• Szkolenie ONLINE: Świat wartości dziecka we wczesnej edukacji. Termin 16.04.2024 r. (wtorek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Świat wartości dziecka we wczesnej edukacji. Termin 16.04.2024 r. (wtorek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Świat wartości dziecka we wczesnej edukacji

      szkolenie nr 65

      Prowadząca:  Elżbieta Brol

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

      Program:                                                                                                                          

      • Rozwój społeczno-emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
      • Wartości i ich znaczenie we współczesnym świecie.
      • Jak wspierać dzieci w kształtowaniu postaw – wskazówki dla nauczyciela.
      • Inspirujące pomysły na zajęcia pomagające dzieciom w prawidłowym rozwoju.

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 16.04.2024 r. (wtorek) godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

    • Zapraszamy nauczycieli/psychologów/pedagogów na szkolenie stacjonarne dla realizatorów programu SŁOWA są OKNAMI lub ŚCIANAMI. Termin: 16 i 17 kwietnia 2024 r., godz. 10.00 - 17.00
     • Zapraszamy nauczycieli/psychologów/pedagogów na szkolenie stacjonarne dla realizatorów programu SŁOWA są OKNAMI lub ŚCIANAMI. Termin: 16 i 17 kwietnia 2024 r., godz. 10.00 - 17.00

     • Zapraszamy nauczycieli/psychologów/pedagogów na szkolenie stacjonarne:

      dla realizatorów programu

      SŁOWA są OKNAMI  lub ŚCIANAMI

       

      Szkolenie finansowane ze środków Gminy Sosnowiec
      w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

       

      Program powstał na bazie idei Porozumienia bez Przemocy dr psychologii Marshalla Rosenberga w ramach profilaktyki uniwersalnej. Umożliwia wspomaganie rozwoju osobowości uczestników procesu edukacyjnego oraz wzmocnienie kontaktu ze sobą i otoczeniem tak, aby ich relacje były autentyczne, uczciwe, pełne zrozumienia i empatii. Poprawia zdrowie psychiczne i odporność oraz wpływa na większą efektywność procesów dydaktycznych, lepsze samopoczucie uczniów, zdrowie i odporność psychiczną, co przekłada się na ich odpowiedzialne zachowanie, postawy i relacje społeczne.

      Wdrażanie programu w szkole (klasie) pozwala nauczycielom poszerzyć praktyczne umiejętności w obszarach zarządzania klasą i indywidualizowania nauczania, by zwiększyć motywację uczniów do nauki, budowania pozytywnych relacji z uczniami i z rodzicami, kreowania dobrego klimatu w klasie.

       

      Cele szkolenia:

      • działanie na rzecz zdrowia psychofizycznego młodzieży w wieku 10-18 lat,
      • rozwój umiejętności wychowawczych nauczycieli,
      • przedstawienie idei NVC Porozumienie bez Przemocy Marshalla Rosenberga
      • poznanie narzędzi wspierających budowanie więzi i rozwijających umiejętność konstruktywnego komunikowania się, zapobieganie konfliktom i nieporozumieniom poprzez zastosowanie konstruktywnego dialogu
      • budowanie relacji poprzez umiejętność słuchania, nazywania uczuć i rozpoznawania potrzeb.

      Cykl 16 jednogodzinnych warsztatów prowadzonych przez realizatorów programu SOŚ

      w empatycznej atmosferze pomoże młodzieży:

      • uzyskać lepsze samopoczucie, motywację do nauki, pracy i kreatywności oraz zmniejszenie stresu,

      • nazywać i wyrażać swoje uczucia oraz rozpoznawać i konstruktywnie zaspakajać swoje potrzeby

      • zerwać z szablonami myślenia, które prowadzą do gniewu i depresji

      • wzmacniać poczucie własnej wartości,

      • wziąć odpowiedzialność za swoje myśli, uczucia i postępowanie, bez oceny, krytyki i ataku

      • pogłębić relacje z rówieśnikami i dorosłymi poprzez wyrażanie próśb, wdzięczności, a także odmowy,

      • zapobiegać konfliktom i rozwiązywać je poprzez empatyczny kontakt,

      • osiągnąć emocjonalną stabilizację.

       

      Uczestnicy szkolenia otrzymują:

      • 16 godzinne warsztaty (w czasie 2 dni) prowadzone przez Certyfikowanego TRENERA programu SOŚ

      • pakiet scenariuszy SOS z zasobami + zasoby online - do realizacji warsztatów z uczniami

      • zaświadczenie REALIZATORA programu SOŚ uprawniające do realizacji programu w kolejnych latach  (100 % obecność na szkoleniu)

      Adresaci: wychowawcy klas 4-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pedagodzy, psycholodzy wszystkich typów szkół

      Prowadzące szkolenie: certyfikowane trenerki Dorota Szewczyk, Joanna Leś

       

      Czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych (2 x 8 godzin/dwa dni)

      Data i godzina realizacji szkolenia: 16 i 17.04.2024 r. (wtorek, środa) godz. 10.00-17.00

      Miejsce szkolenia: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

       

      Koszt:

      • dla placówek sosnowieckich  - bezpłatnie (realizacja programu z uczniami w jednej wybranej klasie w roku szkolnym 2024/2025)
      • dla placówek spoza Sosnowca – 270 zł od osoby

       

       

      zgłoszenia na szkolenie poprzez link

      https://forms.gle/dy3t2m8BuRvK6H2w7

    • Szkolenie stacjonarne: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Termin 17.04.2024 r. (środa) godz. 17.00
     • Szkolenie stacjonarne: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Termin 17.04.2024 r. (środa) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Zbliża się koniec stażu – co robić?!

      Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

       

      Adresaci: nauczyciele kończący staż na stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego NA NOWYCH ZASADACH

      Prowadzący:  ks. kan. dr Michał Borda

      Program:                                                                                                                          

      • Akty prawne dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
      • Analiza wymagań.
      • Dokumentacja
      • Konsultacje

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 17.04.2024 r. (środa) godz. 17.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                                                                             

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie stacjonarne: Zmysł dotyku i propriocepcji – wpływ na rozwój i funkcjonowanie dziecka. Termin 18.04.2024 r. (czwartek) godz. 16.00
     • Szkolenie stacjonarne: Zmysł dotyku i propriocepcji – wpływ na rozwój i funkcjonowanie dziecka. Termin 18.04.2024 r. (czwartek) godz. 16.00

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Zmysł dotyku i propriocepcji – wpływ na rozwój i funkcjonowanie dziecka

      nr szkolenia 43

      Prowadząca:  Agata Hesse-Szymonowicz

      Program:                                                                                                                          

      • Funkcjonowanie zmysłu dotyku i propriocepcji u dzieci.
      •  Objawy dysfunkcji. Wskazówki do pracy z dziećmi.
      • Ćwiczenia i zabawy rozwijające dotyk i propriocepcję.

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, nauczyciele edukacji przedszkolnej              i wczesnoszkolnej, logopedzi, nauczyciele uczący w klasach 4–8, pedagodzy, psycholodzy

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 18.04.2024 r. (czwartek) godz. 16.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                                                                             

      ZSO 5 w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (wejście przez szkołę)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

    • ODWOŁANE Szkolenie stacjonarne: DŹWIĘKI ŁATWE I TRUDNE Wspomaganie rozwoju słuchu fonematycznego w procesie osiągania gotowości szkolnej. Termin 22.04.2024
     • ODWOŁANE Szkolenie stacjonarne: DŹWIĘKI ŁATWE I TRUDNE Wspomaganie rozwoju słuchu fonematycznego w procesie osiągania gotowości szkolnej. Termin 22.04.2024

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

       

      DŹWIĘKI ŁATWE I TRUDNE

      Wspomaganie rozwoju
      słuchu fonematycznego w procesie osiągania gotowości szkolnej

       

      Zagadnienia:

      • istota słuchu fonematycznego, jego rola w nauce czytania i pisania,
      • etapy rozwoju słuchu fonematycznego,
      • czynniki warunkujące umiejętność dokonywania analizy i syntezy słuchowej.
      • prezentacja w formie warsztatowej ćwiczeń słuchu fonematycznego w atrakcyjnych zabawach i grach do zastosowania podczas zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami indywidualnie, zespołowo lub z cala grupą.

       

      Adresaci: zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej


      Każdy z uczestników otrzymuje płytę z materiałami do wydruku.
       

      Warsztat trwa 3 godziny dydaktyczne.

       

      Termin: SZKOLENIE  ODWOŁANE

      Miejsce: CDN, ul. Białostocka 17

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 140 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail:

      cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

    • Szkoleniu ONLINE pt.: Urlopy wypoczynkowe w jednostkach oświatowych. Termin: 22.04.2024 r. (poniedziałek) godz. 9.00
     • Szkoleniu ONLINE pt.: Urlopy wypoczynkowe w jednostkach oświatowych. Termin: 22.04.2024 r. (poniedziałek) godz. 9.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Urlopy wypoczynkowe w jednostkach oświatowych

       

      Adresaci: dyrektorzy szkół, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, jednostki samorządowe                               obsługujące szkoły

      Prowadzący szkolenie:

      Dariusz Dwojewski – dr nauk prawnych – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną, zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

       

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

       

      Treści kształcenia:

      1. Urlop feryjny
       1. Nabywanie prawa do pierwszego i kolejnych urlopów
       2. Urlop uzupełniający 
       3. Urlop wypoczynkowy a urlop wychowawczy,
       4. Zmiana stanowiska w trakcie roku a urlop
       5. Urlop na stanowiskach mieszanych
      2. Urlop dyrektora i kadry kierowniczej
       1. Urlop przy powierzeniu stanowiska kierowniczego lub odwołaniu ze stanowiska w trakcie roku
      3. Urlop wypoczynkowy przy zatrudnieniu na czas określony
       1. Proporcjonalność urlopu z Karty Nauczyciela
       2. Proporcjonalność urlopu z Kodeksu pracy
      4. Urlopy wypoczynkowe w placówkach nieferyjnych
       1. Wymiar urlopu
       2. Zasady udzielania urlopu nauczycielom
       3. Obliczanie wymiaru urlopu dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć
       4. Ustalanie planów urlopu
       5. Urlop „na żądanie”
      5. Udzielanie zaległych urlopów w placówkach nieferyjnych
       1. Rozliczanie urlopów wypoczynkowych
       2. Ustalanie wymiaru urlopu
       3. Urlop proporcjonalny – w jakich przypadkach
       4. Zasady udzielania urlopów (plany urlopów, urlop niewykorzystany w terminie)
      6. Wynagrodzenie za urlop nauczycieli
       1. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego
       2. Składniki wynagrodzenia uwzględniane w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy (dodatki do wynagrodzenia, godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa),
       3. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.  

      Data i godzina realizacji szkolenia: 22.04.2024 r. (poniedziałek) godz. 9.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  

    • Zapraszamy dyrektorów sosnowieckich placówek oświatowych do uczestnictwa w Śniadaniach Edukacyjnych. Termin: 24.04.2024 R., GODZ. 11.00
     • Zapraszamy dyrektorów sosnowieckich placówek oświatowych do uczestnictwa w Śniadaniach Edukacyjnych. Termin: 24.04.2024 R., GODZ. 11.00

     • Zapraszamy dyrektorów sosnowieckich placówek oświatowych do uczestnictwa w

      Śniadaniach Edukacyjnych

       

      Ideą spotkań, które odbywają się cyklicznie raz w miesiącu, jest dzielenie się dobrymi praktykami, wspierającymi liderów, w oparciu o komunikację bez przemocy.

      Naszą intencją jest stworzenie przestrzeni do swobodnego dzielenia się doświadczeniami w relacjach zawodowych z obszaru przywództwa/liderowania oraz wsparcie w zmianie za pomocą narzędzi jakie daje nam  między innymi porozumienie bez przemocy. Wszystko to w atmosferze przyjacielskiego śniadania z dobrą kawą i przekąską.

      Miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 66

      Termin SPOTKANIA: 24.04.2024  r., godz. 11.00 (środa)

      Plan spotkania:

      11.00 - 11.20 powitanie, wymiana doświadczeń

      11.20 - 12.00 Kilerzy Empatii - wykład i ćwiczenia

      12.00 - 13.00 ćwiczenia/wymiana doświadczeń/praca w grupach

      Organizatorzy

      Szkoła Podstawowa nr 47 w Sosnowcu

      Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

       

      Zapisy: https://forms.gle/6FGkspu3dUG3NuVLA

    • Sieć Współpracy i Samokształcenia dla Psychologów i Pedagogów Stacjonarnie CDN. Termin: 26.04.2024 r., godz. 9.00
     • Sieć Współpracy i Samokształcenia dla Psychologów i Pedagogów Stacjonarnie CDN. Termin: 26.04.2024 r., godz. 9.00

     • Sieć Współpracy i Samokształcenia dla Psychologów i Pedagogów - STACJONARNIE CDN

       

      Serdecznie zapraszamy Pedagogów i Psychologów pracujących w Państwa Placówce do uczestniczenia w spotkaniach Grupy Wsparcia dla Psychologów i Pedagogów Szkolnych. Grupa działa w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Psychologów i Pedagogów Szkolnych. Kolejne spotkanie Grupy w roku szkolnym 2023/2024 (dla placówek z rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu) odbędzie się dnia 24 kwietnia 2024 roku o godz. 9:00 w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu (ul. Białostocka 17).

       

      Zapisy: https://forms.gle/YMoF7ems383464Q69

    • Szkolenie ONLINE: W świecie zasobów internetowych. Ciekawe narzędzia i materiały dostępne w sieci do wykorzystania z pracą z ekranem multimedialnym i nie tylko. Termin 24.04.2024
     • Szkolenie ONLINE: W świecie zasobów internetowych. Ciekawe narzędzia i materiały dostępne w sieci do wykorzystania z pracą z ekranem multimedialnym i nie tylko. Termin 24.04.2024

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      W świecie zasobów internetowych. Ciekawe narzędzia i materiały dostępne w sieci do wykorzystania z pracą z ekranem multimedialnym i nie tylko

      szkolenie nr 63

      Prowadząca:  Izabela Wyppich

      Program:                                                                                                                          

      • Zasoby edukacyjne.
      • Dostęp zasady korzystania i doboru.
      • Cyfrowe zasoby nauczyciela, przykładowe linki, aplikacje, narzędzia.

       

       Adresaci: nauczyciele uczący w klasach 4–8, nauczyciele szkół ponadpodstawowych

      Czas trwania szkolenia: 2 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 24.04.2024 r. (środa) godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

    • Zapraszamy dyrektorów sosnowieckich placówek oświatowych do uczestnictwa w Śniadaniach Edukacyjnych. Termin: 27.02.2024 R., GODZ. 11.00
     • Zapraszamy dyrektorów sosnowieckich placówek oświatowych do uczestnictwa w Śniadaniach Edukacyjnych. Termin: 27.02.2024 R., GODZ. 11.00

     • Zapraszamy dyrektorów sosnowieckich placówek oświatowych do uczestnictwa w

      Śniadaniach Edukacyjnych

       

      Ideą spotkań, które odbywają się cyklicznie raz w miesiącu, jest dzielenie się dobrymi praktykami, wspierającymi liderów, w oparciu o komunikację bez przemocy.

      Naszą intencją jest stworzenie przestrzeni do swobodnego dzielenia się doświadczeniami w relacjach zawodowych z obszaru przywództwa/liderowania oraz wsparcie w zmianie za pomocą narzędzi jakie daje nam  między innymi porozumienie bez przemocy. Wszystko to w atmosferze przyjacielskiego śniadania z dobrą kawą i przekąską.

      Miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 66

      Termin SPOTKANIA: 27.02.2024  r., godz. 11.00

       

      Organizatorzy

      Szkoła Podstawowa nr 47 w Sosnowcu

      Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

       

      Zapisy: https://forms.gle/9WZx1EzExi6sT5zW8

    • Szkolenie ONLINE: Matematyka w działaniu - gry i zabawy rozwijające myślenie matematyczne dzieci. Termin 29.02.2024 r. (czwartek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Matematyka w działaniu - gry i zabawy rozwijające myślenie matematyczne dzieci. Termin 29.02.2024 r. (czwartek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Matematyka w działaniu - gry i zabawy rozwijające myślenie matematyczne dzieci

      szkolenie nr 66

      Prowadząca:  Elżbieta Brol

      Program:                                                                                                                                             

      • Po co nam matematyka?
      •  Neurodydaktyka w nauczaniu matematyki.
      • Zalety gier i zabaw w nauczaniu.
      • Przykłady gier i zabaw w pacy z małym dzieckiem.
      • Ciekawe narzędzia TIK.

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 29.02.2024 r. (czwartek) godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

    • Szkolenie ONLINE: Organizacja nowego roku szkolnego, czyli jak skutecznie i zgodnie z prawem podejmować działania kadrowe w placówkach oświatowych. Termin 04.03.2024 r. (poniedziałek) godz. 9.00-11.00
     • Szkolenie ONLINE: Organizacja nowego roku szkolnego, czyli jak skutecznie i zgodnie z prawem podejmować działania kadrowe w placówkach oświatowych. Termin 04.03.2024 r. (poniedziałek) godz. 9.00-11.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Organizacja nowego roku szkolnego, czyli jak skutecznie i zgodnie z prawem
       podejmować działania kadrowe w placówkach oświatowych.

       

      Adresaci: dyrektorzy szkół, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, jednostki samorządowe                               obsługujące szkoły

      Prowadzący szkolenie:

      Dariusz Dwojewski – dr nauk prawnych – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną, zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

       

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Program szkolenia:

      1. Postępowanie w przypadku konieczności obniżenia wymiaru etatu nauczyciela
      1. Zmiana treści umowy o pracę
      • Porozumienie zmieniające warunki pracy
      • Wypowiedzenie warunków zatrudnienia
      1. Ograniczenie etatu nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania
      • Tryb ograniczenia etatu i jego skutki
      • Terminy składania propozycji ograniczenia wymiaru zatrudnienia i odpowiedzi nauczyciela
      • Przydzielenie godzin po ograniczeniu zatrudnienia
      • Zgoda na ograniczenie etatu a urlop dla poratowania zdrowia
      1. Zmiana stanowiska nauczyciela
      1. Pojęcie stanowisko w przypadku nauczycieli
      2. Przeniesienie na inne stanowisko nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania
      3. Łączenie pracy na różnych stanowiskach pedagogicznych
      4. Ustalenie okresu obowiązywania zmian w zakresie stanowiska
      5. Zmiana stanowiska a szczególna ochrona stosunku pracy
      1. Procedura postępowania w razie konieczności wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy
       z przyczyn organizacyjnych
      1. Współdziałanie ze związkiem zawodowym
      • Ustalenie przynależności związkowej
      • Konsultacja zamiaru rozwiązania stosunku pracy – zasady
      1. Określanie przyczyny wypowiedzenia
      • Przyczyna organizacyjna
      • Kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia
      • Tryb ustalania kryteriów
      1. Doręczenie wypowiedzenia
      • Odmowa odbioru wypowiedzenia przez nauczyciela
      • Doręczenie w czasie nieobecności nauczyciela w pracy
      • Termin na doręczenie wypowiedzenia w szkołach
      • Skrócenie okresu wypowiedzenia i jego skutki
      1. Uprawnienia wynikające z rozwiązania stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych
      1. Odprawa pieniężna
      • Sposób ustalania wysokości odprawy w zależności od podstawy zatrudnienia nauczyciela
      • Podstawa rozwiązania stosunku pracy nauczyciela z przyczyn organizacyjnych
       a zakres uprawnień
      • Odprawa za rozwiązanie stosunku pracy a odprawa emerytalna i inne świadczenia
      1. Stan nieczynny
      • Termin na wniosek
      • Korzyści stanu nieczynnego
      • Przywrócenie do pracy ze stanu nieczynnego a dodatkowe zatrudnienie w tym okresie
      • Stan nieczynny a odwołanie od wypowiedzenia.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 04.03.2024 r. (poniedziałek) godz. 9.00-11.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  

    • Szkolenie stacjonarne: Diagnoza i metodyka pracy z dzieckiem zdolnym. Termin cz. 1 - 04.03.2024 r. (poniedziałek) godz. 16.30 cz. 2 - 11.03.2024 r. (poniedziałek) godz. 16.30
     • Szkolenie stacjonarne: Diagnoza i metodyka pracy z dzieckiem zdolnym. Termin cz. 1 - 04.03.2024 r. (poniedziałek) godz. 16.30 cz. 2 - 11.03.2024 r. (poniedziałek) godz. 16.30

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Diagnoza i metodyka pracy z dzieckiem zdolnym

      Prowadząca:  Aleksandra Stolarczyk

      Główne treści szkolenia:

      Diagnozowanie zdolności - koncepcja twórczości i inteligencji wielorakich, rozwijanie zdolności matematycznych i logicznego myślenia, rozwijanie zdolności językowych, rozwijanie myślenia twórczego i zdolności artystycznych, syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych.

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

      Czas trwania szkolenia: 2x4 h dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 04.03.2024 r. (poniedziałek) godz. 16.30 cz.1           

                                                           11.03.2024 r. (poniedziałek) godz. 16.30 cz. 2                                                       

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 120 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Gry i zabawy przeciwko agresji. Termin 05.03.2024 r. (wtorek) godz. 17.30
     • Szkolenie ONLINE: Gry i zabawy przeciwko agresji. Termin 05.03.2024 r. (wtorek) godz. 17.30

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Gry i zabawy przeciwko agresji.

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, nauczyciele edukacji przedszkolnej
      i wczesnoszkolnej, nauczyciele klas 4-8, pedagodzy, psycholodzy

       

      Prowadząca szkolenie: Natalia Kamińska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Program szkolenia:

      • Czym są emocje?
      • Dostrzeganie agresywnych uczuć i ich wyrażanie.
      • Rozpoznawanie przyczyn złości i agresji.
      • Rozumienie siebie samych i innych ludzi.
      • Opanowanie złości i agresji, a także ich przezwyciężanie.
      • Budowanie poczucia własnej wartości.
      • Gry i zabawy przeciwko agresji w grupie rówieśniczej – ćwiczenia praktyczne.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 05.03.2024 r. (wtorek) godz. 17.30

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link
      do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

      Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

    • Sieć Współpracy i Samokształcenia dla Psychologów i Pedagogów Stacjonarnie CDN. Termin: 20.03.2024 r., godz. 9.00
     • Sieć Współpracy i Samokształcenia dla Psychologów i Pedagogów Stacjonarnie CDN. Termin: 20.03.2024 r., godz. 9.00

     • Sieć Współpracy i Samokształcenia dla Psychologów i Pedagogów - STACJONARNIE CDN

       

      Serdecznie zapraszamy Pedagogów i Psychologów pracujących w Państwa Placówce do uczestniczenia w spotkaniach Grupy Wsparcia dla Psychologów i Pedagogów Szkolnych. Grupa działa w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Psychologów i Pedagogów Szkolnych. Kolejne spotkanie Grupy w roku szkolnym 2023/2024 (dla placówek z rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu) odbędzie się dnia 20 marzec 2024  roku o godz. 9:00 w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu (ul. Białostocka 17).

       

      Zapisy: 

       

    • Szkolenie ONLINE: Wspomaganie wychowawczej roli rodziny w sytuacji trudnych zachowań ucznia ze spektrum autyzmu. Termin 11.03.2024 r. (poniedziałek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Wspomaganie wychowawczej roli rodziny w sytuacji trudnych zachowań ucznia ze spektrum autyzmu. Termin 11.03.2024 r. (poniedziałek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Wspomaganie wychowawczej roli rodziny w sytuacji trudnych zachowań ucznia ze spektrum autyzmu.

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i szkoły podstawowej, pedagodzy, psycholodzy

      Prowadząca szkolenie: Stanisława Stus

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Program szkolenia:

      • Środowisko rodzinne dziecka ze spektrum autyzmu.
      • Różnorodność czynników wpływających na funkcjonowanie rodziny dziecka ze spektrum autyzmu a trudności wychowawcze.
      • Warunki dobrej współpracy i wzmocnienie roli rodziny.
      • Wybrane techniki i strategie wobec „trudnych” zachowań ucznia ze spektrum autyzmu.
      • Systemy motywacyjne – ich opracowanie i jednolitość działań szkoły i domu ucznia.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 11.03.2024 r. (poniedziałek) godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link
      do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

      Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Bezpieczne ferie. Spotkanie online dla uczniów z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej. Termin: 18.01.2024 r.
     • Bezpieczne ferie. Spotkanie online dla uczniów z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej. Termin: 18.01.2024 r.

     • Zapraszamy na spotkanie online dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych nt.: Bezpieczne ferie

      Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu w ramach prewencji społecznej oraz w trosce o bezpieczeństwo dzieci i ich opiekunów podczas okresu ferii apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności, aby uniknąć sytuacji stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia.

       

      Mając powyższe na uwadze w dniu 18.01.2024 r. o godz. 9.00 oraz o godz.  10:30 zostanie przeprowadzone spotkanie on-line za pośrednictwem platformy komunikacyjnej Livewebinar z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej. Tematem spotkania będzie omówienie zagrożeń w okresie zimy oraz bezpiecznych zachowań podczas zimowego wypoczynku.

      Adresaci: uczniowie klas 1-3 SP

      Miejsce: Platform Livewebinar  - nauczyciel/nauczycielka wraz z uczniami loguje się w sali lekcyjnej

      Termin: 18.01.2024 r. - czwartek

      Grupa 1 - Bezpieczne ferie - spotkanie online dla uczniów klas 1-3 SP.
      Termin: 18.01.2024 r., godz. 9.00 – 10.00

      Grupa 2 - Bezpieczne ferie - spotkanie online dla uczniów klas 1-3 SP.
      Termin: 18.01.2024., godz. 10.30 – 11.30

      Prowadzący spotkanie:
      asp. Konrad Nalewajka
      Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

      Warunki techniczne udziału:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści).

      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy podczas spotkania.

      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      W razie trudności technicznych podczas spotkania prosimy o kontakt telefoniczny 32 292 72 50 (CDN w Sosnowcu)

      Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/j4LKaevk9tjVnTENA

    • Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI PRZERÓŻNYCH niemarudni.pl w Katowicach oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu zapraszają na bezpłatne warsztaty  Jak z zastosowaniem programu Canva stworzyć atrakcyjny komiks na temat zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju środowiska? Termin: 18.01.2024 r., godz. 16.00-19.00. Miejsce: Pałac Młodzieży w Katowicach
     • Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI PRZERÓŻNYCH niemarudni.pl w Katowicach oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu zapraszają na bezpłatne warsztaty Jak z zastosowaniem programu Canva stworzyć atrakcyjny komiks na temat zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju środowiska? Termin: 18.01.2024 r., godz. 16.00-19.00. Miejsce: Pałac Młodzieży w Katowicach

     • Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI PRZERÓŻNYCH niemarudni.pl w Katowicach oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli
      w Sosnowcu zapraszają na bezpłatne warsztaty

       

      Jak z zastosowaniem programu Canva stworzyć atrakcyjny komiks na temat zmian klimatu
      i zrównoważonego rozwoju środowiska?

       

      Miejsce: Pałac Młodzieży w Katowicach

       

      Termin: 18 stycznia 2024 roku, godz. 16.00 – 19.00 (3 x 45 minut z przerwami)

       

      Zapisy poprzez link: https://forms.gle/iwPRZR7TwNcwo9R37

       

      Prowadzący: Tomasz Michałek M-Team Sp. z o.o.

       

      Program

      1. Zapoznanie się z podstawowymi funkcjami programu
      2. Samodzielne tworzenie projektów graficznych
      3. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w tworzeniu przekazu
      4. Kreacja komiksu na wybrany temat
      5. Wykorzystanie aplikacji mobilnej na smartfony

      Przygotowanie do szkolenia

      W ramach przygotowania się do szkolenia, wszystkich uczestników prosimy przyniesienie na warsztaty własnego sprzętu w postaci laptopów i smartfonów oraz wcześniejsze samodzielne wykonanie wymienionych poniżej zadań.

      1. Zarejestrowanie się na stronie bezpłatnego programu Canva.
      2. Wstępne oswojenie się z jego stroną internetową, menu oraz rozmieszczeniem poszczególnych pasków, okienek i zakładek.
      3. Zwrócenie uwagi na okienka pojawiające się automatycznie i podpowiadające intuicyjne zastosowanie w danym momencie określonych funkcji.
      4. Wprowadzenie do programu Canva kilkunastu własnych zdjęć i grafik pochodzących z różnych źródeł zewnętrznych.
      5. Zainstalowanie na swoim smartfonie aplikacji mobilnej Canva, która dostępna jest dla urządzeń z systemami operacyjnymi Android i iOS.
      6. Wstępne zapoznanie się z aplikacją Canva zainstalowaną na smarftornie. Zwrócenie uwagi na menu wersji mobilnej i różnice w stosunku do programu dostępnego w wersji na komputery stacjonarne i laptopy.

       

      Warsztaty odbywają się w ramach projektu FaiRevolution, przy udziale środków z programu Unii Europejskiej - Program Erasmus+.

       

    • Zaproszenie na spotkanie z cyklu TEATR W SPRAWIE: „Teatr i szkoła. W poszukiwaniu dobrego klimatu dla edukacji” 22 stycznia 2024, godz. 18:00-21:00 Wstęp wolny
     • Zaproszenie na spotkanie z cyklu TEATR W SPRAWIE: „Teatr i szkoła. W poszukiwaniu dobrego klimatu dla edukacji” 22 stycznia 2024, godz. 18:00-21:00 Wstęp wolny

     • Zaproszenie na spotkanie z cyklu TEATR W SPRAWIE: „Teatr i szkoła. W poszukiwaniu dobrego klimatu dla edukacji”

      22 stycznia 2024, godz. 18:00-21:00

      Wstęp wolny

       

      Teatr Zagłębia nie ustępuje w wysiłkach gromadzenia wokół siebie ludzi zaangażowanych w sprawy kultury i edukacji. Robimy to dlatego, bo wiemy, że pierwszym  miejscem, w którym zyskujemy możliwość wykształcenia w sobie potrzeby doświadczania kultury, jest właśnie szkoła. Spotykamy się z nauczycielkami i nauczycielami, prowadzimy edukację teatralną w szkołach partnerskich, prowadzimy grupy twórcze dla młodzieży, prezentujemy spektakle i prowadzimy warsztaty na terenie szkół.

      Podczas kolejnej debaty z cyklu „Teatr w sprawie” – w której naświetlamy ważne społecznie tematy – przyjrzymy się lokalnemu krajobrazowi szkolnemu i zapytamy o relacje: relacje instytucji kultury z oświatą, nastolatków z dorosłymi, pedagogów teatru z artystami. Porozmawiamy o tym, dlaczego zależy nam na rozwijaniu działań edukacyjnych, jak teatr może wesprzeć szkołę w realizowaniu misji edukacji kulturalnej, czego potrzebują nauczycielki i nauczyciele i najważniejsze – czego od teatru i szkoły potrzebują nastolatki i nastolatkowie.

      Chcemy otworzyć nowe ścieżki w myśleniu o edukacji i teatrze, nawiązać międzypokoleniowy, zróżnicowany dialog, usłyszeć siebie nawzajem. Dlatego stworzymy warunki do swobodnego spotkania, podczas którego model eksperckich wykładów zastępujemy wzajemną wymianą wiedzy i doświadczeń – wszyscy wystąpimy w roli eskpertów i ekspertek własnych interesów. Spotkanie będzie złożone z części arystycznej, rozmów stolikowych, swobodnych dyskusji, poczęstunku.

      Zaprszamy wszystkich, dla których ważne są tematy związane z oświatą, kulturą i teatrem – niezależnie od wieku. Spotkajmy się w teatrze!

      Moderatorkami i mderatorem spotkania będą pedagożka teatru Agata Kędzia, reżyser i opiekun Klubu Teatralnego Sławomir Szczurek, Dyrektorka Centrum Doskonalenia Nauczycieli Dorota Szewczyk.

      Harmonogram:

      18:00-18:20 – minietiudy na temat życia w szkole w wykonaniu Klubu Teatralnego

      18:25-19:25 – dyskusje stolikowe

      19:30-20:15 – podsumowanie dyskusji stolikowych na scenie i przedstawienie wniosków/rekomendacji dla teatrów, urzędu miasta i szkół, wspólna dyskusja 

      20:15-21:00 – poczęstunek i sieciowanie w kuluarach

      Miejsce:
      Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4, Sosnowiec
      Na wydarzenie wstęp wolny. Prosimy o potwierdzenie przybycia mailowo lub telefonicznie: Agata Kędzia, 883 500 915, edukacja@teatrzaglebia.pl

      Więcej informacji:
      Agata Kędzia, 883 500 915, edukacja@teatrzaglebia.pl

    • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.: Pozytywna Dyscyplina w klasie. Terminy: luty 2024 r.
     • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.: Pozytywna Dyscyplina w klasie. Terminy: luty 2024 r.

     • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zaprasza
      na bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.:
      Pozytywna Dyscyplina w klasie

       

      Program:
      1. Pozytywne podejście. Jak być nauczycielem uprzejmym i stanowczym jednocześnie.
      Czym jest Pozytywna Dyscyplina?
      Jakie życiowe kompetencje kształtuje Pozytywna Dyscyplina u dzieci,
      a z jakimi wyzwaniami spotykamy się w placówkach?
      Pozytywna Dyscyplina jako program rozwijania umiejętności społeczno-emocjonalnych u dzieci

      2. Dlaczego dzieci się źle zachowują?
      Co to jest mózg gadzi i jak wpływa na nasze zachowanie?
      Metafora góry lodowej, czyli co kryje się za zachowaniem?
      Czym jest poczucie przynależności i znaczenia?

      3. Skutki kar i ich wpływ na długofalowe rezultaty pracy wychowawczej?
      Konsekwencja naturalna
      Konsekwencja logiczna
      Skupienie na rozwiązaniu jako jedyna alternatywa do kar.

      4. Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci
      Jak motywować by nie zniechęcać?
      Czym różni się zachęta od pochwał?
      Pytania pełne ciekawości - elementy coachingu w nauczaniu.

      Adresaci: nauczyciele  i pedagodzy pracujący w sosnowieckiej szkole podstawowej
      i/ lub sosnowieckiej szkole ponadpodstawowej.

      Liczba godzin: 16 godzin dydaktycznych

      Forma: warsztatowa

      Miejsce: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

      Prowadzący: edukatorzy Pozytywnej Dyscypliny w klasie z CDN w Sosnowcu

      Terminy:

      Grupa Styczniowa - Zapisy: https://forms.gle/efREMDVwJVg88VAf8

      Cześć I – 3 stycznia 2024 r., godz. 16.30 – 20.30

      Cześć II – 9 stycznia 2024 r., godz. 16.30 – 20.30

      Część III – 10 stycznia 2024 r., godz. 16.30 – 20.30

       

      Grupa Lutowa – Zapisy: https://forms.gle/rAWLg7JYNnF4dpfz7

      Cześć I – 5 lutego 2024 r., godz. 10.00 – 14.00

      Cześć II – 6 lutego 2024 r., godz. 10.00 – 14.00

      Część III – 7 lutego 2024 r., godz. 10.00 – 14.00

       

      Szkolenie jest prowadzone w oparciu o Pozytywną Dyscyplinę, więcej informacji www.pozytywnadyscyplina.pl

    • Bezpieczne Ferie. Spotkanie on-line z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej. 18.01.2024 r.
     • Bezpieczne Ferie. Spotkanie on-line z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej. 18.01.2024 r.

     • Zapraszamy na spotkanie online dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych nt.: Bezpieczne ferie

      Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu w ramach prewencji społecznej oraz w trosce o bezpieczeństwo dzieci i ich opiekunów podczas okresu ferii apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności, aby uniknąć sytuacji stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia.

       

      Mając powyższe na uwadze w dniu 18.01.2024 r. o godz. 9.00 oraz o godz.  10:30 zostanie przeprowadzone spotkanie on-line za pośrednictwem platformy komunikacyjnej Livewebinar z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej. Tematem spotkania będzie omówienie zagrożeń w okresie zimy oraz bezpiecznych zachowań podczas zimowego wypoczynku.

      Adresaci: uczniowie klas 1-3 SP

      Miejsce: Platform Livewebinar  - nauczyciel/nauczycielka wraz z uczniami loguje się w sali lekcyjnej

      Termin: 18.01.2024 r. - czwartek

      Grupa 1 - Bezpieczne ferie - spotkanie online dla uczniów klas 1-3 SP.
      Termin: 18.01.2024 r., godz. 9.00 – 10.00

      Grupa 2 - Bezpieczne ferie - spotkanie online dla uczniów klas 1-3 SP.
      Termin: 18.01.2024., godz. 10.30 – 11.30

      Prowadzący spotkanie:
      asp. Konrad Nalewajka
      Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

      Warunki techniczne udziału:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści).

      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy podczas spotkania.

      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      W razie trudności technicznych podczas spotkania prosimy o kontakt telefoniczny 32 292 72 50 (CDN w Sosnowcu)

      Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/j4LKaevk9tjVnTENA