• Bezpłatne szkolenie stacjonarne: Bezpieczeństwo dziecka. Stosowanie procedury Niebieskiej Karty. Termin: 02.12.2022 r.
     • Bezpłatne szkolenie stacjonarne: Bezpieczeństwo dziecka. Stosowanie procedury Niebieskiej Karty. Termin: 02.12.2022 r.

     • Serdecznie zapraszamy na szkolenie stacjonarne nt.:
      Bezpieczeństwo dziecka. Stosowanie procedury Niebieskiej Karty

       

      Szkolenie finansowane ze środków Gminy Sosnowiec w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Kampania „Nikt nie jest doskonały”

      Adresaci:

      • nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy pracujący w sosnowieckich przedszkolach/szkołach/placówkach oświatowych
      • kuratorzy sądowi Sądu Rejonowego w Sosnowcu,
      • dzielnicowi Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu;
      • pracownicy socjalni  MOPS w Sosnowcu.

      Program:

      1. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
      2. Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie z użyciem przemocy.
      3. Wszczynanie procedury Niebieska Karta; wypełnianie formularza - Niebieska Karta-A.
      4. Procedura Niebieska Karta.
      5. Praca grupy roboczej.
      6. Zakończenie procedury Niebieska Karta.

       

      Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne

      Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 47 w Sosnowcu - wejście przez szatnię szkoły)

      Terminy:

       

      02.12.2022 (piątek)

      • gr. III godz. 8.30 - 12.00

      Liczba uczestników jest ograniczona. Rejestracja nie jest jednoznaczna z zakwalifikowaniem się na szkolenie. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają oddzielne potwierdzenie udziału.

       

      Link do zapisów: https://forms.gle/WBRSqVZFJiyw3f7c6

       

       

       

    • Szkolenie ONLINE: Pedagog specjalny. Termin 05.10.2022 r.(środa) godz. 17:00
     • Szkolenie ONLINE: Pedagog specjalny. Termin 05.10.2022 r.(środa) godz. 17:00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

       

      Pedagog specjalny.

       

      Adresaci: zainteresowani nauczyciele pedagodzy, dyrektorzy, wychowawcy pracujący w przedszkolach, poradniach,  szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych będący na ścieżce awansu zawodowego.

      Prowadzący szkolenie: Zyta Czechowska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Obowiązki pedagoga specjalnego.
      • Liczba specjalistów.
      • Kwalifikacje pedagoga specjalnego.
      • Dokumentacja i materiały pedagoga specjalnego.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 05.10.2022 r.(poniedziałek) godz. 17:00                                                                                                                    

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Jak i po co prowadzić innowacje i eksperymenty w szkole? Termin 14.11.2022 r.(poniedziałek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Jak i po co prowadzić innowacje i eksperymenty w szkole? Termin 14.11.2022 r.(poniedziałek) godz. 17.00

     •  

      Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Jak i po co prowadzić innowacje i eksperymenty w szkole?

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Prowadzący szkolenie: Joanna Piećko-Szopińska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Czym jest innowacja, jakie ma cechy, po co ją realizujemy.
      • Stereotyp i zmiana a innowacja w edukacji.
      • Regulacje prawne dotyczące innowacji, wskazania do realizacji innowacji w treści podstawy programowej.
      • Jak zaplanować i dokumentować realizację innowacji, obszary innowacji w szkole /przedszkolu i ich diagnoza.
      •  Innowacje a kompetencje kluczowe i potrzeby rynku pracy.
      •  Innowacja a metoda projektu.
      • Przykładowy model innowacji.
      • Pomysły na innowacje w naszej szkole/w naszym przedszkolu wypracowane strategią Walta Disneya w odpowiedzi na realne potrzeby.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 14.11.2022 r.(poniedziałek) godz. 17.00                                                                                                            

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-edukacyjne dotyczące projektu ABC Empatii – Edukacja Włączająca. Termin: 04.01.2023 r., godz. 10:30
     • Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-edukacyjne dotyczące projektu ABC Empatii – Edukacja Włączająca. Termin: 04.01.2023 r., godz. 10:30

     •  

      Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-edukacyjne dotyczące projektu
      ABC Empatii – Edukacja Włączająca

       

      Adresaci spotkania: pedagodzy, pedagodzy specjalni, psycholodzy, zainteresowani dyrektorzy

      Termin: 04.01.2023 r., godz. 10:30  (ŚRODA)

      Miejsce: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (wejście przez szatnię Szkoły Podstawowej nr 47)

      Program spotkania:

      10.30

      Przywitanie

      10.40 – 11.40

      ABC Empatii – Edukacja włączająca. Przedstawienie projektu –
      p. Magdalena Michalska. Czepczyński Family Foundation

      11.40 – 11.55

      Przerwa

      11.55 – 12.40

      Jak realizować projekt – dobra praktyka. Przedstawienie przykładowego scenariusza – p. Marta Lipińska - pedagog w Szkole Podstawowej  nr 33
      z Oddziałami Specjalnymi im. A Mickiewicza  w Sosnowcu

      12.40

      Pytania

       

      W wydarzeniu będzie brała udział pani Senator RP Joanna Sekuła

      Spotkanie jest bezpłatne

      Formularz zapisu: https://forms.gle/5J7PZkd6MTwzfmoT9

       

      ABC-Empatii - edukacja włączająca - Projekt

      Założenia projektu:

      pokazanie świata, w którym wszystkie dzieci zasługują na takie samo traktowanie, bez względu na ich stan zdrowia,

      wytłumaczenie językiem dziecka na czym polegają różne niepełnosprawności i schorzenia oraz objaśnienie związanych z nimi różnic w codziennym funkcjonowaniu,

      uwrażliwienie dzieci na inny niż ich własny stan zdrowia,

      kształtowanie pozytywnych postaw wśród dzieci i ich rodziców,

      wsparcie metodyczne nauczycieli, wychowawców, opiekunów i wyposażenie ich w wartościowe materiały edukacyjne,

      wsparcie rodziców i opiekunów, wyposażenie ich w narzędzie do rozmowy z dziećmi,

      nawiązanie długofalowej współpracy z organizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami działających w obszarze niepełnosprawności.

       

      Książka „ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami”  jest kontynuacją przygód Zosi i Maksa znanych już dzieciom z „ABC ekonomii…”. 

       

      ABC-Empatii idealnie wpisuje się w politykę oświatową Ministerstwa Edukacji Narodowej na aktualny rok szkolny (2022/2023), która kładzie nacisk na działania wychowawcze szkoły (wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych). 

      Bohaterowie, o rok starsi, jako pierwszoklasiści doświadczają niecodziennych sytuacji, z których wynoszą ważne życiowe lekcje. Poznają kolegów i koleżanki, mierzących się z niepełnosprawnościami i schorzeniami. Nowe relacje i doświadczenia uczą naszych młodych bohaterów empatii i tolerancji.


      Program kierowany do dzieci w wieku 5-11 lat

       

    • Szkolenie ONLINE: Nowe zasady oceny pracy nauczycieli. Termin 04.10.2022 r. (wtorek) godz. 13.00
     • Szkolenie ONLINE: Nowe zasady oceny pracy nauczycieli. Termin 04.10.2022 r. (wtorek) godz. 13.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Nowe zasady oceny pracy nauczycieli

       

      Adresaci: Dyrektorzy szkół, nauczyciele, organy prowadzące szkoły i placówki

      Prowadzący szkolenie: dr Dariusz Dwojewski

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      1. Oceny związane z awansem zawodowym nauczycieli
       1. Oceny cząstkowe przy zmianie miejsca pracy
       2. Oceny w drugim i ostatnim roku przygotowania do zawodu nauczyciela
       3. Ocena nauczyciela mianowanego
      2. Zwykły tryb dokonywania oceny pracy
       1. Organy uprawnione do inicjowania procedury oceny pracy
       2. Termin dokonania oceny i skutki jego przekroczenia
       3. Organy wystawiające opinię o pracy nauczyciela
      3. Kryteria oceny pracy nauczycieli
       1. Kryteria obowiązkowe i dodatkowe - analiza
       2. Ustalanie oceny – wymagania punktowe
       3. Procedura oceny pracy – projekt oceny i zapoznanie z nim nauczyciela
       4. Karta oceny pracy
      4. Odwołanie od oceny pracy
       1. Termin i procedura wniesienia odwołania
       2. Obowiązki dyrektora związane z przekazaniem odwołania
       3. Rozpatrzenie odwołania przez zespół oceniający
       4. Możliwe rozstrzygnięcia
      5. Ocena pracy dyrektora
       1. Organy oceniające i zasady współpracy między nimi
       2. Kryteria oceny pracy dyrektora – prowadzącego zajęcia i zwolnionego z obowiązku prowadzenia zajęć
       3. Punktacja
      6. Wniosek o ponowne ustalenie oceny dyrektora
       1. Skład zespołu oceniającego
       2. Procedura i terminy
       3. Rozstrzygnięcia.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 04.10.2022 r. (wtorek) godz. 13.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • szkolenie ONLINE: Matematyka w działaniu – gry i zabawy rozwijające myślenie matematyczne. Termin 07.12.2022 r. (środa) godz. 17.00
     • szkolenie ONLINE: Matematyka w działaniu – gry i zabawy rozwijające myślenie matematyczne. Termin 07.12.2022 r. (środa) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Matematyka w działaniu – gry i zabawy rozwijające myślenie matematyczne

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

      Prowadzący szkolenie: Elżbieta Brol

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Cele edukacji matematycznej, czyli podstawa programowa.
      • Dlaczego matematyka jest coraz mniej zrozumiała dla uczniów?
      • Pozwólmy dzieciom działać - dziecięce strategie rozwiązywania zadań, przykłady zadań, gier i zabaw matematycznych.
      • Od bezmyślnego liczenia do rozwoju myślenia abstrakcyjnego - rozwój myślenia matematycznego.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 07.12.2022 r. (środa) godz. 17.00                                                                                                                  

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • OTWARCIE SEZONU TEATRALNEGO DLA NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK w ramach Laboratorium Pedagogiki Teatru. Moduł I
     • OTWARCIE SEZONU TEATRALNEGO DLA NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK w ramach Laboratorium Pedagogiki Teatru. Moduł I

     • OTWARCIE SEZONU TEATRALNEGO DLA NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK

      w ramach Laboratorium Pedagogiki Teatru. Moduł I

      Wszystkie osoby związane z oświatą zapraszamy na inaugurację kolejnego sezonu współpracy Teatru Zagłębia i szkół.

      Wszystkie osoby związane z oświatą zapraszamy na inaugurację kolejnego sezonu współpracy Teatru Zagłębia i szkół. W tym roku nasz zespół poświęca szczególną uwagę gronu pedagogicznemu oraz uczniom i uczennicom, podejmując inicjatywy rozwijające zarówno dorosłych, jak i dzieci oraz młodzież. Przy okazji wydarzenia przedstawimy całoroczną ofertę edukacyjną Teatru Zagłębia oraz zaprosimy do udziału w kolejnych inicjatywach związanych z Laboratorium Pedagogiki Teatru, czyli kursem doskonalącym nauczycieli, pedagogów, animatorów kultury.

      Do zobaczenia w teatrze 24 września 2022!

      Program wydarzenia:

      11:30-14:30 – „ABC pedagogiki teatru – warsztat do spektaklu”

      Warsztaty towarzyszące spektaklowi to jedna z najbardziej charakterystycznych propozycji pedagogiki teatru. Przed spektaklem często służą pobudzeniu uważności, po spektaklu – pomagają zmierzyć się ze swoimi myślami i pogłębić interpretację. Podczas spotkania w Teatrze Zagłębia odbędzie się warsztat przed spektaklem „Edyp”. Zajęcia staną się platformą prezentacji narzędzi służących przygotowaniu tego typu działań w szkole.

      Prowadzenie: Justyna Czarnota

       

      15:00-16:30 – „Nie mam siły”, czyli rozmowa o wypaleniu i jak mu zaradzić

      W sektorach oświaty i kultury, wrzesień to czas powrotu do szkół i rozpoczynania wielu nowych projektów. Wchodzimy – jako nauczyciele, artyści, instruktorzy teatralni – w czas wymagający aktywowania wielu zasobów energetycznych, poznawczych i emocjonalnych. Tę okoliczność potraktujemy jako punkt wyjścia do refleksji nad kondycją pracowników oświaty i kadr kultury, wśród których wypalenie zawodowe to coraz powszechniejszy problem. Podczas dyskusji zastanowimy się, w jaki sposób można korzystać z narzędzi pedagogiki teatru, by odświeżać kreatywność liderów i liderek grup. Porozmawiamy również o tym, jak w swoją codzienną praktykę zawodową wdrażać profilaktykę przeciw wypaleniu zawodowemu.

      Dyskusja z udziałem osób pracujących, współpracujących lub bezpośrednio wywodzących się ze środowiska kultury i oświaty.

      Goście panelu: Justyna Czarnota, Tomasz Wojtasik

      Prowadzenie: Agata Kędzia

       

      16:30-17:00 – prezentacja oferty Teatru Zagłębia dla szkół

      17:00-18:00 – przerwa kawowa, przekąski

      18:00 – spektakl „Król Edyp” w reż. Radosława Rychcika

       

      INFORMACJE ORGANIZACYJNE

      Koszt udziału w całym wydarzeniu: 50 zł (uczestnictwo w warsztatach upoważnia do darmowego udziału w spektaklu).

      Wstęp na dyskusję „Nie mam siły” jest wolny dla wszystkich zainteresowanych, ale wymaga wypełnienia formularza.

      Na spektakl można wybrać się także niezależnie od poprzedzających go wydarzeń, koszt biletu dla nauczycieli i nauczycielek to 30 zł.

      Zapisy odbywają się poprzez formularz: https://forms.gle/xWWcYxUmBJUKvrLw8

      Formularz zostanie aktywowany 1 września. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Po otrzymaniu zgłoszeń, ze wszystkimi osobami skontaktujemy się mailowo, podając szczegóły dotyczące wpłat.

       

      Informacji udziela koordynatorka: Agata Kędzia, edukacja@teatrzaglebia.pl, 883500915

       

      Justyna Czarnota – pedagożka teatru, trenerka i menagerka kultury. Od 6 lat kieruje Działem Pedagogiki Teatru w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego. Znawczyni współczesnego teatru dla dzieci, młodzieży i rodzin, interesują ją szczególnie przedstawienia eksperymentujące z pozycją widza. Jako pedagożka teatru regularnie prowadzi warsztaty i projektuje materiały edukacyjne do spektakli.

       Tomasz Wojtasik – psycholog, nauczyciel dyplomowany, konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach, zajmuje się edukacją zdrowotną i promocją zdrowia, arteterapią, profilaktyką HIV/AIDS oraz edukacją seksualną, członek Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego projekt Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie, prowadzi szkolenia (warsztaty, treningi, seminaria) dla nauczycieli z zakresu komunikacji interpersonalnej, procesu grupowego, edukacji zdrowotnej, radzenia sobie ze stresem oraz wypaleniem zawodowym. Certyfikowany Edukator Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie, absolwent Szkoły Trenerów dla Nauczycieli Województwa Śląskiego (Fundacja IBRAS), absolwent Szkoły Trenerów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (Weź kurs na wielokulturowość II), trener edukacji Hero Imagination Project Prof. Philipa Zimbardo.

       

      Wydarzenia zaplanowane na 24 września są elementem modułu I Laboratorium Pedagogiki Teatru. O module II więcej przeczytasz tutaj: www.teatrzaglebia.pl/laboratorium-pedagogiki-teatru/

       

      Organizatorami kursu są Teatr Zagłębia i Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, które przygotuje certyfikaty za udział w warsztacie.

      Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

       

    • Szkolenie stacjonarne: Odpowiedzialność kierowników jednostek za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Termin 28 września 2022 r. godz. 8.30-13.00 Miejsce szkolenia: Aula Centrum Usług Wspólnych, ul. S. Staszica 62, Sosnowiec
     • Szkolenie stacjonarne: Odpowiedzialność kierowników jednostek za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Termin 28 września 2022 r. godz. 8.30-13.00 Miejsce szkolenia: Aula Centrum Usług Wspólnych, ul. S. Staszica 62, Sosnowiec

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Odpowiedzialność kierowników jednostek za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
       

      Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy

      Prowadzący szkolenie: dr Andrzej Gorczynski

      Czas trwania szkolenia:  5 godzin dydaktycznych

       

      Główne treści szkolenia:

      1. Zarządzanie finansami publicznymi w oświacie:
       1. plan finansowy jednostki budżetowej (budżetowych jednostek oświatowych),
       2. odpowiedzialność kierownika jednostki oraz innych osób gospodarującymi publicznymi środkami finansowymi.
       3. wydzielony rachunek dochodów, plan dochodów a plan wydatków, procedura WRD.
      2. Ustawa o finansach publicznych:
       1. ustawa o finansach publicznych a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – wybrane zagadnienia.
      3.  Kontrola zarządcza - sygnalnie - czym jest i jak jest wdrażana? 
      4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
       1. charakterystyka czynów
       2. umyślność, nieumyślność zachowania, zasady odpowiedzialności kierownika jednostki zaliczanej do sektora  finansów publicznych,
       3. przedawnienie oraz zatarcie ukarania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
       4.  kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  i dyrektywy ich  wymiaru
      • przebieg postępowania  (procedura),
      • rejestr prawomocnych orzeczeń o odpowiedzialności  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (zakres informacji,  konsekwencje wpisu, tryb zasięgania informacji z rejestru),
      • orzecznictwo Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach  o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych  (wybrane przypadki).
      1. Praktyczne wskazówki dla kierownika jednostki sektora finansów publicznych (dyrektora).
      2. Odpowiedzi na pytania

       

      Miejsce szkolenia: Aula Centrum Usług Wspólnych, ul. S. Staszica 62, Sosnowiec

      Data i godzina realizacji szkolenia: 28 września 2022 r. godz. 8.30-13.00

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł


      Zgłoszenia poprzez link: https://forms.gle/j1EKMXtiQW5Nfn5v7

       

    • I Regionalny Konkurs Plastyczno-Literacko-Fotograficzny „Z książką mi zawsze po drodze”.
     • I Regionalny Konkurs Plastyczno-Literacko-Fotograficzny „Z książką mi zawsze po drodze”.

     • II Regionalny Konkurs

      Plastyczno-Literacko-Fotograficzny

      „Z książką mi zawsze po drodze”
       

       

      Organizator:

      Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. A. Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej

       

      Partnerzy i Patroni:

      Szkoła Podstawowa nr 22 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Dąbrowie Górnicze,

      Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu,

      Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej, Filia nr 5,

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu,

      Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach,

      Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Sosnowcu,

      Kino Helios w Dąbrowie Górniczej.


      Cele:
      - Promocja czytelnictwa oraz rozwijanie kultury czytelniczej i wrażliwości dzieci i młodzieży;

      - Rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych;

      - Rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych i kreatywności;

       

      Adresaci konkursu:

      Uczniowie z zagłębiowskich szkół podstawowych.

      Konkurs jest jednoetapowy.

       

      Zadania konkursowe:

      *dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej: przygotowanie pracy plastycznej - Plakat wykonany dowolną techniką w wymiarze A3 promujący czytanie (hasło roku 2022 – musi być elementem pracy: GDYBYM BYŁA/BYŁ KSIĄŻKĄ).

      *dla uczniów IV-VI szkoły podstawowej: wykonanie zdjęcia techniką dowolną, zdjęcie powinna pokazywać, że czytanie w domu, miejscach publicznych (tj. szkoła, ulica, park, sklep, itp.) to przyjemność i atrakcyjna forma rozrywki wypełniająca wolny czas.

       

      *dla uczniów VII-VIII klas szkoły podstawowej: przygotowanie pracy plastycznej w formie pocztówki zawierającej życzenia do czytelnika od książki/bohatera/autora wykonanej dowolną  techniką w wymiarze A4.

       

      Każdy uczestnik konkursu (w każdej kategorii wiekowej)  może przedstawić maksymalnie
      1 pracę (plakat, pocztówkę, zdjęcie), która nie brała udziału w innych konkursach. Z jednej placówki może wziąć udział 3 uczniów z każdej kategorii wiekowej.

      Zdjęcia należy przesłać drogą elektroniczną na adres sp29kp@interia.pl z dopiskiem
      Z KSIĄŻKĄ MI ZAWSZE PO DRODZE. Plakaty oraz pocztówki powinny zostać dostarczone osobiście bądź przesłane pocztą tradycyjną. 

      Każda praca musi być zaopatrzona w następujące dane: imię, nazwisko, klasa, szkoła, kategoria wiekowa, ewentualnie tytuł pracy. Oświadczenie doklejone  do każdej pracy.

      Najlepsze prace zostaną nagrodzone a ich zdjęcia umieszczone na stronie internetowej szkoły
      z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora. Komisja konkursowa powołana przez organizatora, dokona oceny prac, biorąc pod uwagę : pomysłowość, ogólne wrażenie artystyczne, zgodność z tematem oraz wymaganiami dla danej kategorii

      Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu pełni praw autorskich do prezentowanej pracy oraz uzyskaniu zgody na publikację od osób znajdujących się na fotografii (dotyczy klas IV-VI) oraz zgody na umieszczenie danych na stronach internetowych, fb organizatorów, partnerów i patronów konkursu.

      Prace należy dostarczyć/przesłać do MBP Filia nr 5 ul. Al. J. Piłsudskiego 32 w godzinach jej pracy do 21.10.2022 r, wraz z wypełnionymi dołączonymi do Regulaminu Załącznikami.

      Wszystkie zgłoszone prace przechodzą na własność Organizatora.

      Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora głównego, czyli Szkoły Podstawowej nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. A. Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej  04.11.2022  r., a dyplomy i nagrody otrzymają wyłącznie laureaci pocztą na adres szkoły. Prezentacja nagrodzonych prace w formie wystawy odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filii nr 5 w Dąbrowie Górniczej.

      Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.

       

      Koordynator konkurs: Katarzyna Paliga

       

      Zapraszamy do udziału w konkursie!

       

    • Termin przenieiony na nowy rok kalendarzowy. Szkolenie online nt.: Prawidłowe rozliczanie projektów edukacyjnych (tzw. projekty miękkie – szkoleniowe, stażowe, edukacyjne).
     • Termin przenieiony na nowy rok kalendarzowy. Szkolenie online nt.: Prawidłowe rozliczanie projektów edukacyjnych (tzw. projekty miękkie – szkoleniowe, stażowe, edukacyjne).

     • Zapraszamy do udziału w szkoleniu online nt.: Prawidłowe rozliczanie projektów edukacyjnych

      (tzw. projekty miękkie – szkoleniowe, stażowe, edukacyjne)

       

      Program:

      Część pierwsza

      1. Projekty edukacyjne – rodzaje zadań a kategorie w budżecie.
      2. Wymogi w zakresie sprawozdawczości i właściwy obieg dokumentacji.
      3. Sposób rozliczania wynagrodzeń (pracownicy, podwykonawcy, nauczyciele, trenerzy, doradcy, opiekunowie stażystów).

      Część druga

      1. Sposób rozliczania zakupów – sprzęty, materiały dydaktyczne, wartości niematerialne i prawne, pomoce naukowe, elementy inwestycyjne.
      2. Wyjazdy, spotkania, wizyty, staże i inne innowacyjne formy szkoleniowo – doradcze – jak potwierdzać realizację i rozliczać.
      3. Na co zwracać uwagę? Różne konkursy a rodzaje wskaźników i sposobów rozliczeń.
      4. Procedury związane z rozliczeniami projektów.
      5. Sesja pytań i odpowiedzi.

      Adresaci: dyrektorzy/wicedyrektorzy sosnowieckich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, koordynatorzy projektów, pracownicy administracji

      Termin:

      Część pierwsza: poniedziałek- termin przenieiony na nowy rok kalendarzowy.przenieiony na nowy rok kalendarzowy.

      Część druga: czwartek  - 01.12.2022 godz. 8:30  -12:30

      Część trzecia: czwartek - 01.12.2022 godz. 14:00 – 16:00 konsultacje online dla chętnych osób

      Prowadząca: Monika Bezak

      Miejsce szkolenia: platforma MS Teams

      Koszt: 120 zł

      Link do zapisu: https://forms.gle/8d59NiqZq3t759yc8

       

       

    • Bezpłatne szkolenie online: Profilaktyka uzależnień behawioralnych i zachowań ryzykownych prezentowanych w sieci. Terminy: Część 1 – 06.10.2022 godz. 18.00 i Część 2 – 11.10.2022 godz. 18.00
     • Bezpłatne szkolenie online: Profilaktyka uzależnień behawioralnych i zachowań ryzykownych prezentowanych w sieci. Terminy: Część 1 – 06.10.2022 godz. 18.00 i Część 2 – 11.10.2022 godz. 18.00

     • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zaprasza
      na bezpłatne szkolenie online:

       

       Profilaktyka uzależnień behawioralnych
      i zachowań ryzykownych prezentowanych w sieci

       

      Realizacja priorytetów MEiN:

      2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację
      i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona
      i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

      7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych
      w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej,
      w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

       

      Terminy:

      Część 1 – 06.10.2022 r.(czwartek), godz. 18.00 – 20.15

      temat: Wirtualny świat dzieci i młodzieży - granice i możliwości
       

      Część 2 – 11.10.2022 r.(wtorek), godz. 18.00 – 20.15
      temat: Domowe zasady ekranowe

      Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec
       w ramach projektu „Nikt nie jest doskonały”.

      Miejsce: online, Livewebinar

      Liczba miejsc: 80

      Adresaci:

      • nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych, pracujący            w sosnowieckich szkołach/przedszkolach/placówkach oświatowych
      • rodzice - mieszkańcy Sosnowca

      Zapisy:

      Dla nauczycieli: https://forms.gle/G7JvkQt9cNgAgt579

       

      Dla rodziców: https://forms.gle/ChjLHayvcWqm6ffT8

       

      PROGRAM SZKOLENIA:

      1. Gry i serwisy społecznościowe popularne wśród dzieci i młodzieży.

      2. Media społecznościowe a zdrowie psychiczne.

      3. Świat youtuberów a prezentowanie zachowań ryzykownych przez wirtualnych celebrytów.

      4. Ustawienia i tryb między innymi w takich grach jak Minecraft, Roblox, Fortnite, MSP, BSP, CS:GO.

      5. Jak zwrócić uwagę i czego unikać w budowaniu domowych zasad ekranowych.

      6. Jak i gdzie postawić bezpieczne granice dziecku, poruszającemu się po wirtualnym świecie.

       

      Prowadząca: KATARZYNA KUDYBA

      Pedagog i psycholog z trenerskim doświadczeniem zawodowym w obszarze profilaktyki uzależnień, nowych mediów i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W swojej praktyce zawodowej przeprowadziła kilka tysięcy godzin warsztatów, szkoleń, konsultacji skierowanych zarówno do osób dorosłych jak i do dzieci oraz młodzieży. Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, psychologii na SWPS
      w Katowicach, ukończyła także studia Social Media & Content Marketing na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie. Jednak, co najważniejsze, jest praktykiem i biegłym znawcą wirtualnej przestrzeni. Jej wykłady i warsztaty boleśnie uświadamiają nauczycielom
      i rodzicom, że często nie mamy pojęcia, w jakich wirtualnych światach poruszają się dzieci, już od wczesnego dzieciństwa. Po tych warsztatach świat staje się nieco inny…

       

    • Szkolenie online: ABC nauczyciela przedszkola/edukacji wczesnoszkolnej. Termin 19.10.2022 r. (środa) godz. 17.00
     • Szkolenie online: ABC nauczyciela przedszkola/edukacji wczesnoszkolnej. Termin 19.10.2022 r. (środa) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie online:

      ABC nauczyciela przedszkola/edukacji wczesnoszkolnej.
       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

      Prowadzący szkolenie: Elżbieta Brol

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

       

      Główne treści szkolenia:

      • Akty prawne w pracy nauczyciela.
      • Jak planować pracę w oparciu o podstawę programową?
      • Program, karty pracy, przewodniki metodyczne - czy ich potrzebujemy?
      • Plan pracy i jego znaczenie w placówce.
      • Dokumentacja niezbędna w przedszkolu/ szkole.
      • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez nauczyciela.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 19.10.2022 r. (środa) godz. 17.00

       

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

    • Ogólnopolska Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli „Kompetencje kluczowe XXI wieku - Fair Influencer”. Termin: 27.09.2022 r. Miejsce: Hotel Skaut - Park Śląski - Chorzów
     • Ogólnopolska Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli „Kompetencje kluczowe XXI wieku - Fair Influencer”. Termin: 27.09.2022 r. Miejsce: Hotel Skaut - Park Śląski - Chorzów

     •  

      Ogólnopolska Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli

      „Kompetencje kluczowe XXI wieku - Fair Influencer”

      realizowana w ramach projektu międzynarodowego Erasmus+

      „EU WISE – Young Citizens & Consumers”

      Hotel Skaut  - Park Śląski - Chorzów

      Organizatorzy konferencji:

      • Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu
      • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

      Termin: 27.09.2022 /wtorek/  9.00 - 13.00

      Miejsce: Hotel Skaut  - Park Śląski - Chorzów

      Program konferencji

      8.30  9.00

      Rejestracja gości. Powitalna kawa.

      9.00 9.15

      Otwarcie konferencji - przywitanie gości

      Tadeusz Makulski – Prezes PSSH

      Dorota Szewczyk – Dyrektorka CDN w Sosnowcu

      9.15 – 9:35

      Priorytet: Wykorzystywanie technologii do wsparcia umiejętności metodycznych nauczycieli materiały informacyjno - komunikacyjne

      Prezentacja filmów kampanijnych – Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu

      9.35 10.10

      Projekt EU WISE jako przykład wsparcia edukacji informatycznej i medialnej - uczniowskie dobre praktyki

      10.10 –11:00

      Priorytet: Kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

      Wykład interaktywny „Fair Influencer” - Joanna Waszkowska

      11.00 11.30

      Przerwa kawowa

      11.30-12.30

      Priorytet: Podnoszenie jakości kształcenia

      Panel dyskusyjny: Uczenie przez działanie. Wyzwania edukacyjne i organizacyjne 

      Moderatorka: Dorota Szewczyk

      12.30 12.45

      Podsumowanie konferencji

      13.00 14.00

      Lunch

      Pobierz program konferencji PDF

      Potwierdzenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza KLIKNIJ

      Kontakt do organizatorów:  Dorota Szewczyk tel. 600 035 223

       

      KONFERENCJA JEST ZGODNA Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2022/2023

       

      Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych – konkurs „Edukacja globalna 2021” www.gov.pl/polskapomoc

       

      Placówki uczestniczące w projekcie Erasmus+ „EU WISE – Young Citizens & Consumers”:

      • Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich;
      • Zespół  Szkół  Cogito w  Siemianowicach Śląskich;
      • III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach;
      • VI Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku;
      • Zespół Szkół nr 1 w Działdowie;
      • XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie;
      • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

       

       

    • ODWOŁANE szkolenie online: Założenia edukacji włączającej jako edukacji dostępnej dla każdej osoby uczącej się. Termin 18.10.2022 godz. 17.00
     • ODWOŁANE szkolenie online: Założenia edukacji włączającej jako edukacji dostępnej dla każdej osoby uczącej się. Termin 18.10.2022 godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie online:

       

      Założenia edukacji włączającej jako edukacji dostępnej dla każdej osoby uczącej się.

       

      SZKOLENIE ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2022/2023

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Prowadzący szkolenie: Elżbieta Modrzewska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

       

      Główne treści szkolenia:

       

      1. Model edukacji włączającej i wymiary dostępności edukacji.
      2. Zadania nauczycieli i specjalistów we wdrażaniu edukacji włączającej.
      3. Klasyfikacja ICF jako sposób opisu funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnymi pozaszkolnym (zalety podejścia biopsychospołecznego).
      4. Zmiana sposobu oceny potrzeb dzieci i uczniów oraz planowania, udzielania i oceny efektywności udzielanego wsparcia oraz sposobu finansowania zadań w tym zakresie.
      5. Nowa rola szkoły i placówki specjalnej w zakresie wspierania przedszkoli i szkół ogólnodostępnych i integracyjnych.
      6. Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: SZKOLENIE ODWOŁANE.

       

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • ODWOŁANE Szkolenie online: Mutyzm wybiórczy – lęk, który odbiera głos. Postępowanie terapeutyczne w przebiegu zdiagnozowanego mutyzmu wybiórczego. Termin 30 września 2022 (piątek) godz. 16.30
     • ODWOŁANE Szkolenie online: Mutyzm wybiórczy – lęk, który odbiera głos. Postępowanie terapeutyczne w przebiegu zdiagnozowanego mutyzmu wybiórczego. Termin 30 września 2022 (piątek) godz. 16.30

     • Zapraszamy na szkolenie online:

      Mutyzm wybiórczy – lęk, który odbiera głos.
      Postępowanie terapeutyczne w przebiegu zdiagnozowanego mutyzmu wybiórczego.

       

      SZKOLENIE ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2022/2023

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, logopedzi, nauczyciele uczący w klasach 4-8, pedagodzy, psycholodzy, rodzice, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

       

      Prowadzący szkolenie: Małgorzata Worytko

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

       

      Główne treści szkolenia:

      • Mutyzm wybiórczy (MW) - co to jest?
      • Analiza podejścia do tematu w różnych nurtach światowych
      • Czynniki sprzyjające występowaniu MW 
      • Nurty w terapii MW 
      • Techniki behawioralne w terapii mutyzmu 
      • Schematy postępowania z dzieckiem z MW.

      Data i godzina realizacji szkolenia: SZKOLENIE ODWOŁANE
       

      Miejsce szkolenia: ONLINE - platforma LIVE WEBINAR

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 80 zł

    • ODWOŁANE szkolenie stacjonarne: Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek.Termin 21 października 2022 (PIĄTEK) godz. 16.30
     • ODWOŁANE szkolenie stacjonarne: Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek.Termin 21 października 2022 (PIĄTEK) godz. 16.30

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne

       

      Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek

       

      SZKOLENIE ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2022/2023

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, logopedzi, nauczyciele uczący w klasach 4-8, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

       

      Prowadzący szkolenie: Małgorzata Worytko 

       

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

       

      Główne treści szkolenia:

       

      1. Diagnoza logopedyczna.
      2. Wywoływanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji
      • samogłosek
      • spółgłosek wargowych (m, f, w),
      • spółgłosek przedniojęzykowych (t, d, n, l)

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: ODWOŁANE SZKOLENIE
       

      Miejsce szkolenia: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 100 zł

       

    • Szkolenie online dla realizatorów programu Golden five
     • Szkolenie online dla realizatorów programu Golden five

     • CDN w Sosnowcu oraz ROM-E Metis w Katowicach serdecznie zapraszają nauczycieli na szkolenie ONLINE dla realizatorów programu Golden five

       

      Cel:

      • wdrożenie programu w szkole;
      • wspieranie osiągnięć szkolnych i rozwoju osobistego uczniów;
      • zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie radzenia sobie ze zróżnicowaniem w klasie;
      • poprawa klimatu społecznego w klasie;
      • wzmocnienie zachowań prospołecznych uczniów;
      • wzmocnienie relacji szkoły z rodzicami.

      O programie: https://www.ore.edu.pl/2010/05/wiadomosci-ogolne/

      Adresaci programu:
      nauczyciele, zwłaszcza wychowawcy uczniów w wieku 11–15 lat.

       

      Liczba godzin 12 h + superwizje

       

      Miejsce: online platforma LiveWebinar

      Koszt: bezpłatne, liczba miejsc ograniczona

      Prowadzenie:
      Magdalena Wieczorek - ROM-E Metis  w Katowicach

      Dorota Szewczyk - CDN w Sosnowcu

       

      Zapisy na stronie: link do zapisu wkrótce

       

       

    • AMBASADORZY I AMBASADORKI BAŚNI ANDERSENA. Kampania teatralno-czytelnicza.
     • AMBASADORZY I AMBASADORKI BAŚNI ANDERSENA. Kampania teatralno-czytelnicza.

     • AMBASADORZY I AMBASADORKI BAŚNI ANDERSENA

      Kampania teatralno-czytelnicza Zespół Teatru Zagłębia i twórcy spektaklu „Baśnie Andersena” pragną zaprosić chętne nauczycielki i chętnych nauczycieli do udziału w kampanii teatralno-czytelniczej „Ambasadorzy i Ambasadorki Baśni”. Poprzez kampanię chcemy promować czytelnictwo, uwalniać dziecięcą wyobraźnię oraz zachęcać do opowiadania historii w ramach międzypokoleniowych działań twórczych. Działanie jest skierowane także do animatorów i animatorek kultury oraz wszystkich chętnych osób pracujących z dziećmi.

      Aby zyskać tytuł Ambasadora lub Ambasadorki Baśni, należy:

      1. Wziąć udział w warsztacie prowadzonym przez dramaturżkę i pedagożkę teatru Dorotę Kowalkowską oraz psychologa Macieja Jonka, współtwórcę spektaklu i konsultanta działań teatralnych dla dzieci. Warsztat odbędzie się 10 września w godz. 12:00-15:00. Tego samego dnia, o godz. 16:00, odbędzie się pokaz spektaklu. Koszt udziału w warsztatach i spektaklu: 50 zł (bufet kawowy w cenie). Warsztaty przeznaczone dla osób zainteresowanych prowadzeniem działań twórczych, inspirowanych tematami andersenowskich baśni. Warsztat pokazuje, jak korzystać z baśni w oparciu o aktualną wiedzę z zakresu psychologii rozwoju, tak by pomagać młodym ludziom nazywać i przeżywać emocje. Zastanowimy się także nad tym, w jaki sposób można pogłębiać rozumienie baśniowych zdarzeń tak, by ich odbiorcy potrafili wyciągać z nich wnioski do własnego życia.

      2. Do końca 2022 roku przeprowadzić lekcję/warsztaty na temat baśni Andersena – można to zrobić podczas godziny wychowawczej, lekcji polskiego lub podczas dodatkowych zajęć (zachęcamy do skorzystania z teatralnego zeszytu inspiracji). 3. Zabrać uczniów i uczennice do Teatru Zagłębia na spektakl „Baśnie Andersena”. Terminy jesiennych pokazów: 4, 5, 6 października oraz 22, 23 listopada, godz. 10:00. Dla Ambasadorów i Ambasadorek mamy: 1. Otwarte podwójne zaproszenie na jeden z wybranych spektakli z repertuaru Teatru Zagłębia. 2. Baśniowy certyfikat i paczkę gadżetów teatralnych!

      3. Oficjalne listowne podziękowanie Dyrekcji teatru, złożone na ręce Dyrekcji szkoły.

      4. Dla chętnych osób – udział w materiale wideo, który będzie częścią kampanii promocyjnej Teatru Zagłębia. Terminy pokazów „Baśni Andersena”: 4, 5, 6 października oraz 22, 23 listopada, godz. 10:00.

      Szczegółowe informacje: Agata Kędzia, edukacja@teatrzaglebia.pl, 883500915

      Zapisy odbywają się poprzez formularz:

      https://docs.google.com/forms/d/1TS2Fj7FvKn1grj5ar87ic9BnFoEO0cVqxnJLH1oxAY/edit?edit_requested=true

      Partnerem wydarzenia jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, które przygotuje dla uczestniczek i uczestników specjalne zaświadczenia.

    • Szkolenie online: Zintegrowana klasa czyli wszystko o relacjach w edukacji. Termin 12.10.2022 godz. 17.00
     • Szkolenie online: Zintegrowana klasa czyli wszystko o relacjach w edukacji. Termin 12.10.2022 godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie online:

       

      Zintegrowana klasa czyli wszystko o relacjach w edukacji.
       

      SZKOLENIE ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2022/2023

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

      Prowadzący szkolenie: Elżbieta Brol

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

       

      Główne treści szkolenia:

      • Relacje w edukacji - dlaczego są tak ważne?
      • Badania potwierdzające skuteczność budowania relacji.
      • Rola nauczyciela w budowaniu relacji.
      • Propozycje zabaw i ćwiczeń integrujących, uczących współpracy, wprowadzenie zasad
       w klasie, budowanie samoakceptacji i praktykowanie wdzięczności.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 12.10.2022  godz. 17.00

       

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • ODWOŁANE Szkolenie stacjonarne: Owady, robaki i inne stworzenia – papieroplastyka. Korelacja plastyki i przyrody.
     • ODWOŁANE Szkolenie stacjonarne: Owady, robaki i inne stworzenia – papieroplastyka. Korelacja plastyki i przyrody.

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

       

      Owady, robaki i inne stworzenia – papieroplastyka. Korelacja plastyki i przyrody.
       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Prowadzący szkolenie: Sylwia Nowak

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

       

      Główne treści szkolenia:

       

      • Wprowadzenie (cel i metody, prezentacja przykładów, materiałów, zasady BHP).
      • Prezentacja pomysłów kreatywnego wykorzystania papieru i środków plastycznych.
      • Przygotowanie do warsztatu.
      • Wykonanie modeli owadów i innych stworzeń.
      • Korekta prac, ekspozycja prac, porządkowanie stanowiska pracy, dokumentacja.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: SZKOLENIE ODWOŁANE

      o dokładnym terminie uczestnik zostanie poinformowany mailem – ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI PROSIMY O KLIKNIĘCIE W LINK I WYPEŁNIENIE FORMULARZA

       

      https://forms.gle/H6LX2PJhq3uvt4GL6

       

      Miejsce szkolenia: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł (w tym materiały plastyczne).