• ZMIANA TERMINU. Szkolenie ONLINE: Edukacja włączająca uczniów ze SPE. AKTUALNY termin 13.03.2023 r. godz. 17:00
     • ZMIANA TERMINU. Szkolenie ONLINE: Edukacja włączająca uczniów ze SPE. AKTUALNY termin 13.03.2023 r. godz. 17:00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

       

      Edukacja włączająca uczniów ze SPE

       

      Adresaci: zainteresowani nauczyciele, pedagodzy specjalni, terapeuci

      Prowadzący szkolenie: Zyta Czechowska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Uczniowie ze SPE – klasyfikacja, możliwości, potrzeby.
      •  Czym jest Edukacja włączająca?
      • Rola wychowawcy i nauczycieli w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb uczniów oraz rola  i zadania nauczyciela współorganizującego proces edukacyjny.
      • Dokumentacja uczniów ze SPE.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 13.03.2023 r. godz. 17:00                                                                                                             

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • SZKOLENIE ODWOŁANE Szkolenie stacjonarne: Dla ucha malucha. Termin 07.03.2023 r. (wtorek) godz. 17.00
     • SZKOLENIE ODWOŁANE Szkolenie stacjonarne: Dla ucha malucha. Termin 07.03.2023 r. (wtorek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Dla ucha malucha

      SZKOLENIE ODWOŁANE

      Prowadząca:  Joanna Śliwińska-Kocięcka

      Program:                                                                                                                                             

      • Ucho – jak to działa? Czy dziecko dobrze słyszy?
      • Zabawy stymulujące rozwój percepcji słuchowej u dzieci

       

      .Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, logopedzi, pedagodzy, psycholodzy

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 07.03.2023 r. (wtorek) godz. 17.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

     • Szkolenie ONLINE: Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu/ edukacji wczesnoszkolnej. Termin 09.03.2023 r.(czwartek) godz. 17:00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu/ edukacji wczesnoszkolnej.


      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

      Prowadzący szkolenie: Elżbieta Brol

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia:

      • Rola kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.
      • Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu / edukacji wczesnoszkolnej – czy nie

                za wcześnie?

      • Diagnoza, wskazówki oraz przykłady działań pozwalających rozwijać kompetencje u dzieci.


      Data i godzina realizacji szkolenia: 09.03.2023 r.(czwartek) godz. 17:00                                                                                                             

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł


      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 


    • szkolenie ONLINE: Integracja sensoryczna/przetwarzanie sensoryczne - co to takiego? Termin 08.12.2022 r. (czwartek) godz. 16.00
     • szkolenie ONLINE: Integracja sensoryczna/przetwarzanie sensoryczne - co to takiego? Termin 08.12.2022 r. (czwartek) godz. 16.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Integracja sensoryczna/przetwarzanie sensoryczne

       - co to takiego?

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, rodzice

      Prowadzący szkolenie: Agata Hesse-Szymonowicz

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Ogólne wiadomości nt. przetwarzania sensorycznego (nomenklatura, klasyfikacja, diagnostyka).
      • Funkcjonowanie poszczególnych zmysłów oraz ich dysfunkcje (dotyk, wzrok, słuch, układ przedsionkowy, propriocepcja, układ interoceptywny, węch, smak).
      • Przyczyny zaburzeń przetwarzania sensorycznego.
      •  Proces terapii-najważniejsze aspekty.
      • Współpraca w prowadzeniu terapii dziecka przez zespół specjalistów, nauczyciela-wychowawcę, rodziców.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 08.12.2022 r. (czwartek) godz. 16.00                                                                                                                  

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 80 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Wakelet - idealne narzędzie na ciekawą lekcję. Termin 24.11.2022 r.(czwartek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Wakelet - idealne narzędzie na ciekawą lekcję. Termin 24.11.2022 r.(czwartek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Wakelet - idealne narzędzie na ciekawą lekcję.

       

      Adresaci: nauczyciele uczący w klasach 4-8 SP, szkoły ponadpodstawowe Warsztaty odbywają się w podziale na poziomy edukacyjne ze względu na zróżnicowanie ćwiczeń w zależności od poziomu

      Prowadzący szkolenie: Izabela Wyppich

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Wakelet - podstawowe możliwości i funkcjonalności aplikacji.
      •  Ciekawe lekcje z aplikacją Wakelet -jak je tworzyć?
      • Praktyczne pomysły na wykorzystywanie Wakeleta w praktyce szkolnej.
      • Współpraca nauczyciel-uczeń z wykorzystaniem aplikacji Wakelet.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 24.11.2022 r.(czwartek) godz. 17.00                                                                                                             

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Termin: 18.11.2022 r., godz. 6.00-ok.20.00
     • Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Termin: 18.11.2022 r., godz. 6.00-ok.20.00

     • Zapraszamy Państwa do udziału w wizycie studyjnej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

      Wizyta jest częścią programu edukacyjnego towarzyszącego spektaklowi Igi Gańczarczyk pt. Środula. Krajobraz Mausa (reż. Remigiusz Brzyk), którego premiera odbyła się 28 października br. Więcej o spektaklu: https://teatrzaglebia.pl/spektakl/srodula-krajobraz-mausa/

      Uczestnicy: nauczyciele szkół i placówek, bibliotekarze, psycholodzy i pedagodzy szkolni

      Wizyta składa się z trzech elementów:

      1. Oprowadzanie po wystawie stałej prezentującej 1000 lat historii Żydów polskich
      2. Warsztaty Lekcja (z) historii: „swoi” i „obcy”. Jak nie dopuścić, aby uprzedzenia zwyciężyły?
       Wykorzystując wybrane elementy wystawy stałej, opowiemy uczestnikom o kształtowaniu się stosunków polsko-żydowskich na przestrzeni wieków. Przykłady historyczne posłużą jako punkt wyjścia do rozmowy o tym, jak powstają stereotypy dotyczące ludzi innych kultur. Przez samodzielną pracę z materiałami historycznymi zachęcimy uczestników do odkrywania związków między przeszłością a teraźniejszością. Wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytanie, czego uczy nas historia: jak dziś, w szybko zmieniającym się i coraz bardziej różnorodnym świecie, szanować odmienność i unikać konfliktów między większością a mniejszościami?
      3. Prezentacja oferty edukacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawi

       

      Termin wizyty: 18 listopada 2022 r. (piątek)

      Wyjazd: 6:00 z parkingu Teatru Zagłębia w Sosnowcu (ul. Teatralna 4)

      Powrót: około 20:00

       

      Koszt: udział w wizycie jest nieodpłatny

      Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie zapewnia bezpłatny przejazd autokarem na trasie Sosnowiec-Muzeum POLIN-Sosnowiec.

      Zapewniamy również zwiedzanie wystawy stałej z przewodnikiem oraz udział w warsztatach.

      Pomiędzy punktem drugim i trzecim programu zapewniamy bezpłatny lunch na terenie Muzeum.

       

      Wizyta jest organizowana w ramach programu Ambasadorki i Ambasadorzy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie przez Annę Ciach – nauczycielkę Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach, Ambasadorkę POLIN.

       

      Osoby zainteresowane udziałem w wizycie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod linkiem: https://forms.gle/LNZUV3mzNbRPLdgC9

       

      O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń. Dysponujemy tylko 22 miejscami!!!

      Osoby zakwalifikowane otrzymają od organizatora email z potwierdzeniem.

       

      Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w formie doskonalenia zawodowego. Ilość godzin dydaktycznych: 8.

       

      Uczestnicy wizyty zostaną zaproszeni do obejrzenia spektaklu pt. Środula. Krajobraz Mausa w dniu 10 grudnia 2022 r. (sobota) w ramach teatralnego cyklu Premiera z komentarzem. Bilety dla nauczycieli są w promocyjnej cenie  - 30 zł

      Szczegóły na stronie:https://teatrzaglebia.pl/spektakl/srodula-krajobraz-mausa/#program

      Bilety można nabyć w kasie Teatru, rezerwując bilet telefonicznie lub mailowo:

      Biuro Współpracy z Widzamitel. Tel.  32 266 11 27

      rezerwacje@teatrzaglebia.pl

       

      Osobom zainteresowanym proponujemy również udział w hybrydowym cyklu szkoleniowym pt. Akademia Edukacji Antydyskryminacyjnej – organizowanym przez Oszpicin Muzeum Żydowskie w Oświęcimiu.

      Akademia Edukacji Antydyskryminacyjnej (AEA) to kurs, który pomaga nauczycielom/lkom języka polskiego oraz przedmiotów humanistycznych wzmocnić swoje kompetencje do tworzenia środowiska klasowego bezpiecznego i otwartego na różnorodność, gdzie liczą się dobre relacje oparte o równość, poszanowanie drugiego człowieka i współodpowiedzialność za siebie nawzajem.

      Szczegóły projektu AEA – w tym terminy poszczególnych edycji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: https://oshpitzin.pl/nowa-aea/

       

       

       

      Partnerzy projektu

      Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie

      Teatr Zagłębia w Sosnowcu

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

      Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

      Oszpicin Muzeum Żydowskie w Oświęcimiu

    • Szkolenie ONLINE: Zmiany w Kodeksie pracy 2023 r. Termin 09.01.2023 r. (poniedziałek) godz. 9.00
     • Szkolenie ONLINE: Zmiany w Kodeksie pracy 2023 r. Termin 09.01.2023 r. (poniedziałek) godz. 9.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Zmiany w Kodeksie pracy 2023 r.

       

      Adresaci: Dyrektorzy szkół, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, jednostki samorządowe                obsługujące szkoły

      Prowadzący szkolenie:

      Dariusz Dwojewski – dr nauk prawnych – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach

      i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

       

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      W dniu 1 grudnia 2022 r. Sejm przyjął ustawę wprowadzającą zmiany w Kodeksie pracy
      w dwóch istotnych obszarach:

      1) umożliwienia pracodawcom – w uzasadnionych przypadkach – wprowadzenia prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, a także

      2) wprowadzenia regulacji dotyczących pracy zdalnej jako rozwiązania stałego.

       

      Mimo, że nie został jeszcze zakończony przebieg procesu legislacyjnego, to wysoce prawdopodobne jest wejście w życie tych zmian od stycznia 2023 r. Niniejszym szkoleniem chcemy Państwu przybliżyć zakres zmian oraz nowe obowiązki i uprawnienia, zarówno pracodawcy jak i pracownika. Mając na względzie konieczność odpowiedniego modyfikowania przepisów Kodeksu pracy na gruncie oświatowym – omówiona zostanie specyfika zmian i sposób ich wdrożenia dla pracowników szkół i placówek oświatowych –zarówno nauczycieli jak i pracowników niepedagogicznych.

       

      Program szkolenia:

      1. Kontrola trzeźwości pracowników
       1. Badanie trzeźwości a ochrona danych osobowych
       2. Pojęcie stanu po użyciu alkoholu i stanu nietrzeźwości
       3. Przechowywanie dokumentacji badania
       4. Zakres koniecznych zmian w regulaminach pracy – zasady ich wprowadzania
       5. Skutki pozytywnego badania trzeźwości pracownika (niedopuszczenie do pracy, wezwanie właściwych organów)
       6. Badania na obecność innych substancji
       7. Skutki naruszenia obowiązku trzeźwości – z uwzględnieniem odrębności dotyczących nauczycieli
      2. Regulacja pracy zdalnej
       1. Tryb wprowadzenia pracy zdalnej (porozumienie, polecenie pracodawcy)
       2. Kiedy pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika o pracę zdalną
       3. Zasady wykonywania pracy zdalnej
       4. Regulamin pracy zdalnej
       5. Indywidualne ustalenia pracy zdalnej
       6. Obowiązki pracodawcy dotyczące organizacji pracy zdalnej (materialne
        i niematerialne)
       7. Zaprzestanie pracy zdalnej
       8. Praca na własnym sprzęcie – warunki
       9. Ochrona danych w pracy zdalnej
       10. Kontrola pracownika
       11. Wypadki przy pracy zdalnej
       12. Praca zdalna okazjonalna – zasady
      3. Praca zdalna nauczycieli 
       1. Zdalne nauczanie a praca zdalna
       2. Przesłanki wprowadzenia zdalnego nauczania
       3. Obowiązki dyrektora
       4. Praca zdalna w nauczaniu indywidualnym.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 09.01.2023 r. (poniedziałek) godz. 9.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Szkolenie stacjonarne: Logopedyczne vademecum nauczyciela. Termin 15.12.2022 r. (czwartek) godz. 17.00
     • Szkolenie stacjonarne: Logopedyczne vademecum nauczyciela. Termin 15.12.2022 r. (czwartek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Logopedyczne vademecum nauczyciela.
       

      Prowadząca:  Joanna Śliwińska-Kocięcka

      Program:                                                                                                                                             

      • Charakterystyka rozwoju mowy dziecka.
      •  Wady wymowy.
      • Zabawy stymulujące rozwój mowy dziecka.

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 15.12.2022 r. (czwartek) godz. 17.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Odwołane szkolenie stacjonarne: „Nauczanki DobEdu”  muzyczno-ruchowe zabawy edukacyjne (Bumbumkowe nauczanki). Termin 03.11.2022 godz. 16.30
     • Odwołane szkolenie stacjonarne: „Nauczanki DobEdu” muzyczno-ruchowe zabawy edukacyjne (Bumbumkowe nauczanki). Termin 03.11.2022 godz. 16.30

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

       

      „Nauczanki DobEdu” 

      muzyczno-ruchowe zabawy edukacyjne

      (Bumbumkowe nauczanki)

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

      Prowadzący szkolenie: Eliza Szeliga-Kraus Dyrektor Centrum Edukacyjnego DobEdu, wykładowca, instruktor zajęć Klubik DobEdu

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia:

      To szkolenie realizuje w 100% ideę nauki przez zabawę. Dzieci w piosence z tańcem i gestem
      w mig opanują takie treści, jak:

      • kolejność miesięcy,
      • dni tygodnia,
      • zjawiska pogodowe,
      • zasady zachowania,
      • samogłoski,
      • pory roku,
      • liczenie do 10 i wspak,
      • kolory i wiele innych podstawowych treści edukacyjnych. 

      W czasie warsztatów uczestnicy poznają zabawy ruchowe do prezentowanych piosenek
      wraz z dostosowaniem do różnych grup wiekowych oraz dodatkowe pomysły do wykorzystania płyty „Nauczanki DobEdu” na zajęciach. Skuteczność zabaw gwarantuje to, że trafiają one do wszystkich, bez względu na dominujący sposób uczenia się: słuchowcy zapamiętują treści poprzez słyszany tekst i muzykę, kinestetycy zapamiętują treści poprzez śpiewany tekst połączony z konkretnym ruchem,
      a wzrokowcy obserwując bawiących się kolegów zapamiętują ich gesty i kojarzą je z treściami.

      Materiały szkoleniowe:

      • Komplet dla każdego uczestnika:
       • płyta CD „Nauczanki DobEdu”
       • książka „Nauczanki DobEdu”
        z opisem zabaw, ich celów i zapisem nutowym (kolorowe nuty)
       • materiały dodatkowe do wykonania pomocy dydaktycznej
      • dodatkowe materiały w formie pliku pdf.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 03.11.2022 godz. 16.30 ODWOŁANE

      Miejsce szkolenia: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 170 zł

    • ODWOŁANE szkolenie stacjonarne: Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek. Termin 04.11.2022 r. (piątek) godz. 16.30
     • ODWOŁANE szkolenie stacjonarne: Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek. Termin 04.11.2022 r. (piątek) godz. 16.30

     •  

      Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek

       

      Prowadząca:  Małgorzata Worytko

      Program:                                                                                                                                             

      • Wywoływanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek tylnojęzykowych (k, g, h) spółgłosek szeregów: syczących (sz, ż, cz, dż), syczących (s, z, c, dz), (ś, ź, ć, dź)

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, logopedzi, osoby będące w trakcie studiów logopedycznych

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: ODWOŁANE SZKOLENIE

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 100 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla realizatorów programu profilaktycznego: APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ.Termin: 7 i 8 listopada 2022 r., godz. 12.00 - 18.00. NOWY TERMIN
     • Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla realizatorów programu profilaktycznego: APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ.Termin: 7 i 8 listopada 2022 r., godz. 12.00 - 18.00. NOWY TERMIN

     • Zapraszamy nauczycieli, pedagogów i psychologów do udziału w szkoleniu dla realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ

       

      Szkolenie dofinansowane jest ze środków Gminy Sosnowiec dla nauczycieli z sosnowieckich szkół.

      Dofinansowane szkolenie dla realizatorów trwa 14 godzin dydaktycznych i adresowane jest do:

      • wychowawców klas IV SP
      • wychowawców klas V SP
      • wychowawców klas VI SP
      • nauczycieli pracujących w klasach IV-VI SP
      • psychologów i  pedagogów szkolnych.

       

      Uczestnicy szkolenia otrzymują gotowe materiały/scenariusze w ramach szkolenia

      Koszt dla:

      • nauczycieli kl. IV-VI (dofinansowanie dla wychowawców, nauczycieli kl. 4-6, psychologów i pedagogów - z sosnowieckich szkół) - 60 zł
      • nauczycieli spoza Sosnowca oraz z Sosnowca (bez dofinansowania) - 600 zł

      Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/996AcGULSgJG8AgF9

      Termin: 7 i 8 listopada 2022 r., godz. 12.00 - 18.00 NOWY TERMIN

      APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ:

      Celem programu APTECZKA jest rozwijanie w dzieciach w wieku 8-12 lat podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, by wzmocnić ich odporność na stres, kształtować optymistyczne, pozytywne nastawienie do życia. Autorki programu - Sylwia Wierzchowska oraz Elżbieta Nerwińska, podążając za założeniami psychologii pozytywnej,  sformułowanymi przez amerykańskiego psychologa Martina E. P. Seligmana, przyjęły, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego
      i satysfakcjonującego życia.

       

      Program składa się z 10 części tematycznych, które koncentrują się na kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań, poprzez rozwijanie odporności psychicznej oraz optymistycznego podejścia do życia.

       

      Część 1. APTECZKA SKARBÓW – jak leczyć rany duszy?

      Część 2. OPTYMIZM - myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!

      Część 3. PRZYJAŹŃ – okazuj miłość i przyjaźń!

      Część 4. KREATYWNOŚĆ - ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!

      Część 5. WYTRWAŁOŚĆ - nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!

      Część 6. ZDROWIE FIZYCZNE - dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!

      Część 7. SZCZEROŚĆ - nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia!

      Część 8. ŻYCZLIWOŚĆ - próbuj zrozumieć i wspierać innych!

      Część 9. WDZIĘCZNOŚĆ - okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka!

      Część 10. MARZENIA - ustanawiaj cele dla siebie i podążaj za marzeniami!

       

      Program składa się z 10 części tematycznych. Każda z nich obejmuje 3 spotkania po 45 minut, prowadzone zazwyczaj raz w tygodniu. Liczba godzin  do zrealizowania z dziećmi 30 godzin (można realizować  w dwa lata)

       

      Program APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ składa się z następujących elementów:

       

      • Szkolenie dla nauczyciela w wymiarze 14 godz. dydaktycznych.
      • Materiały dla nauczyciela do realizacji zajęć z dziećmi.
      • Propozycje  listów do  rodziców.
      • Propozycje materiałów dodatkowych.
      • Praktyczna teczka, którą można uzupełniać, dodając w trakcie realizacji programu własne materiały i pomysły uzupełniające program.
      • Link  z dodatkowymi materiałami w wersji elektronicznej.

       

      Nauczyciel może prowadzić zajęcia w kolejnych latach z następnymi grupami dzieci bez konieczności dokupowania jakichkolwiek materiałów dodatkowych.

      źródło: https://www.pozytywnaedukacja.pl

      Szczegółowy opis znajduje się na stronie: https://www.pozytywnaedukacja.pl/programy/apteczka

       

      Programy rekomendowane: https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/apteczka-pierwszej-pomocy-emocjonalnej,45

       

      Szkolenie finansowane ze środków Gminy Sosnowiec w ramach Gminnego Programu Profilaktykii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.Kampania „Nikt nie jest doskonały”

    • Szkolenie ONLINE: Inspiracje i koncepcje na multimedialne lekcje. Termin 08.11.2022 r.(wtorek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Inspiracje i koncepcje na multimedialne lekcje. Termin 08.11.2022 r.(wtorek) godz. 17.00

     •  

      Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Inspiracje i koncepcje na multimedialne lekcje.

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele uczący.

      w klasach 4-8

      Prowadzący szkolenie: Trener z wieloletnim doświadczeniem

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Dydaktyczne wykorzystanie tablic interaktywnych jako narzędzia zaangażowania ucznia              w proces zdobywania wiedzy dzięki obecności interaktywnych zadań, możliwości prezentowania materiałów multimedialnych i korzystania z zasobów cyfrowej chmury.
      • Podnoszenie jakości kształcenia ogólnego poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów dzięki zastosowaniu internetowych platform edukacyjnych z multimedialnymi zasobami edukacyjnymi.
      • Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowej chmury oraz nowoczesnych metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
      • Nauczanie z wykorzystaniem aplikacji multimedialnych i tablic interaktywnych jako uzupełnienie tradycyjnych metod nauczania przez ułatwienie uczniom przyswajania wiedzy i umiejętności przekazywanej podczas zajęć.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 08.11.2022 r.(środa) godz. 17.00                                                                                                                     

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na LUTY 2023
     • Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na LUTY 2023

      • Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na  LUTY 2023

      • Szanowni Państwo,

       udostępniamy OFERTĘ SZKOLEŃ PROPONOWANYCH PRZEZ CDN W SOSNOWCU

       na LUTY 2023

      • Oferta jest opracowana na podstawie zgłoszeń głównych przesłanych przez placówki.

      • Zgłoszenia opłacane przez szkołę/placówkę prosimy wysłać z oficjalnej skrzynki e-mailowej  placówki.

      • Przypominamy o możliwości rezygnacji z danego szkolenia poprzez wysłanie formularza rezygnacji do nas na maila na 5 dni roboczych przed szkoleniem.

       W przypadku braku rezygnacji, obciążamy daną szkołę/placówkę kwotą wg ilości zgłoszonych uczestników na dane szkolenie.

      • W razie pytań jesteśmy do dyspozycji:

       cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  oraz cdn.dyrektor@cdnsosnowiec.edu.pl

    • Bezpieczne ferie - spotkanie online dla uczniów klas 1-3 SP z z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej. Termin: 12.01.2023 r. godz. 10.00 (grupa1) i 10.45 (grupa 2)
     • Bezpieczne ferie - spotkanie online dla uczniów klas 1-3 SP z z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej. Termin: 12.01.2023 r. godz. 10.00 (grupa1) i 10.45 (grupa 2)

     • Zapraszamy na spotkanie online dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych nt.: Bezpieczne ferie

       

      Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu w ramach prewencji społecznej oraz w trosce
      o bezpieczeństwo dzieci i ich opiekunów podczas okresu ferii apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności aby uniknąć sytuacji stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia.

      Mając powyższe na uwadze w dniu 12.01.2023 o godz. 10:00  oraz o godz.  10:45 zostanie przeprowadzone spotkanie on-line za pośrednictwem platformy komunikacyjnej Livewebinar z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej. Tematem spotkania będzie omówienie zagrożeń w okresie zimy oraz bezpiecznych zachowań podczas zimowego wypoczynku.

      Adresaci: uczniowie klas 1-3 SP

      Miejsce: Platform Livewebinar (CDN w Sosnowcu)

      Termin: 12.01.2023 r. - czwartek

      Grupa 1 – godz. 10.00 – 10. 30
      Grupa 2 – godz. 10.45 – 11.15

      Prowadzący spotkanie:
      asp. Konrad Nalewajka
      Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

      Ze względów organizacyjnych prosimy o logowanie się nauczycieli wraz
      z uczniami w przypisanej grupie i korzystanie z podanej liczby loginów na szkołę.  Prosimy wpisać w formularzu do logowania w okienku „Witaj, jak masz na imię”  nazwę szkoły i klasę wg wzoru: SP50_klasa1a

      Poniżej link do logowania

      Grupa 1

      Godzina spotkania 10:00-10:30

      Link do logowania:

      https://livewebinar.com/680-026-448/56fdca39d0c5c60cc5054733d0fa5bac

      (Uwaga: jeśli link się nie otwiera, prosimy przekleić go do przeglądarki, najlepiej Chrome, ewentualnie Firefox)

      Nazwa szkoły podstawowej

      Liczba loginów

      Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego - 5

      Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej - 4

      Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliana Tuwima - 5

      Szkoła Podstawowa nr 6 im. Juliusza Słowackiego - 11

      Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Wojtyły- 8

      Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej - 7

      Szkoła Podstawowa nr 10  im. Orła Białego - 4

      Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana III Sobieskiego - 4

      Szkoła Podstawowa nr 13- 3

      Szkoła Podstawowa nr 15 im. Stefana Żeromskiego- 6

      Szkoła Podstawowa nr 16 im. Jana Matejki- 4

      Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 w Sosnowcu- 5

      Szkoła Podstawowa nr 18 im. Ignacego Krasickiego- 4

      Szkoła Podstawowa nr 19 im. Marii Skłodowskiej-Curie- 4

      Szkoła Podstawowa nr 20 im. Mikołaja Kopernika- 4

      Szkoła Podstawowa nr 21 im Władysława Jagiełły- 4

      Szkoła Podstawowa nr 22 im. Agaty Mróz - 4

      Szkoła Podstawowa nr 23 Szkoła Radości- 4

      Szkoła Podstawowa nr 25 im. Juliusza Słowackiego- 5

      Szkoła Podstawowa Specjalna nr 44 im. Marii Grzegorzewskiej- 2

      Grupa 2

      Godzina spotkania 10:45-11:15

      Link do logowania:

      https://livewebinar.com/311-077-671/eeb4d004fe3eee314f27a07c63d8bdcf

      (Uwaga: jeśli link się nie otwiera, prosimy przekleić go do przeglądarki, najlepiej Chrome, ewentualnie Firefox)

      Nazwa szkoły podstawowej - Liczba loginów

      Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stanisława Wyspiańskiego - 5

      Szkoła Podstawowa nr 29 im. Władysława Broniewskiego- 5

      Szkoła Podstawowa Specjalna nr 30 im. Stefanii Sempołowskiej - 5

      Szkoła Podstawowa nr 32 im. Leona Kruczkowskiego- 6

      Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Specjalnymi im. Adama Mickiewicza - 5

      Szkoła Podstawowa nr 35 im. Armii Krajowej - 3

      Szkoła Podstawowa nr 36 im. Stanisława Staszica- 6

      Szkoła Podstawowa nr 37 im. Henryka Sienkiewicza- 3

      Szkoła Podstawowa nr 38 im. Tadeusza Kościuszki- 9

      Szkoła Podstawowa nr 39 im. Kornela Makuszyńskiego- 6

      Szkoła Podstawowa nr 40 w Sosnowcu- 7

      Szkoła Podstawowa nr 42 w Sosnowcu- 7

      Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Korczaka- 13

      Szkoła Podstawowa nr 46 im. Jana Kiepury - 7

      Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Brzechwy- 5

      Szkoła Podstawowa nr 48 Mistrzostwa Sportowego- 5

       

      Warunki techniczne udziału:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści).

      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy podczas spotkania.

      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      W razie trudności technicznych podczas spotkania prosimy o kontakt telefoniczny 32 292 72 50 (CDN w Sosnowcu)

       

      Grupa 1 - Bezpieczne ferie - spotkanie online dla uczniów klas 1-3 SP. Termin.12.01.2023 r., godz. 10.00 - 10.30

      https://livewebinar.com/680-026-448/56fdca39d0c5c60cc5054733d0fa5bac

      (Uwaga: jeśli link się nie otwiera, prosimy przekleić go do przeglądarki, najlepiej Chrome, ewentualnie Firefox)

      Grupa 2 - Bezpieczne ferie - spotkanie online dla uczniów klas 1-3 SP. Termin.12.01.2023 r., godz. 10.45 - 11.15

      https://livewebinar.com/311-077-671/eeb4d004fe3eee314f27a07c63d8bdcf

      (Uwaga: jeśli link się nie otwiera, prosimy przekleić go do przeglądarki, najlepiej Chrome, ewentualnie Firefox)

    • Szkolenie ONLINE: Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole. Termin 15.11.2022 r.(wtorek) godz. 17.15
     • Szkolenie ONLINE: Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole. Termin 15.11.2022 r.(wtorek) godz. 17.15

     •  

      Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole.

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Prowadzący szkolenie: Sabina Müller

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Założenia diagnostyczne autyzmu i zespołu Aspergera.
      •  Obszary trudności u uczniów ze spektrum autyzmu w szkole.
      • Zaburzenia współwystępujące.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 15.11.2022 r.(wtorek) godz. 17.15                                                                                                                

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie stacjonarne: Empatyczna klasa. Strategie budujące bezpieczne relacje w klasie. Termin 08.11.2022 r. (wtorek) godz. 17.00
     • Szkolenie stacjonarne: Empatyczna klasa. Strategie budujące bezpieczne relacje w klasie. Termin 08.11.2022 r. (wtorek) godz. 17.00

     •  

      Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Empatyczna klasa. Strategie budujące bezpieczne relacje w klasie.

       

      Prowadząca:  Monika Szczepanik

      Program:                                                                                                                                             

      • Empatia - jak ćwiczyć mięsień empatii.
      • Zasady budowania społeczności opartej na współpracy, współzależności i empatii.
      • Narzędzia do wspierania empatii w klasie. Kształtowanie postaw empatycznych w grupie rówieśniczej.

      Adresaci: nauczyciele uczący w klasach 4-8

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 08.11.2022 r. (wtorek) godz. 17.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Jak skutecznie wykorzystać technologie informacyjno- komunikacyjne w procesie edukacyjnym? Termin 15.11.2022 r.(wtorek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Jak skutecznie wykorzystać technologie informacyjno- komunikacyjne w procesie edukacyjnym? Termin 15.11.2022 r.(wtorek) godz. 17.00

     •  

      Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Jak skutecznie wykorzystać technologie informacyjno- komunikacyjne w procesie edukacyjnym?

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele uczący

      w klasach 4-8

      Prowadzący szkolenie: Trener z wieloletnim doświadczeniem

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Nauczanie z wykorzystaniem aplikacji multimedialnych i tablic interaktywnych jako uzupełnienie tradycyjnych metod nauczania przez ułatwienie uczniom przyswajania wiedzy i umiejętności przekazywanej podczas zajęć.
      • Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowej chmury oraz nowoczesnych metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
      • Podnoszenie jakości kształcenia ogólnego poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów dzięki zastosowaniu internetowych platform edukacyjnych z multimedialnymi zasobami edukacyjnymi.
      •  Dydaktyczne wykorzystanie tablic interaktywnych jako narzędzia zaangażowania ucznia             w proces zdobywania wiedzy dzięki obecności interaktywnych zadań, możliwości prezentowania materiałów multimedialnych i korzystania z zasobów cyfrowej chmury.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 15.11.2022 r.(wtorek) godz. 17.00                                                                                                                       

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Niekonwencjonalne metody motywowania uczniów do nauki. Termin 16.11.2022 r.(środa) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Niekonwencjonalne metody motywowania uczniów do nauki. Termin 16.11.2022 r.(środa) godz. 17.00


     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Niekonwencjonalne metody motywowania uczniów do nauki.


      Adresaci: nauczyciele- wychowawcy szkół każdego poziomu edukacyjnego.

      Warsztaty odbywają się w podziale na poziomy edukacyjne ze względu

      na zróżnicowanie ćwiczeń w zależności od poziomu

      Prowadzący szkolenie: Michał Sieradzan-Przybyłowicz

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Jak nauczyć w ciągu 10 minut zupełnie nowych treści poprzez zastosowanie gier dydaktycznych na każdym poziomie nauczania?
      • Pomóż mi zrobić to samemu – nauczyciel jako trener i mentor.
      •  Motywowanie uczniów do poszukiwania i odkrywania.
      • Wzmacnianie u uczniów umiejętności uczenia się i chęci do nauki – zaprezentowanie przykładowych metod pracy dydaktycznej.
      • Wypracowanie scenariuszy i konspektów zajęć z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 16.11.2022 r.(środa) godz. 17.00                                                                                                                   

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 


    • Szkolenie ONLINE: Regulamin pracy. Termin 29.11.2022 godz. 9.00
     • Szkolenie ONLINE: Regulamin pracy. Termin 29.11.2022 godz. 9.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Regulamin pracy.

       

      Adresaci: Dyrektorzy szkół, nauczyciele, organy prowadzące szkoły i placówki

      Prowadzący szkolenie: dr Dariusz Dwojewski

      Czas trwania szkolenia: 2 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      I. Charakterystyka wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy


      II. Współpraca ze związkami zawodowymi

      1. Ustalenie ilości związków zawodowych działających w szkole
      2. Reprezentatywność organizacji związkowych
      3. Uzgadnianie treści regulaminów przy braku związków zawodowych
      4. Orzecznictwo sądowe

      III. Regulamin Pracy

      1. Pracodawcy zobowiązani do wprowadzenia regulaminu
      2. Sankcje za niewprowadzenie regulaminu,
      3. Funkcje regulaminu pracy
      4. Treść regulaminu.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 29.11.2022 r. (wtorek) godz. 9.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na STYCZEŃ 2023
     • Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na STYCZEŃ 2023

      • Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na  STYCZEŃ 2023

      • Szanowni Państwo,

       udostępniamy OFERTĘ SZKOLEŃ PROPONOWANYCH PRZEZ CDN W SOSNOWCU

       na STYCZEŃ 2023

      • Oferta jest opracowana na podstawie zgłoszeń głównych przesłanych przez placówki.

      • Zgłoszenia opłacane przez szkołę/placówkę prosimy wysłać z oficjalnej skrzynki e-mailowej  placówki.

      • Przypominamy o możliwości rezygnacji z danego szkolenia poprzez wysłanie formularza rezygnacji do nas na maila na 5 dni roboczych przed szkoleniem.

       W przypadku braku rezygnacji, obciążamy daną szkołę/placówkę kwotą wg ilości zgłoszonych uczestników na dane szkolenie.

      • W razie pytań jesteśmy do dyspozycji:

       cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  oraz cdn.dyrektor@cdnsosnowiec.edu.pl

    • Szkolenie stacjonarne: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu. Termin 17.11.2022 godz. 17.00
     • Szkolenie stacjonarne: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu. Termin 17.11.2022 godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

       

      Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
      w przedszkolu.


      SZKOLENIE ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2022/2023

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej

      Prowadzący szkolenie: Joanna Śliwińska-Kocięcka

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

       

      Główne treści szkolenia:

      • Procedury organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.
      • Dysfunkcje występujące u dzieci w wieku przedszkolnym.
      • Metody pracy terapeutycznej.

       

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Empatyczne czwartki - cykl spotkań dla rodziców i nauczycieli. ODWOŁANE SPOTKANIE 08.12.2022 godz. 17.00 Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.
     • Empatyczne czwartki - cykl spotkań dla rodziców i nauczycieli. ODWOŁANE SPOTKANIE 08.12.2022 godz. 17.00 Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.

     • SZKOLENIE ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2022/2023


      Empatyczne czwartki

       

      Empatyczne czwartki cykl spotkań dla rodziców i nauczycieli poświęcony takim zagadnieniom jak:

      • budowanie empatycznych relacji z dzieckiem i młodym człowiekiem
      • wspieranie motywacji dzieci i młodzieży
      • przełamywanie przekonań
      • dbanie o własny dobrostan
      • praktykowanie wdzięczność i uważności

       

      Adresat:

      • nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych pracujący w sosnowieckich szkołach/przedszkolach/placówkach oświatowych
      • rodzice = mieszkańcy Sosnowca

       

      Liczba miejsc jest ograniczona/ 20 osób

       

      LINK do zapisów dla nauczycieli i dla rodziców: https://forms.gle/CbYrxsmhPTDQAPGw9

       

      Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu,
      ul. Białostocka 17 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 47 w Sosnowcu)

       

      Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne każde spotkanie

       

      Forma realizacji: wykład z elementami warsztatu

      Prowadząca: Monika Szczepanik – Certyfikowany trener NVC w Porozumieniu bez Przemocy zakochana od pierwszego wejrzenia, ze wzajemnością. Pomaga ludziom być w kontakcie z sobą i innymi. Towarzyszy im
      w drodze. Pracuje z parami, rodzinami, nauczycielami, liderami organizacji biznesowych, administracyjnych
      i społecznych. W swojej pracy korzysta z narzędzi, które sama wypróbowała i o których sensie jest głęboko przekonana. Czerpie inspirację z wielu źródeł. Korzysta z podejścia Jespera Juula (Family Lab), IFS (Internal Family Systems-Systemu Wewnętrznej Rodziny), praktyki uważności, focusingu i pracy Brene Brown.

       

      1. W świecie uczuć i potrzeb. Relacje oparte na Porozumieniu bez Przemocy.
      Termin: 6 października 2022 r., godz. 17.00 -19.15

      Za każdym zachowaniem kryją się jakieś potrzeby. A o potrzebach mówią nam uczucia. Dobrze jest więc połączyć te trzy elementy, by budowaćw ludźmi relacje oparte na empatii, szacunku i bezpieczeństwie. W trakcie spotkania odkryjemy jakie potrzeby kryją się za trudnymi zachowa-niami dzieci i sprawdzimy jakie strategie najlepiej odpowiadają ukrytym potrzebom.

       

      2. Wyzwania dnia codziennego. Empatia dla siebie


      Termin: 20 października 2022 r., godz. 17.00 -19.15

       

      Czym jest empatia i czym różni się o sympatii? Jak wspierać empatięi budować postawę self care, self compassion. Dbanie o siebie to skuteczna droga do dbania o innych dlatego na Na spotkaniu sprawdzisz, którez proponowanych strategii wspierają Twój wewnętrzny dobrostan.

       

      3. Strategie budujące empatyczną wspólnotę (rodziny, klasy, drużyny)

      Termin: 17 listopada 2022 r., godz. 17.00 -19.15

       

      Empatyczna rodzina? Empatyczna klasa? Empatyczna czyli jaka…?Na spotkaniu przejdziemy przez kilka strategi, które pozwalają budować bezpieczne, uwzględniające relacje. Zatrzymamy się na chwilę nad granicami i rodzajami przywództwa, które wspierają empatię.

       

      4. Co stoi za „NIE"

      Termin: 24 listopada 2022 r., godz. 17.00 -19.15
       

      „Nie” w naszej kulturze zwykle kończy rozmowę. A jeśli „nie” to zaproszenie do rozmowy? O nie-zrealizowanych potrzebach i niewygodnych uczuciach. Na spotkaniu sprawdzimy czego potrzebu-jemy, by za”nie” usłyszeć „tak”.

       

      5. Oswoić złość - ODWOŁANE SPOTKANIE

      Termin: 8 grudnia 2022 r., godz. 17.00 -19.15

      Złości nie jest mile widziana. Boimy się jej więc uciekamy lub uznajemy, że trzeba jej stawić czoła więc z nią walczymy. A tymczasem złość to emocja, którą można zarządzać. Znając mechanizm jej powstania, jej etapy i ukryte za nią potrzeby łatwiej wyrażać złość w sposób konstruktywny. I o tym właśnie będzie to  spotkanie.

       

      Szkolenie finansowane ze środków Gminy Sosnowiec w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
      i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
      Kampania „Nikt nie jest doskonały”