• Bezpłatne szkolenie stacjonarne z zakresu wsparcia psychospołecznego dla dzieci i młodzieży nt: "Specyfika komunikowania się z dziećmi dotkniętymi działaniami wojennymi". Termin: 12.06.2023 r., godz. 10.00
     • Bezpłatne szkolenie stacjonarne z zakresu wsparcia psychospołecznego dla dzieci i młodzieży nt: "Specyfika komunikowania się z dziećmi dotkniętymi działaniami wojennymi". Termin: 12.06.2023 r., godz. 10.00

     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie stacjonarne z zakresu wsparcia psychospołecznego dla dzieci i młodzieży: "Specyfika komunikowania się z dziećmi dotkniętymi działaniami wojennymi".

       

      Podczas szkolenia odbędzie się wykład psychologa ukraińskiego mieszkającego w Polsce i pracującego z dziećmi w polskich szkołach. Prowadzący poruszy tematy takie jak:

      👉metody pracy z dziećmi i młodzieżą w wielokulturowym zespole,

      👉superwizja i rozwiązywanie problemów pojawiających się w pracy z dziećmi z Ukrainy,

      👉wymiana informacji i doświadczeń nauczycieli.

       

      Szkolenie odbędzie się w dniu:

      👉12.06.2023 r, godz. 10.00

       

      📜Obowiązują zapisy w formularzu poniżej 👇

      https://forms.gle/9mj2oBhYHzdGSfQx9

      Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

      💙Projekt jest realizowany w ramach programu Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej.

       

      👉Nasze wspólne działania z Polską Akcją Humanitarną na rzecz rozwoju dzieci można wspierać poprzez strony:

       

       

      Polska Akcja Humanitarna (PAH): https://www.pah.org.pl/wplac/

       

    • Bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.: Kreatywne zajęcia z tekstem i książką. Termin: 13.04.2023 r. godz. 17.00
     • Bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.: Kreatywne zajęcia z tekstem i książką. Termin: 13.04.2023 r. godz. 17.00

     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie stacjonarne:

       

       

      Kreatywne zajęcia z tekstem i książką

       

       

      Adresaci: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele poloniści

      Prowadząca szkolenie: Katarzyna Paliga

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia:

      • Wykorzystanie picture booków, teatrzyka kamishibai oraz tekstów biblioterapeutycznych w pracy z uczniem.
      • Przegląd tekstów literackich i dobranych do nich pomocy dydaktycznych, służących kreatywnemu prowadzeniu  zajęć warsztatowych.
      • Przykłady tekstów do aktywizujących  działań  praktycznych, np. warsztat z kolażem, szyciem, kostkami opowieści. 

       

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 13.04.2023 r. (czwartek) godz. 17.00

       

      Miejsce szkolenia: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły SP 47)

       

      Koszt szkolenia: BEZPŁATNE

       

       

       

      Zapisy poprzez link:

      https://forms.gle/RTgFXvEvNW49swf77

       

       

    • Kurs na kierownika wypoczynku. Termin cz.1. 24.03.2023 r. (piątek) godz. 16.00-19.00 cz. 2. 28.03.2023 r. (wtorek) godz. 16.00-19.30 Miejsce szkolenia: CDN Sosnowiec, ul. Białostocka 17 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 47 w Sosnowcu).
     • Kurs na kierownika wypoczynku. Termin cz.1. 24.03.2023 r. (piątek) godz. 16.00-19.00 cz. 2. 28.03.2023 r. (wtorek) godz. 16.00-19.30 Miejsce szkolenia: CDN Sosnowiec, ul. Białostocka 17 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 47 w Sosnowcu).

     •  Zapraszamy na

      Kurs na kierownika wypoczynku.

      Adresaci: zainteresowani nauczyciele, spełniający warunki wymienione w Art. 92p. – USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz.U.2022.2230), a więc są osobami pełnoletnimi, z co najmniej średnim wykształceniem, posiadają odpowiednie warunki zdrowotne i predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą, posiadają co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej uzyskane w okresie ostatnich 15 lat

       

      Prowadzący szkolenie:

      Sebastian Szymanek - ratownik medyczny,

      Barbara Dudzicz - nauczyciel konsultant CDN w Sosnowcu

       

      Czas trwania szkolenia: 10 godzin + egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte        podczas kursu

      Program szkolenia:

      1. Planowanie pracy wychowawczej
      2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
      3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku w zakresie:
       1. zdrowia i higieny
       2. przejazdu na miejsce wypoczynku
       3. trwania wypoczynku
       4. przeciwpożarowym
       5. korzystania z obszarów wodnych
       6. poruszania się po drogach
       7. wycieczek i turystyki kwalifikowanej (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich, spływów kajakowych)
       8. norm żywienia
       9. zasad obsługi urządzeń elektrycznych
       10. zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów
      4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz
       z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego
      5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku (przepisy obowiązujące)
      6. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, w zakresie pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator).

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: cz.1.   24.03.2023 r. (piątek) godz. 16.00-19.00

                                                            cz. 2.  28.03.2023 r. (wtorek) godz.16.00-19.30

                                                            cz. 3.  29.03.2023 r. (środa) godz. 16.00-19.30

      Miejsce szkolenia:
      CDN Sosnowiec, ul. Białostocka 17 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 47 w Sosnowcu)

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 200 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 22 marca 2023

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

    • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: Funkcja mentora w awansie zawodowym nauczyciela. Termin 27.03.2023 r.(poniedziałek) godz. 17:00
     • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: Funkcja mentora w awansie zawodowym nauczyciela. Termin 27.03.2023 r.(poniedziałek) godz. 17:00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Funkcja mentora w awansie zawodowym nauczyciela.

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Prowadzący szkolenie: Joanna Piećko-Szopińska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Przydzielenie mentora – jakimi kompetencjami nauczyciela się kierować?
      •  Zadania mentora wg ustawy Karta Nauczyciela.
      •  Definicja mentoringu w odniesieniu do tutoringu i coachingu.
      • Tutoring, mentoring, coaching – w czym podobne, a w czym różne?
      •  Kim jest i co robi tutor, coach i mentor?
      • Etapy procesu w mentoringu.
      •  Co powinien umieć mentor?
      • Narzędzia mentoringu.
      • Możliwe trudności w mentoringu.

      Data i godzina realizacji szkolenia: ODWOŁANE                                                                                                                

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie STACJONARNE dla DYREKTORÓW: Funkcja mentora w awansie zawodowym nauczyciela. Termin 30.03.2023 r.(czwartek) godz. 12:00
     • Szkolenie STACJONARNE dla DYREKTORÓW: Funkcja mentora w awansie zawodowym nauczyciela. Termin 30.03.2023 r.(czwartek) godz. 12:00

     • Zapraszamy na szkolenie STACJONARNE:

      Funkcja mentora w awansie zawodowym nauczyciela.

       

      Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek

      Prowadzący szkolenie: Joanna Piećko-Szopińska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Przydzielenie mentora – jakimi kompetencjami nauczyciela się kierować?
      •  Zadania mentora wg ustawy Karta Nauczyciela.
      •  Definicja mentoringu w odniesieniu do tutoringu i coachingu.
      • Tutoring, mentoring, coaching – w czym podobne, a w czym różne?
      •  Kim jest i co robi tutor, coach i mentor?
      • Etapy procesu w mentoringu.
      •  Co powinien umieć mentor?
      • Narzędzia mentoringu.
      • Możliwe trudności w mentoringu.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 30.03.2023 r.(czwartek) godz. 12:00            

      koszt: 60 zł

       

      Formularz zapisu:https://forms.gle/v3Qy9j5rqx73h86t5                                

    • Bezpłatne warsztaty nt.: Jak wdrożyć druk 3D w Twojej szkole ponadpodstawowej. Termin: 13.03.2023 r., godz. 16.30
     • Bezpłatne warsztaty nt.: Jak wdrożyć druk 3D w Twojej szkole ponadpodstawowej. Termin: 13.03.2023 r., godz. 16.30

     • EiSystem oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu zapraszają
      na
       bezpłatne warsztaty nt.:  Jak wdrożyć druk 3D w Twojej szkole ponadpodstawowej

       

      Termin: 13.03.2023 r., godz. 16.30 - 18.30

      Miejsce szkolenia: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły SP 47)

      Adresaci:  dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół ponadpodstawowych, nauczyciele informatyki,
      zainteresowani nauczyciele

       

      Program:

      Długopisy 3D -  warsztat STEAM

      Ekosystem

      Jak przygotować projekt do druku z STL na Gcode

      Wykorzystanie druku 3D na lekcjach w oparciu o Projekty - przykłady 

       

      zapisy: https://forms.gle/RVUZcgCBWWgkW7er6

       

    • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zapraszają na bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.: Pozytywna Dyscyplina w klasie
     • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zapraszają na bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.: Pozytywna Dyscyplina w klasie

     • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zapraszają na bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.:
      Pozytywna Dyscyplina w klasie

       

      Program:
      1. Pozytywne podejście. Jak być nauczycielem uprzejmym i stanowczym jednocześnie.
      Czym jest Pozytywna Dyscyplina?
      Jakie życiowe kompetencje kształtuje Pozytywna Dyscyplina u dzieci, a z jakimi wyzwaniami spotykamy się w placówkach?
      Pozytywna Dyscyplina jako program rozwijania umiejętności społeczno-emocjonalnych u dzieci

      2. Dlaczego dzieci się źle zachowują?
      Co to jest mózg gadzi i jak wpływa na nasze zachowanie?
      Metafora góry lodowej, czyli co kryje się za zachowaniem?
      Czym jest poczucie przynależności i znaczenia?

      3. Skutki kar i ich wpływ na długofalowe rezultaty pracy wychowawczej?
      Konsekwencja naturalna
      Konsekwencja logiczna
      Skupienie na rozwiązaniu jako jedyna alternatywa do kar.

      4. Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci
      Jak motywować by nie zniechęcać?
      Czym różni się zachęta od pochwał?
      Pytania pełne ciekawości - elementy coachingu w nauczaniu.

      Adresaci: nauczyciele  i pedagodzy pracujący w sosnowieckiej szkole podstawowej
      i/ lub sosnowieckiej szkole ponadpodstawowej.

      Liczba godzin: 16 godzin dydaktycznych

      Forma: warsztatowa

      Miejsce: Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna nr 1 w Sosnowcu, ul. Piłsudskiego 114

      Prowadzące: Aleksandra Elmrych i Marta Miklasińska – PPP nr 1 w Sosnowcu

      Zapisy:

      Link do zapisu: https://forms.gle/NKiqDLVQz4H13b2Z6

       

      Terminy:

      Cześć I – 14 lutego 2023 r. , godz. 16.00 – 19.00 WTOREK

      Cześć II – 21 lutego 2023 r. , godz. 16.00 – 19.00 WTOREK

      Część III – 28 lutego 2023 r. , godz. 16.00 – 19.00 WTOREK

      Część IV – 7 marca 2023 r. , godz. 16.00 – 19.00 WTOREK

      Szkolenie jest prowadzone w oparciu o Pozytywną Dyscyplinę, więcej informacji www.pozytywnadyscyplina.pl

    • Szkolenie ONLINE: Nowe uprawnienia rodzicielskie i inne zmiany w prawie pracy. Termin 13.03.2023 r. (poniedziałek) godz. 9.00-11.00
     • Szkolenie ONLINE: Nowe uprawnienia rodzicielskie i inne zmiany w prawie pracy. Termin 13.03.2023 r. (poniedziałek) godz. 9.00-11.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Nowe uprawnienia rodzicielskie i inne zmiany w prawie pracy.

       

      Adresaci: dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni,                 jednostki samorządowe obsługujące szkoły

      Prowadzący szkolenie:

      Dariusz Dwojewski – dr nauk prawnych – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach

      i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

       

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Program szkolenia:

      1. Nowa treść umowy o pracę i informacji o warunkach zatrudnienia
       1. Siedziba pracodawcy, miejsce wykonywania pracy, sposób ustalenia okresu obowiązywania umów terminowych
      2. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy i uprawnienia pracownicze
      3. Obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy na czas określony
      4. Nowe uprawnienia rodzicielskie
       1. Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej
       2. Urlop opiekuńczy
       3. Wydłużenie okresu ochronnego i rozszerzenie zakresu ochrony
      5. Zmiany w urlopach rodzicielskich
       1. Likwidacja tzw. „długiego wniosku o urlop rodzicielski"
       2. Możliwość korzystania z urlopu w częściach i większa swoboda podziału
       3. Nieprzenoszalna część urlopu rodzicielskiego
      6. Urlopy ojcowskie – obniżenie wieku dziecka
      7. Elastyczna organizacja czasu pracy
       1. Rodzaje elastycznej organizacji czasu pracy
       2. Wymagania formalne wniosku
       3. Obowiązki pracodawcy
      8. Zmiany w Karcie Nauczyciela
       1. Możliwość obniżenia etatu na dziecko bez zmiany podstawy zatrudnienia
       2. Zwolnienie z powodu siły wyższej nauczyciela
       3. Nauczycielskie urlopy opiekuńcze
      9. Przepisy przejściowe
       1. Uzupełnienie informacji o warunkach zatrudnienia u pracowników zatrudnionych w momencie wejścia w życie ustawy
       2. Dodatkowy urlop rodzicielski

      Data i godzina realizacji szkolenia: 13.03.2023 r. (poniedziałek) godz. 9.00-11.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • WORD w Katowicach oraz CDN w Sosnowcu zapraszają na bezpłatne szkolenie szkolenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową. Termin: 25.03.2023 r., godz. 9.00. Miejsce: CDN w Sosnowcu
     • WORD w Katowicach oraz CDN w Sosnowcu zapraszają na bezpłatne szkolenie szkolenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową. Termin: 25.03.2023 r., godz. 9.00. Miejsce: CDN w Sosnowcu

     • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu oraz  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
      zapraszają na bezpłatne szkolenie doskonalące


      dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową.

       

      Bloki tematyczne:

      1. Pierwsza pomoc 
      2. Metodyka nauczania
      3. Przepisy ruchu drogowego
      4. BRD – profilaktyka

       

      Adresaci: zainteresowani nauczyciele prowadzący zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową.

      Czas trwania warsztatu: 10 godzin

      Data i godziny realizacji szkolenia:  25 marca 2023 (sobota), godz. 9:00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:
      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu,
      ul. Białostocka 17
       (w budynku Szkoły Podstawowej nr 47)
      tel./fax +48 32 292 72 50;  

      Formularz zgłoszeniowy (online): https://forms.gle/v7j23ELSBbfu2Ndx8

      Liczba miejsc ograniczona.

       

      Szkolenie odbywa się na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151). Celem szkolenia jest zapewnienie koniecznych kwalifikacji osób prowadzących zajęcia szkolne, a tym samym wzbogacenie wiedzy nauczycieli z zakresu przepisów ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu rowerowego, zapoznanie
      z zasadami przygotowania ucznia do egzaminu oraz przypomnienie kryteriów egzaminowania kandydatów na rowerzystów.      Art. 65.  1.  Sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje:

      1)  nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego;

      2)  policjant lub policjant w stanie spoczynku, posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego;

      3) egzaminator;

      4) instruktor.

       

    • Szkolenie ONLINE: Pedagogika zabawy. Termin 28.03.2023 r.(wtorek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Pedagogika zabawy. Termin 28.03.2023 r.(wtorek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Pedagogika zabawy.

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, psychologowie, pedagodzy

      Prowadzący szkolenie: Natalia Kamińska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Czym jest pedagogika zabawy? Teoria.
      •  Edukacja muzyczna w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej – elementy metodyki.
      • Edukacja plastyczna w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej – elementy metodyki.
      • Metody i formy wykorzystywane w pedagogice zabawy.
      •  Klanza, Sala Doświadczania Świata, Stare i nowe zabawy dywanowe... i wiele innych – ćwiczenia praktyczne.
      • Projektowanie scenariuszy zajęć z pedagogiki zabawy.
      • Relaksacja i mindfullness.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 28.03.2023 r.(wtorek) godz. 17.00                                                                                                                      

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Bez kija i marchewki, czyli bez kar i niby nagród – pierwszy krok do turkusu w nowoczesnej szkole. Termin 01.03.2023 r.(środa) godz. 17:00
     • Szkolenie ONLINE: Bez kija i marchewki, czyli bez kar i niby nagród – pierwszy krok do turkusu w nowoczesnej szkole. Termin 01.03.2023 r.(środa) godz. 17:00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

       

      Bez kija i marchewki, czyli bez kar i niby nagród – pierwszy krok do turkusu w nowoczesnej szkole

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Prowadzący szkolenie: Joanna Piećko-Szopińska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

       

      Główne treści szkolenia

      • Organizacja turkusowa w szkole i przedszkolu – nowa perspektywa jakości w edukacji  w oparciu              o bezpieczeństwo, autentyczność, odpowiedzialność, jakość, współpracę, empatię, wsparcie oraz przestrzeń do rozwoju osobistego i zawodowego dla każdego.
      • Zasady i wartości turkusu. Jak wprowadzić turkus w edukacji

      Data i godzina realizacji szkolenia: 01.03.2023 r.(środa) godz. 17:00                                                                                                                   

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Fundacja Uniwersytet Dzieci w Krakowie oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu zapraszają na bezpłatne warsztaty dla nauczycieli z wykorzystania Metody Pytań i Doświadczeń. Termin: 14.03.2023 r., godz. 17.15
     • Fundacja Uniwersytet Dzieci w Krakowie oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu zapraszają na bezpłatne warsztaty dla nauczycieli z wykorzystania Metody Pytań i Doświadczeń. Termin: 14.03.2023 r., godz. 17.15

     • Fundacja Uniwersytet Dzieci w Krakowie oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu zapraszają na

       

      bezpłatne warsztaty dla nauczycieli z wykorzystania
      Metody Pytań i Doświadczeń

       

       

      Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych

      Prowadzenie szkolenia: ekspert fundacji Uniwersytet Dzieci w Klasie

      Czas trwania szkolenia: 90 minut

       

      Przebieg warsztatów:

      1. Ile trwa podróż na Wenus? Znaczenie dziecięcych pytań i rozbudzania ciekawości w dzieciach w procesie poznawczym.

      2. Dlaczego doświadczanie jest ważne? Istota procesu badawczego. Prowadzenie doświadczeń w oparciu o schemat: hipoteza-doświadczenia-wnioski.

      3. Zaprojektowanie lekcji w oparciu o Metodę Pytań i Doświadczeń.

      4. Przegląd projektów i narzędzi wspierających nauczyciela w rozwijaniu dziecięcej ciekawości, rozwijaniu naukowego myślenia i kompetencji społecznych.

       

      Podczas warsztatów nauczyciel:

      • wzmacnia swoje kompetencje dydaktyczne i metodyczne,
      • rozumie istotę wzbudzania ciekawości w dzieciach w procesie poznawczym,
      • dowie się, na czym polega proces badawczy,
      • dowie się, jak zaprojektować lekcję według Metody Pytań i Doświadczeń.

       

      Czym jest Metoda Pytań i Doświadczeń?
      Wypracowana przez Fundację i naukowców, metoda pracy z dziećmi oparta o naturalną ciekawość. Składa się z 5 kluczowych elementów: pomysł, plan, przebieg, wyciąganie wniosków, podsumowanie. Lekcje projektowane w oparciu o metodę uczą stawiania pytań, samodzielnego dochodzenia do wiedzy, rozwijają ciekawość i umożliwiają trening kompetencji społecznych.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 14 marca 2023 godzina 17.15

       

      Miejsce szkolenia: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły SP 47)

       

      Zapisy poprzez link: https://forms.gle/MDfvNqTKxzcbBAFk6

    • Serdecznie zapraszamy Dyrektorów sosnowieckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych wraz z doradcami zawodowymi na bezpłatną konferencję edukacyjną pt. "Kompetencje i umiejętności kluczowe dla sprawnego funkcjonowania na rynku pracy", która odbędzie się 6 marca 2023 r. / godz. 9.00-12.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20
     • Serdecznie zapraszamy Dyrektorów sosnowieckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych wraz z doradcami zawodowymi na bezpłatną konferencję edukacyjną pt. "Kompetencje i umiejętności kluczowe dla sprawnego funkcjonowania na rynku pracy", która odbędzie się 6 marca 2023 r. / godz. 9.00-12.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20

     • Serdecznie zapraszamy
      dyrektorów sosnowieckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych
      wraz z doradcami zawodowymi
      na bezpłatną konferencję edukacyjną pt.
      "Kompetencje i umiejętności kluczowe
      dla sprawnego funkcjonowania na rynku pracy"
      ,
      która odbędzie się 6 marca 2023 r. / godz. 9.00-12.00

      w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu,Al. Zwycięstwa 20

      Program

      8:40-9:00
      Rejestracja uczestników.

      9.00 - 9.20
      Powitanie zaproszonych gości i uczestników konferencji. Odpowiedzialny dorosły.
      Jolanta Pazdan, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu.

      9.20 - 9.40
      Doradztwo zawodowe z perspektywy dyrektora szkoły podstawowej.
      Aneta Frugalska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 47 w Sosnowcu.

      9.40-10.00
      Konieczność zmiany uczniowskiego "nie wiem" na "mam pomysł na siebie" -rozważania na temat spostrzeżeń doradców zawodowych ze szkół podstawowychzwiązanych z umiejętnością wyznaczania ścieżki kariery zawodowej uczniów szkółpodstawowych, konsekwencji decyzji uczniów szkół podstawowychna kolejnych etapach kształcenia.
      Barbara Dudzicz, doradca zawodowy w Szkole Podstawowej nr 47 w Sosnowcu,nauczyciel w CKZiU ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu,nauczyciel konsultant w Centrum Doskonalenia Nauczycieli
      w Sosnowcu.


      10.00-10.20
      Osobowość kluczem satysfakcji zawodowej.
      Marta Miklasińska, psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu

      10.20-10.40
      Przerwa

      10.40-11.00
      Rynek pracy przyszłości, a nowoczesne doradztwo zawodowe.
      Elżbieta Czernik, dyrektor CKZiU ul. Grota Roweckiego 64 w Sosnowcu.


      11.00-11.20
      Zwinny pracownik, czyli jaki?
      Dorota Szewczyk, dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.


      11.20-11.40
      Poradnictwo zawodowe wobec wyzwań czwartej rewolucji przemysłowej.
      Magdalena Gątkiewicz, doradca zawodowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu.
       

      11.40-11.50

      Podsumowanie konferencji. Pożegnanie zaproszonych gości i uczestników.

       

      Organizatorzy:

      Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Sosnowcu

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

      Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

       

      Formularz zapisu:https://forms.gle/umEAXa15E8P16EzF8

       

    • SZKOLENIE ODWOŁANE Szkolenie stacjonarne: Dla ucha malucha. Termin 07.03.2023 r. (wtorek) godz. 17.00
     • SZKOLENIE ODWOŁANE Szkolenie stacjonarne: Dla ucha malucha. Termin 07.03.2023 r. (wtorek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Dla ucha malucha

      SZKOLENIE ODWOŁANE

      Prowadząca:  Joanna Śliwińska-Kocięcka

      Program:                                                                                                                                             

      • Ucho – jak to działa? Czy dziecko dobrze słyszy?
      • Zabawy stymulujące rozwój percepcji słuchowej u dzieci

       

      .Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, logopedzi, pedagodzy, psycholodzy

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 07.03.2023 r. (wtorek) godz. 17.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

     • Szkolenie ONLINE: Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu/ edukacji wczesnoszkolnej. Termin 09.03.2023 r.(czwartek) godz. 17:00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu/ edukacji wczesnoszkolnej.


      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

      Prowadzący szkolenie: Elżbieta Brol

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia:

      • Rola kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.
      • Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu / edukacji wczesnoszkolnej – czy nie

                za wcześnie?

      • Diagnoza, wskazówki oraz przykłady działań pozwalających rozwijać kompetencje u dzieci.


      Data i godzina realizacji szkolenia: 09.03.2023 r.(czwartek) godz. 17:00                                                                                                             

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł


      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl