• Szkolenie ONLINE: Pomoc psychologiczno- pedagogiczna i kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami. Termin 28.11.2022 r.(poniedziałek) godz. 16.30
     • Szkolenie ONLINE: Pomoc psychologiczno- pedagogiczna i kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami. Termin 28.11.2022 r.(poniedziałek) godz. 16.30

     •  

      Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Pomoc psychologiczno- pedagogiczna i kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami.

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Prowadzący szkolenie: Zyta Czechowska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Jakie potrzeby ucznia wymagają objęcia go pomocą pp i z czyjej inicjatywy pomoc jest udzielana?
      • Na czym polega pomoc pp i komu jest udzielana oraz na jakich zasadach się z niej korzysta?
      • Jakie zadania dyrektor, wychowawca klasy, nauczyciele i specjaliści w zakresie organizowania i udzielania pomocy pp mają do wypełnienia?
      • Co to jest zindywidualizowana ścieżka kształcenia (nowe rozwiązanie dla ucznia ze względu na jego stan zdrowia)?
      • Jak wygląda organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w myśl idei edukacji włączającej?
      •  Indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny – praca nad programem w zespole.
      • Jak współpracować z rodzicami niepełnosprawnego ucznia?

      Data i godzina realizacji szkolenia: 28.11.2022 r.(poniedziałek) godz. 16.30                                                                                                                  

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.: Pozytywna Dyscyplina w klasie. Termin: 04.11.2022 r.-02.12.2022 r.
     • Bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.: Pozytywna Dyscyplina w klasie. Termin: 04.11.2022 r.-02.12.2022 r.

     • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zaprasza
      na bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.:
      Pozytywna Dyscyplina w klasie

       

      Program:
      1. Pozytywne podejście. Jak być nauczycielem uprzejmym i stanowczym jednocześnie.
      Czym jest Pozytywna Dyscyplina?
      Jakie życiowe kompetencje kształtuje Pozytywna Dyscyplina u dzieci, a z jakimi wyzwaniami spotykamy się w placówkach?
      Pozytywna Dyscyplina jako program rozwijania umiejętności społeczno-emocjonalnych u dzieci

      2. Dlaczego dzieci się źle zachowują?
      Co to jest mózg gadzi i jak wpływa na nasze zachowanie?
      Metafora góry lodowej, czyli co kryje się za zachowaniem?
      Czym jest poczucie przynależności i znaczenia?

      3. Skutki kar i ich wpływ na długofalowe rezultaty pracy wychowawczej?
      Konsekwencja naturalna
      Konsekwencja logiczna
      Skupienie na rozwiązaniu jako jedyna alternatywa do kar.

      4. Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci
      Jak motywować by nie zniechęcać?
      Czym różni się zachęta od pochwał?
      Pytania pełne ciekawości - elementy coachingu w nauczaniu.

      Adresaci: nauczyciele, dyrektorzy, wicedyrektorzy pracujący w sosnowieckich szkołach

      Liczba godzin: 16

      Forma: warsztatowa

      Miejsce: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

      Prowadzący: edukatorzy Pozytywnej Dyscypliny w klasie z CDN w Sosnowcu

      Zapisy:

      Link do zapisu: https://forms.gle/QkriqC5X3MX4mBqy8

      Terminy:

      Cześć I – 4 listopada 2022 r. , godz. 16.30 – 19.30 PIĄTEK

      Cześć II – 18 listopada 2022 r. , godz. 16.30 – 19.30 PIĄTEK

      Część III – 25 listopada 2022 r. , godz. 16.30 – 19.30 PIĄTEK

       

       

      Szkolenie jest prowadzone w oparciu o Pozytywną Dyscyplinę, więcej informacji www.pozytywnadyscyplina.pl

    • Odwołane szkolenie stacjonarne: „Nauczanki DobEdu”  muzyczno-ruchowe zabawy edukacyjne (Bumbumkowe nauczanki). Termin 03.11.2022 godz. 16.30
     • Odwołane szkolenie stacjonarne: „Nauczanki DobEdu” muzyczno-ruchowe zabawy edukacyjne (Bumbumkowe nauczanki). Termin 03.11.2022 godz. 16.30

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

       

      „Nauczanki DobEdu” 

      muzyczno-ruchowe zabawy edukacyjne

      (Bumbumkowe nauczanki)

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

      Prowadzący szkolenie: Eliza Szeliga-Kraus Dyrektor Centrum Edukacyjnego DobEdu, wykładowca, instruktor zajęć Klubik DobEdu

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia:

      To szkolenie realizuje w 100% ideę nauki przez zabawę. Dzieci w piosence z tańcem i gestem
      w mig opanują takie treści, jak:

      • kolejność miesięcy,
      • dni tygodnia,
      • zjawiska pogodowe,
      • zasady zachowania,
      • samogłoski,
      • pory roku,
      • liczenie do 10 i wspak,
      • kolory i wiele innych podstawowych treści edukacyjnych. 

      W czasie warsztatów uczestnicy poznają zabawy ruchowe do prezentowanych piosenek
      wraz z dostosowaniem do różnych grup wiekowych oraz dodatkowe pomysły do wykorzystania płyty „Nauczanki DobEdu” na zajęciach. Skuteczność zabaw gwarantuje to, że trafiają one do wszystkich, bez względu na dominujący sposób uczenia się: słuchowcy zapamiętują treści poprzez słyszany tekst i muzykę, kinestetycy zapamiętują treści poprzez śpiewany tekst połączony z konkretnym ruchem,
      a wzrokowcy obserwując bawiących się kolegów zapamiętują ich gesty i kojarzą je z treściami.

      Materiały szkoleniowe:

      • Komplet dla każdego uczestnika:
       • płyta CD „Nauczanki DobEdu”
       • książka „Nauczanki DobEdu”
        z opisem zabaw, ich celów i zapisem nutowym (kolorowe nuty)
       • materiały dodatkowe do wykonania pomocy dydaktycznej
      • dodatkowe materiały w formie pliku pdf.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 03.11.2022 godz. 16.30 ODWOŁANE

      Miejsce szkolenia: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 170 zł

    • ODWOŁANE szkolenie stacjonarne: Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek. Termin 04.11.2022 r. (piątek) godz. 16.30
     • ODWOŁANE szkolenie stacjonarne: Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek. Termin 04.11.2022 r. (piątek) godz. 16.30

     •  

      Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek

       

      Prowadząca:  Małgorzata Worytko

      Program:                                                                                                                                             

      • Wywoływanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek tylnojęzykowych (k, g, h) spółgłosek szeregów: syczących (sz, ż, cz, dż), syczących (s, z, c, dz), (ś, ź, ć, dź)

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, logopedzi, osoby będące w trakcie studiów logopedycznych

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: ODWOŁANE SZKOLENIE

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 100 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Inspiracje i koncepcje na multimedialne lekcje. Termin 08.11.2022 r.(wtorek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Inspiracje i koncepcje na multimedialne lekcje. Termin 08.11.2022 r.(wtorek) godz. 17.00

     •  

      Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Inspiracje i koncepcje na multimedialne lekcje.

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele uczący.

      w klasach 4-8

      Prowadzący szkolenie: Trener z wieloletnim doświadczeniem

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Dydaktyczne wykorzystanie tablic interaktywnych jako narzędzia zaangażowania ucznia              w proces zdobywania wiedzy dzięki obecności interaktywnych zadań, możliwości prezentowania materiałów multimedialnych i korzystania z zasobów cyfrowej chmury.
      • Podnoszenie jakości kształcenia ogólnego poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów dzięki zastosowaniu internetowych platform edukacyjnych z multimedialnymi zasobami edukacyjnymi.
      • Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowej chmury oraz nowoczesnych metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
      • Nauczanie z wykorzystaniem aplikacji multimedialnych i tablic interaktywnych jako uzupełnienie tradycyjnych metod nauczania przez ułatwienie uczniom przyswajania wiedzy i umiejętności przekazywanej podczas zajęć.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 08.11.2022 r.(środa) godz. 17.00                                                                                                                     

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole. Termin 15.11.2022 r.(wtorek) godz. 17.15
     • Szkolenie ONLINE: Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole. Termin 15.11.2022 r.(wtorek) godz. 17.15

     •  

      Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole.

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Prowadzący szkolenie: Sabina Müller

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Założenia diagnostyczne autyzmu i zespołu Aspergera.
      •  Obszary trudności u uczniów ze spektrum autyzmu w szkole.
      • Zaburzenia współwystępujące.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 15.11.2022 r.(wtorek) godz. 17.15                                                                                                                

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie stacjonarne: Empatyczna klasa. Strategie budujące bezpieczne relacje w klasie. Termin 08.11.2022 r. (wtorek) godz. 17.00
     • Szkolenie stacjonarne: Empatyczna klasa. Strategie budujące bezpieczne relacje w klasie. Termin 08.11.2022 r. (wtorek) godz. 17.00

     •  

      Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Empatyczna klasa. Strategie budujące bezpieczne relacje w klasie.

       

      Prowadząca:  Monika Szczepanik

      Program:                                                                                                                                             

      • Empatia - jak ćwiczyć mięsień empatii.
      • Zasady budowania społeczności opartej na współpracy, współzależności i empatii.
      • Narzędzia do wspierania empatii w klasie. Kształtowanie postaw empatycznych w grupie rówieśniczej.

      Adresaci: nauczyciele uczący w klasach 4-8

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 08.11.2022 r. (wtorek) godz. 17.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Jak skutecznie wykorzystać technologie informacyjno- komunikacyjne w procesie edukacyjnym? Termin 15.11.2022 r.(wtorek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Jak skutecznie wykorzystać technologie informacyjno- komunikacyjne w procesie edukacyjnym? Termin 15.11.2022 r.(wtorek) godz. 17.00

     •  

      Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Jak skutecznie wykorzystać technologie informacyjno- komunikacyjne w procesie edukacyjnym?

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele uczący

      w klasach 4-8

      Prowadzący szkolenie: Trener z wieloletnim doświadczeniem

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Nauczanie z wykorzystaniem aplikacji multimedialnych i tablic interaktywnych jako uzupełnienie tradycyjnych metod nauczania przez ułatwienie uczniom przyswajania wiedzy i umiejętności przekazywanej podczas zajęć.
      • Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowej chmury oraz nowoczesnych metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
      • Podnoszenie jakości kształcenia ogólnego poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów dzięki zastosowaniu internetowych platform edukacyjnych z multimedialnymi zasobami edukacyjnymi.
      •  Dydaktyczne wykorzystanie tablic interaktywnych jako narzędzia zaangażowania ucznia             w proces zdobywania wiedzy dzięki obecności interaktywnych zadań, możliwości prezentowania materiałów multimedialnych i korzystania z zasobów cyfrowej chmury.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 15.11.2022 r.(wtorek) godz. 17.00                                                                                                                       

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Niekonwencjonalne metody motywowania uczniów do nauki. Termin 16.11.2022 r.(środa) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Niekonwencjonalne metody motywowania uczniów do nauki. Termin 16.11.2022 r.(środa) godz. 17.00


     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Niekonwencjonalne metody motywowania uczniów do nauki.


      Adresaci: nauczyciele- wychowawcy szkół każdego poziomu edukacyjnego.

      Warsztaty odbywają się w podziale na poziomy edukacyjne ze względu

      na zróżnicowanie ćwiczeń w zależności od poziomu

      Prowadzący szkolenie: Michał Sieradzan-Przybyłowicz

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Jak nauczyć w ciągu 10 minut zupełnie nowych treści poprzez zastosowanie gier dydaktycznych na każdym poziomie nauczania?
      • Pomóż mi zrobić to samemu – nauczyciel jako trener i mentor.
      •  Motywowanie uczniów do poszukiwania i odkrywania.
      • Wzmacnianie u uczniów umiejętności uczenia się i chęci do nauki – zaprezentowanie przykładowych metod pracy dydaktycznej.
      • Wypracowanie scenariuszy i konspektów zajęć z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 16.11.2022 r.(środa) godz. 17.00                                                                                                                   

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 


    • Szkolenie ONLINE: Regulamin pracy. Termin 29.11.2022 godz. 9.00
     • Szkolenie ONLINE: Regulamin pracy. Termin 29.11.2022 godz. 9.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Regulamin pracy.

       

      Adresaci: Dyrektorzy szkół, nauczyciele, organy prowadzące szkoły i placówki

      Prowadzący szkolenie: dr Dariusz Dwojewski

      Czas trwania szkolenia: 2 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      I. Charakterystyka wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy


      II. Współpraca ze związkami zawodowymi

      1. Ustalenie ilości związków zawodowych działających w szkole
      2. Reprezentatywność organizacji związkowych
      3. Uzgadnianie treści regulaminów przy braku związków zawodowych
      4. Orzecznictwo sądowe

      III. Regulamin Pracy

      1. Pracodawcy zobowiązani do wprowadzenia regulaminu
      2. Sankcje za niewprowadzenie regulaminu,
      3. Funkcje regulaminu pracy
      4. Treść regulaminu.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 29.11.2022 r. (wtorek) godz. 9.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Szkolenie stacjonarne: Moje pierwsze kody. Termin 22.11.2022 r. (wtorek) godz. 16.30
     • Szkolenie stacjonarne: Moje pierwsze kody. Termin 22.11.2022 r. (wtorek) godz. 16.30

     •  

      Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Moje pierwsze kody

      Prowadząca:  Beata Ślęczka

      Program:                                                                                                                                             

      • Korzyści dla uczniów i nauczycieli.
      • Praktyczne propozycje wykorzystania pomocy.
      • Moje pierwsze kody.
      • Sudoku na macie do kodowania i nie tylko.
      •  Przesuwanka – kodowanka

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 22.11.2022 r. (wtorek) godz. 16.30

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Bezpłatne szkolenie stacjonarne: Bezpieczeństwo dziecka. Stosowanie procedury Niebieskiej Karty. Termin: 02.12.2022 r.
     • Bezpłatne szkolenie stacjonarne: Bezpieczeństwo dziecka. Stosowanie procedury Niebieskiej Karty. Termin: 02.12.2022 r.

     • Serdecznie zapraszamy na szkolenie stacjonarne nt.:
      Bezpieczeństwo dziecka. Stosowanie procedury Niebieskiej Karty

       

      Szkolenie finansowane ze środków Gminy Sosnowiec w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Kampania „Nikt nie jest doskonały”

      Adresaci:

      • nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy pracujący w sosnowieckich przedszkolach/szkołach/placówkach oświatowych
      • kuratorzy sądowi Sądu Rejonowego w Sosnowcu,
      • dzielnicowi Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu;
      • pracownicy socjalni  MOPS w Sosnowcu.

      Program:

      1. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
      2. Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie z użyciem przemocy.
      3. Wszczynanie procedury Niebieska Karta; wypełnianie formularza - Niebieska Karta-A.
      4. Procedura Niebieska Karta.
      5. Praca grupy roboczej.
      6. Zakończenie procedury Niebieska Karta.

       

      Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne

      Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 47 w Sosnowcu - wejście przez szatnię szkoły)

      Terminy:

       

      02.12.2022 (piątek)

      • gr. III godz. 8.30 - 12.00

      Liczba uczestników jest ograniczona. Rejestracja nie jest jednoznaczna z zakwalifikowaniem się na szkolenie. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają oddzielne potwierdzenie udziału.

       

      Link do zapisów: https://forms.gle/WBRSqVZFJiyw3f7c6

       

       

       

    • Szkolenie ONLINE: Jak i po co prowadzić innowacje i eksperymenty w szkole? Termin 14.11.2022 r.(poniedziałek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Jak i po co prowadzić innowacje i eksperymenty w szkole? Termin 14.11.2022 r.(poniedziałek) godz. 17.00

     •  

      Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Jak i po co prowadzić innowacje i eksperymenty w szkole?

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Prowadzący szkolenie: Joanna Piećko-Szopińska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Czym jest innowacja, jakie ma cechy, po co ją realizujemy.
      • Stereotyp i zmiana a innowacja w edukacji.
      • Regulacje prawne dotyczące innowacji, wskazania do realizacji innowacji w treści podstawy programowej.
      • Jak zaplanować i dokumentować realizację innowacji, obszary innowacji w szkole /przedszkolu i ich diagnoza.
      •  Innowacje a kompetencje kluczowe i potrzeby rynku pracy.
      •  Innowacja a metoda projektu.
      • Przykładowy model innowacji.
      • Pomysły na innowacje w naszej szkole/w naszym przedszkolu wypracowane strategią Walta Disneya w odpowiedzi na realne potrzeby.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 14.11.2022 r.(poniedziałek) godz. 17.00                                                                                                            

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Termin przenieiony na nowy rok kalendarzowy. Szkolenie online nt.: Prawidłowe rozliczanie projektów edukacyjnych (tzw. projekty miękkie – szkoleniowe, stażowe, edukacyjne).
     • Termin przenieiony na nowy rok kalendarzowy. Szkolenie online nt.: Prawidłowe rozliczanie projektów edukacyjnych (tzw. projekty miękkie – szkoleniowe, stażowe, edukacyjne).

     • Zapraszamy do udziału w szkoleniu online nt.: Prawidłowe rozliczanie projektów edukacyjnych

      (tzw. projekty miękkie – szkoleniowe, stażowe, edukacyjne)

       

      Program:

      Część pierwsza

      1. Projekty edukacyjne – rodzaje zadań a kategorie w budżecie.
      2. Wymogi w zakresie sprawozdawczości i właściwy obieg dokumentacji.
      3. Sposób rozliczania wynagrodzeń (pracownicy, podwykonawcy, nauczyciele, trenerzy, doradcy, opiekunowie stażystów).

      Część druga

      1. Sposób rozliczania zakupów – sprzęty, materiały dydaktyczne, wartości niematerialne i prawne, pomoce naukowe, elementy inwestycyjne.
      2. Wyjazdy, spotkania, wizyty, staże i inne innowacyjne formy szkoleniowo – doradcze – jak potwierdzać realizację i rozliczać.
      3. Na co zwracać uwagę? Różne konkursy a rodzaje wskaźników i sposobów rozliczeń.
      4. Procedury związane z rozliczeniami projektów.
      5. Sesja pytań i odpowiedzi.

      Adresaci: dyrektorzy/wicedyrektorzy sosnowieckich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, koordynatorzy projektów, pracownicy administracji

      Termin:

      Część pierwsza: poniedziałek- termin przenieiony na nowy rok kalendarzowy.przenieiony na nowy rok kalendarzowy.

      Część druga: czwartek  - 01.12.2022 godz. 8:30  -12:30

      Część trzecia: czwartek - 01.12.2022 godz. 14:00 – 16:00 konsultacje online dla chętnych osób

      Prowadząca: Monika Bezak

      Miejsce szkolenia: platforma MS Teams

      Koszt: 120 zł

      Link do zapisu: https://forms.gle/8d59NiqZq3t759yc8

       

       

    • ODWOŁANE szkolenie stacjonarne: Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek.Termin 21 października 2022 (PIĄTEK) godz. 16.30
     • ODWOŁANE szkolenie stacjonarne: Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek.Termin 21 października 2022 (PIĄTEK) godz. 16.30

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne

       

      Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek

       

      SZKOLENIE ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2022/2023

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, logopedzi, nauczyciele uczący w klasach 4-8, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

       

      Prowadzący szkolenie: Małgorzata Worytko 

       

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

       

      Główne treści szkolenia:

       

      1. Diagnoza logopedyczna.
      2. Wywoływanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji
      • samogłosek
      • spółgłosek wargowych (m, f, w),
      • spółgłosek przedniojęzykowych (t, d, n, l)

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: ODWOŁANE SZKOLENIE
       

      Miejsce szkolenia: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 100 zł

       

    • Grupa Wsparcia dla Psychologów i Pedagogów Szkolnych. Termin: 17.11.2022 r.
     • Grupa Wsparcia dla Psychologów i Pedagogów Szkolnych. Termin: 17.11.2022 r.

     • Serdecznie zapraszamy Pedagogów i Psychologów pracujących w sosnowieckich placówkach do uczestniczenia w spotkaniach Grupy Wsparcia dla Psychologów i Pedagogów Szkolnych. Grupa działa w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Psychologów i Pedagogów Szkolnych. Pierwsze spotkanie Grupy w roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się dnia 20 października 2022 roku:

      • dla szkół z rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu, o godzinie 10:00 w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu (ul. Białostocka 17)
      • dla szkół z rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu, o godzinie 9:00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu (ul. Białostocka 17)