• Szkolenie ONLINE: Podróż służbowa a miejsce wykonywania pracy, regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych w szkole. Termin 30.10.2023 r. (poniedziałek) godz. 9.00-11.00
     • Szkolenie ONLINE: Podróż służbowa a miejsce wykonywania pracy, regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych w szkole. Termin 30.10.2023 r. (poniedziałek) godz. 9.00-11.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

       

      Podróż służbowa a miejsce wykonywania pracy, regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych w szkole.

       

      Adresaci: dyrektorzy szkół, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, jednostki samorządowe              obsługujące szkoły

      Prowadzący szkolenie:

      Dariusz Dwojewski – dr nauk prawnych – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną, zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

       

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Program szkolenia:

      1. Podróż służbowa a miejsce wykonywania pracy w umowie o pracę (orzecznictwo sądowe)
       1. Polecenie wyjazdu służbowego – forma
       2. Diety i inne koszty podróży służbowej
       3. Podróż własnym samochodem
       4. Rozliczenie podróży
      2. Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych w szkole
       1. Określenie maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
       2. Wymagania kwalifikacyjne jako obligatoryjny element regulaminu
       3. Dodatki funkcyjne
       4. Dodatki specjalne
       5. Premie i nagrody.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 30.10.2023 r. (poniedziałek) godz. 9.00-11.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Konkurs na najciekawszego mema, zorganizowany w ramach projektu edukacyjnego Edukacja Regionalna w roku szkolnym 2022/23
     • Konkurs na najciekawszego mema, zorganizowany w ramach projektu edukacyjnego Edukacja Regionalna w roku szkolnym 2022/23

     •  

      Regulamin konkursu na najciekawszego mema na temat Sosnowca

       

      ORGANIZATORZY

      1. Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Sosnowiec, Pałac Schoena Muzeum
       w Sosnowcu oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
      2. Konkurs zorganizowany jest w ramach projektu edukacyjnego Edukacja Regionalna (w roku szkolnym 2022/23)

      CELE KONKURSU

      1. Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej tworzeniu.
      2. Zachęcenie do konstruktywnego wykorzystania nowoczesnych urządzeń multimedialnych, poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.
      3. Pogłębienie wiedzy o własnym regionie.
      4. Budzenie zainteresowania historią i kulturą małej ojczyzny.
      5. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości.
      6. Promocja miasta Sosnowiec.

      ZASADY UCZESTNICTWA

      1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas ósmych sosnowieckich szkół podstawowych.
      2. Konkurs polega na wykonaniu mema związanego z Sosnowcem, który powinien zachęcać do uczestnictwa w różnych wydarzeniach kulturalnych i w komentarzu propagować wartości związane ze sztuką, przyrodą i zabytkami architektonicznymi okolicy. Prace należy przesłać mailem wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1)
       i zgodą rodziców (załącznik nr 2) do CDN w Sosnowcu.
      3. Memy należy tworzyć w oparciu o własne pomysły, zdjęcia i grafikę (pod  warunkiem, że nie są one objęte prawem autorskim i nie naruszają praw/ dobra innych osób), za pomocą dowolnej aplikacji, dozwolona jest dowolna technika wykonania. Zgłoszone do konkursu prace muszą mieć format pliku JPG lub PNG. Należy podać źródła, z których korzystał uczeń.
      4. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną pracę.
      5. Na konkurs należy przekazywać memy wykonane indywidualnie.
      6. Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy memy.
      7. Prace może zgłosić do konkursu wyłącznie nauczyciel lub instruktor opiekujący się twórcami (karta zgłoszeniowa - zał. 1).

      ZGŁOSZENIA

      1. Przesłanie memów, zapisanych w formatach: jpg lub png wraz z wypełnioną przez opiekuna kartą zgłoszeniową (zał. 1) należy przesłać mailem do CDN w Sosnowcu: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl do dnia  22 maja 2023 r. w temacie wiadomości wpisując: konkurs - mem.
      2. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za akceptację warunków regulaminu, wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie, publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
      3. Konieczne jest wyrażenie, przez rodziców lub prawnych opiekunów, pisemnej zgody na rozpowszechnianie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2), którą należy zeskanować/ sfotografować i przesłać na adres mailowy CDN
       w Sosnowcu cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       KRYTERIA OCENY

      1. Przesłane na konkurs memy oceni powołane przez Organizatorów jury.
      2. Mem musi być pozytywny, nie może personalnie nikogo obrażać ani wyśmiewać.
      3. Najlepsze prace (pierwsze trzy miejsca) zostaną nagrodzone, przewiduje się także wyróżnienia.
      4. Memy należy tworzyć w oparciu o własne pomysły i grafikę, za pomocą dowolnej aplikacji.
      5. Prace zgłoszone do konkursu powinny być zapisane w formatach: jpg lub png.
      6. Przy ocenie memów będą brane pod uwagę: a) samodzielność, b) pomysłowość
       i innowacyjność, c) estetyka, d) zgodność z tematem i wymogami.
      7. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatorów telefonicznie.
      8. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się w czerwcu 2023 na Gali  podsumowującej projekt Edukacja Regionalna 2022/23.

      TERMINY

      22.05.2023 - przesłanie memów na adres cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

      Czerwiec 2023 – gala podsumowująca konkurs – ogłoszenie wyników

       

      UWAGI KOŃCOWE

      1. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące uczestnictwa w konkursie prosimy kierować na adres mailowy CDN w Sosnowcu: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl
      2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu
       bez podania przyczyn.
    • IX REGIONALNEGO KONKURSU CZYTELNICZO - PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS 2-5 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „Z KOTEM MI DO TWARZY”
     • IX REGIONALNEGO KONKURSU CZYTELNICZO - PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS 2-5 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „Z KOTEM MI DO TWARZY”

     • REGULAMIN IX REGIONALNEGO KONKURSU CZYTELNICZO - PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS 2-5 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „Z KOTEM MI DO TWARZY”

      I. ORGANIZATORZY: Organizator główny: Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej ul. Morcinka 4 41-303 Dąbrowa Górnicza Nr tel. (032) 268-86-02,

      Inni organizatorzy:

      Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej Filia nr 5 ul. J. Piłsudskiego 32 41-303 Dąbrowa Górnicza

      Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Sosnowcu ul. Chmielna 17 41-209 Sosnowiec Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Będzinie ul. Małachowskiego 29 42-500 Będzin

      Osoby odpowiedzialne: Katarzyna Paliga, Anna Bączyńska, Urszula Nowacka, Małgorzata Purzyńska, Katarzyna Czyżewska, Wioletta Holi.

      II. PATRONI KONKURSU :

      Waldemar Cichoń Wydawnictwo Żwakowskie

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

      III. TERMIN KONKURSU: Termin nadsyłania prac konkursowych – od 25 września do 18 października 2023 r. (ŚRODA) – pocztą lub osobiście na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej Filia nr 5 ul. J. Piłsudskiego 32 41-303 Dąbrowa Górnicza Z dopiskiem „KONKURS: Z KOTEM MI DO TWARZY” Prace można dostarczyć osobiście na w/w adres w godzinach pracy biblioteki.

      IV. ADRESACI KONKURSU: Uczniowie klas 2-5 szkół podstawowych.

      V. CELE KONKURSU:

      ● sprawdzenie stopnia znajomości treści książek przygód o Cukierku;

      ● kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem;

      ● poszerzenie zasobu słownictwa dzieci;

      ● Rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych;

      ● Rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych i kreatywności \;

      ● propagowanie aktywności i kultury czytelniczej poprzez korzystanie z biblioteki szkolnej, biblioteki publicznej;

      ● popularyzacja czytelnictwa ;

      ● rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury;

      ● uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach;

      ● kształtowanie zdolności manualnych;

      ● rozwijanie zainteresowań artystycznych.

      VI. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU: Każdy uczestnik przygotowuje samodzielną pracę składającą się z 2 części wykonaną na 1 arkuszu papieru-format A3.

      Część 1: Odpowiedz na jeden z trzech zestawów pytań (5 pytań) dotyczących jednej z poniżej wymienionych pozycji:

      ● Cukierku, Ty łobuzie;

      ● Dziękuję Ci Cukierku.

      ● Dasz radę Cukierku (Pytania w załączniku) Odpowiedzi na pytania z wybranego zestawu należy umieścić na pierwszej stronie kartki z bloku w formacie A3 wraz z metryczką, która musi zawierać takie dane jak: Imię i nazwisko ucznia (praca wyłącznie indywidualna): Klasa: Szkoła:

      Część 2: Wykonanie pracy plastycznej- kartki z życzeniami urodzinowymi dla kota Cukierka na drugiej stronie kartki z bloku technicznego w formacie A3, metodą kolażu (praca to jedna kartka bloku A3, na której muszą być zamieszczone wszystkie dwie części zadania konkursowego) .

      Do konkursu z jednej placówki może zgłosić się maksymalnie 3 uczniów.

      ● Konkurs oceni Komisja Konkursowa (pracownicy MBP w Dąbrowie Górniczej, PBW Filia w Sosnowcu, PBW Filia w Będzinie, pracownik Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu).

      ● Opiekun merytoryczny zobowiązany jest przesłać wraz z pracą konkursową wszelkie niezbędne zgody załączone do Regulaminu. Nie dostarczenie zgód powoduje odrzucenie uczestnika.

      ● Nagrody rzeczowe dla laureatów i dyplomy zostaną wręczone 24.10.2023 podczas uroczystego rozstrzygnięcia konkursu.

      ● Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie i mediach społecznościowych głównego organizatora (SP 29) do dnia 24.10.2023 r. ● Wystawa nagrodzonych prac konkursowych będzie wyeksponowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia nr 5 w Dąbrowie Górniczej.

      ● Wszystkie zgłoszone prace przechodzą na własność Organizatora.

      ● Konkurs nie ma charakteru roszczeniowego, a decyzje Komisji są niepodważalne.

      WSZYSCY UCZESTNICY KONKURSU BĘDĄ MIELI MOŻLIWOŚĆ SPOTKANIA Z AUTOREM KSIĄŻEK O CUKIERKU- WALDEMAREM CICHONIEM W DNIU 24.10.2023 R., GODZ. 10:00.

      SPOTKANIE WRAZ Z WRĘCZENIEM NAGRÓD ODBĘDZIE SIĘ W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ FILII 5 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ.

      ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY W/W TERMINU ORAZ FORMY SPOTKANIA, O CZYM WCZEŚNIEJ ZOSTANĄ POINFORMOWANI UCZESTNICY.

      W razie pytań proszę o kontakt e-mail: sp29kp@interia.pl lub tel. 322688602 wew. 128

      Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.

       

    • Zapraszamy dyrektorów sosnowieckich placówek oświatowych do uczestnictwa w Drugim Edukacyjnym Śniadaniu. Termin: 30.05.2023r., godz. 11.00. Miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 66
     • Zapraszamy dyrektorów sosnowieckich placówek oświatowych do uczestnictwa w Drugim Edukacyjnym Śniadaniu. Termin: 30.05.2023r., godz. 11.00. Miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 66

     • Zapraszamy dyrektorów sosnowieckich placówek oświatowych do uczestnictwa w Edukacyjnych Śniadaniach

       

      Ideą spotkań, które będą odbywały się cyklicznie raz w miesiącu, jest dzielenie się dobrymi praktykami, wspierającymi liderów, w oparciu o komunikację bez przemocy.

      Naszą intencją jest stworzenie przestrzeni do swobodnego dzielenia się doświadczeniami w relacjach zawodowych z obszaru przywództwa/liderowania oraz wsparcie w zmianie za pomocą narzędzi jakie daje nam  między innymi porozumienie bez przemocy. Wszystko to w atmosferze przyjacielskiego śniadania z dobrą kawą i przekąską.

       

      Miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 66

      Termin drugiego spotkania: 30.05.2023 r., godz. 11.00

      Organizatorzy:

      Szkoła Podstawowa nr 47 w Sosnowcu

      Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

       

      Zapisy: https://forms.gle/7jzZu4XV3AN5YSqN6

     • KONFERENCJA METODYCZNA DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO. TERMIN: 19.09.2023 R., GODZ. 13.45. KATOWICE

     • Zapraszamy 19.09.2023 do Katowic na KONFERENCJĘ METODYCZNĄ. Oprócz ciekawych prelekcji będzie można już od godziny 13:30 porozmawiać z przedstawicielami wydawnictw, zapoznać się z nowościami i miło spędzić czas.


      Każdy uczestnik konferencji otrzyma zaświadczenie udziału w konferencji, które zostanie przygotowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu oraz ciekawe materiały promocyjne.
      A do tego miła atmosfera i sympatyczne rozmowy przy kawie ;-)

      Nie zwlekajcie i zgłaszajcie się. Liczba miejsc ograniczona!


      Zgłoszenia przyjmujemy do 10.09.2023.

      Wystarczy wypełnić formularz, link poniżej:

      http://bitly.pl/EiUT0 


      do zobaczenia 19.09 w siedzibie PSNJN oddziału Katowice  

      Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza Katowice,

      ul. Witosa 18 

      40-832 Katowice


      Małgorzata Bubik

      Prezes PSNJN Oddział Katowice

      Wiceprezes Zarządu Głównego PSNJN     

      Koordynator Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego "Lust auf Lesen?"

    • Bezpłatne Warsztaty sztuk performatywnych LAB4HumanRights: TEATR - SŁOWO MÓWIONE I PRZESTRZEŃ SCENICZNA. Termin: 06.05.2023 r.
     • Bezpłatne Warsztaty sztuk performatywnych LAB4HumanRights: TEATR - SŁOWO MÓWIONE I PRZESTRZEŃ SCENICZNA. Termin: 06.05.2023 r.

     • Zapraszamy na drugi z cyklu 3 bezpłatnych warsztatów dla osób zajmujących się edukacją, szkoleniami i aktywizmem - dla nauczycieli, trenerów, instruktorów oraz wszystkich chcących wykorzystać sztuki performatywne, w tym taniec, sztukę teatralną i cyrkową, w edukacji o prawach człowieka.

      TEATR + słowo mówione + scenografia - tworzenie przestrzeni scenicznej 06.05

      Wszystkie niezbędne informacje wraz z formularzem do zapisów znajdziecie w wydarzeniu

      FORMULARZ ZAPISÓW NA WARSZTATY:https://forms.gle/pDFEKV8QTF8EwzQh8

      Czego się spodziewać:Każdy warsztat będzie się składał z części teoretycznej połączonej z praktycznym wdrożeniem. Na zakończenie i podsumowanie każdego warsztatu uczestnicy wykonają krótki performance, który zostanie zarejestrowany na wideo.Warsztaty odbywają się pod patronatem merytorycznym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, w związku z czym będzie można otrzymać oficjalne zaświadczenie o udziale w warsztatch.

      Temat wiodący Migracje i edukacja dla pokoju.

      Warsztaty odbywają się pod patronatemmerytorycznym Centrum Doskonalenia Nauczycieli wSosnowcu, w związku z czym będzie można otrzymaćoficjalne zaświadczenie o udziale w warsztatach.

      Zapisy https://forms.gle/pDFEKV8QTF8EwzQh8

      Ekspertki warsztatu TEATR + słowo mówione + scenografia - tworzenie przestrzeni scenicznej

      Agnieszka Kraińska -politolożka, edukatorka z zakresu edukacji obywatelskiej i prawnej oraz historii, społeczniczka, redaktorka naczelna w miejskim radiu internetowym Radio Żory, Liderka Dialogu.Pracuje w Szkole w Chmurze, Dobra.Tu.Finalistka konkursu Nauczyciel Roku 2022, wyróżniona w nagrodzie im. I. Sendlerowej„Za naprawianie świata” w 2019, Człowiek Roku 2016 w Żorach.Aktywistka w obronie praw człowieka i obywatela.

      Agata Kędzia -pedagożka teatru, animatorka kultury, performatyczka.Studiowała kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i performatykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jako autorka koncepcji, koordynatorka i prowadząca zajęcia współtworzy projekty z zakresu pedagogiki teatru w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. Pisze artykuły, tropi związki pomiędzy sztuką i edukacją, współtworzy projekty twórcze aktywizujące dzieci, młodzież i dorosłych. Miłośniczka teatru tworzonego z myślą o młodej widowni. Za pracę „Trudna sztuka dorastania. Wydarzenia performatywne dla nastoletniej publiczności” otrzymała III nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu wiedzy o teatrze, organizowanym przez Instytut Teatralny w Warszawie (2021). Współautorka spektakli: „spektakl, który nie powstał” (premiera w Instytucie im. J. Grotowskiego w 2021 r.), „musimy już kończyć” (premiera w lokalu w Bytomiu w 2022 r.).

    • Zapraszamy na pierwsze STACJONARNE spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli realizujących projekt Edukacji Regionalnej. Termin: 20.10.2023 r., godz. 17.00
     • Zapraszamy na pierwsze STACJONARNE spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli realizujących projekt Edukacji Regionalnej. Termin: 20.10.2023 r., godz. 17.00


     • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, Muzeum w Sosnowcu oraz Instytut Zagłębia Dąbrowskiego 

      serdecznie zapraszają na pierwsze STACJONARNE spotkanie

      w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli realizujących projekt Edukacji Regionalnej.      Adresaci: Szkolni Koordynatorzy Edukacji Regionalnej w szkole podstawowej (kl. VIII), nauczyciele historii oraz nauczyciele zainteresowani edukacją regionalną

      Termin: 20.10.2023, godzina 17.00 – 19.00 (piątek)

      Miejsce:  Pałac Schoena - Muzeum w Sosnowcu (ul. Chemiczna 12, Sosnowiec)

      Program
      1. Edukacja Regionalna w szkole podstawowej (kl. VIII), program, terminy itp.
      2. Kuratoryjny Konkurs Przedmiotowy dla szkół podstawowych  – Historia
      3. Wykład prof. dr hab. Dariusza Nawrota „Meandry historii. O trudnych i ważnych relacjach śląsko-zagłębiowskich” (Uniwersytet Śląski)

      Zapisy na stronie: https://forms.gle/WrQtFeD95XFviimJ7

       

       

       

    • Szkolenie ONLINE: Udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży z wykorzystaniem dostępnych form pomocy, rozwijających współpracę wewnątrz- i zewnątrzszkolną. Termin 12.10.2023 r. (czwartek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży z wykorzystaniem dostępnych form pomocy, rozwijających współpracę wewnątrz- i zewnątrzszkolną. Termin 12.10.2023 r. (czwartek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

       

      Udzielanie wsparcia dzieciom
      i młodzieży z wykorzystaniem dostępnych form pomocy, rozwijających współpracę wewnątrz- i zewnątrzszkolną

      Prowadząca:  Sabina Müller

      Program:                                                                                                                                             

      • Warunki diagnozy potrzeb dzieci i młodzieży, w tym współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
      • Przegląd możliwych form wsparcia udzielanych w systemie oświaty i warunków koniecznych do ich uruchomienia.
      • Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w zakresie realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych form wsparcia.
      • Współpraca z podmiotami pozaszkolnymi, celem podnoszenia jakości wsparcia udzielanego dzieciom/uczniom i ich rodzinom.

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, logopedzi, nauczyciele uczący w klasach 4-8, pedagodzy, psycholodzy

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 12.10.2023 r. (czwartek) godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • ODWOŁANE Szkolenie stacjonarne: Nauczyciel i uczeń w nowej rzeczywistości - wsparcie w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym. Termin 02.10.2023 r.; 09.10.2023 r., 16.10.2023 r., 23.10.2023 r., 30.10.2023 r., (poniedziałki) godz. 17.00
     • ODWOŁANE Szkolenie stacjonarne: Nauczyciel i uczeń w nowej rzeczywistości - wsparcie w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym. Termin 02.10.2023 r.; 09.10.2023 r., 16.10.2023 r., 23.10.2023 r., 30.10.2023 r., (poniedziałki) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

       

      Nauczyciel i uczeń w nowej rzeczywistości - wsparcie w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym   – nr szkolenia X.1.

      Prowadząca:  Ewelina Adamczyk

      Program:                                                                                                                                             

      • Czym jest i jak przebiega proces akulturacji.
      • ABC skutecznej komunikacji.
      • Integracja - szansą a wszechstronny rozwój.
      • Jak wspierać dzieci z traumą?
      • Jak pomóc dzieciom radzić sobie ze stresem?

       

      .Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Czas trwania szkolenia: ODWOŁANE 5 x 2 godziny dydaktyczne (10 h)

      Data i godzina realizacji szkolenia: 02.10.2023 r.; 09.10.2023 r., 16.10.2023 r., 23.10.2023 r., 30.10.2023 r., (poniedziałki) godz. 17.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 200 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Organizacja Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Termin 18.10.2023 godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Organizacja Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Termin 18.10.2023 godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Organizacja Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka 

       

      Adresaci: dyrektorzy, specjaliści i nauczyciele edukacji przedszkolnej, przedstawiciele podmiotów realizujących WWR

      Prowadząca szkolenie: Sabina Müller

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Program szkolenia:

      • Wymagania diagnostyczne umożliwiające wydanie dziecku opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
      • Możliwości i zasady współpracy z innymi podmiotami w zakresie realizacji wybranych zajęć WWR.
      • Zajęcia WWR realizowane przez Wiodące Ośrodki Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńcze.
      • Zadania dyrektora podmiotu i członków zespołu WWR.
      • Dokumentacja związana z prowadzeniem zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia:  18.10.2023 godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link
      do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Warsztaty sztuk performatywnych LAB4HumanRights 𝙎𝙕𝙏𝙐𝙆𝘼 𝘾𝙔𝙍𝙆𝙊𝙒𝘼. Miejsce: Katowice Miasto Ogrodów. Termin: 03.06.2023 r., godz.10.00
     • Warsztaty sztuk performatywnych LAB4HumanRights 𝙎𝙕𝙏𝙐𝙆𝘼 𝘾𝙔𝙍𝙆𝙊𝙒𝘼. Miejsce: Katowice Miasto Ogrodów. Termin: 03.06.2023 r., godz.10.00

     • Otwieramy zapisy na trzeci z cyklu 3 bezpłatnych warsztatów 𝗟𝗔𝗕𝟰𝗛𝘂𝗺𝗮𝗻𝗥𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 dla osób zajmujących się edukacją, szkoleniami i aktywizmem - dla nauczycieli, trenerów, instruktorów oraz wszystkich chcących wykorzystać sztuki performatywne, w tym taniec, sztukę teatralną i cyrkową, w edukacji o prawach człowieka.

      𝙎𝙕𝙏𝙐𝙆𝘼 𝘾𝙔𝙍𝙆𝙊𝙒𝘼 + 𝙪ż𝙮𝙘𝙞𝙚 𝙧𝙚𝙠𝙬𝙞𝙯𝙮𝙩ó𝙬 𝟑.𝟎𝟔

      Wszystkie niezbędne informacje wraz z formularzem do zapisów znajdziecie w wydarzeniu

      FORMULARZ ZAPISÓW NA WARSZTATY:https://forms.gle/HKWqNRxvyEDRwgfT8

      Czego się spodziewać:Warsztaty będą składały się z części teoretycznej połączonej z praktycznym wdrożeniem. Na zakończenie i podsumowanie każdego warsztatu uczestnicy wykonają krótki performance, który zostanie zarejestrowany na wideo.

      Temat wiodący Migracje i edukacja dla pokoju.

      Warsztaty odbywają się pod patronatemmerytorycznym Centrum Doskonalenia Nauczycieli wSosnowcu, w związku z czym będzie można otrzymaćoficjalne zaświadczenie o udziale w warsztatach.

      Zapisy https://forms.gle/HKWqNRxvyEDRwgfT8

      Eksperci warsztatuSZTUKA CYRKOWA + użycie rekwizytów

      𝘼𝙡𝙚𝙠𝙨𝙖𝙣𝙙𝙧𝙖 𝙎𝙚𝙧𝙖𝙛𝙞𝙣Uczennica Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Julinku.Jej specjalizacją jest akrobatyka powietrzna, a dokładniej lina pionowa i latające trapezy. Przed szkołą cyrkową zajmowała się przez wiele lat tańcem, a później także akrobatyką.

      𝙂𝙧𝙯𝙚𝙜𝙤𝙧𝙯 𝙍𝙖𝙟𝙨Nauczyciel specjalizacji w Państwowej Szkole Sztuki Cyrkowej w Julinku. Absolwent pedagogiki na APS w Warszawie. Artysta cyrkowy i aktor fizyczny w Teatrze Akt.

      Gdzie? Warsztaty odbędą się stacjonarnie w Katowicach w Instytucji Kultury Miasto Ogrodów Katowice Miasto Ogrodów w godzinach 10:00-17:00 (z godzinną przerwą na lunch pomiędzy).

    • BEZPŁATNE Warsztaty sztuk performatywnych LAB4HumanRights: TANIEC i SZTUKI WIZUALNE. Termin: 29.04.2023 r., godz. 10.00-17.00. Instytut Kultury im. K. Bochenek - Miasto Ogrodów
     • BEZPŁATNE Warsztaty sztuk performatywnych LAB4HumanRights: TANIEC i SZTUKI WIZUALNE. Termin: 29.04.2023 r., godz. 10.00-17.00. Instytut Kultury im. K. Bochenek - Miasto Ogrodów

     • Stowarzyszenie NIEMARUDNI oraz CDN w Sosnowcu zapraszają na bezpłatne warsztaty

       

      Oficjalnie otwieramy zapisy na pierwszy z cyklu 3 bezpłatnych warsztatów dla osób zajmujących się edukacją, szkoleniami i aktywizmem - dla nauczycieli, trenerów, instruktorów oraz wszystkich chcących wykorzystać sztuki performatywne, w tym taniec, sztukę teatralną i cyrkową, w edukacji o prawach człowieka.

      Pierwszy warsztat TANIEC I SZTUKI WIZUALNE już 29.04 (sobota) MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA

      Gdzie? Warsztaty odbędą się stacjonarnie w Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek - Katowice Miasto Ogrodóww godzinach 10:00-17:00 (z godzinną przerwą na lunch pomiędzy)

      Czego się spodziewać:Każdy warsztat będzie się składał z części teoretycznej połączonej z praktycznym wdrożeniem. Na zakończenie i podsumowanie każdego warsztatu uczestnicy wykonają krótki performance, który zostanie zarejestrowany na wideo. Warsztaty odbywają się pod patronatem merytorycznym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, w związku z czym będzie można otrzymać oficjalne zaświadczenie o udziale w warsztatach.

      Temat wiodący Migracje i edukacja dla pokoju.

      Zapisy https://docs.google.com/.../1FAIpQLScno76H8XhbMY.../viewform

      Eksperci warsztatu TANIEC I SZTUKI WIZUALNE

      Agnieszka Kraińska - politolożka, edukatorka z zakresu edukacji obywatelskiej i prawnej oraz historii, społeczniczka, redaktorka naczelna w miejskim radiu internetowym Radio Żory, Liderka Dialogu.Pracuje w Szkole w Chmurze, Dobra.Tu. Finalistka konkursu Nauczyciel Roku 2022, wyróżniona w nagrodzie im. I. Sendlerowej„Za naprawianie świata” w 2019, Człowiek Roku 2016 w Żorach.Aktywistka w obronie praw człowieka i obywatela.

      Sonia Egner - tancerka, choreograf, reżyserka ruchu, nauczycielka tańca.Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu i Codarts Rotterdam Dance Academy w Holandii.Stypendystka programu Erasmus, spędziła 5 miesięcy na wydziale choreografii w Institut del Teatre w Barcelonie. Swój staż zawodowy odbyła w prestiżowym holenderskim zespole tanecznym Introdans, w Arnhem. Brała udział w wielu festiwalach i warsztatach tanecznych w Polsce i zagranicą. Autorka artystycznego krótkometrażowego filmu z tańcem w tle ,,MIGRACJE III" i założycielka Projekt Migracje. Pracowała jako nauczyciel tańca i baletu w wielu szkołach tanecznych w Polsce, również w Państwowej Szkole Sztuki Cyrkowej w Julinku. Obecnie rozwija się jako reżyserka ruchu, tworzy choreografie do teledysków, między innymi dla:Natalii Kukulskiej, Małgorzaty Markiewicz, Honoraty Skarbek, Natalii Moskal, Kasi Cerekwickiej.Poza tańcem interesuje ją zgłębianie innych kultur i działań multidyscyplinarnych. Ukończyła studia magisterskie z Zarządzania Międzykulturowego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.www.instagram.com/sonia.egner

    • Sieć Współpracy i Samokształcenia dla Psychologów i Pedagogów Stacjonarnie CDN. Termin: 27.09.2023 r., godz. 9.00
     • Sieć Współpracy i Samokształcenia dla Psychologów i Pedagogów Stacjonarnie CDN. Termin: 27.09.2023 r., godz. 9.00

     • Sieć Współpracy i Samokształcenia dla Psychologów i Pedagogów - STACJONARNIE CDN

      Termin: 27.09.2023  r., godz. 9.00

       

       

      Sieć Współpracy i Samokształcenia dla Psychologów i Pedagogów - STACJONARNIE CDN

       

      Serdecznie zapraszamy Pedagogów i Psychologów pracujących w Państwa Placówce do uczestniczenia w spotkaniach Grupy Wsparcia dla Psychologów i Pedagogów Szkolnych. Grupa działa w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Psychologów i Pedagogów Szkolnych. Pierwsze spotkanie Grupy w roku szkolnym 2023/2024 (dla placówek z rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu) odbędzie się dnia 27 września 2023 roku o godz. 9:00 w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu (ul. Białostocka 17).

       

      Udział w spotkaniach Grupy Wsparcia oraz innych działaniach organizowanych w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia:

      - daje możliwość wymiany doświadczeń zawodowych i dyskutowania o trudnych sprawach w bezpiecznym środowisku,

      - sprzyja doskonaleniu jakości i skuteczności pracy poprzez analizę dobrych praktyk stosowanych przez uczestników,

      - stwarza warunki do poszerzania kompetencji zawodowych i osobistych uczestników,

      - zapewnia higienę psychiczną (powoduje nabranie dystansu do siebie i swojej pracy, pozwala w bezpieczny sposób odreagować stres związany z pomaganiem),

      - sprzyja budowaniu pewności siebie w zakresie wykonywanych obowiązków zawodowych,

      - pozwala na tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół/przedszkoli uczestniczących w sieci,

      - jest szansą na integrowanie środowiska pedagogów i psychologów szkolnych.

       

      Żywimy nadzieję, że mając na uwadze powyższe korzyści, umożliwicie Państwo psychologom i pedagogom pracującym w Państwa Placówce udział w spotkaniach Grupy. Formularz zgłoszeniowy (online) znajduje się na stronie: https://forms.gle/3h7aBhCb6b5Z1Mpm7

       

      Jednocześnie uprzejmie prosimy pedagogów i psychologów zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniach Grupy o wypełnienie ankiety dotyczącej działań planowanych do realizacji w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Psychologów i Pedagogów Szkolnych w roku szkolnym 2023/2024.

      Link do formularza zawierającego ankietę: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_mzvuwaOyVm_aafovk3S10AI-tamS2tQtNfd0FYxzlWFynQ/viewform?usp=sharing

       

    • Szkolenie ONLINE: Funkcja mentora w awansie zawodowym nauczyciela. Termin 21.09.2023 r.(czwartek) godz. 17:15
     • Szkolenie ONLINE: Funkcja mentora w awansie zawodowym nauczyciela. Termin 21.09.2023 r.(czwartek) godz. 17:15

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Funkcja mentora w awansie zawodowym nauczyciela

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Prowadzący szkolenie: Joanna Piećko-Szopińska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Przydzielenie mentora – jakimi kompetencjami nauczyciela się kierować?
      •  Zadania mentora wg ustawy Karta Nauczyciela.
      • Definicja mentoringu w odniesieniu do tutoringu i coachingu.
      • Tutoring, mentoring, coaching – w czym podobne, a w czym różne?
      • Kim jest i co robi tutor, coach i mentor?
      • Etapy procesu w mentoringu.
      •  Co powinien umieć mentor?
      • Narzędzia mentoringu.
      • Możliwe trudności w mentoringu.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 21.09.2023 r.(czwartek) godz. 17:15                                                                                                             

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Festiwal Edukacyjny „Nowe Inspiracje”. 21 kwietnia (on-line) ‒ 22 kwietnia (stacjonarnie w siedzibie RODN "WOM" w Katowicach)) 2023 r.
     • Festiwal Edukacyjny „Nowe Inspiracje”. 21 kwietnia (on-line) ‒ 22 kwietnia (stacjonarnie w siedzibie RODN "WOM" w Katowicach)) 2023 r.

     • Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach co roku organizuje Festiwal Edukacyjny „Nowe Inspiracje”. To największe wydarzenie w ośrodku i jedno z największych w województwie śląskim i w kraju.  W ramach festiwalu są organizowane już od 25 lat Giełdy Wydawców. W trakcie wydarzenia nauczyciele mogą brać udział w bezpłatnych warsztatach metodyczne prowadzone przez konsultantów ośrodka, doradców metodycznych i przez zaproszonych specjalistów, zajęcia służące rozwojowi zawodowemu i osobistemu, pokazy działań i możliwego wsparcia dla nauczycieli oferowanego przez instytucje nauki  i kultury.  Nasi goście mogą uczestniczyć dodatkowo w różnego rodzaju imprezach towarzyszących, mają okazję do nawiązywania kontaktów zawodowych z różnymi instytucjami przydatnymi w pracy szkoły. W tym roku wydarzenie będzie miało formę hybrydową. W sobotę będzie okazja do odwiedzenia stoisk różnych wydawnictw i instytucji kultury.

      Patronaty:

      Uniwersytet Śląski oraz Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej.

      Najbliższa edycja Festiwalu Edukacyjnego „Nowe Inspiracje” odbędzie się:

      21 kwietnia (on-line) ‒ 22 kwietnia (stacjonarnie w siedzibie RODN "WOM" w Katowicach)) 2023 r.

      W programie: niemal 80 bezpłatnych, różnego rodzaju warsztatów metodycznych dla nauczycieli: wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej (o czytaniu sylabowym, wrażeniowym, kodowaniu, kartach metaforycznych i in.), przedmiotów humanistycznych (o mykologii i literaturze, filmie i fotografii na różnych lekcjach, o kontekstach kulturowych),  języków obcych (o klimacie na lekcjach, projektach), przedmiotów przyrodniczych, matematyki, techniki ( m.in. o TIK, karcie rowerowej, dziewiarstwie na technice, Lego). A oprócz tego zajęcia artystyczne, warsztaty twórcze, zajęcia dotyczące specjalnych potrzeb edukacyjnych, zajęcia dotyczące dykcji, emisji głosu, klimatu Śląska, debat oksfordzkich i wiele, wiele innych! Będzie też można zobaczyć na żywo różne eksperymenty chemiczne i lodowe eksperymenty.

      Pełny program i zapisy:

      https://www.womkat.edu.pl/pl/Oferta/Festiwal_Edukacyjny_2023

      Uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

    • Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”. Zapraszamy na szkolenie dofinansowane ze środków Gminy Sosnowiec w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Termin: 23.10.2023 r., godz. 9.00-16.00
     • Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”. Zapraszamy na szkolenie dofinansowane ze środków Gminy Sosnowiec w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Termin: 23.10.2023 r., godz. 9.00-16.00

     • Zapraszamy na szkolenie dofinansowane ze środków Gminy Sosnowiec
      w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

       

      Program Domowych Detektywów

      „Jaś i Małgosia na tropie”

       

      Cel:
      Opóźnianie inicjacji alkoholowej wśród nastolatków.

      Poziom profilaktyki:

      Profilaktyka uniwersalna, adresowana do całej populacji 10–11-latków, a nie tylko do osób wyjątkowo zagrożonych.

      Odbiorcy:
      Uczniowie klas IV lub V szkół podstawowych i ich rodzice.

      Realizatorzy:
      Nauczyciele - wychowawcy klas, pedagodzy, którzy ukończą 8 godzinne szkolenie.  

       

       CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

      • Program realizowany jest w szkole pod kierunkiem nauczyciela i w domu razem z rodzicami. Realizacja programu w szkole trwa około 12 tygodni (czas realizacji programu w klasie (ok. 8 godzin lekcyjnych). Możliwa jest kontynuacja programu w następnym roku szkolnym (Program "Fantastyczne Możliwości")

       

      Część szkolna programu obejmuje:

      • spotkanie informacyjne dla rodziców
      • wybór i szkolenie liderów młodzieżowych
      • zajęcia w klasie - pięć godzin lekcyjnych prowadzonych przez nauczyciela przy współudziale liderów rówieśniczych, wybranych spośród klasy
      • Wieczór Jasia i Małgosi - popołudniowe spotkanie kończące program z udziałem uczniów, rodziców i gości

      Część domowa programu:

      prowadzona równolegle z zajęciami w klasie - polega na wspólnym wykonywaniu przez dzieci
      i rodziców zadań zawartych w materiałach pomocniczych.

      W programie porusza się następujące tematy:

      • prawdy i mity na temat alkoholu
      • wpływ środków masowego przekazu na temat przekonań dotyczących alkoholu
      • rodzaje presji rówieśniczej i sposoby radzenia sobie z naciskami
      • powody, dla których młodzi ludzie sięgają po alkohol oraz konsekwencje picia w młodym wieku

       

      Koszt szkolenia dla sosnowieckich nauczycieli: 1 osoba – 40 zł (POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE DOFINANSOWANA ze środków Gminy Sosnowiec w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii)

      Koszt szkolenia dla nauczycieli spoza Sosnowca: 600 zł (wraz z materiałami dla 25-osobowej klasy)

      Termin: 23.10.2023 r. (poniedziałek) godz. 9.00-16.00

      Miejsce: CDN ul. Białostocka 17

      Liczba miejsc jest ograniczona.

      Zgłoszenia poprzez link: https://forms.gle/R5NDMXqKeetybRMPA

       

       

       

      Program znajduje się w polskiej bazie programów rekomendowanych

      https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/jas-i-malgosia-na-tropie,13

       

      Więcej informacji o programie na stronie

      https://www.wydawnictwo.ipin.edu.pl/program-domowych-detektywow.html

       

    • Szkolenie stacjonarne: Sprawna ręka, bystre oko. Termin 19.10.2023 r. (czwartek) godz. 16.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: ZSO 5 w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Cassino 46
     • Szkolenie stacjonarne: Sprawna ręka, bystre oko. Termin 19.10.2023 r. (czwartek) godz. 16.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: ZSO 5 w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Cassino 46

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Sprawna ręka, bystre oko – nr szkolenia 16

      Prowadząca:  Agata Hesse-Szymonowicz

      Program:                                                                                                                                             

      • Anatomia i funkcja ręki oraz czynniki ją zaburzające.
      • Kształtowanie chwytu, manipulacji i koordynacji oko-ręka.
      • Rozwój chwytu pisarskiego. Wpływ dominacji oka i ręki na funkcjonowanie dziecka.
      • Prawidłowa postawa przy stoliku, biurku, właściwe oświetlenie.
      • Praktyczne ćwiczenia: terapia ręki, doskonalenie percepcji wzrokowej, koordynacji oko-ręka i koordynacji bilateralnej.

       

      .Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele uczący w klasach             4-8, pedagodzy, psycholodzy

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 19.10.2023 r. (czwartek) godz. 16.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      ZSO 5 w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (wejście przez szkołę)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie stacjonarne: Dla ucha malucha. Termin 05.10.2023 r. (czwartek) godz. 17.00
     • Szkolenie stacjonarne: Dla ucha malucha. Termin 05.10.2023 r. (czwartek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Dla ucha malucha

      Prowadząca:  Joanna Śliwińska-Kocięcka

      Program:                                                                                                                                             

      • Ucho – jak to działa?
      • Czy dziecko dobrze słyszy?
      • Zabawy stymulujące rozwój percepcji słuchowej u dzieci

      .Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, logopedzi, pedagodzy, psycholodzy

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 05.10.2023 r. (czwartek) godz. 17.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl