• ZMIANA terminu na II semestr w roku szkolnym 2020/2021 Laboratorium Pedagogiki Teatru kurs online rozwijający umiejętności w zakresie szeroko pojętej edukacji teatralnej.
     • ZMIANA terminu na II semestr w roku szkolnym 2020/2021 Laboratorium Pedagogiki Teatru kurs online rozwijający umiejętności w zakresie szeroko pojętej edukacji teatralnej.

     • Laboratorium Pedagogiki Teatru

      kurs online rozwijający umiejętności w zakresie szeroko pojętej edukacji teatralnej.

      TEMAT

      W tym roku tematem przewodnim kursu jest edukacja regionalna, którą od 2017 roku sosnowieckie szkoły prowadzą w ramach godzin prezydenckich. Odkrywanie fascynującego oblicza Zagłębia Dąbrowskiego to idea bliska zarówno Teatrowi Zagłębia, jak i Centrum Doskonalenia Nauczycieli
      w Sosnowcu. Dlatego chcemy pokazać, że teatr jest doskonałym narzędziem do opowiadania
      o regionie, nawet jeśli żaden uczestnik grupy – ani prowadzący, ani uczeń – nie miał wcześniej do czynienia z teatrem. Poznawanie własnej kultury może okazać się naprawdę niezwykłą przygodą, kiedy uruchamiamy pracę wyobraźni i potencjał twórczy, który tkwi w każdym uczniu i uczennicy, w każdym nauczycielu i nauczycielce!

      FORMA KURSU

      Kurs składa się z czterech spotkań – trzech w formie online oraz jednego na żywo w Teatrze Zagłębia, które będzie połączone z obejrzeniem spektaklu. Podstawą do przeprowadzenia każdego warsztatu będą filmowe wersje sosnowieckich pocztówek archiwalnych, które stanowią efekt projektu „Na tropie tajemnicy – ożywianie archiwalnych pocztówek”, realizowanego w 2020 roku przez Teatr Zagłębia, Pałac Schoena i Zamek Sielecki. Filmy te budują atrakcyjną opowieść historyczną na temat dziejów zabytkowych budynków Sosnowca.

      Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak poprzez wykorzystywanie materiałów historycznych
      w nowoczesny i zajmujący sposób nauczać o regionie, odwołując się do wiedzy z obszaru pedagogiki teatru. Zastanowimy się również, w jaki sposób zadania teatralne można wykorzystywać na lekcjach w szkole, nawet tych, które odbywają się w warunkach społecznej izolacji. Efektem każdego spotkania będzie szkic scenariusza lekcji, który dzięki wykorzystaniu narzędzi teatralnych – techniki dramy czy umiejętności z zakresu dramaturgii – zaangażuje uczniów nie tylko na poziomie intelektualnym, ale także na poziomie cielesnym i emocjonalnym. 

       

      TERMINY SPOTKAŃ

      1. Temat: Teatr Zagłębia 
      2. Temat: Pałac Schoena    
      3. Temat: Zamek Sielecki   
      4. „Teoria w praktyce”  Spotkanie warsztatowe na żywo w Teatrze Zagłębia + obejrzenie spektaklu
       Data oraz godzina spotkania zostaną podane w późniejszym terminie.

      Koszt:

      150 zł (w tym bilet do teatru)

      Zapisy obowiązują na wszystkie spotkania. Nie istnieje możliwość udziału tylko w jednym spotkaniu.

       

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Szkolenie ONLINE: Czym jest poczucie własnej wartości i jak je wzmacniać u dzieci? Termin: 9.11.2020 r. godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Czym jest poczucie własnej wartości i jak je wzmacniać u dzieci? Termin: 9.11.2020 r. godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Czym jest poczucie własnej wartości
      i jak je wzmacniać u dzieci?

       

      Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych

      Prowadzący szkolenie: Ewelina Adamczyk

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktycznych

      Główne treści szkolenia

      • Czym jest zdrowe poczucie własnej wartości?
      • Na czym polega różnica pomiędzy poczuciem własnej wartości a samooceną?
      • Co to jest wewnątrzsterowność i zewnątrzsterowność u dzieci?
      • Jakie są czynniki wpływające na poczucie własnej wartości u dzieci?
      • Jak wspierać dzieci w rozwijaniu zdrowego poczucia własnej wartości?

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 9.11.2020 r. (poniedziałek) godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Pomysły, inspiracje i koncepcje na multimedialne lekcje. Termin: 20.11.2020 r. (piątek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Pomysły, inspiracje i koncepcje na multimedialne lekcje. Termin: 20.11.2020 r. (piątek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Pomysły, inspiracje i koncepcje na multimedialne lekcje.

       

      Adresaci: nauczyciele klas IV-VIII

      Prowadzący szkolenie: dr Sebastian Koczy

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Sposoby wykorzystywania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nauczaniu przedmiotowym zarówno  trybie zdalnym jak i stacjonarnym;
      • Sposoby wyszukiwania w Internecie informacji potrzebnej do lekcji, oceny jej wartości i właściwego jej przekazania przy pomocy wybranych programów użytkowych;
      • Efektywne metody korzystania z multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji podczas nauczania i uczenia się;
      • Nowe tendencje w nauczaniu – przede wszystkim nauczania aktywnego, poznanie dostępnych przez WWW zasobów służących takiemu nauczaniu;
      • Efektywne wykorzystywania oprogramowania edukacyjnego;
      • Zasady organizowania i tworzenia projektów edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
      • Ukazanie zalet i zagrożeń świata wirtualnego.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 20.11.2020 r.(piątek) godz. 17.00                                                                                                                  

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Dobrostan psychiczny w pracy nauczyciela – w poszukiwaniu sensu. Termin: 18.11.2020 r. (środa) godz. 16.00
     • Szkolenie ONLINE: Dobrostan psychiczny w pracy nauczyciela – w poszukiwaniu sensu. Termin: 18.11.2020 r. (środa) godz. 16.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Dobrostan psychiczny w pracy nauczyciela – w poszukiwaniu sensu.


      Adresaci: nauczyciele, pedagodzy szkolni, dyrektorzy

      Prowadzący szkolenie: Magdalena Dziedziak-Wawro

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne


      Główne treści szkolenia

      • Wartości podstawą witalnego życia
      • Siła charakteru – wykorzystanie własnego potencjału w budowaniu dobrostanu psychicznego
      • Radzenie sobie z porażką

      Data i godzina realizacji szkolenia: 18.11.2020 r.(środa) godz. 16.00           

                                   

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł


      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 


    • Szkolenie ONLINE: Jak trenować koncentrację uwagi u dzieci (od urodzenia do matury). Termin: 18.11.2020 r. (środa) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Jak trenować koncentrację uwagi u dzieci (od urodzenia do matury). Termin: 18.11.2020 r. (środa) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Jak trenować koncentrację uwagi u dzieci  (od urodzenia do matury).


      Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych.

      Prowadzący szkolenie: Joanna Gwóźdź

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne.

      Główne treści szkolenia:

      • Techniki wspomagające pamięć, koncentrację uwagi i spostrzegawczość


      Data i godzina realizacji szkolenia: 18.11.2020 r.(środa) godz. 17.00

                                                                                                                             

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł


      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 


    • Szkolenie ONLINE: O anatomii złości. Termin: 16.11.2020 r. godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: O anatomii złości. Termin: 16.11.2020 r. godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      O anatomii złości.

       

      Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych.

      Prowadzący szkolenie: Ewelina Adamczyk

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne                               

      Główne treści szkolenia

      • Czym jest złość?
      • Dlaczego dzieci się złoszczą?
      • Jak wygląda mechanizm złości? ( ewolucyjne uwarunkowania)
      • Jak wspierać dzieci w przeżywaniu złości?

      Data i godzina realizacji szkolenia: 16.11.2020 r. (poniedziałek) godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Projektowanie materiałów dydaktycznych dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3. Termin: 16.11.2020 r. godz. 17.15
     • Szkolenie ONLINE: Projektowanie materiałów dydaktycznych dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3. Termin: 16.11.2020 r. godz. 17.15

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Projektowanie materiałów dydaktycznych
      dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3.

       

      Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej.

      Prowadzący szkolenie: Radosław Szymański

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Zasady projektowania materiałów dydaktycznych.
      • Zasady doboru liniatury do zadań, dobór ilustracji, formułowanie zadań oraz pytań.
      • Wzorcowa karta pracy krok po kroku.
      • Analiza współczesnych i starszych podręczników.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 16.11.2020 r.(poniedziałek) godz. 17.15

                                                                                                                            
      Uwaga!
      W trakcie szkolenia uczestnicy pracują aktywnie w edytorze tekstu.
      Konieczne jest posiadanie programu MS Word.

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 80 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: 1. Praca z filmem na zdalnych lekcjach wychowawczych – wprowadzenie teoretyczne. 2. Zdalna godzina wychowawcza z filmem w praktyce – temat: Jak się motywować do nauki? Termin: 24.11.2020 r. (wtorek) godz. 17.00 nauczyciele klas 1-4 szkoły podstawowej.
     • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: 1. Praca z filmem na zdalnych lekcjach wychowawczych – wprowadzenie teoretyczne. 2. Zdalna godzina wychowawcza z filmem w praktyce – temat: Jak się motywować do nauki? Termin: 24.11.2020 r. (wtorek) godz. 17.00 nauczyciele klas 1-4 szkoły podstawowej.

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      1. Praca z filmem na zdalnych lekcjach wychowawczych – wprowadzenie teoretyczne.

      2. Zdalna godzina wychowawcza z filmem w praktyce  – temat: Jak się motywować do nauki? 

       

      Adresaci: nauczyciele klas 1-4 szkoły podstawowej

      Prowadzący szkolenie: dr Joanna Zabłocka-Skorek

      Filmoznawczyni, edukatorka, certyfikowana trenerka PISF i CEO w zakresie edukacji filmowej, dyrektor Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej i Społecznej „KinoSzkoła”, Prezes Fundacji
      „KinoSzkoła”, autorka licznych wystąpień i publikacji z zakresu edukacji medialnej.
      Od 2001 roku zajmuje się edukacją filmowo-medialną dzieci i dorosłych – początkowo prowadziła zajęcia
      w kinach na Śląsku, a od 2006 roku tworzyła repertuar i koordynowała pięcioma edycjami Multimedialnego Programu Edukacyjnego realizowanego przez Apollo Film w miastach województwa małopolskiego.
       W 2011 roku stworzyła Ogólnopolski Interdyscyplinarny Projekt Edukacji Medialnej „KinoSzkoła”,
      w którym obecnie uczestniczy prawie 300 tysięcy uczniów w ponad 70 miastach na terenie całej Polski. Corocznie program „KinoSzkoła” jest rekomendowany przez Centralny Gabinet Edukacji Filmowej w Łodzi,
       a zgodność z podstawą programową i jakość zawartości merytorycznej gwarantowane
      są przez Certyfikat Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego.
      W 2014 roku za program KinoSzkoła otrzymała nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii edukacja młodego widza, a w 2016 roku Honorowy Złoty Bilet (przyznawany przez Stowarzyszenie Kina Polskie) za wybitne zasługi w upowszechnianiu kultury filmowej w Polsce. W 2020 roku została Stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne + 15 min. przerwy

      Główne treści szkolenia

      Dzieło filmowe to doskonałe narzędzie nie tylko edukacyjne, lecz również wspierające procesy wychowawcze. W trakcie recepcji tekstu odbiorca, dzięki procesowi projekcji-identyfikacji, utożsamia się z bohaterem, a tym samym może przepracować własne lęki, wzmocnić swój system wartości, kształtować empatię i relacje społeczne. Wychowawca, mając pełną świadomość znaczenia roli filmu w procesie kształtowania systemu aksjonormatywnego, może wspierać swoich podopiecznych w procesie wychowania „do wartości”.

      W pierwszej części webinarium, skoncentrujemy się na teoretycznych podstawach aksjologicznej edukacji audiowizualnej, by w drugiej części przenieść wiedzę teoretyczną na praktykę pracy z filmem na godzinie wychowawczej, poświęconej motywowaniu uczniów do samodzielnej nauki.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 24.11.2020 r.(wtorek) godz. 17.00

                                                                                                                             

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie online: Spotkanie z uWażnością termin 02.11.2020 r. godz.17.30-19.00
     • Szkolenie online: Spotkanie z uWażnością termin 02.11.2020 r. godz.17.30-19.00

     • Zapraszamy na szkolenie online.: Spotkanie z uWażnością.

      Wrzesień za nami. W tym roku podwójnie trudny z powodu panującej pandemii. Dlatego zapytaj samą siebie:

      • Kiedy ostatni raz bez wyrzutów sumienia zadbałaś o siebie?
      • Kiedy znalazłaś czas na odpoczynek?
      • Kiedy zatroszczyłaś się o siebie bez pośpiechu i  tak, jak lubisz?

      Jesteś WAŻNA! Pamiętasz o tym?

      Jeśli chcesz sobie o tym przypomnieć, zapraszam na spotkanie, podczas którego doświadczysz wpływu uważności na swój dobrostan:

      • Docenimy wartość i rolę oddechu.
      • Z życzliwą troską zadbamy o zmęczone i spięte ciało.
      • Zajmiemy się niespokojnym umysłem.
      • Popraktykujemy wdzięczność i życzliwość

      Prowadząca: Ewelina Adamczyk

      Inwestycja: 40 zł    Termin: 02.11.2020 r. godz.17.30-19.00

      Adresaci: zainteresowani nauczyciele

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

      Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

       

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: Bajkoterapia w praktyce. Od pomysłu do realizacji. Termin: 24.11.2020 r. (wtorek) godz. 17.00
     • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: Bajkoterapia w praktyce. Od pomysłu do realizacji. Termin: 24.11.2020 r. (wtorek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Bajkoterapia w praktyce. Od pomysłu do realizacji.

       

      Adresaci: Nauczyciele przedszkoli oraz wszystkich typów szkół .

      Prowadzący szkolenie: Monika Ostrowska-Cichy  

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Czym jest biblioterapia?
      • Czy to nowa metoda pracy?
      • Czym różni się biblioterapia rozwojowa od biblioterapii klinicznej?
      • Czym jest bajkoterapia?
      • „Akcja pisania Bajek”
      • Skąd pomysł na taką akcję?
      • Jak zaangażować innych?
      • Jak zdobyć fundusze na wydanie książki?

      Data i godzina realizacji szkolenia: 24.11.2020 r.(wtorek) godz. 17.00                                                                                                                

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Szkolenie online.: Funkcjonowanie jednostek oświatowych w czasie epidemii. Termin: 20.11.2020 r. godz. 10:00-12:15
     • Szkolenie online.: Funkcjonowanie jednostek oświatowych w czasie epidemii. Termin: 20.11.2020 r. godz. 10:00-12:15

     • Zapraszamy na szkolenie online.:
      Funkcjonowanie jednostek oświatowych w czasie epidemii.

      Główne treści szkolenia:

      1.  Funkcjonowanie szkół w czasie ograniczeń epidemicznych:

      • Organizacja zdalnego nauczania
      • Kiedy nauczanie stacjonarne
      • Działanie świetlicy szkolnej
      • Funkcjonowanie przedszkoli

      2. Wynagrodzenia pracowników a praca zdalna:

      • Organizowanie pracy zdalnej dla pracowników niepedagogicznych
      • Praca zdalna nauczycieli
      • Kwarantanna a praca zdalna – obowiązek czy uprawnienie
      • Wynagrodzenie pracownika w czasie kwarantanny a zasiłek chorobowy
      • Zgłaszanie kwarantanny – kiedy decyzja a kiedy oświadczenie
      • Jakie dodatki przysługują pracownikom placówek oświatowych za pracę zdalną a jakie za pozostawanie w gotowości do pracy?
      • Czy nauczycielom należy wypłacać dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy?
      • Czy wypłacamy dodatek za wychowawstwo?

      3. Urlopy i zwolnienia od pracy:

      • Kiedy można polecić pracownikowi wykorzystanie urlopu?
      • Zmiany w planach urlopowych

      4. Rozliczenie i ewidencjonowanie czasu pracy w placówkach oświatowych:

      • Jak ewidencjonować czas pracy pracowników, którzy pracują zdalnie
      • Czy za dni gotowości do pracy pracownik powinien podpisywać listę obecności?
      • Czy w pracy zdalnej nauczycieli można wypłacać nadgodziny?
      • Czy i w jakiej formie pracodawca może wydać zarządzenie o ewidencjonowaniu czasu pracy?

      5. Zatrudnianie i zwalnianie w okresie epidemii:

      • Czy można zatrudniać nowych pracowników w obecnej sytuacji?
      • Czy można zwolnić pracownika obsługi, dla którego nie ma pracy?

      6. Badania profilaktyczne:

      • Obowiązkowe badania;  Brak możliwość realizacji badań z powodu zamknięcia przychodni
      • Możliwość dodatkowego skierowania pracownika na badania


      Data i godzina realizacji szkolenia: 20.11.2020 r., godz. 10:00-12:15

      Wykładowca:

      Dariusz Dwojewski – dr nauk prawnych – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych

      Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/przedszkoli i placówek oświatowych

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne


      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany 19.11.2020 r. link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 140 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl


    • ODWOŁANE Szkolenie online. Stacjonarnie, hybrydowo, zdalnie - jak wspierać ucznia w zmieniających się warunkach kształcenia. Potrzeby psychologiczne, rozwojowe i edukacyjne uczniów w okresie pandemii. Termin 24.11.2020 godz. 17.00
     • ODWOŁANE Szkolenie online. Stacjonarnie, hybrydowo, zdalnie - jak wspierać ucznia w zmieniających się warunkach kształcenia. Potrzeby psychologiczne, rozwojowe i edukacyjne uczniów w okresie pandemii. Termin 24.11.2020 godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Stacjonarnie, hybrydowo, zdalnie

      - jak wspierać ucznia w zmieniających się warunkach kształcenia. Potrzeby psychologiczne, rozwojowe i edukacyjne uczniów
      w okresie pandemii.


      Adresaci: Dyrektorzy, nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy

      Prowadzący szkolenie: Sabina Muller

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktycznych

      Główne treści szkolenia

      • Scharakteryzowanie sytuacji związanej z epidemią, izolacją i kształceniem na odległość – dotychczasowe doświadczenia.
      • Określenie zagrożeń i trudności, jakie mogą towarzyszyć uczniom, w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną i możliwą czasową zmianą trybu kształcenia. 
      • Sposoby na rozpoznanie sytuacji oraz udzielanie pomocy.
      • Interwencja w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ucznia.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 24.11.2020 godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 


    • Szkolenie ONLINE: Opiekun stażu. Termin: 03.11.2020 r.(wtorek) godz.17.00
     • Szkolenie ONLINE: Opiekun stażu. Termin: 03.11.2020 r.(wtorek) godz.17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Opiekun stażu.

      Adresaci: opiekunowie stażu .

      Prowadzący szkolenie: ks. dr Michał Borda.

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne.

      Główne treści szkolenia:

      • Akty prawne dotyczące awansu zawodowego.
      • Zasady współpracy między opiekunem stażu  a nauczycielem odbywającym straż.
      • Sposoby dokumentowania współpracy.
      • Komunikacja interpersonalna

      Data i godzina realizacji szkolenia: 03.11.2020r. godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł


      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 


    • Szkolenie ONLINE (bezpłatne): Uczeń z doświadczeniem migracji. Termin 24.11.2020 cz.1 godz. 17.15 i 25.11.2020 cz.2 godz. 17.15
     • Szkolenie ONLINE (bezpłatne): Uczeń z doświadczeniem migracji. Termin 24.11.2020 cz.1 godz. 17.15 i 25.11.2020 cz.2 godz. 17.15

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE (szkolenie bezpłatne):

      Uczeń z doświadczeniem migracji.

      Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych.

      Prowadzący szkolenie: Anna Dzięgiel

      Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych (2x4h).

      Główne treści szkolenia:

      • Uczeń z doświadczeniem migracji – charakterystyka problemów.
      • Formy pomocy w przepisach prawa oświatowego.
      • Prezentacja metod nauczania języka edukacji szkolnej na lekcjach różnych przedmiotów.
      • Praca z uczniem z doświadczeniem migracji w praktyce – wymiana praktyk i refleksji.

      Data i godzina realizacji szkolenia:  24.11.2020 cz.1 godz. 17.15

                                                              25.11.2020 cz.2 godz. 17.15

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

      Link do zapisu: https://forms.gle/K7gyVdVVz2ZkDTZg7

      Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      •   Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.
    • Szkolenie ONLINE: Stres w zawodzie nauczyciela – jak sobie z nim radzić. Termin: 03.11.2020 r.(wtorek) godz.17.00
     • Szkolenie ONLINE: Stres w zawodzie nauczyciela – jak sobie z nim radzić. Termin: 03.11.2020 r.(wtorek) godz.17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Stres w zawodzie nauczyciela – jak sobie z nim radzić.

       

      Adresaci: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie .

      Prowadzący szkolenie: Żaneta Rachwaniec

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

      Główne treści szkolenia:

      • Przyczyny stresu
      • Objawy psychofizjologiczne stresu
      • Diagnoza indywidualnego stylu radzenia sobie ze stresem
      • Trening antystresowy

       Data i godzina realizacji szkolenia: 03.11.2020r. godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Zdalne nauczanie języka angielskiego. Termin: 20.11.2020 r. (piątek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Zdalne nauczanie języka angielskiego. Termin: 20.11.2020 r. (piątek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Zdalne nauczanie  języka angielskiego.


      Adresaci: nauczyciele języka angielskiego.

      Prowadzący szkolenie: Joanna Mazur

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne.

      Główne treści szkolenia

      • Wybrane narzędzia, aplikacje i strony internetowe przydatne w nauczaniu zdalnym lub blended learning.
      •  Praktyczne ćwiczenia w nauczaniu poszczególnych elementów języka angielskiego: słownictwa, gramatyki, rozumienia ze słuchu, czytania, pisania i mówienia

      Data i godzina realizacji szkolenia:  20.11.2020 r.(piątek) godz. 17.00                                                                                                                 

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 


    • Przeniesione na II semestr 2020/2021 Szkolenie ONLINE: Gry jako narzędzie edukacyjne w zdalnej (i nie tylko) pracy logopedy.
     • Przeniesione na II semestr 2020/2021 Szkolenie ONLINE: Gry jako narzędzie edukacyjne w zdalnej (i nie tylko) pracy logopedy.

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Gry jako narzędzie edukacyjne w zdalnej
      (i nie tylko) pracy logopedy.

       

      Adresaci: Logopedzi.

      Prowadzący szkolenie: dr Kamila Kuros-Kowalska

      Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych (2 x 3h)

      Główne treści szkolenia

      • Gra a zabawa.
      •  Mechanika charakterystyczna dla gier.
      •  Zajęcia logopedyczne a gamifikacja.
      •  Poznanie różnych aplikacji, które mogą okazać się przydatne w pracy logopedy.
      • Praktyczne ćwiczenia – tworzenie gier w celu wykorzystania ich podczas terapii logopedycznej.

      Data i godzina realizacji szkolenia: PRZENIESIONE NA II SEMESTR 2020/2021

                                                                    

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 120 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • ZMIANA terminu na II semestr w roku szkolnym 2020/2021 szkolenie stacjonarne dla realizatorów PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO UNPLUGGED.
     • ZMIANA terminu na II semestr w roku szkolnym 2020/2021 szkolenie stacjonarne dla realizatorów PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO UNPLUGGED.

     • Zapraszamy na szkolenie dla realizatorów PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO UNPLUGGED.

      Celem głównym programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) przez młodzież w wieku 12-14 lat. „Unplugged” jest programem profilaktycznym, który oparty jest na strategii Wszechstronnego Wpływu Społecznego (CSI). Podstawy teoretyczne wywodzą się z teorii uodparniania postaw McGuire, teorii uzasadnionego działania Ajzena i Fishbeina oraz teorii społecznego uczenia się Bandury. Teorie te opierają się na założeniu, że zachowanie człowieka determinowane jest przez wpływ takich czynników, jak: postawy, normy społeczne, modelowanie, presja grupy. W myśl tych teorii ludzie decydując się na określone zachowania kierują się subiektywnymi przekonaniami na temat tego, co myślą i w jaki sposób się zachowują inni członkowie grupy. Subiektywne przekonania o postawach innych ludzi nie odzwierciedlają stanu faktycznego i przybierają postać tzw. błędnych przekonań normatywnych. Według wyżej wymienionych teorii to, czy podjęte zostaną przez jednostkę zachowania prozdrowotne lub ryzykowne w dużej mierze zależy od tego, które z tych zachowań postrzegane są jako powszechne
      i akceptowane społecznie. Postrzeganie zachowań ryzykownych takich, jak np. używanie substancji psychoaktywnych, jako dominujących i akceptowanych społecznie sprzyja nasilaniu się tego rodzaju zachowań problemowych. Natomiast przekonanie o małym rozpowszechnieniu zachowań prozdrowotnych zniechęca jednostki do angażowania się w zachowania korzystne dla ich zdrowia.

      https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/unplugged,41

      Adresaci: zainteresowani nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy

      Prowadzenie: Dorota Szewczyk - certyfikowana trenerka.

       

      Program szkolenia:

       

      1. Podstawy profilaktyki uzależnień w oparciu o model wpływów społecznych.
      2. Założenia teoretyczne programu Unplugged.
      3. Struktura i komponenty programu.
      4. Metodyka wprowadzania interaktywnych zajęć z uczniami oraz z rodzicami.
      5. Zasady wdrażania programu w szkole.

       

      Czas trwania warsztatu: 18 h;

      Data i godzina realizacji szkolenia:  ZMIANA TERMINU NA DRUGI SEMESTR

      Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

      Koszt szkolenia: 120 zł

       

       

    • Kurs języka angielskiego online poziom początkujący lub średniozaawansowany.
     • Kurs języka angielskiego online poziom początkujący lub średniozaawansowany.

     • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
      zaprasza do udziału w:  Kursie języka angielskiego.

       

      Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych.

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      POZIOM POCZĄTKUJĄCY

      GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

      Poziom początkujący – przeznaczony jest dla osób, które dopiero rozpoczynają przygodę
      z językiem angielskim. Na zajęciach nacisk położony jest głównie na komunikację werbalną i przełamanie bariery językowej. Kursanci poznają także podstawowe zagadnienia gramatyczne oraz ciekawostki kulturowe krajów anglojęzycznych.

      JA-1a / Język angielski (poziom początkujący).

      I semestr 30 h  (2 h x 15 raz w tygodniu).

      Koszt kursu: grupa:  7-12 osób / 510 zł za semestr.         

      Koszty zakupu podręcznika i ćwiczeń po stronie uczestnika.

       

      POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY

      GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

      Poziom średniozaawansowany – przeznaczony jest dla osób, które znają język angielski na poziomie początkującym. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności swobodnej komunikacji w języku angielskim oraz poszerzanie znajomości słownictwa i gramatyki. Nacisk położony jest na ćwiczenie praktycznych umiejętności językowych. Zajęcia wzbogacone są o elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych oraz przygotowanie do egzaminu PTE z języka angielskiego.

      JA-2a / Język angielski (poziom średniozaawansowany).

      I semestr 30 h (2 h x 15 raz w tygodniu).

      Koszt kursu: grupa:  7-12 osób / 510 zł za semestr          
      Koszty zakupu podręcznika i ćwiczeń po stronie uczestnika.

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl