• Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2022/2023
     • Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2022/2023

      • Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2022/2023

      • Szanowni Państwo,

       udostępniamy OFERTĘ SZKOLEŃ PROPONOWANYCH PRZEZ CDN W SOSNOWCU

       na rok szkolny 2022/2023

        

       Zgłoszenia opłacane przez szkołę/placówkę prosimy wysłać z oficjalnej skrzynki e-mailowej  placówki.

       Przypominamy o możliwości rezygnacji z danego szkolenia poprzez wysłanie informacji do nas na maila na 5 dni roboczych przed szkoleniem.

       W przypadku braku rezygnacji, obciążamy daną szkołę/placówkę kwotą wg ilości zgłoszonych uczestników na dane szkolenie.

    • Bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.: Pozytywna Dyscyplina w klasie. Termin: 04.11.2022 r.-02.12.2022 r.
     • Bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.: Pozytywna Dyscyplina w klasie. Termin: 04.11.2022 r.-02.12.2022 r.

     • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zaprasza
      na bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.:
      Pozytywna Dyscyplina w klasie

       

      Program:
      1. Pozytywne podejście. Jak być nauczycielem uprzejmym i stanowczym jednocześnie.
      Czym jest Pozytywna Dyscyplina?
      Jakie życiowe kompetencje kształtuje Pozytywna Dyscyplina u dzieci, a z jakimi wyzwaniami spotykamy się w placówkach?
      Pozytywna Dyscyplina jako program rozwijania umiejętności społeczno-emocjonalnych u dzieci

      2. Dlaczego dzieci się źle zachowują?
      Co to jest mózg gadzi i jak wpływa na nasze zachowanie?
      Metafora góry lodowej, czyli co kryje się za zachowaniem?
      Czym jest poczucie przynależności i znaczenia?

      3. Skutki kar i ich wpływ na długofalowe rezultaty pracy wychowawczej?
      Konsekwencja naturalna
      Konsekwencja logiczna
      Skupienie na rozwiązaniu jako jedyna alternatywa do kar.

      4. Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci
      Jak motywować by nie zniechęcać?
      Czym różni się zachęta od pochwał?
      Pytania pełne ciekawości - elementy coachingu w nauczaniu.

      Adresaci: nauczyciele, dyrektorzy, wicedyrektorzy pracujący w sosnowieckich szkołach

      Liczba godzin: 16

      Forma: warsztatowa

      Miejsce: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

      Prowadzący: edukatorzy Pozytywnej Dyscypliny w klasie z CDN w Sosnowcu

      Zapisy:

      Link do zapisu: https://forms.gle/QkriqC5X3MX4mBqy8

      Terminy:

      Cześć I – 4 listopada 2022 r. , godz. 16.30 – 19.30 PIĄTEK

      Cześć II – 18 listopada 2022 r. , godz. 16.30 – 19.30 PIĄTEK

      Część III – 25 listopada 2022 r. , godz. 16.30 – 19.30 PIĄTEK

      Część IV – 2 grudnia 2022 r. , godz. 16.30 – 19.30 PIĄTEK

       

      Szkolenie jest prowadzone w oparciu o Pozytywną Dyscyplinę, więcej informacji www.pozytywnadyscyplina.pl

    • I Regionalny Konkurs Plastyczno-Literacko-Fotograficzny „Z książką mi zawsze po drodze”.
     • I Regionalny Konkurs Plastyczno-Literacko-Fotograficzny „Z książką mi zawsze po drodze”.

     • II Regionalny Konkurs

      Plastyczno-Literacko-Fotograficzny

      „Z książką mi zawsze po drodze”
       

       

      Organizator:

      Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. A. Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej

       

      Partnerzy i Patroni:

      Szkoła Podstawowa nr 22 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Dąbrowie Górnicze,

      Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu,

      Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej, Filia nr 5,

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu,

      Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach,

      Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Sosnowcu,

      Kino Helios w Dąbrowie Górniczej.


      Cele:
      - Promocja czytelnictwa oraz rozwijanie kultury czytelniczej i wrażliwości dzieci i młodzieży;

      - Rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych;

      - Rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych i kreatywności;

       

      Adresaci konkursu:

      Uczniowie z zagłębiowskich szkół podstawowych.

      Konkurs jest jednoetapowy.

       

      Zadania konkursowe:

      *dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej: przygotowanie pracy plastycznej - Plakat wykonany dowolną techniką w wymiarze A3 promujący czytanie (hasło roku 2022 – musi być elementem pracy: GDYBYM BYŁA/BYŁ KSIĄŻKĄ).

      *dla uczniów IV-VI szkoły podstawowej: wykonanie zdjęcia techniką dowolną, zdjęcie powinna pokazywać, że czytanie w domu, miejscach publicznych (tj. szkoła, ulica, park, sklep, itp.) to przyjemność i atrakcyjna forma rozrywki wypełniająca wolny czas.

       

      *dla uczniów VII-VIII klas szkoły podstawowej: przygotowanie pracy plastycznej w formie pocztówki zawierającej życzenia do czytelnika od książki/bohatera/autora wykonanej dowolną  techniką w wymiarze A4.

       

      Każdy uczestnik konkursu (w każdej kategorii wiekowej)  może przedstawić maksymalnie
      1 pracę (plakat, pocztówkę, zdjęcie), która nie brała udziału w innych konkursach. Z jednej placówki może wziąć udział 3 uczniów z każdej kategorii wiekowej.

      Zdjęcia należy przesłać drogą elektroniczną na adres sp29kp@interia.pl z dopiskiem
      Z KSIĄŻKĄ MI ZAWSZE PO DRODZE. Plakaty oraz pocztówki powinny zostać dostarczone osobiście bądź przesłane pocztą tradycyjną. 

      Każda praca musi być zaopatrzona w następujące dane: imię, nazwisko, klasa, szkoła, kategoria wiekowa, ewentualnie tytuł pracy. Oświadczenie doklejone  do każdej pracy.

      Najlepsze prace zostaną nagrodzone a ich zdjęcia umieszczone na stronie internetowej szkoły
      z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora. Komisja konkursowa powołana przez organizatora, dokona oceny prac, biorąc pod uwagę : pomysłowość, ogólne wrażenie artystyczne, zgodność z tematem oraz wymaganiami dla danej kategorii

      Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu pełni praw autorskich do prezentowanej pracy oraz uzyskaniu zgody na publikację od osób znajdujących się na fotografii (dotyczy klas IV-VI) oraz zgody na umieszczenie danych na stronach internetowych, fb organizatorów, partnerów i patronów konkursu.

      Prace należy dostarczyć/przesłać do MBP Filia nr 5 ul. Al. J. Piłsudskiego 32 w godzinach jej pracy do 21.10.2022 r, wraz z wypełnionymi dołączonymi do Regulaminu Załącznikami.

      Wszystkie zgłoszone prace przechodzą na własność Organizatora.

      Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora głównego, czyli Szkoły Podstawowej nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. A. Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej  04.11.2022  r., a dyplomy i nagrody otrzymają wyłącznie laureaci pocztą na adres szkoły. Prezentacja nagrodzonych prace w formie wystawy odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filii nr 5 w Dąbrowie Górniczej.

      Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.

       

      Koordynator konkurs: Katarzyna Paliga

       

      Zapraszamy do udziału w konkursie!

       

    • "W logopedach Siła" spotkanie dla wszystkich logopedów z Sosnowca. Termin 12.10.2022 r., godz. 16.30 STACJONARNIE CDN
     • "W logopedach Siła" spotkanie dla wszystkich logopedów z Sosnowca. Termin 12.10.2022 r., godz. 16.30 STACJONARNIE CDN

     • "W logopedach Siła".
      Zapraszamy wszystkich logopedów z Sosnowca do grupy "W logopedach Siła", gdzie będziemy mogli uczyć się od siebie wzajemnie, wymieniać się doświadczeniami i darmowymi kartami pracy. Będziemy dla siebie wsparciem i inspiracją .

       

      Termin kolejnego spotkania: 12.10.2022 r. godz. 16.30

      Prowadzenie:

      Agnieszka Hankus – logopeda/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2

      Małgorzata Worytko - logopeda/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

      Miejsce: STACJONARNIE CDN w Sosnowcu (ul. Białostocak 17)

       

      Koszt: bezpłatne.

       

      Link do zapisu: https://forms.gle/5ZceG6cXeM6Lkiq86

       

      Organizator:

      • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Sosnowcu,
      • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Sosnowcu,
      • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.

       

    • Szkolenie ONLINE: Nowe zasady oceny pracy nauczycieli. Termin 04.10.2022 r. (wtorek) godz. 13.00
     • Szkolenie ONLINE: Nowe zasady oceny pracy nauczycieli. Termin 04.10.2022 r. (wtorek) godz. 13.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Nowe zasady oceny pracy nauczycieli

       

      Adresaci: Dyrektorzy szkół, nauczyciele, organy prowadzące szkoły i placówki

      Prowadzący szkolenie: dr Dariusz Dwojewski

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      1. Oceny związane z awansem zawodowym nauczycieli
       1. Oceny cząstkowe przy zmianie miejsca pracy
       2. Oceny w drugim i ostatnim roku przygotowania do zawodu nauczyciela
       3. Ocena nauczyciela mianowanego
      2. Zwykły tryb dokonywania oceny pracy
       1. Organy uprawnione do inicjowania procedury oceny pracy
       2. Termin dokonania oceny i skutki jego przekroczenia
       3. Organy wystawiające opinię o pracy nauczyciela
      3. Kryteria oceny pracy nauczycieli
       1. Kryteria obowiązkowe i dodatkowe - analiza
       2. Ustalanie oceny – wymagania punktowe
       3. Procedura oceny pracy – projekt oceny i zapoznanie z nim nauczyciela
       4. Karta oceny pracy
      4. Odwołanie od oceny pracy
       1. Termin i procedura wniesienia odwołania
       2. Obowiązki dyrektora związane z przekazaniem odwołania
       3. Rozpatrzenie odwołania przez zespół oceniający
       4. Możliwe rozstrzygnięcia
      5. Ocena pracy dyrektora
       1. Organy oceniające i zasady współpracy między nimi
       2. Kryteria oceny pracy dyrektora – prowadzącego zajęcia i zwolnionego z obowiązku prowadzenia zajęć
       3. Punktacja
      6. Wniosek o ponowne ustalenie oceny dyrektora
       1. Skład zespołu oceniającego
       2. Procedura i terminy
       3. Rozstrzygnięcia.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 04.10.2022 r. (wtorek) godz. 13.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • ZMIANA TERMINU: szkolenie online: ABC nauczyciela przedszkola/edukacji wczesnoszkolnej. Termin 19.10.2022 r. (środa) godz. 17.00
     • ZMIANA TERMINU: szkolenie online: ABC nauczyciela przedszkola/edukacji wczesnoszkolnej. Termin 19.10.2022 r. (środa) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie online:

      ABC nauczyciela przedszkola/edukacji wczesnoszkolnej.
       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

      Prowadzący szkolenie: Elżbieta Brol

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

       

      Główne treści szkolenia:

      • Akty prawne w pracy nauczyciela.
      • Jak planować pracę w oparciu o podstawę programową?
      • Program, karty pracy, przewodniki metodyczne - czy ich potrzebujemy?
      • Plan pracy i jego znaczenie w placówce.
      • Dokumentacja niezbędna w przedszkolu/ szkole.
      • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez nauczyciela.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: ZMIANA TERMINU 19.10.2022 r. (środa) godz. 17.00

       

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

    • Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla realizatorów programu profilaktycznego: APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ.Termin: 10 i 11.10.2022 r., godz. 12.00 - 18.00
     • Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla realizatorów programu profilaktycznego: APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ.Termin: 10 i 11.10.2022 r., godz. 12.00 - 18.00

     • Zapraszamy nauczycieli, pedagogów i psychologów do udziału w szkoleniu dla realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ

       

      Szkolenie dofinansowane jest ze środków Gminy Sosnowiec dla nauczycieli z sosnowieckich szkół.

      Dofinansowane szkolenie dla realizatorów trwa 14 godzin dydaktycznych i adresowane jest do:

      • wychowawców klas IV SP
      • wychowawców klas V SP
      • wychowawców klas VI SP
      • nauczycieli pracujących w klasach IV-VI SP
      • psychologów i  pedagogów szkolnych.

       

      Uczestnicy szkolenia otrzymują gotowe materiały/scenariusze w ramach szkolenia

      Koszt dla:

      • nauczycieli kl. IV-VI (dofinansowanie dla wychowawców, nauczycieli kl. 4-6, psychologów i pedagogów - z sosnowieckich szkół) - 60 zł
      • nauczycieli spoza Sosnowca oraz z Sosnowca (bez dofinansowania) - 600 zł

      Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/996AcGULSgJG8AgF9

      Termin: 10 i 11 października 2022 r., godz. 12.00 - 18.00

      APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ:

      Celem programu APTECZKA jest rozwijanie w dzieciach w wieku 8-12 lat podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, by wzmocnić ich odporność na stres, kształtować optymistyczne, pozytywne nastawienie do życia. Autorki programu - Sylwia Wierzchowska oraz Elżbieta Nerwińska, podążając za założeniami psychologii pozytywnej,  sformułowanymi przez amerykańskiego psychologa Martina E. P. Seligmana, przyjęły, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego
      i satysfakcjonującego życia.

       

      Program składa się z 10 części tematycznych, które koncentrują się na kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań, poprzez rozwijanie odporności psychicznej oraz optymistycznego podejścia do życia.

       

      Część 1. APTECZKA SKARBÓW – jak leczyć rany duszy?

      Część 2. OPTYMIZM - myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!

      Część 3. PRZYJAŹŃ – okazuj miłość i przyjaźń!

      Część 4. KREATYWNOŚĆ - ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!

      Część 5. WYTRWAŁOŚĆ - nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!

      Część 6. ZDROWIE FIZYCZNE - dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!

      Część 7. SZCZEROŚĆ - nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia!

      Część 8. ŻYCZLIWOŚĆ - próbuj zrozumieć i wspierać innych!

      Część 9. WDZIĘCZNOŚĆ - okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka!

      Część 10. MARZENIA - ustanawiaj cele dla siebie i podążaj za marzeniami!

       

      Program składa się z 10 części tematycznych. Każda z nich obejmuje 3 spotkania po 45 minut, prowadzone zazwyczaj raz w tygodniu. Liczba godzin  do zrealizowania z dziećmi 30 godzin (można realizować  w dwa lata)

       

      Program APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ składa się z następujących elementów:

       

      • Szkolenie dla nauczyciela w wymiarze 14 godz. dydaktycznych.
      • Materiały dla nauczyciela do realizacji zajęć z dziećmi.
      • Propozycje  listów do  rodziców.
      • Propozycje materiałów dodatkowych.
      • Praktyczna teczka, którą można uzupełniać, dodając w trakcie realizacji programu własne materiały i pomysły uzupełniające program.
      • Link  z dodatkowymi materiałami w wersji elektronicznej.

       

      Nauczyciel może prowadzić zajęcia w kolejnych latach z następnymi grupami dzieci bez konieczności dokupowania jakichkolwiek materiałów dodatkowych.

      źródło: https://www.pozytywnaedukacja.pl

      Szczegółowy opis znajduje się na stronie: https://www.pozytywnaedukacja.pl/programy/apteczka

       

      Programy rekomendowane: https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/apteczka-pierwszej-pomocy-emocjonalnej,45

    • OTWARCIE SEZONU TEATRALNEGO DLA NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK w ramach Laboratorium Pedagogiki Teatru. Moduł I
     • OTWARCIE SEZONU TEATRALNEGO DLA NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK w ramach Laboratorium Pedagogiki Teatru. Moduł I

     • OTWARCIE SEZONU TEATRALNEGO DLA NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK

      w ramach Laboratorium Pedagogiki Teatru. Moduł I

      Wszystkie osoby związane z oświatą zapraszamy na inaugurację kolejnego sezonu współpracy Teatru Zagłębia i szkół.

      Wszystkie osoby związane z oświatą zapraszamy na inaugurację kolejnego sezonu współpracy Teatru Zagłębia i szkół. W tym roku nasz zespół poświęca szczególną uwagę gronu pedagogicznemu oraz uczniom i uczennicom, podejmując inicjatywy rozwijające zarówno dorosłych, jak i dzieci oraz młodzież. Przy okazji wydarzenia przedstawimy całoroczną ofertę edukacyjną Teatru Zagłębia oraz zaprosimy do udziału w kolejnych inicjatywach związanych z Laboratorium Pedagogiki Teatru, czyli kursem doskonalącym nauczycieli, pedagogów, animatorów kultury.

      Do zobaczenia w teatrze 24 września 2022!

      Program wydarzenia:

      11:30-14:30 – „ABC pedagogiki teatru – warsztat do spektaklu”

      Warsztaty towarzyszące spektaklowi to jedna z najbardziej charakterystycznych propozycji pedagogiki teatru. Przed spektaklem często służą pobudzeniu uważności, po spektaklu – pomagają zmierzyć się ze swoimi myślami i pogłębić interpretację. Podczas spotkania w Teatrze Zagłębia odbędzie się warsztat przed spektaklem „Edyp”. Zajęcia staną się platformą prezentacji narzędzi służących przygotowaniu tego typu działań w szkole.

      Prowadzenie: Justyna Czarnota

       

      15:00-16:30 – „Nie mam siły”, czyli rozmowa o wypaleniu i jak mu zaradzić

      W sektorach oświaty i kultury, wrzesień to czas powrotu do szkół i rozpoczynania wielu nowych projektów. Wchodzimy – jako nauczyciele, artyści, instruktorzy teatralni – w czas wymagający aktywowania wielu zasobów energetycznych, poznawczych i emocjonalnych. Tę okoliczność potraktujemy jako punkt wyjścia do refleksji nad kondycją pracowników oświaty i kadr kultury, wśród których wypalenie zawodowe to coraz powszechniejszy problem. Podczas dyskusji zastanowimy się, w jaki sposób można korzystać z narzędzi pedagogiki teatru, by odświeżać kreatywność liderów i liderek grup. Porozmawiamy również o tym, jak w swoją codzienną praktykę zawodową wdrażać profilaktykę przeciw wypaleniu zawodowemu.

      Dyskusja z udziałem osób pracujących, współpracujących lub bezpośrednio wywodzących się ze środowiska kultury i oświaty.

      Goście panelu: Justyna Czarnota, Tomasz Wojtasik

      Prowadzenie: Agata Kędzia

       

      16:30-17:00 – prezentacja oferty Teatru Zagłębia dla szkół

      17:00-18:00 – przerwa kawowa, przekąski

      18:00 – spektakl „Król Edyp” w reż. Radosława Rychcika

       

      INFORMACJE ORGANIZACYJNE

      Koszt udziału w całym wydarzeniu: 50 zł (uczestnictwo w warsztatach upoważnia do darmowego udziału w spektaklu).

      Wstęp na dyskusję „Nie mam siły” jest wolny dla wszystkich zainteresowanych, ale wymaga wypełnienia formularza.

      Na spektakl można wybrać się także niezależnie od poprzedzających go wydarzeń, koszt biletu dla nauczycieli i nauczycielek to 30 zł.

      Zapisy odbywają się poprzez formularz: https://forms.gle/xWWcYxUmBJUKvrLw8

      Formularz zostanie aktywowany 1 września. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Po otrzymaniu zgłoszeń, ze wszystkimi osobami skontaktujemy się mailowo, podając szczegóły dotyczące wpłat.

       

      Informacji udziela koordynatorka: Agata Kędzia, edukacja@teatrzaglebia.pl, 883500915

       

      Justyna Czarnota – pedagożka teatru, trenerka i menagerka kultury. Od 6 lat kieruje Działem Pedagogiki Teatru w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego. Znawczyni współczesnego teatru dla dzieci, młodzieży i rodzin, interesują ją szczególnie przedstawienia eksperymentujące z pozycją widza. Jako pedagożka teatru regularnie prowadzi warsztaty i projektuje materiały edukacyjne do spektakli.

       Tomasz Wojtasik – psycholog, nauczyciel dyplomowany, konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach, zajmuje się edukacją zdrowotną i promocją zdrowia, arteterapią, profilaktyką HIV/AIDS oraz edukacją seksualną, członek Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego projekt Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie, prowadzi szkolenia (warsztaty, treningi, seminaria) dla nauczycieli z zakresu komunikacji interpersonalnej, procesu grupowego, edukacji zdrowotnej, radzenia sobie ze stresem oraz wypaleniem zawodowym. Certyfikowany Edukator Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie, absolwent Szkoły Trenerów dla Nauczycieli Województwa Śląskiego (Fundacja IBRAS), absolwent Szkoły Trenerów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (Weź kurs na wielokulturowość II), trener edukacji Hero Imagination Project Prof. Philipa Zimbardo.

       

      Wydarzenia zaplanowane na 24 września są elementem modułu I Laboratorium Pedagogiki Teatru. O module II więcej przeczytasz tutaj: www.teatrzaglebia.pl/laboratorium-pedagogiki-teatru/

       

      Organizatorami kursu są Teatr Zagłębia i Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, które przygotuje certyfikaty za udział w warsztacie.

      Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

       

    • Zmiana terminu pierwszego spotkania. Empatyczne poniedziałki - bezpłatny cykl spotkań dla rodziców i nauczycieli. Startujemy 10.10.2022 godz. 17.00 Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.
     • Zmiana terminu pierwszego spotkania. Empatyczne poniedziałki - bezpłatny cykl spotkań dla rodziców i nauczycieli. Startujemy 10.10.2022 godz. 17.00 Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.

     • https://forms.gle/SzJokgadaD1V3S7K6SZKOLENIE ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2022/2023

       

      Empatyczne poniedziałki

       

      Empatyczne poniedziałki to już trzeci cykl spotkań dla rodziców
      i nauczycieli poświęcony takim zagadnieniom jak:

      • budowanie empatycznych relacji z dzieckiem i młodym człowiekiem
      • wspieranie motywacji dzieci i młodzieży
      • towarzyszenie im w wyzwaniach i trudnościach
      • rozwiązywanie konfliktów między dziećmi, rodzeństwem
      • rodzinne potrzeby i strategie ich zaspokajania
      • przełamywanie przekonań
      • dbanie dorosłego o własny dobrostan

      Adresat:

      • nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych pracujący w sosnowieckich szkołach/przedszkolach/placówkach oświatowych
      • rodzice = mieszkańcy Sosnowca

      Liczba miejsc jest ograniczona/ 20 osób

      LINK do zapisów dla nauczycieli i dla rodziców: https://forms.gle/SzJokgadaD1V3S7K6

       

      Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu,
      ul. Białostocka 17 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 47 w Sosnowcu)

       

      Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne każde spotkanie

      Forma realizacji: wykład z elementami warsztatu

      Prowadząca: Monika Szczepanik – Certyfikowany trener NVC w Porozumieniu bez Przemocy zakochana od pierwszego wejrzenia, ze wzajemnością. Pomaga ludziom być w kontakcie z sobą i innymi. Towarzyszy im w drodze. Pracuje z parami, rodzinami, nauczycielami, liderami organizacji biznesowych, administracyjnych i społecznych. W swojej pracy korzysta z narzędzi, które sama wypróbowała i o których sensie jest głęboko przekonana. Czerpie inspirację z wielu źródeł. Korzysta z podejścia Jespera Juula (Family Lab), IFS (Internal Family Systems-Systemu Wewnętrznej Rodziny), praktyki uważności, focusingu i pracy Brene Brown.

       

      1. W świecie uczuć i potrzeb. Relacje oparte na Porozumieniu bez Przemocy.
      Termin: 10 października 2022 r., godz. 17.00 -19.15

       

      Za każdym zachowaniem kryją się jakieś potrzeby. A o potrzebach mówią nam uczucia. Dobrze jest więc połączyć te trzy elementy, by budować
      w ludźmi relacje oparte na empatii, szacunku i bezpieczeństwie. W trakcie spotkania odkryjemy jakie potrzeby kryją się za trudnymi zachowa-niami dzieci i sprawdzimy jakie strategie najlepiej odpowiadają ukrytym potrzebom.

       

      2. Wyzwania dnia codziennego. Empatia dla siebie
      Termin: 24 października 2022 r., godz. 17.00 -19.15

       

      Czym jest empatia i czym różni się o sympatii? Jak wspierać empatię
      i budować postawę self care, self compassion. Dbanie o siebie to skuteczna droga do dbania o innych dlatego na Na spotkaniu sprawdzisz, które
      z proponowanych strategii wspierają Twój wewnętrzny dobrostan.

       

      3. Strategie budujące empatyczną wspólnotę (rodziny, klasy, drużyny)

      Termin: 14 listopada 2022 r., godz. 17.00 -19.15

       

      Empatyczna rodzina? Empatyczna klasa? Empatyczna czyli jaka…?
      Na spotkaniu przejdziemy przez kilka strategi, które pozwalają budować bezpieczne, uwzględniające relacje. Zatrzymamy się na chwilę nad granicami i rodzajami przywództwa, które wspierają empatię.

       

      4. Co stoi za „NIE"

      Termin: 21 listopada 2022 r., godz. 17.00 -19.15

       

      „Nie” w naszej kulturze zwykle kończy rozmowę. A jeśli „nie” to zaproszenie do rozmowy? O nie-zrealizowanych potrzebach i niewygodnych uczuciach. Na spotkaniu sprawdzimy czego potrzebu-jemy, by za”nie” usłyszeć „tak”.

       

      5. Oswoić złość

      Termin: 12 grudnia 2022 r., godz. 17.00 -19.15

      Złości nie jest mile widziana. Boimy się jej więc uciekamy lub uznajemy, że trzeba jej stawić czoła więc z nią walczymy. A tymczasem złość to emocja, którą można zarządzać. Znając mechanizm jej powstania, jej etapy i ukryte za nią potrzeby łatwiej wyrażać złość w sposób konstruktywny. I o tym właśnie będzie to  spotkanie.

       

      Szkolenie finansowane jest ze środków Gminy Sosnowiec

       

    • ZMIANA TERMINU. Szkolenie online: Zintegrowana klasa czyli wszystko o relacjach w edukacji. Termin 12.10.2022 godz. 17.00
     • ZMIANA TERMINU. Szkolenie online: Zintegrowana klasa czyli wszystko o relacjach w edukacji. Termin 12.10.2022 godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie online:

       

      Zintegrowana klasa czyli wszystko o relacjach w edukacji.
       

      SZKOLENIE ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2022/2023

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

      Prowadzący szkolenie: Elżbieta Brol

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

       

      Główne treści szkolenia:

      • Relacje w edukacji - dlaczego są tak ważne?
      • Badania potwierdzające skuteczność budowania relacji.
      • Rola nauczyciela w budowaniu relacji.
      • Propozycje zabaw i ćwiczeń integrujących, uczących współpracy, wprowadzenie zasad
       w klasie, budowanie samoakceptacji i praktykowanie wdzięczności.

      Data i godzina realizacji szkolenia: ZMIANA TERMINU - 12.10.2022  godz. 17.00

       

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie stacjonarne: Odpowiedzialność kierowników jednostek za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Termin 28 września 2022 r. godz. 8.30-13.00 Miejsce szkolenia: Aula Centrum Usług Wspólnych, ul. S. Staszica 62, Sosnowiec
     • Szkolenie stacjonarne: Odpowiedzialność kierowników jednostek za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Termin 28 września 2022 r. godz. 8.30-13.00 Miejsce szkolenia: Aula Centrum Usług Wspólnych, ul. S. Staszica 62, Sosnowiec

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Odpowiedzialność kierowników jednostek za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
       

      Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy

      Prowadzący szkolenie: dr Andrzej Gorczynski

      Czas trwania szkolenia:  5 godzin dydaktycznych

       

      Główne treści szkolenia:

      1. Zarządzanie finansami publicznymi w oświacie:
       1. plan finansowy jednostki budżetowej (budżetowych jednostek oświatowych),
       2. odpowiedzialność kierownika jednostki oraz innych osób gospodarującymi publicznymi środkami finansowymi.
       3. wydzielony rachunek dochodów, plan dochodów a plan wydatków, procedura WRD.
      2. Ustawa o finansach publicznych:
       1. ustawa o finansach publicznych a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – wybrane zagadnienia.
      3.  Kontrola zarządcza - sygnalnie - czym jest i jak jest wdrażana? 
      4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
       1. charakterystyka czynów
       2. umyślność, nieumyślność zachowania, zasady odpowiedzialności kierownika jednostki zaliczanej do sektora  finansów publicznych,
       3. przedawnienie oraz zatarcie ukarania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
       4.  kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  i dyrektywy ich  wymiaru
      • przebieg postępowania  (procedura),
      • rejestr prawomocnych orzeczeń o odpowiedzialności  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (zakres informacji,  konsekwencje wpisu, tryb zasięgania informacji z rejestru),
      • orzecznictwo Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach  o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych  (wybrane przypadki).
      1. Praktyczne wskazówki dla kierownika jednostki sektora finansów publicznych (dyrektora).
      2. Odpowiedzi na pytania

       

      Miejsce szkolenia: Aula Centrum Usług Wspólnych, ul. S. Staszica 62, Sosnowiec

      Data i godzina realizacji szkolenia: 28 września 2022 r. godz. 8.30-13.00

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł


      Zgłoszenia poprzez link: https://forms.gle/j1EKMXtiQW5Nfn5v7

       

    • Ogólnopolska Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli „Kompetencje kluczowe XXI wieku - Fair Influencer”. Termin: 27.09.2022 r. Miejsce: Hotel Skaut - Park Śląski - Chorzów
     • Ogólnopolska Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli „Kompetencje kluczowe XXI wieku - Fair Influencer”. Termin: 27.09.2022 r. Miejsce: Hotel Skaut - Park Śląski - Chorzów

     •  

      Ogólnopolska Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli

      „Kompetencje kluczowe XXI wieku - Fair Influencer”

      realizowana w ramach projektu międzynarodowego Erasmus+

      „EU WISE – Young Citizens & Consumers”

      Hotel Skaut  - Park Śląski - Chorzów

      Organizatorzy konferencji:

      • Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu
      • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

      Termin: 27.09.2022 /wtorek/  9.00 - 13.00

      Miejsce: Hotel Skaut  - Park Śląski - Chorzów

      Program konferencji

      8.30  9.00

      Rejestracja gości. Powitalna kawa.

      9.00 9.15

      Otwarcie konferencji - przywitanie gości

      Tadeusz Makulski – Prezes PSSH

      Dorota Szewczyk – Dyrektorka CDN w Sosnowcu

      9.15 – 9:35

      Priorytet: Wykorzystywanie technologii do wsparcia umiejętności metodycznych nauczycieli materiały informacyjno - komunikacyjne

      Prezentacja filmów kampanijnych – Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu

      9.35 10.10

      Projekt EU WISE jako przykład wsparcia edukacji informatycznej i medialnej - uczniowskie dobre praktyki

      10.10 –11:00

      Priorytet: Kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

      Wykład interaktywny „Fair Influencer” - Joanna Waszkowska

      11.00 11.30

      Przerwa kawowa

      11.30-12.30

      Priorytet: Podnoszenie jakości kształcenia

      Panel dyskusyjny: Uczenie przez działanie. Wyzwania edukacyjne i organizacyjne 

      Moderatorka: Dorota Szewczyk

      12.30 12.45

      Podsumowanie konferencji

      13.00 14.00

      Lunch

      Pobierz program konferencji PDF

      Potwierdzenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza KLIKNIJ

      Kontakt do organizatorów:  Dorota Szewczyk tel. 600 035 223

       

      KONFERENCJA JEST ZGODNA Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2022/2023

       

      Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych – konkurs „Edukacja globalna 2021” www.gov.pl/polskapomoc

       

      Placówki uczestniczące w projekcie Erasmus+ „EU WISE – Young Citizens & Consumers”:

      • Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich;
      • Zespół  Szkół  Cogito w  Siemianowicach Śląskich;
      • III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach;
      • VI Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku;
      • Zespół Szkół nr 1 w Działdowie;
      • XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie;
      • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

       

       

    • Empatyczne czwartki - cykl spotkań dla rodziców i nauczycieli. Startujemy 06.10.2022 godz. 17.00 Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.
     • Empatyczne czwartki - cykl spotkań dla rodziców i nauczycieli. Startujemy 06.10.2022 godz. 17.00 Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.

     • SZKOLENIE ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2022/2023


      Empatyczne czwartki

       

      Empatyczne czwartki cykl spotkań dla rodziców i nauczycieli poświęcony takim zagadnieniom jak:

      • budowanie empatycznych relacji z dzieckiem i młodym człowiekiem
      • wspieranie motywacji dzieci i młodzieży
      • przełamywanie przekonań
      • dbanie o własny dobrostan
      • praktykowanie wdzięczność i uważności

      Spotkanie przeznaczone są dla osób, które mają za sobą udziałw Empatycznych Poniedziałkach lub w innej formie warsztatów z Porozumienia bez Przemocy

      Adresat:

      • nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych pracujący w sosnowieckich szkołach/przedszkolach/placówkach oświatowych
      • rodzice = mieszkańcy Sosnowca

       

      Liczba miejsc jest ograniczona/ 20 osób

       

      LINK do zapisów dla nauczycieli i dla rodziców: https://forms.gle/CbYrxsmhPTDQAPGw9

       

      Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu,
      ul. Białostocka 17 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 47 w Sosnowcu)

       

      Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne każde spotkanie

       

      Forma realizacji: wykład z elementami warsztatu

      Prowadząca: Monika Szczepanik – Certyfikowany trener NVC w Porozumieniu bez Przemocy zakochana od pierwszego wejrzenia, ze wzajemnością. Pomaga ludziom być w kontakcie z sobą i innymi. Towarzyszy im
      w drodze. Pracuje z parami, rodzinami, nauczycielami, liderami organizacji biznesowych, administracyjnych
      i społecznych. W swojej pracy korzysta z narzędzi, które sama wypróbowała i o których sensie jest głęboko przekonana. Czerpie inspirację z wielu źródeł. Korzysta z podejścia Jespera Juula (Family Lab), IFS (Internal Family Systems-Systemu Wewnętrznej Rodziny), praktyki uważności, focusingu i pracy Brene Brown.

       

      1. W świecie uczuć i potrzeb. Relacje oparte na Porozumieniu bez Przemocy.
      Termin: 6 października 2022 r., godz. 17.00 -19.15

      Za każdym zachowaniem kryją się jakieś potrzeby. A o potrzebach mówią nam uczucia. Dobrze jest więc połączyć te trzy elementy, by budowaćw ludźmi relacje oparte na empatii, szacunku i bezpieczeństwie. W trakcie spotkania odkryjemy jakie potrzeby kryją się za trudnymi zachowa-niami dzieci i sprawdzimy jakie strategie najlepiej odpowiadają ukrytym potrzebom.

       

      2. Wyzwania dnia codziennego. Empatia dla siebie


      Termin: 20 października 2022 r., godz. 17.00 -19.15

       

      Czym jest empatia i czym różni się o sympatii? Jak wspierać empatięi budować postawę self care, self compassion. Dbanie o siebie to skuteczna droga do dbania o innych dlatego na Na spotkaniu sprawdzisz, którez proponowanych strategii wspierają Twój wewnętrzny dobrostan.

       

      3. Strategie budujące empatyczną wspólnotę (rodziny, klasy, drużyny)

      Termin: 17 listopada 2022 r., godz. 17.00 -19.15

       

      Empatyczna rodzina? Empatyczna klasa? Empatyczna czyli jaka…?Na spotkaniu przejdziemy przez kilka strategi, które pozwalają budować bezpieczne, uwzględniające relacje. Zatrzymamy się na chwilę nad granicami i rodzajami przywództwa, które wspierają empatię.

       

      4. Co stoi za „NIE"

      Termin: 24 listopada 2022 r., godz. 17.00 -19.15
       

      „Nie” w naszej kulturze zwykle kończy rozmowę. A jeśli „nie” to zaproszenie do rozmowy? O nie-zrealizowanych potrzebach i niewygodnych uczuciach. Na spotkaniu sprawdzimy czego potrzebu-jemy, by za”nie” usłyszeć „tak”.

       

      5. Oswoić złość

      Termin: 8 grudnia 2022 r., godz. 17.00 -19.15

      Złości nie jest mile widziana. Boimy się jej więc uciekamy lub uznajemy, że trzeba jej stawić czoła więc z nią walczymy. A tymczasem złość to emocja, którą można zarządzać. Znając mechanizm jej powstania, jej etapy i ukryte za nią potrzeby łatwiej wyrażać złość w sposób konstruktywny. I o tym właśnie będzie to  spotkanie.

       

      Szkolenie finansowane jest ze środków Gminy Sosnowiec

       

    • ODWOŁANE Szkolenie online: Mutyzm wybiórczy – lęk, który odbiera głos. Postępowanie terapeutyczne w przebiegu zdiagnozowanego mutyzmu wybiórczego. Termin 30 września 2022 (piątek) godz. 16.30
     • ODWOŁANE Szkolenie online: Mutyzm wybiórczy – lęk, który odbiera głos. Postępowanie terapeutyczne w przebiegu zdiagnozowanego mutyzmu wybiórczego. Termin 30 września 2022 (piątek) godz. 16.30

     • Zapraszamy na szkolenie online:

      Mutyzm wybiórczy – lęk, który odbiera głos.
      Postępowanie terapeutyczne w przebiegu zdiagnozowanego mutyzmu wybiórczego.

       

      SZKOLENIE ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2022/2023

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, logopedzi, nauczyciele uczący w klasach 4-8, pedagodzy, psycholodzy, rodzice, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

       

      Prowadzący szkolenie: Małgorzata Worytko

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

       

      Główne treści szkolenia:

      • Mutyzm wybiórczy (MW) - co to jest?
      • Analiza podejścia do tematu w różnych nurtach światowych
      • Czynniki sprzyjające występowaniu MW 
      • Nurty w terapii MW 
      • Techniki behawioralne w terapii mutyzmu 
      • Schematy postępowania z dzieckiem z MW.

      Data i godzina realizacji szkolenia: SZKOLENIE ODWOŁANE
       

      Miejsce szkolenia: ONLINE - platforma LIVE WEBINAR

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 80 zł

    • Szkolenie ONLINE: Pedagog specjalny. Termin 05.10.2022 r.(środa) godz. 17:00
     • Szkolenie ONLINE: Pedagog specjalny. Termin 05.10.2022 r.(środa) godz. 17:00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

       

      Pedagog specjalny.

       

      Adresaci: zainteresowani nauczyciele pedagodzy, dyrektorzy, wychowawcy pracujący w przedszkolach, poradniach,  szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych będący na ścieżce awansu zawodowego.

      Prowadzący szkolenie: Zyta Czechowska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Obowiązki pedagoga specjalnego.
      • Liczba specjalistów.
      • Kwalifikacje pedagoga specjalnego.
      • Dokumentacja i materiały pedagoga specjalnego.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 05.10.2022 r.(poniedziałek) godz. 17:00                                                                                                                    

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • AMBASADORZY I AMBASADORKI BAŚNI ANDERSENA. Kampania teatralno-czytelnicza.
     • AMBASADORZY I AMBASADORKI BAŚNI ANDERSENA. Kampania teatralno-czytelnicza.

     • AMBASADORZY I AMBASADORKI BAŚNI ANDERSENA

      Kampania teatralno-czytelnicza Zespół Teatru Zagłębia i twórcy spektaklu „Baśnie Andersena” pragną zaprosić chętne nauczycielki i chętnych nauczycieli do udziału w kampanii teatralno-czytelniczej „Ambasadorzy i Ambasadorki Baśni”. Poprzez kampanię chcemy promować czytelnictwo, uwalniać dziecięcą wyobraźnię oraz zachęcać do opowiadania historii w ramach międzypokoleniowych działań twórczych. Działanie jest skierowane także do animatorów i animatorek kultury oraz wszystkich chętnych osób pracujących z dziećmi.

      Aby zyskać tytuł Ambasadora lub Ambasadorki Baśni, należy:

      1. Wziąć udział w warsztacie prowadzonym przez dramaturżkę i pedagożkę teatru Dorotę Kowalkowską oraz psychologa Macieja Jonka, współtwórcę spektaklu i konsultanta działań teatralnych dla dzieci. Warsztat odbędzie się 10 września w godz. 12:00-15:00. Tego samego dnia, o godz. 16:00, odbędzie się pokaz spektaklu. Koszt udziału w warsztatach i spektaklu: 50 zł (bufet kawowy w cenie). Warsztaty przeznaczone dla osób zainteresowanych prowadzeniem działań twórczych, inspirowanych tematami andersenowskich baśni. Warsztat pokazuje, jak korzystać z baśni w oparciu o aktualną wiedzę z zakresu psychologii rozwoju, tak by pomagać młodym ludziom nazywać i przeżywać emocje. Zastanowimy się także nad tym, w jaki sposób można pogłębiać rozumienie baśniowych zdarzeń tak, by ich odbiorcy potrafili wyciągać z nich wnioski do własnego życia.

      2. Do końca 2022 roku przeprowadzić lekcję/warsztaty na temat baśni Andersena – można to zrobić podczas godziny wychowawczej, lekcji polskiego lub podczas dodatkowych zajęć (zachęcamy do skorzystania z teatralnego zeszytu inspiracji). 3. Zabrać uczniów i uczennice do Teatru Zagłębia na spektakl „Baśnie Andersena”. Terminy jesiennych pokazów: 4, 5, 6 października oraz 22, 23 listopada, godz. 10:00. Dla Ambasadorów i Ambasadorek mamy: 1. Otwarte podwójne zaproszenie na jeden z wybranych spektakli z repertuaru Teatru Zagłębia. 2. Baśniowy certyfikat i paczkę gadżetów teatralnych!

      3. Oficjalne listowne podziękowanie Dyrekcji teatru, złożone na ręce Dyrekcji szkoły.

      4. Dla chętnych osób – udział w materiale wideo, który będzie częścią kampanii promocyjnej Teatru Zagłębia. Terminy pokazów „Baśni Andersena”: 4, 5, 6 października oraz 22, 23 listopada, godz. 10:00.

      Szczegółowe informacje: Agata Kędzia, edukacja@teatrzaglebia.pl, 883500915

      Zapisy odbywają się poprzez formularz:

      https://docs.google.com/forms/d/1TS2Fj7FvKn1grj5ar87ic9BnFoEO0cVqxnJLH1oxAY/edit?edit_requested=true

      Partnerem wydarzenia jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, które przygotuje dla uczestniczek i uczestników specjalne zaświadczenia.

    • Bezpłatne szkolenie online: Profilaktyka uzależnień behawioralnych i zachowań ryzykownych prezentowanych w sieci. Terminy: Część 1 – 06.10.2022 godz. 18.00 i Część 2 – 11.10.2022 godz. 18.00
     • Bezpłatne szkolenie online: Profilaktyka uzależnień behawioralnych i zachowań ryzykownych prezentowanych w sieci. Terminy: Część 1 – 06.10.2022 godz. 18.00 i Część 2 – 11.10.2022 godz. 18.00

     • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zaprasza
      na bezpłatne szkolenie online:

       

       Profilaktyka uzależnień behawioralnych
      i zachowań ryzykownych prezentowanych w sieci

       

      Realizacja priorytetów MEiN:

      2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację
      i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona
      i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

      7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych
      w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej,
      w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

       

      Terminy:

      Część 1 – 06.10.2022 r.(czwartek), godz. 18.00 – 20.15

      temat: Wirtualny świat dzieci i młodzieży - granice i możliwości
       

      Część 2 – 11.10.2022 r.(wtorek), godz. 18.00 – 20.15
      temat: Domowe zasady ekranowe

      Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec
       w ramach projektu „Nikt nie jest doskonały”.

      Miejsce: online, Livewebinar

      Liczba miejsc: 80

      Adresaci:

      • nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych, pracujący            w sosnowieckich szkołach/przedszkolach/placówkach oświatowych
      • rodzice - mieszkańcy Sosnowca

      Zapisy:

      Dla nauczycieli: https://forms.gle/G7JvkQt9cNgAgt579

       

      Dla rodziców: https://forms.gle/ChjLHayvcWqm6ffT8

       

      PROGRAM SZKOLENIA:

      1. Gry i serwisy społecznościowe popularne wśród dzieci i młodzieży.

      2. Media społecznościowe a zdrowie psychiczne.

      3. Świat youtuberów a prezentowanie zachowań ryzykownych przez wirtualnych celebrytów.

      4. Ustawienia i tryb między innymi w takich grach jak Minecraft, Roblox, Fortnite, MSP, BSP, CS:GO.

      5. Jak zwrócić uwagę i czego unikać w budowaniu domowych zasad ekranowych.

      6. Jak i gdzie postawić bezpieczne granice dziecku, poruszającemu się po wirtualnym świecie.

       

      Prowadząca: KATARZYNA KUDYBA

      Pedagog i psycholog z trenerskim doświadczeniem zawodowym w obszarze profilaktyki uzależnień, nowych mediów i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W swojej praktyce zawodowej przeprowadziła kilka tysięcy godzin warsztatów, szkoleń, konsultacji skierowanych zarówno do osób dorosłych jak i do dzieci oraz młodzieży. Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, psychologii na SWPS
      w Katowicach, ukończyła także studia Social Media & Content Marketing na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie. Jednak, co najważniejsze, jest praktykiem i biegłym znawcą wirtualnej przestrzeni. Jej wykłady i warsztaty boleśnie uświadamiają nauczycielom
      i rodzicom, że często nie mamy pojęcia, w jakich wirtualnych światach poruszają się dzieci, już od wczesnego dzieciństwa. Po tych warsztatach świat staje się nieco inny…

       

    • Szkolenie stacjonarne: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu. Termin 17.11.2022 godz. 16.30
     • Szkolenie stacjonarne: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu. Termin 17.11.2022 godz. 16.30

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

       

      Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
      w przedszkolu.


      SZKOLENIE ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2022/2023

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej

      Prowadzący szkolenie: Joanna Śliwińska-Kocięcka

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

       

      Główne treści szkolenia:

      • Procedury organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.
      • Dysfunkcje występujące u dzieci w wieku przedszkolnym.
      • Metody pracy terapeutycznej.

       

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Szkolenie online: Jak uczyć uczniów uczenia się? Mechanizmy uczenia się potwierdzone w badaniach. Termin 26.10.2022 godz. 17.00
     • Szkolenie online: Jak uczyć uczniów uczenia się? Mechanizmy uczenia się potwierdzone w badaniach. Termin 26.10.2022 godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie online:


      Jak uczyć uczniów uczenia się? Mechanizmy uczenia się potwierdzone w badaniach

      SZKOLENIE ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2022/2023


      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Prowadzący szkolenie: Joanna Piećko-Szopińska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne


      Główne treści szkolenia:

      • Trudności uczniów dotyczące uczenia się.
      • Strategie i sposoby uczenia się modelowane w szkole a skuteczne strategie i sposoby uczenia się modelowane przez nauczycieli.
      • Jak rozwijać świadomość uczniów na temat uczenia się: kiedy się uczę, po czym poznam, że się nauczyłem.
      • Mechanizmy uczenia się potwierdzone badaniami.
      • Style uczenia się.
      • Warunki pomagające w lepszym i skutecznym uczeniu się.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 26.10.2022 godz. 17.00

      Miejsce szkolenia: ONLINE - platforma LIVE WEBINAR

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl