• Zapraszamy na szkolenie stacjonarne: Gimnastyka korekcyjna w formie gier i zabaw ruchowych dla dzieci w wieku szkolnym. Zapobieganie skutkom wad postawy ciała, nadwagi i otyłości (Przeciwdziałanie skutkom covid-19)- grupa I. Termin 30.09.2021 r. (czwartek) godz. 16.00
     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne: Gimnastyka korekcyjna w formie gier i zabaw ruchowych dla dzieci w wieku szkolnym. Zapobieganie skutkom wad postawy ciała, nadwagi i otyłości (Przeciwdziałanie skutkom covid-19)- grupa I. Termin 30.09.2021 r. (czwartek) godz. 16.00

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Gimnastyka korekcyjna w formie gier i zabaw ruchowych dla dzieci w wieku szkolnym. Zapobieganie skutkom wad postawy ciała, nadwagi i otyłości (Przeciwdziałanie skutkom covid-19)- grupa I

      Prowadząca:  Agata Hesse-Szymonowicz

      mgr Agata Hesse-Szymonowicz Absolwentka AWF Katowice na kierunki fizjoterapia, studiów podyplomowych - "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka", Studium Odnowy Biologicznej w Sporcie, oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta NDT Bobath  z rozszerzeniem o kurs NDT - Baby, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta Integracji Bilateralnej, metody Kinesiology Taping, ukończyła kursy Terapii Manualnej, kurs Halliwick, kurs „Globalna Terapia Stopy”, kurs „Trójpłaszczyznowa manualna terapia stóp na podstawach neurofizjologicznych wg Barbary Zukunft-Huber”. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy  z dziećmi.

      Program:                                                                                                                                             

      • Nabycie praktycznych umiejętności organizacji i prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej w formie gier i zabaw ruchowych
      • Nabycie umiejętności zastosowania elementów gimnastyki korekcyjnej na lekcjach WF przeciwdziałanie skutkom Covid-19 (wpływ na postawę ciała i prawidłową masę ciała u dzieci)

      Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, gimnastyki korekcyjnej, wychowania fizycznego szkół podstawowych

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 30.09.2021 r. (czwartek) godz. 16.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      ZSO Nr 5 w Sosnowcu ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (Dział Rehabilitacji) obowiązkowy luźny/sportowy strój i obuwie zmienne.

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego Przyjaciele Zippiego
     • Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego Przyjaciele Zippiego

     • Szkolenie przygotowujące do realizacji rekomendowanego programu Przyjaciele Zippiego

      Szkolenie dla realizatorów w wymiarze 12 godz. dydaktycznych.

      W programie Przyjaciele Zippiego nauczyciel prowadzi z dziećmi 24 spotkania w trakcie jednego roku szkolnego na podstawie szkolenia i bardzo starannie opracowanych materiałów metodycznych.

      W pakiecie dla nauczyciela znajdują się szczegółowe scenariusze każdego spotkania, ilustracje, arkusze ćwiczeń, informator dla rodziców oraz zestaw ćwiczeń do wykonania w domu, plakaty i wskazówki dla nauczyciela. Pakiet materiałów dla nauczyciela może być wykorzystywany przez wiele lat z kolejnymi grupami dzieci.

      „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

      Program składa się z sześciu części:

      • Uczucia
      • Komunikacja
      • Nawiązywanie i zrywanie więzi
      • Rozwiązywanie konfliktów
      • Przeżywanie zmiany i straty
      • Dajemy sobie radę

      Program uczy dzieci:

      • Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać
      • Jak mówić to, co chce się powiedzieć
      • Jak słuchać uważnie
      • Jak prosić o pomoc
      • Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie
      • Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem
      • Jak mówić przepraszam
      • Jak rozwiązywać konflikty
      • Jak radzić sobie ze zmianą i stratą, miedzy innymi ze śmiercią
      • Jak adaptować się do nowych sytuacji
      • Jak pomagać innym

      Źródło: https://www.pozytywnaedukacja.pl/programy/przyjaciele-zippiego/o-programie

      Przegramy rekomendowane – Przyjaciele Zippiego - https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/przyjaciele-zippiego,3

       

      Termin: I grupa   05.10.2021 godz. 14.00 - 19.00

                                 07.10.2021 godz. 14.00 - 19.00

       

      Miejsce realizacji: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

       

      Uczestnicy szkolenia otrzymują gotowe materiały/scenariusze w ramach szkolenia

      Adresaci: nauczyciele pracujący w grupie 5 i 6-latków  

       

      Czas trwania szkolenia dla realizatorów:  12 godzin

      • 2 dni  w tygodniu (popołudniu) dla nauczycieli pracujących w sosnowieckich przedszkolach
      • 2 dni - weekend dla nauczycieli pracujących poza Sosnowcem

      Forma warsztatowa

      Koszt:

      • dla nauczycieli pracujących w sosnowieckich szkołach (dofinasowanie ze środków Gminy) – 60 zł
       BRAK MIEJSC (aktualizacja 30.08.2021)
      • dla nauczycieli spoza Sosnowca oraz z Sosnowca (bez dofinansowania) - 500 zł

       

      Zapisy: https://forms.gle/xEjzg8BWajQpbXFp9

       

       

       

    • Szkolenie stacjonarne: Owady, robaki i inne stworzenia – papieroplastyka. Korelacja plastyki i przyrody. Termin 01.10.2021 r. (piątek) godz. 16.30
     • Szkolenie stacjonarne: Owady, robaki i inne stworzenia – papieroplastyka. Korelacja plastyki i przyrody. Termin 01.10.2021 r. (piątek) godz. 16.30

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Owady, robaki i inne stworzenia – papieroplastyka.

      Korelacja plastyki i przyrody.

      Prowadząca:  Sylwia Nowak

      Program:                                                                                                                                             

      • Wprowadzenie (cel i metody, prezentacja przykładów, materiałów, zasady BHP).
      • Prezentacja pomysłów kreatywnego wykorzystania papieru i środków plastycznych.
      • Wykonanie modeli owadów i innych stworzeń.
      • Korekta prac, ekspozycja prac, porządkowanie stanowiska pracy, dokumentacja.

      Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych.

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 01.10.2021 r. (piątek) godz. 16.30

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu ul. Białostocka 17

      ( budynek Szkoły Podstawowej nr 47).

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Zapraszamy na szkolenie ONLINE: Wczesne rozpoznawanie u dzieci dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji w przedszkolu. Termin: 18.10.2021 r., godz. 17.00
     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE: Wczesne rozpoznawanie u dzieci dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji w przedszkolu. Termin: 18.10.2021 r., godz. 17.00

     •  

      Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Wczesne rozpoznawanie u dzieci dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji
      w przedszkolu.

      Adresaci: nauczyciele i specjaliści pracujący w przedszkolu

      Prowadzący szkolenie: Sabina Müller

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Najczęściej występujące dysharmonie i zaburzenia rozwojowe okresu przedszkolnego.
      • Wczesna interwencja w przedszkolu.
      • Współpraca z rodzicami w zakresie diagnozowania i planowania dla dziecka form wsparcia.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 18.10.2021 r.(poniedziałek) godz. 17.00                                                                                                                  

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy placówka

      Formularz zgłoszeniowy indywidualne

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać  

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie online. Nie taki awans straszny jak go malują. Jak dobrze rozpocząć awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Termin: 26.08.2021 r. godz. 17.00
     • Szkolenie online. Nie taki awans straszny jak go malują. Jak dobrze rozpocząć awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Termin: 26.08.2021 r. godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie nt.:

      Nie taki awans straszny jak go malują.
      Jak dobrze rozpocząć awans zawodowy

      na stopień nauczyciela dyplomowanego.

      Bloki tematyczne:

      1. Akty prawne dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
      2. Analiza wymagań.
      3. Planowanie działań i sposób ich dokumentowania.
      4. Planowanie własnego rozwoju zawodowego.

      Prowadzenie: ks. kan. dr Michał Borda – ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli

      Adresaci: Nauczyciele mianowani ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

      Czas trwania warsztatu: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 26 sierpnia 2021 r. godz. 17:00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • ODWOŁANA !!! II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ARTETERAPII „ARTETERAPIA W PRAKTYCE” TERMIN: 24.09.2021 godz. 9.00 Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, ul. Chemiczna 12
     • ODWOŁANA !!! II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ARTETERAPII „ARTETERAPIA W PRAKTYCE” TERMIN: 24.09.2021 godz. 9.00 Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, ul. Chemiczna 12

     • ODWOŁNA  !!! 

      II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ARTETERAPII

      „ARTETERAPIA W PRAKTYCE”
       

      TERMIN: 24.09.2021
      Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, ul. Chemiczna 12

       

      P R O G R A M:

      8.30-9.00  Rejestracja uczestników

      9.00-9.15 Uroczyste otwarcie konferencji

      9.15-10.45  sesja 1

      warsztat 1

      „Choreoterapia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych” dr Aleksandra Pyrzyk–Kuta

      warsztat 2

      „Mam coś dobrego” Ewa Baranowska-Jojko

      warsztat 3

      „Pisanie ekspresywne w arteterapii w podejściu klinicznym”  Tomasz Kuta

       

      10.45-11.05  przerwa kawowa

      11.05-12.35 sesja 2

      warsztat 1

      „Znajdź różnicę! Szkolne zajęcia artystyczne czy arteterapeutyczne” dr Marzena Bogus-Spyra, prof. UJD

      warsztat 2

      „Wizualizacja kinestetyczna we wsparciu rozwoju” prof. dr hab. Katarzyna Krasoń

      warsztat 3

      „Świeczniki Dominiki” Dominika Kasińska

       

      12.35-13.35 przerwa obiadowa

      13.35-15.05 sesja 3

      warsztat 1

      „Jesteśmy zbudowani z cząstek opowieści” dr hab. Anita Stefańska, prof. UAM

      warsztat 2

      „Drama w arteterapii:  Jak budować i odbudowywać relacje
      w trakcie i po pandemii” Maria Depta i  Aldona Żejmo-Kudelska

      warsztat 3

      „Arteterapia w podejściu psychodynamicznym” Tomasz Kuta

       

                                                              15.05-15.15 Zakończenie konferencji

       

      Koszt: 250 zł/osoba

      Miejsce konferencji: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, ul. Chemiczna 12

      Informacje dodatkowe: wygodny/sportowy strój.

      Forma: stacjonarna z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.

       

      Opis warsztatu:

      Choreoterapia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych

      Warsztat bazuje na wykorzystaniu sztuki tańca i ruchu w przestrzeniach terapeutycznych, edukacyjnych i profilaktycznych. Istotne stanie się postrzeganie ruchu jako procesu wpierającego i potęgującego integrację emocjonalną, fizyczną i społeczną. Podczas spotkania uczestnicy doświadczą technik i metod, które eksponują terapeutyczny potencjał tańca i ruchu, pozwalają nawiązać kontakt, zrozumieć, czym jest dostrojenie, podążanie oraz twórcze, pozasłowne współistnienie. Rada dla Uczestników: Warto zabrać strój zapewniający swobodę ruchów, obuwie zmienne  lub antypoślizgowe skarpetki i wodę do picia

      Mam coś dobrego

      Warsztat dla nauczycieli, którzy w swojej pracy z dzieckiem w przedszkolu i szkole łączą działania plastyczne z elementami arteterapii do rozwijania zasobów osobistych dzieci. Warsztat nie stanowi formy terapii. Pozwala on dzieciom poprzez działania plastyczne
      z el. arteterapii lepiej przyjrzeć się sobie, dostrzegając w sobie to, co dobre i piękne.

       

      Pisanie ekspresywne w arteterapii w podejściu klinicznym
      Podczas warsztatów jego uczestnicy poznają założenia pisania ekspresywnego, jego znaczenie i zastosowanie w profilaktyce i terapii. Istotnym elementem pracy warsztatowej będzie ukazanie możliwości zastosowania pisania ekspresywnego w arteterapii w podejściu klinicznym, a także propozycje wykorzystania w autoarteterapii i edukacji.

       

      Arteterapia w podejściu psychodynamicznym
      Warsztat wprowadzający skoncentrowany będzie na arteterapeutycznej pracy z klientem w podejściu psychodynamicznym. Przedstawione zostaną możliwości pracy z wolnymi skojarzeniami, przeniesieniem i oporem.

       

      Znajdź różnicę! Szkolne zajęcia artystyczne czy arteterapeutyczne

      Warsztat z różnymi mediami, głównie plastycznymi, w którym popróbujemy nowych, także autorskich technik, doświadczymy ich rozwojowego charakteru i zastanowimy się, w którym momencie w procesie twórczym będziemy mogli mówić o działaniach arteterapeutycznych, a kiedy będą to „tylko” propozycje na ciekawe zajęcia szkolne.

      uwaga: niekrępujący, swobodny ubiór, którego nie będziemy żałować, gdy się poplami, pofarbuje

       

      Świeczniki Dominiki

      Do wykonania świecznika potrzebna jest szklanica  z grubszego szkła i kryształki najlepiej na kleju dostępne w sklepach papierniczych i z artykułami  dekoracyjnymi . To rękodzieło polega na precyzyjnym oklejaniu szklanicy kolorowymi kryształkami za pomocą  taśmy z klejem i umieszczeniu wewnątrz szklanicy niziutkiej  świeczki lub podgrzewacza który po zapaleniu pięknie rozświetla otoczenie. Świeczniki mogą być dekoracją stołu , biurka , kominka itd. To sposób na odprężenie, wyciszenie i relaks. Efekty pracy są szybko widoczne. Czas na wykonanie jednego świecznika  z instrukcją ok 45 min

       

      Jesteśmy zbudowani z cząstek opowieści

      Warsztat oparty jest  na metodologii teatru  terapeutycznego w modelu MDT,  da uczestnikom możliwość stworzenia własnej historii , jako  drogi  uwolnienia się od przeżytych  niezapomnianych, a trudnych  kryzysowych doświadczeń, tworzenia teatralnych działań  w celu  odzyskiwania   optymalnego spokoju, tak ważnego stanu  emocji osób  młodszych i starszych, którzy znaleźli się w wirze  pandemicznej spirali życia społecznego.

       

      Drama w arteterapii. Jak budować i odbudowywać relacje w trakcie i po pandemii

      Prowadzące przeprowadzą szereg ćwiczeń warsztatowych do wykorzystania w pracy
      z młodzieżą, zarówno w trakcie pracy on-line, jak i w trakcie warsztatów "w sali". Omówione zostaną ich cele, przebieg oraz zastosowanie/dostosowanie do pracy online. Tematyka warsztatów skoncentrowana będzie wokół budowania relacji, pracy z mocą wewnętrzną i nawiązywać będzie do nurtu Teatru Zaangażowanego Społecznie.

       

      P R O W A D Z Ą C Y:

       

      dr Marzena Bogus-Spyra, prof. UJD, certyfikowany edukator arteterapii i superwizor Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”. Animatorka warsztatów twórczych dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, w których zajęcia z eksperymentalną grupą dziecięcą, łączą uczestników nie tylko w różnym wieku, ale o różnym stopniu sprawności umysłowej i fizycznej. Najlepiej czuje się, kiedy organizuje i prowadzi wszelkie warsztaty, zatem podczas plastycznego kunsztowania, twórczego rozwijania, artystycznego kombinowania i arteterapeutycznego oddychania. Poza tym: plastyk, pedagog, propagator twórczego życia i historyk wychowania. Pracowała
      w Katedrze Fotografii i Zakładzie Wychowania przez Sztukę Akademii im. Jana Długosza
      w Częstochowie. Obecnie profesor uczelni w Katedrze Badań nad Edukacją Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Autorka
      i współautorka 8 monografii i niemal 100 artykułów związanych z edukacją plastyczną, warsztatami artystycznymi, arteterapią i w dużej mierze z historią oświaty.

       

      dr hab. Anita Stefańska, prof. UAM, pedagog, profesor na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Certyfikowany arteterapeuta, edukator i animator polskiego i międzynarodowego ruchu arteterapii – autorka ponad 2000 h warsztatów arteterapii i teatroterapii realizowanych w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, artystów, terapeutów, instruktorów i pracowników socjalnych. Autorka 2 monografii i ponad 50 artykułów naukowych, redaktorka prac zbiorowych. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki otrzymała w 2005 roku na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy pt. Terapeutyczny wymiar działań teatralnych w procesie kształtowania i rozwijania poczucia godności własnej u młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim, doktorat zatwierdzony został w 2008 roku przez ECArTE ( Consortium for Arts Therapies in Education) a podpisany przez dr Sarah Scoble, prezydenta ECArTE, Anglia. Zajmuje się problematyką dotycząca skuteczności kreacji teatralnej w procesie rozwijania potencjału dzieci, młodzieży i dorosłych ludzi z różnego typu zaburzeniami rozwojowymi, także wykluczonych społecznie oraz badaniem uwarunkowania efektywności warsztatu twórczego jako metody pedagogicznej i arteterapeutycznej. Uczestniczka międzynarodowych projektów badawczych. W 2016 roku, w ramach obchodów „Wrocław 2016. Europejska Stolica Kultury”, autorka i realizatorka sesji pt. Teatr podążający za osobą organizowanej w ramach projektu “Więcej niż teatr” organizowanego przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego dla praktyków teatru, krytyków teatralnych, animatorów społecznych, dziennikarzy oraz doktorantów. W 2017 roku na wniosek Zarządu ECArTE pełni funkcję konsultanta merytorycznego w zespole ekspertów przygotowujących 14. Europejską Konferencję ECArTE pod hasłem „Traditions in Transition – New Articulatons in The Arts Therapies”, która odbyła się w Krakowie
      w dniach 13-16.09.2017.Współzałożycielka i obecnie Prezes Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich KAJROS, członek North American Drama Therapy Association (NADTA). W roku 2019 otrzymała osobiste zaproszenie od The Second Lady of the United States Mrs. Karen Pence na Międzynarodową sesję dotyczą Arteterapii w Polsce
      w Rezydencji Ambasador USA w Warszawie. (The International  Listening Session on Art Therapy in Poland, the event with The Second Lady of the United States Mrs. Karen Pence in Ambassador’s Residence in Warsaw).

       

      Ewa Baranowska-Jojko, absolwentka studiów pedagogicznych i studiów podyplomowych oraz kursów kwalifikacyjnych z zakresu sztuki i arteterapii. Coach, Certyfikowany Coach metody Coaching w Piaskownicy u Agnieszki Bloch autorki i adaptatorki metody pracy
      z symbolem i przestrzenią w piaskownicy do głębokiej pracy coachingowej. Specjalizuje się w arteterapii rozwojowej wspomagającej zasoby osobiste u dzieci. Członkini Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”. Posiada ponad 15 letnią praktykę
      z dziećmi i osobami dorosłymi w prowadzeniu warsztatów z zakresu arteterapii rozwojowej. Autorka książek: Arteterapia dla dzieci. Propozycje ćwiczeń plastycznych i pomysły na dialogi z najmłodszymi. Rozwojowa kreska. Ćwiczenia plastyczne z elementami arteterapii. Jest pomysłodawczynią i współautorką książki dla dzieci „Rozwojowe wzgórze”. Program rozwoju osobistego dla dzieci z elementami arteterapii. Laureatka zwycięskiej akcji konkursowej (2016) Projekt dla dzieci – prosta składana książeczka do poznania samego siebie w ramach projektu edukacyjno-artystycznego Do Sztuki Gotowi Start! BWA Katowice. W ramach XVIII Festiwalu Ars Cameralis współprowadziła razem z artystką Agnieszką Jaworek warsztaty dla dzieci „Więcej Światła w Pszycznie”. Stale współpracuje z Instytucjami Kultury i Sztuki w Polsce.


      dr Aleksandra Pyrzyk–Kuta, pedagog, surdopeadagog, instruktor choreoterapii. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pracuje w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W Centrum Diagnostyki i Terapii IN CORPORE
      w Katowicach prowadzi arteterapię oraz terapię surdopedagogiczną. Terapii tańcem
      i ruchem uczyła się pod kierunkiem dr Marzeny Śniarowskiej–Tlatlik, Zuzanny Pędzich, Agnieszki Sokołowskiej i Izabeli Guzek. Zwolenniczka działań polisensorycznych
      i pasjonatka Polskiego Języka Migowego. Członek Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”

       

      Maria Depta, certyfikowana arteteraputka w zakresie  dramaterapii Stowarzyszenia
      Arteteraputów Polskich Kajros, dramaterapeutka w trakcie ceryfiikacji,
      superwizorka metody dramy z ponad siedemnastoletnim doświadczeniem, dżokerka
      Teatru Forum, trenerka warsztatu rekomendowana przez PTP, nauczycielka akademicka,  wiceprezeska Drama Way Fundacji Edukacji i Kultury. Od wielu lat działa na rzecz rozwijania i upowszechniania metody dramy i teatru zaangażowanego społecznie w Polsce. Jest współtwórczynią Szkoły Trenerów Dramy Drama Way oraz autorką wielu artykułów na temat dramy i Teatru Zaangażowanego Społecznie. Ma za sobą ponad 7 000 godzin pracy z grupą. Od 2019 roku jest kierowniczką Wydziału Resocjalizacji
      i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji. Od 2011 roku tworzy Drama Way, gdzie realizuje warsztaty i projekty według metodologii Teatru Uciśnionych, Teatru ze Społecznością i Teatru w Edukacji oraz prowadzi grupy dramaterapeutyczne. Swoją terapeutyczną prace poddaje stałej superwizji.

       

      Aldona Żejmo-Kudelska, absolwentka profilaktyki społecznej i resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Trenerka warsztatu rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, absolwentka Szkoły Trenerów TROP. Arteterapeutka, członkini Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich KAJROS. Absolwentka 4-letniego szkolenia w zakresie dramaterapii, dramaterapeutka w trakcie certyfikacji. Absolwentka stażu "Vademecum Psychologa Praktyka" w Grupie Synapsis i szkolenia "Podstawy Profesjonalnej Pomocy Psychologicznej" w Laboratorium Psychoedukacji.

      Współtwórczyni Szkoły Trenerów Dramy, fundatorka i Prezeska Fundacji Edukacji i Kultury Drama Way. Autorka artykułów na temat dramy i Teatru Zaangażowanego Społecznie oraz projektów dotyczących profilaktyki zdrowia psychicznego i zorientowanych na przeciwdziałanie przemocy. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

       

      Tomasz Kuta, psycholog, logopeda, pedagog. Absolwent studiów z zakresu psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyplomowany i certyfikowany arteterapeuta. Kieruje sekcją arteterapii w podejściu klinicznym SAP Kajros. Od 14 lat prowadzi zajęcia z teatroterapii, choreoterapii i terapii przez ruch dla dzieci i młodzieży. Jest autorem warsztatów arteterapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wykluczonych społecznie, a także zagrożonych wykluczeniem. W 2016 roku, w ramach obchodów “Wrocław 2016. Europejska Stolica Kultury”, prowadził zajęcia dla praktyków teatru, krytyków teatralnych, animatorów społecznych, dziennikarzy oraz doktorantów. Kierownik merytoryczny studiów z zakresu arteterapii, arteterapii w podejściu klinicznym, a także terapii dzieci i młodzieży. Współpracuje
      z uczelniami prowadząc konwersatoria, wykłady i ćwiczenia z szeroko rozumianej terapii przez sztukę, psychologii oraz pedagogiki. Autor publikacji naukowych dotyczących niepełnosprawności oraz arteterapii www.tomaszkuta.pl.

       

      Dominika Kasińska, od dziecka poddawana była wszelakim  ćwiczeniom
      i wielu  różnym rehabilitacjom. Mimo trisomii 21 (zespół Downa) realizowała  swoje pasje i rozwijała  zainteresowania. Ukończyła szkołę podstawową i gimnazjum
      w Szczyrku. Jest  absolwentką Liceum Ogólnokształcącego  im. Mikołaja Kopernika
      w Buczkowicach i  szkoły  policealnej, w której skończyła  administrację oraz kierunek  technik  opiekun. Ukończyła   też  roczny kurs stylizacji i wizażu. Działała aktywnie  na różnych polach miedzy innymi tańczy i śpiewa w  Regionalnym Zespole Pieśni i Tańca  „Ondraszek”. Kiedyś uczyła się  grać na akordeonie, a teraz uczy się grać  na gitarze.  Zimą  jeździ na nartach,   latem na rowerze i rolkach. Dobrze  pływa i  ćwiczy na siłowni.  Czasem korzysta z zajęć fitness. W wolnych chwilach  rysuje, czyta i dekoruje kryształkami szklane świeczniki, to taka precyzyjna praca.

      • Od roku asystentka  nauczyciela w Niepublicznej Szkole Podstawowej  Słoneczna Kraina  w Bielsku –Białej
      • Laureatka  wielu plebiscytów: 
      • Człowiek bez barier 2020  statuetka wręczona na Zamku Królewskim
       w Warszawie
      • 1 miejsce i tytuł Wolontariusza Roku 2020 Województwa Śląskiego ,
      • Laureatka   Ogólnopolskiej Gali Wolontariatu Korpusu Solidarności  2 miejsca 
       w  Konkursie na Wolontariusza Roku 2020 
      • Laureatka Konkursu „ Sukces nie zna barier” w Bielsku Białej
      • Laureatka plebiscytu  Magazynu Twój  Styl  „Doskonałość Sieci 2020” w kategorii ZMIANA,
      • Laureatka Konkursu  im Krystyny Bochenek „Lady Di 2021”   Województwa Śląskiego w kategorii DOBRY START
      • Przedstawicielka osób niepełnosprawnych w Sejmiku Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego
      • Ambasadorka projektów  integracyjno-turystycznych  dedykowanych osobom niepełnosprawnym  „Szczyrk baz barier 2020” , oraz transgranicznego „Beskidy bez barier  2021”
      • Ambasadorka  projektu dotyczącego transplantologii  „Ostatni Dar, Sztafeta  Życia”
      • Ambasadorka akcji  „Sto procent siebie” kierowanego  do aktywnych kobiet przez Tymbark

       

      Formularz zgłoszeniowy:

      Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego
      faksemna nr 32 292 72 50 wew. 108 lub (zeskanowanego) mailowo na adres: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty.
      Należność za uczestnictwo w szkoleniu należy uregulować przelewem na konto:
      PKO Bank Polski SA nr 77 1020 2313 0000 3302 0579 7115,
      Tytułem:  „ARTETERAPIA W PRAKTYCE”+ imię i nazwisko uczestnika
      Faktura  za  szkolenie  zostanie  przekazana  uczestnikowi  w  trakcie  konferencji  lub  będzie  wysłana e-mailem.

      Dokument do przesłania faksem na nr sekretariatu CDN w Sosnowcu:
      (32) 292 72 50 wew.108 lub mailowo (zeskanowanego) na adres cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

      do 10.09.2021

       

    • Narada Online dla Liderów WDN - 13.09.2021, 18.00
     • Narada Online dla Liderów WDN - 13.09.2021, 18.00

     •  

      Szanowni Państwo Liderzy WDN

      Zapraszamy Państwa na naradę z przedstawicielami Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.

      Termin:      13 września 2021 r. godz. 18.00

      Link do zapisów:   https://forms.gle/tB7k1fd4q6TLaaXC6

      Miejsce:     Online na platformie LiveWebinar. 


      Otrzymają Państwo link do logowania na naradę na podany w formularzu adres e-mail. Link zostanie wysłany z adresu cdn.dyrektor@cdnsosnowiec.edu.pl, prosimy sprawdzić spam.

      Ramowy plan spotkania:

      1.     Wnioski z współpracy w roku szkolnym 2020/2021 – dane z ankiet rocznych.

      2.     Przedstawienie oferty szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli.

      3.     Sieci współpracy i samokształcenia.

      4.     Współpraca z Instytucjami Kultury w Sosnowcu.

      5.     Inne sprawy bieżące, uwagi, wnioski.

       

    • ZMIANA TERMINU NA 26.08.2021 godz. 19.00 Szkolenie online. Nie taki awans straszny jak go malują. Jak dobrze rozpocząć awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
     • ZMIANA TERMINU NA 26.08.2021 godz. 19.00 Szkolenie online. Nie taki awans straszny jak go malują. Jak dobrze rozpocząć awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

     • Zapraszamy na szkolenie nt.:

      Nie taki awans straszny jak go malują.
      Jak dobrze rozpocząć awans zawodowy

      na stopień nauczyciela mianowanego.

      Bloki tematyczne:

      1. Akty prawne dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
      2. Analiza wymagań.
      3. Planowanie działań i sposób ich dokumentowania.
      4. Planowanie własnego rozwoju zawodowego.

      Prowadzenie: ks. kan. dr Michał Borda – ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli

      Adresaci: Nauczyciele kontraktowi ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego

      Czas trwania warsztatu: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 26 sierpnia 2021 r. godz. 19:00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Szkolenie online. Nie taki awans straszny jak go malują. Jak dobrze rozpocząć awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego. Termin: 30.08.2021 r. godz. 17.00
     • Szkolenie online. Nie taki awans straszny jak go malują. Jak dobrze rozpocząć awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego. Termin: 30.08.2021 r. godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie nt.:

      Nie taki awans straszny jak go malują.
      Jak dobrze rozpocząć awans zawodowy

      na stopień nauczyciela kontraktowego.

      Bloki tematyczne:

      1. Akty prawne dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.
      2. Analiza wymagań.
      3. Planowanie działań i sposób ich dokumentowania.
      4. Planowanie własnego rozwoju zawodowego.

      Prowadzenie: ks. kan. dr Michał Borda – ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli

      Adresaci: Nauczyciele stażyści ubiegający się o stopień nauczyciela kontraktowego.

      Czas trwania warsztatu: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 30 sierpnia 2021 r. godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • ZAPRASZAMY do bezpłatnego udziału w Projekcie „S-O-S DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO MŁODZIEŻY” termin 28.08.2021 i 29.08.2021
     • ZAPRASZAMY do bezpłatnego udziału w Projekcie „S-O-S DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO MŁODZIEŻY” termin 28.08.2021 i 29.08.2021

     • ZAPROSZENIE

      do bezpłatnego udziału w Projekcie

      „S-O-S DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO MŁODZIEŻY”

                                   

      realizowanego przez Stowarzyszenie „Wychowanie dla Przyszłości” w Ostródzie

      we współpracy z Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie

      Fundatorzy: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji

       

      Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i UNICEF alarmują o rosnącej liczbie zaburzeń psychicznych, depresji i samobójstw zarówno wśród dorosłych jak i młodzieży.

      W Polsce potwierdzają to raporty przygotowane przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii (Etat w Sieci 2.0. Zdrowie Psychiczne Nastolatków w Nauce Zdalnej https://etatwsieci.pl/raport-2021/), oraz Fundację Szkoła z Klasą (Zdrowie psychiczne uczniów i uczennic oczami nauczycieli i nauczycielek. Raport z badania https://www.szkolazklasa.org.pl/zdrowie-psychiczne-uczniow-i-uczennic-oczami-nauczycieli-i-nauczycielek-raport-z-badania/).

      Inne raporty dotyczące skutków pandemii: https://covid.psych.uw.edu.pl/raporty/

       

      Celem projektu „S-O-S DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO MŁODZIEŻY” jest długofalowe niwelowanie skutków pandemii i działanie na rzecz bezpieczeństwa oraz zdrowia psychofizycznego MŁODZIEŻY poprzez realizację innowacyjnego profilaktyczno-psycho-edukacyjnego programu prof. psych. Nady Ignjatović–Savić pt. SŁOWA są OKNAMI lub ŚCIANAMI (SOŚ).

       

      Obecnie przyjmujemy zgłoszenia szkół ponadpodstawowych chętnych do udziału
      w pilotażu   programu SŁOWA są OKNAMI lub ŚCIANAMI /SOŚ/.

      Rekomendowany jest udział trzyosobowego Zespołu Realizatorów z jednej szkoły (skład: pedagog szkolny lub/i psycholog oraz wychowawcy klas).

      Przygotowujemy wskazanych przez szkoły Realizatorów do realizacji programu SŁOWA są OKNAM lub ŚCIANAMI wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w trakcie 16 godzin zajęć (godzina wychowawcza, zajęcia pozalekcyjne).

       

      KORZYŚCI DLA SZKOŁY:

      Udział w pilotażu programu umożliwia:

      • rozwój umiejętności wychowawczych kadry pedagogicznej;
      • poprawę zdrowia psychicznego i kompetencji społecznych uczniów poprzez empatyczną komunikację uczniów z sobą, rówieśnikami, nauczycielami i rodzicami;
      • kontynuację programu Słowa są Oknami lub Ścianami w pracy z kolejnymi klasami;
      • włączenie realizacji programu SOŚ w program wychowawczo – profilaktyczny szkoły.

      ZOSTAŃ PLACÓWKĄ PILOTAŻOWĄ!   

       

      Zgłoszenia proszę kierować do trenera programu, Dorota Szewczyk (tel. 600 035 223)

      e-mail: cdn.dyrektor@cdnsosnowiec.edu.pl do dnia 28.06.2021 r. 

       

      Zapraszamy dyrektorów, pedagogów szkolnych, psychologów i wychowawców klas szkół ponadpodstawowych do udziału w pilotażu programu

      profilaktyczno-psycho-edukacyjnego „SŁOWA są OKNAMI lub ŚCIANAMI”

      Program profilaktyczno-psycho-edukacyjny SŁOWA są OKNAMI lub ŚCIANAMI prof. psychologii Nady Ignjatović-Savić, powstał na bazie idei Porozumienie bez Przemocy dr psychologii Marshalla Rosenberga w ramach profilaktyki uniwersalnej. Wpływa on na większą efektywność procesów dydaktycznych, na zdrowie i odporność psychiczną uczniów co przekłada się na ich odpowiedzialne zachowanie, postawy i relacje społeczne.

       

      Włączenie w kontekst szkolny oferowanego programu będzie pomocne uczniom w radzeniu sobie z wyzwaniami dnia codziennego, w samoregulacji emocji, nazywaniu i zaspakajaniu swoich potrzeb, redukcji stresu w pandemicznej i post-pandemicznej rzeczywistości. Poprawi pełne zrozumienia
      i empatii relacje ze sobą i otoczeniem a także wpłynie na  rozwój wewnętrznych zasobów kadry pedagogicznej szkoły oraz wzmocni placówkę poprzez kontynuację programu w przyszłości
      z kolejnymi klasami.

       

      Dowody skuteczności takich programów są poparte wynikami badań wskazujących na ich długotrwałe benefity po zakończeniu programu zarówno dla prowadzących zajęcia nauczycieli jak i uczniów. Badania zgodnie wykazują, że dobrostan dzieci pod względem psychologicznym, emocjonalnym i społecznym ma znaczny wpływ na wyniki w nauce, ich zdrowie fizyczne i psychiczne w przyszłości, perspektywę funkcjonowania społecznego oraz ogólną jakość życia w dorosłości. (Weare K, & Nind M., Mental health promotion and problem prevention in schools: What does the evidence say? - 2011).

       

      Warunki uczestnictwa w projekcie

      Szkoła wyłania i zgłasza wg załączonego wzoru Trzyosobowy Zespół Realizatorów (pedagog szkolny lub/i psycholog i wychowawcy), który:

      • weźmie udział w 18 godzinnym bezpłatnym szkoleniu z programu SOŚ 28 i 29.08.2021 r.
       (sobota-niedziela), miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu (ul. Białostocka 17),
      • w ramach wolontariatu - do 10 grudnia 2021 przeprowadzi 16 warsztatów z grupą 20 uczniów wg otrzymanych scenariuszy, 2 razy w tygodniu,
      • prześle do trenera listę obecności uczniów oraz ewaluację szkolenia do 15.12.2021r.

      Każdy Realizator otrzyma:

      • 18 godz. bezpłatnych warsztatów (zapewniony posiłek obiadowy i bufet kawowy)
      • Pakiet scenariuszy SOS + zasoby - do realizacji warsztatów z uczniami
      • Certyfikat Realizatora programu SOŚ uprawniający do realizacji programu w kolejnych latach
      • Materiały piśmienne

       

      Uczeń otrzyma:

      • Materiały piśmienne
      • Dyplom ukończenia warsztatów programu „SŁOWA są OKNAMI lub ŚCIANAMI”

       

    • SZKOLENIE ODWOŁANE. Zapraszamy na szkolenie online.: Nawiązywanie stosunku pracy z pracownikami jednostek oświatowych. Termin: 31.08.2021 r., godz. 14.00
     • SZKOLENIE ODWOŁANE. Zapraszamy na szkolenie online.: Nawiązywanie stosunku pracy z pracownikami jednostek oświatowych. Termin: 31.08.2021 r., godz. 14.00

     • Zapraszamy na szkolenie online.:
      Nawiązywanie stosunku pracy z pracownikami jednostek oświatowych.


      Opis szkolenia:

      1. Wymogi dotyczące zatrudnienia na stanowisku nauczyciela:
       1. obywatelstwo
       2. zdolność do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych
       3. postępowanie karne i dyscyplinarne 
       4. niekaralność za przestępstwo umyślne
       5. niekaralność karami dyscyplinarnymi i dokumentacja
       6. posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy na określonym stanowisku
       7. możliwości organizacyjne jako przesłanka zatrudnienia na podstawie mianowania
      2. Podstawy zatrudnienia nauczycieli:
       1. Umowa o pracę z nauczycielem:
        1. umowa o pracę na czas określony (limity)
        2. umowa zawierana na czas nieobecności innego nauczyciela
        3. umowa na czas nieokreślony
       2. Mianowanie (odrębności)
      3. Ustalenie treści stosunku pracy nauczycieli:
       1. Data zawarcia umowy a data nawiązania stosunku pracy
       2. Stanowisko pracy
       3. Miejsce pracy (w tym problematyka podróży służbowych, nauczania indywidualnego- dojazdy do miejsca zamieszkania ucznia)
       4. Wynagrodzenie (elementy wynagrodzenia, jakie zapisy w umowie są najkorzystniejsze)
       5. Wymiar czasu pracy (problem łączonego pensum, ustalenie niepełnego wymiaru czasu pracy nauczycieli)
       6. Zatrudnianie w zespole szkół
      4. Zatrudnianie pracowników niepedagogicznych (pracowników samorządowych):
       1. Rodzaje umów o pracę
       2. Limity zatrudniania na czas określony
      5. Rekrutacja pracowników:
       1. Stanowiska urzędnicze – zasady przeprowadzania naboru
       2. Stanowiska pomocnicze i obsługi
       3. Zasady przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji pracowników

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: szkolenie odwołane

      Wykładowca: Dariusz Dwojewski – dr nauk prawnych – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

       

      Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/przedszkoli i placówek oświatowych.

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne


      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 140 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Trwa Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Zgłoszenia do udziału w loterii przyjmowane są do 7 lipca 2021 r.
     • Trwa Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Zgłoszenia do udziału w loterii przyjmowane są do 7 lipca 2021 r.


     • Przypominamy, że trwa Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

      Zgłoszenia do udziału w loterii przyjmowane są do 7 lipca 2021 r.


      Aby uczestniczyć w loterii należy:

      • wejść na stronę https://spis.gov.pl/ i zrealizować obowiązek spisowy poprzez samospis internetowy,
      • pobrać i zachować unikatowy, 10-znakowy kod uprawniający do udziału w loterii,
      • zgłosić kod na stronie https://loteria.spis.gov.pl/,

      –        sprawdzać wyniki losowania w mediach społecznościowych i na stronie https://loteria.spis.gov.pl/.


      Im szybsze zgłoszenie do udziału w loterii, tym większa szansa na wygraną!

      W loterii można wygrać atrakcyjne nagrody - karty przedpłacone o wartości 500 zł, 1000 zł, a w losowaniu finałowym, które odbędzie się 14 lipca 2021 r. – 16 samochodów osobowych!
      Najbliższe losowania nagród odbędą się: 18 czerwca 2021 r., 2 lipca 2021 r. oraz 9 lipca 2021 r.

      Jeden kod może wziąć udział w wielu losowaniach. Wszystkie zarejestrowane zgłoszenia wezmą udział w losowaniu finałowym.


      Regulamin i harmonogram losowania nagród w loterii dostępne są na stronie https://loteria.spis.gov.pl/.

      Serdecznie zapraszamy do udziału w loterii.


    • "W logopedach Siła", spotkanie dla wszystkich logopedów z Sosnowca. Termin 13.10.2021
     • "W logopedach Siła", spotkanie dla wszystkich logopedów z Sosnowca. Termin 13.10.2021

     •  

      "W logopedach Siła".
      Zapraszamy wszystkich logopedów z Sosnowca do grupy "W logopedach Siła", gdzie będziemy mogli uczyć się od siebie wzajemnie, wymieniać się doświadczeniami i darmowymi kartami pracy. Będziemy dla siebie wsparciem i inspiracją .

       

      Termin pierwszego spotkania: 16.06.2021 r. o godzinie 16.30

      Prowadzenie:

      Agnieszka Hankus – logopeda/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2

      Małgorzata Worytko - logopeda/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

      Miejsce: online platforma LiveWebinar

      Koszt: bezpłatne.

       

      Organizator:

      • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Sosnowcu,
      • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Sosnowcu,
      • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.

      Link do zapisu: https://forms.gle/a4cWfHVjYMLGNCycA

       

    • Serdecznie zapraszamy na Grupę wsparcia dla nauczycieli „Cappuccino Belfra”. Termin 21 czerwca 2021 r. o godzinie 16.00
     • Serdecznie zapraszamy na Grupę wsparcia dla nauczycieli „Cappuccino Belfra”. Termin 21 czerwca 2021 r. o godzinie 16.00

     • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 1, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2
      oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

      serdecznie zapraszają na Grupę wsparcia dla nauczycieli „Cappuccino Belfra”.


        Każdy z nas miewa w życiu lepsze i gorsze chwile. Ze względu na sytuację związaną z pandemią ostatnie miesiące dla niektórych mogły być wyjątkowo trudne. Nauczyciele należą do jednej z grup zawodowych szczególnie narażonych na obciążenia z tym związane. Konieczność mierzenia się z nowymi wyzwaniami w pracy, dostosowanie się do ciągłych zmian, niepewność w związku z nową organizacją kształcenia, ale często również sytuacje z życia prywatnego, mogą potęgować stres, napięcie, czy poczucie bezradności.

      Właśnie z myślą o nauczycielach mierzących się z podobnymi wyzwaniami, powstała nasza grupa wsparcia. Zachęcamy do uczestniczenia w niej wszystkich nauczycieli, którzy odczuwają przeciążenie ostatnimi wydarzeniami. Mamy nadzieję stworzyć bezpieczną przestrzeń dającą możliwość wspólnego, bardziej efektywnego radzenia sobie. 
      Udział w grupie mogą wziąć wszyscy nauczyciele placówek oświatowych z naszego rejonu, bez względu na zajmowane w szkole stanowisko


      Termin trzeciego spotkania to 21 czerwca 2021 r. o godzinie 16.00

      Należy podkreślić, że w celu zapewnienia jak najlepszej wzajemnej komunikacji, ale również poczucia bezpieczeństwa poszczególnych uczestników na poprzedniej grupie ustaliliśmy wspólnie zasady uczestnictwa, które osoby uczestniczące w spotkaniach zgadzają się przestrzegać.

      Ustalone zasady obejmują:

      • tajemnicę grupową;
      • zadbanie o prywatność w trakcie spotkań online (aby sytuacje domowe i domownicy nie rozpraszali uczestników);
      • w trakcie trwania grupy mówimy do siebie po imieniu;
      • podczas spotkań mamy włączone kamerki internetowe (grupa wsparcia wymaga aktywnego uczestnictwa i poczucia kontaktu z innymi by mogło wytworzyć się poczucie bezpieczeństwa i zaufanie);
      • uczestniczymy w spotkaniach od początku do końca (jeżeli z przyczyn niezależnych musimy opuścić spotkanie przed końcem informujemy o tym grupę).

      Mamy nadzieję stworzyć przestrzeń, która pozwoli na swobodną wymianę doświadczeń, a także dzielenie się trudnościami powstałymi w ostatnim czasie.

      Ze względu na sytuację epidemiologiczną grupa odbywać się będzie w formie online

      link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/kWZeGWfhfhKu4Xbv9

       

      Grupę wsparcia prowadzić będą:

      · Magda Jankowska-Migdał

      psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna.

      ·  Paulina Stolecka

      psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu, psychoterapeutka psychodynamiczna.

       

    • Bezpłatne szkolenie online nt.: Empatyczne poniedziałki. Cz. 6 Uważny poniedziałek. Termin 21.06.2021 godz. 17.00 Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: Empatyczne poniedziałki. Cz. 6 Uważny poniedziałek. Termin 21.06.2021 godz. 17.00 Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.:

      Empatyczne poniedziałki.

      Cz. 6 Uważny poniedziałek.

      Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

      Empatyczne poniedziałki

      to cykl spotkań dla rodziców i nauczycieli poświęcony takim zagadnieniom jak:

      • budowanie empatycznych relacji z dzieckiem i młodym człowiekiem
      • wspieranie motywacji dzieci i młodzieży
      • towarzyszenie im w wyzwaniach i trudnościach
      • rozwiązywanie konfliktów

      Ale to nie wystarczy, by mieć satysfakcjonujące relacje z młodymi ludźmi.
      Bez kontaktu z sobą, swoimi emocjami i potrzebami zawsze czegoś nam będzie brakować w relacji z innymi. Będziemy więc tworzyć przestrzeń do lepszego poznawania siebie jako mamy, taty, nauczyciela, wychowawcy, pedagoga. Będziemy przyglądać się swoim przekonaniom, potrzebom i szukać strategii dla swojego dobrostanu

      Prowadzenie: Monika Szczepanik - Certyfikowany trener NVC

       

      Część 6 – temat: Uważny poniedziałek

      Praktykowanie uważności, jak podają badania, podnosi jakość naszego życia, fizycznego, emocjonalnego i duchowego. Poznasz więc kilka małych i skutecznych praktyk uważności, które nie mają terminu przydatności i ograniczeń wiekowych.

      Termin: 21.06.2021 r., godz. 17.00 (czerwiec)

       

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne każde szkolenie

      Adresat
       • nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych, wychowawcy (pierwszeństwo mają nauczyciele pracujący w sosnowieckich placówkach)

      • rodzice uczniów

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na platformie LIVEWEBINAR na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: bezpłatne

      Link do zapisu:

      DLA RODZICÓW: https://forms.gle/puQZSMF45EDVydYY6

       

      DLA NAUCZYCIELI: https://forms.gle/MSAKRDGCgt2ghWk38

       

    • Szkolenie online.: Diagnoza zapotrzebowania na treści wychowawcze i profilaktyczne. Termin 08.06.2021 r., godz. 17.00
     • Szkolenie online.: Diagnoza zapotrzebowania na treści wychowawcze i profilaktyczne. Termin 08.06.2021 r., godz. 17.00


     • Zapraszamy na szkolenie online.:
      Diagnoza zapotrzebowania na treści wychowawcze i profilaktyczne.

      Główne treści szkolenia:

      1. Analiza wytycznych MEiN dotycząca działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek.
      2. Podstawy formalne oraz propozycje sposobów na przeprowadzenie diagnozy zapotrzebowania na treści wychowawcze i profilaktyczne wśród uczniów i rodziców.
      3. Wykorzystanie wyników diagnozy do opracowania modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
      4. Zadania specjalistów pracujących w szkole dotyczących wsparcia nauczycieli
       i wychowawców w zakresie diagnozowania sytuacji wychowawczej w klasie i planowania działań integrujących.


      Data i godzina realizacji szkolenia: 08.06.2021 r., godz. 17.00 – 19.15 WTOREK

      Prowadząca: Sabina Műller

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne


      Miejsce – szkolenie ONLINE, LiveWebinar,  na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany 07.06.2021 r. link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy do należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl


    • Szkolenie ODWOŁANE. Bezpłatne STACJONARNE szkolenie nt.: Jak edukować poprzez sztukę współczesną? cz. II - warsztatowa. Termin 9 czerwca, godz. 17.00-19.30 Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17
     • Szkolenie ODWOŁANE. Bezpłatne STACJONARNE szkolenie nt.: Jak edukować poprzez sztukę współczesną? cz. II - warsztatowa. Termin 9 czerwca, godz. 17.00-19.30 Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

     •  

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu zaprasza na bezpłatne
      STACJONARNE szkolenie nt.:

      Jak edukować poprzez sztukę współczesną?

      cz. II - warsztatowa.

       

      Termin: 9 czerwca, godz. 17.00-19.30

      UDZIAŁ BEZPŁATNY

      Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17
      (w budynku Szkoły Podstawowej nr 47).

      Zapisy: https://forms.gle/iYazWeyZ1LdGftVB7

       

      Czy twórczości można się nauczyć? Czy można ją trenować i rozwijać?

       

      Podczas szkolenia, realizowanego w formie warsztatowej, przybliżone zostaną przykłady metod
      i narzędzi, które rozwijają twórcze myślenie (m.in. dokonywanie skojarzeń, analogia, alegoria metaforyzowanie, abstrahowanie, transformowanie), które jest niezbędne do pracy w obrębie recepcji sztuki współczesnej i tworzenia na jej podstawie zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą. 

       

      „Od kilkunastu lat pracuję jako edukatorka sztuki, animatorka kultury i arteterapeutka, tworząc autorskie programy edukacyjno-artystyczne oparte na sztuce współczesnej. Opracowuję metody, które mają za zadanie otwierać odbiorców na specyfikę dzieł współczesnych.

      Cykl szkoleniowy o edukowaniu poprzez sztukę współczesną powstał w wyniku licznych rozmów z pedagogami, edukatorami, uczestnikami warsztatów o sztuce współczesnej i edukowaniu poprzez sztukę. Przekonana o tym jak ważna jest wymiana dobrych praktyk, wzajemne uczenie się od siebie nawzajem, inspirowanie do szukania nowych metod, narzędzi i rozwiązań, dzielę się swoimi praktykami z nadzieją, że mogą się one przydać w Państwa twórczej pracy i zainspirują do szukania innych jakości działań edukacyjno-artystycznych oraz doświadczania sztuki.”

      Aneta Zasucha

       

      Aneta Zasucha – edukatorka sztuki, animatorka kultury, arteterapeutka. Absolwentka Wydziału Artystycznego na Uniwersytecie Śląskim (kierunek: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych) oraz studiów podyplomowych z Arteterapii na Wydziale Etnologi i Nauk o Edukacji na Uniwersytecie Śląskim oraz Ajurwedy – holistycznej koncepcji zdrowia na GWSH Katowice. Pracuje w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach gdzie opracowuje autorskie działania edukacyjno-artystyczne łączące pracę warsztatową z wykorzystaniem różnych form ekspresji i  kanałów percepcji z działaniami edukacyjnymi otwierającymi na specyfikę odbioru sztuki współczesnej. Poszukuje i bada punkty styczne w obrębie przenikania się różnych dziedzin sztuki (teatr, taniec, muzyka, sztuka wizualna), pojawiające się w zjawiskach, których wspólnym fundamentem jest praca z wyobraźnią abstrakcyjną. Od 9 lat realizuje na Śląsku interdyscyplinarny projekt "DO SZTUKI GOTOWI START!”, który angażuje lokalną społeczność dzięki wyjściu ze sztuką poza mury galerii, wprost na ulice miasta. Prowadzi również warsztaty i szkolenia dla animatorów kultury i edukatorów sztuki oraz pedagogów. Od kilku lat realizuje również warsztaty twórcze i arteterapeutyczne stymulujące aktywność twórczą, wspomagające i rozwijające twórczy potencjał oraz projekty społeczne (również inkluzyjne, włączające grupy marginalizowane, m.in. seniorów i osoby niepełnosprawne). Inicjatorka, redaktorka i współautorka tekstów książek "Wymiennik. Edukacja artystyczna w obiegu otwartym", która zdobyła główną nagrodę w konkursie Śląska Rzecz 2018 oraz sześciu części publikacji „Sztuka (w) edukacji”. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

      Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

       

    • Konkurs na film „Moja dzielnica” w ramach projektu Edukacja Regionalna 2020/21
     • Konkurs na film „Moja dzielnica” w ramach projektu Edukacja Regionalna 2020/21

     •  

      Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na film „Moja dzielnica”

      w ramach projektu Edukacja Regionalna 2020/21.

       

      ORGANIZATORZY

      1. Organizatorami konkursu są Urząd Miejski w Sosnowcu, Pałac Schoena Muzeum
       w Sosnowcu oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu,
      2. Konkurs zorganizowany jest w ramach projektu edukacyjnego Edukacja Regionalna (2020/21).

      CELE KONKURSU

      1. Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej tworzeniu.
      2. Zachęcenie do konstruktywnego wykorzystania nowoczesnych urządzeń multimedialnych, poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.
      3. Pogłębienie wiedzy o własnym regionie.
      4. Budzenie zainteresowania historią i kulturą małej ojczyzny.
      5. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości.
      6. Promocja miasta Sosnowca.

      ZASADY UCZESTNICTWA

      1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas ósmych sosnowieckich szkół podstawowych.
      2. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie krótkiego (maksymalnie dwuminutowego) filmu będącego reklamą swojej dzielnicy oraz przesłanie go mailem wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1) i zgodą rodziców (załącznik nr 2) do CDN w Sosnowcu.
      3. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera.
      4. Plik video można zapisać w formacie mp4, avi, wmv, mov lub innym.
      5. Nazwa pliku to "Film_SP_numerszkoły".
      6. Na konkurs należy przekazywać filmy wykonane indywidualnie lub zespołowo (max. zespoły 3-osobowe). Aktorów w filmie może być więcej, ale autorów max. trzech.
      7. Pracę może zgłosić do konkursu wyłącznie nauczyciel lub instruktor opiekujący się twórcami (karta zgłoszeniowa - zał. 1).
      8. Każda szkoła może przesłać na konkurs maksymalnie trzy filmy.
      9. Wszystkie materiały wykorzystane w pracy (np. muzyka, zdjęcia) muszą pochodzić
       z legalnego źródła, powinny być udostępnione na licencji Creative Commons.

      ZGŁOSZENIA

      1. Przesłanie filmu wraz z wypełnioną przez opiekuna kartą zgłoszeniową

      (zał. 1) mailem do CDN w Sosnowcu: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl do 14 maja 2021r.

      1. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za akceptację warunków regulaminu, wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie, publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
      2. Konieczne jest wyrażenie, przez rodziców lub prawnych opiekunów, pisemnej zgody na udział ucznia w konkursie (załącznik nr 2), którą należy zeskanować/ sfotografować i przesłać na adres mailowy CDN w Sosnowcu cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

      KRYTERIA OCENY

      1. Przesłane na konkurs filmy oceni powołane przez Organizatorów jury.
      2. Najlepsze prace (pierwsze trzy miejsca) zostaną uhonorowane nagrodami, przewiduje się także wyróżnienia.
      3. Przy ocenie filmu będą brane pod uwagę: zgodność z tematem, pomysłowość, oryginalność przekazu treści, wrażenia artystyczne kreatywność, innowacyjność
       i estetyka wykonania pracy, umiejętność wykorzystania zasobów programów komputerowych.
      4. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatorów telefonicznie.
      5. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się ONLINE w czerwcu 2021r. na Gali podsumowującej projekt Edukacja Regionalna 2020/21.

      TERMINY

      14.05.2021r. - przesłanie filmów na adres cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

      Czerwiec 2021r.- Gala online podsumowująca konkurs- ogłoszenie wyników (dyplomy dla uczestników przekazane zostaną do skrzynek szkoły w WED)

       

      UWAGI KOŃCOWE

      1. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące uczestnictwa w konkursie prosimy kierować na adres mailowy CDN w Sosnowcu: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl
      2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
      3. Wszystkie prace konkursowe pozostają w archiwum Organizatora (CDN w Sosnowcu) konkursu.

       

    • Konkurs na plakat elektroniczny nt. SPORT I REKREACJA W SOSNOWCU w ramach projektu Edukacja Regionalna 2020/21
     • Konkurs na plakat elektroniczny nt. SPORT I REKREACJA W SOSNOWCU w ramach projektu Edukacja Regionalna 2020/21

     • Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na plakat elektroniczny

      nt. SPORT I REKREACJA W SOSNOWCU

      w ramach projektu Edukacja Regionalna 2020/21

      ORGANIZATORZY

      1. Organizatorami konkursu są Urząd Miejski w Sosnowcu, Miejski Ośrodek Sportu
       i Rekreacji w Sosnowcu oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu,
      2. Konkurs zorganizowany jest w ramach projektu edukacyjnego Edukacja Regionalna.

      CELE KONKURSU

      1. Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej tworzeniu.
      2. Budzenie zainteresowania sportem.
      3. Promocja miasta Sosnowca.

      ZASADY UCZESTNICTWA

      1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas ósmych sosnowieckich szkół podstawowych.
      2. Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu przedstawiającego miejsca, w których w Sosnowcu można uprawiać sport.
      3. Autorami jednego plakatu może być maksymalnie 3 uczniów.
      4. Pracę może zgłosić do konkursu wyłącznie nauczyciel lub instruktor opiekujący się twórcami (na karcie zgłoszeniowa - zał. 1)
      5. Każda szkoła może przesłać na konkurs dowolną liczbę plakatów.

      WARUNKI TECHNICZNE PRAC

      1. Plakat powinien zostać wykonany techniką cyfrową przy użyciu dowolnych graficznych programów komputerowych, zapisany w postaci jednego pliku pdf lub jpg w dowolnym programie komputerowym.
      2. Nazwa pliku to "Plakat_SP_numerszkoły".
      3. Wszystkie materiały wykorzystane w pracy muszą pochodzić z legalnego źródła, powinny być udostępnione na licencji Creative Commons.

      ZGŁOSZENIA

      1. Plakaty zapisane w formacie jpg lub pdf wraz z wypełnioną przez opiekuna kartą zgłoszeniową (zał. 1) należy przesłać mailem do CDN w Sosnowcu: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl do 14 maja 2021r.
      2. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za akceptację warunków regulaminu, wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie, publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
      3. Konieczne jest wyrażenie, przez rodziców lub prawnych opiekunów, pisemnej zgody na udział w konkursie (załącznik nr 2), którą należy zeskanować/sfotografować
       i przesłać Organizatorom na adres: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

      KRYTERIA OCENY

      1. Przesłane na konkurs plakaty oceni powołane przez Organizatorów jury.
      2. Najlepsze prace (pierwsze trzy miejsca) zostaną uhonorowane nagrodami, przewiduje się także wyróżnienia.
      3. Przy ocenie plakatów będą brane pod uwagę: zgodność z tematem, pomysłowość, oryginalność, wartość artystyczna.
      4. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatorów telefonicznie.
      5. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się w czerwcu 2021r. ONLINE na Gali podsumowującej projekt Edukacja Regionalna 2020/21

      UWAGI KOŃCOWE

      1. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące uczestnictwa w konkursie prosimy kierować na adres mailowy CDN w Sosnowcu: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl
      2. Wszystkie prace konkursowe pozostają w archiwum Organizatora (CDN w Sosnowcu) konkursu.
      3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
    • LABORATORIUM PEDAGOGIKI TEATRU. Kurs rozwijający umiejętności w zakresie edukacji teatralnej, maj-wrzesień 2021 roku.
     • LABORATORIUM PEDAGOGIKI TEATRU. Kurs rozwijający umiejętności w zakresie edukacji teatralnej, maj-wrzesień 2021 roku.

     • LABORATORIUM PEDAGOGIKI TEATRU

      kurs rozwijający umiejętności w zakresie edukacji teatralnej, maj-wrzesień 2021 roku.

       

      Laboratorium Pedagogiki Teatru to kurs rozwijający umiejętności w zakresie edukacji teatralnej organizowany przez Teatr Zagłębia i Centrum Doskonalenia Nauczycieli
      w Sosnowcu. W 2021 roku do grona partnerów projektu dołączyli Ośrodek Teatralny Kana
      w Szczecinie oraz Miejski Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu. Założeniem kursu jest wyposażenie uczestników i uczestniczek w szereg praktycznych umiejętności z obszaru pedagogiki teatru, możliwych do wykorzystania w codziennej pracy.

       

      Chcemy twórczo aktywizować środowisko osób związanych zarówno ze sferą teatru, jak
      i edukacji! Dlatego zajęcia skierowane są do artystów, pracowniczek teatrów, nauczycieli czy animatorek kultury, którzy i które w swojej działalności zawodowej prowadzą grupy teatralne, zajmują się edukacją w szkołach, teatrach, ośrodkach kultury, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, tworzą i realizują autorskie programy edukacyjne
      i animacyjne.

       

      Kurs składa się z 8 rozbudowanych warsztatów praktycznych prowadzonych przez ekspertów i ekspertki, a przede wszystkim miłośników i miłośniczki pedagogiki teatru. Część programu warsztatowego tegorocznej edycji odbywa się w ramach  wizyty studyjnej  w szczecińskim Teatrze Kana, gdzie uczestnicy spotkają się z wybitnymi twórcami i twórczyniami teatru, którzy i które w ciągu kilkunastu lat swojej pracy zdobyli umiejętności łączenia teatru
      z problematyką społeczną.

       

      Podsumowaniem całego kursu, we wrześniu 2021 roku, będzie webinar dotyczący edukacji kulturalnej w województwie śląskim. Formułę i przebieg tego spotkania ustaliśmy wspólnie
      z absolwentami i absolwentkami Laboratorium Pedagogiki Teatru. Formuła otwartego spotkania, do którego będzie mógł dołączyć każdy i każda, pozwoli na jeszcze lepsze sieciowanie osób zainteresowanych pedagogiką teatru, arteterapią czy edukacją kulturalną.

       

      Zapraszamy do udziału i nie możemy się doczekać!

      HARMONOGRAM

      Kurs obejmuje 8 warsztatów trwających 7 godzin. Na terenie Sosnowca zajęcia odbywają się w Teatrze Zagłębia lub w Miejskim Klubie im. J. Kiepury (o miejscu odbywania się poszczególnych warsztatów uczestnicy zostaną poinformowani bliżej każdego wydarzenia). Część wyjazdowa odbywa się w Teatrze Kana w Szczecinie.

       

      1. „Oblicza dramy”

      22 maja, godz. 10:00-17:00

      Prowadzący: Marcin Drzazga

      Warsztat poświęcony technice dramy, wykorzystywanej jako metoda edukacyjna w różnych obszarach tematycznych – w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Metoda pracy dramą, poprzez poznawanie cudzych historii i konstruowanie fikcyjnych opowieści, pozwala mierzyć się z konfliktowymi sytuacjami w bezpiecznych warunkach zdarzenia scenicznego. Pogłębia świadomość własnych możliwości, rozwija zdolność rozumienia cudzych zachowań
      i wykształca mechanizmy oporu wobec różnorodnych metod nacisku. Warsztat przybliża znajomość technik dramowych (ćwiczeń i gier) możliwych do wykorzystania podczas prowadzonych przez siebie zajęć czy lekcji.

       

      2. „Pedagogika Teatru”

      23 maja, godz. 10:00-17:00

      Prowadząca: Justyna Czarnota

      Warsztat prezentujący szerokie możliwości, jakie daje praca w nurcie pedagogiki teatru. Wspólnie spróbujemy odpowiedzieć na pytania, jak w pracy twórczej – na przykład nad przedstawieniem – uwzględniać potrzeby i zainteresowania uczestników. Poszukamy sposobów, by zajęcia teatralne były dla nich przygodą i zabawą. Sprawdzimy również, w jaki sposób zadania teatralne można wykorzystywać na lekcjach w szkole.

       

      3. „Doświadczanie teatru, czyli jak w praktyce poznawać sztukę z dziećmi i młodzieżą?”

      29 maja godz. 10:00-17:00

      Prowadząca: Alicja Brudło i Hanna Kłoszewska

      Jak, z wykorzystaniem narzędzi pedagogiczno-teatralnych, rozmawiać z młodymi widzami
      o „trudnych” zagadnieniach? Jak projektować działania i warsztaty poświęcone interpretacji przedstawień tak, żeby nikogo nie zanudzić? Jak wyglądają i są odbierane spektakle
      w budynku teatru, a jak w szkole? I w końcu: jaką rolę odgrywają w tym wszystkim pedagodzy teatru i nauczyciele? Warsztat ma na celu wyposażenie jego uczestników w zestaw praktycznych narzędzi, odpowiednich do wykorzystania w procesie pracy teatralnej i/lub warsztatowej z młodzieżą.

       

      WIZYTA STUDYJNA W TEATRZE KANA

      10-13 czerwca 2021 r.

      Plan wyjazdu:

      10 czerwca, godz. 16:00 – wyjazd autokarem z Sosnowca do Szczecina

      11-12 czerwca – warsztaty w Teatrze Kana w Szczecinie

      13 czerwca – poranne warsztaty, o godz. 14:30 powrót autokarem do Sosnowca 

      Szczegółowy program wyjazdu zostanie ogłoszony wkrótce. Organizator zapewnia uczestnikom transport, noclegi oraz wyżywienie.

       

      Warsztaty w Szczecinie zostaną poświęcone autorskiej metodzie pracy zespołu Teatru Kana. Liderzy i liderki teatru dzielą się z grupą warsztatowiczów wieloletnim doświadczeniem
      w polu pracy artystyczno-społecznej oraz wdrażają ich w swoją filozofię prowadzenia instytucji. A przy okazji poznajemy miasto J

       

      Tematy warsztatów:

      „Ruch w pracy teatralnej”

      Warsztat poświęcony autorskiej metodzie pracy aktora z ciałem. Zajęcia doskonalą umiejętności związane z przygotowaniem uczestnika zajęć teatralnych do pracy m.in.
      w konwencji teatru ruchu. Warsztaty poświęcone różnym metodom pracy z ciałem, które
      z powodzeniem mogą być wykorzystane w działaniach teatralnych i okołoteatralnych
      z różnymi grupami. Warsztat będzie miał formę treningu fizycznego.

       

       „Trening głosu”

      Zajęcia poświęcone przygotowaniu głosu do pracy teatralnej i roli muzyki jako narzędzia kompozycyjnego w spektaklu. Jak sprawić, żeby tworzenie muzyki do spektaklu stało się przygodą? Jak zachęcać uczniów/uczestników warsztatów do większej śmiałości w zakresie korzystania z możliwości własnego głosu? Warsztaty będą poświęcone temu, jak w proces twórczy włączać dzieci, młodzież i dorosłych, jak wspólnie z nimi odkrywać nieznane wcześniej muzyczne przestrzenie.

       

       „Teatr dokumentalny i praca z pamięcią”

      Warsztat poświęcony teatrowi zaangażowanemu społecznie oraz analizie relacji między teatrem a kontekstem społecznym, w którym funkcjonuje. Jakich narzędzi teatralnych użyć, by skutecznie odpowiedzieć na potrzeby grup zagrożonych marginalizacją? W jaki sposób pracować z osobami defaworyzowanymi społecznie, by umożliwić im autorską wypowiedź, bez odgórnego narzucania określonej perspektywy? Warsztat wprowadzi w metody pracy partycypacyjnej i pokaże, jak pracować teatralnie z dokumentami archiwalnymi.

       

      4. „Dobrodziejstwo improwizacji”

      19 czerwca, godz. 10:00-17:00

      Prowadzący: Arti Grabowski

      Technika improwizacji staje się coraz bardziej popularna nie tylko jako jedna z metod pracy nad rolą, ale również jako alternatywna metoda komunikacyjna, umożliwiająca rozwój wyobraźni, empatii, czy doskonalenie umiejętności interpersonalnych. Pozwala zyskać większą pewność siebie. Warsztat wyposaża uczestników w podstawowe umiejętności pracy metodą impro.

       

      5. „Aktor lub aktorka w teatrze dramatycznym”

      3 lipca, godz. 10:00-17:00

      Prowadzący: Michał Bałaga, Przemysław Kania, Agnieszka Okońska-Bałaga

      Warsztat poświęcony zgłębianiu zagadnienia swobody scenicznej. Praktyczne przygotowanie do pracy w konwencji teatru dramatycznego. Ćwiczenia z zakresu rozluźnienia ciała, dykcji, emisji głosu, redukcji stresu. Podstawy pracy z tekstem, interpretacją wiersza i prozy. Aktorzy Teatru Zagłębia podzielą się wypracowanymi przez siebie, różnorodnymi metodami pracy warsztatowej.

       

      WYDARZENIE ONLINE

      9. Edukacja kulturalna w województwie śląskim – WEBINAR, wrzesień 2021

      Webinar z udziałem absolwentek i absolwentów Laboratorium Pedagogiki Teatru, którzy
      i które, po zakończeniu kursu i uzyskaniu zaświadczeń, występują w roli ekspertów
      i ekspertek dzielących się zdobytą wiedzą z osobami działającymi lub chcącymi zacząć działać w obszarze edukacji kulturalnej w regionie.

       

      Transmisję spotkania przeprowadzimy na Facebooku Teatru Zagłębia, nagranie będzie dostępne także na kanale Teatru w serwisie YouTube.

       

      KOSZT I ZAPISY

      Koszt udziału w całym kursie wynosi 180 zł. Cena obejmuje koszty transportu, zakwaterowania i wyżywienia podczas pobytu w Szczecinie. Oprócz tego organizator zapewnia kawę, herbatę oraz ciepły posiłek w trakcie każdego warsztatu.

      Uwaga! Nie istnieje możliwość zapisu na pojedyncze warsztaty – deklaracja udziału
      w kursie obejmuje chęć uczestniczenia zarówno w spotkaniach odbywających się
      w Sosnowcu, jak i Szczecinie.

       

      KLUCZOWE TERMINY

      Zapisy rozpoczną się 21 kwietnia 2021 r. Liczba miejsc ograniczona, pierwszeństwo udziału w kursie mają osoby zamieszkające województwo śląskie.  

      Link odnoszący do formularza zapisów znajduje się na stronie: https://forms.gle/tXuE7LEsCFUon9cX8

      Osoby przyjęte na kurs zostaną o tym poinformowane mailowo do 6 maja 2021 r.

      Osoby zakwalifikowane wpłacają kwotę w wysokości 180 zł do 13 maja 2021 r. na konto bankowe Teatru Zagłębia 03 1020 2313 0000 3802 0579 8105.

       

      Uczestnicy i uczestniczki kursu otrzymają specjalne zaświadczenia udziału w szkoleniu, przygotowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

       

      Kontakt:

      Agata Kędzia

      tel. 883 500 915

      edukacja@teatrzaglebia.pl

       

      Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

       

    • Bezpłatne szkolenie online nt.: Empatyczne poniedziałki. Cz. 4 Zadbaj o siebie w poniedziałek. Termin 31.05.2021 godz. 17.00 Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: Empatyczne poniedziałki. Cz. 4 Zadbaj o siebie w poniedziałek. Termin 31.05.2021 godz. 17.00 Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.:

      Empatyczne poniedziałki.

      Cz. 4 Zadbaj o siebie w poniedziałek.

      Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

      Empatyczne poniedziałki

      to cykl spotkań dla rodziców i nauczycieli poświęcony takim zagadnieniom jak:

      • budowanie empatycznych relacji z dzieckiem i młodym człowiekiem
      • wspieranie motywacji dzieci i młodzieży
      • towarzyszenie im w wyzwaniach i trudnościach
      • rozwiązywanie konfliktów

      Ale to nie wystarczy, by mieć satysfakcjonujące relacje z młodymi ludźmi.
      Bez kontaktu z sobą, swoimi emocjami i potrzebami zawsze czegoś nam będzie brakować w relacji z innymi. Będziemy więc tworzyć przestrzeń do lepszego poznawania siebie jako mamy, taty, nauczyciela, wychowawcy, pedagoga. Będziemy przyglądać się swoim przekonaniom, potrzebom i szukać strategii dla swojego dobrostanu

      Prowadzenie: Monika Szczepanik - Certyfikowany trener NVC

      Część 4- temat: Zadbaj o siebie w poniedziałek

      Wszyscy wiemy, że w razie jakikolwiek kłopotów w samolocie mamy założyć maskę najpierw sobie, a potem dziecku. I wszyscy znamy tego powód.

      W codziennym życiu często jednak wybieramy troszczenie się o dzieci i innych ludzi przed troszczeniem się o siebie. Na spotkaniu sprawdzisz, które

      z proponowanych strategii wspierają Twój wewnętrzny dobrostan.

      Termin: 31.05.2021 r., godz. 17.00 (maj)

       

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne każde szkolenie

       

      Adresat
       • nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych, wychowawcy (pierwszeństwo mają nauczyciele pracujący w sosnowieckich placówkach)

      • rodzice uczniów

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na platformie LIVEWEBINAR na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: bezpłatne

      Link do zapisu:

      DLA RODZICÓW: https://forms.gle/puQZSMF45EDVydYY6

       

      DLA NAUCZYCIELI: https://forms.gle/MSAKRDGCgt2ghWk38