego rodzica/prawnego opiekuna zgody na przetwarzanie danych osobowych.
      7. Zgłoszenia prosimy przesyłać na załączonej karcie do dnia 17.03.2023r. na adres:

      Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. A. Szklarskiego                                  w Dąbrowie Górniczej, ul. Morcinka, tel. 032 268 86 02 lub mailem na adres: sp29kp@interia.pl z dopiskiem VI REGIONALNY (XIX MIEJSKI)  KONKURS RECYTATORSKI

      PROSIMY O WYPEŁNIENIE KARTY ZGŁOSZENIA W FORMIE WYDRUKU  KOMPUTEROWEGO  LUB WYPEŁNIENIE  DRUKOWANYMI  LITERAMI.

      Dodatkowych informacji udzielają:

      mgr Katarzyna Paliga, mgr Anna Baczyńska, mgr Monika Smolnik

       

      Zgłoszenie do udziału w :

       VI REGIONALNYM  (XIX MIEJSKIM)

      KONKURSIE RECYTATORSKIM

       

      ORGANIZOWANYM Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA POEZJI

       

       

       

      „WISŁAWA SZYMBORSKA MAŁO ZNANA”

       

       

      Szkoła Podstawowa  nr …………………………….…. w

       

      ………………….…………………………………………………….

      zgłasza do udziału w konkursie uczniów:

       

       

      1. …………………………………………………………….

      Wiersz:

       

       

       

      1. …………………………………………………………….

                Wiersz:

       

       

       

      1. ………………………………………………………… ….

                Wiersz:

       

       

       

      Opiekun/owie :  …………………………………………………………

       

                                                                                                    

                                                                                                   ……………………...

         Podpis zgłaszającego

       

       

      …………………….., dn. …………………………..

       

       

       

      OŚWIADCZENIE

      zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku

       

            Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych oraz wizerunku przez organizatorów VI REGIONALNEGO (XIX MIEJSKI)  KONKURSU RECYTATORSKIEGO ORGANIZOWANEGO Z OKAZJI  ŚWIATOWEGO DNIA POEZJI  „WISŁAWA SZYMBORSKA MAŁO ZNANA” dla celów postępowania konkursowego, a także na publikowanie wyników konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. i art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

       

       

      …………………………………                     …………………………………………

      Miejscowość i data                                                                         Podpis ucznia

       

       

       

       

      POTWIERDZENIE OŚWIADCZENIA PRZEZ RODZICÓW UCZNIA

       

      Ja………………………………………………………………………………….. potwierdzam zgodę mojego syna/córki *

       

      …………………………………………………………………………………………. na przetwarzanie jego/jej* danych osobowych przez organizatorów konkursu zgodnie z powyższym oświadczeniem.

       

       

      ………………………………….                           …………………………………

      Miejscowość i data                                                                         Podpis rodzica

       

      *  Niepotrzebne skreślić

       

      Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.

       

    • szkolenie ONLINE: Integracja sensoryczna/przetwarzanie sensoryczne - co to takiego? Termin 08.12.2022 r. (czwartek) godz. 16.00
     • szkolenie ONLINE: Integracja sensoryczna/przetwarzanie sensoryczne - co to takiego? Termin 08.12.2022 r. (czwartek) godz. 16.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Integracja sensoryczna/przetwarzanie sensoryczne

       - co to takiego?

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, rodzice

      Prowadzący szkolenie: Agata Hesse-Szymonowicz

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Ogólne wiadomości nt. przetwarzania sensorycznego (nomenklatura, klasyfikacja, diagnostyka).
      • Funkcjonowanie poszczególnych zmysłów oraz ich dysfunkcje (dotyk, wzrok, słuch, układ przedsionkowy, propriocepcja, układ interoceptywny, węch, smak).
      • Przyczyny zaburzeń przetwarzania sensorycznego.
      •  Proces terapii-najważniejsze aspekty.
      • Współpraca w prowadzeniu terapii dziecka przez zespół specjalistów, nauczyciela-wychowawcę, rodziców.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 08.12.2022 r. (czwartek) godz. 16.00                                                                                                                  

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 80 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Wakelet - idealne narzędzie na ciekawą lekcję. Termin 24.11.2022 r.(czwartek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Wakelet - idealne narzędzie na ciekawą lekcję. Termin 24.11.2022 r.(czwartek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Wakelet - idealne narzędzie na ciekawą lekcję.

       

      Adresaci: nauczyciele uczący w klasach 4-8 SP, szkoły ponadpodstawowe Warsztaty odbywają się w podziale na poziomy edukacyjne ze względu na zróżnicowanie ćwiczeń w zależności od poziomu

      Prowadzący szkolenie: Izabela Wyppich

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Wakelet - podstawowe możliwości i funkcjonalności aplikacji.
      •  Ciekawe lekcje z aplikacją Wakelet -jak je tworzyć?
      • Praktyczne pomysły na wykorzystywanie Wakeleta w praktyce szkolnej.
      • Współpraca nauczyciel-uczeń z wykorzystaniem aplikacji Wakelet.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 24.11.2022 r.(czwartek) godz. 17.00                                                                                                             

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Termin: 18.11.2022 r., godz. 6.00-ok.20.00
     • Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Termin: 18.11.2022 r., godz. 6.00-ok.20.00

     • Zapraszamy Państwa do udziału w wizycie studyjnej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

      Wizyta jest częścią programu edukacyjnego towarzyszącego spektaklowi Igi Gańczarczyk pt. Środula. Krajobraz Mausa (reż. Remigiusz Brzyk), którego premiera odbyła się 28 października br. Więcej o spektaklu: https://teatrzaglebia.pl/spektakl/srodula-krajobraz-mausa/

      Uczestnicy: nauczyciele szkół i placówek, bibliotekarze, psycholodzy i pedagodzy szkolni

      Wizyta składa się z trzech elementów:

      1. Oprowadzanie po wystawie stałej prezentującej 1000 lat historii Żydów polskich
      2. Warsztaty Lekcja (z) historii: „swoi” i „obcy”. Jak nie dopuścić, aby uprzedzenia zwyciężyły?
       Wykorzystując wybrane elementy wystawy stałej, opowiemy uczestnikom o kształtowaniu się stosunków polsko-żydowskich na przestrzeni wieków. Przykłady historyczne posłużą jako punkt wyjścia do rozmowy o tym, jak powstają stereotypy dotyczące ludzi innych kultur. Przez samodzielną pracę z materiałami historycznymi zachęcimy uczestników do odkrywania związków między przeszłością a teraźniejszością. Wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytanie, czego uczy nas historia: jak dziś, w szybko zmieniającym się i coraz bardziej różnorodnym świecie, szanować odmienność i unikać konfliktów między większością a mniejszościami?
      3. Prezentacja oferty edukacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawi

       

      Termin wizyty: 18 listopada 2022 r. (piątek)

      Wyjazd: 6:00 z parkingu Teatru Zagłębia w Sosnowcu (ul. Teatralna 4)

      Powrót: około 20:00

       

      Koszt: udział w wizycie jest nieodpłatny

      Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie zapewnia bezpłatny przejazd autokarem na trasie Sosnowiec-Muzeum POLIN-Sosnowiec.

      Zapewniamy również zwiedzanie wystawy stałej z przewodnikiem oraz udział w warsztatach.

      Pomiędzy punktem drugim i trzecim programu zapewniamy bezpłatny lunch na terenie Muzeum.

       

      Wizyta jest organizowana w ramach programu Ambasadorki i Ambasadorzy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie przez Annę Ciach – nauczycielkę Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach, Ambasadorkę POLIN.

       

      Osoby zainteresowane udziałem w wizycie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod linkiem: https://forms.gle/LNZUV3mzNbRPLdgC9

       

      O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń. Dysponujemy tylko 22 miejscami!!!

      Osoby zakwalifikowane otrzymają od organizatora email z potwierdzeniem.

       

      Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w formie doskonalenia zawodowego. Ilość godzin dydaktycznych: 8.

       

      Uczestnicy wizyty zostaną zaproszeni do obejrzenia spektaklu pt. Środula. Krajobraz Mausa w dniu 10 grudnia 2022 r. (sobota) w ramach teatralnego cyklu Premiera z komentarzem. Bilety dla nauczycieli są w promocyjnej cenie  - 30 zł

      Szczegóły na stronie:https://teatrzaglebia.pl/spektakl/srodula-krajobraz-mausa/#program

      Bilety można nabyć w kasie Teatru, rezerwując bilet telefonicznie lub mailowo:

      Biuro Współpracy z Widzamitel. Tel.  32 266 11 27

      rezerwacje@teatrzaglebia.pl

       

      Osobom zainteresowanym proponujemy również udział w hybrydowym cyklu szkoleniowym pt. Akademia Edukacji Antydyskryminacyjnej – organizowanym przez Oszpicin Muzeum Żydowskie w Oświęcimiu.

      Akademia Edukacji Antydyskryminacyjnej (AEA) to kurs, który pomaga nauczycielom/lkom języka polskiego oraz przedmiotów humanistycznych wzmocnić swoje kompetencje do tworzenia środowiska klasowego bezpiecznego i otwartego na różnorodność, gdzie liczą się dobre relacje oparte o równość, poszanowanie drugiego człowieka i współodpowiedzialność za siebie nawzajem.

      Szczegóły projektu AEA – w tym terminy poszczególnych edycji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: https://oshpitzin.pl/nowa-aea/

       

       

       

      Partnerzy projektu

      Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie

      Teatr Zagłębia w Sosnowcu

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

      Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

      Oszpicin Muzeum Żydowskie w Oświęcimiu

    • Szkolenie stacjonarne: Logopedyczne vademecum nauczyciela. Termin 15.12.2022 r. (czwartek) godz. 17.00
     • Szkolenie stacjonarne: Logopedyczne vademecum nauczyciela. Termin 15.12.2022 r. (czwartek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Logopedyczne vademecum nauczyciela.
       

      Prowadząca:  Joanna Śliwińska-Kocięcka

      Program:                                                                                                                                             

      • Charakterystyka rozwoju mowy dziecka.
      •  Wady wymowy.
      • Zabawy stymulujące rozwój mowy dziecka.

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 15.12.2022 r. (czwartek) godz. 17.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie stacjonarne: Trening umiejętności społecznych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej . Termin 12.12.2022 r. (poniedziałek) godz. 16.30
     • Szkolenie stacjonarne: Trening umiejętności społecznych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej . Termin 12.12.2022 r. (poniedziałek) godz. 16.30

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Trening umiejętności społecznych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

       

      Prowadząca:  Tomasz Kuta

      Program:                                                                                                                                             

      • Narzędzia diagnozy kompetencji społecznych.
      • Trening kompetencji komunikacyjnych.
      • Trening radzenia sobie z emocjami.
      •  Metody pracy z grupą.
      • Narzędzia arteterapeutyczne w treningu.
      • Sposoby modelowania umiejętności społecznych.

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy, psycholodzy

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 12.12.2022 r. (poniedziałek) godz. 16.30

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 80 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • szkolenie ONLINE: Matematyka w działaniu – gry i zabawy rozwijające myślenie matematyczne. Termin 07.12.2022 r. (środa) godz. 17.00
     • szkolenie ONLINE: Matematyka w działaniu – gry i zabawy rozwijające myślenie matematyczne. Termin 07.12.2022 r. (środa) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Matematyka w działaniu – gry i zabawy rozwijające myślenie matematyczne

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

      Prowadzący szkolenie: Elżbieta Brol

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Cele edukacji matematycznej, czyli podstawa programowa.
      • Dlaczego matematyka jest coraz mniej zrozumiała dla uczniów?
      • Pozwólmy dzieciom działać - dziecięce strategie rozwiązywania zadań, przykłady zadań, gier i zabaw matematycznych.
      • Od bezmyślnego liczenia do rozwoju myślenia abstrakcyjnego - rozwój myślenia matematycznego.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 07.12.2022 r. (środa) godz. 17.00                                                                                                                  

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl