• Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2022/2023
     • Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2022/2023

      • Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2022/2023

      • Szanowni Państwo,

       udostępniamy OFERTĘ SZKOLEŃ PROPONOWANYCH PRZEZ CDN W SOSNOWCU

       na rok szkolny 2022/2023

        

       Zgłoszenia opłacane przez szkołę/placówkę prosimy wysłać z oficjalnej skrzynki e-mailowej  placówki.

       Przypominamy o możliwości rezygnacji z danego szkolenia poprzez wysłanie informacji do nas na maila na 5 dni roboczych przed szkoleniem.

       W przypadku braku rezygnacji, obciążamy daną szkołę/placówkę kwotą wg ilości zgłoszonych uczestników na dane szkolenie.

    • Kurs na kierownika wypoczynku. Termin cz.1. 24.03.2023 r. (piątek) godz. 16.00-19.00 cz. 2. 25.03.2023 r. (sobota) godz. 9.00-16.00 Miejsce szkolenia: CDN Sosnowiec, ul. Białostocka 17 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 47 w Sosnowcu).
     • Kurs na kierownika wypoczynku. Termin cz.1. 24.03.2023 r. (piątek) godz. 16.00-19.00 cz. 2. 25.03.2023 r. (sobota) godz. 9.00-16.00 Miejsce szkolenia: CDN Sosnowiec, ul. Białostocka 17 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 47 w Sosnowcu).

     • Zapraszamy na

      Kurs na kierownika wypoczynku.

      Adresaci: zainteresowani nauczyciele, spełniający warunki wymienione w Art. 92p. – USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz.U.2022.2230), a więc są osobami pełnoletnimi, z co najmniej średnim wykształceniem, posiadają odpowiednie warunki zdrowotne i predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą, posiadają co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej uzyskane w okresie ostatnich 15 lat

       

      Prowadzący szkolenie:

      Sebastian Szymanek - ratownik medyczny,

      Barbara Dudzicz - nauczyciel konsultant CDN w Sosnowcu

       

      Czas trwania szkolenia: 10 godzin + egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte        podczas kursu

      Program szkolenia:

      1. Planowanie pracy wychowawczej
      2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
      3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku w zakresie:
       1. zdrowia i higieny
       2. przejazdu na miejsce wypoczynku
       3. trwania wypoczynku
       4. przeciwpożarowym
       5. korzystania z obszarów wodnych
       6. poruszania się po drogach
       7. wycieczek i turystyki kwalifikowanej (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich, spływów kajakowych)
       8. norm żywienia
       9. zasad obsługi urządzeń elektrycznych
       10. zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów
      4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz
       z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego
      5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku (przepisy obowiązujące)
      6. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, w zakresie pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator).

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: cz.1.   24.03.2023 r. (piątek) godz. 16.00-19.00

                                                      cz. 2.  25.03.2023 r. (sobota) godz. 9.00-16.00

      Miejsce szkolenia:
      CDN Sosnowiec, ul. Białostocka 17 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 47 w Sosnowcu)

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 200 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 17 marca 2023

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

    • WORD w Katowicach oraz CDN w Sosnowcu zapraszają na bezpłatne szkolenie szkolenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową. Termin: 25.03.2023 r., godz. 9.00. Miejsce: CDN w Sosnowcu
     • WORD w Katowicach oraz CDN w Sosnowcu zapraszają na bezpłatne szkolenie szkolenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową. Termin: 25.03.2023 r., godz. 9.00. Miejsce: CDN w Sosnowcu

     • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu oraz  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
      zapraszają na bezpłatne szkolenie doskonalące


      dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową.

       

      Bloki tematyczne:

      1. Pierwsza pomoc 
      2. Metodyka nauczania
      3. Przepisy ruchu drogowego
      4. BRD – profilaktyka

       

      Adresaci: zainteresowani nauczyciele prowadzący zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową.

      Czas trwania warsztatu: 10 godzin

      Data i godziny realizacji szkolenia:  25 marca 2023 (sobota), godz. 9:00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:
      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu,
      ul. Białostocka 17
       (w budynku Szkoły Podstawowej nr 47)
      tel./fax +48 32 292 72 50;  

      Formularz zgłoszeniowy (online) należy wypełnić do 17.03.2023 r. 

      Link do formularza: https://forms.gle/v7j23ELSBbfu2Ndx8

      Liczba miejsc ograniczona.

       

      Szkolenie odbywa się na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151). Celem szkolenia jest zapewnienie koniecznych kwalifikacji osób prowadzących zajęcia szkolne, a tym samym wzbogacenie wiedzy nauczycieli z zakresu przepisów ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu rowerowego, zapoznanie
      z zasadami przygotowania ucznia do egzaminu oraz przypomnienie kryteriów egzaminowania kandydatów na rowerzystów.      Art. 65.  1.  Sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje:

      1)  nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego;

      2)  policjant lub policjant w stanie spoczynku, posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego;

      3) egzaminator;

      4) instruktor.

       

    • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: Funkcja mentora w awansie zawodowym nauczyciela. Termin 27.03.2023 r.(poniedziałek) godz. 17:00
     • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: Funkcja mentora w awansie zawodowym nauczyciela. Termin 27.03.2023 r.(poniedziałek) godz. 17:00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Funkcja mentora w awansie zawodowym nauczyciela.

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Prowadzący szkolenie: Joanna Piećko-Szopińska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Przydzielenie mentora – jakimi kompetencjami nauczyciela się kierować?
      •  Zadania mentora wg ustawy Karta Nauczyciela.
      •  Definicja mentoringu w odniesieniu do tutoringu i coachingu.
      • Tutoring, mentoring, coaching – w czym podobne, a w czym różne?
      •  Kim jest i co robi tutor, coach i mentor?
      • Etapy procesu w mentoringu.
      •  Co powinien umieć mentor?
      • Narzędzia mentoringu.
      • Możliwe trudności w mentoringu.

      Data i godzina realizacji szkolenia: ODWOŁANE                                                                                                                

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Spotkanie dla dyrektorów pn."Reagujemy na przemoc w przestrzeni publicznej i nie zgadzamy się na nią”. Termin: 28.03.2023 r., godz. 10.00 -12.00. UM w Sosnowcu
     • Spotkanie dla dyrektorów pn."Reagujemy na przemoc w przestrzeni publicznej i nie zgadzamy się na nią”. Termin: 28.03.2023 r., godz. 10.00 -12.00. UM w Sosnowcu

     • Zapraszamy na spotkanie pn.: "Reagujemy na przemoc w przestrzeni publicznej i nie zgadzamy się na nią”

      Termin: 28.03.2023 r., godz.  10.00 - 12.00

      Miejsce: Sala Sesyjna w UM w Sosnowcu

       

      Prelegenci:

      1. Agnieszka Sekunda - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu
      2. podkomisarz Mateusz Ciszewski - Komenda Miejska Policji w Sosnowcu
      3. Katarzyna Chabrzyńska - Prokuratura Rejonowa Sosnowiec- Południe
      4. Paweł Kartasiński - Sąd Rejonowy w Sosnowcu
      5. Bożena Kowalska - Sąd Okręgowy w Sosnowcu

      Zapisy: https://forms.gle/KrewGGEe8WkEjmLt8

       

      Organizatorzy projektu:

      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu,

      Komenda Miejska Policji w Sosnowcu,

      Teatr Zagłębia,

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu,

      Parkrun – Park Miejski

       

      Spotkanie odbywa się w ramach programu "Ludzie ludziom…-budowanie systemu wartości młodego człowieka we współczesnym świecie." który finansowany jest ze środków Gminy Sosnowiec w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani.

       

    • Szkolenie ONLINE: Pedagogika zabawy. Termin 28.03.2023 r.(wtorek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Pedagogika zabawy. Termin 28.03.2023 r.(wtorek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Pedagogika zabawy.

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, psychologowie, pedagodzy

      Prowadzący szkolenie: Natalia Kamińska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Czym jest pedagogika zabawy? Teoria.
      •  Edukacja muzyczna w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej – elementy metodyki.
      • Edukacja plastyczna w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej – elementy metodyki.
      • Metody i formy wykorzystywane w pedagogice zabawy.
      •  Klanza, Sala Doświadczania Świata, Stare i nowe zabawy dywanowe... i wiele innych – ćwiczenia praktyczne.
      • Projektowanie scenariuszy zajęć z pedagogiki zabawy.
      • Relaksacja i mindfullness.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 28.03.2023 r.(wtorek) godz. 17.00                                                                                                                      

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie stacjonarne: Trening umiejętności społecznych w starszych klasach szkoły podstawowej. Termin 15.03.2023 r. (środa) godz. 16.30 i 29.03.2023 r. (środa) godz. 16.30
     • Szkolenie stacjonarne: Trening umiejętności społecznych w starszych klasach szkoły podstawowej. Termin 15.03.2023 r. (środa) godz. 16.30 i 29.03.2023 r. (środa) godz. 16.30

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

       

      Trening umiejętności społecznych w starszych klasach szkoły podstawowej.

       

      Prowadzący:  Tomasz Kuta

      Program:                                                                                                                                             

      • Diagnoza umiejętności społecznych i ról grupowych.
      • Model kształtowania umiejętności wg Arnolda Goldsteina.
      • Model kształtowania umiejętności wg Arnolda Goldsteina.
      • Modele i zasady komunikacji.
      • Planowanie i organizowanie TUS.
      • Zasady doboru grupy.
      • Praca z emocjami.
      •  Praca z konfliktem.
      • Generalizacja i transfer umiejętności.
      • Prowadzenie TUS.
      • Kompetencje nauczyciela prowadzącego trening

      Adresaci: nauczyciele uczący w klasach 4–8, pedagodzy, psycholodzy

      Czas trwania szkolenia: 2 x 4 godziny dydaktyczne

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 15.03.2023 r. (środa) godz. 16.30

                                                            29.03.2023 r. (środa) godz. 16.30

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie STACJONARNE dla DYREKTORÓW: Funkcja mentora w awansie zawodowym nauczyciela. Termin 30.03.2023 r.(czwartek) godz. 12:00
     • Szkolenie STACJONARNE dla DYREKTORÓW: Funkcja mentora w awansie zawodowym nauczyciela. Termin 30.03.2023 r.(czwartek) godz. 12:00

     • Zapraszamy na szkolenie STACJONARNE:

      Funkcja mentora w awansie zawodowym nauczyciela.

       

      Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek

      Prowadzący szkolenie: Joanna Piećko-Szopińska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Przydzielenie mentora – jakimi kompetencjami nauczyciela się kierować?
      •  Zadania mentora wg ustawy Karta Nauczyciela.
      •  Definicja mentoringu w odniesieniu do tutoringu i coachingu.
      • Tutoring, mentoring, coaching – w czym podobne, a w czym różne?
      •  Kim jest i co robi tutor, coach i mentor?
      • Etapy procesu w mentoringu.
      •  Co powinien umieć mentor?
      • Narzędzia mentoringu.
      • Możliwe trudności w mentoringu.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 30.03.2023 r.(czwartek) godz. 12:00            

      koszt: 60 zł

       

      Formularz zapisu:https://forms.gle/v3Qy9j5rqx73h86t5                                

    • Szkolenie stacjonarne: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Termin 03.04.2023 r. (poniedziałek) godz. 17.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).
     • Szkolenie stacjonarne: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Termin 03.04.2023 r. (poniedziałek) godz. 17.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

       

      Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

       

      Adresaci: nauczyciele kończący staż na stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego NA STARYCH ZASADACH

      Prowadząca:  ks. kan. dr Michał Borda

      Program:                                                                                                                                             

      • Akty prawne dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
      • Analiza wymagań.
      • Dokumentacja
      • Konsultacje

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 03.04.2023 r. (poniedziałek) godz. 17.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie stacjonarne: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Termin 04.04.2023 r. (wtorek) godz. 17.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).
     • Szkolenie stacjonarne: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Termin 04.04.2023 r. (wtorek) godz. 17.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:


      Zbliża się koniec stażu – co robić?!  Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.


      Adresaci: nauczyciele kończący staż na stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego NA STARYCH ZASADACH

      Prowadząca:  ks. kan. dr Michał Borda

      Program:                                                                                                                                             

      • Akty prawne dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
      • Analiza wymagań.
      • Dokumentacja
      • Konsultacje

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 04.04.2023 r. (wtorek) godz. 17.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 


    • Szkolenie stacjonarne: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Termin 05.04.2023 r. (środa) godz. 17.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).
     • Szkolenie stacjonarne: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Termin 05.04.2023 r. (środa) godz. 17.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

       

      Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.

       

      Adresaci: nauczyciele kończący staż na stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego NA NOWYCH ZASADACH

      Prowadząca:  ks. kan. dr Michał Borda

      Program:                                                                                                                                             

      • Akty prawne dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
      • Analiza wymagań.
      • Dokumentacja
      • Konsultacje

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 05.04.2023 r. (środa) godz. 17.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

    • BEZPŁATNA ZAGŁĘBIOWSKA KONFERENCJA NT.: „POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DLA UCZNIA W SPEKTRUM AUTYZMU (ASD) W SYSTEMIE EDUKACJI" PRZYSZŁY KREATOR KULTURY, NAUKI I SZTUKI, CZY TYLKO TRUDNY UCZEŃ?Termin: 5.04.2023 r., godz. 9.00. Zagłębiowska Mediateka
     • BEZPŁATNA ZAGŁĘBIOWSKA KONFERENCJA NT.: „POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DLA UCZNIA W SPEKTRUM AUTYZMU (ASD) W SYSTEMIE EDUKACJI" PRZYSZŁY KREATOR KULTURY, NAUKI I SZTUKI, CZY TYLKO TRUDNY UCZEŃ?Termin: 5.04.2023 r., godz. 9.00. Zagłębiowska Mediateka

     • Serdecznie zapraszamy na bezpłatną

      ZAGŁĘBIOWSKĄ KONFERENCJĘ NT.:
      „POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DLA UCZNIA

      W SPEKTRUM AUTYZMU (ASD) W SYSTEMIE EDUKACJI"

      PRZYSZŁY KREATOR KULTURY, NAUKI I SZTUKI,  CZY TYLKO TRUDNY UCZEŃ?

       

      Adresaci: nauczyciele, rodzice, specjaliści

      Miejsce: ZAGŁĘBIOWSKA  MEDIATEKA  /AULA/ (ul. Kościelna 11, Sosnowiec)

      Organizator: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Wojtyły w Sosnowcu

      Współorganizator: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

      Patronat: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Sosnowcu

      Partner:

      • Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu
      • Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu

      Zapisy na konferencję (05.04.2023)  i warsztaty (03.04.2023):https://forms.gle/rRYbJzKhHiJpty868

      Program:

      8.15 - 9.00 rejestracja uczestników

      9.05 - 9.15
      otwarcie konferencji przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Sosnowcu
      Beatę Grygutis

      9.15 – 9.30
      wykład "Od orzeczenia do rewalidacji"
      Agnieszka Duszyc

      9.30 – 10.10
      wykład "Terapia dla dzieci ze spektrum autyzmu i ich rodziców w oparciu o Trening Zastępowania Agresji ART"
      Jolanta Gęsiarz

      10.10 – 10.25
      wykład "Uczeń z zaburzonym przetwarzaniem słuchowym w szkole ogólnodostępnej"
      Justyna Pietruszka

      10.25 – 10.45
      wykład "Co może być przyczyną nadwrażliwości oralnej?"
      Agnieszka Hankus

      10.45 – 11.00
      wykład "Profilaktyka w pracy z uczniami z cukrzycą"
      dr n. med. Danuta Broncel-Czekaj

      11.00 – 11.30 przerwa kawowa

      11.35 – 11.55
      wykład "Techniki teatralne w pracy z uczniem ( case study)"
      Piotr Zawadzki

      11.55 - 12.20
      wykład "Autyzm kontra  system edukacji. Szkoło, zaakceptuj mojego syna!"
      Marieta Skrzypczyk - mama nastoletniego ucznia z zespołem  Aspergera

      12.20 – 12.45
      wykład "Sprawdź, czy przypadkiem wszyscy nie jesteśmy Autystami….”
      dr n. ekonom. Marek Bartoń

      12.45 – 13.20
      wykład "Zmysły na START - czyli co warto wiedzieć o zaburzeniach integracji sensorycznej u dzieci z ASD”"
      Justyna Fit-Kempska

      13.20-13.35
      wykład "Moje lęki, frustracja i zwycięstwo"
      Oliwier Dróżdż - uczeń  w spektrum

      13.35-14.00
      wykład  "Techniki sztuk performatywnych w rewalidacji z uczniem z ASD"
      Małgorzata Chojnacka-Lewandowska

      14.00 zakończenie konferencji

      Moderator - Małgorzata Chojnacka-Lewandowska  - SP8 w Sosnowiec

       

      SALA EDUKACYJNA POZIOM 0

      10.15 - 11.15 Katarzyna Ściebura-Biesiada

      Badania przesiewowe z przetwarzania słuchowego
      (badanie audiometryczne, rozumienie mowy w szumie)

      11.40-12.40 Justyna Pietruszka - badania przesiewowe Neuroflow

      Słodkowści podczas przerwy kawowej zostaną przygotowana przez Kawiarnię Abadaba w Sosnowcu

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Zapraszamy nauczycieli na bezpłatne warsztaty "Terapia przez Sztukę"

      Termin: 03.04.2023 r., 16.30 – 18.30

      Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Wojtyły w Sosnowcu

      Warsztaty z technik teatru lalkowego i dramy - M. Chojnacka -Lewandowska
      Formy: Aktor z Lalką na estradzie: mapety - lalki z ulicy Sezamkowej, lalki Raua (wielkości człowieka) sala nr 20, godz.17.00-18.00

      Warsztaty głosu i piosenki aktorskiej - Izabela Sobota
       "A może VOX IN POLAND?"
      Praca z mikrofonem, praca z ulubionym podkładem muzycznym, interpretacja piosenki
      sala nr 9 godz. 17.00-18.00

      Warsztaty z logopedii artystycznej i impostacji - M. Chojnacka- Lewandowska
      "Rytm i melodia… karta mikrofonowa aktora i dziennikarza. Co głos może zdziałać w Radiu"
      Ćwiczenia dykcji ze Szkoły Filmowej i Teatralnej.
      sala nr 20, godz. 17.30-18.30

      ---------------------------------------------------------------------

      dla uczniów:

      Obowiązują zapisy: warsztaty.sp8sosnowiec@gmail.com

      Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Wojtyły w Sosnowcu wraz ze współorganizatorami
      zaprasza uczniów na WARSZTATY "TERAPIA PRZEZ SZTUKĘ"
      towarzyszące ZAGŁĘBIOWSKIEJ KONFERENCJI „POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DLA UCZNIA W SPEKTRUM AUTYZMU (ASD) W SYSTEMIE EDUKACJI"

      Termin: 03.04.2023 r., 16.30 – 18.30

      Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Wojtyły w Sosnowcu

       

      Warsztaty z arteterapii - Elżbieta Szyjka
      "Praca w drewnie, Ja i Picasso..."
      sala nr 10, godz. 16.30- 17.30
      uczestnicy wiek 7- 12l                (10os.)

      Warsztaty z muzykoterapii - Robert Barlik, Izabela Sobota
      "Niekonwencjonalne instrumenty i muzyka, kreator muzyki –  aplikacje z bitami, jak prosto komponować"
      sala nr 43, godz. 16.30- 17.30
      uczestnicy wiek 7- 13l              (10os.)

      Warsztaty z plastykoterapii - Agnieszka Kołodziejczyk, Anna Żyła
      "Sensoryka, praca z piaskiem kinetycznym, gliną, ciastoliną"
      sala nr 4, godz. 16.30 – 17.30
      uczestnicy wiek 7-10 l     (10 os.)

      Warsztaty i zabawy logopedyczne - Anita Bączkiewicz
       "To jest to, w czym Ci pomoże logopedia"
      Jak prawidłowo artykułować samogłoski, jak należy pracować z głosem.
      sala nr 6, godz. 17. 00 -18.00
      uczestnicy wiek 7-  9lat                (10os.)  

       

      Obowiązują zapisy: warsztaty.sp8sosnowiec@gmail.com

       

      KONFERENCJA 05.04.2023

      PRELEGENCI

      WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI I DO UCZNIÓW 03.04.2023


    • ZMIANA TERMINU. Bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.: Kreatywne zajęcia z tekstem i książką. Termin: 13.04.2023 r. godz. 17.00
     • ZMIANA TERMINU. Bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.: Kreatywne zajęcia z tekstem i książką. Termin: 13.04.2023 r. godz. 17.00

     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie stacjonarne:

       

       

      Kreatywne zajęcia z tekstem i książką

       

       

      Adresaci: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele poloniści

      Prowadząca szkolenie: Katarzyna Paliga

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia:

      • Wykorzystanie picture booków, teatrzyka kamishibai oraz tekstów biblioterapeutycznych w pracy z uczniem.
      • Przegląd tekstów literackich i dobranych do nich pomocy dydaktycznych, służących kreatywnemu prowadzeniu  zajęć warsztatowych.
      • Przykłady tekstów do aktywizujących  działań  praktycznych, np. warsztat z kolażem, szyciem, kostkami opowieści. 

       

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: ZMIANA  TERMINU NA 13.04.2023 r. (czwartek) godz. 17.00

       

      Miejsce szkolenia: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły SP 47)

       

      Koszt szkolenia: BEZPŁATNE

       

       

       

      Zapisy poprzez link:

      https://forms.gle/RTgFXvEvNW49swf77

       

       

    • Szkolenie stacjonarne: Sprawna ręka, bystre oko. Termin 20.04.2023 r. (czwartek) godz. 16.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: ZSO 5 w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (wejście przez szkołę).
     • Szkolenie stacjonarne: Sprawna ręka, bystre oko. Termin 20.04.2023 r. (czwartek) godz. 16.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: ZSO 5 w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (wejście przez szkołę).

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Sprawna ręka, bystre oko

       

      Prowadząca:  Agata Hesse-Szymonowicz

      Program:                                                                                                                                             

      • Anatomia i funkcja ręki oraz czynniki ją zaburzające.
      • Kształtowanie chwytu, manipulacji i koordynacji oko-ręka.
      • Rozwój chwytu pisarskiego. Wpływ dominacji oka i ręki na funkcjonowanie dziecka.
      • Prawidłowa postawa przy stoliku, biurku, właściwe oświetlenie.
      • Praktyczne ćwiczenia: terapia ręki, doskonalenie percepcji wzrokowej, koordynacji oko-ręka i koordynacji bilateralnej.

       

      .Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele uczący w klasach             4-8, pedagodzy, psycholodzy

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 20.04.2023 r. (czwartek) godz. 16.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      ZSO 5 w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (wejście przez szkołę)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na LISTOPAD I GRUDZIEŃ 2022
     • Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na LISTOPAD I GRUDZIEŃ 2022

      • Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na  LISTOPAD I GRUDZIEŃ 2022

      • Szanowni Państwo,

       udostępniamy OFERTĘ SZKOLEŃ PROPONOWANYCH PRZEZ CDN W SOSNOWCU

       na LISTOPAD I GRUDZIEŃ 2022

      • Oferta jest opracowana na podstawie zgłoszeń głównych przesłanych przez placówki.

      • Zgłoszenia opłacane przez szkołę/placówkę prosimy wysłać z oficjalnej skrzynki e-mailowej  placówki.

      •  

       Przypominamy o możliwości rezygnacji z danego szkolenia poprzez wysłanie formularza rezygnacji do nas na maila na 5 dni roboczych przed szkoleniem.

       W przypadku braku rezygnacji, obciążamy daną szkołę/placówkę kwotą wg ilości zgłoszonych uczestników na dane szkolenie.

      • W razie pytań jesteśmy do dyspozycji:

       cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  oraz cdn.dyrektor@cdnsosnowiec.edu.pl

    • Szkolenie ONLINE: Pomoc psychologiczno- pedagogiczna i kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami. Termin 28.11.2022 r.(poniedziałek) godz. 16.30
     • Szkolenie ONLINE: Pomoc psychologiczno- pedagogiczna i kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami. Termin 28.11.2022 r.(poniedziałek) godz. 16.30

     •  

      Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Pomoc psychologiczno- pedagogiczna i kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami.

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Prowadzący szkolenie: Zyta Czechowska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Jakie potrzeby ucznia wymagają objęcia go pomocą pp i z czyjej inicjatywy pomoc jest udzielana?
      • Na czym polega pomoc pp i komu jest udzielana oraz na jakich zasadach się z niej korzysta?
      • Jakie zadania dyrektor, wychowawca klasy, nauczyciele i specjaliści w zakresie organizowania i udzielania pomocy pp mają do wypełnienia?
      • Co to jest zindywidualizowana ścieżka kształcenia (nowe rozwiązanie dla ucznia ze względu na jego stan zdrowia)?
      • Jak wygląda organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w myśl idei edukacji włączającej?
      •  Indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny – praca nad programem w zespole.
      • Jak współpracować z rodzicami niepełnosprawnego ucznia?

      Data i godzina realizacji szkolenia: 28.11.2022 r.(poniedziałek) godz. 16.30                                                                                                                  

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Miejski projekt dotyczący zmian klimatycznych. Termin spotkania: 09 lutego 2023 r., godz. 17.30 – 18.30
     • Miejski projekt dotyczący zmian klimatycznych. Termin spotkania: 09 lutego 2023 r., godz. 17.30 – 18.30

     • Sosnowiec, 11.01.2023

      Szanowni Państwo,

      serdecznie zapraszamy do udziału w miejskim projekcie dotyczącym zmian klimatycznych.

      Celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych uczniów. Projekt cechuje duża elastyczność oraz zakłada on wymianę doświadczeń miedzy nauczycielami.

      Projekt kierowany jest do uczniów klas II - V szkół podstawowych.

      Zadania w projekcie:

      • udział szkolnego koordynatora w 2 spotkaniach w formule online.
       Pierwsze spotkanie odbędzie się 9 lutego 2023 r. w godzinach 17.30 – 18.30  (czwartek);
      • udział w konkursie na plakat (szczegóły wkrótce);
      • wypełnienie krótkiej ankiety ewaluacyjnej  w czerwcu 2023 po zakończeniu projektu;
      • udział w spotkaniu podsumowującym działania podjęte w celu realizacji projektu;
      • realizacja wydarzeń/zajęć z uczniami w okresie luty - maj 2023 r. według możliwości szkoły, realizacja wybranych przez nauczyciela (z katalogu dostępnych) scenariuszy na godzinie wychowawczej, przyrodzie, geografii, itp.  z następujących zagadnień:

      Tematyka dla poszczególnych szkół

       

      Tematyka projektu: Edukacja klimatyczna – powietrze

      Szkoła Podstawowa nr 9
      Szkoła Podstawowa nr 16
      Szkoła Podstawowa nr 23
      Szkoła Podstawowa nr 25
      Szkoła Podstawowa nr 38
      Szkoła Podstawowa nr 39
      Szkoła Podstawowa nr 40
      Szkoła Podstawowa nr 42
      Szkoła Podstawowa nr 46
      Szkoła Podstawowa nr 47

      Tematyka projektu: Edukacja klimatyczna – woda

      Szkoła Podstawowa nr 1
      Szkoła Podstawowa nr 3
      Szkoła Podstawowa nr 10
      Szkoła Podstawowa nr 12
      Szkoła Podstawowa nr 19
      Szkoła Podstawowa nr 27
      Szkoła Podstawowa Specjalna nr 30
      Szkoła Podstawowa nr 45
      Szkoła Podstawowa nr 48

      Tematyka projektu: Edukacja klimatyczna – bioróżnorodność biologiczna

      Szkoła Podstawowa nr 13
      Szkoła Podstawowa nr 15
      Szkoła Podstawowa nr 20
      Szkoła Podstawowa nr 21
      Szkoła Podstawowa nr 29

      Tematyka projektu: Edukacja klimatyczna – gospodarka odpadami

      Szkoła Podstawowa nr 4
      Szkoła Podstawowa nr 6
      Szkoła Podstawowa nr 8
      Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17
      Szkoła Podstawowa nr 18
      Szkoła Podstawowa nr 22
      Szkoła Podstawowa Specjalna nr 44

      Tematyka projektu: Edukacja klimatyczna – las

      Szkoła Podstawowa nr 32
      Szkoła Podstawowa nr 33
      Szkoła Podstawowa nr 35
      Szkoła Podstawowa nr 36
      Szkoła Podstawowa nr 37

      W ramach projektu zachęcamy do planowania wspólnych działań szkół np. realizacji Dnia Ziemi/ Dnia Wody/ Dnia Światowego Recyklingu. Jak już zostało wspomniane, projekt cechuje duża elastyczność również w kwestii dodatkowych zadań, które  zostaną dostosowane do kalendarza roku szkolnego. 

      Termin zgłoszenia do projektu: do 3 lutego 2023  

      Termin spotkania: 09 lutego 2023 r., godz. 17.30 – 18.30  

      Formularz zgłoszenia do udziału w projekcie oraz na spotkanie dla szkolnego koordynatora projektu: https://forms.gle/xLEsguNuZsn8Dn9Y9

      Projekt został przygotowany we współpracy z Wydziałem Edukacji UM w Sosnowcu.

      W razie pytań jestem do dyspozycji:

      Dorota Szewczyk

      dyrektor CDN w Sosnowcu

      tel. +48 32 292 72 50

      cdn.dyrektor@cdnsosnowiec.edu.pl

       

              

    • Bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.: Pozytywna Dyscyplina w klasie. Termin: 04.11.2022 r.-02.12.2022 r.
     • Bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.: Pozytywna Dyscyplina w klasie. Termin: 04.11.2022 r.-02.12.2022 r.

     • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zaprasza
      na bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.:
      Pozytywna Dyscyplina w klasie

       

      Program:
      1. Pozytywne podejście. Jak być nauczycielem uprzejmym i stanowczym jednocześnie.
      Czym jest Pozytywna Dyscyplina?
      Jakie życiowe kompetencje kształtuje Pozytywna Dyscyplina u dzieci, a z jakimi wyzwaniami spotykamy się w placówkach?
      Pozytywna Dyscyplina jako program rozwijania umiejętności społeczno-emocjonalnych u dzieci

      2. Dlaczego dzieci się źle zachowują?
      Co to jest mózg gadzi i jak wpływa na nasze zachowanie?
      Metafora góry lodowej, czyli co kryje się za zachowaniem?
      Czym jest poczucie przynależności i znaczenia?

      3. Skutki kar i ich wpływ na długofalowe rezultaty pracy wychowawczej?
      Konsekwencja naturalna
      Konsekwencja logiczna
      Skupienie na rozwiązaniu jako jedyna alternatywa do kar.

      4. Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci
      Jak motywować by nie zniechęcać?
      Czym różni się zachęta od pochwał?
      Pytania pełne ciekawości - elementy coachingu w nauczaniu.

      Adresaci: nauczyciele, dyrektorzy, wicedyrektorzy pracujący w sosnowieckich szkołach

      Liczba godzin: 16

      Forma: warsztatowa

      Miejsce: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

      Prowadzący: edukatorzy Pozytywnej Dyscypliny w klasie z CDN w Sosnowcu

      Zapisy:

      Link do zapisu: https://forms.gle/QkriqC5X3MX4mBqy8

      Terminy:

      Cześć I – 4 listopada 2022 r. , godz. 16.30 – 19.30 PIĄTEK

      Cześć II – 18 listopada 2022 r. , godz. 16.30 – 19.30 PIĄTEK

      Część III – 25 listopada 2022 r. , godz. 16.30 – 19.30 PIĄTEK

       

       

      Szkolenie jest prowadzone w oparciu o Pozytywną Dyscyplinę, więcej informacji www.pozytywnadyscyplina.pl

    • Szkolenie stacjonarne: Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu. Termin 20.02.2023 r. (poniedziałek) godz. 17.00
     • Szkolenie stacjonarne: Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu. Termin 20.02.2023 r. (poniedziałek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczejw przedszkolu

      Prowadząca:  Elżbieta Brol

      Program:                                                                                                                                             

      • Plan pracy - konieczność czy wybór?
      • Korzyści wynikające z planowania
      • Rodzaje i cechy dobrego planu
      • Praktyczne wskazówki dla nauczyciela dotyczące konstruowania planów pracy

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 20.02.2023 r. (poniedziałek) godz. 17.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy dołączony należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl