• Szkolenie stacjonarne dla realizatorów programu „APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ”. Termin 28, 29, 30.09.2020 r. godz. 10.00 – 14.30
     • Szkolenie stacjonarne dla realizatorów programu „APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ”. Termin 28, 29, 30.09.2020 r. godz. 10.00 – 14.30

     • Zapraszamy na szkolenie dla realizatorów programu „APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ”.

      Celem programu APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie
      z trudnościami. Korzystając z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E.P. Seligmana, przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.

      Program składa się z 10 części tematycznych, które koncentrują się na kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań, poprzez rozwijanie odporności psychicznej oraz optymistycznego podejścia do życia.

      https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/apteczka-pierwszej-pomocy-emocjonalnej,45

      Adresaci: nauczyciele  pracujący z uczniami klas III- VI szkoły podstawowej

      Czas trwania warsztatu: 14 h;

      Data i godzina realizacji szkolenia:  28, 29, 30.09.2020 r. godz. 10.00 – 14.30

      Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

      Koszt szkolenia: 500 zł

      W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje pakiet materiałów metodycznych dla nauczyciela oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia, uprawniające do realizacji Programu „APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ”.


      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać mailowo na adres: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

       

    • Szkolenie online. Jak motywować uczniów do uczenia się? Motywacja uczniów o różnych możliwościach i potrzebach. Termin 21.09.2020 r. (poniedziałek) godz. 16:00
     • Szkolenie online. Jak motywować uczniów do uczenia się? Motywacja uczniów o różnych możliwościach i potrzebach. Termin 21.09.2020 r. (poniedziałek) godz. 16:00

     •  

      Zapraszamy na szkolenie online.:

      Jak motywować uczniów do uczenia się? Motywacja uczniów o różnych możliwościach i potrzebach.

      Prowadzenie: Elżbieta Modrzewska

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Rola i typy motywacji uczniów.
      • Indywidualizacja w motywowaniu uczniów
      • Jak rozwijać świadomość mocnych stron?
      • Motywowanie ucznia zdolnego.
      • Motywowanie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
      • Metody motywacji,
      • Wybrane metody ewaluacji własnej lekcji, jako sposób na wzmacnianie motywacji uczniów.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 21.09.2020 r. (poniedziałek) godz. 16:00  

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

     • Bezpłatny webinar "Bezpieczne domy - przyjazne miasta"

     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online:

      Bezpieczne domy – przyjazne miasta.

       

      ORGANIZATORZY: Szkolenie Bezpieczne domy – przyjazne miasta zostanie przeprowadzone przez Fundację CultureLab (Portal tuptuptup.org.pl) w partnerstwie z Fundacją Habitat for Humanity oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.

       

      CEL SZKOLENIA: Szkolenie „Bezpieczne domy – przyjazne miasta” jak i cały projekt edukacyjny, realizowany przez Fundację CultureLab ma na celu pogłębienie wiedzy nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych z tematyki globalnego mieszkalnictwa i zrównoważonym rozwoju miast (Czyli zwiększenie wiedzy o 11 Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ tj. „Uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu”)

       

      Adresaci: nauczyciele przedszkola pracujący w grupach z 5 i 6 – latkami oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

       

      W trakcie szkolenia nauczyciele zdobędą wiedzę praktyczną i teoretyczną o tym:

      • jak wygląda życie w obszarach slumsowych,
      • jakie wyzwania stoją przed miastami dotkniętymi katastrofą naturalną,
      • jakie są najciekawsze rozwiązania środowiskowe i społeczne w miastach zrównoważonych/ przyjaznych środowisku i człowiekowi.

      Termin: 15 czerwca 2020 r., godz. 17:30 – 19:10 (poniedziałek).

      Czas trwania:

      1,5 godziny szkolenia przepełnione będą pomysłami na zajęcia edukacyjne w oparciu o prezentacje, zadania plastyczne, zgadywanki, łamigłówki czy karty pracy. Wszystkie zaprezentowane materiały edukacyjne dostępne będą dla nauczycieli po szkoleniu.

      PROGRAM SZKOLENIA:

      1. Cele Zrównoważonego Rozwoju a zrównoważone mieszkalnictwo
      2. Warunki życia i mieszkania w Azji, Afryce i Ameryce Południowej
      3. 18 gier i zabaw

      ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU:

      1. Każdy nauczyciel, który weźmie udział w szkoleniu i wypełni ankietę „przed” i „po” otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia.

      2. Każdy nauczyciel, który po szkoleniu zapisze się do projektu „Bezpieczne domy – przyjazne miasta” (Adres do zgłoszenia się do projektu jest tutaj: https://www.culturelab.pl/bezpieczne-domy-przyjazne-miasta/) OTRZYMA:

      • książkę z 3 bajkami edukacyjnymi „Bezpieczne domy – przyjazne miasta”
      • publikację z 18 grami, zabawami, prezentacjami, zdjęciami i zadaniami plastycznymi nawiązującymi do tematyki „Bezpiecznych domów i przyjaznych miast”

      Miejsce – adres realizacji szkolenia: Online – platforma ClickmeetingKoszt szkolenia: bezpłatne

      Zgłoszenie udziału odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie do 14.06.2020 r.

      Link do formularza zgłoszeniowy: https://forms.gle/bj3qXJ7NRXGsZ6AR7

    • 	 SZKOLENIE ONLINE. Proces grupowy – czyli jak dzieje się edukacja spersonalizowana w praktyce? Termin 10.06.2020 r. godz. 16:00
     • SZKOLENIE ONLINE. Proces grupowy – czyli jak dzieje się edukacja spersonalizowana w praktyce? Termin 10.06.2020 r. godz. 16:00

     •  

      Szkolenie ONLINE

      Proces grupowy – czyli jak dzieje się edukacja spersonalizowanaw praktyce?

      PO CO MI TO SZKOLENIE?

      Kiedy ludzie spotykają się ze sobą i łączy ich coś wspólnego, na przykład cel, uruchamiamy proces grupowy. Przechodzi on przez określone fazy, a każda z nich rządzi się swoimi prawami, zadaniami i cechami. Podczas szkolenia poznasz, doświadczysz w świadomy sposób uczestnictwa w tych pięciu elementach oraz dowiesz się jak efektywniej prowadzić w nich uczniów, uczestników szkoleń. To bardzo ważne szkolenie dla każdego dydaktyka, bo proces grupowy uruchamiamy zawsze w grupie (możemy to robić świadomie lub nie). Kiedy robimy to świadomie, zwiększamy szanse na to, że więcej uczestników weźmie z niego coś ważnego dla siebie, a nauczycielowi po prostu łatwej, efektywnej, przyjemniej prowadzi się wówczas zajęcia. Podczas szkolenia dowiesz się jakie są fazy i jaka jest rola nauczyciela, uczniów w każdej z nich. Poznasz sposoby, narzędzia, które ułatwiają efektywne przechodzenie uczestników przez kolejne etapy uczenia się w grupie.

      PROGRAM:

      •          Proces grupowy – kiedy się zaczyna, kiedy kończy?

      •          Fazy procesu grupowego – trening praktyczny i wyciągnie wspólne wniosków.

      •          Fazy procesu grupowego – rola nauczyciela i uczniów w poszczególnych etapach

      •          Zwiększanie efektywności, jakości procesu grupowego – sposoby, narzędzi

       

       DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?

      Dla nauczycieli, dydaktyków, edukatorów, trenerów, tutorów

       

      Prowadząca: dr Beata Master - doktor nauk społecznych, tutor, superwizor procesów tutorskich, coach, trener kompetencji interpersonalnych, autorka książki pt. „Edukacja spersonalizowana. Tutoring. Coaching. Mentoring. Edukacja domowa”. Szkoli się w zakresie psychoterapii. Przeprowadziła ponad 500 godzin procesów indywidualnych, ma na swoim koncie prawie 3000 godzin trenerskich, prowadzi zajęcia na wyższych uczelniach. Stworzyła i zarządza marką BE-MASTER, jest wiceprezesem zarządu Fundacji Pracowania Jutr. Beata Master pomogła setkom ludzi odkryć ich uśpione talenty i zrealizować marzenia. Mówi o sobie: „Jestem nauczycielką drugiego kroku. Pierwszy zawsze należy do osoby, która rozpoczyna przygodę z rozwojem”. W edukacji ceni sobie wolność myślenia, bycia i działania. Więcej: https://be-master.pl/o-mnie.

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 10.06.2020 r. godz. 16:00 (środa)Miejsce – adres realizacji szkolenia: Online – platforma ZOOM.USKoszt szkolenia: 1 osoba – 80 zł

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 05.06.2020 r.

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

      Formularz zgłoszeniowy - dla placówek

      Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie indywidualne

    • Webinar. Kampania Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu jako element edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Dobre praktyki i narzędzia. Termin 03.06.2020 godz. 19.00
     • Webinar. Kampania Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu jako element edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Dobre praktyki i narzędzia. Termin 03.06.2020 godz. 19.00

     •  

       

       

      Szanowni Państwo!

      Mamy przyjemność zaprosić Was do udziału w Webinarium pt.

      Kampania Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu jako element edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Dobre praktyki i narzędzia.

      Termin  3.06.2020 godz.: 19:00. Spotkanie odbędzie się on line z użyciem platformy LiveWebinar 

       

      Zapraszamy do udziału nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowychi młodzieżowych liderów prowadzących działania w obszarze edukacji globalnej, zainteresowanych prowadzeniem kampanii promujących Sprawiedliwy Handeli odpowiedzialną konsumpcję na terenie szkół, uczelni lub miast.

      Celem webinarium jest dokonanie przeglądu osiągnięć kampanii Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu oraz udostępnienie narzędzi do zdalnego nauczania i dobrych praktyk z zakresu prowadzenia działań przyczyniających się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

      Spotkanie będzie okazją do:

      • uzyskania użytecznych informacji na temat kampanii w szkołach w kraju i zagranicą,
      • zapoznania się z narzędziami przydatnymi w kampanii w ramach nauczania zdalnego - co można realizować na lekcjach?, a co w terenie?
      • uzyskania ciekawych materiałów do prowadzenia kampanii Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu,
      • wymiany dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami kampanii.

       

      Zgłoszenie udziału odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w terminie do 2.06.2020. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia  uczestnictwa wystawione przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu. 

      Link o formularza: https://forms.gle/S2SCkcxbj6eTvj7o9

       

      Prowadzenie:

      Dobrosława Egner –  trenerka Edukacji Globalnej, dyrektorka MDK 2 w Piekarach Śl., nauczycielka

      Hanna Szulman - Kudrin – koordynatorka Edukacji Globalnej region pomorski, nauczycielka VI LO w Gdańsku

      Tadeusz Makulski – koordynator kampanii Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu

      Partnerzy Webinarium

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

      Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich

      Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku

      Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” - Fairtrade Polska 

      Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu 

       

       

       

    • SZKOLENIE ONLINE. Awans zawodowy nauczycieli – obowiązki dyrektora. Termin 19 maja 2020 r. (wtorek) godz. 15:00 -17:00
     • SZKOLENIE ONLINE. Awans zawodowy nauczycieli – obowiązki dyrektora. Termin 19 maja 2020 r. (wtorek) godz. 15:00 -17:00

     • Awans zawodowy nauczycieli –obowiązki dyrektora.

      Główne treści szkolenia:

      1. Otwarcie stażu – wymagania

      2. Przebieg stażu

          a) przerwy

          b) obowiązki nauczyciela w ramach poszczególnych stopni awansu

      3. Zakończenie stażu

          a) sprawozdanie

          b) ocena dorobku zawodowego

          c) wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego

      4. Postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne

          a) terminy

          b) przebieg

          c) postępowanie odwoławcze

      Adresaci: dyrektorów szkół/placówek

      Data i godzina realizacji szkolenia: 19 maja 2020 r. (wtorek) godz. 15:00 -17:00

      Prowadzący: Dariusz Dwojewski – dr nauk prawnych – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 100 zł

      SZKOLENIE ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie dzień przed szkoleniem wysłany link do platformy LiveWebinar (prosimy o sprawdzenie SPAM-u). Pokój wirtualny zostanie  otwarty 5 minut przed szkoleniem

      Warunki techniczne udziału:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

       

      Zaświadczenie w formie papierowej zostanie wysłane pocztą tradycyjną po zakończeniu stanu epidemii w Polsce lub  przekazane do placówki (w przypadku placówek z Sosnowca).

       

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać  do dnia 18.05.2020r.

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

      Formularz zgłoszeniowy - dla placówek

      Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie indywidualne

    • 	 SZKOLENIE ONLINE. Neurodydaktyka – nauka przyjazna mózgowi. Termin: 21.05.2020 r. (czwartek) godz. 16:00
     • SZKOLENIE ONLINE. Neurodydaktyka – nauka przyjazna mózgowi. Termin: 21.05.2020 r. (czwartek) godz. 16:00

     • Neurodydaktyka – nauka przyjazna mózgowi.

      Główne treści szkolenia

      • Budowa mózgu i funkcje poszczególnych obszarów.
      • Mielinizacja – dojrzewanie mózgu a nauka.
      • Warunki niezbędne do zaistnienia procesu uczenia się przez mózg.
      • Najważniejsze neuroprzekaźniki niezbędne w procesie uczenia się i skutki niedoborów neuroprzekaźników.
      • „Mózg ucznia to miejsce pracy nauczyciela” – co jeszcze trzeba wiedzieć?
      • Bezrobocie w mózgu – co robią bezrobotne neurony i synapsy, gdy nie pracują?
      • Detektor nowości i układ nagrody w mózgu ucznia – dlaczego są tak ważne?

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 30 zł

      Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 21 maja 2020 r. (czwartek) godz. 16:00 -18:30

      SZKOLENIE ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie dzień przed szkoleniem wysłany link do platformy LiveWebinar (prosimy o sprawdzenie SPAM-u). Pokój wirtualny zostanie  otwarty 5 minut przed szkoleniem.

      Warunki techniczne udziału:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Zaświadczenie zostanie wysłane pocztą tradycyjną po zakończeniu stanu epidemii w Polsce lub zostanie przekazane do placówki (w przypadku placówek z Sosnowca).

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać  do dnia 18.05.2020r.

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

      Formularz zgłoszeniowy - dla placówek

      Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie indywidualne

    • 	 SZKOLENIE ONLINE. Arteterapia dzieci i młodzieży. Wprowadzenie. Termin: 20.05.2020 r. (środa) godz. 16:30 -19:00
     • SZKOLENIE ONLINE. Arteterapia dzieci i młodzieży. Wprowadzenie. Termin: 20.05.2020 r. (środa) godz. 16:30 -19:00

     • Arteterapia dzieci i młodzieży. Wprowadzenie.

      Główne treści szkolenia:

      1. Arteterapia rozwojowa, medyczna i kliniczna

      2. Narzędzia stosowane w arteterapii

      3. Planowanie terapii

      4. Przebieg i monitorowanie terapii

      5. Zakończenie terapii

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 50 zł

      Adresaci: Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic, nauczyciele rewalidacji, a także psycholodzy i pedagodzy.

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 20 maja 2020 r. (środa) godz. 16:30 -19:00

      SZKOLENIE ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie dzień przed szkoleniem wysłany link do platformy LiveWebinar (prosimy o sprawdzenie SPAM-u). Pokój wirtualny zostanie  otwarty 5 minut przed szkoleniem.

      Warunki techniczne udziału:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Zaświadczenie w formie papierowej zostanie wysłane pocztą tradycyjną po zakończeniu stanu epidemii w Polsce lub  przekazane do placówki (w przypadku placówek z Sosnowca).

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać  do dnia 18.05.2020r.

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

      Formularz zgłoszeniowy - dla placówek

      Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie indywidualne

    • 	 SZKOLENIE ONLINE. O kryzysach, reakcjach trudnych i kryzysowych oraz poszukiwaniu sposobów budowania porozumienia między nauczycielami a uczniami i ich rodzicami w trakcie zdalnego nauczania. Termin 18 maja 2020 r. godz. 16.00
     • SZKOLENIE ONLINE. O kryzysach, reakcjach trudnych i kryzysowych oraz poszukiwaniu sposobów budowania porozumienia między nauczycielami a uczniami i ich rodzicami w trakcie zdalnego nauczania. Termin 18 maja 2020 r. godz. 16.00

     • O kryzysach, reakcjach trudnych i kryzysowych oraz poszukiwaniu sposobów budowania porozumienia między nauczycielami a uczniami i ich rodzicamiw trakcie zdalnego nauczania.

      Główne treści szkolenia:

      1. Zmiany w zakresie sposobów komunikowania się i prowadzenia lekcji w czasie zdalnego nauczania.
      2. Porozumienie jako podstawa budowania relacji. Potrzeby fizjologiczne, tożsamościowe, społeczne, praktyczne – jak na ich zaspokojenie wpływa sytuacja ograniczenia kontaktów między ludźmi.
      3. Media społeczne a porozumiewanie się między ludźmi. Media społeczne a jakość relacji.
      4. Kompetencja w porozumiewaniu się na gruncie mediów społecznościowych.
      5. Trudne zachowania uczniów i rodziców w trudnych sytuacjach na przykładach dotyczących okresu zdalnego nauczania. Reakcje ludzi w zmianie, źródła oporu i sposoby radzenia sobie z nim.
      6. Komunikacja w sytuacji zmiany i kryzysu.
      7. Powszechne tendencje przejawiające się w spostrzeganiu jako jedno ze źródeł konfliktów.
      8. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów i rodziców?
      9. Podtrzymywanie i naprawianie relacji. Naprawianie zniszczonych relacji.
      10. Strategia rozwiązywania problemów – MZW (myślenie zorientowane na wynik).
      11. Radzenie sobie w sytuacji kryzysowej – kompetencje rezyliencyjne przydatne nauczycielowi.

      Prowadząca: Joanna Piećko-Szopińska

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 50 zł

      Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 18 maja 2020 r. (poniedziałek) godz. 16:00 -19:00

      SZKOLENIE ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie dzień przed szkoleniem wysłany link do platformy LiveWebinar (prosimy o sprawdzenie SPAM-u). Pokój wirtualny zostanie  otwarty 5 minut przed szkoleniem

      Warunki techniczne udziału:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

       

      Zaświadczenie w formie papierowej zostanie wysłane pocztą tradycyjną po zakończeniu stanu epidemii w Polsce lub  przekazane do placówki (w przypadku placówek z Sosnowca).

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać  do dnia 14.05.2020r.

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

      Formularz zgłoszeniowy - dla placówek

      Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie indywidualne

    • SZKOLENIE ONLINE. Pozytywna dyscyplina w klasie. Termin 14 maja 2020 r. (czwartek) godz. 15:00 -18:00
     • SZKOLENIE ONLINE. Pozytywna dyscyplina w klasie. Termin 14 maja 2020 r. (czwartek) godz. 15:00 -18:00

     • Pozytywna dyscyplina w klasie.

      Jak nie kontrolować zachowania dzieci, a zamiast tego po prostu prowadzić lekcje!?Buduj z uczniami relację opartą na współpracy, umiejętnościach rozwiązywania problemów, oraz obopólnym szacunku. Odczuwaj motywującą satysfakcję z pracy z zaangażowaną klasą.

      Podczas warsztatów otrzymasz  informacje, które pomogą Ci:

      • Budować w klasie klimat, który wzmocni naukę dzieci
      • Zastąpić system kar i nagród, skutecznym wsparciem
      • Zaszczepiać w uczniach ważne umiejętności społeczne i pozytywne zachowania
      • Zaangażowanie uczniów w rozwiązywanie problemów jest bardziej efektywne niż kara
      • Zrozumieć trudne zachowania uczniów, wynikające z czterech błędnych celów i reagować tak,aby z dnia na dzień zmniejszać potrzebę złego zachowania u dzieci
      • Uzyskasz skrzynkę narzędzi do wykorzystania w klasie

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 50 zł

      Prowadząca: dr Agnieszka Chęcińska – Kopiec

      Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 14 maja 2020 r. (czwartek) godz. 15:00 -18:00

      SZKOLENIE ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie dzień przed szkoleniem wysłany link do platformy LiveWebinar (prosimy o sprawdzenie SPAM-u). Pokój wirtualny zostanie  otwarty 5 minut przed szkoleniem

      Warunki techniczne udziału:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      •  

      Zaświadczenie w formie papierowej zostanie wysłane pocztą tradycyjną po zakończeniu stanu epidemii w Polsce lub  przekazane do placówki (w przypadku placówek z Sosnowca).

       

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać  do dnia 13.05.2020r.

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

      Formularz zgłoszeniowy - dla placówek

      Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie indywidualne

    • SZKOLENIE ONLINE. Edukacja spersonalizowana - praca na zasobach (potencjale, mocnych stronach) uczniów, czyli jak odkryć (także w szkole) w czym jestem dobra/y? Termin 13.05.2020 r. godz. 16:00 (środa).
     • SZKOLENIE ONLINE. Edukacja spersonalizowana - praca na zasobach (potencjale, mocnych stronach) uczniów, czyli jak odkryć (także w szkole) w czym jestem dobra/y? Termin 13.05.2020 r. godz. 16:00 (środa).

     • Edukacja spersonalizowana - praca na zasobach (potencjale, mocnych stronach) uczniów, czyli jak odkryć (także w szkole) w czym jestem dobra/y?

      Podczas tego szkolenia zapraszam uczestników do świata psychologii pozytywnej (dowiemy się co to jest, bo w dużej mierze to ona dokonuje małych i dużych rewolucji w edukacji),  a w  tym, przede wszystkim do pracy na zasobach. Sprawdzimy czemu praca na potencjale ucznia ma znaczenia, zmierzymy się z mitami panującymi w tym zakresie, a także sprawdzimy co zrobić ze słabymi stronami w procesie uczenia się. Uczestnicy szkolenia poznają, doświadczą na sobie sposobów pracy mających na celu wydobywanie potencjału uczniów, a poprzez to wzmacniania poczucia ich wiary w siebie.

      Spróbujemy odpowiedzieć, między innymi na pytanie: Co robisz sprawnie, jednocześnie maszz tego frajdę i jeszcze na dodatek efekty? To prawdopodobnie obszar Twojego FLOW.

       

      PROGRAM:

       

      • Psychologia pozytywna w procesie uczenia się.
      • Rewolucja psychologii pozytywnej i jej skutki (na podstawie badań Martina Seligmana).
      • Stan przepływu, czyli tworzenie warunków FLOW w organizacji (na podstawie badań Mihaly’ego Csikszentmihaly’a).
      • Talenty, zasoby, umiejętności i kompetencje – jak je rozwijać w procesie uczenia, czyliw szkole i poza nią?
      • Słabe strony – czy one są nam potrzebne i jak sobie z nimi poradzić?

       

       Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele  

      Prowadząca: dr Beata Master - doktor nauk społecznych, tutor, superwizor procesów tutorskich, coach, trener kompetencji interpersonalnych, autorka książki pt. „Edukacja spersonalizowana. Tutoring. Coaching. Mentoring. Edukacja domowa”. Szkoli się w zakresie psychoterapii. Przeprowadziła ponad 500 godzin procesów indywidualnych, ma na swoim koncie prawie 3000 godzin trenerskich, prowadzi zajęcia na wyższych uczelniach. Stworzyła i zarządza marką BE-MASTER, jest wiceprezesem zarządu Fundacji Pracowania Jutr. Beata Master pomogła setkom ludzi odkryć ich uśpione talenty i zrealizować marzenia. Mówi o sobie: „Jestem nauczycielką drugiego kroku. Pierwszy zawsze należy do osoby, która rozpoczyna przygodę z rozwojem”. W edukacji ceni sobie wolność myślenia, bycia i działania. Więcej: https://be-master.pl/o-mnie

       

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 13.05.2020 r. godz. 16:00 (środa)Miejsce – adres realizacji szkolenia: Online – platforma ZOOM.USKoszt szkolenia: 1 osoba – 80 zł

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 11.05.2020 r.

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

      Formularz zgłoszeniowy - dla placówek

      Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie indywidualne

    • NOWY TERMIN SZKOLENIA ONLINE. RUCH SŁUŻBOWY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH - problematyka i zasady rozwiązania i zmiany treści stosunku pracy nauczycieli -najnowsze orzecznictwo w sprawach nauczycielskich. Nowy termin 05.05.2020 r. godz. 12.30
     • NOWY TERMIN SZKOLENIA ONLINE. RUCH SŁUŻBOWY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH - problematyka i zasady rozwiązania i zmiany treści stosunku pracy nauczycieli -najnowsze orzecznictwo w sprawach nauczycielskich. Nowy termin 05.05.2020 r. godz. 12.30

     •  

      RUCH SŁUŻBOWY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

      - problematyka i zasady rozwiązania i zmiany treści stosunku pracy nauczycieli

      -najnowsze orzecznictwo w sprawach nauczycielskich.

       

      1.         Zmiana treści stosunku pracy nauczyciela

      a.         Ograniczenie etatu

      b.         Uzupełnianie etatu

      c.         Przeniesienie do innej szkoły

      d.         Zmiana stanowiska pracy

      2.         Procedura postępowania w razie konieczności wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych.

      a.         Współdziałanie ze związkiem zawodowym (zasady, terminy)

      b.         Forma wypowiedzenia (doręczenie wypowiedzenia w czasie nieobecności nauczycielaw szkole związanej z pandemią koronawirusa)

      c.         Przyczyna wypowiedzenia, kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia, problem zmniejszenia liczby godzin w związku z kształceniem na odległość

      d.         Szczególna ochrona stosunku pracy nauczycieli w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego

      3.         Zasady postępowania w razie odwołania się od wypowiedzenia.

      a.         Postępowanie sądowe

      b.         Postępowanie w razie przywrócenia nauczyciela do pracy przez sąd

      c.         Kwestia zwrotu odprawy

      4.         Odpowiedzi na pytania uczestników.

      Adresaci: kadra zarządzająca oraz zainteresowani nauczyciele

      Prowadzący:  Dariusz Dwojewski – dr nauk prawnych – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

      Czas trwania szkolenia: 2  godziny

      Data i godzina realizacji szkolenia:   05.05.2020 r. godz. 12.30 (wtorek).

      Miejsce szkolenia: ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail

       zostanie wysłany link do platformy LiveWebinar (prosimy o sprawdzenie SPAM-u)

      Warunki techniczne udziału:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Zaświadczenie zostanie wysłane pocztą tradycyjną po zakończeniu stanu epidemii w Polsce lub zostanie przekazane do placówki (w przypadku placówek z Sosnowca).

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 04.05.2020 r.

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

      Formularz zgłoszeniowy - dla placówek

      Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie indywidualne

    • 	 Bezpłatny webinar. Zatrzymanie. Krótka rozmowa. Termin 06.05.2020 r. godz. 16.00 - 17.00
     • Bezpłatny webinar. Zatrzymanie. Krótka rozmowa. Termin 06.05.2020 r. godz. 16.00 - 17.00

     • Zapraszamy Państwa do udziału w rozmowie o zatrzymaniu się i refleksji nad stanem pandemii i jej wpływie na nas. Będziemy praktykować uważność i poszukiwać paradoksalnie dobrych stron pandemii dla edukacji i nie tylko. Co można z tej sytuacji wziąć dla siebie, z czego czerpać.

      Organizatorzy: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.

      Prowadzący:

      Dorota Szewczyk (CDN w Sosnowcu)Tomasz Wojtasik (ROM-E Metis w Katowicach)Termin: 06.05.2020 r. godz. 16.00 - 17.00Bezpłatny webinarNie będą wydawane zaświadczeniaZapisy na stronie: https://forms.gle/ro21SKrPkYGfSgN98

       

    • NOWY TERMIN SZKOLENIA ONLINE. JAK PYTAĆ i AKTYWNIE SŁUCHAĆ, ABY UCZNIOWIE CHCIELI Z NAMI ROZMAWIAĆ?
     • NOWY TERMIN SZKOLENIA ONLINE. JAK PYTAĆ i AKTYWNIE SŁUCHAĆ, ABY UCZNIOWIE CHCIELI Z NAMI ROZMAWIAĆ?

     • Termin 29.04.2020 r. godz. 16:00 (środa).

      Zapraszamy do udziału

      SZKOLENIE ONLINE

      Zapraszamy na szkolenie:

      JAK PYTAĆ i AKTYWNIE SŁUCHAĆ, ABY UCZNIOWIE CHCIELI Z NAMI ROZMAWIAĆ?

      Umiejętność aktywnego słuchania i stawianie pytań, które zmieniają nasze patrzenie na świat to dwie bardzo ważne kompetencje każdego dydaktyka. Słuchanie i pytania mają ogromną moc w procesie uczenia się. Oczywiście jeśli świadomie ich używamy. Mogą się stać, w dobrych rękach, 'agentami' optymalnej zmiany dla konkretnej osoby, która poszukuje odpowiedzi, informacji, wiedzy. Mogą stać się potężnymi narzędziami motywacyjnymi. Właściwie większość technik, ćwiczeń, modeli motywacyjnych, które znam (a trochę tego jest) bazują właśnie na pytaniach i uważnym słuchaniu. Podczas szkolenia on-line będziemy rozmawiać i rozwijać w sobie te dwie kompetencje..

      Program:

      • Jak słuchać, aby usłyszeć? Wprowadzenie do sztuki aktywnego słuchania
      • Aktywne słuchanie - trening praktyczny
      • Czynniki dobrego pytania w procesie uczenia się (także on-line)
      • Jakie pytania nam nie służą i dlaczego?
      • Trening – ćwiczenia praktyczne
      • Paleta pytań, które mogą wesprzeć Cię w roli edukatora

      Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele  

      Prowadząca: dr Beata Master - doktor nauk społecznych, tutor, superwizor procesów tutorskich, coach, trener kompetencji interpersonalnych, autorka książki pt. „Edukacja spersonalizowana. Tutoring. Coaching. Mentoring. Edukacja domowa”. Szkoli się w zakresie psychoterapii. Przeprowadziła ponad 500 godzin procesów indywidualnych, ma na swoim koncie prawie 3000 godzin trenerskich, prowadzi zajęcia na wyższych uczelniach. Stworzyła i zarządza marką BE-MASTER, jest wiceprezesem zarządu Fundacji Pracowania Jutr. Beata Master pomogła setkom ludzi odkryć ich uśpione talenty i zrealizować marzenia. Mówi o sobie: „Jestem nauczycielką drugiego kroku. Pierwszy zawsze należy do osoby, która rozpoczyna przygodę z rozwojem”. W edukacji ceni sobie wolność myślenia, bycia i działania.

      Więcej: https://be-master.pl/o-mnie

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 21.04.2020 r. godz. 16:00 (wtorek)Miejsce – adres realizacji szkolenia: Online – platforma ZOOM.USKoszt szkolenia: 1 osoba – 80 zł

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 20.04.2020 r.

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

      Formularz zgłoszeniowy - dla placówek

      Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie indywidualne

       

    • OGÓLNOPOLSKA WIRTUALNA KONFERENCJA EDUKACYJNA nt.: JAKOŚ CZY JAKOŚĆ?
     • OGÓLNOPOLSKA WIRTUALNA KONFERENCJA EDUKACYJNA nt.: JAKOŚ CZY JAKOŚĆ?

     • Serdecznie zapraszamy na OGÓLNOPOLSKĄ WIRTUALNĄ KONFERENCJĘ EDUKACYJNĄ nt.: JAKOŚ CZY JAKOŚĆ?

      Termin 09.05.2020

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu jest partnerem wydarzenia.

          "Zapraszamy na pierwszą w Polsce OGÓLNOPOLSKĄ, WIRTUALNĄ KONFERENCJĘ EDUKACYJNĄ, podczas której zajmiemy się JAKOŚCIĄ w zdalnej edukacji, aby skutecznie wspomóc nauczycieli, rodziców i odciążyć dzieci.

         Od połowy marca polska szkoła offline z dnia na dzień musiała się stać online (zdalna). Po kilku tygodniach ciężkiej pracy nauczycieli, a przede wszystkim dzieci i rodziców możemy podsumować, że JAKOŚ to przebiega, JAKOŚ się udaje. Przed nami jeszcze wiele tygodni zdalnej edukacji, prawdopodobnie do końca roku szkolnego. Uważamy, że warto poświęcić ten nadchodzący czas, aby rozwijać JAKOŚĆ.

          Wierzymy, że zdalna edukacja może wiązać się z dobrą JAKOŚCIĄ. Istnieją sprawdzone rozwiązania metodyczne, oparte na badaniach naukowych, praktycznych doświadczeniach, które przez lata były niedostrzegane przez system edukacji w Polsce. Obecna sytuacja zaprasza nas do spojrzenia na NOWE podejście, NOWE rozwiązania, NOWE relacje, dzięki którym edukacja w Polsce podniesie swoją JAKOŚĆ. Stary, pruski, podawczy, oparty na opresji model odchodzi w zapomnienie.

         Jest to pierwsza z serii konferencji wirtualnych, których celem jest przekazanie uniwersalnej (do zdalnej jak i stacjonarnej edukacji) wiedzy o nowoczesnej edukacji."

      Szczegóły znajdują się na stronie:  https://www.landpage.co/jakos-czy-jakosc-konferencja

    • KONFERENCJA „MAŁY CZŁOWIEK W WIELKIM ŚWIECIE”
     • KONFERENCJA „MAŁY CZŁOWIEK W WIELKIM ŚWIECIE”

     • KONFERENCJA ZOSTAŁA PRZEŁOŻONA „MAŁY CZŁOWIEK W WIELKIM ŚWIECIE” - o wsparciu dziecka przez rodzica, nauczyciela, terapeutę na kolejnych etapach edukacyjnych edycja III. Miejsce Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Sosnowcu.

      27-02-2020

      Zapraszamy do udziału