• Termin przenieiony na nowy rok kalendarzowy. Szkolenie online nt.: Prawidłowe rozliczanie projektów edukacyjnych (tzw. projekty miękkie – szkoleniowe, stażowe, edukacyjne).
     • Termin przenieiony na nowy rok kalendarzowy. Szkolenie online nt.: Prawidłowe rozliczanie projektów edukacyjnych (tzw. projekty miękkie – szkoleniowe, stażowe, edukacyjne).

     • Zapraszamy do udziału w szkoleniu online nt.: Prawidłowe rozliczanie projektów edukacyjnych

      (tzw. projekty miękkie – szkoleniowe, stażowe, edukacyjne)

       

      Program:

      Część pierwsza

      1. Projekty edukacyjne – rodzaje zadań a kategorie w budżecie.
      2. Wymogi w zakresie sprawozdawczości i właściwy obieg dokumentacji.
      3. Sposób rozliczania wynagrodzeń (pracownicy, podwykonawcy, nauczyciele, trenerzy, doradcy, opiekunowie stażystów).

      Część druga

      1. Sposób rozliczania zakupów – sprzęty, materiały dydaktyczne, wartości niematerialne i prawne, pomoce naukowe, elementy inwestycyjne.
      2. Wyjazdy, spotkania, wizyty, staże i inne innowacyjne formy szkoleniowo – doradcze – jak potwierdzać realizację i rozliczać.
      3. Na co zwracać uwagę? Różne konkursy a rodzaje wskaźników i sposobów rozliczeń.
      4. Procedury związane z rozliczeniami projektów.
      5. Sesja pytań i odpowiedzi.

      Adresaci: dyrektorzy/wicedyrektorzy sosnowieckich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, koordynatorzy projektów, pracownicy administracji

      Termin:

      Część pierwsza: poniedziałek- termin przenieiony na nowy rok kalendarzowy.przenieiony na nowy rok kalendarzowy.

      Część druga: czwartek  - 01.12.2022 godz. 8:30  -12:30

      Część trzecia: czwartek - 01.12.2022 godz. 14:00 – 16:00 konsultacje online dla chętnych osób

      Prowadząca: Monika Bezak

      Miejsce szkolenia: platforma MS Teams

      Koszt: 120 zł

      Link do zapisu: https://forms.gle/8d59NiqZq3t759yc8

       

       

    • Bezpłatne szkolenie online: Profilaktyka uzależnień behawioralnych i zachowań ryzykownych prezentowanych w sieci. Terminy: Część 1 – 06.10.2022 godz. 18.00 i Część 2 – 11.10.2022 godz. 18.00
     • Bezpłatne szkolenie online: Profilaktyka uzależnień behawioralnych i zachowań ryzykownych prezentowanych w sieci. Terminy: Część 1 – 06.10.2022 godz. 18.00 i Część 2 – 11.10.2022 godz. 18.00

     • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zaprasza
      na bezpłatne szkolenie online:

       

       Profilaktyka uzależnień behawioralnych
      i zachowań ryzykownych prezentowanych w sieci

       

      Realizacja priorytetów MEiN:

      2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację
      i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona
      i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

      7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych
      w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej,
      w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

       

      Terminy:

      Część 1 – 06.10.2022 r.(czwartek), godz. 18.00 – 20.15

      temat: Wirtualny świat dzieci i młodzieży - granice i możliwości
       

      Część 2 – 11.10.2022 r.(wtorek), godz. 18.00 – 20.15
      temat: Domowe zasady ekranowe

      Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec
       w ramach projektu „Nikt nie jest doskonały”.

      Miejsce: online, Livewebinar

      Liczba miejsc: 80

      Adresaci:

      • nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych, pracujący            w sosnowieckich szkołach/przedszkolach/placówkach oświatowych
      • rodzice - mieszkańcy Sosnowca

      Zapisy:

      Dla nauczycieli: https://forms.gle/G7JvkQt9cNgAgt579

       

      Dla rodziców: https://forms.gle/ChjLHayvcWqm6ffT8

       

      PROGRAM SZKOLENIA:

      1. Gry i serwisy społecznościowe popularne wśród dzieci i młodzieży.

      2. Media społecznościowe a zdrowie psychiczne.

      3. Świat youtuberów a prezentowanie zachowań ryzykownych przez wirtualnych celebrytów.

      4. Ustawienia i tryb między innymi w takich grach jak Minecraft, Roblox, Fortnite, MSP, BSP, CS:GO.

      5. Jak zwrócić uwagę i czego unikać w budowaniu domowych zasad ekranowych.

      6. Jak i gdzie postawić bezpieczne granice dziecku, poruszającemu się po wirtualnym świecie.

       

      Prowadząca: KATARZYNA KUDYBA

      Pedagog i psycholog z trenerskim doświadczeniem zawodowym w obszarze profilaktyki uzależnień, nowych mediów i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W swojej praktyce zawodowej przeprowadziła kilka tysięcy godzin warsztatów, szkoleń, konsultacji skierowanych zarówno do osób dorosłych jak i do dzieci oraz młodzieży. Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, psychologii na SWPS
      w Katowicach, ukończyła także studia Social Media & Content Marketing na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie. Jednak, co najważniejsze, jest praktykiem i biegłym znawcą wirtualnej przestrzeni. Jej wykłady i warsztaty boleśnie uświadamiają nauczycielom
      i rodzicom, że często nie mamy pojęcia, w jakich wirtualnych światach poruszają się dzieci, już od wczesnego dzieciństwa. Po tych warsztatach świat staje się nieco inny…

       

    • Szkolenie online: ABC nauczyciela przedszkola/edukacji wczesnoszkolnej. Termin 19.10.2022 r. (środa) godz. 17.00
     • Szkolenie online: ABC nauczyciela przedszkola/edukacji wczesnoszkolnej. Termin 19.10.2022 r. (środa) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie online:

      ABC nauczyciela przedszkola/edukacji wczesnoszkolnej.
       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

      Prowadzący szkolenie: Elżbieta Brol

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

       

      Główne treści szkolenia:

      • Akty prawne w pracy nauczyciela.
      • Jak planować pracę w oparciu o podstawę programową?
      • Program, karty pracy, przewodniki metodyczne - czy ich potrzebujemy?
      • Plan pracy i jego znaczenie w placówce.
      • Dokumentacja niezbędna w przedszkolu/ szkole.
      • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez nauczyciela.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 19.10.2022 r. (środa) godz. 17.00

       

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

    • Ogólnopolska Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli „Kompetencje kluczowe XXI wieku - Fair Influencer”. Termin: 27.09.2022 r. Miejsce: Hotel Skaut - Park Śląski - Chorzów
     • Ogólnopolska Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli „Kompetencje kluczowe XXI wieku - Fair Influencer”. Termin: 27.09.2022 r. Miejsce: Hotel Skaut - Park Śląski - Chorzów

     •  

      Ogólnopolska Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli

      „Kompetencje kluczowe XXI wieku - Fair Influencer”

      realizowana w ramach projektu międzynarodowego Erasmus+

      „EU WISE – Young Citizens & Consumers”

      Hotel Skaut  - Park Śląski - Chorzów

      Organizatorzy konferencji:

      • Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu
      • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

      Termin: 27.09.2022 /wtorek/  9.00 - 13.00

      Miejsce: Hotel Skaut  - Park Śląski - Chorzów

      Program konferencji

      8.30  9.00

      Rejestracja gości. Powitalna kawa.

      9.00 9.15

      Otwarcie konferencji - przywitanie gości

      Tadeusz Makulski – Prezes PSSH

      Dorota Szewczyk – Dyrektorka CDN w Sosnowcu

      9.15 – 9:35

      Priorytet: Wykorzystywanie technologii do wsparcia umiejętności metodycznych nauczycieli materiały informacyjno - komunikacyjne

      Prezentacja filmów kampanijnych – Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu

      9.35 10.10

      Projekt EU WISE jako przykład wsparcia edukacji informatycznej i medialnej - uczniowskie dobre praktyki

      10.10 –11:00

      Priorytet: Kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

      Wykład interaktywny „Fair Influencer” - Joanna Waszkowska

      11.00 11.30

      Przerwa kawowa

      11.30-12.30

      Priorytet: Podnoszenie jakości kształcenia

      Panel dyskusyjny: Uczenie przez działanie. Wyzwania edukacyjne i organizacyjne 

      Moderatorka: Dorota Szewczyk

      12.30 12.45

      Podsumowanie konferencji

      13.00 14.00

      Lunch

      Pobierz program konferencji PDF

      Potwierdzenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza KLIKNIJ

      Kontakt do organizatorów:  Dorota Szewczyk tel. 600 035 223

       

      KONFERENCJA JEST ZGODNA Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2022/2023

       

      Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych – konkurs „Edukacja globalna 2021” www.gov.pl/polskapomoc

       

      Placówki uczestniczące w projekcie Erasmus+ „EU WISE – Young Citizens & Consumers”:

      • Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich;
      • Zespół  Szkół  Cogito w  Siemianowicach Śląskich;
      • III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach;
      • VI Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku;
      • Zespół Szkół nr 1 w Działdowie;
      • XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie;
      • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

       

       

    • ODWOŁANE szkolenie online: Założenia edukacji włączającej jako edukacji dostępnej dla każdej osoby uczącej się. Termin 18.10.2022 godz. 17.00
     • ODWOŁANE szkolenie online: Założenia edukacji włączającej jako edukacji dostępnej dla każdej osoby uczącej się. Termin 18.10.2022 godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie online:

       

      Założenia edukacji włączającej jako edukacji dostępnej dla każdej osoby uczącej się.

       

      SZKOLENIE ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2022/2023

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Prowadzący szkolenie: Elżbieta Modrzewska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

       

      Główne treści szkolenia:

       

      1. Model edukacji włączającej i wymiary dostępności edukacji.
      2. Zadania nauczycieli i specjalistów we wdrażaniu edukacji włączającej.
      3. Klasyfikacja ICF jako sposób opisu funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnymi pozaszkolnym (zalety podejścia biopsychospołecznego).
      4. Zmiana sposobu oceny potrzeb dzieci i uczniów oraz planowania, udzielania i oceny efektywności udzielanego wsparcia oraz sposobu finansowania zadań w tym zakresie.
      5. Nowa rola szkoły i placówki specjalnej w zakresie wspierania przedszkoli i szkół ogólnodostępnych i integracyjnych.
      6. Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: SZKOLENIE ODWOŁANE.

       

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • ODWOŁANE Szkolenie online: Mutyzm wybiórczy – lęk, który odbiera głos. Postępowanie terapeutyczne w przebiegu zdiagnozowanego mutyzmu wybiórczego. Termin 30 września 2022 (piątek) godz. 16.30
     • ODWOŁANE Szkolenie online: Mutyzm wybiórczy – lęk, który odbiera głos. Postępowanie terapeutyczne w przebiegu zdiagnozowanego mutyzmu wybiórczego. Termin 30 września 2022 (piątek) godz. 16.30

     • Zapraszamy na szkolenie online:

      Mutyzm wybiórczy – lęk, który odbiera głos.
      Postępowanie terapeutyczne w przebiegu zdiagnozowanego mutyzmu wybiórczego.

       

      SZKOLENIE ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2022/2023

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, logopedzi, nauczyciele uczący w klasach 4-8, pedagodzy, psycholodzy, rodzice, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

       

      Prowadzący szkolenie: Małgorzata Worytko

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

       

      Główne treści szkolenia:

      • Mutyzm wybiórczy (MW) - co to jest?
      • Analiza podejścia do tematu w różnych nurtach światowych
      • Czynniki sprzyjające występowaniu MW 
      • Nurty w terapii MW 
      • Techniki behawioralne w terapii mutyzmu 
      • Schematy postępowania z dzieckiem z MW.

      Data i godzina realizacji szkolenia: SZKOLENIE ODWOŁANE
       

      Miejsce szkolenia: ONLINE - platforma LIVE WEBINAR

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 80 zł

    • ODWOŁANE szkolenie stacjonarne: Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek.Termin 21 października 2022 (PIĄTEK) godz. 16.30
     • ODWOŁANE szkolenie stacjonarne: Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek.Termin 21 października 2022 (PIĄTEK) godz. 16.30

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne

       

      Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek

       

      SZKOLENIE ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2022/2023

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, logopedzi, nauczyciele uczący w klasach 4-8, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

       

      Prowadzący szkolenie: Małgorzata Worytko 

       

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

       

      Główne treści szkolenia:

       

      1. Diagnoza logopedyczna.
      2. Wywoływanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji
      • samogłosek
      • spółgłosek wargowych (m, f, w),
      • spółgłosek przedniojęzykowych (t, d, n, l)

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: ODWOŁANE SZKOLENIE
       

      Miejsce szkolenia: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 100 zł

       

    • Szkolenie online dla realizatorów programu Golden five
     • Szkolenie online dla realizatorów programu Golden five

     • CDN w Sosnowcu oraz ROM-E Metis w Katowicach serdecznie zapraszają nauczycieli na szkolenie ONLINE dla realizatorów programu Golden five

       

      Cel:

      • wdrożenie programu w szkole;
      • wspieranie osiągnięć szkolnych i rozwoju osobistego uczniów;
      • zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie radzenia sobie ze zróżnicowaniem w klasie;
      • poprawa klimatu społecznego w klasie;
      • wzmocnienie zachowań prospołecznych uczniów;
      • wzmocnienie relacji szkoły z rodzicami.

      O programie: https://www.ore.edu.pl/2010/05/wiadomosci-ogolne/

      Adresaci programu:
      nauczyciele, zwłaszcza wychowawcy uczniów w wieku 11–15 lat.

       

      Liczba godzin 12 h + superwizje

       

      Miejsce: online platforma LiveWebinar

      Koszt: bezpłatne, liczba miejsc ograniczona

      Prowadzenie:
      Magdalena Wieczorek - ROM-E Metis  w Katowicach

      Dorota Szewczyk - CDN w Sosnowcu

       

      Zapisy na stronie: link do zapisu wkrótce

       

       

    • AMBASADORZY I AMBASADORKI BAŚNI ANDERSENA. Kampania teatralno-czytelnicza.
     • AMBASADORZY I AMBASADORKI BAŚNI ANDERSENA. Kampania teatralno-czytelnicza.

     • AMBASADORZY I AMBASADORKI BAŚNI ANDERSENA

      Kampania teatralno-czytelnicza Zespół Teatru Zagłębia i twórcy spektaklu „Baśnie Andersena” pragną zaprosić chętne nauczycielki i chętnych nauczycieli do udziału w kampanii teatralno-czytelniczej „Ambasadorzy i Ambasadorki Baśni”. Poprzez kampanię chcemy promować czytelnictwo, uwalniać dziecięcą wyobraźnię oraz zachęcać do opowiadania historii w ramach międzypokoleniowych działań twórczych. Działanie jest skierowane także do animatorów i animatorek kultury oraz wszystkich chętnych osób pracujących z dziećmi.

      Aby zyskać tytuł Ambasadora lub Ambasadorki Baśni, należy:

      1. Wziąć udział w warsztacie prowadzonym przez dramaturżkę i pedagożkę teatru Dorotę Kowalkowską oraz psychologa Macieja Jonka, współtwórcę spektaklu i konsultanta działań teatralnych dla dzieci. Warsztat odbędzie się 10 września w godz. 12:00-15:00. Tego samego dnia, o godz. 16:00, odbędzie się pokaz spektaklu. Koszt udziału w warsztatach i spektaklu: 50 zł (bufet kawowy w cenie). Warsztaty przeznaczone dla osób zainteresowanych prowadzeniem działań twórczych, inspirowanych tematami andersenowskich baśni. Warsztat pokazuje, jak korzystać z baśni w oparciu o aktualną wiedzę z zakresu psychologii rozwoju, tak by pomagać młodym ludziom nazywać i przeżywać emocje. Zastanowimy się także nad tym, w jaki sposób można pogłębiać rozumienie baśniowych zdarzeń tak, by ich odbiorcy potrafili wyciągać z nich wnioski do własnego życia.

      2. Do końca 2022 roku przeprowadzić lekcję/warsztaty na temat baśni Andersena – można to zrobić podczas godziny wychowawczej, lekcji polskiego lub podczas dodatkowych zajęć (zachęcamy do skorzystania z teatralnego zeszytu inspiracji). 3. Zabrać uczniów i uczennice do Teatru Zagłębia na spektakl „Baśnie Andersena”. Terminy jesiennych pokazów: 4, 5, 6 października oraz 22, 23 listopada, godz. 10:00. Dla Ambasadorów i Ambasadorek mamy: 1. Otwarte podwójne zaproszenie na jeden z wybranych spektakli z repertuaru Teatru Zagłębia. 2. Baśniowy certyfikat i paczkę gadżetów teatralnych!

      3. Oficjalne listowne podziękowanie Dyrekcji teatru, złożone na ręce Dyrekcji szkoły.

      4. Dla chętnych osób – udział w materiale wideo, który będzie częścią kampanii promocyjnej Teatru Zagłębia. Terminy pokazów „Baśni Andersena”: 4, 5, 6 października oraz 22, 23 listopada, godz. 10:00.

      Szczegółowe informacje: Agata Kędzia, edukacja@teatrzaglebia.pl, 883500915

      Zapisy odbywają się poprzez formularz:

      https://docs.google.com/forms/d/1TS2Fj7FvKn1grj5ar87ic9BnFoEO0cVqxnJLH1oxAY/edit?edit_requested=true

      Partnerem wydarzenia jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, które przygotuje dla uczestniczek i uczestników specjalne zaświadczenia.

    • Szkolenie online: Zintegrowana klasa czyli wszystko o relacjach w edukacji. Termin 12.10.2022 godz. 17.00
     • Szkolenie online: Zintegrowana klasa czyli wszystko o relacjach w edukacji. Termin 12.10.2022 godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie online:

       

      Zintegrowana klasa czyli wszystko o relacjach w edukacji.
       

      SZKOLENIE ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2022/2023

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

      Prowadzący szkolenie: Elżbieta Brol

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

       

      Główne treści szkolenia:

      • Relacje w edukacji - dlaczego są tak ważne?
      • Badania potwierdzające skuteczność budowania relacji.
      • Rola nauczyciela w budowaniu relacji.
      • Propozycje zabaw i ćwiczeń integrujących, uczących współpracy, wprowadzenie zasad
       w klasie, budowanie samoakceptacji i praktykowanie wdzięczności.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 12.10.2022  godz. 17.00

       

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • ODWOŁANE Szkolenie stacjonarne: Owady, robaki i inne stworzenia – papieroplastyka. Korelacja plastyki i przyrody.
     • ODWOŁANE Szkolenie stacjonarne: Owady, robaki i inne stworzenia – papieroplastyka. Korelacja plastyki i przyrody.

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

       

      Owady, robaki i inne stworzenia – papieroplastyka. Korelacja plastyki i przyrody.
       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Prowadzący szkolenie: Sylwia Nowak

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

       

      Główne treści szkolenia:

       

      • Wprowadzenie (cel i metody, prezentacja przykładów, materiałów, zasady BHP).
      • Prezentacja pomysłów kreatywnego wykorzystania papieru i środków plastycznych.
      • Przygotowanie do warsztatu.
      • Wykonanie modeli owadów i innych stworzeń.
      • Korekta prac, ekspozycja prac, porządkowanie stanowiska pracy, dokumentacja.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: SZKOLENIE ODWOŁANE

      o dokładnym terminie uczestnik zostanie poinformowany mailem – ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI PROSIMY O KLIKNIĘCIE W LINK I WYPEŁNIENIE FORMULARZA

       

      https://forms.gle/H6LX2PJhq3uvt4GL6

       

      Miejsce szkolenia: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł (w tym materiały plastyczne).

       

    • Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla realizatorów rekomendowanego programu Unplugged
     • Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla realizatorów rekomendowanego programu Unplugged

     •  

      Szkolenie dla realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego  „Unplugged” trwa 18 godzin

      „UNPLUGGED” jest programem profilaktyki uniwersalnej adresowanym do uczniów w wieku 12–14 lat, opartym na modelu wszechstronnego wpływu społecznego

      Część programu przeznaczona dla uczniów składa się z 12 lekcji, które koncentrują się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy o substancjach psychoaktywnych. Są one prowadzone  przez nauczyciela w klasie szkolnej i obejmują jedno spotkanie w tygodniu

      Szczegółowy opis programu na stronie: https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/unplugged,41#syntetyczna-informacja-o-programie

      Realizacja programu:

      Część programu przeznaczona dla uczniów składa się z 12 lekcji, które koncentrują się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy o substancjach psychoaktywnych. Są one prowadzone  przez nauczyciela w klasie szkolnej i obejmują jedno spotkanie w tygodniu. Każda lekcja prowadzona jest według następującego schematu: wprowadzenie (ewentualnie przypomnienie najważniejszych informacji z poprzedniej lekcji), mini wykład wprowadzający do aktualnego tematu, realizacja tematu z użyciem aktywizujących metod pracy, podsumowanie zajęć, ewentualnie zadanie domowe dla uczniów.

       

      Tematyka zajęć dla uczniów dotyczy problemów takich, jak:

      • konformizm,
      •  przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim,
      • wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu, zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci,
      • przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi,
      • wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów,
      • umiejętność komunikowania swoich emocji,
      • umiejętność asertywnej obrony swoich racji,
      • inne umiejętności interpersonalne, których niedostateczne opanowanie może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich,
      • wiedza o narkotykach,
      • umiejętność radzenia sobie z problemami, formułowania celów i podejmowania decyzji.

      Źródło: https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/unplugged,41#opis-programu

       

      Miejsce realizacji: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

      Uczestnicy szkolenia otrzymują gotowe materiały/scenariusze w ramach szkolenia

       

      Adresaci: pedagodzy,psycholodzy,  wychowawcy klas VI-VIII

       

      Czas trwania szkolenia dla realizatorów:  18 godzin

       

      Forma warsztatowa

      Koszt i zapisy:

      • dla nauczycieli pracujących w sosnowieckich szkołach (dofinansowanie ze środków Gminy) – 30 zł
       zapisy: link do zapisu wkrótce
      • dla nauczycieli spoza Sosnowca  oraz z Sosnowca (bez dofinansowania)- 200 zł
       zapisy: link do zapisu wkrótce

       

       

       

    • Grupa Wsparcia dla Psychologów i Pedagogów Szkolnych. Termin: 17.11.2022 r.
     • Grupa Wsparcia dla Psychologów i Pedagogów Szkolnych. Termin: 17.11.2022 r.

     • Serdecznie zapraszamy Pedagogów i Psychologów pracujących w sosnowieckich placówkach do uczestniczenia w spotkaniach Grupy Wsparcia dla Psychologów i Pedagogów Szkolnych. Grupa działa w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Psychologów i Pedagogów Szkolnych. Pierwsze spotkanie Grupy w roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się dnia 20 października 2022 roku:

      • dla szkół z rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu, o godzinie 10:00 w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu (ul. Białostocka 17)
      • dla szkół z rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu, o godzinie 9:00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu (ul. Białostocka 17)
    • Szkolenie online: Planowanie pracy dydaktycznej. Formułowanie zadań przedmiotowych i interdyscyplinarnych w związku z egzaminami ósmoklasisty. Zmiana terminu - nowy termin podamy wkrótce.
     • Szkolenie online: Planowanie pracy dydaktycznej. Formułowanie zadań przedmiotowych i interdyscyplinarnych w związku z egzaminami ósmoklasisty. Zmiana terminu - nowy termin podamy wkrótce.

     • Zapraszamy na szkolenie online:

       

      Planowanie pracy dydaktycznej. Formułowanie zadań przedmiotowych i interdyscyplinarnych w związku z egzaminami ósmoklasisty.

       

      Adresaci: nauczyciele uczący w klasach 4–8

      Prowadzący szkolenie: Elżbieta Modrzewska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

       

      Główne treści szkolenia:

      1. Planowanie pracy dydaktycznej w kontekście wymagań egzaminacyjnych.
      2. Cechy budowania wymagań egzaminacyjnych.
      3. Konstruowanie zadań w kontekście wymagań.
      4. Propozycje publikacji wspierających przygotowania do egzaminu.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: Zmiana terminu - nowy termin podamy wkrótce.


      o dokładnym terminie uczestnik zostanie poinformowany mailem – ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI PROSIMY O KLIKNIĘCIE W LINK I WYPEŁNIENIE FORMULARZA

       

      https://forms.gle/H6LX2PJhq3uvt4GL6

       

      Miejsce szkolenia: ONLINE - platforma LIVE WEBINAR

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

    • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.: Pozytywna Dyscyplina w klasie.
     • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.: Pozytywna Dyscyplina w klasie.

     •  

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zaprasza
      na bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.:
      Pozytywna Dyscyplina w klasie.

       

      Program:
      1. Pozytywne podejście. Jak być nauczycielem uprzejmym i stanowczym jednocześnie. Czym jest Pozytywna Dyscyplina?
      Jakie życiowe kompetencje kształtuje Pozytywna Dyscyplina u dzieci, a z jakimi wyzwaniami spotykamy się w placówkach?
      Pozytywna Dyscyplina jako program rozwijania umiejętności społeczno-emocjonalnych u dzieci.

      2. Dlaczego dzieci się źle zachowują?
      Co to jest mózg gadzi i jak wpływa na nasze zachowanie?
      Metafora góry lodowej, czyli co kryje się za zachowaniem?
      Czym jest poczucie przynależności i znaczenia?

      3. Skutki kar i ich wpływ na długofalowe rezultaty pracy wychowawczej?
      Konsekwencja naturalna
      Konsekwencja logiczna
      Skupienie na rozwiązaniu jako jedyna alternatywa do kar.

      4. Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci
      Jak motywować by nie zniechęcać?
      Czym różni się zachęta od pochwał?
      Pytania pełne ciekawości - elementy coachingu w nauczaniu.

       

      Adresaci: nauczyciele, dyrektorzy, wicedyrektorzy pracujący w sosnowieckich szkołach

      Liczba godzin: 16

      Forma: warsztatowa

      Miejsce: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

      Prowadzące: edukatorzy Pozytywnej Dyscypliny w klasie z CDN w Sosnowcu

       

      Zapisy:

       

      Link do zapisu podamy wkrótce.

       

      Szkolenie jest prowadzone w oparciu o Pozytywną Dyscyplinę, więcej informacji www.pozytywnadyscyplina.pl

       

    • Szkolenie ONLINE: Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Termin 05.09.2022 r.(poniedziałek) godz. 18.30
     • Szkolenie ONLINE: Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Termin 05.09.2022 r.(poniedziałek) godz. 18.30

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

       

      Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.

       

      Adresaci: nauczyciele chcący uzyskać  stopień nauczyciela dyplomowanego

      Prowadzący szkolenie: ks. kan. dr Michał Borda

      Czas trwania szkolenia: 2 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Awans zawodowy po zmianach.
      • Specjalne zasady dla osób, które już rozpoczęły staż.
      • Przepisy przejściowe.
      • Ocena pracy nauczyciela w powiązaniu z awansem zawodowym nauczycieli.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 05.09.2022 r.(poniedziałek) godz. 18.30                                                                                                                    

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Awans zawodowy nauczyciela rozpoczynającego pracę w szkole. Termin 10.09.2022 r.(sobota) godz. 10.00
     • Szkolenie ONLINE: Awans zawodowy nauczyciela rozpoczynającego pracę w szkole. Termin 10.09.2022 r.(sobota) godz. 10.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

       

      Awans zawodowy nauczyciela rozpoczynającego pracę w szkole.

       

      Adresaci: nauczyciele rozpoczynający pracę w szkole

      Prowadzący szkolenie: ks. kan. dr Michał Borda

      Czas trwania szkolenia: 2 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Awans zawodowy po zmianach.
      • Specjalne zasady dla osób, które już rozpoczęły staż.
      • Przepisy przejściowe.
      • Ocena pracy nauczyciela w powiązaniu z awansem zawodowym nauczycieli.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 10.09.2022 r.(sobota) godz. 10.00                                                                                                                

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Karta Nauczyciela 2022- nowa ścieżka awansu zawodowego nauczycieli. Termin 29.08.2022 r. (poniedziałek) godz. 16.30 (zmiana godziny).
     • Szkolenie ONLINE: Karta Nauczyciela 2022- nowa ścieżka awansu zawodowego nauczycieli. Termin 29.08.2022 r. (poniedziałek) godz. 16.30 (zmiana godziny).

     •  

      Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

       

      Karta Nauczyciela 2022- nowa ścieżka awansu zawodowego nauczycieli.

       

      Adresaci: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

      Prowadzący szkolenie: dr Dariusz Dwojewski

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia:

      1.            Zmiany w zakresie oceny pracy – nowe terminy i obowiązki dyrektora:

                      a.            zmiana miejsca pracy a ocena

                      b.            oceny obligatoryjne

                      c.            oceny na wniosek

       

      2.            Likwidacja stopni nauczyciela stażysty i mianowanego:

                      a.            przygotowanie do zawodu nauczyciela zamiast stażu

                      b.            czas trwania przygotowania i opcje jego skrócenia

       

      3.            Warunki uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego:

                      a.            mianowanie z mocy prawa

                      b.            obliczanie okresu pracy

                      c.            mentor – nowy opiekun

                      d.            obowiązkowe zajęcia

                      e.            opinia komisji i tryb odwoławczy od opinii

                      f.             egzamin

       

      4.            Warunki uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:

                      a.            wymagany okres pracy

                      b.            ocena pracy

                      c.            postępowanie kwalifikacyjne

       

      5.            Zmiany w zakresie zatrudniania nauczycieli:

                      a.            nawiązanie umowy z osobą rozpoczynającą pracę w szkole

                      b.            dodatkowa umowa na czas określony

                      c.            umowa na czas nieokreślony

                      d.            dodatkowa przesłanka rozwiązania umowy z nauczycielem

       

      6.            Inne zmiany:

                      a.            czas na konsultacje z rodzicami

                      b.            świadczenie na start

                      c.            wypłata wynagrodzenia za miesiąc, w którym ustał stosunek pracy

       

      7.            Przepisy przejściowe:

                    a.            awans zawodowy nauczycieli stażystów

                    b.            awans zawodowy nauczycieli kontraktowych

                    c.            awans zawodowy nauczycieli mianowanych

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 29.08.2022 r. (poniedziałek) godz. 16.30

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli realizujących projekt Edukacji Regionalnej. Termin: 15.09.2022 r., godz. 16.20
     • Spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli realizujących projekt Edukacji Regionalnej. Termin: 15.09.2022 r., godz. 16.20

     • Sieci Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli realizujących projekt Edukacji Regionalnej

       

       

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach oraz  Instytut Zagłębia Dąbrowskiego serdecznie zapraszają na pierwsze STACJONARNE spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli realizujących projekt Edukacji Regionalnej.  

       

      Adresaci: Szkolni Koordynatorzy Edukacji Regionalnej w szkole podstawowej (kl. VIII), nauczyciele historii oraz nauczyciele zainteresowani edukacją regionalną

      Termin: 15.09.2022, godzina 16:20 – 18.20 (czwartek)

      Miejsce:  Pałac Schoena - Muzeum w Sosnowcu (ul. Chemiczna 12, Sosnowiec)

      Zapisy na stronie: https://forms.gle/LySnW5sU249bY2ts8

       

      Program

      1. Edukacja Regionalna w szkole podstawowej, program, terminy itp.
      2. Kuratorskie oprowadzanie po wystawie M. Maliny
      3. Wątki zagłębiowskie w "Ludziach bezdomnych"  - dr hab. prof. UŚ Paweł Tomczok. Wykład w ramach Zagłębiowskiego Czwartku