• Szkolenie stacjonarne: Trening umiejętności społecznych w starszych klasach szkoły podstawowej. Termin cz. II 29.03.2023 r. (środa) godz. 16.30
     • Szkolenie stacjonarne: Trening umiejętności społecznych w starszych klasach szkoły podstawowej. Termin cz. II 29.03.2023 r. (środa) godz. 16.30

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

       

      Trening umiejętności społecznych w starszych klasach szkoły podstawowej.

       

      Prowadzący:  Tomasz Kuta

      Program:                                                                                                                                             

      • Diagnoza umiejętności społecznych i ról grupowych.
      • Model kształtowania umiejętności wg Arnolda Goldsteina.
      • Model kształtowania umiejętności wg Arnolda Goldsteina.
      • Modele i zasady komunikacji.
      • Planowanie i organizowanie TUS.
      • Zasady doboru grupy.
      • Praca z emocjami.
      •  Praca z konfliktem.
      • Generalizacja i transfer umiejętności.
      • Prowadzenie TUS.
      • Kompetencje nauczyciela prowadzącego trening

      Adresaci: nauczyciele uczący w klasach 4–8, pedagodzy, psycholodzy

      Czas trwania szkolenia: 2 x 4 godziny dydaktyczne

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 15.03.2023 r. (środa) godz. 16.30

                                                            29.03.2023 r. (środa) godz. 16.30

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Miejski projekt dotyczący zmian klimatycznych. Termin spotkania: 09 lutego 2023 r., godz. 17.30 – 18.30
     • Miejski projekt dotyczący zmian klimatycznych. Termin spotkania: 09 lutego 2023 r., godz. 17.30 – 18.30

     • Sosnowiec, 11.01.2023

      Szanowni Państwo,

      serdecznie zapraszamy do udziału w miejskim projekcie dotyczącym zmian klimatycznych.

      Celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych uczniów. Projekt cechuje duża elastyczność oraz zakłada on wymianę doświadczeń miedzy nauczycielami.

      Projekt kierowany jest do uczniów klas II - V szkół podstawowych.

      Zadania w projekcie:

      • udział szkolnego koordynatora w 2 spotkaniach w formule online.
       Pierwsze spotkanie odbędzie się 9 lutego 2023 r. w godzinach 17.30 – 18.30  (czwartek);
      • udział w konkursie na plakat (szczegóły wkrótce);
      • wypełnienie krótkiej ankiety ewaluacyjnej  w czerwcu 2023 po zakończeniu projektu;
      • udział w spotkaniu podsumowującym działania podjęte w celu realizacji projektu;
      • realizacja wydarzeń/zajęć z uczniami w okresie luty - maj 2023 r. według możliwości szkoły, realizacja wybranych przez nauczyciela (z katalogu dostępnych) scenariuszy na godzinie wychowawczej, przyrodzie, geografii, itp.  z następujących zagadnień:

      Tematyka dla poszczególnych szkół

       

      Tematyka projektu: Edukacja klimatyczna – powietrze

      Szkoła Podstawowa nr 9
      Szkoła Podstawowa nr 16
      Szkoła Podstawowa nr 23
      Szkoła Podstawowa nr 25
      Szkoła Podstawowa nr 38
      Szkoła Podstawowa nr 39
      Szkoła Podstawowa nr 40
      Szkoła Podstawowa nr 42
      Szkoła Podstawowa nr 46
      Szkoła Podstawowa nr 47

      Tematyka projektu: Edukacja klimatyczna – woda

      Szkoła Podstawowa nr 1
      Szkoła Podstawowa nr 3
      Szkoła Podstawowa nr 10
      Szkoła Podstawowa nr 12
      Szkoła Podstawowa nr 19
      Szkoła Podstawowa nr 27
      Szkoła Podstawowa Specjalna nr 30
      Szkoła Podstawowa nr 45
      Szkoła Podstawowa nr 48

      Tematyka projektu: Edukacja klimatyczna – bioróżnorodność biologiczna

      Szkoła Podstawowa nr 13
      Szkoła Podstawowa nr 15
      Szkoła Podstawowa nr 20
      Szkoła Podstawowa nr 21
      Szkoła Podstawowa nr 29

      Tematyka projektu: Edukacja klimatyczna – gospodarka odpadami

      Szkoła Podstawowa nr 4
      Szkoła Podstawowa nr 6
      Szkoła Podstawowa nr 8
      Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17
      Szkoła Podstawowa nr 18
      Szkoła Podstawowa nr 22
      Szkoła Podstawowa Specjalna nr 44

      Tematyka projektu: Edukacja klimatyczna – las

      Szkoła Podstawowa nr 32
      Szkoła Podstawowa nr 33
      Szkoła Podstawowa nr 35
      Szkoła Podstawowa nr 36
      Szkoła Podstawowa nr 37

      W ramach projektu zachęcamy do planowania wspólnych działań szkół np. realizacji Dnia Ziemi/ Dnia Wody/ Dnia Światowego Recyklingu. Jak już zostało wspomniane, projekt cechuje duża elastyczność również w kwestii dodatkowych zadań, które  zostaną dostosowane do kalendarza roku szkolnego. 

      Termin zgłoszenia do projektu: do 3 lutego 2023  

      Termin spotkania: 09 lutego 2023 r., godz. 17.30 – 18.30  

      Formularz zgłoszenia do udziału w projekcie oraz na spotkanie dla szkolnego koordynatora projektu: https://forms.gle/xLEsguNuZsn8Dn9Y9

      Projekt został przygotowany we współpracy z Wydziałem Edukacji UM w Sosnowcu.

      W razie pytań jestem do dyspozycji:

      Dorota Szewczyk

      dyrektor CDN w Sosnowcu

      tel. +48 32 292 72 50

      cdn.dyrektor@cdnsosnowiec.edu.pl

       

              

    • Szkolenie stacjonarne: Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu. Termin 20.02.2023 r. (poniedziałek) godz. 17.00
     • Szkolenie stacjonarne: Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu. Termin 20.02.2023 r. (poniedziałek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczejw przedszkolu

      Prowadząca:  Elżbieta Brol

      Program:                                                                                                                                             

      • Plan pracy - konieczność czy wybór?
      • Korzyści wynikające z planowania
      • Rodzaje i cechy dobrego planu
      • Praktyczne wskazówki dla nauczyciela dotyczące konstruowania planów pracy

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 20.02.2023 r. (poniedziałek) godz. 17.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy dołączony należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Gry i zabawy przeciwko agresji. Termin 28.02.2023 r.(wtorek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Gry i zabawy przeciwko agresji. Termin 28.02.2023 r.(wtorek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Gry i zabawy przeciwko agresji

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, psychologowie, pedagodzy

      Prowadzący szkolenie: Natalia Kamińska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Czym są emocje?
      • Dostrzeganie agresywnych uczuć i ich wyrażanie.
      • Rozpoznawanie przyczyn złości i agresji.
      •  Rozumienie siebie samych i innych ludzi.
      • Opanowanie złości i agresji, a także ich przezwyciężanie.
      • Budowanie poczucia własnej wartości.
      • Gry i zabawy przeciwko agresji w grupie rówieśniczej – ćwiczenia praktyczne.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 28.02.2023 r.(wtorek) godz. 17.00                                                                                                                       

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie stacjonarne: Zaburzenia funkcjonowania u dzieci zmysłu wzroku, dotyku i propriocepcji. Termin 09.02.2023 r. (czwartek) godz. 16.00 Miejsce: ZSO 5 w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Cassino 46
     • Szkolenie stacjonarne: Zaburzenia funkcjonowania u dzieci zmysłu wzroku, dotyku i propriocepcji. Termin 09.02.2023 r. (czwartek) godz. 16.00 Miejsce: ZSO 5 w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Cassino 46

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Zaburzenia funkcjonowania u dzieci zmysłu wzroku, dotyku i propriocepcji

      Prowadząca:  Agata Hesse-Szymonowicz

      Program:                                                                                                                                             

      • Objawy dysfunkcji zmysłu wzroku, dotyku i propriocepcji.
      • Ćwiczenia, gry i zabawy rozwijające w/w zmysły.
      • Wskazówki do pracy z dziećmi.

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele uczący w klasach             4-8, pedagodzy, psycholodzy

       

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 09.02.2023 r. (czwartek) godz. 16.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      ZSO 5 w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (wejście przez szkołę)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • ZMIANA TERMINU. Szkolenie ONLINE: Edukacja włączająca uczniów ze SPE. AKTUALNY termin 13.03.2023 r. godz. 17:00
     • ZMIANA TERMINU. Szkolenie ONLINE: Edukacja włączająca uczniów ze SPE. AKTUALNY termin 13.03.2023 r. godz. 17:00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

       

      Edukacja włączająca uczniów ze SPE

       

      Adresaci: zainteresowani nauczyciele, pedagodzy specjalni, terapeuci

      Prowadzący szkolenie: Zyta Czechowska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Uczniowie ze SPE – klasyfikacja, możliwości, potrzeby.
      •  Czym jest Edukacja włączająca?
      • Rola wychowawcy i nauczycieli w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb uczniów oraz rola  i zadania nauczyciela współorganizującego proces edukacyjny.
      • Dokumentacja uczniów ze SPE.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 13.03.2023 r. godz. 17:00                                                                                                             

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Zmiany w Kodeksie pracy 2023 r. Termin 09.01.2023 r. (poniedziałek) godz. 9.00
     • Szkolenie ONLINE: Zmiany w Kodeksie pracy 2023 r. Termin 09.01.2023 r. (poniedziałek) godz. 9.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Zmiany w Kodeksie pracy 2023 r.

       

      Adresaci: Dyrektorzy szkół, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, jednostki samorządowe                obsługujące szkoły

      Prowadzący szkolenie:

      Dariusz Dwojewski – dr nauk prawnych – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach

      i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

       

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      W dniu 1 grudnia 2022 r. Sejm przyjął ustawę wprowadzającą zmiany w Kodeksie pracy
      w dwóch istotnych obszarach:

      1) umożliwienia pracodawcom – w uzasadnionych przypadkach – wprowadzenia prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, a także

      2) wprowadzenia regulacji dotyczących pracy zdalnej jako rozwiązania stałego.

       

      Mimo, że nie został jeszcze zakończony przebieg procesu legislacyjnego, to wysoce prawdopodobne jest wejście w życie tych zmian od stycznia 2023 r. Niniejszym szkoleniem chcemy Państwu przybliżyć zakres zmian oraz nowe obowiązki i uprawnienia, zarówno pracodawcy jak i pracownika. Mając na względzie konieczność odpowiedniego modyfikowania przepisów Kodeksu pracy na gruncie oświatowym – omówiona zostanie specyfika zmian i sposób ich wdrożenia dla pracowników szkół i placówek oświatowych –zarówno nauczycieli jak i pracowników niepedagogicznych.

       

      Program szkolenia:

      1. Kontrola trzeźwości pracowników
       1. Badanie trzeźwości a ochrona danych osobowych
       2. Pojęcie stanu po użyciu alkoholu i stanu nietrzeźwości
       3. Przechowywanie dokumentacji badania
       4. Zakres koniecznych zmian w regulaminach pracy – zasady ich wprowadzania
       5. Skutki pozytywnego badania trzeźwości pracownika (niedopuszczenie do pracy, wezwanie właściwych organów)
       6. Badania na obecność innych substancji
       7. Skutki naruszenia obowiązku trzeźwości – z uwzględnieniem odrębności dotyczących nauczycieli
      2. Regulacja pracy zdalnej
       1. Tryb wprowadzenia pracy zdalnej (porozumienie, polecenie pracodawcy)
       2. Kiedy pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika o pracę zdalną
       3. Zasady wykonywania pracy zdalnej
       4. Regulamin pracy zdalnej
       5. Indywidualne ustalenia pracy zdalnej
       6. Obowiązki pracodawcy dotyczące organizacji pracy zdalnej (materialne
        i niematerialne)
       7. Zaprzestanie pracy zdalnej
       8. Praca na własnym sprzęcie – warunki
       9. Ochrona danych w pracy zdalnej
       10. Kontrola pracownika
       11. Wypadki przy pracy zdalnej
       12. Praca zdalna okazjonalna – zasady
      3. Praca zdalna nauczycieli 
       1. Zdalne nauczanie a praca zdalna
       2. Przesłanki wprowadzenia zdalnego nauczania
       3. Obowiązki dyrektora
       4. Praca zdalna w nauczaniu indywidualnym.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 09.01.2023 r. (poniedziałek) godz. 9.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na LUTY 2023
     • Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na LUTY 2023

      • Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na  LUTY 2023

      • Szanowni Państwo,

       udostępniamy OFERTĘ SZKOLEŃ PROPONOWANYCH PRZEZ CDN W SOSNOWCU

       na LUTY 2023

      • Oferta jest opracowana na podstawie zgłoszeń głównych przesłanych przez placówki.

      • Zgłoszenia opłacane przez szkołę/placówkę prosimy wysłać z oficjalnej skrzynki e-mailowej  placówki.

      • Przypominamy o możliwości rezygnacji z danego szkolenia poprzez wysłanie formularza rezygnacji do nas na maila na 5 dni roboczych przed szkoleniem.

       W przypadku braku rezygnacji, obciążamy daną szkołę/placówkę kwotą wg ilości zgłoszonych uczestników na dane szkolenie.

      • W razie pytań jesteśmy do dyspozycji:

       cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  oraz cdn.dyrektor@cdnsosnowiec.edu.pl

    • Bezpieczne ferie - spotkanie online dla uczniów klas 1-3 SP z z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej. Termin: 12.01.2023 r. godz. 10.00 (grupa1) i 10.45 (grupa 2)
     • Bezpieczne ferie - spotkanie online dla uczniów klas 1-3 SP z z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej. Termin: 12.01.2023 r. godz. 10.00 (grupa1) i 10.45 (grupa 2)

     • Zapraszamy na spotkanie online dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych nt.: Bezpieczne ferie

       

      Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu w ramach prewencji społecznej oraz w trosce
      o bezpieczeństwo dzieci i ich opiekunów podczas okresu ferii apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności aby uniknąć sytuacji stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia.

      Mając powyższe na uwadze w dniu 12.01.2023 o godz. 10:00  oraz o godz.  10:45 zostanie przeprowadzone spotkanie on-line za pośrednictwem platformy komunikacyjnej Livewebinar z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej. Tematem spotkania będzie omówienie zagrożeń w okresie zimy oraz bezpiecznych zachowań podczas zimowego wypoczynku.

      Adresaci: uczniowie klas 1-3 SP

      Miejsce: Platform Livewebinar (CDN w Sosnowcu)

      Termin: 12.01.2023 r. - czwartek

      Grupa 1 – godz. 10.00 – 10. 30
      Grupa 2 – godz. 10.45 – 11.15

      Prowadzący spotkanie:
      asp. Konrad Nalewajka
      Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

      Ze względów organizacyjnych prosimy o logowanie się nauczycieli wraz
      z uczniami w przypisanej grupie i korzystanie z podanej liczby loginów na szkołę.  Prosimy wpisać w formularzu do logowania w okienku „Witaj, jak masz na imię”  nazwę szkoły i klasę wg wzoru: SP50_klasa1a

      Poniżej link do logowania

      Grupa 1

      Godzina spotkania 10:00-10:30

      Link do logowania:

      https://livewebinar.com/680-026-448/56fdca39d0c5c60cc5054733d0fa5bac

      (Uwaga: jeśli link się nie otwiera, prosimy przekleić go do przeglądarki, najlepiej Chrome, ewentualnie Firefox)

      Nazwa szkoły podstawowej

      Liczba loginów

      Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego - 5

      Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej - 4

      Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliana Tuwima - 5

      Szkoła Podstawowa nr 6 im. Juliusza Słowackiego - 11

      Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Wojtyły- 8

      Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej - 7

      Szkoła Podstawowa nr 10  im. Orła Białego - 4

      Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana III Sobieskiego - 4

      Szkoła Podstawowa nr 13- 3

      Szkoła Podstawowa nr 15 im. Stefana Żeromskiego- 6

      Szkoła Podstawowa nr 16 im. Jana Matejki- 4

      Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 w Sosnowcu- 5

      Szkoła Podstawowa nr 18 im. Ignacego Krasickiego- 4

      Szkoła Podstawowa nr 19 im. Marii Skłodowskiej-Curie- 4

      Szkoła Podstawowa nr 20 im. Mikołaja Kopernika- 4

      Szkoła Podstawowa nr 21 im Władysława Jagiełły- 4

      Szkoła Podstawowa nr 22 im. Agaty Mróz - 4

      Szkoła Podstawowa nr 23 Szkoła Radości- 4

      Szkoła Podstawowa nr 25 im. Juliusza Słowackiego- 5

      Szkoła Podstawowa Specjalna nr 44 im. Marii Grzegorzewskiej- 2

      Grupa 2

      Godzina spotkania 10:45-11:15

      Link do logowania:

      https://livewebinar.com/311-077-671/eeb4d004fe3eee314f27a07c63d8bdcf

      (Uwaga: jeśli link się nie otwiera, prosimy przekleić go do przeglądarki, najlepiej Chrome, ewentualnie Firefox)

      Nazwa szkoły podstawowej - Liczba loginów

      Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stanisława Wyspiańskiego - 5

      Szkoła Podstawowa nr 29 im. Władysława Broniewskiego- 5

      Szkoła Podstawowa Specjalna nr 30 im. Stefanii Sempołowskiej - 5

      Szkoła Podstawowa nr 32 im. Leona Kruczkowskiego- 6

      Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Specjalnymi im. Adama Mickiewicza - 5

      Szkoła Podstawowa nr 35 im. Armii Krajowej - 3

      Szkoła Podstawowa nr 36 im. Stanisława Staszica- 6

      Szkoła Podstawowa nr 37 im. Henryka Sienkiewicza- 3

      Szkoła Podstawowa nr 38 im. Tadeusza Kościuszki- 9

      Szkoła Podstawowa nr 39 im. Kornela Makuszyńskiego- 6

      Szkoła Podstawowa nr 40 w Sosnowcu- 7

      Szkoła Podstawowa nr 42 w Sosnowcu- 7

      Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Korczaka- 13

      Szkoła Podstawowa nr 46 im. Jana Kiepury - 7

      Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Brzechwy- 5

      Szkoła Podstawowa nr 48 Mistrzostwa Sportowego- 5

       

      Warunki techniczne udziału:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści).

      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy podczas spotkania.

      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      W razie trudności technicznych podczas spotkania prosimy o kontakt telefoniczny 32 292 72 50 (CDN w Sosnowcu)

       

      Grupa 1 - Bezpieczne ferie - spotkanie online dla uczniów klas 1-3 SP. Termin.12.01.2023 r., godz. 10.00 - 10.30

      https://livewebinar.com/680-026-448/56fdca39d0c5c60cc5054733d0fa5bac

      (Uwaga: jeśli link się nie otwiera, prosimy przekleić go do przeglądarki, najlepiej Chrome, ewentualnie Firefox)

      Grupa 2 - Bezpieczne ferie - spotkanie online dla uczniów klas 1-3 SP. Termin.12.01.2023 r., godz. 10.45 - 11.15

      https://livewebinar.com/311-077-671/eeb4d004fe3eee314f27a07c63d8bdcf

      (Uwaga: jeśli link się nie otwiera, prosimy przekleić go do przeglądarki, najlepiej Chrome, ewentualnie Firefox)

    • Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na STYCZEŃ 2023
     • Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na STYCZEŃ 2023

      • Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na  STYCZEŃ 2023

      • Szanowni Państwo,

       udostępniamy OFERTĘ SZKOLEŃ PROPONOWANYCH PRZEZ CDN W SOSNOWCU

       na STYCZEŃ 2023

      • Oferta jest opracowana na podstawie zgłoszeń głównych przesłanych przez placówki.

      • Zgłoszenia opłacane przez szkołę/placówkę prosimy wysłać z oficjalnej skrzynki e-mailowej  placówki.

      • Przypominamy o możliwości rezygnacji z danego szkolenia poprzez wysłanie formularza rezygnacji do nas na maila na 5 dni roboczych przed szkoleniem.

       W przypadku braku rezygnacji, obciążamy daną szkołę/placówkę kwotą wg ilości zgłoszonych uczestników na dane szkolenie.

      • W razie pytań jesteśmy do dyspozycji:

       cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  oraz cdn.dyrektor@cdnsosnowiec.edu.pl