• Zapraszamy dyrektorów sosnowieckich placówek oświatowych do uczestnictwa w Śniadaniach Edukacyjnych. Termin: 24.04.2024 R., GODZ. 11.00
     • Zapraszamy dyrektorów sosnowieckich placówek oświatowych do uczestnictwa w Śniadaniach Edukacyjnych. Termin: 24.04.2024 R., GODZ. 11.00

     • Zapraszamy dyrektorów sosnowieckich placówek oświatowych do uczestnictwa w

      Śniadaniach Edukacyjnych

       

      Ideą spotkań, które odbywają się cyklicznie raz w miesiącu, jest dzielenie się dobrymi praktykami, wspierającymi liderów, w oparciu o komunikację bez przemocy.

      Naszą intencją jest stworzenie przestrzeni do swobodnego dzielenia się doświadczeniami w relacjach zawodowych z obszaru przywództwa/liderowania oraz wsparcie w zmianie za pomocą narzędzi jakie daje nam  między innymi porozumienie bez przemocy. Wszystko to w atmosferze przyjacielskiego śniadania z dobrą kawą i przekąską.

      Miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 66

      Termin SPOTKANIA: 24.04.2024  r., godz. 11.00 (środa)

      Plan spotkania:

      11.00 - 11.20 powitanie, wymiana doświadczeń

      11.20 - 12.00 Kilerzy Empatii - wykład i ćwiczenia

      12.00 - 13.00 ćwiczenia/wymiana doświadczeń/praca w grupach

      Organizatorzy

      Szkoła Podstawowa nr 47 w Sosnowcu

      Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

       

      Zapisy: https://forms.gle/6FGkspu3dUG3NuVLA

    • Sieć Współpracy i Samokształcenia dla Psychologów i Pedagogów Stacjonarnie CDN. Termin: 26.04.2024 r., godz. 9.00
     • Sieć Współpracy i Samokształcenia dla Psychologów i Pedagogów Stacjonarnie CDN. Termin: 26.04.2024 r., godz. 9.00

     • Sieć Współpracy i Samokształcenia dla Psychologów i Pedagogów - STACJONARNIE CDN

       

      Serdecznie zapraszamy Pedagogów i Psychologów pracujących w Państwa Placówce do uczestniczenia w spotkaniach Grupy Wsparcia dla Psychologów i Pedagogów Szkolnych. Grupa działa w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Psychologów i Pedagogów Szkolnych. Kolejne spotkanie Grupy w roku szkolnym 2023/2024 (dla placówek z rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu) odbędzie się dnia 24 kwietnia 2024 roku o godz. 9:00 w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu (ul. Białostocka 17).

       

      Zapisy: https://forms.gle/YMoF7ems383464Q69

    • Szkolenie ONLINE: W świecie zasobów internetowych. Ciekawe narzędzia i materiały dostępne w sieci do wykorzystania z pracą z ekranem multimedialnym i nie tylko. Termin 24.04.2024
     • Szkolenie ONLINE: W świecie zasobów internetowych. Ciekawe narzędzia i materiały dostępne w sieci do wykorzystania z pracą z ekranem multimedialnym i nie tylko. Termin 24.04.2024

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      W świecie zasobów internetowych. Ciekawe narzędzia i materiały dostępne w sieci do wykorzystania z pracą z ekranem multimedialnym i nie tylko

      szkolenie nr 63

      Prowadząca:  Izabela Wyppich

      Program:                                                                                                                          

      • Zasoby edukacyjne.
      • Dostęp zasady korzystania i doboru.
      • Cyfrowe zasoby nauczyciela, przykładowe linki, aplikacje, narzędzia.

       

       Adresaci: nauczyciele uczący w klasach 4–8, nauczyciele szkół ponadpodstawowych

      Czas trwania szkolenia: 2 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 24.04.2024 r. (środa) godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

    • Zapraszamy dyrektorów sosnowieckich placówek oświatowych do uczestnictwa w Śniadaniach Edukacyjnych. Termin: 27.02.2024 R., GODZ. 11.00
     • Zapraszamy dyrektorów sosnowieckich placówek oświatowych do uczestnictwa w Śniadaniach Edukacyjnych. Termin: 27.02.2024 R., GODZ. 11.00

     • Zapraszamy dyrektorów sosnowieckich placówek oświatowych do uczestnictwa w

      Śniadaniach Edukacyjnych

       

      Ideą spotkań, które odbywają się cyklicznie raz w miesiącu, jest dzielenie się dobrymi praktykami, wspierającymi liderów, w oparciu o komunikację bez przemocy.

      Naszą intencją jest stworzenie przestrzeni do swobodnego dzielenia się doświadczeniami w relacjach zawodowych z obszaru przywództwa/liderowania oraz wsparcie w zmianie za pomocą narzędzi jakie daje nam  między innymi porozumienie bez przemocy. Wszystko to w atmosferze przyjacielskiego śniadania z dobrą kawą i przekąską.

      Miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 66

      Termin SPOTKANIA: 27.02.2024  r., godz. 11.00

       

      Organizatorzy

      Szkoła Podstawowa nr 47 w Sosnowcu

      Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

       

      Zapisy: https://forms.gle/9WZx1EzExi6sT5zW8

    • Szkolenie ONLINE: Matematyka w działaniu - gry i zabawy rozwijające myślenie matematyczne dzieci. Termin 29.02.2024 r. (czwartek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Matematyka w działaniu - gry i zabawy rozwijające myślenie matematyczne dzieci. Termin 29.02.2024 r. (czwartek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Matematyka w działaniu - gry i zabawy rozwijające myślenie matematyczne dzieci

      szkolenie nr 66

      Prowadząca:  Elżbieta Brol

      Program:                                                                                                                                             

      • Po co nam matematyka?
      •  Neurodydaktyka w nauczaniu matematyki.
      • Zalety gier i zabaw w nauczaniu.
      • Przykłady gier i zabaw w pacy z małym dzieckiem.
      • Ciekawe narzędzia TIK.

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 29.02.2024 r. (czwartek) godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

    • Szkolenie ONLINE: Organizacja nowego roku szkolnego, czyli jak skutecznie i zgodnie z prawem podejmować działania kadrowe w placówkach oświatowych. Termin 04.03.2024 r. (poniedziałek) godz. 9.00-11.00
     • Szkolenie ONLINE: Organizacja nowego roku szkolnego, czyli jak skutecznie i zgodnie z prawem podejmować działania kadrowe w placówkach oświatowych. Termin 04.03.2024 r. (poniedziałek) godz. 9.00-11.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Organizacja nowego roku szkolnego, czyli jak skutecznie i zgodnie z prawem
       podejmować działania kadrowe w placówkach oświatowych.

       

      Adresaci: dyrektorzy szkół, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, jednostki samorządowe                               obsługujące szkoły

      Prowadzący szkolenie:

      Dariusz Dwojewski – dr nauk prawnych – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną, zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

       

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Program szkolenia:

      1. Postępowanie w przypadku konieczności obniżenia wymiaru etatu nauczyciela
      1. Zmiana treści umowy o pracę
      • Porozumienie zmieniające warunki pracy
      • Wypowiedzenie warunków zatrudnienia
      1. Ograniczenie etatu nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania
      • Tryb ograniczenia etatu i jego skutki
      • Terminy składania propozycji ograniczenia wymiaru zatrudnienia i odpowiedzi nauczyciela
      • Przydzielenie godzin po ograniczeniu zatrudnienia
      • Zgoda na ograniczenie etatu a urlop dla poratowania zdrowia
      1. Zmiana stanowiska nauczyciela
      1. Pojęcie stanowisko w przypadku nauczycieli
      2. Przeniesienie na inne stanowisko nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania
      3. Łączenie pracy na różnych stanowiskach pedagogicznych
      4. Ustalenie okresu obowiązywania zmian w zakresie stanowiska
      5. Zmiana stanowiska a szczególna ochrona stosunku pracy
      1. Procedura postępowania w razie konieczności wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy
       z przyczyn organizacyjnych
      1. Współdziałanie ze związkiem zawodowym
      • Ustalenie przynależności związkowej
      • Konsultacja zamiaru rozwiązania stosunku pracy – zasady
      1. Określanie przyczyny wypowiedzenia
      • Przyczyna organizacyjna
      • Kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia
      • Tryb ustalania kryteriów
      1. Doręczenie wypowiedzenia
      • Odmowa odbioru wypowiedzenia przez nauczyciela
      • Doręczenie w czasie nieobecności nauczyciela w pracy
      • Termin na doręczenie wypowiedzenia w szkołach
      • Skrócenie okresu wypowiedzenia i jego skutki
      1. Uprawnienia wynikające z rozwiązania stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych
      1. Odprawa pieniężna
      • Sposób ustalania wysokości odprawy w zależności od podstawy zatrudnienia nauczyciela
      • Podstawa rozwiązania stosunku pracy nauczyciela z przyczyn organizacyjnych
       a zakres uprawnień
      • Odprawa za rozwiązanie stosunku pracy a odprawa emerytalna i inne świadczenia
      1. Stan nieczynny
      • Termin na wniosek
      • Korzyści stanu nieczynnego
      • Przywrócenie do pracy ze stanu nieczynnego a dodatkowe zatrudnienie w tym okresie
      • Stan nieczynny a odwołanie od wypowiedzenia.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 04.03.2024 r. (poniedziałek) godz. 9.00-11.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  

    • Szkolenie stacjonarne: Diagnoza i metodyka pracy z dzieckiem zdolnym. Termin cz. 1 - 04.03.2024 r. (poniedziałek) godz. 16.30 cz. 2 - 11.03.2024 r. (poniedziałek) godz. 16.30
     • Szkolenie stacjonarne: Diagnoza i metodyka pracy z dzieckiem zdolnym. Termin cz. 1 - 04.03.2024 r. (poniedziałek) godz. 16.30 cz. 2 - 11.03.2024 r. (poniedziałek) godz. 16.30

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Diagnoza i metodyka pracy z dzieckiem zdolnym

      Prowadząca:  Aleksandra Stolarczyk

      Główne treści szkolenia:

      Diagnozowanie zdolności - koncepcja twórczości i inteligencji wielorakich, rozwijanie zdolności matematycznych i logicznego myślenia, rozwijanie zdolności językowych, rozwijanie myślenia twórczego i zdolności artystycznych, syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych.

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

      Czas trwania szkolenia: 2x4 h dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 04.03.2024 r. (poniedziałek) godz. 16.30 cz.1           

                                                           11.03.2024 r. (poniedziałek) godz. 16.30 cz. 2                                                       

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 120 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Gry i zabawy przeciwko agresji. Termin 05.03.2024 r. (wtorek) godz. 17.30
     • Szkolenie ONLINE: Gry i zabawy przeciwko agresji. Termin 05.03.2024 r. (wtorek) godz. 17.30

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Gry i zabawy przeciwko agresji.

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, nauczyciele edukacji przedszkolnej
      i wczesnoszkolnej, nauczyciele klas 4-8, pedagodzy, psycholodzy

       

      Prowadząca szkolenie: Natalia Kamińska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Program szkolenia:

      • Czym są emocje?
      • Dostrzeganie agresywnych uczuć i ich wyrażanie.
      • Rozpoznawanie przyczyn złości i agresji.
      • Rozumienie siebie samych i innych ludzi.
      • Opanowanie złości i agresji, a także ich przezwyciężanie.
      • Budowanie poczucia własnej wartości.
      • Gry i zabawy przeciwko agresji w grupie rówieśniczej – ćwiczenia praktyczne.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 05.03.2024 r. (wtorek) godz. 17.30

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link
      do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

      Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

    • Sieć Współpracy i Samokształcenia dla Psychologów i Pedagogów Stacjonarnie CDN. Termin: 20.03.2024 r., godz. 9.00
     • Sieć Współpracy i Samokształcenia dla Psychologów i Pedagogów Stacjonarnie CDN. Termin: 20.03.2024 r., godz. 9.00

     • Sieć Współpracy i Samokształcenia dla Psychologów i Pedagogów - STACJONARNIE CDN

       

      Serdecznie zapraszamy Pedagogów i Psychologów pracujących w Państwa Placówce do uczestniczenia w spotkaniach Grupy Wsparcia dla Psychologów i Pedagogów Szkolnych. Grupa działa w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Psychologów i Pedagogów Szkolnych. Kolejne spotkanie Grupy w roku szkolnym 2023/2024 (dla placówek z rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu) odbędzie się dnia 20 marzec 2024  roku o godz. 9:00 w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu (ul. Białostocka 17).

       

      Zapisy: 

       

    • Szkolenie ONLINE: Wspomaganie wychowawczej roli rodziny w sytuacji trudnych zachowań ucznia ze spektrum autyzmu. Termin 11.03.2024 r. (poniedziałek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Wspomaganie wychowawczej roli rodziny w sytuacji trudnych zachowań ucznia ze spektrum autyzmu. Termin 11.03.2024 r. (poniedziałek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Wspomaganie wychowawczej roli rodziny w sytuacji trudnych zachowań ucznia ze spektrum autyzmu.

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i szkoły podstawowej, pedagodzy, psycholodzy

      Prowadząca szkolenie: Stanisława Stus

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Program szkolenia:

      • Środowisko rodzinne dziecka ze spektrum autyzmu.
      • Różnorodność czynników wpływających na funkcjonowanie rodziny dziecka ze spektrum autyzmu a trudności wychowawcze.
      • Warunki dobrej współpracy i wzmocnienie roli rodziny.
      • Wybrane techniki i strategie wobec „trudnych” zachowań ucznia ze spektrum autyzmu.
      • Systemy motywacyjne – ich opracowanie i jednolitość działań szkoły i domu ucznia.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 11.03.2024 r. (poniedziałek) godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link
      do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

      Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Bezpieczne ferie. Spotkanie online dla uczniów z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej. Termin: 18.01.2024 r.
     • Bezpieczne ferie. Spotkanie online dla uczniów z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej. Termin: 18.01.2024 r.

     • Zapraszamy na spotkanie online dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych nt.: Bezpieczne ferie

      Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu w ramach prewencji społecznej oraz w trosce o bezpieczeństwo dzieci i ich opiekunów podczas okresu ferii apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności, aby uniknąć sytuacji stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia.

       

      Mając powyższe na uwadze w dniu 18.01.2024 r. o godz. 9.00 oraz o godz.  10:30 zostanie przeprowadzone spotkanie on-line za pośrednictwem platformy komunikacyjnej Livewebinar z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej. Tematem spotkania będzie omówienie zagrożeń w okresie zimy oraz bezpiecznych zachowań podczas zimowego wypoczynku.

      Adresaci: uczniowie klas 1-3 SP

      Miejsce: Platform Livewebinar  - nauczyciel/nauczycielka wraz z uczniami loguje się w sali lekcyjnej

      Termin: 18.01.2024 r. - czwartek

      Grupa 1 - Bezpieczne ferie - spotkanie online dla uczniów klas 1-3 SP.
      Termin: 18.01.2024 r., godz. 9.00 – 10.00

      Grupa 2 - Bezpieczne ferie - spotkanie online dla uczniów klas 1-3 SP.
      Termin: 18.01.2024., godz. 10.30 – 11.30

      Prowadzący spotkanie:
      asp. Konrad Nalewajka
      Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

      Warunki techniczne udziału:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści).

      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy podczas spotkania.

      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      W razie trudności technicznych podczas spotkania prosimy o kontakt telefoniczny 32 292 72 50 (CDN w Sosnowcu)

      Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/j4LKaevk9tjVnTENA

    • Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI PRZERÓŻNYCH niemarudni.pl w Katowicach oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu zapraszają na bezpłatne warsztaty  Jak z zastosowaniem programu Canva stworzyć atrakcyjny komiks na temat zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju środowiska? Termin: 18.01.2024 r., godz. 16.00-19.00. Miejsce: Pałac Młodzieży w Katowicach
     • Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI PRZERÓŻNYCH niemarudni.pl w Katowicach oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu zapraszają na bezpłatne warsztaty Jak z zastosowaniem programu Canva stworzyć atrakcyjny komiks na temat zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju środowiska? Termin: 18.01.2024 r., godz. 16.00-19.00. Miejsce: Pałac Młodzieży w Katowicach

     • Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI PRZERÓŻNYCH niemarudni.pl w Katowicach oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli
      w Sosnowcu zapraszają na bezpłatne warsztaty

       

      Jak z zastosowaniem programu Canva stworzyć atrakcyjny komiks na temat zmian klimatu
      i zrównoważonego rozwoju środowiska?

       

      Miejsce: Pałac Młodzieży w Katowicach

       

      Termin: 18 stycznia 2024 roku, godz. 16.00 – 19.00 (3 x 45 minut z przerwami)

       

      Zapisy poprzez link: https://forms.gle/iwPRZR7TwNcwo9R37

       

      Prowadzący: Tomasz Michałek M-Team Sp. z o.o.

       

      Program

      1. Zapoznanie się z podstawowymi funkcjami programu
      2. Samodzielne tworzenie projektów graficznych
      3. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w tworzeniu przekazu
      4. Kreacja komiksu na wybrany temat
      5. Wykorzystanie aplikacji mobilnej na smartfony

      Przygotowanie do szkolenia

      W ramach przygotowania się do szkolenia, wszystkich uczestników prosimy przyniesienie na warsztaty własnego sprzętu w postaci laptopów i smartfonów oraz wcześniejsze samodzielne wykonanie wymienionych poniżej zadań.

      1. Zarejestrowanie się na stronie bezpłatnego programu Canva.
      2. Wstępne oswojenie się z jego stroną internetową, menu oraz rozmieszczeniem poszczególnych pasków, okienek i zakładek.
      3. Zwrócenie uwagi na okienka pojawiające się automatycznie i podpowiadające intuicyjne zastosowanie w danym momencie określonych funkcji.
      4. Wprowadzenie do programu Canva kilkunastu własnych zdjęć i grafik pochodzących z różnych źródeł zewnętrznych.
      5. Zainstalowanie na swoim smartfonie aplikacji mobilnej Canva, która dostępna jest dla urządzeń z systemami operacyjnymi Android i iOS.
      6. Wstępne zapoznanie się z aplikacją Canva zainstalowaną na smarftornie. Zwrócenie uwagi na menu wersji mobilnej i różnice w stosunku do programu dostępnego w wersji na komputery stacjonarne i laptopy.

       

      Warsztaty odbywają się w ramach projektu FaiRevolution, przy udziale środków z programu Unii Europejskiej - Program Erasmus+.

       

    • Zaproszenie na spotkanie z cyklu TEATR W SPRAWIE: „Teatr i szkoła. W poszukiwaniu dobrego klimatu dla edukacji” 22 stycznia 2024, godz. 18:00-21:00 Wstęp wolny
     • Zaproszenie na spotkanie z cyklu TEATR W SPRAWIE: „Teatr i szkoła. W poszukiwaniu dobrego klimatu dla edukacji” 22 stycznia 2024, godz. 18:00-21:00 Wstęp wolny

     • Zaproszenie na spotkanie z cyklu TEATR W SPRAWIE: „Teatr i szkoła. W poszukiwaniu dobrego klimatu dla edukacji”

      22 stycznia 2024, godz. 18:00-21:00

      Wstęp wolny

       

      Teatr Zagłębia nie ustępuje w wysiłkach gromadzenia wokół siebie ludzi zaangażowanych w sprawy kultury i edukacji. Robimy to dlatego, bo wiemy, że pierwszym  miejscem, w którym zyskujemy możliwość wykształcenia w sobie potrzeby doświadczania kultury, jest właśnie szkoła. Spotykamy się z nauczycielkami i nauczycielami, prowadzimy edukację teatralną w szkołach partnerskich, prowadzimy grupy twórcze dla młodzieży, prezentujemy spektakle i prowadzimy warsztaty na terenie szkół.

      Podczas kolejnej debaty z cyklu „Teatr w sprawie” – w której naświetlamy ważne społecznie tematy – przyjrzymy się lokalnemu krajobrazowi szkolnemu i zapytamy o relacje: relacje instytucji kultury z oświatą, nastolatków z dorosłymi, pedagogów teatru z artystami. Porozmawiamy o tym, dlaczego zależy nam na rozwijaniu działań edukacyjnych, jak teatr może wesprzeć szkołę w realizowaniu misji edukacji kulturalnej, czego potrzebują nauczycielki i nauczyciele i najważniejsze – czego od teatru i szkoły potrzebują nastolatki i nastolatkowie.

      Chcemy otworzyć nowe ścieżki w myśleniu o edukacji i teatrze, nawiązać międzypokoleniowy, zróżnicowany dialog, usłyszeć siebie nawzajem. Dlatego stworzymy warunki do swobodnego spotkania, podczas którego model eksperckich wykładów zastępujemy wzajemną wymianą wiedzy i doświadczeń – wszyscy wystąpimy w roli eskpertów i ekspertek własnych interesów. Spotkanie będzie złożone z części arystycznej, rozmów stolikowych, swobodnych dyskusji, poczęstunku.

      Zaprszamy wszystkich, dla których ważne są tematy związane z oświatą, kulturą i teatrem – niezależnie od wieku. Spotkajmy się w teatrze!

      Moderatorkami i mderatorem spotkania będą pedagożka teatru Agata Kędzia, reżyser i opiekun Klubu Teatralnego Sławomir Szczurek, Dyrektorka Centrum Doskonalenia Nauczycieli Dorota Szewczyk.

      Harmonogram:

      18:00-18:20 – minietiudy na temat życia w szkole w wykonaniu Klubu Teatralnego

      18:25-19:25 – dyskusje stolikowe

      19:30-20:15 – podsumowanie dyskusji stolikowych na scenie i przedstawienie wniosków/rekomendacji dla teatrów, urzędu miasta i szkół, wspólna dyskusja 

      20:15-21:00 – poczęstunek i sieciowanie w kuluarach

      Miejsce:
      Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4, Sosnowiec
      Na wydarzenie wstęp wolny. Prosimy o potwierdzenie przybycia mailowo lub telefonicznie: Agata Kędzia, 883 500 915, edukacja@teatrzaglebia.pl

      Więcej informacji:
      Agata Kędzia, 883 500 915, edukacja@teatrzaglebia.pl

    • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.: Pozytywna Dyscyplina w klasie. Terminy: luty 2024 r.
     • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.: Pozytywna Dyscyplina w klasie. Terminy: luty 2024 r.

     • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zaprasza
      na bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.:
      Pozytywna Dyscyplina w klasie

       

      Program:
      1. Pozytywne podejście. Jak być nauczycielem uprzejmym i stanowczym jednocześnie.
      Czym jest Pozytywna Dyscyplina?
      Jakie życiowe kompetencje kształtuje Pozytywna Dyscyplina u dzieci,
      a z jakimi wyzwaniami spotykamy się w placówkach?
      Pozytywna Dyscyplina jako program rozwijania umiejętności społeczno-emocjonalnych u dzieci

      2. Dlaczego dzieci się źle zachowują?
      Co to jest mózg gadzi i jak wpływa na nasze zachowanie?
      Metafora góry lodowej, czyli co kryje się za zachowaniem?
      Czym jest poczucie przynależności i znaczenia?

      3. Skutki kar i ich wpływ na długofalowe rezultaty pracy wychowawczej?
      Konsekwencja naturalna
      Konsekwencja logiczna
      Skupienie na rozwiązaniu jako jedyna alternatywa do kar.

      4. Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci
      Jak motywować by nie zniechęcać?
      Czym różni się zachęta od pochwał?
      Pytania pełne ciekawości - elementy coachingu w nauczaniu.

      Adresaci: nauczyciele  i pedagodzy pracujący w sosnowieckiej szkole podstawowej
      i/ lub sosnowieckiej szkole ponadpodstawowej.

      Liczba godzin: 16 godzin dydaktycznych

      Forma: warsztatowa

      Miejsce: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

      Prowadzący: edukatorzy Pozytywnej Dyscypliny w klasie z CDN w Sosnowcu

      Terminy:

      Grupa Styczniowa - Zapisy: https://forms.gle/efREMDVwJVg88VAf8

      Cześć I – 3 stycznia 2024 r., godz. 16.30 – 20.30

      Cześć II – 9 stycznia 2024 r., godz. 16.30 – 20.30

      Część III – 10 stycznia 2024 r., godz. 16.30 – 20.30

       

      Grupa Lutowa – Zapisy: https://forms.gle/rAWLg7JYNnF4dpfz7

      Cześć I – 5 lutego 2024 r., godz. 10.00 – 14.00

      Cześć II – 6 lutego 2024 r., godz. 10.00 – 14.00

      Część III – 7 lutego 2024 r., godz. 10.00 – 14.00

       

      Szkolenie jest prowadzone w oparciu o Pozytywną Dyscyplinę, więcej informacji www.pozytywnadyscyplina.pl

    • Bezpieczne Ferie. Spotkanie on-line z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej. 18.01.2024 r.
     • Bezpieczne Ferie. Spotkanie on-line z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej. 18.01.2024 r.

     • Zapraszamy na spotkanie online dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych nt.: Bezpieczne ferie

      Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu w ramach prewencji społecznej oraz w trosce o bezpieczeństwo dzieci i ich opiekunów podczas okresu ferii apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności, aby uniknąć sytuacji stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia.

       

      Mając powyższe na uwadze w dniu 18.01.2024 r. o godz. 9.00 oraz o godz.  10:30 zostanie przeprowadzone spotkanie on-line za pośrednictwem platformy komunikacyjnej Livewebinar z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej. Tematem spotkania będzie omówienie zagrożeń w okresie zimy oraz bezpiecznych zachowań podczas zimowego wypoczynku.

      Adresaci: uczniowie klas 1-3 SP

      Miejsce: Platform Livewebinar  - nauczyciel/nauczycielka wraz z uczniami loguje się w sali lekcyjnej

      Termin: 18.01.2024 r. - czwartek

      Grupa 1 - Bezpieczne ferie - spotkanie online dla uczniów klas 1-3 SP.
      Termin: 18.01.2024 r., godz. 9.00 – 10.00

      Grupa 2 - Bezpieczne ferie - spotkanie online dla uczniów klas 1-3 SP.
      Termin: 18.01.2024., godz. 10.30 – 11.30

      Prowadzący spotkanie:
      asp. Konrad Nalewajka
      Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

      Warunki techniczne udziału:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści).

      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy podczas spotkania.

      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      W razie trudności technicznych podczas spotkania prosimy o kontakt telefoniczny 32 292 72 50 (CDN w Sosnowcu)

      Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/j4LKaevk9tjVnTENA

    • Zapraszamy dyrektorów sosnowieckich placówek oświatowych do uczestnictwa w Śniadaniach Edukacyjnych. Termin: 10.01.2024 R., GODZ. 11.00
     • Zapraszamy dyrektorów sosnowieckich placówek oświatowych do uczestnictwa w Śniadaniach Edukacyjnych. Termin: 10.01.2024 R., GODZ. 11.00

     • Zapraszamy dyrektorów sosnowieckich placówek oświatowych
      do uczestnictwa w


      Śniadaniach Edukacyjnych

      Ideą spotkań, które odbywają się cyklicznie raz w miesiącu, jest dzielenie się dobrymi praktykami, wspierającymi liderów, w oparciu o komunikację bez przemocy.

      Naszą intencją jest stworzenie przestrzeni do swobodnego dzielenia się doświadczeniami w relacjach zawodowych z obszaru przywództwa/liderowania oraz wsparcie w zmianie za pomocą narzędzi jakie daje nam  między innymi porozumienie bez przemocy. Wszystko to w atmosferze przyjacielskiego śniadania z dobrą kawą i przekąską.

      Miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 66

      Termin SPOTKANIA: 10.01.2024  r., godz. 11.00

       

      Organizatorzy

      Szkoła Podstawowa nr 47 w Sosnowcu

      Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

       

      Zapisy: https://forms.gle/LQynCgN9RZ9BNS2cA

    • Spotkanie ONLINE "W logopedach Siła" spotkanie dla wszystkich logopedów z Sosnowca. Termin 12.01.2024 r. godz. 9.00
     • Spotkanie ONLINE "W logopedach Siła" spotkanie dla wszystkich logopedów z Sosnowca. Termin 12.01.2024 r. godz. 9.00

     • "W logopedach Siła".Zapraszamy wszystkich logopedów z Sosnowca do grupy "W logopedach Siła", gdzie będziemy mogli uczyć się od siebie wzajemnie, wymieniać się doświadczeniami i darmowymi kartami pracy. Będziemy dla siebie wsparciem i inspiracją .

       

      Prowadzenie:

      Małgorzata Worytko - logopeda PPP1 w Sosnowcu

      Agnieszka Hankus - logopeda PPP2 w Sosnowcu

       

      Organizator:

      Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Sosnowcu

      Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Sosnowcu

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

       

      Termin spotkania ONLINE: 12.01.2024 r. godz. 9.00

      Zapisy: https://forms.gle/Dcf87uT5m2SvhiQP7

    • Szkolenie online nt: Jak rozmawiać z młodzieżą o zrównoważonym rozwoju środowiska i o zmianach klimatu/ klimatycznych? Termin: 15.12.2023 r. godz.17.00
     • Szkolenie online nt: Jak rozmawiać z młodzieżą o zrównoważonym rozwoju środowiska i o zmianach klimatu/ klimatycznych? Termin: 15.12.2023 r. godz.17.00

     •  Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI PRZERÓŻNYCH niemarudni.pl w Katowicach oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

      zapraszają na webinar nt.:

      Jak rozmawiać z młodzieżą o zrównoważonym rozwoju środowiska

      i o zmianach klimatu/ klimatycznych?

       

      Termin: 15.12.2023 r., godz. 17.00

      Miejsce: ZOOM

      Ekspert prowadzący spotkanie: Artur Wieczorek

      link do spotkania: https://zoom.us/j/97647848864?pwd=M1dHRTBycmFRNkJ1Z1ZsK0Qwa09Ydz09

       

      Szkolenie odbywa się w ramach projektu FaiRevolution, przy udziale środków z programu Unii Europejskiej - Program Erasmus+.

       

      Opis webinaru: Podczas tego 45-minutowego webinaru omówimy wyzwanie jakim są zmiany klimatu, sposoby odpowiedzi na nie oraz metody pracy z młodzieżą nad tym problemem. Na początku zadamy sobie pytanie "dlaczego zmiany klimatu są ważne i czy naprawdę nas dotyczą?", a następnie skupimy się na rozwiązaniach - zarówno indywidualnych ("Co ja mogę w tym temacie zrobić?") jak i politycznych ("Czego możemy domagać się od decydentów?"). Porozmawiamy też o tym jak wyglądają światowe negocjacje klimatyczne i dlaczego do tej pory nie przyniosły skutków. I wreszcie, omówimy dostępne w internecie narzędzia do pracy z młodzieżą, w tym scenariusze lekcji, kalkulatory śladu węglowego i ekologicznego, mapy i portale internetowe, aby móc za ich pomocą przeprowadzić ciekawą i angażującą lekcję. 

       

      Program webinaru:

      1. Prawdy i mity o zmianie klimatu?

      2. Co mówi nam nauka o klimacie - cykl węglowy, efekt cieplarniany i konsekwencje zmian klimatu.

      3. Czym jest sprawiedliwość klimatyczna i kto za zmiany klimatu odpowiada?

      4. Co my możemy z tym wszystkim zrobić? Nasze indywidualne wybory i decyzje polityczne.

      5. Narzędzia do prowadzenia lekcji o zmianach klimatu - kalkulator śladu ekologicznego i scenariusze zajęć

       

       

      Trener: Artur Wieczorek - trener, konsultant i edukator ekologiczny. Autor scenariuszy zajęć i narzędzi edukacji na temat zmian klimatu. Uczestnik szczytów klimatycznych w Katowicach, Warszawie i Katarze. Członek Śląskiego Ruchu Klimatycznego.

       

      Przykładowy artykuł: https://post-turysta.pl/artykul/policzmy-swoj-slad 

    • Szkolenie online nt.: Jak wdrażać Standardy Ochrony Małoletnich. Grupa 1 termin 12.02.2024 r., godz. 17.00 – 19.15 , Grupa 2 termin 13.02.2024 r., godz. 17.00 – 19.15
     • Szkolenie online nt.: Jak wdrażać Standardy Ochrony Małoletnich. Grupa 1 termin 12.02.2024 r., godz. 17.00 – 19.15 , Grupa 2 termin 13.02.2024 r., godz. 17.00 – 19.15

     • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu zaprasza sosnowieckie placówki oświatowe na szkolenie  nt.:
      Jak wdrażać Standardy Ochrony Małoletnich

       

      Zgodnie z tzw. „ustawą Kamilka”* na podmioty pracujące z dziećmi nałożony został obowiązek posiadania Standardów Ochrony Małoletnich. Organizatorzy działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej, rozwijającej zainteresowania dzieci oraz hotele od 15 lutego 2024 r. mają obowiązek wdrożyć standardy.

      *Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz.U. z 2023 r. poz. 1304, 1606)

      Cele szkolenia:

      Zapoznanie uczestników szkolenia ze standardami ochrony małoletnich zgodnie z aktualizacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wyposażenie
      w umiejętności z zakresu tworzenia Polityki ochrony dzieci, a także przekazanie uczestnikom wiedzy na temat roli instytucji
      w przeciwdziałaniu krzywdzeniu dzieci.

      Zakres szkolenia:

      • standardy ochrony małoletnich i Polityka ochrony dzieci – obecny stan prawny;
      • problematyka krzywdzenia dzieci: wprowadzenie do identyfikacji krzywdzenia dzieci, omówienie typów przemocy wobec dzieci;
      • struktura Polityki ochrony dzieci – jak krok po kroku przejść proces tworzenia Polityki w instytucji;
      • praktyczny opis elementów dokumentu Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem;
      • funkcjonowanie standardów ochrony małoletnich w praktyce:  wdrożenie, upowszechnianie i monitorowanie standardów.

      Adresaci:

      • dyrektorzy i dyrektorki sosnowieckich placówek oświatowych;
      • nauczycielki i nauczyciele sosnowieckich placówek oświatowych;
      • pedagożki i pedagodzy sosnowieckich placówek oświatowych;
      • psycholożki i psycholodzy sosnowieckich placówek oświatowych;
      • osoby wskazane przez UM w Sosnowcu.

      O prowadzącym:  Adrian Drdzeń (Stowarzyszenie Moc Wsparcia)

      psycholog, trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Certyfikowany superwizor IPZ PTP. Rekomendowany trener w zakresie rozpoznawania i interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, treningów.

      Termin:

      Grupa  nr 1 - 12.02.2024 r., godz. 17.00 – 19.15 – PONIEDZIAŁEK

      Grupa nr 2 – 13.02.2024 r., godz. 17.00 – 19.15 – WTOREK

      Miejsce: Platforma Livewebinar

      Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/RztjjwL2ugeSK8TJ8

      Szkolenie kierowane jest do Rad Pedagogicznych. Placówka ma do dyspozycji jeden login (w przypadku większych szkół można otrzymać dodatkowe loginy). Grono Pedagogiczne uczestniczy wspólnie w szkoleniu na terenie placówki. Nie ma możliwości indywidualnego dołączenia do szkolenia przez nauczyciela (prosimy o nierozsyłanie linku do poszczególnych pracowników).

       

      Szkolenie jest finansowane ze środków Gminy Sosnowiec w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

    • Szkolenie stacjonarne: Bajkoterapia. Termin 13.03.2024 godz. 16.30
     • Szkolenie stacjonarne: Bajkoterapia. Termin 13.03.2024 godz. 16.30

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

       

      Bajkoterapia

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wychowawcy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psycholodzy, logopedzi, terapeuci i nauczyciele rewalidacji

       

      Prowadzący szkolenie: Tomasz Kuta

      Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

       

      Główne treści szkolenia:

      • Bajkoterapia - w jakich trudnościach pomagają bajki.
      • Jak wykorzystać bajkę do budowania zasobów i mocnych stron dzieci.
      • Bajka w oswajaniu i rozumieniu trudnych emocji.
      • Wykorzystanie bajkoterapii do regulacji emocji dziecka.
      • Bajki psychoedukacyjne, relaksacyjne i psychoterapeutyczne.
      • Warsztat bajkoterapeutyczny.
      • Techniki wspierające w bajkoterapii - rysunek, drama, ilustracje ruchowe.
      • Na co warto zwrócić uwagę przy tworzeniu własnych bajek.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 13.03.2024 godz. 16.30

       

      Miejsce szkolenia: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 100 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail:  cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl