• Szkolenie ONLINE: ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W OŚWIACIE - z uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych. Termin 23.11.2021 r. (wtorek) godz. 9.00
     • Szkolenie ONLINE: ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W OŚWIACIE - z uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych. Termin 23.11.2021 r. (wtorek) godz. 9.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
      W OŚWIACIE - z uwzględnieniem zasad
      ochrony danych osobowych.


       Adresaci: Dyrektorzy szkół, nauczyciele, jednostki samorządowe obsługujące szkoły

      Prowadzący szkolenie: dr  Dariusz Dwojewski

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      1. Tworzenie Funduszu Świadczeń Socjalnych w jednostkach oświatowych
       1. obliczanie odpisów na nauczycieli czynnych i emerytów
       2. odpisy na pracowników niepedagogicznych
      2. Uprawnieni do korzystania z Funduszu,
        1. Pracownicy (problematyka pracowników zatrudnionych u kilku pracodawców, zakres uprawnień małżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy),
        2. Emeryci i renciści (zasady korzystania),
        3. Członkowie rodzin uprawnieni do korzystania z Funduszu Socjalnego
        4. Możliwość rozszerzenia uprawnień na inne osoby
        5. Zasady podziału środków ZFŚS

      3.   Prowadzenie wspólnej działalności socjalnej

                     a. podstawy i korzyści centralizacji Funduszu (możliwość uniknięcia podwójnego korzystania ze świadczeń pracowników zatrudnionych w kilku placówkach)

                     b. umowa o wspólnej działalności socjalnej – wymagania treści

                     c. najczęściej występujące błędy

      4.   Zakres świadczeń przyznawanych z ZFŚS

                           a.     Pojęcie działalności socjalnej

       1. Świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku (problematyka imprez masowych)
       2. problem świadczeń urlopowych dla nauczycieli
       3. Pomoc materialna (rzeczowa i finansowa)
       4. Pożyczki mieszkaniowe
      1. Kryteria przyznawania świadczeń
        1. Konieczność szczegółowej regulacji kryteriów
        2. Problematyka ustalania dochodu na osobę w rodzinie
        3. Świadczenia 500+ a kryterium socjalne
        4. Skutki nieprzestrzegania kryteriów socjalnych
        5.  Kryteria socjalne przy udziale w imprezach finansowanych z ZFŚS (wycieczki, spotkania, itp.)  w świetle najnowszego orzecznictwa i interpretacji skarbowych
      2. Problematyka ochrony danych osobowych w administrowaniu ZFŚS
       1. Zbieranie danych osobowych,
       2. Dokumentowanie sytuacji socjalnej,
       3. Okres przechowywania dokumentacji
      3. Podatki i składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń socjalnych
       1. Zwolnienia podatkowe w związku z epidemią
       2. Interpretacje izb skarbowych
       3. Kontrole ZUS
      4. Odpowiedzialność za nieprawidłowości w administrowaniu Funduszem
       1. Przepisy karne
       2. Skutki naruszenia przepisów o składkach ZUS (bezpodstawne zwolnienie ze składek)
       3. Zwrot nieprawidłowo wydatkowanych należności na Fundusz – zasady postępowania sądowego, orzecznictwo
      5. Odpowiedzi na pytania uczestników

      Data i godzina realizacji szkolenia: 23.11.2021 r. (wtorek) godz. 9.00     

      Dariusz Dwojewski – dr nauk prawnych – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych

                                                                                                                 

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 


    • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.: Wirtualny świat dzieci i młodzieży – granice i możliwości. Szkolenie jest finansowane ze środków Gminy Sosnowiec w ramach projektu miejskiego Nikt nie jest doskonały. Termin: Grupa 1 – 19.10 i 29.10.2021 r., godz. 18.00 – 20.15 (cz.1 i cz.2) Grupa 2 – 9.11 i 22.11.2021 r., godz. 18.00 -20.15 (cz.1 i cz.2)
     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.: Wirtualny świat dzieci i młodzieży – granice i możliwości. Szkolenie jest finansowane ze środków Gminy Sosnowiec w ramach projektu miejskiego Nikt nie jest doskonały. Termin: Grupa 1 – 19.10 i 29.10.2021 r., godz. 18.00 – 20.15 (cz.1 i cz.2) Grupa 2 – 9.11 i 22.11.2021 r., godz. 18.00 -20.15 (cz.1 i cz.2)

     •  

      Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.:
      Wirtualny świat dzieci i młodzieży – granice i możliwości

      Szkolenie jest finansowane ze środków Gminy Sosnowiec w ramach projektu miejskiego Nikt nie jest doskonały

       

      Adresat:

      • nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych pracujący w sosnowieckich szkołach/przedszkolach/placówkach oświatowych
      • rodzice uczniów (mieszkańcy Sosnowca)

      Miejsce: online; platforma LiveWebinar

      Liczba osób: 90

      Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne
      Forma realizacji: wykład interaktywny

      Część 1 - Temat: Nowe media a zachowania ryzykowne u młodzieży szkolnej. Profilaktyka uzależnień behawioralnych i cyberprzemocy.

      Internet jest oceanem pozytywnych możliwości. Niestety, stał się także miejscem, w którym płynie strumień frustracji i złości, mogący dotknąć każdego z nas. Nadawcy krzywdzących, wirtualnych wypowiedzi mają poczucie bezkarności, które pozornie daje im szklany ekran smartfona. Już nie chodzi, jak kiedyś myśleliśmy, o poczucie anonimowości u hejterów, a raczej o styl bycia, sposób na zdobycie popularności dzięki wulgarnemu prezentowaniu się w sieci. Realizacja disschallenge dla wielu nastolatków stała się normą. Wirtualna „melina” wpycha się w naszą codzienność i może mieć duży wpływ na Twoje dziecko. Powinniśmy pamiętać, że dla dzieci niejednokrotnie zachowania z przestrzeni wirtualnej są przenoszone do rzeczywistego ich funkcjonowania. Spotkanie ma na celu wskazać, że nie musimy być bezradni. Warto posiadać wiedzę, znać i stosować narzędzia, mające na celu działania profilaktyczne skupiające się na przeciwdziałaniu temu zjawisku.

