• Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego Przyjaciele Zippiego
     • Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego Przyjaciele Zippiego

     • Szkolenie przygotowujące do realizacji rekomendowanego programu Przyjaciele Zippiego

      Szkolenie dla realizatorów w wymiarze 12 godz. dydaktycznych.

      W programie Przyjaciele Zippiego nauczyciel prowadzi z dziećmi 24 spotkania w trakcie jednego roku szkolnego na podstawie szkolenia i bardzo starannie opracowanych materiałów metodycznych.

      W pakiecie dla nauczyciela znajdują się szczegółowe scenariusze każdego spotkania, ilustracje, arkusze ćwiczeń, informator dla rodziców oraz zestaw ćwiczeń do wykonania w domu, plakaty i wskazówki dla nauczyciela. Pakiet materiałów dla nauczyciela może być wykorzystywany przez wiele lat z kolejnymi grupami dzieci.

      „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

      Program składa się z sześciu części:

      • Uczucia
      • Komunikacja
      • Nawiązywanie i zrywanie więzi
      • Rozwiązywanie konfliktów
      • Przeżywanie zmiany i straty
      • Dajemy sobie radę

      Program uczy dzieci:

      • Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać
      • Jak mówić to, co chce się powiedzieć
      • Jak słuchać uważnie
      • Jak prosić o pomoc
      • Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie
      • Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem
      • Jak mówić przepraszam
      • Jak rozwiązywać konflikty
      • Jak radzić sobie ze zmianą i stratą, miedzy innymi ze śmiercią
      • Jak adaptować się do nowych sytuacji
      • Jak pomagać innym

      Źródło: https://www.pozytywnaedukacja.pl/programy/przyjaciele-zippiego/o-programie

      Przegramy rekomendowane – Przyjaciele Zippiego - https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/przyjaciele-zippiego,3

       

      Miejsce realizacji: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

      Termin: 17.10.2022 i 19.10.2022 r., godz. 12.00-18.00

      Uczestnicy szkolenia otrzymują gotowe materiały/scenariusze w ramach szkolenia

      Adresaci: nauczyciele pracujący w grupie 5 i 6-latków  

       

      Czas trwania szkolenia dla realizatorów:  12 godzin

      • 2 dni  w tygodniu (popołudniu) dla nauczycieli pracujących w sosnowieckich przedszkolach

      Forma warsztatowa

      Koszt:

      • dla nauczycieli pracujących w sosnowieckich szkołach (dofinasowanie ze środków Gminy) – 60 zł
        
      • dla nauczycieli spoza Sosnowca oraz z Sosnowca (bez dofinansowania) - 600 zł

       

      Zapisy: https://forms.gle/inePj4RyJHC7Hrsy9

       

       

       

    • ODWOŁANE Szkolenie stacjonarne: Owady, robaki i inne stworzenia – papieroplastyka. Korelacja plastyki i przyrody.
     • ODWOŁANE Szkolenie stacjonarne: Owady, robaki i inne stworzenia – papieroplastyka. Korelacja plastyki i przyrody.

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

       

      Owady, robaki i inne stworzenia – papieroplastyka. Korelacja plastyki i przyrody.
       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Prowadzący szkolenie: Sylwia Nowak

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

       

      Główne treści szkolenia:

       

      • Wprowadzenie (cel i metody, prezentacja przykładów, materiałów, zasady BHP).
      • Prezentacja pomysłów kreatywnego wykorzystania papieru i środków plastycznych.
      • Przygotowanie do warsztatu.
      • Wykonanie modeli owadów i innych stworzeń.
      • Korekta prac, ekspozycja prac, porządkowanie stanowiska pracy, dokumentacja.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: SZKOLENIE ODWOŁANE

      o dokładnym terminie uczestnik zostanie poinformowany mailem – ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI PROSIMY O KLIKNIĘCIE W LINK I WYPEŁNIENIE FORMULARZA

       

      https://forms.gle/H6LX2PJhq3uvt4GL6

       

      Miejsce szkolenia: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł (w tym materiały plastyczne).

       

    • Szkolenie online: Założenia edukacji włączającej jako edukacji dostępnej dla każdej osoby uczącej się. Termin 18.10.2022 godz. 17.00
     • Szkolenie online: Założenia edukacji włączającej jako edukacji dostępnej dla każdej osoby uczącej się. Termin 18.10.2022 godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie online:

       

      Założenia edukacji włączającej jako edukacji dostępnej dla każdej osoby uczącej się.

       

      SZKOLENIE ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2022/2023

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Prowadzący szkolenie: Elżbieta Modrzewska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

       

      Główne treści szkolenia:

       

      1. Model edukacji włączającej i wymiary dostępności edukacji.
      2. Zadania nauczycieli i specjalistów we wdrażaniu edukacji włączającej.
      3. Klasyfikacja ICF jako sposób opisu funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnymi pozaszkolnym (zalety podejścia biopsychospołecznego).
      4. Zmiana sposobu oceny potrzeb dzieci i uczniów oraz planowania, udzielania i oceny efektywności udzielanego wsparcia oraz sposobu finansowania zadań w tym zakresie.
      5. Nowa rola szkoły i placówki specjalnej w zakresie wspierania przedszkoli i szkół ogólnodostępnych i integracyjnych.
      6. Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 18.10.2022 godz. 17.00

      o dokładnym terminie uczestnik zostanie poinformowany mailem – ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI PROSIMY O KLIKNIĘCIE W LINK I WYPEŁNIENIE FORMULARZA

       

      https://forms.gle/H6LX2PJhq3uvt4GL6

       

      Miejsce szkolenia: ONLINE - platforma LIVE WEBINAR

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

    • Szkolenie online: Planowanie pracy dydaktycznej. Formułowanie zadań przedmiotowych i interdyscyplinarnych w związku z egzaminami ósmoklasisty. Zmiana terminu - nowy termin podamy wkrótce.
     • Szkolenie online: Planowanie pracy dydaktycznej. Formułowanie zadań przedmiotowych i interdyscyplinarnych w związku z egzaminami ósmoklasisty. Zmiana terminu - nowy termin podamy wkrótce.

     • Zapraszamy na szkolenie online:

       

      Planowanie pracy dydaktycznej. Formułowanie zadań przedmiotowych i interdyscyplinarnych w związku z egzaminami ósmoklasisty.

       

      Adresaci: nauczyciele uczący w klasach 4–8

      Prowadzący szkolenie: Elżbieta Modrzewska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

       

      Główne treści szkolenia:

      1. Planowanie pracy dydaktycznej w kontekście wymagań egzaminacyjnych.
      2. Cechy budowania wymagań egzaminacyjnych.
      3. Konstruowanie zadań w kontekście wymagań.
      4. Propozycje publikacji wspierających przygotowania do egzaminu.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: Zmiana terminu - nowy termin podamy wkrótce.


      o dokładnym terminie uczestnik zostanie poinformowany mailem – ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI PROSIMY O KLIKNIĘCIE W LINK I WYPEŁNIENIE FORMULARZA

       

      https://forms.gle/H6LX2PJhq3uvt4GL6

       

      Miejsce szkolenia: ONLINE - platforma LIVE WEBINAR

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

    • Szkolenie online dla realizatorów programu Golden five
     • Szkolenie online dla realizatorów programu Golden five

     • CDN w Sosnowcu oraz ROM-E Metis w Katowicach serdecznie zapraszają nauczycieli na szkolenie ONLINE dla realizatorów programu Golden five

       

      Cel:

      • wdrożenie programu w szkole;
      • wspieranie osiągnięć szkolnych i rozwoju osobistego uczniów;
      • zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie radzenia sobie ze zróżnicowaniem w klasie;
      • poprawa klimatu społecznego w klasie;
      • wzmocnienie zachowań prospołecznych uczniów;
      • wzmocnienie relacji szkoły z rodzicami.

      O programie: https://www.ore.edu.pl/2010/05/wiadomosci-ogolne/

      Adresaci programu:
      nauczyciele, zwłaszcza wychowawcy uczniów w wieku 11–15 lat.

       

      Liczba godzin 12 h + superwizje

       

      Miejsce: online platforma LiveWebinar

      Koszt: bezpłatne, liczba miejsc ograniczona

      Prowadzenie:
      Magdalena Wieczorek - ROM-E Metis  w Katowicach

      Dorota Szewczyk - CDN w Sosnowcu

       

      Zapisy na stronie: link do zapisu wkrótce

       

       

    • Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla realizatorów rekomendowanego programu Unplugged
     • Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla realizatorów rekomendowanego programu Unplugged

     •  

      Szkolenie dla realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego  „Unplugged” trwa 18 godzin

      „UNPLUGGED” jest programem profilaktyki uniwersalnej adresowanym do uczniów w wieku 12–14 lat, opartym na modelu wszechstronnego wpływu społecznego

      Część programu przeznaczona dla uczniów składa się z 12 lekcji, które koncentrują się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy o substancjach psychoaktywnych. Są one prowadzone  przez nauczyciela w klasie szkolnej i obejmują jedno spotkanie w tygodniu

      Szczegółowy opis programu na stronie: https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/unplugged,41#syntetyczna-informacja-o-programie

      Realizacja programu:

      Część programu przeznaczona dla uczniów składa się z 12 lekcji, które koncentrują się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy o substancjach psychoaktywnych. Są one prowadzone  przez nauczyciela w klasie szkolnej i obejmują jedno spotkanie w tygodniu. Każda lekcja prowadzona jest według następującego schematu: wprowadzenie (ewentualnie przypomnienie najważniejszych informacji z poprzedniej lekcji), mini wykład wprowadzający do aktualnego tematu, realizacja tematu z użyciem aktywizujących metod pracy, podsumowanie zajęć, ewentualnie zadanie domowe dla uczniów.

       

      Tematyka zajęć dla uczniów dotyczy problemów takich, jak:

      • konformizm,
      •  przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim,
      • wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu, zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci,
      • przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi,
      • wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów,
      • umiejętność komunikowania swoich emocji,
      • umiejętność asertywnej obrony swoich racji,
      • inne umiejętności interpersonalne, których niedostateczne opanowanie może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich,
      • wiedza o narkotykach,
      • umiejętność radzenia sobie z problemami, formułowania celów i podejmowania decyzji.

      Źródło: https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/unplugged,41#opis-programu

       

      Miejsce realizacji: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

      Uczestnicy szkolenia otrzymują gotowe materiały/scenariusze w ramach szkolenia

       

      Adresaci: pedagodzy,psycholodzy,  wychowawcy klas VI-VIII

       

      Czas trwania szkolenia dla realizatorów:  18 godzin

       

      Forma warsztatowa

      Koszt i zapisy:

      • dla nauczycieli pracujących w sosnowieckich szkołach (dofinansowanie ze środków Gminy) – 30 zł
       zapisy: link do zapisu wkrótce
      • dla nauczycieli spoza Sosnowca  oraz z Sosnowca (bez dofinansowania)- 200 zł
       zapisy: link do zapisu wkrótce

       

       

       

    • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.: Pozytywna Dyscyplina w klasie.
     • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.: Pozytywna Dyscyplina w klasie.

     •  

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zaprasza
      na bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.:
      Pozytywna Dyscyplina w klasie.

       

      Program:
      1. Pozytywne podejście. Jak być nauczycielem uprzejmym i stanowczym jednocześnie. Czym jest Pozytywna Dyscyplina?
      Jakie życiowe kompetencje kształtuje Pozytywna Dyscyplina u dzieci, a z jakimi wyzwaniami spotykamy się w placówkach?
      Pozytywna Dyscyplina jako program rozwijania umiejętności społeczno-emocjonalnych u dzieci.

      2. Dlaczego dzieci się źle zachowują?
      Co to jest mózg gadzi i jak wpływa na nasze zachowanie?
      Metafora góry lodowej, czyli co kryje się za zachowaniem?
      Czym jest poczucie przynależności i znaczenia?

      3. Skutki kar i ich wpływ na długofalowe rezultaty pracy wychowawczej?
      Konsekwencja naturalna
      Konsekwencja logiczna
      Skupienie na rozwiązaniu jako jedyna alternatywa do kar.

      4. Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci
      Jak motywować by nie zniechęcać?
      Czym różni się zachęta od pochwał?
      Pytania pełne ciekawości - elementy coachingu w nauczaniu.

       

      Adresaci: nauczyciele, dyrektorzy, wicedyrektorzy pracujący w sosnowieckich szkołach

      Liczba godzin: 16

      Forma: warsztatowa

      Miejsce: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

      Prowadzące: edukatorzy Pozytywnej Dyscypliny w klasie z CDN w Sosnowcu

       

      Zapisy:

       

      Link do zapisu podamy wkrótce.

       

      Szkolenie jest prowadzone w oparciu o Pozytywną Dyscyplinę, więcej informacji www.pozytywnadyscyplina.pl

       

    • Szkolenie ONLINE: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Termin 05.09.2022 r.(poniedziałek) godz. 16.30
     • Szkolenie ONLINE: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Termin 05.09.2022 r.(poniedziałek) godz. 16.30

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

       

      Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

       

      Adresaci: nauczyciele chcący uzyskać  stopień nauczyciela mianowanego

      Prowadzący szkolenie: ks. kan. dr Michał Borda

      Czas trwania szkolenia: 2 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Awans zawodowy po zmianach.
      • Specjalne zasady dla osób, które już rozpoczęły staż.
      • Przepisy przejściowe.
      • Ocena pracy nauczyciela w powiązaniu z awansem zawodowym nauczycieli.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 05.09.2022 r.(poniedziałek) godz. 16.30                                                                                                                    

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Termin 05.09.2022 r.(poniedziałek) godz. 18.30
     • Szkolenie ONLINE: Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Termin 05.09.2022 r.(poniedziałek) godz. 18.30

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

       

      Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.

       

      Adresaci: nauczyciele chcący uzyskać  stopień nauczyciela dyplomowanego

      Prowadzący szkolenie: ks. kan. dr Michał Borda

      Czas trwania szkolenia: 2 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Awans zawodowy po zmianach.
      • Specjalne zasady dla osób, które już rozpoczęły staż.
      • Przepisy przejściowe.
      • Ocena pracy nauczyciela w powiązaniu z awansem zawodowym nauczycieli.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 05.09.2022 r.(poniedziałek) godz. 18.30                                                                                                                    

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Awans zawodowy nauczyciela rozpoczynającego pracę w szkole. Termin 10.09.2022 r.(sobota) godz. 10.00
     • Szkolenie ONLINE: Awans zawodowy nauczyciela rozpoczynającego pracę w szkole. Termin 10.09.2022 r.(sobota) godz. 10.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

       

      Awans zawodowy nauczyciela rozpoczynającego pracę w szkole.

       

      Adresaci: nauczyciele rozpoczynający pracę w szkole

      Prowadzący szkolenie: ks. kan. dr Michał Borda

      Czas trwania szkolenia: 2 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Awans zawodowy po zmianach.
      • Specjalne zasady dla osób, które już rozpoczęły staż.
      • Przepisy przejściowe.
      • Ocena pracy nauczyciela w powiązaniu z awansem zawodowym nauczycieli.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 10.09.2022 r.(sobota) godz. 10.00                                                                                                                

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Karta Nauczyciela 2022- nowa ścieżka awansu zawodowego nauczycieli. Termin 29.08.2022 r. (poniedziałek) godz. 16.30 (zmiana godziny).
     • Szkolenie ONLINE: Karta Nauczyciela 2022- nowa ścieżka awansu zawodowego nauczycieli. Termin 29.08.2022 r. (poniedziałek) godz. 16.30 (zmiana godziny).

     •  

      Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

       

      Karta Nauczyciela 2022- nowa ścieżka awansu zawodowego nauczycieli.

       

      Adresaci: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

      Prowadzący szkolenie: dr Dariusz Dwojewski

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia:

      1.            Zmiany w zakresie oceny pracy – nowe terminy i obowiązki dyrektora:

                      a.            zmiana miejsca pracy a ocena

                      b.            oceny obligatoryjne

                      c.            oceny na wniosek

       

      2.            Likwidacja stopni nauczyciela stażysty i mianowanego:

                      a.            przygotowanie do zawodu nauczyciela zamiast stażu

                      b.            czas trwania przygotowania i opcje jego skrócenia

       

      3.            Warunki uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego:

                      a.            mianowanie z mocy prawa

                      b.            obliczanie okresu pracy

                      c.            mentor – nowy opiekun

                      d.            obowiązkowe zajęcia

                      e.            opinia komisji i tryb odwoławczy od opinii

                      f.             egzamin

       

      4.            Warunki uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:

                      a.            wymagany okres pracy

                      b.            ocena pracy

                      c.            postępowanie kwalifikacyjne

       

      5.            Zmiany w zakresie zatrudniania nauczycieli:

                      a.            nawiązanie umowy z osobą rozpoczynającą pracę w szkole

                      b.            dodatkowa umowa na czas określony

                      c.            umowa na czas nieokreślony

                      d.            dodatkowa przesłanka rozwiązania umowy z nauczycielem

       

      6.            Inne zmiany:

                      a.            czas na konsultacje z rodzicami

                      b.            świadczenie na start

                      c.            wypłata wynagrodzenia za miesiąc, w którym ustał stosunek pracy

       

      7.            Przepisy przejściowe:

                    a.            awans zawodowy nauczycieli stażystów

                    b.            awans zawodowy nauczycieli kontraktowych

                    c.            awans zawodowy nauczycieli mianowanych

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 29.08.2022 r. (poniedziałek) godz. 16.30

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli realizujących projekt Edukacji Regionalnej. Termin: 15.09.2022 r., godz. 16.20
     • Spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli realizujących projekt Edukacji Regionalnej. Termin: 15.09.2022 r., godz. 16.20

     • Sieci Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli realizujących projekt Edukacji Regionalnej

       

       

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach oraz  Instytut Zagłębia Dąbrowskiego serdecznie zapraszają na pierwsze STACJONARNE spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli realizujących projekt Edukacji Regionalnej.  

       

      Adresaci: Szkolni Koordynatorzy Edukacji Regionalnej w szkole podstawowej (kl. VIII), nauczyciele historii oraz nauczyciele zainteresowani edukacją regionalną

      Termin: 15.09.2022, godzina 16:20 – 18.20 (czwartek)

      Miejsce:  Pałac Schoena - Muzeum w Sosnowcu (ul. Chemiczna 12, Sosnowiec)

      Zapisy na stronie: https://forms.gle/LySnW5sU249bY2ts8

       

      Program

      1. Edukacja Regionalna w szkole podstawowej, program, terminy itp.
      2. Kuratorskie oprowadzanie po wystawie M. Maliny
      3. Wątki zagłębiowskie w "Ludziach bezdomnych"  - dr hab. prof. UŚ Paweł Tomczok. Wykład w ramach Zagłębiowskiego Czwartku 

    • Szkolenie stacjonarne: SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ. Termin 14.09.2022 r. (środa) godz. 9.00
     • Szkolenie stacjonarne: SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ. Termin 14.09.2022 r. (środa) godz. 9.00

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

       

      SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ

       

      Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy, pracownicy administracji szkół i placówek oświatowych, osoby odpowiedzialne za wprowadzanie danych do SIO

      Prowadzący szkolenie: Daria Pietrzykowska, Grzegorz Pochopień

      Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

      Główne treści szkolenia:

      • Aspekty prawne – USTAWA O SYSTEMIE INFORMACJI OŚWIATOWEJ.
      • Udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO.
      • Ochrona danych osobowych.
      • Dane osobowe w SIO a RODO.
      • Terminy przekazywania danych do SIO.
      • Ustawowe obowiązki dyrektora szkoły w związku z uczniem niezweryfikowanym
       z rejestrem PESEL (współpraca z urzędem stanu cywilnego).
      • Prawidłowy sposób rejestrowania orzeczeń i opinii.
      • Prezentacja na aplikacji nowego SIO, jak wprowadzać dane do systemu.
      • Raporty w strefie dla zalogowanych.
      • Praca z instrukcjami do nowego SIO.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 14.09.2022 r. (środa) godz. 9.00

      Miejsce szkolenia: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły SP 47)

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 250 zł

      Prosimy o przybycie na szkolenie z własnym komputerem, można również korzystać z urządzeń w sali komputerowej CDN

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Bezpłatne szkolenie online nt.: Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole. Termin: 16.09.2022 r., godz. 17.00 - 18.30
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole. Termin: 16.09.2022 r., godz. 17.00 - 18.30

     • SZKOLENIE ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2022/2023

       

       

      Zapraszamy na szkolenie online:

      Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole.

       

       

      Adresaci: nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych pracujący w sosnowieckich szkołach

      Prowadzący szkolenie: Tomasz Kuta

      Czas trwania szkolenia: 2 godziny dydaktyczne

      koszt: bezpłatne

       

      Główne treści szkolenia:

      1. Rozpoznawanie ucznia w kryzysie

      2. Strategie postępowania z uczniem w kryzysie, w tym kryzysie suicydalnym

      3. Umiejętności terapeutyczne i wychowawcze w pracy z uczniem w kryzysie

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 16.09.2022 r. (piątek) godz. 17.00

       

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Formularz zgłoszeniowy: kliknij

    • Konkurs na na hasło/slogan reklamujące Edukację Regionalną w Sosnowcu w ramach projektu Edukacja Regionalna 2021/2022
     • Konkurs na na hasło/slogan reklamujące Edukację Regionalną w Sosnowcu w ramach projektu Edukacja Regionalna 2021/2022

     • ORGANIZATORZY

      1. Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Sosnowiec, Pałac Schoena Muzeum
       w Sosnowcu oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
      2. Konkurs zorganizowany jest w ramach projektu edukacyjnego Edukacja Regionalna.

      CELE KONKURSU

      1. Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze
       i jej tworzeniu.
      2. Pogłębienie wiedzy o własnym regionie.
      3. Budzenie zainteresowania historią i kulturą małej ojczyzny.
      4. Promocja miasta Sosnowiec.

      ZASADY UCZESTNICTWA

      1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas ósmych sosnowieckich szkół podstawowych.
      2. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie krótkiego hasła/sloganu będącego reklamą Edukacji Regionalnej w Sosnowcu oraz przesłanie go na karcie zgłoszeniowej (załącznik nr 1) wraz ze zgodami opiekunów (załącznik nr 2) do CDN
       w Sosnowcu
      3. Treść hasła musi być autorską propozycją uczestnika konkursu, nie może zawierać wulgaryzmów i naruszać praw innych osób.

      Hasło/ slogan powinno:

      • być łatwo zapamiętywalne
      • zwracać uwagę odbiorcy na przekaz
      • być sugestywne i oddziaływać na wyobraźnię
      • mieć oryginalną i atrakcyjną formę językową:

      równoważników zdań - wypowiedź nie zawierająca czasownika

      zdań pojedynczych - wypowiedź zawierająca jeden czasownik

      zdań złożonych - wypowiedź zawierająca więcej niż jeden czasownik

      będące połączeniem dwu równoważników lub zdań 

       

      1. Na konkurs należy przekazywać hasła zredagowane indywidualnie lub zespołowo
       (maksymalnie zespoły 2-osobowe).
      2. Szkołę może zgłosić do konkursu wyłącznie nauczyciel lub instruktor opiekujący się twórcami (na karcie zgłoszenia - zał. 1).
      3. Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 haseł/sloganów.

      ZGŁOSZENIA

      1. Przesłanie do 10 czerwca 2022 r. mailem do CDN w Sosnowcu karty zgłoszeniowej (zał.1) wraz z zapisanym hasłem/sloganem w pliku o nazwie "Konkurs_Nazwaszkołynumerszkoły" np. Konkurs_SP47 lub dostarczenie w formie papierowej do CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec
      2. Konieczne jest również dostarczenie Organizatorowi podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego zgody (zał. 2), którą należy dostarczyć do CDN
       w Sosnowcu, ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec lub wrzucić do skrzynki CDN
       w WED  
      3. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za akceptację warunków regulaminu, wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie, publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

       KRYTERIA OCENY

      1. Kryterium oceny hasła/sloganu przez Komisję Konkursową stanowić będą
       w szczególności następujące elementy: zgodność z tematem, oryginalność pomysłu, sposób ujęcia – forma graficzna, błyskotliwość twórcy, zabawna gra słów, rym, zaskakujące skojarzenia, związki frazeologiczne bądź ich parafrazy, zastosowanie homonimów (wyrazów brzmiących tak samo, ale znaczących co innego np. ranny – poranny i zraniony) lub homofonów (wyrazów o identycznym brzmieniu, lecz różnym zapisie i znaczeniu np. morze i może).
      2. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatorów telefonicznie.
      3. Najlepsze hasła/slogany (pierwsze trzy miejsca) zostaną uhonorowane nagrodami, przewiduje się także wyróżnienia.
      4. Zwycięskie hasło/slogan wraz z podaniem nazwiska autora upowszechnione zostanie na specjalnie wydrukowanych plakatach, które prezentowane będą na terenie miasta Sosnowiec.
      5. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się  ONLINE 15 czerwca 2022 o godz. 12.30 na Gali  podsumowującej projekt Edukacja Regionalna .

      TERMINY

      Do 10.06.2022 – dostarczenie haseł/sloganów wraz z wymaganymi załącznikami do CDN
      w Sosnowcu

      14.06.2022 - ocena prac konkursowych

      15.06.2022 godz. 12.30 – gala online podsumowująca konkurs – ogłoszenie wyników (dyplomy dla uczestników przekazane zostaną do skrzynek szkoły w WED)

      UWAGI KOŃCOWE

      1. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące uczestnictwa w konkursie prosimy kierować na adres mailowy CDN w Sosnowcu: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl
      2. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z hasła/sloganu, z podaniem imienia i nazwiska autora, w celach promocyjno-marketingowych, stosownie do potrzeb organizatora, między innymi na stronie internetowej organizatora, plakatach.
      3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych
       z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.
    • XI Śląska Szkoła Diagnozy Edukacyjnej odbędzie się 2-3 czerwca 2022 r. w Ustroniu
     • XI Śląska Szkoła Diagnozy Edukacyjnej odbędzie się 2-3 czerwca 2022 r. w Ustroniu

     • Szanowni Państwo

      Za nami egzamin ósmoklasisty.

      _________________________________________________________________________________________________________
       

      Szkoły stoją przed wyzwaniem wynikającym z konieczności realizacji zapisów rozporządzenia MEiN w sprawie wymogów wobec szkół i placówek. Nakłada to na nie obowiązek prowadzenia analiz wyników egzaminów. To szczególnie ważne w kontekście planowania pracy z uwzględnieniem wyników tej analizy.

      Trzeba jeszcze wspomnieć o obowiązku wynikającym z zapisu art.11 ust. 7  ustawy z dnia
      14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe
      :

      „Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach.”

      Uwzględniając wagę ww. wymogów,  Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
      w Katowicach  zaprasza
      dyrektorów szkół, wicedyrektorów, przewodniczących zespołów przedmiotowych oraz nauczycieli zajmujących się w szkole analizą wyników,

      do  udziału w XI Śląskiej Szkole Diagnozy Edukacyjnej dawniej EWD.

       

      XI Śląska Szkoła Diagnozy Edukacyjnej odbędzie się  2-3 czerwca 2022 r. w Ustroniu.

       

      Podczas XI Śląskiej Szkoły Diagnozy Edukacyjnej zajmiemy się:

      • analizą czynników kontekstowych szkoły, mogących mieć wpływ na wynik egzaminu,
      • zaprezentujemy aplikacje w programie Excel, które ułatwią przygotowanie wyników do analizy w zespołach przedmiotowych,
      • zaproponujemy sposób opracowania programu poprawy efektów kształcenia oraz indywidualnej pracy z uczniem w celu wyjaśnienia wyniku, który otrzymał na egzaminie,
      • pokażemy,  jak interpretować wyniki egzaminu z uczniami.

       

      Program  szczegółowy oraz zgłoszenie udziału na stronie ośrodka: https://www.womkat.edu.pl/pl/Aktualnosci/?id=398883/XI_Slaska_Szkola_Diagnozy_Edukacyjnej__dawniej_EWD

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

    • Szkolenie ONLINE: Projektowane zmiany w Karcie Nauczyciela od 1.09.2022 r. Termin 07.06.2022 r. (wtorek) godz. 9.00
     • Szkolenie ONLINE: Projektowane zmiany w Karcie Nauczyciela od 1.09.2022 r. Termin 07.06.2022 r. (wtorek) godz. 9.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Projektowane zmiany w Karcie Nauczyciela od 1.09.2022 r.

       

      Adresaci: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

      Prowadzący szkolenie: dr Dariusz Dwojewski

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia:

      1. Zmiany w zakresie oceny pracy – nowe terminy i obowiązki dyrektora
       1. zmiana miejsca pracy a ocena
       2. oceny obligatoryjne
       3. oceny na wniosek
      2. Likwidacja stopni nauczyciela stażysty i mianowanego
       1. przygotowanie do zawodu nauczyciela zamiast stażu
       2. czas trwania przygotowania i opcje jego skrócenia
      3. Warunki uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
       1. mianowanie z mocy prawa
       2. obliczanie okresu pracy
       3. mentor – nowy opiekun
       4. obowiązkowe zajęcia
       5. opinia komisji i tryb odwoławczy od opinii
       6. egzamin
      4. Warunki uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
       1. wymagany okres pracy
       2. ocena pracy
       3. postępowanie kwalifikacyjne
      5. Zmiany w zakresie zatrudniania nauczycieli
       1. nawiązanie umowy z osobą rozpoczynającą pracę w szkole
       2. dodatkowa umowa na czas określony
       3. umowa na czas nieokreślony
       4. dodatkowa przesłanka rozwiązania umowy z nauczycielem
      6. Inne zmiany
       1. czas na konsultacje z rodzicami
       2. świadczenie na start
       3. wypłata wynagrodzenia za miesiąc, w którym ustał stosunek pracy
      7. Przepisy przejściowe
       1. awans zawodowy nauczycieli stażystów
       2. awans zawodowy nauczycieli kontraktowych
       3. awans zawodowy nauczycieli mianowanych

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 07.06.2022 r. (wtorek) godz. 9.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Materiały - Bezpieczna przystań emocjonalna dla dzieci. Безпечний емоційний притулок для дітей
     • Materiały - Bezpieczna przystań emocjonalna dla dzieci. Безпечний емоційний притулок для дітей

     • W ramach współpracy z Centrum Pozytywnej Edukacji udostępniamy Państwu link do padletu Bezpieczna przystań emocjonalna dla dzieci. Безпечний емоційний притулок для дітей.

      Materiały zostały przygotowane przez zespół trenerów, w skład którego wchodzą również  nauczyciele konsultani CDN w Sosnowcu

      Centrum Pozytywnej Edukacji – niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli od lat oferuje programy z zakresu promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki. Chcąc zadbać o zdrowie i dobre samopoczucie dzieci polskich i ukraińskich, wybraliśmy i udostępniamy rozmaite pomoce, materiały, ćwiczenia, a przede wszystkim gry i zabawy, które mogą być wykorzystane w grupach przygotowawczych, na zajęciach integracyjnych i w czasie wolnym od zajęć.

      Zachęcamy do zapoznania się z materiałami i skorzystania z różnych pomysłów na:

      • powitanie dzieci z Ukrainy w naszych szkołach i placówkach
      • gry i zabawy, które pomogą choć na chwilę zapomnieć o bolesnych przeżyciach
      • ćwiczenia mające na celu rozładownie napięcia, radzenie sobie z trudnymi uczuciami, zmianami i stratami, a także służące budowaniu odporności psychicznej, które udostępniamy za zgodą fundacji Partnership for Children
      • lepszą komunikację i  porozumienie w języku polskim i ukraińskim
      • zadbanie o zdrowie psychiczne samych nauczycieli i opiekunów
      • lektury, propozycje bajek i opowiadań.

      Mamy nadzieję, że zamieszczone materiały przydadzą się w codziennej pracy nauczycieli, będą pomocne dla rodziców i opiekunów, by zapewnić dzieciom bezpieczną przystań.

      Zamierzamy uzupełniać i wzbogacać te zasoby. Będziemy wdzięczni za wszystkie podpowiedzi i sugestie oraz nadsyłanie dobrych, sprawdzonych materiałów (na adres: materialy@pozytywnaedukacja.pl)

       

      Zachęcamy do udostępniania Padletu i współpracy przy jego wzbogacaniu!

       

      Zespół Trenerów Centrum Pozytywnej Edukacji

    • Narada dla Liderów WDN w Sosnowcu. Termin: 09.09.2022 r., godz. 17.00
     • Narada dla Liderów WDN w Sosnowcu. Termin: 09.09.2022 r., godz. 17.00

     • Szanowni Państwo Liderzy WDN

       

      Zapraszamy Państwa na naradę z przedstawicielami Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.

      Termin:      09 września 2022 r.

      Zapisy na stronie: https://forms.gle/vuRrd7oQPJKvgvzd8

      Godzina:     17.00 – 18.00

      Miejsce:     Online na platformie LiveWebinar. 


      Otrzymają Państwo link do logowania na naradę na podany w formularzu adres e-mail. Link zostanie wysłany z adresu cdn.dyrektor@cdnsosnowiec.edu.pl, prosimy sprawdzić spam

       

      Ramowy plan spotkania:

      1.     Wnioski z współpracy w roku szkolnym 2021/2022 – dane z ankiet rocznych.

      2.     Przedstawienie oferty szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli.

      3.     Sieci współpracy i samokształcenia.

      4.     Współpraca z Instytucjami Kultury w Sosnowcu.

      5.     Inne sprawy bieżące, uwagi, wnioski.