• Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 1, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2 oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zapraszają na Grupę wsparcia dla nauczycieli „Cappuccino Belfra”. Termin drugiego spotkania to 26 kwietnia 2021 r. o godzinie 16.00.
     • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 1, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2 oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zapraszają na Grupę wsparcia dla nauczycieli „Cappuccino Belfra”. Termin drugiego spotkania to 26 kwietnia 2021 r. o godzinie 16.00.

     •  

      Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 1, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2
      oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zapraszają na
       Grupę wsparcia dla nauczycieli „Cappuccino Belfra”.


         Każdy z nas miewa w życiu lepsze i gorsze chwile. Ze względu na sytuację związaną
      z pandemią ostatnie miesiące dla niektórych mogły być wyjątkowo trudne. Nauczyciele należą do jednej z grup zawodowych szczególnie narażonych na obciążenia z tym związane. Konieczność mierzenia się z nowymi wyzwaniami w pracy, dostosowanie się do ciągłych zmian, niepewność w związku z nową organizacją kształcenia, ale często również sytuacje z życia prywatnego, mogą potęgować stres, napięcie, czy poczucie bezradności. 

         Właśnie z myślą o nauczycielach mierzących się z podobnymi wyzwaniami, powstała nasza grupa wsparcia. Zachęcamy do uczestniczenia w niej wszystkich nauczycieli, którzy odczuwają przeciążenie ostatnimi wydarzeniami. Mamy nadzieję stworzyć bezpieczną przestrzeń dającą możliwość wspólnego, bardziej efektywnego radzenia sobie. 
      Udział w grupie mogą wziąć wszyscy nauczyciele placówek oświatowych z naszego rejonu, bez względu na zajmowane w szkole stanowisko


      Termin drugiego spotkania to 26 kwietnia 2021 r. o godzinie 16.00.

         Należy podkreślić, że w celu zapewnienia jak najlepszej wzajemnej komunikacji, ale również poczucia bezpieczeństwa poszczególnych uczestników, wszystkie osoby biorące udział w spotkaniu proszone są o włączenie kamer oraz mikrofonów! Biorąc również pod uwagę idee, jakie stoją za tą formą pomocy, grupa wsparcia zakłada aktywny udział jej uczestników. Mamy nadzieję stworzyć przestrzeń, która pozwoli na swobodną wymianę doświadczeń, a także dzielenie się trudnościami powstałymi w ostatnim czasie. Dlatego też dbając o wzajemny komfort prosimy także, aby na czas spotkania zadbać dla siebie o przestrzeń, dzięki której wszyscy będą mogli poczuć się swobodnie. Z tego względu w danym pomieszczeniu powinni się Państwo znajdować sami - bez udziału osób trzecich.

       

      Ze względu na sytuację epidemiologiczną grupa odbywać się będzie w formie online pod linkiem: 

      https://app.livewebinar.com/106-617-454/851c72c95cbba1fb7fba99b2d0d64ba3

       

      Grupę wsparcia prowadzić będą:

      • Magda Jankowska-Migdał

      psycholożka z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

      • Iwona Natkaniec

      psycholożka z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu,  psychoterapeutka krótkoterminowej terapii Ericksonowskiej

      • Paulina Stoleca

      psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu, psychoterapeutka psychodynamiczna

      • Anna Mandat

      psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu, psychoterapeuta psychodynamiczny, seksuolog.

       

    • Szkolenie online pt.: Skup się! Gry i zabawy wzmacniające uwagę u dzieci i młodzieży. Termin 19.05.2021 godz. 17:00
     • Szkolenie online pt.: Skup się! Gry i zabawy wzmacniające uwagę u dzieci i młodzieży. Termin 19.05.2021 godz. 17:00

     • Zapraszamy do udziału:

      Skup się!
      Gry i zabawy wzmacniające uwagę u dzieci i młodzieży

      Prowadząca: dr  Zuzanna Wałach-Biśta 

      Główne treści szkolenia

      • Co to jest koncentracja? Na czym skupiamy swoją uwagę i jakie najczęściej błędy popełniamy.
      • Jak wykorzystać w.f., aby zwiększać świadomość dzieci na temat ich koncentracji.
      • Zastosowanie mindfulness w ćwiczeniu koncentracji - praktyczne wskazówki i ćwiczenia do wykorzystania.
      • Ćwiczenia ruchowe „ćwiczące” nasz mózg - wykorzystanie żonglerki, gier i zabaw wzmacniających koncentrację, jako formy rozgrzewki na zajęciach.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 19 maja 2021 r. (czwartek) godz. 17:00

      SZKOLENIE ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie dzień przed szkoleniem wysłany link do platformy zoom.us (prosimy o sprawdzenie SPAM-u). Pokój wirtualny zostanie  otwarty 5 minut przed szkoleniem

      Warunki techniczne udziału:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Bezpłatne szkolenie online nt.: Empatyczne poniedziałki. Cz. 5 Ogarnij złość od poniedziałku. Termin 07.06.2021 godz. 17.00 Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: Empatyczne poniedziałki. Cz. 5 Ogarnij złość od poniedziałku. Termin 07.06.2021 godz. 17.00 Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.:

      Empatyczne poniedziałki

      Cz. 5 Ogarnij złość od poniedziałku.

      Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

      Empatyczne poniedziałki

      to cykl spotkań dla rodziców i nauczycieli poświęcony takim zagadnieniom jak:

      • budowanie empatycznych relacji z dzieckiem i młodym człowiekiem
      • wspieranie motywacji dzieci i młodzieży
      • towarzyszenie im w wyzwaniach i trudnościach
      • rozwiązywanie konfliktów

      Ale to nie wystarczy, by mieć satysfakcjonujące relacje z młodymi ludźmi.
      Bez kontaktu z sobą, swoimi emocjami i potrzebami zawsze czegoś nam będzie brakować w relacji z innymi. Będziemy więc tworzyć przestrzeń do lepszego poznawania siebie jako mamy, taty, nauczyciela, wychowawcy, pedagoga. Będziemy przyglądać się swoim przekonaniom, potrzebom i szukać strategii dla swojego dobrostanu

      Prowadzenie: Monika Szczepanik - Certyfikowany trener NVC

       

      Część 5  - temat: Ogarnij złość od poniedziałku

       

      Złości nie jest mile widziana. Boimy się jej więc uciekamy lub uznajemy, że trzeba jej stawić czoła więc z nią walczymy. A tymczasem złość to emocja, którą można zarządzać. Znając mechanizm jej powstania, jej etapy i ukryte za nią potrzeby łatwiej wyrażać złość w sposób konstruktywny. I o tym właśnie będzie to  spotkanie.

       

      Termin: 07.06.2021 r., godz. 17.00 (czerwiec)

       

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne każde szkolenie

       

      Adresat
       • nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych, wychowawcy (pierwszeństwo mają nauczyciele pracujący w sosnowieckich placówkach)

      • rodzice uczniów

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na platformie LIVEWEBINAR na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: bezpłatne

      Link do zapisu:

      DLA RODZICÓW: https://forms.gle/puQZSMF45EDVydYY6

       

      DLA NAUCZYCIELI: https://forms.gle/MSAKRDGCgt2ghWk38

       

    • Spotkanie Grupy Wsparcia dla Psychologów i Pedagogów Szkolnych działającej w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Psychologów i Pedagogów Szkolnych termin 10.06.2021 godz. 10.00
     • Spotkanie Grupy Wsparcia dla Psychologów i Pedagogów Szkolnych działającej w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Psychologów i Pedagogów Szkolnych termin 10.06.2021 godz. 10.00


     • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu,
      Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Sosnowcu
      serdecznie zapraszają
      Pedagogów i Psychologów do uczestniczenia w spotkaniu Grupy Wsparcia dla Psychologów
      i Pedagogów Szkolnych działającej w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Psychologów
      i Pedagogów Szkolnych, które odbędzie się online


      10 czerwca 2021r. o godzinie 10:00


      Bezpośredni link do logowania na spotkania:  https://app.livewebinar.com/732-082-081/8cac55ef2db13eca72050da3791817bb

       

      Spotkanie jest interaktywne z użyciem kamer i mikrofonów.

      Warunki techniczne udziału:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

    • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zapraszają nauczycieli na bezpłatne szkolenie online. Tematy: 1. Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne 2. Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS 3. Emerytura nauczycielska, jak przygotować dokumenty. Termin: 20 maja 2021 r., godz. 17.30 – 19.30
     • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zapraszają nauczycieli na bezpłatne szkolenie online. Tematy: 1. Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne 2. Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS 3. Emerytura nauczycielska, jak przygotować dokumenty. Termin: 20 maja 2021 r., godz. 17.30 – 19.30

     •  

      Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli
      w Sosnowcu
      serdecznie zapraszają nauczycieli na bezpłatne szkolenie online.

      Tematy:

      1. Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
      2. Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS
      3. Emerytura nauczycielska, jak przygotować dokumenty

      Prowadzące:

      • dr Małgorzata Męcik – koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji
       ZUS Oddział w Sosnowcu
      • Oliwia Florczyk, starszy inspektor w wydziale obsługi klientów i korespondencji
       ZUS Oddział w Sosnowcu

      Termin: 20 maja 2021 r., godz. 17.30 – 19.30 /CZWARTEK/

       

      Miejsce: Online, na platformie LiveWebinar.  Otrzymają Państwo link do logowania na szkolenia na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. Link zostanie wysłany  (18.05.2021 r.) z adresu cdn.dyrektor@cdnsosnowiec.edu.pl, prosimy sprawdzić spam.

      Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
      lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Link do zapisu: https://forms.gle/pZ9DDYq1cjDhEmi5A

       

       

    • Szkolenie online.: Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów. Co nas może niepokoić. Termin 28.05.2021 godz. 17.00
     • Szkolenie online.: Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów. Co nas może niepokoić. Termin 28.05.2021 godz. 17.00

     •  

      Zapraszamy na szkolenie online.:
      Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów. Co nas może niepokoić.

       

      Główne treści szkolenia:

      1.         Powrót ucznia do grupy klasowej. Czym jest reintegracja?

      2.         Kondycja psychiczna dziecka/ ucznia. Czy to kryzys?

      3.         Lęki dziecięce i młodzieżowe. Sposoby na eliminację lęków.

      4.         A może to depresja?

      5.         Jak wspierać uczniów w sytuacji pandemicznej. Praca z emocjami. 

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 28.05.2021 r., godz. 17.00 – 19.15

      Prowadząca: Joanna Gwóźdź, pedagog, profilaktyk, trener umiejętności miękkich, doświadczenie w pracy poradnianej i szkolnej z młodzieżą i dziećmi w kryzysie.

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne


      Miejsce – szkolenie ONLINE, LiveWebinar,  na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany 26.05.2021 r. link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

    • Ogólnopolska Konferencja Online „Terapia dzieci i młodzieży” Termin 25.05.2021 godz. 15.00
     • Ogólnopolska Konferencja Online „Terapia dzieci i młodzieży” Termin 25.05.2021 godz. 15.00

     •  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zaprasza na
      Ogólnopolską Konferencję „Terapia dzieci i młodzieży”

      Honorowym patronatem Konferencję objął Prezydent Miasta Sosnowca – Arkadiusz Chęciński

      Program

      15.00 – 15.15 – rozpoczęcie konferencji

      15.15 – 16.00  Dziecko online. Kiedy zaczyna się problem? -  Magdalena Fornal
       

      • Rozróżnienie uzależnienia od szkodliwego używania.
      • Różnice w postrzeganiu problemu.
      • Motywujące podejście do wsparcia dziecka.
        

      16.05– 16.50 Trening uważności w szkole -  Katarzyna Ziółek-Jura

      • Czym jest uważność?
      • Wpływ ma uważność na mózg.
      • Wykorzystanie technik uważności do pracy z grupą uczniów.
      • Praktyka uważności.

       

      17.00 – 17.45 Wysoko Wrażliwe Dzieci w systemie edukacji -  Izabela Zamirska-Rąpała

       

      • Wysoko wrażliwe dziecko - charakterystyka ogólna.
      • Cztery klucze do wychowania radosnego wysoko wrażliwego dziecka.
      • Postępowanie z ”wrażliwcem” na poszczególnych etapach rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego.
      • Wskazówki dla nauczycieli - szkoła przyjazna wysoko wrażliwemu dziecku.

       

       

      17.55 – 18.40 Depresja u dzieci i młodzieży - Tomasz Kuta

       

      • Charakterystyka depresji u dzieci i młodzieży.
      • Wsparcie w depresji.
      • Pomoc psychologiczno- pedagogiczna dla uczniów z depresją.      18.50 – 19.35 Kreatywne wspomaganie rozwoju ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych - dr Aleksandra Pyrzyk-Kuta

       

      • Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową, która odgrywa istotną rolę
       w komunikowaniu się oraz podczas czytania i pisania (w tym pisania ze słuchu).
      • Bazowe funkcje słuchowe i możliwości ich usprawniania poprzez zabawę.
        

       

      Adresatnauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci

       

      Koszt – 50 zł/osoba

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na platformie LIVEWEBINAR, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Magdalena Fornal

      psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji, certyfikowany specjalista terapii uzależnień (SP/0795/2013), specjalista pracy z rodziną trener/ szkoleniowiec/wykładowca akademicki, streetworker, pedagog resocjalizacji z profilaktyką społeczną i pracy socjalnej/socjolog, studia podyplomowe m.in. mediacje i negocjacje społeczne; organizacja i zarządzanie jednostkami pomocy społecznej.

      Katarzyna Ziółek-Jura

      psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji, należy do Polskiego Towarzystwa Psychologii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Dialektyczno-Behawioralnej. Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Śląskim, gdzie realizowała ścieżki specjalizacyjne z zakresu psychologii klinicznej człowieka dorosłego oraz psychologii pracy i organizacji. Ukończyła kursy m.in. z Racjonalnej Terapii Zachowania, Treningu Umiejętności Społecznych czy Prowadzenia Grup Wsparcia. Certyfikowana trenerka uważności.

      Izabela Zamirska-Rąpała

      pedagog, psychoterapeuta, mentor, tutor, wykładowca, coach. Prowadzi psychoterapię w oparciu o teorię psychodynamiczną. Pracuje pod superwizją. Aktualnie jest w trakcie uzyskania licencji psychoterapeuty akredytowanej przez PTP.
       

      Tomasz Kuta

      psycholog, pedagog, nauczyciel. Psychoterapeuta w procesie certyfikacji. Wykładowca akademicki, certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji, Certyfikowany Arteterapeuta, a także Trenerem Treningu Umiejętności Społecznych. Absolwent studiów z zakresu psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyplomowany i certyfikowany arteterapeuta. Kieruje sekcją arteterapii w podejściu klinicznym SAP Kajros.

      dr Aleksandra Pyrzyk-Kuta

      pedagog, surdopeadagog, instruktor choreoterapii, provider integracji bilateralnej. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pracuje w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W Centrum Diagnostyki i Terapii IN CORPORE prowadzi terapię pedagogiczną i  surdopedagogiczną. W działaniach  terapeutycznych rozwija ekspresję dzieci, stymuluje percepcję słuchową, usprawnia komunikację poprzez włączenie języka migowego.  Absolwentka „Studium Terapii przez Sztukę” w Teatrze Ludowym w Krakowie. Terapii tańcem i ruchem uczyła się pod kierunkiem dr Marzeny Śniarowskiej–Tlatlik, Zuzanny Pędzich, Victorii Day Fox, Agnieszki Sokołowskiej, Katarzyny Dańskiej i Izabeli Guzek. Członek Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich KAJROS.


       

    • Bezpłatne szkolenie online nt.: Przed, w trakcie i po pandemii - tutoring szkolny w kontekście covid-19. Termin 26.04.2021 Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: Przed, w trakcie i po pandemii - tutoring szkolny w kontekście covid-19. Termin 26.04.2021 Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.:

      Przed, w trakcie i po pandemii - tutoring szkolny w kontekście covid-19.

      Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

      Program:

      1. Tutoring przed pandemią - refleksja nt. modelowych rozwiązań i dobrych praktyk.

      2. Tutoring w czasie pandemii i lockdownów, refleksja nt. utrzymania kontaktu i relacji z uczniem w trybie edukacji zdalnej.

      3. Tutoring jako poduszka powietrzna dla uczniów wracających po lockdownie do szkoły - prognozy, intuicje, przewidywania.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 26.04.2021 r., godz. 17.00 – 19.40

      Prowadzenie: Członkowie Rady Programowej Instytutu Tutoringu Szkolnego.

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne.

      Forma realizacji: wykład interaktywny.

      Adresat:   nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych, wychowawcy (pierwszeństwo mają nauczyciele pracujący w sosnowieckich placówkach).

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na platformie LIVEWEBINAR na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: bezpłatne.

       

      Link do zapisu: https://forms.gle/z2ygYxUPg13dqdMKA

      Liczba miejsc ograniczona.

       

    • Szkolenie online nt.: Analiza i wykorzystanie próbnych egzaminów ósmoklasisty z języka obcego. Termin: 27.04.2021 r. godz. 14.00 – 16.15
     • Szkolenie online nt.: Analiza i wykorzystanie próbnych egzaminów ósmoklasisty z języka obcego. Termin: 27.04.2021 r. godz. 14.00 – 16.15

     •  

      Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zapraszają na szkolenie online nt.:  Analiza i wykorzystanie próbnych egzaminów ósmoklasisty z języka obcego.


      Termin: 27.04.2021 r. godz. 14.00 – 16.15


      3 h (2h +1h ) praca własna 


      Plan szkolenia:
      1. Analiza arkusza egzaminacyjnego  próbnego  egzaminu ósmoklasisty.
      2. Zasady pracy z aplikacja Excel w celu analizy wyników (opracowanie RODN "WOM" w Katowicach).
      3. Zasady pracy z formatką do analizy wyników próbnych egzaminów ósmoklasisty 2021
      z języka obcego(opracowanie CKE).
      4. Program poprawy efektów kształcenia opracowany na podstawie analizy wyników egzaminu próbnego.
      5. Praca własna z wynikami.

      Prowadzenie: Ewa Chorąży i Cezary Lempa – RODN WOM w Katowicach

      Miejsce online: MS Teams. Link zostanie wysłany 26.04.2021

       

      Link do formularza zapisu:  https://forms.gle/XaVKRSMHivtqaJYa9

       

    • Bezpłatne szkolenie online nt.: Empatyczne poniedziałki. Cz. 3 Strategie dla empatycznej klasy w sam raz na poniedziałek. Termin 17.05.2021 godz. 17.00 Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: Empatyczne poniedziałki. Cz. 3 Strategie dla empatycznej klasy w sam raz na poniedziałek. Termin 17.05.2021 godz. 17.00 Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

     •  

      Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.:

      Empatyczne poniedziałki.

      Cz. 3 Strategie dla empatycznej klasy w sam raz na poniedziałek.

      Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

      Empatyczne poniedziałki

      to cykl spotkań dla rodziców i nauczycieli poświęcony takim zagadnieniom jak:

      • budowanie empatycznych relacji z dzieckiem i młodym człowiekiem
      • wspieranie motywacji dzieci i młodzieży
      • towarzyszenie im w wyzwaniach i trudnościach
      • rozwiązywanie konfliktów

      Ale to nie wystarczy, by mieć satysfakcjonujące relacje z młodymi ludźmi.
      Bez kontaktu z sobą, swoimi emocjami i potrzebami zawsze czegoś nam będzie brakować w relacji z innymi. Będziemy więc tworzyć przestrzeń do lepszego poznawania siebie jako mamy, taty, nauczyciela, wychowawcy, pedagoga. Będziemy przyglądać się swoim przekonaniom, potrzebom i szukać strategii dla swojego dobrostanu

      Prowadzenie: Monika Szczepanik - Certyfikowany trener NVC

      Część 3  - temat: Strategie dla empatycznej klasy w sam raz na poniedziałek.

      Empatyczna klasa czyli jaka klasa?

      Na spotkaniu poznasz 5 konkretnych strategii, które wspierają grupę.

       

      Termin: 17.05.2021 r., godz. 17.00 (maj)

       

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne każde szkolenie

       

      Adresat
       • nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych, wychowawcy (pierwszeństwo mają nauczyciele pracujący w sosnowieckich placówkach)

      • rodzice uczniów

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na platformie LIVEWEBINAR na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: bezpłatne

      Link do zapisu:

      DLA RODZICÓW: https://forms.gle/puQZSMF45EDVydYY6

       

      DLA NAUCZYCIELI: https://forms.gle/MSAKRDGCgt2ghWk38

       

    • Cykl bezpłatnych szkoleń nt.: Jak edukować poprzez sztukę współczesną. Termin pierwszego spotkania: 24.05.2021 godz. 17.00
     • Cykl bezpłatnych szkoleń nt.: Jak edukować poprzez sztukę współczesną. Termin pierwszego spotkania: 24.05.2021 godz. 17.00

     • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
      serdecznie zapraszaja na cykl bezpłatnych szkoleń nt.:

      Jak edukować poprzez sztukę współczesną?

       

      Termin pierwszego spotkania: 24.05.2021 godz. 17.00 PONIEDZIAŁEK

      Miejsce: platforma online,  LiveWebinar

      Prowadzenie:  Aneta Zasucha

       

      Link do zapisu na pierwsze szkolenie online: https://forms.gle/yf5Mg3dNG3W4p65J6

      Adresaci: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy

       

      Podczas pierwszego spotkania online, które odbędzie się 24 maja o godz. 17.00 zostaną przybliżone pokrótce najważniejsze problemy z recepcją sztuki współczesnej i metody, które pomogą wypracować lepsze doświadczanie sztuki współczesnej i odkrywanie zasad rządzących twórczością bez względu na podział na dyscypliny - na porównywanie, dostrzeganie różnic a także odnajdowanie i uświadamiania sobie wspólnych elementów tych doświadczeń. I rozwijanie postawy otwartej na dialog i myślenie poza schematami - na świat współczesnej kreacji artystycznej.

       

      Drugie spotkanie będzie miało charakter warsztatowy i odbędzie się stacjonarnie
       (termin i szczegóły niebawem). Podczas spotkania zostaną przybliżone przykłady metod i narzędzi, które można wykorzystać w pracy w obrębie recepcji sztuki współczesnej i tworzenia na jej podstawie zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą.

      Można wziąć udział w obu spotkaniach lub tylko w jednym z nich. Udział BEZPŁATNY.

       

                  Cykl szkoleniowy o edukowaniu poprzez sztukę współczesną powstał w wyniku licznych rozmów z pedagogami, edukatorami, uczestnikami warsztatów o sztuce współczesnej i edukowaniu poprzez sztukę. Przekonana o tym jak ważna jest wymiana dobrych praktyk, wzajemne uczenie się od siebie nawzajem, inspirowanie do szukania nowych metod, narzędzi i rozwiązań, dzielę się swoimi praktykami z nadzieją, że mogą się one przydać w Państwa twórczej pracy i zainspirują do szukania innych jakości działań edukacyjno-artystycznych oraz doświadczania sztuki.

      Aneta Zasucha

      Aneta Zasucha – edukatorka sztuki, animatorka kultury, arteterapeutka. Absolwentka Wydziału Artystycznego na Uniwersytecie Śląskim (kierunek: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych) oraz studiów podyplomowych z Arteterapii na Wydziale Etnologi i Nauk o Edukacji na Uniwersytecie Śląskim oraz Ajurwedy – holistycznej koncepcji zdrowia na GWSH Katowice. Pracuje w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach gdzie opracowuje autorskie działania edukacyjno-artystyczne łączące pracę warsztatową z wykorzystaniem różnych form ekspresji i  kanałów percepcji z działaniami edukacyjnymi otwierającymi na specyfikę odbioru sztuki współczesnej. Poszukuje i bada punkty styczne w obrębie przenikania się różnych dziedzin sztuki (teatr, taniec, muzyka, sztuka wizualna), pojawiające się w zjawiskach, których wspólnym fundamentem jest praca z wyobraźnią abstrakcyjną. Od 9 lat realizuje na Śląsku interdyscyplinarny projekt "DO SZTUKI GOTOWI START!”, który angażuje lokalną społeczność dzięki wyjściu ze sztuką poza mury galerii, wprost na ulice miasta. Prowadzi również warsztaty i szkolenia dla animatorów kultury i edukatorów sztuki oraz pedagogów. Od kilku lat realizuje również warsztaty twórcze i arteterapeutyczne stymulujące aktywność twórczą, wspomagające i rozwijające twórczy potencjał oraz projekty społeczne (również inkluzyjne, włączające grupy marginalizowane, m.in. seniorów i osoby niepełnosprawne). Inicjatorka, redaktorka i współautorka tekstów książek "Wymiennik. Edukacja artystyczna w obiegu otwartym", która zdobyła główną nagrodę w konkursie Śląska Rzecz 2018 oraz sześciu części publikacji „Sztuka (w) edukacji”. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

       

      Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

       

    • Bezpłatne szkolenie online nt.: Suicydologia dla nauczycieli, czyli co może szkoła w sprawie przeciwdziałania samobójstwom? Termin 18.05.2021 godz. 17.00 Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: Suicydologia dla nauczycieli, czyli co może szkoła w sprawie przeciwdziałania samobójstwom? Termin 18.05.2021 godz. 17.00 Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

     •  

      Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.:

      Suicydologia dla nauczycieli, czyli co może szkoła

      w sprawie przeciwdziałania samobójstwom?

      Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

      Główne treści szkolenia

      • Wprowadzenie do suicydologii
      • Profilaktyka samobójstw
      • Procedury postępowania w sprawach samobójstwa
      • Komunikacja z osobą zagrożoną samobójstwem
      • Studium przypadków

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 18.05.2021 r., godz. 17.00

      Prowadzenie: Tomasz Bilicki - certyfikowany interwent kryzysowy CISM, terapeuta, pedagog, trener umiejętności społecznych

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Adresat:   nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych, wychowawcy (pierwszeństwo mają nauczyciele pracujący w sosnowieckich placówkach)

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na platformie LIVEWEBINAR na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: bezpłatne

       

      Link do zapisu: https://forms.gle/2bs88CsfzA5LEvuEA

       

    • Szkolenie online pt.: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.Termin 27.04.2021 godz.17.00
     • Szkolenie online pt.: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.Termin 27.04.2021 godz.17.00

     • Zapraszamy na szkolenie:

      Zbliża się koniec stażu – co robić?!

      Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.

      Program:

      • Akty prawne dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.
      • Analiza wymagań.
      • Dokumentacja.

      Prowadzący : ks. kan. dr Michał Borda – ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli.

       

      Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek oświatowych.

       

      Czas trwania szkolenia: 2 godziny dydaktyczne (wykład) + konsultacje indywidualne.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 27.04.2021 r. godz. 17:00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na platformie LIVEWEBINAR na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Bezpłatne szkolenie online nt.: Interwencja kryzysowa z perspektywy nauczyciela. Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec. Termin 27.04.2021 godz. 17.00
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: Interwencja kryzysowa z perspektywy nauczyciela. Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec. Termin 27.04.2021 godz. 17.00

     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.:

      Interwencja kryzysowa z perspektywy nauczyciela.

      Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

      Główne treści szkolenia

      1. Historia interwencji kryzysowej
      2. Wprowadzenie do psychologii kryzysu
      3. Ostra reakcja na stres
      4. Co robić w kryzysie?
      5. Interwencje w przypadkach samouszkodzeń, myśli i planów samobójczych
      6. Rówieśnicza interwencja kryzysowa – prowadzenie zajęć z uczniami

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 27.04.2021 r., godz. 17.00

      Prowadzenie: Tomasz Bilicki - certyfikowany interwent kryzysowy CISM, terapeuta, pedagog, trener umiejętności społecznych

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Adresat:   nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych, wychowawcy (pierwszeństwo mają nauczyciele pracujący w sosnowieckich placówkach)

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na platformie LIVEWEBINAR na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: bezpłatne.

       

      Link do zapisu: https://forms.gle/R3C7zn6LSEV9otbg7

      Liczba miejsc ograniczona.

       

    • Szkolenie online pt.: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.Termin 28.04.2021 godz.17.00
     • Szkolenie online pt.: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.Termin 28.04.2021 godz.17.00

     • Zapraszamy na szkolenie:

      Zbliża się koniec stażu – co robić?!

      Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

      Program:

      • Akty prawne dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
      • Analiza wymagań.
      • Dokumentacja.

      Prowadzący : ks. kan. dr Michał Borda – ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli.

       

      Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek oświatowych.

       

      Czas trwania szkolenia: 2 godziny dydaktyczne (wykład) + konsultacje indywidualne.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 28.04.2021 r. godz. 17:00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na platformie LIVEWEBINAR na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Bezpłatne szkolenie online nt.: Wirtualny świat dzieci – granice i możliwości. Termin cz. 2 - 28.04.2021 Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: Wirtualny świat dzieci – granice i możliwości. Termin cz. 2 - 28.04.2021 Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.:

      Wirtualny świat dzieci – granice i możliwości.
      Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

      Część 1 - Temat: Nowe media a zachowania ryzykowne u młodzieży szkolnej. Profilaktyka uzależnień behawioralnych i cyberprzemocy.

      Internet jest oceanem pozytywnych możliwości. Niestety, stał się także miejscem, w którym płynie strumień frustracji i złości, mogący dotknąć każdego z nas. Nadawcy krzywdzących, wirtualnych wypowiedzi mają poczucie bezkarności, które pozornie daje im szklany ekran smartfona. Już nie chodzi, jak kiedyś myśleliśmy,      o poczucie anonimowości u hejterów, a raczej o styl bycia, sposób na zdobycie popularności dzięki wulgarnemu prezentowaniu się w sieci. Realizacja disschallenge dla wielu nastolatków stała się normą. Wirtualna „melina” wpycha się w naszą codzienność i może mieć duży wpływ na Twoje dziecko. Powinniśmy pamiętać, że dla dzieci niejednokrotnie zachowania z przestrzeni wirtualnej są przenoszone do rzeczywistego ich funkcjonowania. Spotkanie ma na celu wskazać, że nie musimy być bezradni. Warto posiadać wiedzę, znać i stosować narzędzia, mające na celu działania profilaktyczne, skupiające się na przeciwdziałaniu temu zjawisku.

      Program:

      • TikToker, Youtuber, Influencer, Streamer, popularni wśród dzieci a mający na nie niewłaściwy wpływ.
      • Najpopularniejsze aplikacje i serwisy społecznościowe oraz zagrożenia, jakie może na nich spotkać ich użytkownik.
      • Mechanizm działania najpopularniejszych gier wśród dzieci.
      • Badania wskazujące wpływ wysokich technologii na mózg.
      • Jak i gdzie postawić bezpieczne granice dziecku, poruszającemu się po wirtualnym świecie.
      • Co można zrobić, aby dziecko było bezpieczne w Internecie.

       

      Część 2 – Temat: Bezpieczeństwo młodzieży szkolonej a domowe zasady ekranowe.

      Młodzież bez odpowiedniej opieki rodzicielskiej w wirtualnym świecie, zaobserwowane tam zachowania może przenosić do swoich codziennych relacji. Dlatego tak ważnym jest wprowadzenie przez rodziców zasad korzystania z wysokich technologii w celu zniwelowania ryzykownych zachowań podejmowanych przez dzieci zarówno realnie, jak i wirtualnie.
      W 2011 r. Dimitri Christakis zaznaczył w trakcie wypowiedzi w TED Talk, że pierwszy kontakt z mediami cyfrowymi u dzieci przypada średnio na 4 miesiąc życia, kiedy potrafią już skupić wzrok. Dla wielu z nas zaskakujące jest, jak szybko dzieci, jakby intuicyjnie, potrafią obsługiwać sprzęty z dostępem do Internetu. Rodzice często są tymi umiejętnościami zachwyceni, co przekłada się niejednokrotnie na zgodę korzystania z sieci przez najmłodszych w każdej wolnej chwili. To powoduje, że smartfon w niektórych rodzinach jest jak koń trojański. Z początkowej fazy radości i ekscytacji, wprowadza w życie rozpacz, samotność i depresję. Następuje stopniowa destrukcja relacji za pośrednictwem tego małego urządzenia, tak łatwo przenikającego do naszej codzienności. Powoduje rozbicie relacji rodzinnych i w niektórych przypadkach wpływa na przesuwanie granic.

      Program:

      • Zachowania ryzykowne prezentowane w sieci a ich wpływ na postrzeganie świata przez dzieci.
      • Sposoby ochrony dzieci przed negatywnym wpływem treści wirtualnych na ich realne życie.
      • Co zrobić, aby cyberprzestrzeń nie stała się dla dzieci najważniejszym miejscem kreującym postawy.
      • Jak i gdzie postawić bezpieczne granice dziecku, poruszającemu się po wirtualnym świecie

      Data i godzina realizacji szkolenia:

      22.04.2021 r., godz. 18.00 – 20.15 /czwartek/ - część 1

      28.04.2021 r., godz. 18.00 – 20.15 /środa/ - część 2

       Prowadząca: Katarzyna Kudyba.

      Pedagog i psycholog z trenerskim doświadczeniem zawodowym w obszarze profilaktyki uzależnień, nowych mediów i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W swojej praktyce zawodowej przeprowadziła kilka tysięcy godzin warsztatów, szkoleń, konsultacji skierowanych zarówno do osób dorosłych jak i do dzieci oraz młodzieży. Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, psychologii na SWPS w Katowicach, ukończyła także studia Social Media & Content Marketing na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie. Jednak, co najważniejsze, jest praktykiem i biegłym znawcą wirtualnej przestrzeni. Jej wykłady i warsztaty boleśnie uświadamiają nauczycielom i rodzicom, że często nie mamy pojęcia, w jakich wirtualnych światach poruszają się dzieci, już od wczesnego dzieciństwa. Po tych warsztatach świat staje się nieco inny…

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne x dwa dni.

      Forma realizacji: wykład interaktywny.

      Adresat

      • nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych, wychowawcy (pierwszeństwo mają nauczyciele pracujący w sosnowieckich placówkach),
      • rodzice uczniów

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na platformie LiveWebinar na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: bezpłatne.

      Link do zapisu:

      DLA RODZICÓW: https://forms.gle/GGMPWpfZXedYoodVA

       

      DLA NAUCZYCIELI: https://forms.gle/kFGUuLPSMYVcU9Zw9

      Liczba miejsc ograniczona.

       

    • Spotkanie Grupy Wsparcia dla Psychologów i Pedagogów Szkolnych działającej w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Psychologów i Pedagogów Szkolnych termin 12.05.2021 godz. 10.00
     • Spotkanie Grupy Wsparcia dla Psychologów i Pedagogów Szkolnych działającej w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Psychologów i Pedagogów Szkolnych termin 12.05.2021 godz. 10.00


     • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu,
      Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Sosnowcu
      serdecznie zapraszają
      Pedagogów i Psychologów do uczestniczenia w spotkaniu Grupy Wsparcia dla Psychologów
      i Pedagogów Szkolnych działającej w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Psychologów
      i Pedagogów Szkolnych, które odbędzie się online


      12 maja 2021r. o godzinie 10:00


      Bezpośredni link do logowania na spotkania: https://app.livewebinar.com/354-073-751/04340b27f8dea460683677019455ddeb

       

      Spotkanie jest interaktywne z użyciem kamer i mikrofonów.

      Warunki techniczne udziału:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

    • Szkolenie online pt.: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.Termin 29.04.2021 godz.17.00
     • Szkolenie online pt.: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.Termin 29.04.2021 godz.17.00

     • Zapraszamy na szkolenie:

      Zbliża się koniec stażu – co robić?!

      Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.

      Program:

      • Akty prawne dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
      • Analiza wymagań.
      • Dokumentacja.

      Prowadzący : ks. kan. dr Michał Borda – ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli.

       

      Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek oświatowych.

       

      Czas trwania szkolenia: 2 godziny dydaktyczne (wykład) + konsultacje indywidualne.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 29.04.2021 r. godz. 17:00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na platformie LIVEWEBINAR na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Bezpłatne szkolenie online nt.: Dobrostan ucznia online i offline. Termin 29.04.2021 Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: Dobrostan ucznia online i offline. Termin 29.04.2021 Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.:

      Dobrostan ucznia online i offline.
      Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

      Program:

      1. Najczęstsze problemy psychiczne uczniów i jak sobie z nimi radzić?

      2. Czym jest dobrostan i od czego zależy?

      3. Jak dbać o dobrostan cyfrowy?

      4. Jak wspierać odporność psychiczną uczniów?

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 29.04.2021 r., godz. 18.00 – 20.15

      Prowadząca: dr Barbara Ostrowska.

      Psycholog i nauczyciel Międzynarodowych Szkół Paderewski w Lublinie oraz Pamoja Education (online). Członek grupy Superbelfrzy RP. Zawodowo związana z programem matury międzynarodowej IBO jako nauczyciel (uczy Teorii Wiedzy oraz psychologii), moderator szkoleń online, trener i egzaminator. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli z całego świata. W szkole oprócz miliona innych obowiązków koordynuje projekty europejskie Erasmus+ oraz projekty uczniowskie.

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne.

      Forma realizacji: wykład interaktywny.

      Adresat:   nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych, wychowawcy (pierwszeństwo mają nauczyciele pracujący w sosnowieckich placówkach).

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na platformie LIVEWEBINAR na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: bezpłatne.

       

      Link do zapisu: https://forms.gle/Gx6VqPQxaT3EUdRE9

      Liczba miejsc ograniczona.

       

    • Szkolenie online.: Integracja sensoryczna/przetwarzanie sensoryczne- co to takiego ? Termin 29.04.2021 godz. 17.30
     • Szkolenie online.: Integracja sensoryczna/przetwarzanie sensoryczne- co to takiego ? Termin 29.04.2021 godz. 17.30

     •  

      Zapraszamy na szkolenie online.:
      „Integracja sensoryczna/przetwarzanie sensoryczne- co to takiego ?”

      Program:

      1. Ogólne wiadomości nt. przetwarzania sensorycznego (nomenklatura, klasyfikacja, diagnostyka).
      2. Funkcjonowanie poszczególnych zmysłów oraz ich dysfunkcje (dotyk, wzrok, słuch, układ przedsionkowy, propriocepcja,  układ interoceptywny, węch, smak).
      3. Przyczyny zaburzeń przetwarzania sensorycznego.
      4. Proces terapii-najważniejsze aspekty.
      5. Współpraca w prowadzeniu terapii dziecka przez zespół specjalistów, nauczyciela-wychowawcę, rodziców.

      Prowadząca szkolenie: mgr Agata Hesse-Szymonowicz

      absolwentka AWF Katowice na kierunki fizjoterapia, studiów podyplomowych - "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka", Studium Odnowy Biologicznej      w Sporcie, oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta NDT Bobath  z rozszerzeniem o kurs NDT - Baby, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta Integracji Bilateralnej, metody Kinesiology Taping, ukończyła kursy Terapii Manualnej, kurs Halliwick, kurs „Globalna Terapia Stopy”. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy  z dziećmi.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 29.04.2021 r., godz. 17.30 – 20.00  

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne


      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany 26.04.2021 r. link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 80 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Konkurs plastyczny „Wynalazki nie z tego świata” organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu.
     • Konkurs plastyczny „Wynalazki nie z tego świata” organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu.

     • „Wynalazki nie z tego świata” – konkurs plastyczny

      Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu, Filia nr 4 – Sielec, serdecznie zaprasza dzieci z klas IV-VII szkoły podstawowej do udziału w konkursie plastycznym inspirowanym twórczością Stanisława Lema. Szczegółowy regulamin i karty zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl

       

      Regulamin konkursu plastycznego „Wynalazki nie z tego świata”

      Konkurs zorganizowany z okazji Roku Stanisława Lema – futurologa, autora literatury science fiction, ponadczasowego wizjonera, człowieka o niezwykłej wyobraźni, autora lektury szkolnej „Bajki robotów”

      Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy ...”
       (Albert Einstein)

      Tytuł: Wynalazki nie z tego świata.

      Forma pracy: plastyczna, przestrzenna, trójwymiarowa. Praca powinna być w rozmiarze umożliwiającym dostarczenie jej do siedziby organizatora.

      Technika wykonania: dowolna.

      Warunki uczestnictwa:

      1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV - VII szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego.
      2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, Filia nr 4 - Sielec,  ul. Zamkowa 9, 41-200 Sosnowiec.
      3. Udział w konkursie jest dobrowolny oraz bezpłatny.
      4. Konkurs rozpoczyna się 01.03.2021 r., a kończy 31.03.2021 r.

      Cele konkursu:

      1. Rozbudzenie zainteresowania literaturą fantastyczną i naukami ścisłymi wśród młodzieży.
      2. Rozbudzenie zainteresowania twórczością Stanisława Lema.
      3. Rozbudzenie wyobraźni i kreatywnego myślenia.

      Zasady konkursu:

      1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać projekt/prototyp wynalazku przyszłości, którego rolą byłoby udoskonalenie naszego przyszłego życia na Ziemi, a nawet zmiana znanej nam dotąd rzeczywistości.
      2. Praca może, ale nie musi bezpośrednio nawiązywać do twórczości Lema.
      3. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną pracę, która nie była wcześniej wystawiana i nagradzana.
      4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac niespełniających wymagań formalnych.
      5. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do siedziby Filii nr 4 lub przesłać pocztą tradycyjną do 31.03.2021 r. na adres Organizatora:  Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 4, ul. Zamkowa 9 , 41-200 Sosnowiec – dopisek „Konkurs Wynalazki” (decyduje data na stemplu).
      6. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę zgłoszeniową.
      7. Karta do wydrukowania dostępna jest na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu: www.biblioteka.sosnowiec.pl

      Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

      1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
      2. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II, III miejsca.
      3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
      4. Jury oceniać będzie: pomysłowość, oryginalność, wizjonerstwo, samodzielność i estetykę wykonania.
      5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie Organizatora www.biblioteka.sosnowiec.pl oraz na Facebooku najpóźniej w dn. 07.04.2021 r.
      6. Za zajęcie I, II i III miejsca przyznane zostaną nagrody rzeczowe, a zdjęcia zwycięskich prac zostaną opublikowane na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl. Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną wyeksponowane w Filii nr 4, ul. Zamkowa 9, 41-200 Sosnowiec, w ramach wystawy pokonkursowej.

      Postanowienia końcowe:

      1. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
      2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

      Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl, jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu odbywającego się w Filii nr 4 – Sielec, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, przy ul. Zamkowej 9, 41-200 Sosnowiec zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię i nazwisko uczestnika, wiek, imię i nazwisko, nr telefonu i e-mail rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Filii nr 4 – Sielce, Miejskiej Bibliotece Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, przy ul. Zamkowej 9. Dane osobowe uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: iodo@biblioteka.sosnowiec.pl

      3. Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl

      4. Wszelkie pytania należy kierować do organizatora konkursu – Filii nr 4, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Zamkowej 9, tel. 32 266 14 37 lub mailowo na adres: f4@biblioteka.sosnowiec.pl

       

    • Bezpłatne szkolenie online nt.: Jak się odnaleźć w działaniach wychowawczych w czasie pandemicznym i postpandemicznym. Termin 15.04.2021 r., godz.17.00 szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: Jak się odnaleźć w działaniach wychowawczych w czasie pandemicznym i postpandemicznym. Termin 15.04.2021 r., godz.17.00 szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec

     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.:

      Jak się odnaleźć w działaniach wychowawczych
      w czasie pandemicznym i postpandemicznym

      szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec

      Podczas dwóch spotkań w sposób praktyczny i refleksyjny spróbujemy znaleźć odpowiedzi na pytania:

      • Na co zwrócić uwagę?
      • Co jest rzeczywiście ważne?
      • Jakie narzędzia wykorzystać?

      W jaki sposób możemy wesprzeć uczniów i jak stworzyć im przestrzeń do odnalezienia się
      w nowej, innej i trudnej rzeczywistości. Zaprezentowane zostaną narzędzia cyfrowe i offline do wspierania uczniów w rozwoju, wzmacniania ich poczucia wartości i pewności siebie oraz integrujące jako społeczność klasową.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia:

      15.04.2021 r., godz.17.00 – cz. 2

      Prowadząca: Marta Florkiewicz-Borkowska.
      Trenerka edukacyjna, nauczycielka języka niemieckiego i zajęć rozwijających kreatywność w Szkole Podstawowej w Pielgrzymowicach, dyplomowana arteterapeutka. Autorka publikacji i artykułów dotyczących wykorzystywania nowoczesnych technologii oraz zastosowania arteterapii w edukacji. Współorganizatorka pierwszej całodniowej konferencji EduMocOnline. Kreatorka nowoczesnych rozwiązań w edukacji. Koordynatorka wielu projektów. Działaczka społeczna. Laureatka tytułu Nauczyciel Roku 2017. Microsoft Innovative Educator Expert 2018-2019 i 2019-2020. Wpisana na listę 100 osób szczególnie zasłużonych w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w Polsce 100 SPRUC 2019 i 2020. W roku 2017 znalazła się w gronie 50 Śmiałych Kobiet wybranych przez magazyn Wysokie Obcasy. Należy do społeczności Superbelfrzy RP.

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Forma realizacji: wykład interaktywny

      Adresat:   nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych, wychowawcy (pierwszeństwo mają nauczyciele pracujący w sosnowieckich placówkach)

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na platformie LIVEWEBINAR na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: bezpłatne

       

      Link do zapisu: https://forms.gle/fxMabTZ1Ki52ZX3Y6

      Liczba miejsc ograniczona

    • Bezpłatne szkolenie online nt.: Analiza i wykorzystanie próbnych egzaminów ósmoklasisty z matematyki. Termin: 21.04.2021 r. godz. 13.30 - 15.45
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: Analiza i wykorzystanie próbnych egzaminów ósmoklasisty z matematyki. Termin: 21.04.2021 r. godz. 13.30 - 15.45

     •  

      Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zapraszają na szkolenie online nt.:  Analiza i wykorzystanie próbnych egzaminów ósmoklasisty z matematyki.


      Termin: 21.04.2021 r. godz. 13.30 - 15.45


      3 h (2 h + 1h praca własna)


      Plan szkolenia
      1. Analiza arkusza egzaminacyjnego  próbnego  egzaminu ósmoklasisty.
      2. Zasady pracy z aplikacja Excel w celu analizy wyników (opracowanie RODN "WOM" w Katowicach).
      3. Zasady pracy z formatką do analizy wyników próbnych egzaminów ósmoklasisty 2021
      z matematyki (opracowanie CKE).
      4. Program poprawy efektów kształcenia opracowany na podstawie analizy wyników egzaminu próbnego.
      5. Praca własna z wynikami.

       

      Prowadzenie: Ewa Chorąży i Cezary Lempa – RODN WOM w Katowicach

      Miejsce online: MS Teams. Link zostanie wysłany 18.04.2021

       

      Link do formularza zapisu:  https://forms.gle/VYKB6JnWwfJFUSfP8

       

    • Konkurs literacki „Bajek robotów ciąg dalszy, czyli kosmiczne opowieści” organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu.
     • Konkurs literacki „Bajek robotów ciąg dalszy, czyli kosmiczne opowieści” organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu.

     • Bajek robotów ciąg dalszy, czyli kosmiczne opowieści” – konkurs literacki.

       

      Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu, Filia nr 4 – Sielec, serdecznie zaprasza dzieci z klas VI-VIII szkoły podstawowej do udziału w konkursie literackim inspirowanym twórczością Stanisława Lema. Szczegółowy regulamin i karty zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl

       

      Regulamin konkursu literackiego
      Bajek robotów ciąg dalszy, czyli kosmiczne opowieści”.

      Konkurs zorganizowany z okazji Roku Stanisława Lema – futurologa, autora literatury science fiction, ponadczasowego wizjonera, człowieka o niezwykłej wyobraźni, autora lektury szkolnej „Bajki robotów”.

       

      Tytuł: „Bajek robotów ciąg dalszy, czyli kosmiczne opowieści”.

      Forma pracy: opowiadanie lub bajka.

      Technika wykonania: Tekst pisany w dowolnym programie tekstowym – font Times New Roman 12, interlinia 1,5

      Warunki uczestnictwa:

      1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas VI - VIII szkół podstawowych z terenu całego kraju.
      2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, Filia nr 4 - Sielec,  ul. Zamkowa 9, 41-200 Sosnowiec.
      3. Udział w konkursie jest dobrowolny oraz bezpłatny.
      4. Konkurs rozpoczyna się 01.03.2021 r., a kończy 31.03.2021 r.

      Cele konkursu:

      1. Rozbudzenie zainteresowania literaturą i czytelnictwem wśród młodzieży.
      2. Rozbudzenie zainteresowania całą twórczością Stanisława Lema oraz innych twórców literatury fantastycznej.
      3. Rozbudzenie wyobraźni i zachęcenie do kreatywnego myślenia.
      4. Promowanie nowych talentów.

      Zasady konkursu:

      1. Opowiadanie lub bajka ma stanowić nawiązanie do „Bajek robotów” Stanisława Lema, ma być pewną formą kontynuacji zbioru opowiadań autora.
      2. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedno opowiadanie lub bajkę, które nie było wcześniej publikowane i nagradzane.
      3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac niespełniających wymagań formalnych.
      4. Prace konkursowe należy przesłać do 31.03.2021 r. na adres mailowy: f4@biblioteka.sosnowiec.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 4,  ul. Zamkowa 9, 41-200 Sosnowiec – dopisek „Konkurs Bajek robotów ciąg dalszy” (decyduje data na stemplu).
      5. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę zgłoszeniową.
      6. Karta do wydrukowania dostępna jest na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu: www.biblioteka.sosnowiec.pl

      Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

      1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
      2. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II, III miejsca.
      3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
      4. Jury oceniać będzie: pomysłowość, wyobraźnię, poprawność językową, ogólne wrażenie artystyczne.
      5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie organizatora www.biblioteka.sosnowiec.pl oraz na Facebooku, najpóźniej w dn. 07.04.2021 r.
      6. Za zajęcie I, II i III miejsca przyznane zostaną nagrody rzeczowe, a zwycięskie teksty zostaną opublikowane na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu, w wersji pliku pdf.

      Postanowienia końcowe:

      1. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
      2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

      Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl, jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu odbywającego się w Filii nr 4 – Sielec, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, przy ul. Zamkowej 9, 41-200 Sosnowiec zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię i nazwisko uczestnika, wiek, imię i nazwisko, nr telefonu i e-mail rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Filii nr 4 – Sielce, Miejskiej Bibliotece Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, przy ul. Zamkowej 9. Dane osobowe uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: iodo@biblioteka.sosnowiec.pl

      3. Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl

      4. Wszelkie pytania należy kierować do organizatora konkursu – Filii nr 4, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Zamkowej 9, tel. 32 266 14 37 lub mailowo na adres: f4@biblioteka.sosnowiec.pl