• Szkolenie ONLINE: Prawo pracy w oświacie 2022 r. Termin: 10.01.2022 r. (poniedziałek) godz. 11.00
     • Szkolenie ONLINE: Prawo pracy w oświacie 2022 r. Termin: 10.01.2022 r. (poniedziałek) godz. 11.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Prawo pracy w oświacie 2022 r.

       

      Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół

      Prowadzący szkolenie: dr  Dariusz Dwojewski

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      1. Zatrudnianie nauczycieli w świetle aktualnych przepisów
       1. warunki zatrudnienia na stanowisku nauczyciela
       2. podstawa zatrudnienia nauczycieli w szkołach – limity umów na czas określony
       3. zatrudnianie w czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych

       

      • zdalne nauczanie, gotowość do pracy
      1. Zmiana warunków zatrudnienia
       1. zmiana stanowiska, łączenie pracy na różnych stanowiskach
      • pojęcie „stanowisko pracy” u nauczycieli
      • orzecznictwo sądowe
       1. zmiana wymiaru etatu
      • ograniczenie wymiaru zajęć nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowanie
      • obniżenie etatu w umowie o pracę (porozumienie a wypowiedzenie zmieniające)
       1. przeniesienie do innej jednostki
       2. zmiany innych warunków pracy
       3. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa

       

       

      1. Rozwiązanie stosunku pracy
       1. przyczyny leżące po stronie nauczyciela
      • rozwiązanie stosunku pracy z inicjatywy nauczyciela (w tym w trakcie roku szkolnego)
      • przesłanki obligatoryjnego rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem
      • utrata zdolności do pracy
      • negatywna ocena pracy
      • cofnięcie skierowania do nauczania religii
      • nieusprawiedliwione niestawiennictwo na badaniach profilaktycznych
      • opcja dodatkowego skierowania nauczyciela na badania
       1. przyczyny organizacyjne
      • zakres stosowania art. 20 Karty Nauczyciela
      • okres wypowiedzenia – możliwość zastosowania skróconego okresu wypowiedzenia
      • konsultacja zamiaru wypowiedzenia ze związkiem zawodowym
      • uzasadnienie wypowiedzenia
      • kryteria doboru do zwolnienia
      • stan nieczynny – plusy i minusy
      • zasady ustalania wysokości odprawy
      1. Zmiany w przepisach prawa pracy
       1. obowiązki związane z ochroną sygnalistów
       2. zmiany w zakresie zasiłków chorobowych
        • nowe zasady obliczania okresów zasiłkowych
       3. projektowane zmiany w prawie oświatowych
        • nowe uprawnienia kuratora oświaty
        • zmiany w zasadach odwołania dyrektora ze stanowiska
        • nowy skład komisji konkursowej
        • zmiany w ocenie pracy dyrektora i możliwościach zawieszenia w obowiązkach

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 10.01.2022  r.(poniedziałek) godz. 11.00     

      Dariusz Dwojewski – dr nauk prawnych – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych                                                                                                   

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać  

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

      Nota/faktura dla placówki zostanie wystawiona w późniejszym terminie

      /po uruchomieniu środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli/

    • Spotkanie online grupy wsparcia "Cappuccino Belfra" 22 grudnia 2021 o godzinie 16.00
     • Spotkanie online grupy wsparcia "Cappuccino Belfra" 22 grudnia 2021 o godzinie 16.00

     •  

      Każdy z nas miewa w życiu lepsze i gorsze chwile. Ze względu na sytuację związaną z pandemią ostatnie miesiące dla niektórych mogły być wyjątkowo trudne. Nauczyciele należą do jednej z grup zawodowych szczególnie narażonych na obciążenia z tym związane. Konieczność mierzenia się z nowymi wyzwaniami w pracy, dostosowanie się do ciągłych zmian, niepewność w związku z nową organizacją kształcenia, ale często również sytuacje z życia prywatnego, mogą potęgować stres, napięcie, czy poczucie bezradności. 

      Właśnie z myślą o nauczycielach mierzących się z podobnymi wyzwaniami, powstaje nasza grupa wsparcia. Zachęcamy do uczestniczenia w niej wszystkich nauczycieli, którzy odczuwają przeciążenie ostatnimi wydarzeniami. Mamy nadzieję stworzyć bezpieczną przestrzeń dającą możliwość wspólnego, bardziej efektywnego radzenia sobie. 

       

      Zapraszamy na kolejne spotkanie grupy wsparcia "Cappuccino Belfra".

      Udział w grupie mogą wziąć wszyscy nauczyciele placówek oświatowych z regionu PPP 1

      Termin: 22 grudnai 2021 o godzinie 16.00

      Ze względu na sytuację epidemiologiczną grupa odbywać się będzie w formie online.

      BEZPOŚREDNI LINK do logowania na spotkanie:https://app.livewebinar.com/113-424-845

       

      Grupę wsparcia prowadzić będzie Magda Jankowska-Migdał, psycholożka pracująca w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna.

    • Szkolenie ONLINE: Jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dzieci? Termin 08.12.2021 r.(środa) godz. 16.30
     • Szkolenie ONLINE: Jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dzieci? Termin 08.12.2021 r.(środa) godz. 16.30

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dzieci?

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

      Prowadzący szkolenie: Ewelina Adamczyk

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Czym jest poczucie własnej wartości?
      • O różnicy między samooceną a poczuciem własnej wartości, wewnątrzsterownością
        i zewnątrzsterownością.
      • Sposoby wzmacniania poczucia własnej wartości w domu i w szkole.
        

      Data i godzina realizacji szkolenia: 08.12.2021 r.(środa) godz. 16.30    (zmiana terminu)                                                                                                              

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl