• ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: 1. Praca z filmem na zdalnych lekcjach wychowawczych – wprowadzenie teoretyczne. 2. Zdalna godzina wychowawcza z filmem w praktyce – temat: Jak się motywować do nauki? Termin: 24.11.2020 r. (wtorek) godz. 17.00 nauczyciele klas 1-4 szkoły podstawowej.
     • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: 1. Praca z filmem na zdalnych lekcjach wychowawczych – wprowadzenie teoretyczne. 2. Zdalna godzina wychowawcza z filmem w praktyce – temat: Jak się motywować do nauki? Termin: 24.11.2020 r. (wtorek) godz. 17.00 nauczyciele klas 1-4 szkoły podstawowej.

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      1. Praca z filmem na zdalnych lekcjach wychowawczych – wprowadzenie teoretyczne.

      2. Zdalna godzina wychowawcza z filmem w praktyce  – temat: Jak się motywować do nauki? 

       

      Adresaci: nauczyciele klas 1-4 szkoły podstawowej

      Prowadzący szkolenie: dr Joanna Zabłocka-Skorek

      Filmoznawczyni, edukatorka, certyfikowana trenerka PISF i CEO w zakresie edukacji filmowej, dyrektor Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej i Społecznej „KinoSzkoła”, Prezes Fundacji
      „KinoSzkoła”, autorka licznych wystąpień i publikacji z zakresu edukacji medialnej.
      Od 2001 roku zajmuje się edukacją filmowo-medialną dzieci i dorosłych – początkowo prowadziła zajęcia
      w kinach na Śląsku, a od 2006 roku tworzyła repertuar i koordynowała pięcioma edycjami Multimedialnego Programu Edukacyjnego realizowanego przez Apollo Film w miastach województwa małopolskiego.
       W 2011 roku stworzyła Ogólnopolski Interdyscyplinarny Projekt Edukacji Medialnej „KinoSzkoła”,
      w którym obecnie uczestniczy prawie 300 tysięcy uczniów w ponad 70 miastach na terenie całej Polski. Corocznie program „KinoSzkoła” jest rekomendowany przez Centralny Gabinet Edukacji Filmowej w Łodzi,
       a zgodność z podstawą programową i jakość zawartości merytorycznej gwarantowane
      są przez Certyfikat Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego.
      W 2014 roku za program KinoSzkoła otrzymała nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii edukacja młodego widza, a w 2016 roku Honorowy Złoty Bilet (przyznawany przez Stowarzyszenie Kina Polskie) za wybitne zasługi w upowszechnianiu kultury filmowej w Polsce. W 2020 roku została Stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne + 15 min. przerwy

      Główne treści szkolenia

      Dzieło filmowe to doskonałe narzędzie nie tylko edukacyjne, lecz również wspierające procesy wychowawcze. W trakcie recepcji tekstu odbiorca, dzięki procesowi projekcji-identyfikacji, utożsamia się z bohaterem, a tym samym może przepracować własne lęki, wzmocnić swój system wartości, kształtować empatię i relacje społeczne. Wychowawca, mając pełną świadomość znaczenia roli filmu w procesie kształtowania systemu aksjonormatywnego, może wspierać swoich podopiecznych w procesie wychowania „do wartości”.

      W pierwszej części webinarium, skoncentrujemy się na teoretycznych podstawach aksjologicznej edukacji audiowizualnej, by w drugiej części przenieść wiedzę teoretyczną na praktykę pracy z filmem na godzinie wychowawczej, poświęconej motywowaniu uczniów do samodzielnej nauki.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 24.11.2020 r.(wtorek) godz. 17.00

                                                                                                                             

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie online: Spotkanie z uWażnością termin 02.11.2020 r. godz.17.30-19.00
     • Szkolenie online: Spotkanie z uWażnością termin 02.11.2020 r. godz.17.30-19.00

     • Zapraszamy na szkolenie online.: Spotkanie z uWażnością.

      Wrzesień za nami. W tym roku podwójnie trudny z powodu panującej pandemii. Dlatego zapytaj samą siebie:

      • Kiedy ostatni raz bez wyrzutów sumienia zadbałaś o siebie?
      • Kiedy znalazłaś czas na odpoczynek?
      • Kiedy zatroszczyłaś się o siebie bez pośpiechu i  tak, jak lubisz?

      Jesteś WAŻNA! Pamiętasz o tym?

      Jeśli chcesz sobie o tym przypomnieć, zapraszam na spotkanie, podczas którego doświadczysz wpływu uważności na swój dobrostan:

      • Docenimy wartość i rolę oddechu.
      • Z życzliwą troską zadbamy o zmęczone i spięte ciało.
      • Zajmiemy się niespokojnym umysłem.
      • Popraktykujemy wdzięczność i życzliwość

      Prowadząca: Ewelina Adamczyk

      Inwestycja: 40 zł    Termin: 02.11.2020 r. godz.17.30-19.00

      Adresaci: zainteresowani nauczyciele

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

      Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

       

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: Bajkoterapia w praktyce. Od pomysłu do realizacji. Termin: 24.11.2020 r. (wtorek) godz. 17.00
     • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: Bajkoterapia w praktyce. Od pomysłu do realizacji. Termin: 24.11.2020 r. (wtorek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Bajkoterapia w praktyce. Od pomysłu do realizacji.

       

      Adresaci: Nauczyciele przedszkoli oraz wszystkich typów szkół .

      Prowadzący szkolenie: Monika Ostrowska-Cichy  

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Czym jest biblioterapia?
      • Czy to nowa metoda pracy?
      • Czym różni się biblioterapia rozwojowa od biblioterapii klinicznej?
      • Czym jest bajkoterapia?
      • „Akcja pisania Bajek”
      • Skąd pomysł na taką akcję?
      • Jak zaangażować innych?
      • Jak zdobyć fundusze na wydanie książki?

      Data i godzina realizacji szkolenia: 24.11.2020 r.(wtorek) godz. 17.00                                                                                                                

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Szkolenie online.: Funkcjonowanie jednostek oświatowych w czasie epidemii. Termin: 20.11.2020 r. godz. 10:00-12:15
     • Szkolenie online.: Funkcjonowanie jednostek oświatowych w czasie epidemii. Termin: 20.11.2020 r. godz. 10:00-12:15

     • Zapraszamy na szkolenie online.:
      Funkcjonowanie jednostek oświatowych w czasie epidemii.

      Główne treści szkolenia:

      1.  Funkcjonowanie szkół w czasie ograniczeń epidemicznych:

      • Organizacja zdalnego nauczania
      • Kiedy nauczanie stacjonarne
      • Działanie świetlicy szkolnej
      • Funkcjonowanie przedszkoli

      2. Wynagrodzenia pracowników a praca zdalna:

      • Organizowanie pracy zdalnej dla pracowników niepedagogicznych
      • Praca zdalna nauczycieli
      • Kwarantanna a praca zdalna – obowiązek czy uprawnienie
      • Wynagrodzenie pracownika w czasie kwarantanny a zasiłek chorobowy
      • Zgłaszanie kwarantanny – kiedy decyzja a kiedy oświadczenie
      • Jakie dodatki przysługują pracownikom placówek oświatowych za pracę zdalną a jakie za pozostawanie w gotowości do pracy?
      • Czy nauczycielom należy wypłacać dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy?
      • Czy wypłacamy dodatek za wychowawstwo?

      3. Urlopy i zwolnienia od pracy:

      • Kiedy można polecić pracownikowi wykorzystanie urlopu?
      • Zmiany w planach urlopowych

      4. Rozliczenie i ewidencjonowanie czasu pracy w placówkach oświatowych:

      • Jak ewidencjonować czas pracy pracowników, którzy pracują zdalnie
      • Czy za dni gotowości do pracy pracownik powinien podpisywać listę obecności?
      • Czy w pracy zdalnej nauczycieli można wypłacać nadgodziny?
      • Czy i w jakiej formie pracodawca może wydać zarządzenie o ewidencjonowaniu czasu pracy?

      5. Zatrudnianie i zwalnianie w okresie epidemii:

      • Czy można zatrudniać nowych pracowników w obecnej sytuacji?
      • Czy można zwolnić pracownika obsługi, dla którego nie ma pracy?

      6. Badania profilaktyczne:

      • Obowiązkowe badania;  Brak możliwość realizacji badań z powodu zamknięcia przychodni
      • Możliwość dodatkowego skierowania pracownika na badania


      Data i godzina realizacji szkolenia: 20.11.2020 r., godz. 10:00-12:15

      Wykładowca:

      Dariusz Dwojewski – dr nauk prawnych – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych

      Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/przedszkoli i placówek oświatowych

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne


      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany 19.11.2020 r. link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 140 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl


    • ODWOŁANE Szkolenie online. Stacjonarnie, hybrydowo, zdalnie - jak wspierać ucznia w zmieniających się warunkach kształcenia. Potrzeby psychologiczne, rozwojowe i edukacyjne uczniów w okresie pandemii. Termin 24.11.2020 godz. 17.00
     • ODWOŁANE Szkolenie online. Stacjonarnie, hybrydowo, zdalnie - jak wspierać ucznia w zmieniających się warunkach kształcenia. Potrzeby psychologiczne, rozwojowe i edukacyjne uczniów w okresie pandemii. Termin 24.11.2020 godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Stacjonarnie, hybrydowo, zdalnie

      - jak wspierać ucznia w zmieniających się warunkach kształcenia. Potrzeby psychologiczne, rozwojowe i edukacyjne uczniów
      w okresie pandemii.


      Adresaci: Dyrektorzy, nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy

      Prowadzący szkolenie: Sabina Muller

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktycznych

      Główne treści szkolenia

      • Scharakteryzowanie sytuacji związanej z epidemią, izolacją i kształceniem na odległość – dotychczasowe doświadczenia.
      • Określenie zagrożeń i trudności, jakie mogą towarzyszyć uczniom, w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną i możliwą czasową zmianą trybu kształcenia. 
      • Sposoby na rozpoznanie sytuacji oraz udzielanie pomocy.
      • Interwencja w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ucznia.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 24.11.2020 godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 


    • Szkolenie ONLINE: Opiekun stażu. Termin: 03.11.2020 r.(wtorek) godz.17.00
     • Szkolenie ONLINE: Opiekun stażu. Termin: 03.11.2020 r.(wtorek) godz.17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Opiekun stażu.

      Adresaci: opiekunowie stażu .

      Prowadzący szkolenie: ks. dr Michał Borda.

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne.

      Główne treści szkolenia:

      • Akty prawne dotyczące awansu zawodowego.
      • Zasady współpracy między opiekunem stażu  a nauczycielem odbywającym straż.
      • Sposoby dokumentowania współpracy.
      • Komunikacja interpersonalna

      Data i godzina realizacji szkolenia: 03.11.2020r. godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł


      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 


    • Szkolenie ONLINE (bezpłatne): Uczeń z doświadczeniem migracji. Termin 24.11.2020 cz.1 godz. 17.15 i 25.11.2020 cz.2 godz. 17.15
     • Szkolenie ONLINE (bezpłatne): Uczeń z doświadczeniem migracji. Termin 24.11.2020 cz.1 godz. 17.15 i 25.11.2020 cz.2 godz. 17.15

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE (szkolenie bezpłatne):

      Uczeń z doświadczeniem migracji.

      Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych.

      Prowadzący szkolenie: Anna Dzięgiel

      Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych (2x4h).

      Główne treści szkolenia:

      • Uczeń z doświadczeniem migracji – charakterystyka problemów.
      • Formy pomocy w przepisach prawa oświatowego.
      • Prezentacja metod nauczania języka edukacji szkolnej na lekcjach różnych przedmiotów.
      • Praca z uczniem z doświadczeniem migracji w praktyce – wymiana praktyk i refleksji.

      Data i godzina realizacji szkolenia:  24.11.2020 cz.1 godz. 17.15

                                                              25.11.2020 cz.2 godz. 17.15

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

      Link do zapisu: https://forms.gle/K7gyVdVVz2ZkDTZg7

      Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      •   Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.
    • Szkolenie ONLINE: Stres w zawodzie nauczyciela – jak sobie z nim radzić. Termin: 03.11.2020 r.(wtorek) godz.17.00
     • Szkolenie ONLINE: Stres w zawodzie nauczyciela – jak sobie z nim radzić. Termin: 03.11.2020 r.(wtorek) godz.17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Stres w zawodzie nauczyciela – jak sobie z nim radzić.

       

      Adresaci: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie .

      Prowadzący szkolenie: Żaneta Rachwaniec

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

      Główne treści szkolenia:

      • Przyczyny stresu
      • Objawy psychofizjologiczne stresu
      • Diagnoza indywidualnego stylu radzenia sobie ze stresem
      • Trening antystresowy

       Data i godzina realizacji szkolenia: 03.11.2020r. godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Zdalne nauczanie języka angielskiego. Termin: 20.11.2020 r. (piątek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Zdalne nauczanie języka angielskiego. Termin: 20.11.2020 r. (piątek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Zdalne nauczanie  języka angielskiego.


      Adresaci: nauczyciele języka angielskiego.

      Prowadzący szkolenie: Joanna Mazur

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne.

      Główne treści szkolenia

      • Wybrane narzędzia, aplikacje i strony internetowe przydatne w nauczaniu zdalnym lub blended learning.
      •  Praktyczne ćwiczenia w nauczaniu poszczególnych elementów języka angielskiego: słownictwa, gramatyki, rozumienia ze słuchu, czytania, pisania i mówienia

      Data i godzina realizacji szkolenia:  20.11.2020 r.(piątek) godz. 17.00                                                                                                                 

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 


    • Szkolenie online. Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej zgodnie z RODO. Termin 08.09.2020 r. godz. 16:00
     • Szkolenie online. Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej zgodnie z RODO. Termin 08.09.2020 r. godz. 16:00

     • Zapraszamy na szkolenie online.:

      Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej zgodnie z RODO.

       

      Prowadzenie: Mariusz Wilkus

      Adresaci: dyrektorzy, pracownicy administracji oraz wszyscy zainteresowani nauczyciele

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Program:

      Moduł I: Najważniejsze dane osobowe przetwarzane w placówce oświatowej

      1. Dane osobowe przetwarzane w placówce oświatowej,

      1.1.  dane ucznia, rodzica - pobieranie, przechowywanie, klauzula informacyjna, zgody na przetwarzanie danych osobowych, udostępnianie, powierzanie,.

      1.2.  dane nauczycieli i innych pracowników - pobieranie, przechowywanie, klauzula informacyjna, zgody na przetwarzanie danych osobowych, udostępnianie, powierzanie,

      Moduł II: Szczególne zabezpieczenie danych wrażliwych

      1. Różnica pomiędzy danymi sensytywnymi, a zwykłymi?

      2. Zasady przetwarzania danych osobowych w placówce oświatowej (bezpieczeństwo fizyczne i bezpieczeństwo dokumentacji elektronicznej).

      Moduł III: Dokumentacja związana z przetwarzaniem danych

      1. Rejestr czynności przetwarzania danych

      2. Polityki bezpieczeństwa

      3. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym

      4. Rejestr incydentów bezpieczeństwa.

      5.  Monitoring wizyjny w placówce oświatowej, a wytyczne RODO i PUODO.

      6.  Realizacja praw osoby której dane dotyczą.

      7. Prawo do bycia zapomnianym a wizerunek dziecka na stronie internetowej, w social media, katalogach i folderach reklamowych.

      Moduł IV: Administrator danych osobowych w placówce oświatowej

      i jego obowiązki w świetle RODO.

       

      1. Dyrektor placówki oświatowej jako ADO,

      2. Procedura nadawania, określania zakresu i ewidencjonowania upoważnień do przetwarzania danych osobowych,

      3.  Obowiązek:

      3.1.  rejestracji czynności przetwarzania danych osobowych,

      3.2.  dopełnienia zachowania nowych elementów przewidzianych w RODO dla umów powierzenia i podpowierzenia, zmiana w odpowiedzialności procesora – kontrahenta,

      3.3.  powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w jednostce (dawnego ABI) w publicznej placówce

      3.4.  oceny skutków w zakresie ochrony danych osobowych

      3.5.  uwzględnienia ochrony danych osobowych w fazie projektowania

      3.6.  w zakresie wdrożenia procedur bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i ich przestrzegania w placówce oświatowej

      3.7.  w zakresie szkoleń pracowniczych z zakresu ochrony danych osobowych - dokumentacja szkoleń

      4. Obowiązek informacyjny, a udostępnianie danych osobowych dzieci, nauczycieli pozostałych pracowników, współpraca z rodzicami, innymi uprawnionymi organami (Sądy, organ prowadzący, kuratorzy itd.).

      Moduł V: Sankcje

      1. Kryteria nakładania kar pieniężnych

      2. Kary PUODO nałożone na placówki oświatowe

      Moduł VI: Case study przetwarzania danych osobowych w placówce oświatowej

      1.  Jak zabezpieczyć na co dzień dokumentację danej grupy: dzienniki, karty obserwacji, dokumentację placówki oświatowej w sytuacjach, gdy nauczyciel musi wyjść z sali?

      2.  Gdzie przechowywać wyżej wymienione dokumenty – w placówce oświatowej nie ma pokoju nauczycielskiego lub jest nieczynny?

      3.  Czy potrzebne są zgody osób trzecich odbierających dziecko, na umieszczanie i przetwarzanie ich danych na upoważnieniu?

      4.  Czy szafki w szatni można podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka?

      5.  Czy listy zapisów na ferie itp. posiadające imię i nazwisko dziecka można wywieszać na tablicach przy grupach?

      6.  Jak przekazywać rodzicom dokumentację dziecka?

      7.  Jakie zbiory danych osobowych powinna mieć dana grupa? Jak mają wyglądać takie dokumenty?

      8.  Jak podpisywać prace dziecięce, itp.?

      9. Kiedy wolno pracownikom placówki oświatowej podać dane dziecka bez zgody opiekunów prawnych, a kiedy musi być ich zgoda?

      Moduł VII: Dyskusja, pytania

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 8 września 2020 r. godz. 16:00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Przeniesione na II semestr 2020/2021 Szkolenie ONLINE: Gry jako narzędzie edukacyjne w zdalnej (i nie tylko) pracy logopedy.
     • Przeniesione na II semestr 2020/2021 Szkolenie ONLINE: Gry jako narzędzie edukacyjne w zdalnej (i nie tylko) pracy logopedy.

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Gry jako narzędzie edukacyjne w zdalnej
      (i nie tylko) pracy logopedy.

       

      Adresaci: Logopedzi.

      Prowadzący szkolenie: dr Kamila Kuros-Kowalska

      Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych (2 x 3h)

      Główne treści szkolenia

      • Gra a zabawa.
      •  Mechanika charakterystyczna dla gier.
      •  Zajęcia logopedyczne a gamifikacja.
      •  Poznanie różnych aplikacji, które mogą okazać się przydatne w pracy logopedy.
      • Praktyczne ćwiczenia – tworzenie gier w celu wykorzystania ich podczas terapii logopedycznej.

      Data i godzina realizacji szkolenia: PRZENIESIONE NA II SEMESTR 2020/2021

                                                                    

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 120 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • ZMIANA terminu na II semestr w roku szkolnym 2020/2021 szkolenie stacjonarne dla realizatorów PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO UNPLUGGED.
     • ZMIANA terminu na II semestr w roku szkolnym 2020/2021 szkolenie stacjonarne dla realizatorów PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO UNPLUGGED.

     • Zapraszamy na szkolenie dla realizatorów PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO UNPLUGGED.

      Celem głównym programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) przez młodzież w wieku 12-14 lat. „Unplugged” jest programem profilaktycznym, który oparty jest na strategii Wszechstronnego Wpływu Społecznego (CSI). Podstawy teoretyczne wywodzą się z teorii uodparniania postaw McGuire, teorii uzasadnionego działania Ajzena i Fishbeina oraz teorii społecznego uczenia się Bandury. Teorie te opierają się na założeniu, że zachowanie człowieka determinowane jest przez wpływ takich czynników, jak: postawy, normy społeczne, modelowanie, presja grupy. W myśl tych teorii ludzie decydując się na określone zachowania kierują się subiektywnymi przekonaniami na temat tego, co myślą i w jaki sposób się zachowują inni członkowie grupy. Subiektywne przekonania o postawach innych ludzi nie odzwierciedlają stanu faktycznego i przybierają postać tzw. błędnych przekonań normatywnych. Według wyżej wymienionych teorii to, czy podjęte zostaną przez jednostkę zachowania prozdrowotne lub ryzykowne w dużej mierze zależy od tego, które z tych zachowań postrzegane są jako powszechne
      i akceptowane społecznie. Postrzeganie zachowań ryzykownych takich, jak np. używanie substancji psychoaktywnych, jako dominujących i akceptowanych społecznie sprzyja nasilaniu się tego rodzaju zachowań problemowych. Natomiast przekonanie o małym rozpowszechnieniu zachowań prozdrowotnych zniechęca jednostki do angażowania się w zachowania korzystne dla ich zdrowia.

      https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/unplugged,41

      Adresaci: zainteresowani nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy

      Prowadzenie: Dorota Szewczyk - certyfikowana trenerka.

       

      Program szkolenia:

       

      1. Podstawy profilaktyki uzależnień w oparciu o model wpływów społecznych.
      2. Założenia teoretyczne programu Unplugged.
      3. Struktura i komponenty programu.
      4. Metodyka wprowadzania interaktywnych zajęć z uczniami oraz z rodzicami.
      5. Zasady wdrażania programu w szkole.

       

      Czas trwania warsztatu: 18 h;

      Data i godzina realizacji szkolenia:  ZMIANA TERMINU NA DRUGI SEMESTR

      Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

      Koszt szkolenia: 120 zł

       

       

    • Kurs języka angielskiego online poziom początkujący lub średniozaawansowany.
     • Kurs języka angielskiego online poziom początkujący lub średniozaawansowany.

     • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
      zaprasza do udziału w:  Kursie języka angielskiego.

       

      Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych.

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      POZIOM POCZĄTKUJĄCY

      GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

      Poziom początkujący – przeznaczony jest dla osób, które dopiero rozpoczynają przygodę
      z językiem angielskim. Na zajęciach nacisk położony jest głównie na komunikację werbalną i przełamanie bariery językowej. Kursanci poznają także podstawowe zagadnienia gramatyczne oraz ciekawostki kulturowe krajów anglojęzycznych.

      JA-1a / Język angielski (poziom początkujący).

      I semestr 30 h  (2 h x 15 raz w tygodniu).

      Koszt kursu: grupa:  7-12 osób / 510 zł za semestr.         

      Koszty zakupu podręcznika i ćwiczeń po stronie uczestnika.

       

      POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY

      GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

      Poziom średniozaawansowany – przeznaczony jest dla osób, które znają język angielski na poziomie początkującym. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności swobodnej komunikacji w języku angielskim oraz poszerzanie znajomości słownictwa i gramatyki. Nacisk położony jest na ćwiczenie praktycznych umiejętności językowych. Zajęcia wzbogacone są o elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych oraz przygotowanie do egzaminu PTE z języka angielskiego.

      JA-2a / Język angielski (poziom średniozaawansowany).

      I semestr 30 h (2 h x 15 raz w tygodniu).

      Koszt kursu: grupa:  7-12 osób / 510 zł za semestr          
      Koszty zakupu podręcznika i ćwiczeń po stronie uczestnika.

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Szkolenie ONLINE: Symptomy ryzyka dysleksji i dyskalkulii. Termin: 5.11.2020 r. godz.17.00
     • Szkolenie ONLINE: Symptomy ryzyka dysleksji i dyskalkulii. Termin: 5.11.2020 r. godz.17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Symptomy ryzyka dysleksji i dyskalkulii.

       

      Adresaci: nauczyciele: żłobków, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej

      Prowadzący szkolenie: Joanna Gwóźdż

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Ryzyko dysleksji u małego dziecka – na co zwrócić uwagę?
      • Trudności w nabywaniu umiejętności matematycznych – czy to już dyskalkulia?

      Data i godzina realizacji szkolenia: 5.11.2020r. godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać   na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie online. Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek. Termin 23.10.2020 (piątek) godz. 16.00
     • Szkolenie online. Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek. Termin 23.10.2020 (piątek) godz. 16.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek.

       

      Adresaci: Logopedzi – zwłaszcza rozpoczynający pracę w zawodzie, osoby będące w trakcie studiów logopedycznych.

      Prowadzący szkolenie: Małgorzata Worytko

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      1. Diagnoza logopedyczna.
      2. Wywoływanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji
      • samogłosek  
      • spółgłosek wargowych (m, f, w),
      • spółgłosek przedniojęzykowych (t, d, n, l)

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 23.10.2020 (piątek) godz. 16.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 100 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie online. Mosty zamiast murów – komunikacja z trudnym uczniem i trudnym rodzicem – trening komunikacji. Termin 19.10.2020 r. (poniedziałek) godz. 16.00
     • Szkolenie online. Mosty zamiast murów – komunikacja z trudnym uczniem i trudnym rodzicem – trening komunikacji. Termin 19.10.2020 r. (poniedziałek) godz. 16.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Mosty zamiast murów – komunikacja
      z trudnym uczniem i trudnym rodzicem – trening komunikacji.


      Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych.

      Prowadzący szkolenie: Żaneta Rachwaniec

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktycznych

      Główne treści szkolenia

      • Trening komunikacji, czyli jak znaleźć wspólny język
      • Przyczyny braku porozumienia
      • Asertywność, agresja, uległość
      • Kijem czy marchewką? - o motywowaniu
      • Język szakala i język żyrafy

      Data i godzina realizacji szkolenia: 19.10.2020 r. (poniedziałek) godz. 16.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 


    • Szkolenie online. Integracja sensoryczna/przetwarzanie sensoryczne - co to takiego? Termin 22.10.2020 r. (czwartek) godz. 16.00
     • Szkolenie online. Integracja sensoryczna/przetwarzanie sensoryczne - co to takiego? Termin 22.10.2020 r. (czwartek) godz. 16.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Integracja sensoryczna/przetwarzanie sensoryczne - co to takiego?

       

      Adresaci: Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, terapeuci WWR, psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi, terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci, rodzice, studenci

      Prowadzący szkolenie: Agata Hesse-Szymonowicz

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia:

      • Ogólne wiadomości nt. przetwarzania sensorycznego (nomenklatura, klasyfikacja, diagnostyka).
      • Funkcjonowanie poszczególnych zmysłów oraz ich dysfunkcje (dotyk, wzrok, słuch, układ przedsionkowy, propriocepcja,  układ interoceptywny, węch, smak).
      • Przyczyny zaburzeń przetwarzania sensorycznego.
      • Proces terapii - najważniejsze aspekty.
      • Współpraca w prowadzeniu terapii dziecka przez zespół specjalistów, nauczyciela-wychowawcę, rodziców.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 22.10.2020 r. (czwartek) godz. 16.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 80 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej zgodnie z RODO. Nowe wyzwania! Termin: 12.11.2020 r. (czwartek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej zgodnie z RODO. Nowe wyzwania! Termin: 12.11.2020 r. (czwartek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej zgodnie z RODO. Nowe wyzwania!


      Adresaci: nauczyciele, pracownicy administracji.

      Prowadzący szkolenie: Mariusz Wilkus

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

      Główne treści szkolenia

      Moduł I: Najważniejsze dane osobowe przetwarzane w placówce oświatowej

      •  Dane osobowe przetwarzane w placówce oświatowej, dane ucznia, rodzica- pobieranie, przechowywanie, klauzula informacyjna, zgody na przetwarzanie danych osobowych, udostępnianie, powierzanie, dane nauczycieli i innych pracowników- pobieranie, przechowywanie, klauzula informacyjna, zgody na przetwarzanie danych osobowych, udostępnianie, powierzanie,

      Moduł II: Szczególne zabezpieczenie danych wrażliwych

      • Różnica pomiędzy danymi sensytywnymi, a zwykłymi?
      • Zasady przetwarzania danych osobowych w placówce oświatowej ( bezpieczeństwo fizyczne i bezpieczeństwo dokumentacji elektronicznej).

      Moduł III: Dokumentacja związana z przetwarzaniem danych. Korzystanie z nowoczesnych pomocy naukowych. Nagrywanie zajęć, uczniów (podopiecznych). E-dziennik (nowe wskazówki) - Nowość!!!

      • Rejestr czynności przetwarzania danych
      • Polityki bezpieczeństwa
      • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym 4.Rejestr incydentów bezpieczeństwa.
      • Monitoring wizyjny w placówce oświatowej, a wytyczne RODO i PUODO.
      • Realizacja praw osoby której dane dotyczą.
      • Prawo do bycia zapomnianym a wizerunek dziecka na stronie internetowej, w socialmedia, katalogach i folderach reklamowych.

      Moduł IV: Administrator danych osobowych w placówce oświatowej i jego obowiązki
      w świetle RODO. Wyzwania przed placówkami – zadania i wskazówki dla nauczycieli, opiekunów – Nowość!!!

      • Dyrektor placówki oświatowej jako ADO,
      • Procedura nadawania, określania zakresu i ewidencjonowania upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
      • Obowiązek: rejestracji czynności przetwarzania danych osobowych, dopełnienia zachowania nowych elementów przewidzianych w RODO dla umów powierzenia i podpowierzenia, zmiana w odpowiedzialności procesora – kontrahenta,
      • powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w jednostce ( dawnego ABI) w publicznej placówce
      • oceny skutków w zakresie ochrony danych osobowych
      • uwzględnienia ochrony danych osobowych fazie projektowania
      • w zakresie wdrożenia procedur bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i ich przestrzegania w placówce oświatowej
      • w zakresie szkoleń pracowniczych z zakresu ochrony danych osobowych- dokumentacja szkoleń.
      • Obowiązek informacyjny, a udostępnianie danych osobowych dzieci, nauczycieli pozostałych pracowników, współpraca z rodzicami, innymi uprawnionymi organami (Sądy, organ prowadzący, kuratorzy itd.).

      Moduł VI.: Informowanie o zakażeniu koronawirusem Sars- Covid 19 - Nowość!!!

      Moduł VII: Sankcje

      • Kryteria nakładania kar pieniężnych
      • Kary PUODO nałożone na placówki oświatowe
      • Moduł VIII: Case study przetwarzania danych osobowych w placówce oświatowej
      • Jak zabezpieczyć na co dzień dokumentację danej grupy: dzienniki, karty obserwacji, dokumentację placówki oświatowej w sytuacjach, gdy nauczyciel musi wyjść z sali?
      • Gdzie przechowywać wyżej wymienione dokumenty – w placówce oświatowej nie ma pokoju nauczycielskiego lub jest nieczynny?
      •  Czy potrzebne są zgody osób trzecich odbierających dziecko, na umieszczanie i przetwarzanie ich danych na upoważnieniu ?
      • Czy szafki w szatni można podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka?
      • Czy listy zapisów na ferie itp. posiadające imię i nazwisko dziecka można wywieszać na tablicach przy grupach?
      • Jak przekazywać rodzicom dokumentację dziecka?
      • Jakie zbiory danych osobowych powinna mieć dana grupa? Jak maja wyglądać takie dokumenty?
      • Jak podpisywać prace dziecięce, itp.?
      • Kiedy wolno pracownikom placówki oświatowej podać dane dziecka bez zgody opiekunów prawnych, a kiedy musi być ich zgoda?

      Moduł IX: Dyskusja, pytania.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 12.11.2020 r.(czwartek) godz. 17.00

                                                                                                                             

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł


      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl


    • Szkolenie online: Nowe zasady organizacji pracy szkół i przedszkoli a zatrudnianie i wynagradzanie pracowników. Termin 27.10.2020 r., godz. 10:00-12:15
     • Szkolenie online: Nowe zasady organizacji pracy szkół i przedszkoli a zatrudnianie i wynagradzanie pracowników. Termin 27.10.2020 r., godz. 10:00-12:15


     • Zapraszamy na szkolenie online.:

      Nowe zasady organizacji pracy szkół i przedszkoli
      a zatrudnianie i wynagradzanie pracowników.

      Główne treści szkolenia:

      1. Funkcjonowanie szkół w strefie czerwonej i żółtej:
       1. zdalne nauczanie w strefie czerwonej (kogo dotyczy, jak zorganizować),
       2. nauka hybrydowa w strefie żółtej (zasady).
      2. Wynagrodzenia pracowników a praca zdalna.
      3. Organizowanie pracy zdalnej dla pracowników niepedagogicznych.
      4. Praca zdalna nauczycieli.
      5. Kwarantanna a praca zdalna – obowiązek czy uprawnienie.
      6. Wynagrodzenie pracownika w czasie kwarantanny:
       1. Jakie dodatki przysługują pracownikom placówek oświatowych za pracę zdalną a jakie za pozostawanie w gotowości do pracy?
       2. Czy nauczycielom należy wypłacać dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy?
       3. Czy wypłacamy dodatek za wychowawstwo?
      7. Urlopy i zwolnienia od prac:
       1. Kiedy można polecić pracownikowi wykorzystanie urlopu?
       2. Zmiany w planach urlopowych.
      8. Opieka na dziecko a praca zdalna;  Zasiłek opiekuńcz:
       1. Zatrudnianie i zwalnianie w okresie epidemii.
       2. Czy można zatrudniać nowych pracowników w obecnej sytuacji?
       3. Czy można zwolnić pracownika obsługi, dla którego nie ma pracy?
      9. Badania profilaktyczne:
       1. Obowiązkowe badania; 
       2. Brak możliwość realizacji badań z powodu zamknięcia przychodni;
       3. Możliwość dodatkowego skierowania pracownika na badania.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 27.10.2020 r., godz. 10:00-12:15

      Wykładowca:

      Dariusz Dwojewski – dr nauk prawnych – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych

      Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/przedszkoli i placówek oświatowych

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne


      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany 26.10.2020 r. link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 140 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl