• Szkolenie online. Jak pytać, żeby uczyć? Termin 20.10.2020 r. (wtorek) godz. 16.00
     • Szkolenie online. Jak pytać, żeby uczyć? Termin 20.10.2020 r. (wtorek) godz. 16.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Jak pytać, żeby uczyć?

       

      Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych.

      Prowadzący szkolenie: Joanna Piećko-Szopińska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktycznych

      Główne treści szkolenia

      • Jak uczy się człowiek dzięki pytaniom?
      • Jak zadawać pytania i jakich nie zadawać pytań?
      • Jak stosować pytania otwarte i kluczowe?
      • Jak i po co formułować pytania kluczowe
      • Jak pytając, angażować, inspirować i pobudzać do myślenia uczniów?
      • Jak skłaniać uczniów do zadawania pytań?
      • Jak używać metod nauczania opartych na zadawaniu pytań?

      Data i godzina realizacji szkolenia: 20.10.2020 r. (wtorek) godz. 16.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • ODWOŁANE szkolenie online. Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych. Termin 20.10.2020 godz. 10:00 - 14:00
     • ODWOŁANE szkolenie online. Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych. Termin 20.10.2020 godz. 10:00 - 14:00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych.
       

      Uczestnicy szkolenia: dyrektorzy placówek oświatowych.

      Prowadząca: Grażyna Nowicka – akredytowany coach ICF PCC, trener biznesu, certyfikowany trenere metody Points of You i absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego - kierunku finanse specjalizacja rachunkowość. Pracowała w różnych przedsiębiorstwach prywatnych i jednostkach samorządu terytorialnego, przeszła długą drogę edukacyjną od stanowiska sekretarki a zakończywszy na stanowisku głównego księgowego i dyrektora operacyjnego.

      Przebieg szkolenia:

      Moduł I. Kontrola zarządcza według przepisów prawa:

      1. Czym jest kontrola zarządcza w świetle ustawy o finansach publicznych?
      2. Definicja i cel kontroli zarządczej.
      3. Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą.
      4. Obowiązki dyrektorów.
      5. Poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej.
      6. Standardy kontroli zarządczej wydane przez Ministra Finansów.

      Moduł II. Budowanie i wdrożenie systemu kontroli w placówkach oświatowych:

      1. Określenie obszarów objętych kontrolą zarządczą.
      2. Analiza standardów, wytycznych i wskazówek pod kątem realizacji kontroli zarządczej                       w placówkach oświatowych:
       • środowisko wewnętrzne kontroli zarządczej,
       • wyznaczanie celów i zadań oraz monitorowanie ich realizacji,
       • zarządzanie ryzykiem (szerzej o ryzyku w Module III),
       • dokumentowanie procesu kontroli zarządczej,
       • mechanizmy kontroli zarządczej,
       • rola efektywnego systemu komunikowania w kontroli zarządczej,
       • samoocena procesu kontroli zarządczej i wskazówki do sporządzenia oświadczenia              o stanie kontroli zarządczej (szerzej w Module IV).
      3. Regulamin kontroli zarządczej. Prezentacja przykładowych regulaminów.
      4. Indywidualne spojrzenie na kontrolę zarządczą w poszczególnych placówkach oświatowych - adekwatność kontroli zarządczej.
      5. W jakim zakresie procedury istniejące w placówkach oświatowych wpisują się w system kontroli zarządczej?
      6. Prezentacja przykładowych procedur, regulaminów, zarządzeń, itd. dotyczących kontroli zarządczej.

      Moduł III. Zarządzanie ryzykiem:

      1. Definicja pojęcia: ryzyko i zarządzanie ryzkiem.
      1. Identyfikacja ryzyka.
      2. Analiza ryzyka.
      3. Punktowa ocena ryzyka.
      4. Hierarchizacja ryzyka.
      5. Rejestr ryzyka.
      6. Zarządzanie ryzkiem.
      7. Przykładowa dokumentacja zarządzania ryzykiem - wzory, przykłady i gotowe rozwiązania.

      Moduł IV. Monitorowanie funkcjonowania kontroli zarządczej:

      1. Monitorowanie i doskonalenie systemu kontroli zarządczej.
      2. Samoocena kontroli zarządczej.
      3. Audyt wewnętrzny.
      4. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
      5. Omówienie najczęściej pojawiających się błędów.

      Data i godzina realizacji szkolenia:

      20.10.2020 (wtorek) godz. 10:00 - 14:00

      Max. 20 uczestników w każdej grupie.

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 140 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • ODWOŁANE. Szkolenie online. Nauczyciel na starcie – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Termin 12.10.2020 r. (poniedziałek) godz. 17.00
     • ODWOŁANE. Szkolenie online. Nauczyciel na starcie – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Termin 12.10.2020 r. (poniedziałek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Nauczyciel na starcie – wychowanie przedszkolne
       i edukacja wczesnoszkolna.

      Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i klas I – III szkoły podstawowej.

      Prowadzący szkolenie: Radosław Szymański

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktycznych

      Główne treści szkolenia

      • Czym różni się edukacja wczesnoszkolna od nauczania początkowego?
      • Jak nazywa się nauczyciel pracujący w przedszkolu?
      • Czy ważny jest program nauczania i który jest lepszy, spiralny czy koncentryczny?
      • Jak pracować z rodzicem i jak wybierać pomoce dydaktyczne dla dzieci?

      Data i godzina realizacji szkolenia: 12.10.2020 r. (poniedziałek) godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 


    • Szkolenie stacjonarne: Farbą malowane – nie tylko pędzel i nie tylko na papierze. Termin 23.09.2020 r. godz. 16:00
     • Szkolenie stacjonarne: Farbą malowane – nie tylko pędzel i nie tylko na papierze. Termin 23.09.2020 r. godz. 16:00

     •  

      Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Farbą malowane – nie tylko pędzel i nie tylko na papierze.

      Program:                                                                                                                                             

      • Rodzaje farb i ich zastosowanie.
      •  Czym zastąpić pędzel?
      • Nie tylko na papierze – malowanie na różnorodnych powierzchniach z wykorzystaniem ich faktury.
      • I co by tu jeszcze…

      Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy świetlic szkolnych i placówek wychowawczych.

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 23.09.2020 r. godz. 16:00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:  Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)                                                                     

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie online. Matematyczne łamanie głowy - matematyka w zagadkach, szyfrach i kodach (Klasy IV-VIII). Termin 01.10.2020 r. (czwartek) godz. 16.00
     • Szkolenie online. Matematyczne łamanie głowy - matematyka w zagadkach, szyfrach i kodach (Klasy IV-VIII). Termin 01.10.2020 r. (czwartek) godz. 16.00


     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Matematyczne łamanie głowy - matematyka w zagadkach, szyfrach i kodach (Klasy IV-VIII).


      Adresaci: Zainteresowani nauczyciele matematyki szkół podstawowych

      Prowadzący szkolenie:  Magdalena Marekwia

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktycznych

      Główne treści szkolenia

      • Rola łamigłówek, zagadek i zadań nietypowych w edukacji matematycznej.
      • Przegląd zagadek i łamigłówek.
      • Przegląd szyfrów dla dzieci.
      • Podstawy kodowania.
      • Nowe technologie w ed. matematycznej.
      • Włączanie zagadek, łamigłówek i kodowania do edukacji matematycznej.
      • Tworzenie gier terenowych, escape roomów, aplikacji/gier matematycznych dla uczniów


      Data i godzina realizacji szkolenia: 01.10.2020 r. (czwartek) godz. 16.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.


      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł


      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 


    • Szkolenie online. Mutyzm wybiórczy. Lęk, który odbiera głos. Termin 09.10.2020 r. godz. 16:00
     • Szkolenie online. Mutyzm wybiórczy. Lęk, który odbiera głos. Termin 09.10.2020 r. godz. 16:00

     • Zapraszamy na szkolenie online.: Mutyzm wybiórczy. Lęk, który odbiera głos.

       

      Prowadzenie: Małgorzata Worytko - logopeda z ponad 25-letnim doświadczeniem

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół, przedszkoli i placówek, logopedzi, rodzice

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Analiza zaburzenia.
      • Sposoby postępowania.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 9 października 2020 r. godz. 16:00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 100 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie online. Lekcja dla każdego – uwzględnienie zróżnicowania i potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów na każdym etapie rozwoju. Termin 07.10.2020 r. (środa) godz. 16.00
     • Szkolenie online. Lekcja dla każdego – uwzględnienie zróżnicowania i potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów na każdym etapie rozwoju. Termin 07.10.2020 r. (środa) godz. 16.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Lekcja dla każdego – uwzględnienie zróżnicowania i potrzeb rozwojowych

       i edukacyjnych uczniów na każdym etapie rozwoju.

      Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych.

      Prowadzący szkolenie: Elżbieta Modrzewska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktycznych

      Główne treści szkolenia

      • Prawo oświatowe a indywidualizacja nauczania, czego nie wolno zlekceważyć nauczycielom
      • Indywidualizacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – jak zapewnić właściwe standardy?
      • Uczeń zdolny,  uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
      • Budowanie skutecznych strategii indywidualizowania procesu uczenia
      • Strategie pracy

      Data i godzina realizacji szkolenia: 07.10.2020 r. (środa) godz. 16.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie online. Matematyczne łamanie głowy - matematyka w zagadkach, szyfrach i kodach (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna). Termin 17.09.2020 r. godz. 16.00
     • Szkolenie online. Matematyczne łamanie głowy - matematyka w zagadkach, szyfrach i kodach (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna). Termin 17.09.2020 r. godz. 16.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Matematyczne łamanie głowy - matematyka w zagadkach, szyfrach
      i kodach (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna).

       

      Adresaci: Zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

      Prowadzący szkolenie:  Magdalena Marekwia

       

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktycznych

      Główne treści szkolenia

      • Rola łamigłówek, zagadek i zadań nietypowych w edukacji matematycznej.
      • Przegląd zagadek i łamigłówek.
      • Przegląd szyfrów dla dzieci.
      • Podstawy kodowania.
      • Nowe technologie w ed. Matematycznej.
      • Włączanie zagadek, łamigłówek i kodowania do edukacji matematycznej.
      • Tworzenie gier terenowych, escape roomów, aplikacji/gier matematycznych dla uczniów.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 17.09.2020 r. (czwartek) godz. 16.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Spotkanie Grupy Wsparcia dla Psychologów i Pedagogów Szkolnych, które odbędzie się 8 października 2020 r. o godzinie 10:00 na platformie LiveWebinar.
     • Spotkanie Grupy Wsparcia dla Psychologów i Pedagogów Szkolnych, które odbędzie się 8 października 2020 r. o godzinie 10:00 na platformie LiveWebinar.

     • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu,

      Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Sosnowcu

      serdecznie zapraszają

      Pedagogów i Psychologów do uczestniczenia w spotkaniu Grupy Wsparcia dla Psychologów i Pedagogów Szkolnych działającej w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Psychologów i Pedagogów Szkolnych,


      które odbędzie się
      8 października 2020 r.
      o godzin
      ie 10:00
      na platformie LiveWebinar.

       

      W spotkaniu będzie uczestniczyła pani Marta Miklasińska, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu.

      W trakcie spotkania:

      - podzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat zmian w działaniu poradni, przedszkoli i szkół w dobie epidemii covid-19,

      - poruszone zostaną ważne sprawy organizacyjne związane z działaniem Grupy w roku szkolnym 2020/2021,

      - omówiona zostanie diagnoza potrzeb rozwojowych uczestników grupy.

       

      Formularz zgłoszeniowy (online) znajduje się na stronie: https://forms.gle/w3XnrJRxwjD7NmQv7

      Dzień przed szkoleniem zostanie wysłany link do logowania z adresu cdn.dyrektor@cdnsosnowiec.edu.pl. Prosimy sprawdzić SPAM

       

      Warunki techniczne udziału:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Z poważaniem,

      Dorota Szewczyk – Dyrektor 
      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosno
      wcu

       

    • Szkolenie online. Inwentaryzacja w placówkach oświatowych. Termin 13.10.2020 godz. 10:00 - 14:00
     • Szkolenie online. Inwentaryzacja w placówkach oświatowych. Termin 13.10.2020 godz. 10:00 - 14:00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Inwentaryzacja w placówkach oświatowych.
       

      Uczestnicy szkolenia: dyrektorzy szkół, księgowi, przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej, zespoły spisowe jak również pracownicy JST.

      Prowadząca: Grażyna Nowicka – akredytowany coach ICF PCC, trener biznesu, certyfikowany trenere metody Points of You i absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego - kierunku finanse specjalizacja rachunkowość. Pracowała w różnych przedsiębiorstwach prywatnych i jednostkach samorządu terytorialnego, przeszła długą drogę edukacyjną od stanowiska sekretarki a zakończywszy na stanowisku głównego księgowego i dyrektora operacyjnego.

      Opis szkolenia: Szkolenie będzie obejmowało w swoim zakresie cały majątek placówki rzeczowy                i niematerialny. Inwentaryzacja wiąże się ze sporym wysiłkiem organizacyjnym ze strony dyrektora szkoły i pracowników. Niewłaściwe przeprowadzenie inwentaryzacji może skutkować ogromnymi karami. Sprawna inwentaryzacja jest jednocześnie elementem prawidłowo wdrażanych standardów kontroli zarządczej.

      Na tym szkoleniu przeanalizujemy krok po kroku każdą sytuację, omówimy dokumenty i zapoznamy dokładnie ze wszystkimi aspektami prawnymi, przybliżymy Państwu zagadnienia związane
      z aspektem obowiązkowej inwentaryzacji.  Zaprezentujemy jak ustalić zakresy czynności osób pracujących przy inwentaryzacji, w jaki sposób nadzorować proces inwentaryzacji i  jak ułatwić sobie pracę podczas inwentaryzacji.

      Korzyści ze szkolenia:

      Na szkoleniu uczestnicy:
      -poznają podstawowe zasady przeprowadzania inwentaryzacji,
      -poznają podstawowe metody przeprowadzania inwentaryzacji,
      -poznają prawidłową klasyfikację środków trwałych
      -dowiedzą się, jak przeprowadzić inwentaryzację zgodnie z ustawą o rachunkowości
      -dowiedzą się jak prawidłowo rozliczyć inwentaryzację - aspekt księgowy

      Program szkolenia:

      1. Aspekty prawne przeprowadzenia inwentaryzacji.
      2. Zakres odpowiedzialności kierownika jednostki i głównego księgowego zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości oraz ustawą o finansach publicznych.
      3. Rola inwentaryzacji oraz jej podstawowe cele i zadania.
      4. Istota inwentaryzacji oraz jej podstawowe cele.
      5. Metody - rodzaje inwentaryzacji.
      6. Jak często należy przeprowadzić inwentaryzacji – druki, decyzje, wyjaśnienia.
      7. Ewidencja majątku.
      8. Zasady prowadzenia inwentaryzacji w szkole/placówce oświatowej.
      9. Uproszczenia dotyczące przeprowadzenia inwentaryzacji.
      10. Poszczególne etapy prac rozwojowych w procesie inwentaryzacji – zadania dyrektora, głównego księgowego na poszczególnych etapach.
      11. Metody przeprowadzenia inwentaryzacji
      • inwentaryzacja w formie potwierdzenia sald i weryfikacji zapisów księgowych
      • inwentaryzacja w formie spisu z natury.
      1. Zadania i rola prac komisji spisowych (zespołów spisowych). 
      2. Rozliczenie inwentaryzacji.
      3. Typowe błędy i nieprawidłowości popełniane podczas inwentaryzacji.
      4.  Instrukcja inwentaryzacyjna a polityka rachunkowości w aspekcie wyceny i klasyfikacji majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.
      5. Pytania
        

      Data i godzina realizacji szkolenia:

      13.10.2020 (wtorek) godz. 10:00 - 14:00 - 1 grupa

      Max. 20 uczestników w każdej grupie

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 140 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • ODWOŁANE szkolenie online. Zatrudnianie pracowników w szkole – zasady, warunki i rodzaje stosunków pracy. Termin 05.10.2020 r., godz. 10:00-12:00
     • ODWOŁANE szkolenie online. Zatrudnianie pracowników w szkole – zasady, warunki i rodzaje stosunków pracy. Termin 05.10.2020 r., godz. 10:00-12:00

     • Zapraszamy na szkolenie online.:

      Zatrudnianie pracowników w szkole – zasady, warunki i rodzaje stosunków pracy.

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      1. Wymogi dotyczące zatrudnienia na stanowisku nauczyciela
       1. obywatelstwo
       2. zdolność do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych
       3. postępowanie karne i dyscyplinarne 
       4. niekaralność za przestępstwo umyślne
       5. niekaralność karami dyscyplinarnymi i dokumentacja
       6. posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy na określonym stanowisku
       7. możliwości organizacyjne jako przesłanka zatrudnienia na podstawie mianowania
      2. Podstawy zatrudnienia nauczycieli
       1. Umowa o pracę z nauczycielem
        1. umowa o pracę na czas określony (limity)
        2. umowa zawierana na czas nieobecności innego nauczyciela
        3. umowa na czas nieokreślony
       2. Mianowanie (odrębności)
      3. Ustalenie treści stosunku pracy nauczycieli
       1. Data zawarcia umowy a data nawiązania stosunku pracy
       2. Stanowisko pracy
       3. Miejsce pracy (w tym problematyka podróży służbowych, nauczania indywidualnego- dojazdy do miejsca zamieszkania ucznia)
       4. Wynagrodzenie (elementy wynagrodzenia, jakie zapisy w umowie są najkorzystniejsze)
       5. Wymiar czasu pracy (problem łączonego pensum, ustalenie niepełnego wymiaru czasu pracy nauczycieli)
       6. Zatrudnianie w zespole szkół
      4. Zatrudnianie pracowników niepedagogicznych (pracowników samorządowych)
       1. Rodzaje umów o pracę
       2. Limity zatrudniania na czas określony
      5. Rekrutacja pracowników
       1. Stanowiska urzędnicze – zasady przeprowadzania naboru
       2. Stanowiska pomocnicze i obsługi
       3. Zasady przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji pracowników

      Data i godzina realizacji szkolenia: 05.10.2020 r., godz. 10:00-12:00

      Wykładowca:

      Dariusz Dwojewski – dr nauk prawnych – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych

      Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/przedszkoli i placówek oświatowych
      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 110 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Szkolenie online. Organizacja kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Termin 22.09.2020 r. godz. 16.00-18.30
     • Szkolenie online. Organizacja kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Termin 22.09.2020 r. godz. 16.00-18.30

     •  

      Zapraszamy na szkolenie online.: Organizacja kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

      Adresaci: dyrektorzy, nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      1.   Przytoczenie i umówienie najistotniejszych zapisów prawnych dotyczących organizacji kształcenia specjalnego.

      2.   Omówienie zasad tworzenia WOPFU i IPE-T.

      3.   Zadania zespołu, w tym modyfikowanie form wsparcia.

      4.   Omówienie zasad objęcia uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

      5.   Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trybie pracy zdalnej.

      Data i godzina realizacji szkolenia:

      Grupa 22.09.2020 r. godz. 16.00-18.30

      Prowadzenie: Sabina Műller

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • ODWOŁANE szkolenie online. Wpływ wysokich technologii na rozwój młodego mózgu. Termin 28.09.2020 r., godz. 17.00
     • ODWOŁANE szkolenie online. Wpływ wysokich technologii na rozwój młodego mózgu. Termin 28.09.2020 r., godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie online.:
      Wpływ wysokich technologii na rozwój młodego mózgu.
      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      1. Budowa mózgu człowieka: mózg gadzi, ssaczy i ludzki.
      2. Funkcje prawej i lewej półkuli mózgu i płatów czołowych.
      3. Wpływ wysokich technologii na rozwój myślenia lewo i prawopółkulowego.
      4. Dysleksja – brak dominacji lewej półkuli dla przetwarzania języka.
      5. Przykłady stymulacji lewej półkuli mózgu.
      6. Empatia. Co robić, a czego unikać, by wychować empatyczne dziecko?

      Data i godzina realizacji szkolenia:

      28.09.2020 r., godz. 17.00

      Prowadzenie: Magdalena Wilk-Konieczna

      Adresaci: zainteresowani nauczyciele

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl


    • ODWOŁANE szkolenie online. Dobrostan psychiczny w pracy nauczyciela – o sztuce regulacji emocji. Termin 30.09.2020 r., godz. 16.00
     • ODWOŁANE szkolenie online. Dobrostan psychiczny w pracy nauczyciela – o sztuce regulacji emocji. Termin 30.09.2020 r., godz. 16.00

     •  

      Zapraszamy na szkolenie online.:

      Dobrostan psychiczny w pracy nauczyciela –o sztuce regulacji emocji.

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

      Główne treści szkolenia:

      1. Psychoregulacja:

      ◦     znaczenie i umiejętność projektowania emocji „pozytywnych”

      ◦     radzenie sobie z emocjami „negatywnymi”

      2. Istota optymizmu:

      Data i godzina realizacji szkolenia:

      30.09.2020 r., godz. 16.00

      Prowadzenie: Magdalena Dziedziak-Wawro

      Adresaci: zainteresowani nauczyciele

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • ZMIANA TERMINU NA LISTOPAD. Szkolenie stacjonarne: Ćwiczenia i śpiewanki w pracy z najmłodszymi (0-3 lat). Termin 02.10.2020 (piątek) godz. 16.00
     • ZMIANA TERMINU NA LISTOPAD. Szkolenie stacjonarne: Ćwiczenia i śpiewanki w pracy z najmłodszymi (0-3 lat). Termin 02.10.2020 (piątek) godz. 16.00

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Ćwiczenia i śpiewanki w pracy
      z najmłodszymi (0-3 lat).

      Prowadząca: Joanna Buczyńska

      Program:                                                                                                                                             

      • Dziecko i muzyka
      • Wprowadzanie nowych modeli muzycznych
      • Śpiewanki w pracy z dziećmi
      • Budowanie własnego warsztatu muzycznego do pracy podczas zajęć muzycznych

       

      Adresaci: nauczyciele żłobków i przedszkoli

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 02.10.2020 (piątek) godz. 16.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie online. Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach oświatowych. Termin 04.09.2020 (piątek) godz. 9.00 – 11.00
     • Szkolenie online. Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach oświatowych. Termin 04.09.2020 (piątek) godz. 9.00 – 11.00

     • Zapraszamy na szkolenie nt.:

      Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach oświatowych.

      PROGRAM SZKOLENIA:

      Zasady działania PPK – informacje ogólne:

      • Terminy dotyczące PPK w jednostkach oświatowych
      • Uczestnictwo w PPK – dobrowolne i obowiązkowe
      • Znaczenie portalu PPK

      PPK od strony pracowniczej:

      • Pojęcie osoby zatrudnionej – czyli osoby uprawnionej do korzystania z PPK
      • Problematyka dotycząca osób korzystających z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych
      • Limity wiekowe – sposoby obliczania terminów – wyjaśnienia praktyczne
      • Rezygnacja z PPK – zasady

      Obowiązki jednostek oświatowych w związku z wdrożeniem PPK:

      • Organy uprawnione do zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK przez szkoły i placówki oświatowe
      • Terminy zawierania umów dotyczących PPK i odprowadzania pierwszych wpłat na PPK
      • Umowa o zarządzanie PPK – warunki i terminy jej zawarcia
      • Umowa o prowadzenie PPK – warunki i terminy zawarcia
      • PPK a RODO – problematyka ochrony danych osobowych
      • Udział związków zawodowych w zawieraniu umów związanych z PPK
      • Obowiązki informacyjne w stosunku do pracowników
      • Obowiązki względem instytucji finansowej prowadzącej PPK
      • Wypłata transferowa środków z PPK przy zmianie zatrudnienia

      Zasady finansowania PPK:

      • Wpłaty podstawowe płacone przez pracodawcę i pracownika
      • Wpłata powitalna i dopłata roczna
      • Zasady ustalania wpłat dodatkowych
      • Podstawa wymiaru wpłat na PPK
      • Obniżona podstawa wymiaru wpłat przy wynagrodzeniu niższym niż 1,2 krotność minimalnego wynagrodzenia
      • Termin pierwszych naliczeń wpłat na PPK
      • Wpłaty na PPK a lista płac – przykłady liczbowe
      • Archiwizowanie dokumentacji PPK – terminy i zasady

      PPK a zamówienia publiczne.

      Gospodarowanie środkami zgromadzonymi w PPK:

      • Wypłata po ukończeniu 60 roku życia
      • Wypłata w związku z ciężką chorobą
      • Finansowanie wkładu mieszkaniowego

      Środki w ramach PPK a śmierć pracownika:

      • Wspólność majątkowa zmarłego pracownika a podział środków z PPK
      • Osoba uprawniona po śmierci pracownika
      • Środki PPK a masa spadkowa

      PPK a podatki:

      • Zwolnienie od opodatkowania wpłat finansowanych przez pracodawcę i dopłat rządowych do PPK
      • Wypłata środków z PPK – kiedy zwolnienie od podatku dochodowego, a kiedy podatek ryczałtowy
      • Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn środków po zmarłym pracowniku

      Sankcje związane z nieprawidłową realizacją ustawy o PPK:

      • Uprawnienia PIP związane z PPK
      • Kary w wysokości 1,5% funduszu wynagrodzeń z poprzedniego roku obrotowego

      Wykładowca:

      Dariusz Dwojewski – dr nauk prawnych – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych

       

      Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/przedszkoli i placówek oświatowych

      Data i godzina realizacji szkolenia: 04.09.2020 r. (piątek), godz. 9.00 – 11.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia: ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy LiveWebinar (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

      Warunki techniczne udziału:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 80 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 01.09.2020 r.

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

    • BRAK MIEJSC. Szkolenie stacjonarne dla realizatorów programu „Przyjaciele Zippiego”. Termin 06.10.2020 r. godz. 15.00 – 20.00 oraz 08.10.2020 r. godz. 15.00 – 20.00
     • BRAK MIEJSC. Szkolenie stacjonarne dla realizatorów programu „Przyjaciele Zippiego”. Termin 06.10.2020 r. godz. 15.00 – 20.00 oraz 08.10.2020 r. godz. 15.00 – 20.00

     •  

      „Program Przyjaciele Zippiego to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci 
      w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi.Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

      Jest to cykl 24 spotkań, realizowanych w najstarszych grupach przedszkolnych oraz w pierwszych klasach szkół podstawowych, w oparciu o bardzo starannie opracowane materiały”. Więcej na stronie

      https://www.pozytywnaedukacja.pl/programy/przyjaciele-zippiego/o-programie

       

      Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego

      Czas trwania warsztatu: 12 h;

      Data i godzina realizacji szkolenia:

      06.10.2020 r. godz. 15.00 – 20.00 oraz 08.10.2020 r. godz. 15.00 – 20.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

      Nauczyciele, po ukończeniu szkolenia dla realizatorów Programu Przyjaciele Zippiego, na podstawie szczegółowo opracowanych scenariuszy,  prowadzą  zajęcia z dziećmi (24 spotkania). Słuchając opowiadań, bawiąc się i wykonując rozmaite ćwiczenia dzieci uczą się: jak sobie radzić w trudnych sytuacjach; jak rozwiązywać konflikty; współpracować i pomagać sobie nawzajem. Dzieci rozwijają swoje kompetencje społeczno–emocjonalne i przygotowują się do radzenia sobie ze zmianami, jakich nieustannie doświadczamy w życiu.

      Koszt szkolenia: 500 zł

      W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje pakiet materiałów metodycznych dla nauczyciela; zestaw podlegających zużyciu materiałów  pomocniczych do realizacji zajęć z grupą do 30 dzieci oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia, uprawniające do realizacji Programu „Przyjaciele Zippiego”.


      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać mailowo na adres: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Szkolenie online. Godzina z wychowawcą – lekcja, na którą czekamy. Termin 22.09.2020 r., godz. 16.00
     • Szkolenie online. Godzina z wychowawcą – lekcja, na którą czekamy. Termin 22.09.2020 r., godz. 16.00

     •  

      Zapraszamy na szkolenie online.:
      Godzina z wychowawcą – lekcja, na którą czekamy.


      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      1. Zadania wychowawcze szkoły.
      2. Co z czego wynika i z czym się wiąże – dokumentacja dotycząca wychowania.
      3. Zadania wychowawcze wychowawcy klasy.
      4. Nuda na zajęciach z wychowawcą – jak jej zaradzić?
      5. Pomysły, narzędzia i metody na zajęcia z wychowawcą.

      Data i godzina realizacji szkolenia:

      22.09.2020 r., godz. 16.00

      Prowadzenie: Joanna Piećko-Szopińska

      Adresaci: zainteresowani nauczyciele

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

    • Narada liderów WDN termin 10.09.2020 lub 11.09.2020
     • Narada liderów WDN termin 10.09.2020 lub 11.09.2020

     •  

      Szanowni Państwo Liderzy WDN.

      Zapraszamy Państwa na naradę z przedstawicielami Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.

      Termin:      10 lub 11 września 2020 r.

      Zapisy na stronie: https://forms.gle/a8bsF2SsRB8caaR36

      Godzina:     16.00 – 18.00

      Miejsce:     Online na platformie LiveWebinar. 
      Otrzymają Państwo link do logowania na naradę na podany w formularzu adres e-mail. Link zostanie wysłany z adresu cdn.dyrektor@cdnsosnowiec.edu.pl, prosimy sprawdzić spam

      Ramowy plan spotkania:

      1.     Wnioski z współpracy w roku szkolnym 2019/2020 – dane z ankiet rocznych.

      2.     Przedstawienie oferty szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli.

      3.     Sieci współpracy i samokształcenia.

      4.     Współpraca z Instytucjami Kultury w Sosnowcu.

      5.     Inne sprawy bieżące, uwagi, wnioski.