• ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: Funkcja mentora w awansie zawodowym nauczyciela. Termin 27.03.2023 r.(poniedziałek) godz. 17:00
     • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: Funkcja mentora w awansie zawodowym nauczyciela. Termin 27.03.2023 r.(poniedziałek) godz. 17:00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Funkcja mentora w awansie zawodowym nauczyciela.

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Prowadzący szkolenie: Joanna Piećko-Szopińska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Przydzielenie mentora – jakimi kompetencjami nauczyciela się kierować?
      •  Zadania mentora wg ustawy Karta Nauczyciela.
      •  Definicja mentoringu w odniesieniu do tutoringu i coachingu.
      • Tutoring, mentoring, coaching – w czym podobne, a w czym różne?
      •  Kim jest i co robi tutor, coach i mentor?
      • Etapy procesu w mentoringu.
      •  Co powinien umieć mentor?
      • Narzędzia mentoringu.
      • Możliwe trudności w mentoringu.

      Data i godzina realizacji szkolenia: ODWOŁANE                                                                                                                

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Pomoc psychologiczno- pedagogiczna i kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami. Termin 28.11.2022 r.(poniedziałek) godz. 16.30
     • Szkolenie ONLINE: Pomoc psychologiczno- pedagogiczna i kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami. Termin 28.11.2022 r.(poniedziałek) godz. 16.30

     •  

      Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Pomoc psychologiczno- pedagogiczna i kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami.

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Prowadzący szkolenie: Zyta Czechowska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Jakie potrzeby ucznia wymagają objęcia go pomocą pp i z czyjej inicjatywy pomoc jest udzielana?
      • Na czym polega pomoc pp i komu jest udzielana oraz na jakich zasadach się z niej korzysta?
      • Jakie zadania dyrektor, wychowawca klasy, nauczyciele i specjaliści w zakresie organizowania i udzielania pomocy pp mają do wypełnienia?
      • Co to jest zindywidualizowana ścieżka kształcenia (nowe rozwiązanie dla ucznia ze względu na jego stan zdrowia)?
      • Jak wygląda organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w myśl idei edukacji włączającej?
      •  Indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny – praca nad programem w zespole.
      • Jak współpracować z rodzicami niepełnosprawnego ucznia?

      Data i godzina realizacji szkolenia: 28.11.2022 r.(poniedziałek) godz. 16.30                                                                                                                  

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie stacjonarne: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Termin 26.04.2023 r. (środa) godz. 17.00
     • Szkolenie stacjonarne: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Termin 26.04.2023 r. (środa) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

       

      Zbliża się koniec stażu – co robić?!

      Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

       

      Adresaci: nauczyciele kończący staż na stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego NA STARYCH ZASADACH

      Prowadzący:  ks. kan. dr Michał Borda

      Program:                                                                                                                                             

      • Akty prawne dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
      • Analiza wymagań.
      • Dokumentacja
      • Konsultacje

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 26.04.2023 r. (środa) godz. 17.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie STACJONARNE dla DYREKTORÓW: Funkcja mentora w awansie zawodowym nauczyciela. Termin 30.03.2023 r.(czwartek) godz. 12:00
     • Szkolenie STACJONARNE dla DYREKTORÓW: Funkcja mentora w awansie zawodowym nauczyciela. Termin 30.03.2023 r.(czwartek) godz. 12:00

     • Zapraszamy na szkolenie STACJONARNE:

      Funkcja mentora w awansie zawodowym nauczyciela.

       

      Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek

      Prowadzący szkolenie: Joanna Piećko-Szopińska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Przydzielenie mentora – jakimi kompetencjami nauczyciela się kierować?
      •  Zadania mentora wg ustawy Karta Nauczyciela.
      •  Definicja mentoringu w odniesieniu do tutoringu i coachingu.
      • Tutoring, mentoring, coaching – w czym podobne, a w czym różne?
      •  Kim jest i co robi tutor, coach i mentor?
      • Etapy procesu w mentoringu.
      •  Co powinien umieć mentor?
      • Narzędzia mentoringu.
      • Możliwe trudności w mentoringu.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 30.03.2023 r.(czwartek) godz. 12:00            

      koszt: 60 zł

       

      Formularz zapisu:https://forms.gle/v3Qy9j5rqx73h86t5                                

    • Szkolenie stacjonarne: Trening umiejętności społecznych w starszych klasach szkoły podstawowej. Termin cz. II 29.03.2023 r. (środa) godz. 16.30
     • Szkolenie stacjonarne: Trening umiejętności społecznych w starszych klasach szkoły podstawowej. Termin cz. II 29.03.2023 r. (środa) godz. 16.30

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

       

      Trening umiejętności społecznych w starszych klasach szkoły podstawowej.

       

      Prowadzący:  Tomasz Kuta

      Program:                                                                                                                                             

      • Diagnoza umiejętności społecznych i ról grupowych.
      • Model kształtowania umiejętności wg Arnolda Goldsteina.
      • Model kształtowania umiejętności wg Arnolda Goldsteina.
      • Modele i zasady komunikacji.
      • Planowanie i organizowanie TUS.
      • Zasady doboru grupy.
      • Praca z emocjami.
      •  Praca z konfliktem.
      • Generalizacja i transfer umiejętności.
      • Prowadzenie TUS.
      • Kompetencje nauczyciela prowadzącego trening

      Adresaci: nauczyciele uczący w klasach 4–8, pedagodzy, psycholodzy

      Czas trwania szkolenia: 2 x 4 godziny dydaktyczne

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 15.03.2023 r. (środa) godz. 16.30

                                                            29.03.2023 r. (środa) godz. 16.30

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Miejski projekt dotyczący zmian klimatycznych. Termin spotkania: 09 lutego 2023 r., godz. 17.30 – 18.30
     • Miejski projekt dotyczący zmian klimatycznych. Termin spotkania: 09 lutego 2023 r., godz. 17.30 – 18.30

     • Sosnowiec, 11.01.2023

      Szanowni Państwo,

      serdecznie zapraszamy do udziału w miejskim projekcie dotyczącym zmian klimatycznych.

      Celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych uczniów. Projekt cechuje duża elastyczność oraz zakłada on wymianę doświadczeń miedzy nauczycielami.

      Projekt kierowany jest do uczniów klas II - V szkół podstawowych.

      Zadania w projekcie:

      • udział szkolnego koordynatora w 2 spotkaniach w formule online.
       Pierwsze spotkanie odbędzie się 9 lutego 2023 r. w godzinach 17.30 – 18.30  (czwartek);
      • udział w konkursie na plakat (szczegóły wkrótce);
      • wypełnienie krótkiej ankiety ewaluacyjnej  w czerwcu 2023 po zakończeniu projektu;
      • udział w spotkaniu podsumowującym działania podjęte w celu realizacji projektu;
      • realizacja wydarzeń/zajęć z uczniami w okresie luty - maj 2023 r. według możliwości szkoły, realizacja wybranych przez nauczyciela (z katalogu dostępnych) scenariuszy na godzinie wychowawczej, przyrodzie, geografii, itp.  z następujących zagadnień:

      Tematyka dla poszczególnych szkół

       

      Tematyka projektu: Edukacja klimatyczna – powietrze

      Szkoła Podstawowa nr 9
      Szkoła Podstawowa nr 16
      Szkoła Podstawowa nr 23
      Szkoła Podstawowa nr 25
      Szkoła Podstawowa nr 38
      Szkoła Podstawowa nr 39
      Szkoła Podstawowa nr 40
      Szkoła Podstawowa nr 42
      Szkoła Podstawowa nr 46
      Szkoła Podstawowa nr 47

      Tematyka projektu: Edukacja klimatyczna – woda

      Szkoła Podstawowa nr 1
      Szkoła Podstawowa nr 3
      Szkoła Podstawowa nr 10
      Szkoła Podstawowa nr 12
      Szkoła Podstawowa nr 19
      Szkoła Podstawowa nr 27
      Szkoła Podstawowa Specjalna nr 30
      Szkoła Podstawowa nr 45
      Szkoła Podstawowa nr 48

      Tematyka projektu: Edukacja klimatyczna – bioróżnorodność biologiczna

      Szkoła Podstawowa nr 13
      Szkoła Podstawowa nr 15
      Szkoła Podstawowa nr 20
      Szkoła Podstawowa nr 21
      Szkoła Podstawowa nr 29

      Tematyka projektu: Edukacja klimatyczna – gospodarka odpadami

      Szkoła Podstawowa nr 4
      Szkoła Podstawowa nr 6
      Szkoła Podstawowa nr 8
      Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17
      Szkoła Podstawowa nr 18
      Szkoła Podstawowa nr 22
      Szkoła Podstawowa Specjalna nr 44

      Tematyka projektu: Edukacja klimatyczna – las

      Szkoła Podstawowa nr 32
      Szkoła Podstawowa nr 33
      Szkoła Podstawowa nr 35
      Szkoła Podstawowa nr 36
      Szkoła Podstawowa nr 37

      W ramach projektu zachęcamy do planowania wspólnych działań szkół np. realizacji Dnia Ziemi/ Dnia Wody/ Dnia Światowego Recyklingu. Jak już zostało wspomniane, projekt cechuje duża elastyczność również w kwestii dodatkowych zadań, które  zostaną dostosowane do kalendarza roku szkolnego. 

      Termin zgłoszenia do projektu: do 3 lutego 2023  

      Termin spotkania: 09 lutego 2023 r., godz. 17.30 – 18.30  

      Formularz zgłoszenia do udziału w projekcie oraz na spotkanie dla szkolnego koordynatora projektu: https://forms.gle/xLEsguNuZsn8Dn9Y9

      Projekt został przygotowany we współpracy z Wydziałem Edukacji UM w Sosnowcu.

      W razie pytań jestem do dyspozycji:

      Dorota Szewczyk

      dyrektor CDN w Sosnowcu

      tel. +48 32 292 72 50

      cdn.dyrektor@cdnsosnowiec.edu.pl

       

              

    • Szkolenie stacjonarne: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Termin 03.04.2023 r. (poniedziałek) godz. 17.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).
     • Szkolenie stacjonarne: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Termin 03.04.2023 r. (poniedziałek) godz. 17.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

       

      Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

       

      Adresaci: nauczyciele kończący staż na stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego NA STARYCH ZASADACH

      Prowadzący:  ks. kan. dr Michał Borda

      Program:                                                                                                                                             

      • Akty prawne dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
      • Analiza wymagań.
      • Dokumentacja
      • Konsultacje

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 03.04.2023 r. (poniedziałek) godz. 17.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.: Pozytywna Dyscyplina w klasie. Termin: 04.11.2022 r.-02.12.2022 r.
     • Bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.: Pozytywna Dyscyplina w klasie. Termin: 04.11.2022 r.-02.12.2022 r.

     • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zaprasza
      na bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.:
      Pozytywna Dyscyplina w klasie

       

      Program:
      1. Pozytywne podejście. Jak być nauczycielem uprzejmym i stanowczym jednocześnie.
      Czym jest Pozytywna Dyscyplina?
      Jakie życiowe kompetencje kształtuje Pozytywna Dyscyplina u dzieci, a z jakimi wyzwaniami spotykamy się w placówkach?
      Pozytywna Dyscyplina jako program rozwijania umiejętności społeczno-emocjonalnych u dzieci

      2. Dlaczego dzieci się źle zachowują?
      Co to jest mózg gadzi i jak wpływa na nasze zachowanie?
      Metafora góry lodowej, czyli co kryje się za zachowaniem?
      Czym jest poczucie przynależności i znaczenia?

      3. Skutki kar i ich wpływ na długofalowe rezultaty pracy wychowawczej?
      Konsekwencja naturalna
      Konsekwencja logiczna
      Skupienie na rozwiązaniu jako jedyna alternatywa do kar.

      4. Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci
      Jak motywować by nie zniechęcać?
      Czym różni się zachęta od pochwał?
      Pytania pełne ciekawości - elementy coachingu w nauczaniu.

      Adresaci: nauczyciele, dyrektorzy, wicedyrektorzy pracujący w sosnowieckich szkołach

      Liczba godzin: 16

      Forma: warsztatowa

      Miejsce: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

      Prowadzący: edukatorzy Pozytywnej Dyscypliny w klasie z CDN w Sosnowcu

      Zapisy:

      Link do zapisu: https://forms.gle/QkriqC5X3MX4mBqy8

      Terminy:

      Cześć I – 4 listopada 2022 r. , godz. 16.30 – 19.30 PIĄTEK

      Cześć II – 18 listopada 2022 r. , godz. 16.30 – 19.30 PIĄTEK

      Część III – 25 listopada 2022 r. , godz. 16.30 – 19.30 PIĄTEK

       

       

      Szkolenie jest prowadzone w oparciu o Pozytywną Dyscyplinę, więcej informacji www.pozytywnadyscyplina.pl

    • Szkolenie stacjonarne: Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu. Termin 20.02.2023 r. (poniedziałek) godz. 17.00
     • Szkolenie stacjonarne: Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu. Termin 20.02.2023 r. (poniedziałek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczejw przedszkolu

      Prowadząca:  Elżbieta Brol

      Program:                                                                                                                                             

      • Plan pracy - konieczność czy wybór?
      • Korzyści wynikające z planowania
      • Rodzaje i cechy dobrego planu
      • Praktyczne wskazówki dla nauczyciela dotyczące konstruowania planów pracy

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 20.02.2023 r. (poniedziałek) godz. 17.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy dołączony należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Bezpłatne warsztaty nt.: Jak wdrożyć druk 3D w Twojej szkole ponadpodstawowej. Termin: 13.03.2023 r., godz. 16.30
     • Bezpłatne warsztaty nt.: Jak wdrożyć druk 3D w Twojej szkole ponadpodstawowej. Termin: 13.03.2023 r., godz. 16.30

     • EiSystem oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu zapraszają
      na
       bezpłatne warsztaty nt.:  Jak wdrożyć druk 3D w Twojej szkole ponadpodstawowej

       

      Termin: 13.03.2023 r., godz. 16.30 - 18.30

      Miejsce szkolenia: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły SP 47)

      Adresaci:  dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół ponadpodstawowych, nauczyciele informatyki,
      zainteresowani nauczyciele

       

      Program:

      Długopisy 3D -  warsztat STEAM

      Ekosystem

      Jak przygotować projekt do druku z STL na Gcode

      Wykorzystanie druku 3D na lekcjach w oparciu o Projekty - przykłady 

       

      zapisy: https://forms.gle/RVUZcgCBWWgkW7er6

       

    • Spotkanie dla dyrektorów/psychologów/pedagogów pn."Reagujemy na przemoc w przestrzeni publicznej i nie zgadzamy się na nią”. Termin: 28.03.2023 r., godz. 10.00 -12.00. UM w Sosnowcu
     • Spotkanie dla dyrektorów/psychologów/pedagogów pn."Reagujemy na przemoc w przestrzeni publicznej i nie zgadzamy się na nią”. Termin: 28.03.2023 r., godz. 10.00 -12.00. UM w Sosnowcu

     • Zapraszamy na spotkanie pn.: "Reagujemy na przemoc w przestrzeni publicznej i nie zgadzamy się na nią”

      Termin: 28.03.2023 r., godz.  10.00 - 12.00

      Miejsce: Sala Sesyjna w UM w Sosnowcu

       

      Prelegenci:

      1. Agnieszka Sekunda - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu
      2. podkomisarz Mateusz Ciszewski - Komenda Miejska Policji w Sosnowcu
      3. Katarzyna Chabrzyńska - Prokuratura Rejonowa Sosnowiec- Południe
      4. Paweł Kartasiński - Sąd Rejonowy w Sosnowcu
      5. Bożena Kowalska - Sąd Okręgowy w Sosnowcu

      Zapisy: https://forms.gle/KrewGGEe8WkEjmLt8

       

      Organizatorzy projektu:

      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu,

      Komenda Miejska Policji w Sosnowcu,

      Teatr Zagłębia,

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu,

      Parkrun – Park Miejski

       

      Spotkanie odbywa się w ramach programu "Ludzie ludziom…-budowanie systemu wartości młodego człowieka we współczesnym świecie." który finansowany jest ze środków Gminy Sosnowiec w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani.

       

    • Szkolenie online: Jak uczyć uczniów uczenia się? Mechanizmy uczenia się potwierdzone w badaniach. Termin 26.10.2022 godz. 17.00
     • Szkolenie online: Jak uczyć uczniów uczenia się? Mechanizmy uczenia się potwierdzone w badaniach. Termin 26.10.2022 godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie online:


      Jak uczyć uczniów uczenia się? Mechanizmy uczenia się potwierdzone w badaniach

      SZKOLENIE ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2022/2023


      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Prowadzący szkolenie: Joanna Piećko-Szopińska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne


      Główne treści szkolenia:

      • Trudności uczniów dotyczące uczenia się.
      • Strategie i sposoby uczenia się modelowane w szkole a skuteczne strategie i sposoby uczenia się modelowane przez nauczycieli.
      • Jak rozwijać świadomość uczniów na temat uczenia się: kiedy się uczę, po czym poznam, że się nauczyłem.
      • Mechanizmy uczenia się potwierdzone badaniami.
      • Style uczenia się.
      • Warunki pomagające w lepszym i skutecznym uczeniu się.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 26.10.2022 godz. 17.00

      Miejsce szkolenia: ONLINE - platforma LIVE WEBINAR

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl


    • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zapraszają na bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.: Pozytywna Dyscyplina w klasie
     • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zapraszają na bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.: Pozytywna Dyscyplina w klasie

     • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zapraszają na bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.:
      Pozytywna Dyscyplina w klasie

       

      Program:
      1. Pozytywne podejście. Jak być nauczycielem uprzejmym i stanowczym jednocześnie.
      Czym jest Pozytywna Dyscyplina?
      Jakie życiowe kompetencje kształtuje Pozytywna Dyscyplina u dzieci, a z jakimi wyzwaniami spotykamy się w placówkach?
      Pozytywna Dyscyplina jako program rozwijania umiejętności społeczno-emocjonalnych u dzieci

      2. Dlaczego dzieci się źle zachowują?
      Co to jest mózg gadzi i jak wpływa na nasze zachowanie?
      Metafora góry lodowej, czyli co kryje się za zachowaniem?
      Czym jest poczucie przynależności i znaczenia?

      3. Skutki kar i ich wpływ na długofalowe rezultaty pracy wychowawczej?
      Konsekwencja naturalna
      Konsekwencja logiczna
      Skupienie na rozwiązaniu jako jedyna alternatywa do kar.

      4. Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci
      Jak motywować by nie zniechęcać?
      Czym różni się zachęta od pochwał?
      Pytania pełne ciekawości - elementy coachingu w nauczaniu.

      Adresaci: nauczyciele  i pedagodzy pracujący w sosnowieckiej szkole podstawowej
      i/ lub sosnowieckiej szkole ponadpodstawowej.

      Liczba godzin: 16 godzin dydaktycznych

      Forma: warsztatowa

      Miejsce: Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna nr 1 w Sosnowcu, ul. Piłsudskiego 114

      Prowadzące: Aleksandra Elmrych i Marta Miklasińska – PPP nr 1 w Sosnowcu

      Zapisy:

      Link do zapisu: https://forms.gle/NKiqDLVQz4H13b2Z6

       

      Terminy:

      Cześć I – 14 lutego 2023 r. , godz. 16.00 – 19.00 WTOREK

      Cześć II – 21 lutego 2023 r. , godz. 16.00 – 19.00 WTOREK

      Część III – 28 lutego 2023 r. , godz. 16.00 – 19.00 WTOREK

      Część IV – 7 marca 2023 r. , godz. 16.00 – 19.00 WTOREK

      Szkolenie jest prowadzone w oparciu o Pozytywną Dyscyplinę, więcej informacji www.pozytywnadyscyplina.pl

    • Szkolenie ONLINE: Nowe uprawnienia rodzicielskie i inne zmiany w prawie pracy. Termin 13.03.2023 r. (poniedziałek) godz. 9.00-11.00
     • Szkolenie ONLINE: Nowe uprawnienia rodzicielskie i inne zmiany w prawie pracy. Termin 13.03.2023 r. (poniedziałek) godz. 9.00-11.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Nowe uprawnienia rodzicielskie i inne zmiany w prawie pracy.

       

      Adresaci: dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni,                 jednostki samorządowe obsługujące szkoły

      Prowadzący szkolenie:

      Dariusz Dwojewski – dr nauk prawnych – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach

      i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

       

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Program szkolenia:

      1. Nowa treść umowy o pracę i informacji o warunkach zatrudnienia
       1. Siedziba pracodawcy, miejsce wykonywania pracy, sposób ustalenia okresu obowiązywania umów terminowych
      2. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy i uprawnienia pracownicze
      3. Obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy na czas określony
      4. Nowe uprawnienia rodzicielskie
       1. Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej
       2. Urlop opiekuńczy
       3. Wydłużenie okresu ochronnego i rozszerzenie zakresu ochrony
      5. Zmiany w urlopach rodzicielskich
       1. Likwidacja tzw. „długiego wniosku o urlop rodzicielski"
       2. Możliwość korzystania z urlopu w częściach i większa swoboda podziału
       3. Nieprzenoszalna część urlopu rodzicielskiego
      6. Urlopy ojcowskie – obniżenie wieku dziecka
      7. Elastyczna organizacja czasu pracy
       1. Rodzaje elastycznej organizacji czasu pracy
       2. Wymagania formalne wniosku
       3. Obowiązki pracodawcy
      8. Zmiany w Karcie Nauczyciela
       1. Możliwość obniżenia etatu na dziecko bez zmiany podstawy zatrudnienia
       2. Zwolnienie z powodu siły wyższej nauczyciela
       3. Nauczycielskie urlopy opiekuńcze
      9. Przepisy przejściowe
       1. Uzupełnienie informacji o warunkach zatrudnienia u pracowników zatrudnionych w momencie wejścia w życie ustawy
       2. Dodatkowy urlop rodzicielski

      Data i godzina realizacji szkolenia: 13.03.2023 r. (poniedziałek) godz. 9.00-11.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • WORD w Katowicach oraz CDN w Sosnowcu zapraszają na bezpłatne szkolenie szkolenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową. Termin: 25.03.2023 r., godz. 9.00. Miejsce: CDN w Sosnowcu
     • WORD w Katowicach oraz CDN w Sosnowcu zapraszają na bezpłatne szkolenie szkolenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową. Termin: 25.03.2023 r., godz. 9.00. Miejsce: CDN w Sosnowcu

     • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu oraz  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
      zapraszają na bezpłatne szkolenie doskonalące


      dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową.

       

      Bloki tematyczne:

      1. Pierwsza pomoc 
      2. Metodyka nauczania
      3. Przepisy ruchu drogowego
      4. BRD – profilaktyka

       

      Adresaci: zainteresowani nauczyciele prowadzący zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową.

      Czas trwania warsztatu: 10 godzin

      Data i godziny realizacji szkolenia:  25 marca 2023 (sobota), godz. 9:00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:
      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu,
      ul. Białostocka 17
       (w budynku Szkoły Podstawowej nr 47)
      tel./fax +48 32 292 72 50;  

      Formularz zgłoszeniowy (online): https://forms.gle/v7j23ELSBbfu2Ndx8

      Liczba miejsc ograniczona.

       

      Szkolenie odbywa się na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151). Celem szkolenia jest zapewnienie koniecznych kwalifikacji osób prowadzących zajęcia szkolne, a tym samym wzbogacenie wiedzy nauczycieli z zakresu przepisów ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu rowerowego, zapoznanie
      z zasadami przygotowania ucznia do egzaminu oraz przypomnienie kryteriów egzaminowania kandydatów na rowerzystów.      Art. 65.  1.  Sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje:

      1)  nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego;

      2)  policjant lub policjant w stanie spoczynku, posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego;

      3) egzaminator;

      4) instruktor.

       

    • Szkolenie stacjonarne: Sprawna ręka, bystre oko. Termin 20.04.2023 r. (czwartek) godz. 16.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: ZSO 5 w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (wejście przez szkołę).
     • Szkolenie stacjonarne: Sprawna ręka, bystre oko. Termin 20.04.2023 r. (czwartek) godz. 16.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: ZSO 5 w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (wejście przez szkołę).

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Sprawna ręka, bystre oko

       

      Prowadząca:  Agata Hesse-Szymonowicz

      Program:                                                                                                                                             

      • Anatomia i funkcja ręki oraz czynniki ją zaburzające.
      • Kształtowanie chwytu, manipulacji i koordynacji oko-ręka.
      • Rozwój chwytu pisarskiego. Wpływ dominacji oka i ręki na funkcjonowanie dziecka.
      • Prawidłowa postawa przy stoliku, biurku, właściwe oświetlenie.
      • Praktyczne ćwiczenia: terapia ręki, doskonalenie percepcji wzrokowej, koordynacji oko-ręka i koordynacji bilateralnej.

       

      .Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele uczący w klasach             4-8, pedagodzy, psycholodzy

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 20.04.2023 r. (czwartek) godz. 16.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      ZSO 5 w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (wejście przez szkołę)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie stacjonarne dotyczące gry - Dorastanie. Termin: 09.03.2023 r., godz. 10.00 (w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia dla Psychologów i Pedagogów).
     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie stacjonarne dotyczące gry - Dorastanie. Termin: 09.03.2023 r., godz. 10.00 (w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia dla Psychologów i Pedagogów).

     • Przygotowaliśmy dla Państwa wyjątkowe wydarzenie

      Zapraszamy do bycia uczestnikiem grupy eksperckiej, która będzie grać w grę moonka: Dorastanie

       

      Termin: 9 marzec 2023 r., godz. 10.00

      koszt: bezpłatne

       

      Podczas szkolenia gramy i zbieramy feedback od uczestników:

      • czy i do czego mogliby wykorzystać tę grę w działaniach wychowawczych oraz pracy dydaktycznej,
      • jak nią grać z klasą/ grupą uczniów/uczennic,
      • co w niej absolutnie trzeba zmieć, żeby można ją było używać w szkole,
      • jak to zrobić, żeby trafiała do szkół.

       

      Będzie grać z Państwem Ewa Pietruszczak - współtwórczyni moonki, strateżka, która odpowiada także za plan działania, marketing, sprzedaż i finanse – Pani z Zarządu J - jak napisano o niej na stronie internetowej moonka.pl.

      Miejsce szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

      Adresaci:

      nauczyciele, wychowawcy klas IV-VIII szkół podstawowych, pedagodzy i psycholodzy szkolni

      Zapisy: https://forms.gle/X7JEfmLZAXk48sgt5

       

      moonka: Dorastanie to gra dla rodzin z dziećmi wchodzącymi w okres dojrzewania:

      • stanie się dla Was pretekstem do swobodnej rozmowy przy okazji rozgrywki
      • pozwoli Wam poznać i oswoić proces dojrzewania
      • ułatwi dorosłym swobodne używanie słów, które do tej pory mogły krępować oraz wesprze w tłumaczeniu procesu dojrzewania
      • wesprze całą rodzinę w przełamaniu tabu.

      Jej magia polega na tym, że w domowej, rodzinnej atmosferze otwiera się przestrzeń do szczerej rozmowy.

      Grę stworzyli Igor Widawski oraz Maciej Smrokowski - eksperci w projektowaniu gier. Teksty napisała Barbara Pietruszczak – autorka książki moonka: Twoje ciałopozytywne dojrzewanie. Ilustracje przygotowała Anna Rudak.

       

      Jaka jest moc gry?

      Rodzina otrzymuje dużo więcej niż rozrywkę - gra jest wsparciem i inspiracją dla wszystkich do rozmowy i oswajania tematu dorastania. Wspólne rozmowy rodziców i dzieci przy grze przyczynią się do poszerzenia wiedzy, budowania zdrowej samoakceptacji i wzmocnienia więzi rodzinnych.

      Moonka: Dorastanie, to tzw serious game, gra do gadania – narzędzie dla całej rodziny.

      Serious game ma zastosowanie w rozmaitych tematach, m.in. medycznych, biznesowych, wojskowych, politycznych, marketingowych czy rekrutacyjnych. Najczęściej są to gry o walorach edukacyjnych lub uświadamiających. Największa wartość jaka płynie z tego rodzaju narzędzi, to to, że zapewniają one możliwość uczenia się na własnym doświadczeniu. Gracze przyjmują nie tylko wiedzę teoretyczną, ale mogą zastosować zdobyte informacje w praktyce. To zdecydowanie podnosi zaangażowanie i utrwala wiedzę na dłużej, co zostało poparte licznymi badaniami.

      Moonka: Dorastanie to gra, w której uczymy się o hormonach, o kolejnych zmianach, a także o konkretnych działaniach, które możemy podjąć zarówno indywidualnie, jak i jako rodzina, by przez cały ten okres dbać o swój stan fizyczny i psychiczny.” – mówi Igor Widawski, współautor projektu.

      Moonka: Dorastanie naturalnie wyzwala ważne pytania, stwarzając okazję do rozmowy.

       

      moonka Dorastanie to gra, w którą dorośli grają razem z dziećmi. Najważniejszym celem gry jest stworzenie okazji do rozmowy i wspólnego spędzania czasu.

       

      O co chodzi w grze?

      Podczas gry poznacie etapy dorastania dziewczyn i chłopców i zrozumiecie, jakie zmiany czekają Was i bliskie Wam osoby (siostrę, brata, przyjaciółkę czy przyjaciela). Dowiecie się również, jak rozwiązać trudności.

       

       

       

      o moonce

      moonka to oddolna inicjatywa ze społecznym wsparciem. Pomaga dojrzewającym dzieciom i ich rodzicom w budowaniu pozytywnej relacji z ciałem, opartej na rzetelnej wiedzy, szacunku i czułości. Dzięki wsparciu MagoVox, przygotowała w tym roku szkolną edycję ciałopozytywnych przewodników po dojrzewaniu, autorstwa Barbary Pietruszczak z ilustracjami Anny Rudak.

       

      link do filmu o graniu https://youtu.be/03yISE7FS5k

       

      Zapisy: https://forms.gle/X7JEfmLZAXk48sgt5

       

    • ODWOŁANE Szkolenie stacjonarne: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Termin 05.04.2023 r. (środa) godz. 17.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).
     • ODWOŁANE Szkolenie stacjonarne: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Termin 05.04.2023 r. (środa) godz. 17.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

       

      Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.

       

      Adresaci: nauczyciele kończący staż na stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego NA NOWYCH ZASADACH

      Prowadząca:  ks. kan. dr Michał Borda

      Program:                                                                                                                                             

      • Akty prawne dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
      • Analiza wymagań.
      • Dokumentacja
      • Konsultacje

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 05.04.2023 r. (środa) godz. 17.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

    • Szkolenie ONLINE: Pedagogika zabawy. Termin 28.03.2023 r.(wtorek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Pedagogika zabawy. Termin 28.03.2023 r.(wtorek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Pedagogika zabawy.

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, psychologowie, pedagodzy

      Prowadzący szkolenie: Natalia Kamińska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Czym jest pedagogika zabawy? Teoria.
      •  Edukacja muzyczna w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej – elementy metodyki.
      • Edukacja plastyczna w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej – elementy metodyki.
      • Metody i formy wykorzystywane w pedagogice zabawy.
      •  Klanza, Sala Doświadczania Świata, Stare i nowe zabawy dywanowe... i wiele innych – ćwiczenia praktyczne.
      • Projektowanie scenariuszy zajęć z pedagogiki zabawy.
      • Relaksacja i mindfullness.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 28.03.2023 r.(wtorek) godz. 17.00                                                                                                                      

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl