• ODWOŁANE szkolenie online. Dobrostan psychiczny w pracy nauczyciela – o sztuce regulacji emocji. Termin 30.09.2020 r., godz. 16.00
     • ODWOŁANE szkolenie online. Dobrostan psychiczny w pracy nauczyciela – o sztuce regulacji emocji. Termin 30.09.2020 r., godz. 16.00

     •  

      Zapraszamy na szkolenie online.:

      Dobrostan psychiczny w pracy nauczyciela –o sztuce regulacji emocji.

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

      Główne treści szkolenia:

      1. Psychoregulacja:

      ◦     znaczenie i umiejętność projektowania emocji „pozytywnych”

      ◦     radzenie sobie z emocjami „negatywnymi”

      2. Istota optymizmu:

      Data i godzina realizacji szkolenia:

      30.09.2020 r., godz. 16.00

      Prowadzenie: Magdalena Dziedziak-Wawro

      Adresaci: zainteresowani nauczyciele

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • ZMIANA TERMINU NA LISTOPAD. Szkolenie stacjonarne: Ćwiczenia i śpiewanki w pracy z najmłodszymi (0-3 lat). Termin 02.10.2020 (piątek) godz. 16.00
     • ZMIANA TERMINU NA LISTOPAD. Szkolenie stacjonarne: Ćwiczenia i śpiewanki w pracy z najmłodszymi (0-3 lat). Termin 02.10.2020 (piątek) godz. 16.00

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Ćwiczenia i śpiewanki w pracy
      z najmłodszymi (0-3 lat).

      Prowadząca: Joanna Buczyńska

      Program:                                                                                                                                             

      • Dziecko i muzyka
      • Wprowadzanie nowych modeli muzycznych
      • Śpiewanki w pracy z dziećmi
      • Budowanie własnego warsztatu muzycznego do pracy podczas zajęć muzycznych

       

      Adresaci: nauczyciele żłobków i przedszkoli

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 02.10.2020 (piątek) godz. 16.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie online. Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach oświatowych. Termin 04.09.2020 (piątek) godz. 9.00 – 11.00
     • Szkolenie online. Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach oświatowych. Termin 04.09.2020 (piątek) godz. 9.00 – 11.00

     • Zapraszamy na szkolenie nt.:

      Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach oświatowych.

      PROGRAM SZKOLENIA:

      Zasady działania PPK – informacje ogólne:

      • Terminy dotyczące PPK w jednostkach oświatowych
      • Uczestnictwo w PPK – dobrowolne i obowiązkowe
      • Znaczenie portalu PPK

      PPK od strony pracowniczej:

      • Pojęcie osoby zatrudnionej – czyli osoby uprawnionej do korzystania z PPK
      • Problematyka dotycząca osób korzystających z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych
      • Limity wiekowe – sposoby obliczania terminów – wyjaśnienia praktyczne
      • Rezygnacja z PPK – zasady

      Obowiązki jednostek oświatowych w związku z wdrożeniem PPK:

      • Organy uprawnione do zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK przez szkoły i placówki oświatowe
      • Terminy zawierania umów dotyczących PPK i odprowadzania pierwszych wpłat na PPK
      • Umowa o zarządzanie PPK – warunki i terminy jej zawarcia
      • Umowa o prowadzenie PPK – warunki i terminy zawarcia
      • PPK a RODO – problematyka ochrony danych osobowych
      • Udział związków zawodowych w zawieraniu umów związanych z PPK
      • Obowiązki informacyjne w stosunku do pracowników
      • Obowiązki względem instytucji finansowej prowadzącej PPK
      • Wypłata transferowa środków z PPK przy zmianie zatrudnienia

      Zasady finansowania PPK:

      • Wpłaty podstawowe płacone przez pracodawcę i pracownika
      • Wpłata powitalna i dopłata roczna
      • Zasady ustalania wpłat dodatkowych
      • Podstawa wymiaru wpłat na PPK
      • Obniżona podstawa wymiaru wpłat przy wynagrodzeniu niższym niż 1,2 krotność minimalnego wynagrodzenia
      • Termin pierwszych naliczeń wpłat na PPK
      • Wpłaty na PPK a lista płac – przykłady liczbowe
      • Archiwizowanie dokumentacji PPK – terminy i zasady

      PPK a zamówienia publiczne.

      Gospodarowanie środkami zgromadzonymi w PPK:

      • Wypłata po ukończeniu 60 roku życia
      • Wypłata w związku z ciężką chorobą
      • Finansowanie wkładu mieszkaniowego

      Środki w ramach PPK a śmierć pracownika:

      • Wspólność majątkowa zmarłego pracownika a podział środków z PPK
      • Osoba uprawniona po śmierci pracownika
      • Środki PPK a masa spadkowa

      PPK a podatki:

      • Zwolnienie od opodatkowania wpłat finansowanych przez pracodawcę i dopłat rządowych do PPK
      • Wypłata środków z PPK – kiedy zwolnienie od podatku dochodowego, a kiedy podatek ryczałtowy
      • Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn środków po zmarłym pracowniku

      Sankcje związane z nieprawidłową realizacją ustawy o PPK:

      • Uprawnienia PIP związane z PPK
      • Kary w wysokości 1,5% funduszu wynagrodzeń z poprzedniego roku obrotowego

      Wykładowca:

      Dariusz Dwojewski – dr nauk prawnych – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych

       

      Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/przedszkoli i placówek oświatowych

      Data i godzina realizacji szkolenia: 04.09.2020 r. (piątek), godz. 9.00 – 11.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia: ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy LiveWebinar (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

      Warunki techniczne udziału:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 80 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 01.09.2020 r.

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

    • BRAK MIEJSC. Szkolenie stacjonarne dla realizatorów programu „Przyjaciele Zippiego”. Termin 06.10.2020 r. godz. 15.00 – 20.00 oraz 08.10.2020 r. godz. 15.00 – 20.00
     • BRAK MIEJSC. Szkolenie stacjonarne dla realizatorów programu „Przyjaciele Zippiego”. Termin 06.10.2020 r. godz. 15.00 – 20.00 oraz 08.10.2020 r. godz. 15.00 – 20.00

     •  

      „Program Przyjaciele Zippiego to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci 
      w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi.Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

      Jest to cykl 24 spotkań, realizowanych w najstarszych grupach przedszkolnych oraz w pierwszych klasach szkół podstawowych, w oparciu o bardzo starannie opracowane materiały”. Więcej na stronie

      https://www.pozytywnaedukacja.pl/programy/przyjaciele-zippiego/o-programie

       

      Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego

      Czas trwania warsztatu: 12 h;

      Data i godzina realizacji szkolenia:

      06.10.2020 r. godz. 15.00 – 20.00 oraz 08.10.2020 r. godz. 15.00 – 20.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

      Nauczyciele, po ukończeniu szkolenia dla realizatorów Programu Przyjaciele Zippiego, na podstawie szczegółowo opracowanych scenariuszy,  prowadzą  zajęcia z dziećmi (24 spotkania). Słuchając opowiadań, bawiąc się i wykonując rozmaite ćwiczenia dzieci uczą się: jak sobie radzić w trudnych sytuacjach; jak rozwiązywać konflikty; współpracować i pomagać sobie nawzajem. Dzieci rozwijają swoje kompetencje społeczno–emocjonalne i przygotowują się do radzenia sobie ze zmianami, jakich nieustannie doświadczamy w życiu.

      Koszt szkolenia: 500 zł

      W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje pakiet materiałów metodycznych dla nauczyciela; zestaw podlegających zużyciu materiałów  pomocniczych do realizacji zajęć z grupą do 30 dzieci oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia, uprawniające do realizacji Programu „Przyjaciele Zippiego”.


      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać mailowo na adres: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Szkolenie online. Godzina z wychowawcą – lekcja, na którą czekamy. Termin 22.09.2020 r., godz. 16.00
     • Szkolenie online. Godzina z wychowawcą – lekcja, na którą czekamy. Termin 22.09.2020 r., godz. 16.00

     •  

      Zapraszamy na szkolenie online.:
      Godzina z wychowawcą – lekcja, na którą czekamy.


      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      1. Zadania wychowawcze szkoły.
      2. Co z czego wynika i z czym się wiąże – dokumentacja dotycząca wychowania.
      3. Zadania wychowawcze wychowawcy klasy.
      4. Nuda na zajęciach z wychowawcą – jak jej zaradzić?
      5. Pomysły, narzędzia i metody na zajęcia z wychowawcą.

      Data i godzina realizacji szkolenia:

      22.09.2020 r., godz. 16.00

      Prowadzenie: Joanna Piećko-Szopińska

      Adresaci: zainteresowani nauczyciele

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

    • Narada liderów WDN termin 10.09.2020 lub 11.09.2020
     • Narada liderów WDN termin 10.09.2020 lub 11.09.2020

     •  

      Szanowni Państwo Liderzy WDN.

      Zapraszamy Państwa na naradę z przedstawicielami Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.

      Termin:      10 lub 11 września 2020 r.

      Zapisy na stronie: https://forms.gle/a8bsF2SsRB8caaR36

      Godzina:     16.00 – 18.00

      Miejsce:     Online na platformie LiveWebinar. 
      Otrzymają Państwo link do logowania na naradę na podany w formularzu adres e-mail. Link zostanie wysłany z adresu cdn.dyrektor@cdnsosnowiec.edu.pl, prosimy sprawdzić spam

      Ramowy plan spotkania:

      1.     Wnioski z współpracy w roku szkolnym 2019/2020 – dane z ankiet rocznych.

      2.     Przedstawienie oferty szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli.

      3.     Sieci współpracy i samokształcenia.

      4.     Współpraca z Instytucjami Kultury w Sosnowcu.

      5.     Inne sprawy bieżące, uwagi, wnioski.

       

    • Szkolenie stacjonarne dla realizatorów programu „APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ”. Termin 28, 29, 30.09.2020 r. godz. 10.00 – 14.30
     • Szkolenie stacjonarne dla realizatorów programu „APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ”. Termin 28, 29, 30.09.2020 r. godz. 10.00 – 14.30

     • Zapraszamy na szkolenie dla realizatorów programu „APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ”.

      Celem programu APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie
      z trudnościami. Korzystając z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E.P. Seligmana, przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.

      Program składa się z 10 części tematycznych, które koncentrują się na kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań, poprzez rozwijanie odporności psychicznej oraz optymistycznego podejścia do życia.

      https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/apteczka-pierwszej-pomocy-emocjonalnej,45

      Adresaci: nauczyciele  pracujący z uczniami klas III- VI szkoły podstawowej

      Czas trwania warsztatu: 14 h;

      Data i godzina realizacji szkolenia:  28, 29, 30.09.2020 r. godz. 10.00 – 14.30

      Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

      Koszt szkolenia: 500 zł

      W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje pakiet materiałów metodycznych dla nauczyciela oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia, uprawniające do realizacji Programu „APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ”.


      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać mailowo na adres: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

       

    • Szkolenie online. Jak motywować uczniów do uczenia się? Motywacja uczniów o różnych możliwościach i potrzebach. Termin 21.09.2020 r. (poniedziałek) godz. 16:00
     • Szkolenie online. Jak motywować uczniów do uczenia się? Motywacja uczniów o różnych możliwościach i potrzebach. Termin 21.09.2020 r. (poniedziałek) godz. 16:00

     •  

      Zapraszamy na szkolenie online.:

      Jak motywować uczniów do uczenia się? Motywacja uczniów o różnych możliwościach i potrzebach.

      Prowadzenie: Elżbieta Modrzewska

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Rola i typy motywacji uczniów.
      • Indywidualizacja w motywowaniu uczniów
      • Jak rozwijać świadomość mocnych stron?
      • Motywowanie ucznia zdolnego.
      • Motywowanie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
      • Metody motywacji,
      • Wybrane metody ewaluacji własnej lekcji, jako sposób na wzmacnianie motywacji uczniów.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 21.09.2020 r. (poniedziałek) godz. 16:00  

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Awaria poczty mailowej została usunięta.
     • Awaria poczty mailowej została usunięta.

     • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu informuję, że od soboty tj. 29.08.2020 mieliśmy awarię poczty mailowej. Awaria została usunięta w dniu 31.08.2020

      Prosimy, jeżeli ktoś wysyłał formularz zgłoszeniowy lub inny mail o ponowne przesłanie.

      Z góry dziękujemy.

     • Bezpłatny webinar "Bezpieczne domy - przyjazne miasta"

     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online:

      Bezpieczne domy – przyjazne miasta.

       

      ORGANIZATORZY: Szkolenie Bezpieczne domy – przyjazne miasta zostanie przeprowadzone przez Fundację CultureLab (Portal tuptuptup.org.pl) w partnerstwie z Fundacją Habitat for Humanity oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.

       

      CEL SZKOLENIA: Szkolenie „Bezpieczne domy – przyjazne miasta” jak i cały projekt edukacyjny, realizowany przez Fundację CultureLab ma na celu pogłębienie wiedzy nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych z tematyki globalnego mieszkalnictwa i zrównoważonym rozwoju miast (Czyli zwiększenie wiedzy o 11 Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ tj. „Uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu”)

       

      Adresaci: nauczyciele przedszkola pracujący w grupach z 5 i 6 – latkami oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

       

      W trakcie szkolenia nauczyciele zdobędą wiedzę praktyczną i teoretyczną o tym:

      • jak wygląda życie w obszarach slumsowych,
      • jakie wyzwania stoją przed miastami dotkniętymi katastrofą naturalną,
      • jakie są najciekawsze rozwiązania środowiskowe i społeczne w miastach zrównoważonych/ przyjaznych środowisku i człowiekowi.

      Termin: 15 czerwca 2020 r., godz. 17:30 – 19:10 (poniedziałek).

      Czas trwania:

      1,5 godziny szkolenia przepełnione będą pomysłami na zajęcia edukacyjne w oparciu o prezentacje, zadania plastyczne, zgadywanki, łamigłówki czy karty pracy. Wszystkie zaprezentowane materiały edukacyjne dostępne będą dla nauczycieli po szkoleniu.

      PROGRAM SZKOLENIA:

      1. Cele Zrównoważonego Rozwoju a zrównoważone mieszkalnictwo
      2. Warunki życia i mieszkania w Azji, Afryce i Ameryce Południowej
      3. 18 gier i zabaw

      ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU:

      1. Każdy nauczyciel, który weźmie udział w szkoleniu i wypełni ankietę „przed” i „po” otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia.

      2. Każdy nauczyciel, który po szkoleniu zapisze się do projektu „Bezpieczne domy – przyjazne miasta” (Adres do zgłoszenia się do projektu jest tutaj: https://www.culturelab.pl/bezpieczne-domy-przyjazne-miasta/) OTRZYMA:

      • książkę z 3 bajkami edukacyjnymi „Bezpieczne domy – przyjazne miasta”
      • publikację z 18 grami, zabawami, prezentacjami, zdjęciami i zadaniami plastycznymi nawiązującymi do tematyki „Bezpiecznych domów i przyjaznych miast”

      Miejsce – adres realizacji szkolenia: Online – platforma ClickmeetingKoszt szkolenia: bezpłatne

      Zgłoszenie udziału odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie do 14.06.2020 r.

      Link do formularza zgłoszeniowy: https://forms.gle/bj3qXJ7NRXGsZ6AR7

    • 	 SZKOLENIE ONLINE. Proces grupowy – czyli jak dzieje się edukacja spersonalizowana w praktyce? Termin 10.06.2020 r. godz. 16:00
     • SZKOLENIE ONLINE. Proces grupowy – czyli jak dzieje się edukacja spersonalizowana w praktyce? Termin 10.06.2020 r. godz. 16:00

     •  

      Szkolenie ONLINE

      Proces grupowy – czyli jak dzieje się edukacja spersonalizowanaw praktyce?

      PO CO MI TO SZKOLENIE?

      Kiedy ludzie spotykają się ze sobą i łączy ich coś wspólnego, na przykład cel, uruchamiamy proces grupowy. Przechodzi on przez określone fazy, a każda z nich rządzi się swoimi prawami, zadaniami i cechami. Podczas szkolenia poznasz, doświadczysz w świadomy sposób uczestnictwa w tych pięciu elementach oraz dowiesz się jak efektywniej prowadzić w nich uczniów, uczestników szkoleń. To bardzo ważne szkolenie dla każdego dydaktyka, bo proces grupowy uruchamiamy zawsze w grupie (możemy to robić świadomie lub nie). Kiedy robimy to świadomie, zwiększamy szanse na to, że więcej uczestników weźmie z niego coś ważnego dla siebie, a nauczycielowi po prostu łatwej, efektywnej, przyjemniej prowadzi się wówczas zajęcia. Podczas szkolenia dowiesz się jakie są fazy i jaka jest rola nauczyciela, uczniów w każdej z nich. Poznasz sposoby, narzędzia, które ułatwiają efektywne przechodzenie uczestników przez kolejne etapy uczenia się w grupie.

      PROGRAM:

      •          Proces grupowy – kiedy się zaczyna, kiedy kończy?

      •          Fazy procesu grupowego – trening praktyczny i wyciągnie wspólne wniosków.

      •          Fazy procesu grupowego – rola nauczyciela i uczniów w poszczególnych etapach

      •          Zwiększanie efektywności, jakości procesu grupowego – sposoby, narzędzi

       

       DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?

      Dla nauczycieli, dydaktyków, edukatorów, trenerów, tutorów

       

      Prowadząca: dr Beata Master - doktor nauk społecznych, tutor, superwizor procesów tutorskich, coach, trener kompetencji interpersonalnych, autorka książki pt. „Edukacja spersonalizowana. Tutoring. Coaching. Mentoring. Edukacja domowa”. Szkoli się w zakresie psychoterapii. Przeprowadziła ponad 500 godzin procesów indywidualnych, ma na swoim koncie prawie 3000 godzin trenerskich, prowadzi zajęcia na wyższych uczelniach. Stworzyła i zarządza marką BE-MASTER, jest wiceprezesem zarządu Fundacji Pracowania Jutr. Beata Master pomogła setkom ludzi odkryć ich uśpione talenty i zrealizować marzenia. Mówi o sobie: „Jestem nauczycielką drugiego kroku. Pierwszy zawsze należy do osoby, która rozpoczyna przygodę z rozwojem”. W edukacji ceni sobie wolność myślenia, bycia i działania. Więcej: https://be-master.pl/o-mnie.

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 10.06.2020 r. godz. 16:00 (środa)Miejsce – adres realizacji szkolenia: Online – platforma ZOOM.USKoszt szkolenia: 1 osoba – 80 zł

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 05.06.2020 r.

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

      Formularz zgłoszeniowy - dla placówek

      Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie indywidualne

    • Webinar. Kampania Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu jako element edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Dobre praktyki i narzędzia. Termin 03.06.2020 godz. 19.00
     • Webinar. Kampania Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu jako element edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Dobre praktyki i narzędzia. Termin 03.06.2020 godz. 19.00

     •  

       

       

      Szanowni Państwo!

      Mamy przyjemność zaprosić Was do udziału w Webinarium pt.

      Kampania Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu jako element edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Dobre praktyki i narzędzia.

      Termin  3.06.2020 godz.: 19:00. Spotkanie odbędzie się on line z użyciem platformy LiveWebinar 

       

      Zapraszamy do udziału nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowychi młodzieżowych liderów prowadzących działania w obszarze edukacji globalnej, zainteresowanych prowadzeniem kampanii promujących Sprawiedliwy Handeli odpowiedzialną konsumpcję na terenie szkół, uczelni lub miast.

      Celem webinarium jest dokonanie przeglądu osiągnięć kampanii Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu oraz udostępnienie narzędzi do zdalnego nauczania i dobrych praktyk z zakresu prowadzenia działań przyczyniających się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

      Spotkanie będzie okazją do:

      • uzyskania użytecznych informacji na temat kampanii w szkołach w kraju i zagranicą,
      • zapoznania się z narzędziami przydatnymi w kampanii w ramach nauczania zdalnego - co można realizować na lekcjach?, a co w terenie?
      • uzyskania ciekawych materiałów do prowadzenia kampanii Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu,
      • wymiany dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami kampanii.

       

      Zgłoszenie udziału odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w terminie do 2.06.2020. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia  uczestnictwa wystawione przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu. 

      Link o formularza: https://forms.gle/S2SCkcxbj6eTvj7o9

       

      Prowadzenie:

      Dobrosława Egner –  trenerka Edukacji Globalnej, dyrektorka MDK 2 w Piekarach Śl., nauczycielka

      Hanna Szulman - Kudrin – koordynatorka Edukacji Globalnej region pomorski, nauczycielka VI LO w Gdańsku

      Tadeusz Makulski – koordynator kampanii Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu

      Partnerzy Webinarium

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

      Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich

      Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku

      Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” - Fairtrade Polska 

      Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu 

       

       

       

    • SZKOLENIE ONLINE. Awans zawodowy nauczycieli – obowiązki dyrektora. Termin 19 maja 2020 r. (wtorek) godz. 15:00 -17:00
     • SZKOLENIE ONLINE. Awans zawodowy nauczycieli – obowiązki dyrektora. Termin 19 maja 2020 r. (wtorek) godz. 15:00 -17:00

     • Awans zawodowy nauczycieli –obowiązki dyrektora.

      Główne treści szkolenia:

      1. Otwarcie stażu – wymagania

      2. Przebieg stażu

          a) przerwy

          b) obowiązki nauczyciela w ramach poszczególnych stopni awansu

      3. Zakończenie stażu

          a) sprawozdanie

          b) ocena dorobku zawodowego

          c) wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego

      4. Postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne

          a) terminy

          b) przebieg

          c) postępowanie odwoławcze

      Adresaci: dyrektorów szkół/placówek

      Data i godzina realizacji szkolenia: 19 maja 2020 r. (wtorek) godz. 15:00 -17:00

      Prowadzący: Dariusz Dwojewski – dr nauk prawnych – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 100 zł

      SZKOLENIE ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie dzień przed szkoleniem wysłany link do platformy LiveWebinar (prosimy o sprawdzenie SPAM-u). Pokój wirtualny zostanie  otwarty 5 minut przed szkoleniem

      Warunki techniczne udziału:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

       

      Zaświadczenie w formie papierowej zostanie wysłane pocztą tradycyjną po zakończeniu stanu epidemii w Polsce lub  przekazane do placówki (w przypadku placówek z Sosnowca).

       

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać  do dnia 18.05.2020r.

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

      Formularz zgłoszeniowy - dla placówek

      Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie indywidualne

    • 	 SZKOLENIE ONLINE. Neurodydaktyka – nauka przyjazna mózgowi. Termin: 21.05.2020 r. (czwartek) godz. 16:00
     • SZKOLENIE ONLINE. Neurodydaktyka – nauka przyjazna mózgowi. Termin: 21.05.2020 r. (czwartek) godz. 16:00

     • Neurodydaktyka – nauka przyjazna mózgowi.

      Główne treści szkolenia

      • Budowa mózgu i funkcje poszczególnych obszarów.
      • Mielinizacja – dojrzewanie mózgu a nauka.
      • Warunki niezbędne do zaistnienia procesu uczenia się przez mózg.
      • Najważniejsze neuroprzekaźniki niezbędne w procesie uczenia się i skutki niedoborów neuroprzekaźników.
      • „Mózg ucznia to miejsce pracy nauczyciela” – co jeszcze trzeba wiedzieć?
      • Bezrobocie w mózgu – co robią bezrobotne neurony i synapsy, gdy nie pracują?
      • Detektor nowości i układ nagrody w mózgu ucznia – dlaczego są tak ważne?

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 30 zł

      Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 21 maja 2020 r. (czwartek) godz. 16:00 -18:30

      SZKOLENIE ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie dzień przed szkoleniem wysłany link do platformy LiveWebinar (prosimy o sprawdzenie SPAM-u). Pokój wirtualny zostanie  otwarty 5 minut przed szkoleniem.

      Warunki techniczne udziału:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Zaświadczenie zostanie wysłane pocztą tradycyjną po zakończeniu stanu epidemii w Polsce lub zostanie przekazane do placówki (w przypadku placówek z Sosnowca).

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać  do dnia 18.05.2020r.

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

      Formularz zgłoszeniowy - dla placówek

      Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie indywidualne

    • 	 SZKOLENIE ONLINE. Arteterapia dzieci i młodzieży. Wprowadzenie. Termin: 20.05.2020 r. (środa) godz. 16:30 -19:00
     • SZKOLENIE ONLINE. Arteterapia dzieci i młodzieży. Wprowadzenie. Termin: 20.05.2020 r. (środa) godz. 16:30 -19:00

     • Arteterapia dzieci i młodzieży. Wprowadzenie.

      Główne treści szkolenia:

      1. Arteterapia rozwojowa, medyczna i kliniczna

      2. Narzędzia stosowane w arteterapii

      3. Planowanie terapii

      4. Przebieg i monitorowanie terapii

      5. Zakończenie terapii

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 50 zł

      Adresaci: Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic, nauczyciele rewalidacji, a także psycholodzy i pedagodzy.

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 20 maja 2020 r. (środa) godz. 16:30 -19:00

      SZKOLENIE ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie dzień przed szkoleniem wysłany link do platformy LiveWebinar (prosimy o sprawdzenie SPAM-u). Pokój wirtualny zostanie  otwarty 5 minut przed szkoleniem.

      Warunki techniczne udziału:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Zaświadczenie w formie papierowej zostanie wysłane pocztą tradycyjną po zakończeniu stanu epidemii w Polsce lub  przekazane do placówki (w przypadku placówek z Sosnowca).

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać  do dnia 18.05.2020r.

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

      Formularz zgłoszeniowy - dla placówek

      Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie indywidualne