      Program:

      • TikToker, Youtuer, Influencer, Streamer, popularni wśród dzieci a mający na nie niewłaściwy wpływ.
      • Najpopularniejsze aplikacje i serwisy społecznościowe oraz zagrożenia, jakie może na nich spotkać ich użytkownik.
      • Mechanizm działania najpopularniejszych gier wśród dzieci.
      • Badania wskazujące wpływ wysokich technologii na mózg.
      • Jak i gdzie postawić bezpieczne granice dziecku, poruszającemu się po wirtualnym świecie.
      • Co można zrobić, aby dziecko było bezpieczne w Internecie.

      Część 2 – Temat: Bezpieczeństwo młodzieży szkolonej a domowe zasady ekranowe

      Młodzież bez odpowiedniej opieki rodzicielskiej w wirtualnym świecie, zaobserwowane tam zachowania może przenosić do swoich codziennych relacji. Dlatego tak ważnym jest wprowadzenie przez rodziców zasad korzystania z wysokich technologii w celu zniwelowania ryzykownych zachowań podejmowanych przez dzieci zarówno realnie, jak i wirtualnie. W 2011 r. Dimitri Christakis zaznaczył w trakcie wypowiedzi w TED Talk, że pierwszy kontakt z mediami cyfrowymi u dzieci przypada średnio na 4 miesiąc życia, kiedy potrafią już skupić wzrok. Dla wielu z nas zaskakujące jest, jak szybko dzieci, jakby intuicyjnie, potrafią obsługiwać sprzęty
      z dostępem do Internetu. Rodzice często są tymi umiejętnościami zachwyceni, co przekłada się niejednokrotnie na zgodę korzystania z sieci przez najmłodszych w każdej wolnej chwili. To powoduje, że smartfon w niektórych rodzinach jest jak koń trojański. Z początkowej fazy radości i ekscytacji, wprowadza w życie rozpacz, samotność
      i depresje. Następuje stopniowa destrukcja relacji za pośrednictwem tego małego urządzenia, tak łatwo przenikającego do naszej codzienności. Powoduje rozbicie relacji rodzinnych i w niektórych przypadkach wpływa na przesuwanie granic.

      Program:

      • Zachowania ryzykowne prezentowane w sieci a ich wpływ na postrzeganie świata przez dzieci.

      • Sposoby ochrony dzieci przed negatywnym wpływem treści wirtualnych na ich realne życie.

      • Co zrobić, aby cyberprzestrzeń nie stała się dla dzieci najważniejszym miejscem kreującym postawy.

      • Jak i gdzie postawić bezpieczne granice dziecku, poruszającemu się po wirtualnym świecie

      Termin:

      Grupa 1 – 19 i 29.10.2021 r., godz. 18.00 – 20.15 (cz.1 i cz.2)  brak miejsc

       

      Grupa 2 – 9.11 i 22.11.2021 r., godz. 18.00 -20.15 (cz.1 i cz.2)

      Prowadząca: KATARZYNA KUDYBA

      Pedagog i psycholog z trenerskim doświadczeniem zawodowym w obszarze profilaktyki uzależnień, nowych mediów i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W swojej praktyce zawodowej przeprowadziła kilka tysięcy godzin warsztatów, szkoleń, konsultacji skierowanych zarówno do osób dorosłych jak i do dzieci oraz młodzieży. Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, psychologii na SWPS w Katowicach, ukończyła także studia Social Media & Content Marketing na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie. Jednak, co najważniejsze, jest praktykiem i biegłym znawcą wirtualnej przestrzeni. Jej wykłady i warsztaty boleśnie uświadamiają Nauczycielom i Rodzicom, że często nie mamy pojęcia, w jakich wirtualnych światach poruszają się dzieci, już od wczesnego dzieciństwa. Po tych warsztatach świat staje się nieco inny…

       

      Zapisy:

      Formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli: https://forms.gle/gkuCzucFwvCWbSKJA

       

      Formularz zgłoszeniowy dla rodziców: https://forms.gle/jwE6GM5RLAZtWg7J9

       

       

      Warunki techniczne udziału:

      • dostęp do internetu.
      • zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie
       z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
    • Szkolenie ONLINE: Jak przygotować i przeprowadzić lekcje, aby pobudzić automotywację uczniów? Termin 25.11.2021 r. (czwartek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Jak przygotować i przeprowadzić lekcje, aby pobudzić automotywację uczniów? Termin 25.11.2021 r. (czwartek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Jak przygotować i przeprowadzić lekcje, aby pobudzić automotywację uczniów?

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

      Prowadzący szkolenie: Elżbieta Modrzewska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Czym jest uczenie się?
      • Rola emocji i stresu w procesie uczenia, czyli jak pobudzić automotywację uczniów?
      • Pamięć a techniki skutecznego uczenia się.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 25.11.2021 r. (czwartek) godz. 17.00                                                                                                            

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Bezpłatne szkolenie online: Dyskalkulia – co to takiego? Termin: 18.11.2021 (czwartek) godz. 17:00
     • Bezpłatne szkolenie online: Dyskalkulia – co to takiego? Termin: 18.11.2021 (czwartek) godz. 17:00

     • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1oraz Centrum Doskonalenia w Sosnowcu
      zapraszają na bezpłatne szkolenie ONLINE:

      Dyskalkulia – co to takiego?

       

      Adresaci: nauczyciele matematyki i innych przedmiotów ścisłych, pedagodzy, psycholodzy

       

      Czas trwania szkolenia: 1 godzina dydaktyczna

       

      Główne treści szkolenia:

      • Jakie mogą być przyczyny trudności w uczeniu się matematyki?
      • Co to jest dyskalkulia rozwojowa i jak często występuje?
      • Rozpoznawanie trudności w nauce matematyki – na co zwrócić uwagę?

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 18.11.2021 r. (czwartek) godz. 17:00-18.00

      Prowadzenie: Sylwia Jagieła
      Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Sosnowcu

       

      Miejsce: szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy

       

      Koszt szkolenia: szkolenie bezpłatne

      Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/cqBTxdg4SxWaSHzCA

       

       

    • Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych: Od małego świadomi ryzyka, bezpieczni do końca życia. Szkolenie dla nauczycieli termin 18 listopada 2021 r. (czwartek) o 14:00
     • Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych: Od małego świadomi ryzyka, bezpieczni do końca życia. Szkolenie dla nauczycieli termin 18 listopada 2021 r. (czwartek) o 14:00

     • Szanowni Państwo,

       

      serdecznie zapraszam uczniów i nauczycieli Państwa szkoły do udziału w kolejnej edycji Projektu z ZUS w tym konkursu, który pomaga młodzieży odnaleźć się w tematyce ubezpieczeń, składek
      i emerytur.  Od roku szkolnego 2021/2022 projekt objęli patronatem Minister Rodziny i Polityki Społecznej ora Minister Edukacji i Nauki.

      Gotowy projekt edukacyjny

      Projekt z ZUS to gotowy projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych. Uświadamia im podstawowe prawa i obowiązki, jakie ma każdy z nas, gdy pracuje lub prowadzi firmę.

      Zaletą Projektu z ZUS jest to, że może być prowadzony w każdym czasie (przez cały rok).

      Materiały dydaktyczne dla nauczycieli

      We współpracy z metodykiem nauczania przygotowaliśmy dla Państwa materiały dydaktyczne do lekcji o ubezpieczeniach społecznych. Mają one atrakcyjną dla uczniów formę. Jeżeli wyrazicie Państwo chęć wzięcia udziału w projekcie, otrzymacie Państwo od nas pakiet edukacyjny:

      • scenariusz lekcji,
      • prezentację,
      • kilkuminutowy film,
      • karty projektu,
      • arkusze ocen.

      Konkurs dla uczniów

      W ramach projektu organizujemy konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy, która wyjaśni dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne. Uczestnicy mogą wykonać film, plakat lub komiks.

      Pomimo nowej sytuacji, obostrzeń i wielu innych obowiązków, tj. zdalnego nauczania czy izolacji
      w domu, w ubiegłym roku szkolnym w konkursie „Projekt z ZUS” wzięło udział kilkuset uczniów
      z całej Polski.

      Uczniowie z roku na rok wykazują się coraz większą kreatywnością. 

       

      Harmonogram tegorocznej edycji konkursu w ramach Projektu z ZUS

      • I etap konkursu (szkolny):

      do 11 kwietnia 2022 r. – wyłonienie najlepszych prac przez komisje szkolne,

      do 2 kwietnia 2022 r. – dostarczenie najlepszych prac do komisji wojewódzkich;

      • II etap konkursu (wojewódzki):

      do 6 maja 2022 r. – wyłonienie najlepszych prac przez komisje wojewódzkie,

      13 maja 2022 r. – ogłoszenie na stronie www.zus.pl/edukacja autorów prac

        zakwalifikowanych do etapu centralnego;

      • III etap konkursu (centralny):

      3 czerwca 2022 r. – wyłonienie najlepszych prac przez komisje w Centrali ZUS,

      do 10 czerwca 2022 r. – ogłoszenie zwycięzców i publikacja najlepszych prac na

      www.zus.pl/edukacja

      Zgłoszenia do Projektu z ZUS

      Dla potwierdzenia chęci udziału w Projekcie proszę o wypełnienie Karty zgłoszenia szkoły
      do udziału w projekcie
      (w załączeniu). Skan wypełnionego i podpisanego zgłoszenia proszę odesłać  na adres e-mail (adriana.miroslawska@zus.pl)

      Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej: http://www.zus.pl/edukacja oraz https://www.zus.pl/edukacja/szkoly-podstawowe/projekt-z-zus

      Szkolenie dla nauczycieli

      Zainteresowanych projektem nauczycieli zapraszamy na spotkanie, podczas którego omówimy szczegółowe zasady związane z realizacją Projektu.

      Sytuacja epidemiologiczna w Polsce wymusiła na nas zmianę sposobu realizacji naszego szkolenia. W trosce o zdrowie nas wszystkich szkolenie przeprowadzimy w formie zdalnej.

      W tym roku szkolnym szkolenie organizujemy wspólnie z Centrum Doskonalenia Nauczycieli, dzięki czemu każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzyma zaświadczenie.

      Termin szkolenia: 18 listopada 2021 r. (czwartek) o 14:00

      Link do formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/JRWbZJBUq6d12YMW9

       

      Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielą:

      • Adriana Mirosławska – koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji,

      tel. 32 368 34 87, tel. kom. 727 690 481, e-mail: adriana.miroslawska@zus.pl

      lub

      • Joanna Pawlak – Naczelnik Wydziału Organizacji i Analiz,

      tel. 32 368 33 10, tel. kom. 502 006 482, e-mail: joanna.pawlak03@zus.pl

      Mamy nadzieję, że w tym roku szkolnym bez przeszkód uda nam się zrealizować naszą inicjatywę. Jeszcze raz zapraszamy do udziału.

       

    • szkolenie ONLINE: Nowe uzależnienia młodego pokolenia. Termin cz. I 15.11.2021 r. godz. 17.00, cz. II 16.11.2021 r. godz. 17.00
     • szkolenie ONLINE: Nowe uzależnienia młodego pokolenia. Termin cz. I 15.11.2021 r. godz. 17.00, cz. II 16.11.2021 r. godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Nowe uzależnienia młodego pokolenia

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

      Prowadzący szkolenie: Robert Modrzyński

      Czas trwania szkolenia: 2 x 3 godziny dydaktyczne (6 h)

      Główne treści szkolenia

      • Vaping i Juuling.
      • Wciągająca moda na e-papierosy.
      • Leki bez recepty. Tanie sposoby odurzania się.
      • E-narkotyki. Zabawy z dźwiękiem.
      • W nałogowej sieci mediów społecznościowych.
      • Smombie i nomofobia.
      • Nałogowe korzystanie ze smartfona.
      • Doping mózgu.
      • Leki nootropowe i inne neurostymulanty

      Data i godzina realizacji szkolenia: cz. I 15.11.2021 r.(poniedziałek) godz. 17.00           

                                       cz. II 16.11.2021 r. (wtorek) godz. 17.00                                                                                                      

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 120 zł

      Formularz zgłoszeniowy wiadomości należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Jak dbać o cyfrowy dobrostan uczniów? Termin 17.11.2021 r.(środa) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Jak dbać o cyfrowy dobrostan uczniów? Termin 17.11.2021 r.(środa) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Jak dbać o cyfrowy dobrostan uczniów?

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

      Prowadzący szkolenie: Agnieszka Bilska

      Czas trwania szkolenia: 2 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Cyfrowy dobrostan, higiena cyfrowa - czym są i dlaczego są ważne dla naszych uczniów.
      • Jak dbać o cyfrowy dobrostan - zasady i narzędzia.
      • Przykładowe aktywności/scenariusze zajęć do wykorzystania z uczniami.
        

      Data i godzina realizacji szkolenia: 17.11.2021 r.(środa) godz. 17.00                                                                                                                   

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 50 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie stacjonarne: Rozwijanie funkcji poznawczych u dzieci.Termin 17.11.2021 (środa) godz. 16.30 Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)
     • Szkolenie stacjonarne: Rozwijanie funkcji poznawczych u dzieci.Termin 17.11.2021 (środa) godz. 16.30 Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

       

      Rozwijanie funkcji poznawczych u dzieci.

       

      Prowadząca:  Joanna Śliwińska-Kocięcka

      Program:                                                                                                                                             

      • Dysharmonie rozwojowe a rozwój poznawczy dziecka.
      • Organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
      • Zabawy stymulujące rozwój funkcji poznawczych u dzieci.

      Adresaci: nauczyciele: żłobków, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 17.11.2021 (środa) godz. 16.30

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • SZKOLENIE ONLINE: Opiekun stażu. Termin: 26.10.2021 r. (wtorek) godz. 17:00
     • SZKOLENIE ONLINE: Opiekun stażu. Termin: 26.10.2021 r. (wtorek) godz. 17:00

     • Zapraszamy do udziału

      Opiekun stażu

      Prowadzący: ks. kan. dr Michał Borda

      Główne treści szkolenia:

      • Akty prawne dotyczące awansu zawodowego.
      • Zasady współpracy między opiekunem stażu
       a nauczycielem odbywającym straż.
      • Sposoby dokumentowania współpracy.
      • Komunikacja interpersonalna

       Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 26 października 2021 r. (wtorek) godz. 17:0

      SZKOLENIE ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie dzień przed szkoleniem wysłany link do platformy livewebinar (prosimy o sprawdzenie SPAM-u). Pokój wirtualny zostanie  otwarty 5 minut przed szkoleniem

      Warunki techniczne udziału:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Szkolenie ONLINE: Jak wykorzystać Wakelet i Flipgrid w edukacji? Termin 23.11.2021 r. (wtorek) godz. 16.00
     • Szkolenie ONLINE: Jak wykorzystać Wakelet i Flipgrid w edukacji? Termin 23.11.2021 r. (wtorek) godz. 16.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Jak wykorzystać Wakelet i Flipgrid w edukacji?

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

      Prowadzący szkolenie: Joanna Waszkowska

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Wprowadzenie do teorii współpracy i współzależności w edukacji.
      • Wykorzystanie Wakelet w pracach projektowych.
      • Aktywizacja uczniów dzięki Flipgrid.
      • Ćwiczenie tworzenia zadań na platformach Flipgrid i Wakelet.
      • Bezpieczeństwo w Internecie a wykorzystanie aplikacji.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 23.11.2021 r. (wtorek) godz. 16.00                                                                                                               

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • ODWOŁANE szkolenie stacjonarne: Gry i zabawy ruchowe stymulujące rozwój dzieci w wieku przedszkolnym (Przeciwdziałanie skutkom covid-19) . Termin 25.11.2021 r. (czwartek) godz. 16.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: ZSO Nr 5 w Sosnowcu ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (Dział Rehabilitacji) .
     • ODWOŁANE szkolenie stacjonarne: Gry i zabawy ruchowe stymulujące rozwój dzieci w wieku przedszkolnym (Przeciwdziałanie skutkom covid-19) . Termin 25.11.2021 r. (czwartek) godz. 16.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: ZSO Nr 5 w Sosnowcu ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (Dział Rehabilitacji) .

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Gry i zabawy ruchowe stymulujące rozwój dzieci w wieku przedszkolnym

      (Przeciwdziałanie skutkom covid-19).

      Prowadząca:  Agata Hesse-Szymonowicz

      mgr Agata Hesse-Szymonowicz Absolwentka AWF Katowice na kierunki fizjoterapia, studiów podyplomowych - "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka", Studium Odnowy Biologicznej w Sporcie, oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta NDT Bobath  z rozszerzeniem o kurs NDT - Baby, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta Integracji Bilateralnej, metody Kinesiology Taping, ukończyła kursy Terapii Manualnej, kurs Halliwick, kurs „Globalna Terapia Stopy”, kurs „Trójpłaszczyznowa manualna terapia stóp na podstawach neurofizjologicznych wg Barbary Zukunft-Huber”. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy  z dziećmi.

      Program:                                                                                                                                             

      • Wpływ aktywności ruchowej na rozwój sensomotoryczny dzieci.
      • Wskazówki organizacyjne i metodyczne do prowadzenia gier i zabaw ruchowych z dziećmi.
      • Szczegółowe omówienie gier i zabaw: ze śpiewem, rzutnych, kopnych, z dźwiganiem
       i mocowaniem, na czworakach, bieżnych, skocznych, orientacyjno-porządkowych oraz wyścigów konkursowo-turniejowych.

      Adresaci: nauczyciele przedszkoli

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 25.11.2021 r. (czwartek) godz. 16.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia: 

      ZSO Nr 5 w Sosnowcu ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (Dział Rehabilitacji) obowiązkowy luźny/sportowy strój i obuwie zmienne

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

    • SZKOLENIE ODWOŁANE!!!! Psychoseksualność w szkole. Termin: 06.10.2021 r. (środa) godz. 18:30
     • SZKOLENIE ODWOŁANE!!!! Psychoseksualność w szkole. Termin: 06.10.2021 r. (środa) godz. 18:30

     • Zapraszamy do udziału:

      SZKOLENIE ODWOŁANE!!!!

      Psychoseksualność w szkole.

      Prowadzący: Tomasz Bilicki

      Główne treści szkolenia:

      • Historia pojmowania seksualności człowieka
      • Psychospołeczne i biologiczne aspekty seksualności człowieka
      • Seksualność dzieci i młodzieży, w tym osób z niepełnosprawnością
      • Orientacje a tożsamości: seksualne, psychoseksualne, romantyczne
      • Stres mniejszościowy, problemy i samobójstwa osób LGBT+
      • Prawa seksualne człowieka, uprzedzenia i przemoc wobec osób LGBT+
      • Normy seksualne
      • Parafilie i inne zaburzenia preferencji seksualnych
      • Grooming, przemoc seksualna i przestępstwa seksualne
      • Kontakt fizyczny nauczyciel / nauczycielka – uczeń / uczennica – zasady
      • Coming out, dziecko interseksualne, transpłciowe, niebinarne, queer w szkole
      • Zasady rozmów z dziećmi o seksualności
      • Wsparcie osoby LGBT+ w szkole
      • Edukacja seksualna w szkole – mity i fakty.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 80 zł

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 6 października 2021 r. (środa) godz. 18:30

      SZKOLENIE ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie dzień przed szkoleniem wysłany link do platformy livewebinar (prosimy o sprawdzenie SPAM-u). Pokój wirtualny zostanie  otwarty 5 minut przed szkoleniem

      Warunki techniczne udziału:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Szkolenie ONLINE: ABC nauczyciela przedszkola. Termin 28.10.2021 r.(czwartek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: ABC nauczyciela przedszkola. Termin 28.10.2021 r.(czwartek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      ABC nauczyciela przedszkola.

      Adresaci: Nauczyciele przedszkoli z krótkim stażem

      Prowadzący szkolenie: Elżbieta Brol

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Planowanie pracy w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego
      • Dokumentacja niezbędna w pracy nauczyciela
      • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce - obowiązki nauczyciela

      Data i godzina realizacji szkolenia: 28.10.2021 r.(czwartek) godz. 17.00                                                                                                             

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 50 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • SZKOLENIE ONLINE: Jak oceniać, żeby motywować uczniów do uczenia się? 9 listopada 2021 r. (wtorek) godz. 17:00
     • SZKOLENIE ONLINE: Jak oceniać, żeby motywować uczniów do uczenia się? 9 listopada 2021 r. (wtorek) godz. 17:00

     • Jak oceniać, żeby motywować uczniów do uczenia się?


      Główne treści szkolenia:


      • Co wpływa na motywację do uczenia się?
      • Motywowanie przez angażowanie – znaczenie celów lekcji i kryteriów oceniania.
      • Rola konstruktywnej informacji zwrotnej w motywowaniu uczniów.

       Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 9 listopada 2021 r. (wtorek) godz. 17:00

      SZKOLENIE ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie dzień przed szkoleniem wysłany link do platformy livewebinar (prosimy o sprawdzenie SPAM-u). Pokój wirtualny zostanie  otwarty 5 minut przed szkoleniem

      Warunki techniczne udziału:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.


      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl


    • Szkolenie stacjonarne: Zaburzenia funkcjonowania zmysłu wzroku, dotyku i propriocepcji. Zastosowanie elementów terapii integracji sensorycznej podczas zajęć edukacyjnoterapeutycznych z dziećmi - grupa I. Termin 07.10.2021 r. (czwartek) godz. 16.00
     • Szkolenie stacjonarne: Zaburzenia funkcjonowania zmysłu wzroku, dotyku i propriocepcji. Zastosowanie elementów terapii integracji sensorycznej podczas zajęć edukacyjnoterapeutycznych z dziećmi - grupa I. Termin 07.10.2021 r. (czwartek) godz. 16.00

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Zaburzenia funkcjonowania zmysłu wzroku, dotyku
      i propriocepcji. Zastosowanie elementów terapii integracji sensorycznej podczas zajęć edukacyjnoterapeutycznych z dziećmi
      - grupa I.

      Prowadząca:  Agata Hesse-Szymonowicz

      mgr Agata Hesse-Szymonowicz Absolwentka AWF Katowice na kierunki fizjoterapia, studiów podyplomowych - "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka", Studium Odnowy Biologicznej w Sporcie, oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta NDT Bobath  z rozszerzeniem o kurs NDT - Baby, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta Integracji Bilateralnej, metody Kinesiology Taping, ukończyła kursy Terapii Manualnej, kurs Halliwick, kurs „Globalna Terapia Stopy”, kurs „Trójpłaszczyznowa manualna terapia stóp na podstawach neurofizjologicznych wg Barbary Zukunft-Huber”. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy  z dziećmi.

      Program:                                                                                                                                             

      • Objawy dysfunkcji zmysłu wzroku.
      • Praktyczne ćwiczenia, gry i zabawy rozwijające zmysł wzroku.
      • Wskazówki do pracy z dziećmi.
      • Objawt dysfunkcji zmysłu dotyku i zmysłu propriocepcji.
      • Praktyczne ćwiczenia, gry i zabawy rozwijające zmysł dotyku i zmysł propriocepcji.
      • Wskazówki do pracy z dziećmi

      Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, terapeuci WWR, psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi, terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci, rodzice

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 07.10.2021 r. (czwartek) godz. 16.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      ZSO Nr 5 w Sosnowcu ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (Dział Rehabilitacji) obowiązkowy luźny/sportowy strój i obuwie zmienne

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

      Formularz zgłoszeniowy dołączony  należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie stacjonarne: Od imienia zaczynamy cały świat – zapoznanie z metodą Ireny Majchrzak. Termin: 21.10.2021 (czwartek) godz. 17.00
     • Szkolenie stacjonarne: Od imienia zaczynamy cały świat – zapoznanie z metodą Ireny Majchrzak. Termin: 21.10.2021 (czwartek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Od imienia zaczynamy cały świat – zapoznanie z metodą Ireny Majchrzak

      Prowadząca:  Beata Ślęczka

      Program:                                                                                                                                             

      • Wykorzystanie wizytówek – propozycje aktywności.
      • Etap – ściana pełna liter – pokaz.
      • Prezentacja liter – przebieg zajęcia – ćwiczenia praktyczne.
      • Utrwalanie liter – loteryjka i inne – ćwiczenia
      • Targ liter – pokaz.
      • Nazywanie świata – ćwiczenia praktyczne.
      • Charakterystyka porównawcza metody odimiennej nauki czytania z metodą analityczno-syntetyczną.

       

      Adresaci: nauczyciele przedszkola

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 21.10.2021 (czwartek) godz. 17.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł


      Formulrz zgłoszeniowy placówki

      Formulrz zgłoszeniowy indywidualne

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

    • ODWOŁANE szkolenie stacjonarne: Elementarz logopedy – Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek Cz. 2 Termin 5.11.2021 r. (piątek) godz. 16.00
     • ODWOŁANE szkolenie stacjonarne: Elementarz logopedy – Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek Cz. 2 Termin 5.11.2021 r. (piątek) godz. 16.00

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Elementarz logopedy – Skuteczna terapia artykulacji

      spółgłosek i samogłosek Cz. 2

      Prowadząca:  Małgorzata Worytko

      Program:                                                                                                                                             

      •  Wywoływanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji spółgłosek wargowych (m, f, w), spółgłosek przedniojęzykowych (t, d, n, l), głosek tylnojęzykowych (k, g, h), spółgłosek szeregów: szumiących (sz, ż, cz, dż), syczących (s, z, c, dz) i ciszących (ś, ź, ć, dź).

       

      Adresaci: logopedzi – zwłaszcza rozpoczynający pracę w zawodzie, osoby będące w trakcie studiów logopedycznych, nauczyciele

       

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 5.11.2021 r. (piątek) godz. 16.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

      ul. Białostocka 17 (budynek Szkoły Podstawowej nr 47)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 100 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • ODWOŁANE Szkolenie stacjonarne: Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo, dziecko z deficytami uwagi. SEN u dzieci i jego zaburzenia oraz ich wpływ na funkcjonowanie, zaburzenia zmysłu słuchu i układu przedsionkowego - grupa I. Termin 04.11.2021 r. (czwartek) godz. 16.00
     • ODWOŁANE Szkolenie stacjonarne: Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo, dziecko z deficytami uwagi. SEN u dzieci i jego zaburzenia oraz ich wpływ na funkcjonowanie, zaburzenia zmysłu słuchu i układu przedsionkowego - grupa I. Termin 04.11.2021 r. (czwartek) godz. 16.00

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo, dziecko z deficytami uwagi. SEN u dzieci i jego zaburzenia oraz ich wpływ na funkcjonowanie, zaburzenia zmysłu słuchu i układu przedsionkowego - grupa I

      Prowadząca:  Agata Hesse-Szymonowicz

      mgr Agata Hesse-Szymonowicz Absolwentka AWF Katowice na kierunki fizjoterapia, studiów podyplomowych - "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka", Studium Odnowy Biologicznej w Sporcie, oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta NDT Bobath  z rozszerzeniem o kurs NDT - Baby, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta Integracji Bilateralnej, metody Kinesiology Taping, ukończyła kursy Terapii Manualnej, kurs Halliwick, kurs „Globalna Terapia Stopy”, kurs „Trójpłaszczyznowa manualna terapia stóp na podstawach neurofizjologicznych wg Barbary Zukunft-Huber”. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy  z dziećmi.

      Program:                                                                                                                                             

      • Sen u dzieci, jego zaburzenia i wpływ na funkcjonowanie.
      • Omówienie objawów dysfunkcji zmysłu słuchu.
      • Prezentacja praktycznych ćwiczeń, gier i zabaw normalizujących funkcjonowanie zmysłu słuchu.
      • Wskazówki do pracy z dziećmi.
      • Omówienie objawów dysfunkcji układu przedsionkowego.
      • Prezentacja praktycznych ćwiczeń, gier i zabaw normalizujących funkcjonowanie układu przedsionkowego. Wskazówki do pracy z dziećmi – terapia dziecka z nadpobudliwością psychoruchową oraz deficytami uwagi w kontekście w/w zaburzeń.

      Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, terapeuci WWR, psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi, terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci, rodzice

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: ODWOŁANE

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      ZSO Nr 5 w Sosnowcu ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (Dział Rehabilitacji) obowiązkowy luźny/sportowy strój i obuwie zmienne

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • SZKOLENIE STACJONARNE: Rozwijamy wszystkie zmysły. Termin 27 października 2021 r. (środa) godz. 16:30
     • SZKOLENIE STACJONARNE: Rozwijamy wszystkie zmysły. Termin 27 października 2021 r. (środa) godz. 16:30

     • Zapraszamy do udziału

      Rozwijamy wszystkie zmysły

       

      Prowadząca: Joanna Śliwińska-Kocięcka

      Główne treści szkolenia:

      • Objawy zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym
       i wczesnoszkolnym.
      • Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w pracy terapeutycznej z dzieckiem.

       

       Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Adresaci: nauczyciele żłobków, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 27 października 2021 r. (środa) godz. 16:30

      SZKOLENIE STACJONARNE

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

      ul. Białostocka 17 (budynek Szkoły Podstawowej nr 47)

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • ODWOŁANE SZKOLENIE! Szkolenie stacjonarne: Elementarz logopedy – Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek Cz. 1. Termin 22.10.2021 r. (piątek) godz. 16.00
     • ODWOŁANE SZKOLENIE! Szkolenie stacjonarne: Elementarz logopedy – Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek Cz. 1. Termin 22.10.2021 r. (piątek) godz. 16.00

     • Szkolenie stacjonarne:

      Elementarz logopedy – Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek
       i samogłosek Cz. 1

      zostało odwołane

      Prowadząca:  Małgorzata Worytko

      Program:                                                                                                                                             

      • Wywiad i diagnoza logopedyczna.
      • Postępowanie w przypadku opóźnionego rozwoju mowy.
      • Ćwiczenia przygotowujące do wywoływania głosek.
      • Wywoływanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji samogłosek.

       

      Adresaci: logopedzi – zwłaszcza rozpoczynający pracę w zawodzie, osoby będące w trakcie studiów logopedycznych, nauczyciele

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 22.10.2021 r. (piątek) godz. 16.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

      ul. Białostocka 17 (budynek Szkoły Podstawowej nr 47)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 100 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: „Musisz się wydostać” – projektowanie lekcji w stylu „escape room”. Termin: 25.10.2021 r.(poniedziałek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: „Musisz się wydostać” – projektowanie lekcji w stylu „escape room”. Termin: 25.10.2021 r.(poniedziałek) godz. 17.00

     •  

      Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      „Musisz się wydostać” – projektowanie lekcji w stylu „escape room”

      Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

      Prowadzący szkolenie: Agnieszka Bilska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Escape room w edukacji – przegląd form.
      • Narzędzia TIK do wykorzystania w aktywnościach typu „escape-room” .
      • Ćwiczenia praktyczne – projektowanie prototypu lekcji w stylu „escape-room”.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 25.10.2021 r.(poniedziałek) godz. 17.00                                                                                                      

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      formularz zgłoszeniowy placówka

      formularz zgłoszeniowy indywidualne

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać  

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

    • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne: Sprawna ręka, bystre oko Chwyt, manipulacja, koordynacja oko-ręka, percepcja wzrokowa. (Przeciwdziałanie skutkom Covid-19). Termin 21.10.2021 godz. 16.00
     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne: Sprawna ręka, bystre oko Chwyt, manipulacja, koordynacja oko-ręka, percepcja wzrokowa. (Przeciwdziałanie skutkom Covid-19). Termin 21.10.2021 godz. 16.00

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Sprawna ręka, bystre oko Chwyt, manipulacja, koordynacja

       oko-ręka, percepcja wzrokowa. (Przeciwdziałanie skutkom Covid-19) grupa I

      Prowadząca:  Agata Hesse-Szymonowicz

      mgr Agata Hesse-Szymonowicz Absolwentka AWF Katowice na kierunki fizjoterapia, studiów podyplomowych - "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka", Studium Odnowy Biologicznej w Sporcie, oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta NDT Bobath  z rozszerzeniem o kurs NDT - Baby, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta Integracji Bilateralnej, metody Kinesiology Taping, ukończyła kursy Terapii Manualnej, kurs Halliwick, kurs „Globalna Terapia Stopy”, kurs „Trójpłaszczyznowa manualna terapia stóp na podstawach neurofizjologicznych wg Barbary Zukunft-Huber”. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy  z dziećmi.

      Program:                                                                                                                                             

      • Anatomia i funkcja ręki oraz czynniki ją zaburzające
      • Kształtowanie chwytu, manipulacji i koordynacji oko-ręka.
      • Rozwój chwytu pisarskiego.
      • Wpływ dominacji oka i ręki na funkcjonowanie dziecka.
      • Prawidłowa postawa przy stoliku, biurku, właściwe oświetlenie.
      • Praktyczne ćwiczenia: terapia ręki, doskonalenie percepcji wzrokowej, koordynacji oko-ręka i koordynacji bilateralnej

      Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, terapeuci WWR, psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi, terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci, rodzice

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne


      Data i godzina realizacji szkolenia: 21.10.2021 r. (czwartek) godz. 16.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia: 

      ZSO Nr 5 w Sosnowcu ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (Dział Rehabilitacji) obowiązkowy luźny/sportowy strój i obuwie zmienne


      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 


    • VII REGIONALNY KONKURS CZYTELNICZO - PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 2-5 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  „Z KOTEM MI DO TWARZY”
     • VII REGIONALNY KONKURS CZYTELNICZO - PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 2-5 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „Z KOTEM MI DO TWARZY”

     • REGULAMIN

       VII REGIONALNEGO KONKURSU CZYTELNICZO - PLASTYCZNEGO

      DLA UCZNIÓW KLAS 2-5 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

       „Z KOTEM MI DO TWARZY”

      I. ORGANIZATORZY:

      Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi

      im. Alfreda Szklarskiego 

      w Dąbrowie Górniczej

      ul. Morcinka 4

      41-303 Dąbrowa Górnicza

      Nr tel. (032) 268-86-02, E-mail:  sp29dg@onet.pl

      Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej Filia nr 5

      ul. J. Piłsudskiego 32

      41-303 Dąbrowa Górnicza

      Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej Filia nr 3

      ul. Wybickiego 3a

      41-303 Dąbrowa Górnicza

      Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

      Filia w Dąbrowie Górniczej

      ul. Legionów Polskich 69

      41-300 Dąbrowa Górnicza

      Zespół Szkolno –Przedszkolny nr 2 Dąbrowie Górniczej.

      Mieszka I 20

      42-520 Dąbrowa Górnicza

      Osoby odpowiedzialne: Katarzyna Paliga, Anna Bączyńska, Urszula Nowacka, Małgorzata Purzyńska, Katarzyna Czyżewska, Wioletta Holi.

       

      II. PATRONI KONKURSU :

      Waldemar Cichoń

      Wydawnictwo Żwakowskie

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

      Strona domowa

      Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

       

       III.  TERMIN KONKURSU:

      Termin nadsyłania prac konkursowych – 22 listopada 2021 r. (PONIEDZIAŁEK) – pocztą na adres:  

      Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej Filia nr 5

      ul. J. Piłsudskiego 32

      41-303 Dąbrowa Górnicza

      Z dopiskiem „KONKURS: Z KOTEM MI DO TWARZY”

      Prace można również dostarczyć osobiście na w/w adres w godzinach pracy biblioteki.

       

      IV. ADRESACI KONKURSU:

      Uczniowie klas 2-5 szkół podstawowych.

      V. CELE KONKURSU:

      • sprawdzenie stopnia znajomości treści książek przygód o Cukierku;
      • kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem;
      • poszerzenie zasobu słownictwa dzieci;
      • Rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych;
      • Rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych i kreatywności (w tym w szczególności tworzenia komiksu);
      • propagowanie aktywności i kultury czytelniczej poprzez korzystanie
       z biblioteki szkolnej, biblioteki publicznej;
      • popularyzacja czytelnictwa ;
      • rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury;
      • uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach;
      • kształtowanie zdolności manualnych;
      • rozwijanie zainteresowań artystycznych.

      VI. ZASADY PZEPROWADZENIA KONKURSU:

      Każdy uczestnik przygotowuje KOMIKS. Komiks składać się ma z 8-12 kadrów (okienek) opatrzonych ilustracjami. Treścią komiksu ma być własna (autorska) opowieść oparta na wybranej przygodzie kota Cukierka z książki „Cukierku, Ty łobuzie!” Waldemara Cichonia

      • Wymagania techniczne pracy :  wykonana w formacie A3, technika dowolna
      • Do konkursu z jednej placówki może zgłosić się maksymalnie 2 uczniów.
      • Konkurs oceni Komisja Konkursowa (pracownicy MBP w Dąbrowie Górniczej oraz PBW Filia w Dąbrowie Górniczej, pracownik Wyższej Szkoły Humanitas
       w Sosnowcu).
      • Opiekun merytoryczny zobowiązany jest przesłać wraz z pracą konkursową wszelkie niezbędne zgody załączone do Regulaminu.
      • Nagrody rzeczowe dla laureatów i dyplomy uczestnictwa zostaną przesłane na adres placówek biorących udział w konkursie, bądź dostarczone do sekretariatu szkoły.
      • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach i mediach społecznościowych organizatorów i patronów konkursu do dnia 25.11.2021 r.
      • W sytuacji spornej ostateczną decyzję podejmuje Organizator konkursu.

      WSZYSCY UCZESTNICY KONKURSU BĘDĄ MIELI MOŻLIWOŚĆ SPOTKANIA ONLINE Z AUTOREM KSIĄZEK O CUKIERKU- WALDEMAREM CICHONIEM NA PLATFORMIE  LIVEWEBINAR W DNIU 25.11.2021 R., GODZ. 11:00.

      W TYM CELU NIEZBĘDNE JEST PRZESŁANIE WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ADRESÓW E-MAILOWYCH NAUCZYCIELI I UCZESTNIKÓW KONKURSU.

      ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY W/W TERMINU, O CZYM WCZEŚNIEJ ZOSTANĄ POINFORMOWANI UCZESTNICY.

      W razie pytań proszę o kontakt e-mail: sp29kp@interia.pl lub tel. 322688602 wew. 128

       

      Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.