• Zapraszamy na szkolenie stacjonarne: Trening umiejętności społecznych. Termin: 27.09.2021 r. i 4.10.2021 r. (poniedziałki) godz. 16.30
     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne: Trening umiejętności społecznych. Termin: 27.09.2021 r. i 4.10.2021 r. (poniedziałki) godz. 16.30

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Trening umiejętności społecznych.

      Prowadzący:  Tomasz Kuta

      Program:                                                                                                                                             

      • Diagnoza umiejętności społecznych i ról grupowych.
      • Model kształtowania umiejętności wg Arnolda Goldsteina.
      • Modele i zasady komunikacji.
      • Planowanie i organizowanie TUS. Zasady doboru grupy.
      • Praca z kontraktem.
      • Kształtowanie motywacji. Dobór systemów motywacji.
      • Praca z emocjami. Sposoby regulacji emocji.
      • Praca z konfliktem.
      • Generalizacja i transfer umiejętności.
      • Prowadzenie TUS zgodnie z systemem motywacji uczestników.
      • Podejście poznawczo-behawioralne w TUS.
      • Narzędzia stosowane w treningu:
       • dyrektywne,
       • niedyrektywne.
      • Trening wnioskowania społecznego.
      • Modelowanie umiejętności.
      • Kompetencje trenera

      Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, terapeuci zajęciowi.

      Czas trwania szkolenia: 10 godzin dydaktycznych

      Data i godzina realizacji szkolenia: 27.09.2021 r.; 4.10.2021 r. (poniedziałki) godz. 16.30

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

      Ul. Białostocka 17

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 200 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • "W logopedach Siła", spotkanie dla wszystkich logopedów z Sosnowca. Termin 06.10.2021 r. godz. 16.30
     • "W logopedach Siła", spotkanie dla wszystkich logopedów z Sosnowca. Termin 06.10.2021 r. godz. 16.30

     • "W logopedach Siła".
      Zapraszamy wszystkich logopedów z Sosnowca do grupy "W logopedach Siła", gdzie będziemy mogli uczyć się od siebie wzajemnie, wymieniać się doświadczeniami i darmowymi kartami pracy. Będziemy dla siebie wsparciem i inspiracją .

       

      Termin pierwszego spotkania: 06.10.2021 r. godz. 16.30

      Prowadzenie:

      Agnieszka Hankus – logopeda/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2

      Małgorzata Worytko - logopeda/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

      Miejsce: online platforma LiveWebinar

      Koszt: bezpłatne.

       

      Organizator:

      • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Sosnowcu,
      • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Sosnowcu,
      • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.

      Link do zapisu:  https://forms.gle/Niz8ExbCrQVHZVEAA

       

    • Szkolenie ONLINE: Mutyzm wybiórczy – lęk, który odbiera głos. Postępowanie terapeutyczne w przebiegu zdiagnozowanego mutyzmu wybiórczego. Termin 01.10.2021 r.(piątek) godz. 16.00
     • Szkolenie ONLINE: Mutyzm wybiórczy – lęk, który odbiera głos. Postępowanie terapeutyczne w przebiegu zdiagnozowanego mutyzmu wybiórczego. Termin 01.10.2021 r.(piątek) godz. 16.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Mutyzm wybiórczy – lęk, który odbiera głos. Postępowanie terapeutyczne
      w przebiegu zdiagnozowanego mutyzmu wybiórczego.

       

      Adresaci: Nauczyciele przedszkoli oraz wszystkich typów szkół

      Prowadzący szkolenie: Małgorzata Worytko  

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia:

      • Zbudowanie i doskonalenie praktycznych umiejętności pracy z dzieckiem prezentującym zaburzenia lękowe występujące pod postacią mutyzmu wybiórczego

      Data i godzina realizacji szkolenia: 01.10.2021 r.(piątek) godz. 16.00                                                                                                        

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 100 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.: Jeże, wiewiórki, wieloryby i maskonury - Inspiracje do zajęć o życiu i Ochronie Dzikich Zwierząt w Polsce i w obszarach arktycznych. Szkolenie jako element projektu "Dzieciaki Ratują Zwierzaki". Termin: 12.10.2021 r., godz. 17.30
     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.: Jeże, wiewiórki, wieloryby i maskonury - Inspiracje do zajęć o życiu i Ochronie Dzikich Zwierząt w Polsce i w obszarach arktycznych. Szkolenie jako element projektu "Dzieciaki Ratują Zwierzaki". Termin: 12.10.2021 r., godz. 17.30

     •  

      Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.: Jeże, wiewiórki, wieloryby i maskonury - Inspiracje do zajęć o życiu i Ochronie Dzikich Zwierząt w Polsce i w obszarach arktycznych. Szkolenie jako element projektu "Dzieciaki Ratują Zwierzaki"

       

      Czy wiesz jak ratuje się jeże, nietoperze, maskonury, wieloryby? Chcesz zainteresować dzieci tematyką bioróżnorodności i ochrony dzikich zwierząt? Chcesz pokazać dzieciom jak inne dzieci chronią dzikie zwierzęta? Chcesz  wesprzeć ochronę i ratowanie zwierząt? Jeśli odpowiedź na powyższe pytania brzmi tak, to szkolenie „Dzieciaki Ratują Zwierzaki" jest właśnie tym czego szukasz. 

       

      W ramach szkolenia nauczyciele:

      • poznają życie zwierząt w dwóch odmiennych regionach: życie zwierząt morskich
       w Morzu Arktycznym, życie małych ssaków w Polsce.
      • otrzymają wybrane filmy, zdjęcia, prezentacje oraz scenariusze zajęć*

      Termin: 12.10.2021 r., godz. 17.30-19.00

      ADRESAT: Nauczyciele przeszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej

      Formularz zapisu: https://forms.gle/A16tDpWKgxtDFuR76

      Organizator szkolenia: Fundacji CultureLab (TupTupTup) i CDN w Sosnowcu

       

      Szkolenie jest elementem Akcji edukacyjno-charytatywnej: Dzieciaki Ratują Zwierzaki.

      Celem Akcji jest:

      • zainteresowanie tematyką bioróżnorodności i ochrony zwierząt. Poprzez różnorodne działania dzieci poznają dzikie zwierzęta zamieszkujące Morze Arktyczne, lasy Polski 
      • kształtowanie u dzieci postawy zaangażowania społecznego,
      • wsparcie działań pomocowych na rzecz ochrony i rehabilitacji zwierząt zamieszkujących Morza Arktyczne, polskie lasy oraz lasy tropikalne w Azji Pd-Wsch.

      * Wszyscy nauczyciele, którzy przed lub po szkoleniu zarejestrują się do projektu "Dzieciaki Ratują Zwierzaki" otrzymają od Fundacji pełen pakiet materiałów edukacyjnych. Więcej o Akcji tu: https://www.culturelab.pl/co-robimy/zglos-sie-do-akcji-dzieciaki-ratuja-zwierzaki/

       

       

    • Zapraszamy na bezpłatną konferencję nt.: Człowiek - zwierzę. Siła relacji. Termin: 13.10.2021 r., godz. 14.00
     • Zapraszamy na bezpłatną konferencję nt.: Człowiek - zwierzę. Siła relacji. Termin: 13.10.2021 r., godz. 14.00

     • Zapraszamy na bezpłatną konferencję nt.:
      Człowiek - zwierzę. Siła relacji

      Organizatorzy:

      • Kino Helios w Sosnowcu
      • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Sosnowcu
      • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Sosnowcu
      • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

       

      Termin: 13.10.2021 r., godz. 14.00

      Miejsce konferencji: Kino Helios w Sosnowcu

      W ramach konferencji odbędzie się bezpłatny pokaz filmowy:
      Niesamowita historia Sam Bloom

      Więcej o filmie: https://www.helios.pl/22,Sosnowiec/BazaFilmow/Szczegoly/film/21348

       

      Realizacja podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

      • Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
      • Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
      • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe
       i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie
       w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

       

       

      Program:

      14.00   14.10

      Rozpoczęcie konferencji

      dr Monika Adamiecka 

      dyrektor Kina Helios w Sosnowcu

       

      14.10   – 14.45  Terapia z udziałem psa

      Olga Tracz-Gwóźdź  -  dogoterapeuta

      i pies Beza

       

      14.45   15.00  Neurologopeda w dogoterapii

      Agnieszka Hankus

      dyrektor PPP nr 2 w Sosnowcu

       

      15.00  – 15.15  O supermocach nauczycieli, czyli kilka słów o wychowaniu

      Marta Miklasińska

      dyrektor PPP nr 1 w Sosnowcu

       

      15.15  – 15.30  Pozytywny klimat szkoły

      Dorota Szewczyk

      dyrektor CDN w Sosnowcu

       

      15.30  – 15.45  Film – między językiem a systemem komunikacji. Wybrane aspekty edukacji medialnej w kontekście projektu „Akademia Filmowa” w kinie

      dr Monika Adamiecka 

      dyrektor Kina Helios w Sosnowcu

       

      15.45   16.05 Przerwa*

       

      16.05   17.45  Pokaz filmowy: Niesamowita historia Sam Bloom

       

      17.45 Zakończenie konferencji

       

      *ze względu na sytuację epidemiczną nie będzie bufetu kawowego w ramach konferencji, zakup napojów/deserów w kawiarni Kina Helios we własnym zakresie

       

      Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/kCUmJtKtgSM1ukoPA

      Zaświadczenia zostaną wydane przez CDN w Sosnowcu

       

       

    • SZKOLENIE zostało przeniesione na 2 października od 10:00, ul. Beethovena 10, Wałbrzych. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza na szkolenie dla przyszłych realizatorów programu profilaktycznego „Dobry wybór na początek”.
     • SZKOLENIE zostało przeniesione na 2 października od 10:00, ul. Beethovena 10, Wałbrzych. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza na szkolenie dla przyszłych realizatorów programu profilaktycznego „Dobry wybór na początek”.

     •  

      Dzień dobry, zgodnie z ustaleniami, szkolenie w Sosnowcu zostało przeniesione na 2 października od 10:00,

      ul. Beethovena 10, Wałbrzych, sala 107 Niebawem aktualizacja zostanie zamieszczona na stronie PARPA.

       

      Zaproszenie do udziału w szkoleniu:

       

      Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza na szkolenie dla przyszłych realizatorów programu profilaktycznego „Dobry wybór na początek”.

      W szkoleniu mogą wziąć udział nauczyciele, pedagodzy, psychologowie szkolni pracujący z uczniami klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, mający już doświadczenie w realizacji programów profilaktycznych lub edukacyjnych, wykorzystujących aktywne/warsztatowe techniki pracy.

      Udział w szkoleniu jest bezpłatny, kwalifikacja do udziału w szkoleniu na podstawie kwestionariusza zgłoszenia. Za wdrożenie programu wraz z ewaluacją przewidziano wynagrodzenie dla realizatorów. Realizację programu z uczniami należy zakończyć w grudniu 2021 r.

      Miejsce realizacji szkolenia: Szkolenie zostało przeniesione na 2 października od 10:00, 

      ul. Beethovena 10, Wałbrzych

      (przewidziano lunch i przerwy kawowe). Nie zwracamy kosztów przejazdów w związku z udziałem w szkoleniu.

      Skan wypełnionego i podpisanego kwestionariusza zgłoszeniowego należy wysyłać na adres e-mail: dobrywybor@fundacjapozaschematami.pl

      O programie

      Program „Dobry wybór na początek” został przygotowany przez Fundację Poza Schematami na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020.

      Program „Dobry wybór na początek” ma za zadanie ukształtowanie u uczniów z klas pierwszych szkół ponadpodstawowych wiedzy i umiejętności, które sprzyjać będą ograniczeniu używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

      Zaplanowane w ramach scenariuszy zajęć oddziaływania odnoszą się do trzech wymiarów funkcjonowania adolescentów – emocjonalno-społecznego, poznawczego i behawioralnego – oraz do poznawczego wymiaru funkcjonowania wychowawczego ich rodziców/opiekunów.

      Realizatorzy, uczniowie i ich rodzice/opiekunowie otrzymują w ramach wdrażania programu specjalnie przygotowane publikacje.

      Program składa się z:

      • dwugodzinnego spotkania informacyjno-edukacyjnego dla rodziców i opiekunów,
      • dwunastu cotygodniowych, jednogodzinnych zajęć z młodzieżą,
      • trzygodzinnego spotkania podsumowującego dla mło­dzieży w formie debaty oksfordzkiej.

      Więcej o programie na:

      https://fundacjapozaschematami.pl/projekty/dobry-wybor-na-poczatek/

       

    • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online: „Integracja sensoryczna/przetwarzanie sensoryczne - co to takiego?”
     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online: „Integracja sensoryczna/przetwarzanie sensoryczne - co to takiego?”

     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online:
      „Integracja sensoryczna/przetwarzanie sensoryczne - co to takiego?”

       

      Program:

      1. Ogólne wiadomości nt. przetwarzania sensorycznego (nomenklatura, klasyfikacja, diagnostyka).
      2. Funkcjonowanie poszczególnych zmysłów oraz ich dysfunkcje (dotyk, wzrok, słuch, układ przedsionkowy, propriocepcja,  układ interoceptywny, węch, smak).
      3. Przyczyny zaburzeń przetwarzania sensorycznego.
      4. Proces terapii-najważniejsze aspekty.
      5. Współpraca w prowadzeniu terapii dziecka przez zespół specjalistów, nauczyciela-wychowawcę, rodziców.

       

      Prowadząca szkolenie: mgr Agata Hesse-Szymonowicz

      mgr Agata Hesse-Szymonowicz Absolwentka AWF Katowice na kierunki fizjoterapia, studiów podyplomowych - "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka", Studium Odnowy Biologicznej w Sporcie, oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta NDT Bobath  z rozszerzeniem o kurs NDT - Baby, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta Integracji Bilateralnej, metody Kinesiology Taping, ukończyła kursy Terapii Manualnej, kurs Halliwick, kurs „Globalna Terapia Stopy”, kurs „Trójpłaszczyznowa manualna terapia stóp na podstawach neurofizjologicznych wg Barbary Zukunft-Huber”. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy  z dziećmi.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 23.09.2021 r., godz. 18.00  

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Adresat: Nauczyciele przeszkoli oraz szkół podstawowych, terapeuci Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka,  psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, fizjoterapeuci, rodzice, studenci.


      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany 20.09.2021 r. link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: bezpłatne

      Link do zapisu: https://forms.gle/JDS7FSwTYhnvJ6LV9

       

    • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne: Gimnastyka korekcyjna w formie gier i zabaw ruchowych dla dzieci w wieku szkolnym. Zapobieganie skutkom wad postawy ciała, nadwagi i otyłości (Przeciwdziałanie skutkom covid-19)- grupa I. Termin 30.09.2021 r. (czwartek) godz. 16.00
     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne: Gimnastyka korekcyjna w formie gier i zabaw ruchowych dla dzieci w wieku szkolnym. Zapobieganie skutkom wad postawy ciała, nadwagi i otyłości (Przeciwdziałanie skutkom covid-19)- grupa I. Termin 30.09.2021 r. (czwartek) godz. 16.00

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Gimnastyka korekcyjna w formie gier i zabaw ruchowych dla dzieci w wieku szkolnym. Zapobieganie skutkom wad postawy ciała, nadwagi i otyłości (Przeciwdziałanie skutkom covid-19)- grupa I

      Prowadząca:  Agata Hesse-Szymonowicz

      mgr Agata Hesse-Szymonowicz Absolwentka AWF Katowice na kierunki fizjoterapia, studiów podyplomowych - "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka", Studium Odnowy Biologicznej w Sporcie, oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta NDT Bobath  z rozszerzeniem o kurs NDT - Baby, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta Integracji Bilateralnej, metody Kinesiology Taping, ukończyła kursy Terapii Manualnej, kurs Halliwick, kurs „Globalna Terapia Stopy”, kurs „Trójpłaszczyznowa manualna terapia stóp na podstawach neurofizjologicznych wg Barbary Zukunft-Huber”. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy  z dziećmi.

      Program:                                                                                                                                             

      • Nabycie praktycznych umiejętności organizacji i prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej w formie gier i zabaw ruchowych
      • Nabycie umiejętności zastosowania elementów gimnastyki korekcyjnej na lekcjach WF przeciwdziałanie skutkom Covid-19 (wpływ na postawę ciała i prawidłową masę ciała u dzieci)

      Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, gimnastyki korekcyjnej, wychowania fizycznego szkół podstawowych

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 30.09.2021 r. (czwartek) godz. 16.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      ZSO Nr 5 w Sosnowcu ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (Dział Rehabilitacji) obowiązkowy luźny/sportowy strój i obuwie zmienne.

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego Przyjaciele Zippiego
     • Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego Przyjaciele Zippiego

     • Szkolenie przygotowujące do realizacji rekomendowanego programu Przyjaciele Zippiego

      Szkolenie dla realizatorów w wymiarze 12 godz. dydaktycznych.

      W programie Przyjaciele Zippiego nauczyciel prowadzi z dziećmi 24 spotkania w trakcie jednego roku szkolnego na podstawie szkolenia i bardzo starannie opracowanych materiałów metodycznych.

      W pakiecie dla nauczyciela znajdują się szczegółowe scenariusze każdego spotkania, ilustracje, arkusze ćwiczeń, informator dla rodziców oraz zestaw ćwiczeń do wykonania w domu, plakaty i wskazówki dla nauczyciela. Pakiet materiałów dla nauczyciela może być wykorzystywany przez wiele lat z kolejnymi grupami dzieci.

      „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

      Program składa się z sześciu części:

      • Uczucia
      • Komunikacja
      • Nawiązywanie i zrywanie więzi
      • Rozwiązywanie konfliktów
      • Przeżywanie zmiany i straty
      • Dajemy sobie radę

      Program uczy dzieci:

      • Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać
      • Jak mówić to, co chce się powiedzieć
      • Jak słuchać uważnie
      • Jak prosić o pomoc
      • Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie
      • Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem
      • Jak mówić przepraszam
      • Jak rozwiązywać konflikty
      • Jak radzić sobie ze zmianą i stratą, miedzy innymi ze śmiercią
      • Jak adaptować się do nowych sytuacji
      • Jak pomagać innym

      Źródło: https://www.pozytywnaedukacja.pl/programy/przyjaciele-zippiego/o-programie

      Przegramy rekomendowane – Przyjaciele Zippiego - https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/przyjaciele-zippiego,3

       

      Termin: I grupa   05.10.2021 godz. 14.00 - 19.00

                                 07.10.2021 godz. 14.00 - 19.00

       

      Miejsce realizacji: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

       

      Uczestnicy szkolenia otrzymują gotowe materiały/scenariusze w ramach szkolenia

      Adresaci: nauczyciele pracujący w grupie 5 i 6-latków  

       

      Czas trwania szkolenia dla realizatorów:  12 godzin

      • 2 dni  w tygodniu (popołudniu) dla nauczycieli pracujących w sosnowieckich przedszkolach
      • 2 dni - weekend dla nauczycieli pracujących poza Sosnowcem

      Forma warsztatowa

      Koszt:

      • dla nauczycieli pracujących w sosnowieckich szkołach (dofinasowanie ze środków Gminy) – 60 zł
       BRAK MIEJSC (aktualizacja 30.08.2021)
      • dla nauczycieli spoza Sosnowca oraz z Sosnowca (bez dofinansowania) - 500 zł

       

      Zapisy: https://forms.gle/xEjzg8BWajQpbXFp9

       

       

       

    • Szkolenie stacjonarne: Owady, robaki i inne stworzenia – papieroplastyka. Korelacja plastyki i przyrody. Termin 01.10.2021 r. (piątek) godz. 16.30
     • Szkolenie stacjonarne: Owady, robaki i inne stworzenia – papieroplastyka. Korelacja plastyki i przyrody. Termin 01.10.2021 r. (piątek) godz. 16.30

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Owady, robaki i inne stworzenia – papieroplastyka.

      Korelacja plastyki i przyrody.

      Prowadząca:  Sylwia Nowak

      Program:                                                                                                                                             

      • Wprowadzenie (cel i metody, prezentacja przykładów, materiałów, zasady BHP).
      • Prezentacja pomysłów kreatywnego wykorzystania papieru i środków plastycznych.
      • Wykonanie modeli owadów i innych stworzeń.
      • Korekta prac, ekspozycja prac, porządkowanie stanowiska pracy, dokumentacja.

      Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych.

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 01.10.2021 r. (piątek) godz. 16.30

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu ul. Białostocka 17

      ( budynek Szkoły Podstawowej nr 47).

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Zapraszamy na szkolenie ONLINE: Wczesne rozpoznawanie u dzieci dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji w przedszkolu. Termin: 18.10.2021 r., godz. 17.00
     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE: Wczesne rozpoznawanie u dzieci dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji w przedszkolu. Termin: 18.10.2021 r., godz. 17.00

     •  

      Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Wczesne rozpoznawanie u dzieci dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji
      w przedszkolu.

      Adresaci: nauczyciele i specjaliści pracujący w przedszkolu

      Prowadzący szkolenie: Sabina Müller

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Najczęściej występujące dysharmonie i zaburzenia rozwojowe okresu przedszkolnego.
      • Wczesna interwencja w przedszkolu.
      • Współpraca z rodzicami w zakresie diagnozowania i planowania dla dziecka form wsparcia.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 18.10.2021 r.(poniedziałek) godz. 17.00                                                                                                                  

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy placówka

      Formularz zgłoszeniowy indywidualne

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać  

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie online. Nie taki awans straszny jak go malują. Jak dobrze rozpocząć awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Termin: 26.08.2021 r. godz. 17.00
     • Szkolenie online. Nie taki awans straszny jak go malują. Jak dobrze rozpocząć awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Termin: 26.08.2021 r. godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie nt.:

      Nie taki awans straszny jak go malują.
      Jak dobrze rozpocząć awans zawodowy

      na stopień nauczyciela dyplomowanego.

      Bloki tematyczne:

      1. Akty prawne dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
      2. Analiza wymagań.
      3. Planowanie działań i sposób ich dokumentowania.
      4. Planowanie własnego rozwoju zawodowego.

      Prowadzenie: ks. kan. dr Michał Borda – ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli

      Adresaci: Nauczyciele mianowani ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

      Czas trwania warsztatu: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 26 sierpnia 2021 r. godz. 17:00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • ODWOŁANA !!! II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ARTETERAPII „ARTETERAPIA W PRAKTYCE” TERMIN: 24.09.2021 godz. 9.00 Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, ul. Chemiczna 12
     • ODWOŁANA !!! II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ARTETERAPII „ARTETERAPIA W PRAKTYCE” TERMIN: 24.09.2021 godz. 9.00 Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, ul. Chemiczna 12

     • ODWOŁNA  !!! 

      II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ARTETERAPII

      „ARTETERAPIA W PRAKTYCE”
       

      TERMIN: 24.09.2021
      Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, ul. Chemiczna 12

       

      P R O G R A M:

      8.30-9.00  Rejestracja uczestników

      9.00-9.15 Uroczyste otwarcie konferencji

      9.15-10.45  sesja 1

      warsztat 1

      „Choreoterapia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych” dr Aleksandra Pyrzyk–Kuta

      warsztat 2

      „Mam coś dobrego” Ewa Baranowska-Jojko

      warsztat 3

      „Pisanie ekspresywne w arteterapii w podejściu klinicznym”  Tomasz Kuta

       

      10.45-11.05  przerwa kawowa

      11.05-12.35 sesja 2

      warsztat 1

      „Znajdź różnicę! Szkolne zajęcia artystyczne czy arteterapeutyczne” dr Marzena Bogus-Spyra, prof. UJD

      warsztat 2

      „Wizualizacja kinestetyczna we wsparciu rozwoju” prof. dr hab. Katarzyna Krasoń

      warsztat 3

      „Świeczniki Dominiki” Dominika Kasińska

       

      12.35-13.35 przerwa obiadowa

      13.35-15.05 sesja 3

      warsztat 1

      „Jesteśmy zbudowani z cząstek opowieści” dr hab. Anita Stefańska, prof. UAM

      warsztat 2

      „Drama w arteterapii:  Jak budować i odbudowywać relacje
      w trakcie i po pandemii” Maria Depta i  Aldona Żejmo-Kudelska

      warsztat 3

      „Arteterapia w podejściu psychodynamicznym” Tomasz Kuta

       

                                                              15.05-15.15 Zakończenie konferencji

       

      Koszt: 250 zł/osoba

      Miejsce konferencji: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, ul. Chemiczna 12

      Informacje dodatkowe: wygodny/sportowy strój.

      Forma: stacjonarna z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.

       

      Opis warsztatu:

      Choreoterapia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych

      Warsztat bazuje na wykorzystaniu sztuki tańca i ruchu w przestrzeniach terapeutycznych, edukacyjnych i profilaktycznych. Istotne stanie się postrzeganie ruchu jako procesu wpierającego i potęgującego integrację emocjonalną, fizyczną i społeczną. Podczas spotkania uczestnicy doświadczą technik i metod, które eksponują terapeutyczny potencjał tańca i ruchu, pozwalają nawiązać kontakt, zrozumieć, czym jest dostrojenie, podążanie oraz twórcze, pozasłowne współistnienie. Rada dla Uczestników: Warto zabrać strój zapewniający swobodę ruchów, obuwie zmienne  lub antypoślizgowe skarpetki i wodę do picia

      Mam coś dobrego

      Warsztat dla nauczycieli, którzy w swojej pracy z dzieckiem w przedszkolu i szkole łączą działania plastyczne z elementami arteterapii do rozwijania zasobów osobistych dzieci. Warsztat nie stanowi formy terapii. Pozwala on dzieciom poprzez działania plastyczne
      z el. arteterapii lepiej przyjrzeć się sobie, dostrzegając w sobie to, co dobre i piękne.

       

      Pisanie ekspresywne w arteterapii w podejściu klinicznym
      Podczas warsztatów jego uczestnicy poznają założenia pisania ekspresywnego, jego znaczenie i zastosowanie w profilaktyce i terapii. Istotnym elementem pracy warsztatowej będzie ukazanie możliwości zastosowania pisania ekspresywnego w arteterapii w podejściu klinicznym, a także propozycje wykorzystania w autoarteterapii i edukacji.

       

      Arteterapia w podejściu psychodynamicznym
      Warsztat wprowadzający skoncentrowany będzie na arteterapeutycznej pracy z klientem w podejściu psychodynamicznym. Przedstawione zostaną możliwości pracy z wolnymi skojarzeniami, przeniesieniem i oporem.

       

      Znajdź różnicę! Szkolne zajęcia artystyczne czy arteterapeutyczne

      Warsztat z różnymi mediami, głównie plastycznymi, w którym popróbujemy nowych, także autorskich technik, doświadczymy ich rozwojowego charakteru i zastanowimy się, w którym momencie w procesie twórczym będziemy mogli mówić o działaniach arteterapeutycznych, a kiedy będą to „tylko” propozycje na ciekawe zajęcia szkolne.

      uwaga: niekrępujący, swobodny ubiór, którego nie będziemy żałować, gdy się poplami, pofarbuje

       

      Świeczniki Dominiki

      Do wykonania świecznika potrzebna jest szklanica  z grubszego szkła i kryształki najlepiej na kleju dostępne w sklepach papierniczych i z artykułami  dekoracyjnymi . To rękodzieło polega na precyzyjnym oklejaniu szklanicy kolorowymi kryształkami za pomocą  taśmy z klejem i umieszczeniu wewnątrz szklanicy niziutkiej  świeczki lub podgrzewacza który po zapaleniu pięknie rozświetla otoczenie. Świeczniki mogą być dekoracją stołu , biurka , kominka itd. To sposób na odprężenie, wyciszenie i relaks. Efekty pracy są szybko widoczne. Czas na wykonanie jednego świecznika  z instrukcją ok 45 min

       

      Jesteśmy zbudowani z cząstek opowieści

      Warsztat oparty jest  na metodologii teatru  terapeutycznego w modelu MDT,  da uczestnikom możliwość stworzenia własnej historii , jako  drogi  uwolnienia się od przeżytych  niezapomnianych, a trudnych  kryzysowych doświadczeń, tworzenia teatralnych działań  w celu  odzyskiwania   optymalnego spokoju, tak ważnego stanu  emocji osób  młodszych i starszych, którzy znaleźli się w wirze  pandemicznej spirali życia społecznego.

       

      Drama w arteterapii. Jak budować i odbudowywać relacje w trakcie i po pandemii

      Prowadzące przeprowadzą szereg ćwiczeń warsztatowych do wykorzystania w pracy
      z młodzieżą, zarówno w trakcie pracy on-line, jak i w trakcie warsztatów "w sali". Omówione zostaną ich cele, przebieg oraz zastosowanie/dostosowanie do pracy online. Tematyka warsztatów skoncentrowana będzie wokół budowania relacji, pracy z mocą wewnętrzną i nawiązywać będzie do nurtu Teatru Zaangażowanego Społecznie.

       

      P R O W A D Z Ą C Y:

       

      dr Marzena Bogus-Spyra, prof. UJD, certyfikowany edukator arteterapii i superwizor Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”. Animatorka warsztatów twórczych dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, w których zajęcia z eksperymentalną grupą dziecięcą, łączą uczestników nie tylko w różnym wieku, ale o różnym stopniu sprawności umysłowej i fizycznej. Najlepiej czuje się, kiedy organizuje i prowadzi wszelkie warsztaty, zatem podczas plastycznego kunsztowania, twórczego rozwijania, artystycznego kombinowania i arteterapeutycznego oddychania. Poza tym: plastyk, pedagog, propagator twórczego życia i historyk wychowania. Pracowała
      w Katedrze Fotografii i Zakładzie Wychowania przez Sztukę Akademii im. Jana Długosza
      w Częstochowie. Obecnie profesor uczelni w Katedrze Badań nad Edukacją Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Autorka
      i współautorka 8 monografii i niemal 100 artykułów związanych z edukacją plastyczną, warsztatami artystycznymi, arteterapią i w dużej mierze z historią oświaty.

       

      dr hab. Anita Stefańska, prof. UAM, pedagog, profesor na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Certyfikowany arteterapeuta, edukator i animator polskiego i międzynarodowego ruchu arteterapii – autorka ponad 2000 h warsztatów arteterapii i teatroterapii realizowanych w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, artystów, terapeutów, instruktorów i pracowników socjalnych. Autorka 2 monografii i ponad 50 artykułów naukowych, redaktorka prac zbiorowych. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki otrzymała w 2005 roku na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy pt. Terapeutyczny wymiar działań teatralnych w procesie kształtowania i rozwijania poczucia godności własnej u młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim, doktorat zatwierdzony został w 2008 roku przez ECArTE ( Consortium for Arts Therapies in Education) a podpisany przez dr Sarah Scoble, prezydenta ECArTE, Anglia. Zajmuje się problematyką dotycząca skuteczności kreacji teatralnej w procesie rozwijania potencjału dzieci, młodzieży i dorosłych ludzi z różnego typu zaburzeniami rozwojowymi, także wykluczonych społecznie oraz badaniem uwarunkowania efektywności warsztatu twórczego jako metody pedagogicznej i arteterapeutycznej. Uczestniczka międzynarodowych projektów badawczych. W 2016 roku, w ramach obchodów „Wrocław 2016. Europejska Stolica Kultury”, autorka i realizatorka sesji pt. Teatr podążający za osobą organizowanej w ramach projektu “Więcej niż teatr” organizowanego przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego dla praktyków teatru, krytyków teatralnych, animatorów społecznych, dziennikarzy oraz doktorantów. W 2017 roku na wniosek Zarządu ECArTE pełni funkcję konsultanta merytorycznego w zespole ekspertów przygotowujących 14. Europejską Konferencję ECArTE pod hasłem „Traditions in Transition – New Articulatons in The Arts Therapies”, która odbyła się w Krakowie
      w dniach 13-16.09.2017.Współzałożycielka i obecnie Prezes Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich KAJROS, członek North American Drama Therapy Association (NADTA). W roku 2019 otrzymała osobiste zaproszenie od The Second Lady of the United States Mrs. Karen Pence na Międzynarodową sesję dotyczą Arteterapii w Polsce
      w Rezydencji Ambasador USA w Warszawie. (The International  Listening Session on Art Therapy in Poland, the event with The Second Lady of the United States Mrs. Karen Pence in Ambassador’s Residence in Warsaw).

       

      Ewa Baranowska-Jojko, absolwentka studiów pedagogicznych i studiów podyplomowych oraz kursów kwalifikacyjnych z zakresu sztuki i arteterapii. Coach, Certyfikowany Coach metody Coaching w Piaskownicy u Agnieszki Bloch autorki i adaptatorki metody pracy
      z symbolem i przestrzenią w piaskownicy do głębokiej pracy coachingowej. Specjalizuje się w arteterapii rozwojowej wspomagającej zasoby osobiste u dzieci. Członkini Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”. Posiada ponad 15 letnią praktykę
      z dziećmi i osobami dorosłymi w prowadzeniu warsztatów z zakresu arteterapii rozwojowej. Autorka książek: Arteterapia dla dzieci. Propozycje ćwiczeń plastycznych i pomysły na dialogi z najmłodszymi. Rozwojowa kreska. Ćwiczenia plastyczne z elementami arteterapii. Jest pomysłodawczynią i współautorką książki dla dzieci „Rozwojowe wzgórze”. Program rozwoju osobistego dla dzieci z elementami arteterapii. Laureatka zwycięskiej akcji konkursowej (2016) Projekt dla dzieci – prosta składana książeczka do poznania samego siebie w ramach projektu edukacyjno-artystycznego Do Sztuki Gotowi Start! BWA Katowice. W ramach XVIII Festiwalu Ars Cameralis współprowadziła razem z artystką Agnieszką Jaworek warsztaty dla dzieci „Więcej Światła w Pszycznie”. Stale współpracuje z Instytucjami Kultury i Sztuki w Polsce.


      dr Aleksandra Pyrzyk–Kuta, pedagog, surdopeadagog, instruktor choreoterapii. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pracuje w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W Centrum Diagnostyki i Terapii IN CORPORE
      w Katowicach prowadzi arteterapię oraz terapię surdopedagogiczną. Terapii tańcem
      i ruchem uczyła się pod kierunkiem dr Marzeny Śniarowskiej–Tlatlik, Zuzanny Pędzich, Agnieszki Sokołowskiej i Izabeli Guzek. Zwolenniczka działań polisensorycznych
      i pasjonatka Polskiego Języka Migowego. Członek Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”

       

      Maria Depta, certyfikowana arteteraputka w zakresie  dramaterapii Stowarzyszenia
      Arteteraputów Polskich Kajros, dramaterapeutka w trakcie ceryfiikacji,
      superwizorka metody dramy z ponad siedemnastoletnim doświadczeniem, dżokerka
      Teatru Forum, trenerka warsztatu rekomendowana przez PTP, nauczycielka akademicka,  wiceprezeska Drama Way Fundacji Edukacji i Kultury. Od wielu lat działa na rzecz rozwijania i upowszechniania metody dramy i teatru zaangażowanego społecznie w Polsce. Jest współtwórczynią Szkoły Trenerów Dramy Drama Way oraz autorką wielu artykułów na temat dramy i Teatru Zaangażowanego Społecznie. Ma za sobą ponad 7 000 godzin pracy z grupą. Od 2019 roku jest kierowniczką Wydziału Resocjalizacji
      i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji. Od 2011 roku tworzy Drama Way, gdzie realizuje warsztaty i projekty według metodologii Teatru Uciśnionych, Teatru ze Społecznością i Teatru w Edukacji oraz prowadzi grupy dramaterapeutyczne. Swoją terapeutyczną prace poddaje stałej superwizji.

       

      Aldona Żejmo-Kudelska, absolwentka profilaktyki społecznej i resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Trenerka warsztatu rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, absolwentka Szkoły Trenerów TROP. Arteterapeutka, członkini Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich KAJROS. Absolwentka 4-letniego szkolenia w zakresie dramaterapii, dramaterapeutka w trakcie certyfikacji. Absolwentka stażu "Vademecum Psychologa Praktyka" w Grupie Synapsis i szkolenia "Podstawy Profesjonalnej Pomocy Psychologicznej" w Laboratorium Psychoedukacji.

      Współtwórczyni Szkoły Trenerów Dramy, fundatorka i Prezeska Fundacji Edukacji i Kultury Drama Way. Autorka artykułów na temat dramy i Teatru Zaangażowanego Społecznie oraz projektów dotyczących profilaktyki zdrowia psychicznego i zorientowanych na przeciwdziałanie przemocy. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

       

      Tomasz Kuta, psycholog, logopeda, pedagog. Absolwent studiów z zakresu psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyplomowany i certyfikowany arteterapeuta. Kieruje sekcją arteterapii w podejściu klinicznym SAP Kajros. Od 14 lat prowadzi zajęcia z teatroterapii, choreoterapii i terapii przez ruch dla dzieci i młodzieży. Jest autorem warsztatów arteterapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wykluczonych społecznie, a także zagrożonych wykluczeniem. W 2016 roku, w ramach obchodów “Wrocław 2016. Europejska Stolica Kultury”, prowadził zajęcia dla praktyków teatru, krytyków teatralnych, animatorów społecznych, dziennikarzy oraz doktorantów. Kierownik merytoryczny studiów z zakresu arteterapii, arteterapii w podejściu klinicznym, a także terapii dzieci i młodzieży. Współpracuje
      z uczelniami prowadząc konwersatoria, wykłady i ćwiczenia z szeroko rozumianej terapii przez sztukę, psychologii oraz pedagogiki. Autor publikacji naukowych dotyczących niepełnosprawności oraz arteterapii www.tomaszkuta.pl.

       

      Dominika Kasińska, od dziecka poddawana była wszelakim  ćwiczeniom
      i wielu  różnym rehabilitacjom. Mimo trisomii 21 (zespół Downa) realizowała  swoje pasje i rozwijała  zainteresowania. Ukończyła szkołę podstawową i gimnazjum
      w Szczyrku. Jest  absolwentką Liceum Ogólnokształcącego  im. Mikołaja Kopernika
      w Buczkowicach i  szkoły  policealnej, w której skończyła  administrację oraz kierunek  technik  opiekun. Ukończyła   też  roczny kurs stylizacji i wizażu. Działała aktywnie  na różnych polach miedzy innymi tańczy i śpiewa w  Regionalnym Zespole Pieśni i Tańca  „Ondraszek”. Kiedyś uczyła się  grać na akordeonie, a teraz uczy się grać  na gitarze.  Zimą  jeździ na nartach,   latem na rowerze i rolkach. Dobrze  pływa i  ćwiczy na siłowni.  Czasem korzysta z zajęć fitness. W wolnych chwilach  rysuje, czyta i dekoruje kryształkami szklane świeczniki, to taka precyzyjna praca.

      • Od roku asystentka  nauczyciela w Niepublicznej Szkole Podstawowej  Słoneczna Kraina  w Bielsku –Białej
      • Laureatka  wielu plebiscytów: 
      • Człowiek bez barier 2020  statuetka wręczona na Zamku Królewskim
       w Warszawie
      • 1 miejsce i tytuł Wolontariusza Roku 2020 Województwa Śląskiego ,
      • Laureatka   Ogólnopolskiej Gali Wolontariatu Korpusu Solidarności  2 miejsca 
       w  Konkursie na Wolontariusza Roku 2020 
      • Laureatka Konkursu „ Sukces nie zna barier” w Bielsku Białej
      • Laureatka plebiscytu  Magazynu Twój  Styl  „Doskonałość Sieci 2020” w kategorii ZMIANA,
      • Laureatka Konkursu  im Krystyny Bochenek „Lady Di 2021”   Województwa Śląskiego w kategorii DOBRY START
      • Przedstawicielka osób niepełnosprawnych w Sejmiku Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego
      • Ambasadorka projektów  integracyjno-turystycznych  dedykowanych osobom niepełnosprawnym  „Szczyrk baz barier 2020” , oraz transgranicznego „Beskidy bez barier  2021”
      • Ambasadorka  projektu dotyczącego transplantologii  „Ostatni Dar, Sztafeta  Życia”
      • Ambasadorka akcji  „Sto procent siebie” kierowanego  do aktywnych kobiet przez Tymbark

       

      Formularz zgłoszeniowy:

      Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego
      faksemna nr 32 292 72 50 wew. 108 lub (zeskanowanego) mailowo na adres: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty.
      Należność za uczestnictwo w szkoleniu należy uregulować przelewem na konto:
      PKO Bank Polski SA nr 77 1020 2313 0000 3302 0579 7115,
      Tytułem:  „ARTETERAPIA W PRAKTYCE”+ imię i nazwisko uczestnika
      Faktura  za  szkolenie  zostanie  przekazana  uczestnikowi  w  trakcie  konferencji  lub  będzie  wysłana e-mailem.

      Dokument do przesłania faksem na nr sekretariatu CDN w Sosnowcu:
      (32) 292 72 50 wew.108 lub mailowo (zeskanowanego) na adres cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

      do 10.09.2021

       

    • Narada Online dla Liderów WDN - 13.09.2021, 18.00
     • Narada Online dla Liderów WDN - 13.09.2021, 18.00

     •  

      Szanowni Państwo Liderzy WDN

      Zapraszamy Państwa na naradę z przedstawicielami Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.

      Termin:      13 września 2021 r. godz. 18.00

      Link do zapisów:   https://forms.gle/tB7k1fd4q6TLaaXC6

      Miejsce:     Online na platformie LiveWebinar. 


      Otrzymają Państwo link do logowania na naradę na podany w formularzu adres e-mail. Link zostanie wysłany z adresu cdn.dyrektor@cdnsosnowiec.edu.pl, prosimy sprawdzić spam.

      Ramowy plan spotkania:

      1.     Wnioski z współpracy w roku szkolnym 2020/2021 – dane z ankiet rocznych.

      2.     Przedstawienie oferty szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli.

      3.     Sieci współpracy i samokształcenia.

      4.     Współpraca z Instytucjami Kultury w Sosnowcu.

      5.     Inne sprawy bieżące, uwagi, wnioski.

       

    • ZMIANA TERMINU NA 26.08.2021 godz. 19.00 Szkolenie online. Nie taki awans straszny jak go malują. Jak dobrze rozpocząć awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
     • ZMIANA TERMINU NA 26.08.2021 godz. 19.00 Szkolenie online. Nie taki awans straszny jak go malują. Jak dobrze rozpocząć awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

     • Zapraszamy na szkolenie nt.:

      Nie taki awans straszny jak go malują.
      Jak dobrze rozpocząć awans zawodowy

      na stopień nauczyciela mianowanego.

      Bloki tematyczne:

      1. Akty prawne dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
      2. Analiza wymagań.
      3. Planowanie działań i sposób ich dokumentowania.
      4. Planowanie własnego rozwoju zawodowego.

      Prowadzenie: ks. kan. dr Michał Borda – ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli

      Adresaci: Nauczyciele kontraktowi ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego

      Czas trwania warsztatu: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 26 sierpnia 2021 r. godz. 19:00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Szkolenie online. Nie taki awans straszny jak go malują. Jak dobrze rozpocząć awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego. Termin: 30.08.2021 r. godz. 17.00
     • Szkolenie online. Nie taki awans straszny jak go malują. Jak dobrze rozpocząć awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego. Termin: 30.08.2021 r. godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie nt.:

      Nie taki awans straszny jak go malują.
      Jak dobrze rozpocząć awans zawodowy

      na stopień nauczyciela kontraktowego.

      Bloki tematyczne:

      1. Akty prawne dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.
      2. Analiza wymagań.
      3. Planowanie działań i sposób ich dokumentowania.
      4. Planowanie własnego rozwoju zawodowego.

      Prowadzenie: ks. kan. dr Michał Borda – ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli

      Adresaci: Nauczyciele stażyści ubiegający się o stopień nauczyciela kontraktowego.

      Czas trwania warsztatu: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 30 sierpnia 2021 r. godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • ZAPRASZAMY do bezpłatnego udziału w Projekcie „S-O-S DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO MŁODZIEŻY” termin 28.08.2021 i 29.08.2021
     • ZAPRASZAMY do bezpłatnego udziału w Projekcie „S-O-S DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO MŁODZIEŻY” termin 28.08.2021 i 29.08.2021

     • ZAPROSZENIE

      do bezpłatnego udziału w Projekcie

      „S-O-S DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO MŁODZIEŻY”

                                   

      realizowanego przez Stowarzyszenie „Wychowanie dla Przyszłości” w Ostródzie

      we współpracy z Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie

      Fundatorzy: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji

       

      Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i UNICEF alarmują o rosnącej liczbie zaburzeń psychicznych, depresji i samobójstw zarówno wśród dorosłych jak i młodzieży.

      W Polsce potwierdzają to raporty przygotowane przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii (Etat w Sieci 2.0. Zdrowie Psychiczne Nastolatków w Nauce Zdalnej https://etatwsieci.pl/raport-2021/), oraz Fundację Szkoła z Klasą (Zdrowie psychiczne uczniów i uczennic oczami nauczycieli i nauczycielek. Raport z badania https://www.szkolazklasa.org.pl/zdrowie-psychiczne-uczniow-i-uczennic-oczami-nauczycieli-i-nauczycielek-raport-z-badania/).

      Inne raporty dotyczące skutków pandemii: https://covid.psych.uw.edu.pl/raporty/

       

      Celem projektu „S-O-S DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO MŁODZIEŻY” jest długofalowe niwelowanie skutków pandemii i działanie na rzecz bezpieczeństwa oraz zdrowia psychofizycznego MŁODZIEŻY poprzez realizację innowacyjnego profilaktyczno-psycho-edukacyjnego programu prof. psych. Nady Ignjatović–Savić pt. SŁOWA są OKNAMI lub ŚCIANAMI (SOŚ).

       

      Obecnie przyjmujemy zgłoszenia szkół ponadpodstawowych chętnych do udziału
      w pilotażu   programu SŁOWA są OKNAMI lub ŚCIANAMI /SOŚ/.

      Rekomendowany jest udział trzyosobowego Zespołu Realizatorów z jednej szkoły (skład: pedagog szkolny lub/i psycholog oraz wychowawcy klas).

      Przygotowujemy wskazanych przez szkoły Realizatorów do realizacji programu SŁOWA są OKNAM lub ŚCIANAMI wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w trakcie 16 godzin zajęć (godzina wychowawcza, zajęcia pozalekcyjne).

       

      KORZYŚCI DLA SZKOŁY:

      Udział w pilotażu programu umożliwia:

      • rozwój umiejętności wychowawczych kadry pedagogicznej;
      • poprawę zdrowia psychicznego i kompetencji społecznych uczniów poprzez empatyczną komunikację uczniów z sobą, rówieśnikami, nauczycielami i rodzicami;
      • kontynuację programu Słowa są Oknami lub Ścianami w pracy z kolejnymi klasami;
      • włączenie realizacji programu SOŚ w program wychowawczo – profilaktyczny szkoły.

      ZOSTAŃ PLACÓWKĄ PILOTAŻOWĄ!   

       

      Zgłoszenia proszę kierować do trenera programu, Dorota Szewczyk (tel. 600 035 223)

      e-mail: cdn.dyrektor@cdnsosnowiec.edu.pl do dnia 28.06.2021 r. 

       

      Zapraszamy dyrektorów, pedagogów szkolnych, psychologów i wychowawców klas szkół ponadpodstawowych do udziału w pilotażu programu

      profilaktyczno-psycho-edukacyjnego „SŁOWA są OKNAMI lub ŚCIANAMI”

      Program profilaktyczno-psycho-edukacyjny SŁOWA są OKNAMI lub ŚCIANAMI prof. psychologii Nady Ignjatović-Savić, powstał na bazie idei Porozumienie bez Przemocy dr psychologii Marshalla Rosenberga w ramach profilaktyki uniwersalnej. Wpływa on na większą efektywność procesów dydaktycznych, na zdrowie i odporność psychiczną uczniów co przekłada się na ich odpowiedzialne zachowanie, postawy i relacje społeczne.

       

      Włączenie w kontekst szkolny oferowanego programu będzie pomocne uczniom w radzeniu sobie z wyzwaniami dnia codziennego, w samoregulacji emocji, nazywaniu i zaspakajaniu swoich potrzeb, redukcji stresu w pandemicznej i post-pandemicznej rzeczywistości. Poprawi pełne zrozumienia
      i empatii relacje ze sobą i otoczeniem a także wpłynie na  rozwój wewnętrznych zasobów kadry pedagogicznej szkoły oraz wzmocni placówkę poprzez kontynuację programu w przyszłości
      z kolejnymi klasami.

       

      Dowody skuteczności takich programów są poparte wynikami badań wskazujących na ich długotrwałe benefity po zakończeniu programu zarówno dla prowadzących zajęcia nauczycieli jak i uczniów. Badania zgodnie wykazują, że dobrostan dzieci pod względem psychologicznym, emocjonalnym i społecznym ma znaczny wpływ na wyniki w nauce, ich zdrowie fizyczne i psychiczne w przyszłości, perspektywę funkcjonowania społecznego oraz ogólną jakość życia w dorosłości. (Weare K, & Nind M., Mental health promotion and problem prevention in schools: What does the evidence say? - 2011).

       

      Warunki uczestnictwa w projekcie

      Szkoła wyłania i zgłasza wg załączonego wzoru Trzyosobowy Zespół Realizatorów (pedagog szkolny lub/i psycholog i wychowawcy), który:

      • weźmie udział w 18 godzinnym bezpłatnym szkoleniu z programu SOŚ 28 i 29.08.2021 r.
       (sobota-niedziela), miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu (ul. Białostocka 17),
      • w ramach wolontariatu - do 10 grudnia 2021 przeprowadzi 16 warsztatów z grupą 20 uczniów wg otrzymanych scenariuszy, 2 razy w tygodniu,
      • prześle do trenera listę obecności uczniów oraz ewaluację szkolenia do 15.12.2021r.

      Każdy Realizator otrzyma:

      • 18 godz. bezpłatnych warsztatów (zapewniony posiłek obiadowy i bufet kawowy)
      • Pakiet scenariuszy SOS + zasoby - do realizacji warsztatów z uczniami
      • Certyfikat Realizatora programu SOŚ uprawniający do realizacji programu w kolejnych latach
      • Materiały piśmienne

       

      Uczeń otrzyma:

      • Materiały piśmienne
      • Dyplom ukończenia warsztatów programu „SŁOWA są OKNAMI lub ŚCIANAMI”

       

    • SZKOLENIE ODWOŁANE. Zapraszamy na szkolenie online.: Nawiązywanie stosunku pracy z pracownikami jednostek oświatowych. Termin: 31.08.2021 r., godz. 14.00
     • SZKOLENIE ODWOŁANE. Zapraszamy na szkolenie online.: Nawiązywanie stosunku pracy z pracownikami jednostek oświatowych. Termin: 31.08.2021 r., godz. 14.00

     • Zapraszamy na szkolenie online.:
      Nawiązywanie stosunku pracy z pracownikami jednostek oświatowych.


      Opis szkolenia:

      1. Wymogi dotyczące zatrudnienia na stanowisku nauczyciela:
       1. obywatelstwo
       2. zdolność do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych
       3. postępowanie karne i dyscyplinarne 
       4. niekaralność za przestępstwo umyślne
       5. niekaralność karami dyscyplinarnymi i dokumentacja
       6. posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy na określonym stanowisku
       7. możliwości organizacyjne jako przesłanka zatrudnienia na podstawie mianowania
      2. Podstawy zatrudnienia nauczycieli:
       1. Umowa o pracę z nauczycielem:
        1. umowa o pracę na czas określony (limity)
        2. umowa zawierana na czas nieobecności innego nauczyciela
        3. umowa na czas nieokreślony
       2. Mianowanie (odrębności)
      3. Ustalenie treści stosunku pracy nauczycieli:
       1. Data zawarcia umowy a data nawiązania stosunku pracy
       2. Stanowisko pracy
       3. Miejsce pracy (w tym problematyka podróży służbowych, nauczania indywidualnego- dojazdy do miejsca zamieszkania ucznia)
       4. Wynagrodzenie (elementy wynagrodzenia, jakie zapisy w umowie są najkorzystniejsze)
       5. Wymiar czasu pracy (problem łączonego pensum, ustalenie niepełnego wymiaru czasu pracy nauczycieli)
       6. Zatrudnianie w zespole szkół
      4. Zatrudnianie pracowników niepedagogicznych (pracowników samorządowych):
       1. Rodzaje umów o pracę
       2. Limity zatrudniania na czas określony
      5. Rekrutacja pracowników:
       1. Stanowiska urzędnicze – zasady przeprowadzania naboru
       2. Stanowiska pomocnicze i obsługi
       3. Zasady przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji pracowników

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: szkolenie odwołane

      Wykładowca: Dariusz Dwojewski – dr nauk prawnych – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

       

      Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/przedszkoli i placówek oświatowych.

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne


      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 140 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Trwa Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Zgłoszenia do udziału w loterii przyjmowane są do 7 lipca 2021 r.
     • Trwa Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Zgłoszenia do udziału w loterii przyjmowane są do 7 lipca 2021 r.


     • Przypominamy, że trwa Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

      Zgłoszenia do udziału w loterii przyjmowane są do 7 lipca 2021 r.


      Aby uczestniczyć w loterii należy:

      • wejść na stronę https://spis.gov.pl/ i zrealizować obowiązek spisowy poprzez samospis internetowy,
      • pobrać i zachować unikatowy, 10-znakowy kod uprawniający do udziału w loterii,
      • zgłosić kod na stronie https://loteria.spis.gov.pl/,

      –        sprawdzać wyniki losowania w mediach społecznościowych i na stronie https://loteria.spis.gov.pl/.


      Im szybsze zgłoszenie do udziału w loterii, tym większa szansa na wygraną!

      W loterii można wygrać atrakcyjne nagrody - karty przedpłacone o wartości 500 zł, 1000 zł, a w losowaniu finałowym, które odbędzie się 14 lipca 2021 r. – 16 samochodów osobowych!
      Najbliższe losowania nagród odbędą się: 18 czerwca 2021 r., 2 lipca 2021 r. oraz 9 lipca 2021 r.

      Jeden kod może wziąć udział w wielu losowaniach. Wszystkie zarejestrowane zgłoszenia wezmą udział w losowaniu finałowym.


      Regulamin i harmonogram losowania nagród w loterii dostępne są na stronie https://loteria.spis.gov.pl/.

      Serdecznie zapraszamy do udziału w loterii.