• szkolenie ONLINE: Organizacja zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem TIK. Termin 2.12.2021 r.(czwartek) godz. 17.00
     • szkolenie ONLINE: Organizacja zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem TIK. Termin 2.12.2021 r.(czwartek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Organizacja zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem TIK

       

      Adresaci: nauczyciele pracujący w szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych

      Prowadzący szkolenie: Zyta Czechowska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych.
      • Planowanie pracy z uczniem na zajęciach rewalidacyjnych.
      • Narzędzia TIK do przygotowania ćwiczeń i materiałów edukacyjnych.
      • Sposoby dokumentowania pracy rewalidatora.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 2.12.2021 r.(czwartek) godz. 17.00                                                                                                               

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Organizacja i dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Termin 7.12.2021 r.(wtorek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Organizacja i dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Termin 7.12.2021 r.(wtorek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Organizacja i dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

       

      Adresaci: nauczyciele pracujący w szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych

      Prowadzący szkolenie: Zyta Czechowska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Formy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
      • Dokumentacja zajęć z ppp.
      • Konstruowanie IPET oraz WOPFU- przykładowe materiały.
      • Ewaluacja i analiza zakresu i sposobów dostosowań– dokumentacja.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 7.12.2021 r.(wtorek) godz. 17.00                                                                                                                  

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dzieci? Termin 08.12.2021 r.(środa) godz. 16.30
     • Szkolenie ONLINE: Jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dzieci? Termin 08.12.2021 r.(środa) godz. 16.30

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dzieci?

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

      Prowadzący szkolenie: Ewelina Adamczyk

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Czym jest poczucie własnej wartości?
      • O różnicy między samooceną a poczuciem własnej wartości, wewnątrzsterownością
        i zewnątrzsterownością.
      • Sposoby wzmacniania poczucia własnej wartości w domu i w szkole.
        

      Data i godzina realizacji szkolenia: 08.12.2021 r.(środa) godz. 16.30    (zmiana terminu)                                                                                                              

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Logorytmika jako narzędzie wspomagające rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym. Termin 8.12.2021 r.(środa) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Logorytmika jako narzędzie wspomagające rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym. Termin 8.12.2021 r.(środa) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Logorytmika jako narzędzie wspomagające rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym

      Adresaci: nauczyciele przedszkoli

      Prowadzący szkolenie: Piotr Tolsdorf

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Logorytmika – jej początki i założenia.
      • Pozycja wertykalno-horyzontalna języka w zabawie – omówienie.
      • Prezentacja ćwiczeń logorytmicznych usprawniających język.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 8.12.2021 r.(środa) godz. 17.00       

      Miejsce: platforma zoom.us                                                                                                              

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 130 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Cykl bezpłatnych szkoleń stacjonanrnych dla nauczycieli i rodziców pt.: Empatyczne poniedziałki
     • Cykl bezpłatnych szkoleń stacjonanrnych dla nauczycieli i rodziców pt.: Empatyczne poniedziałki

     • Zapraszamy na cykl bezpłatnych szkoleń stacjonarnych pt.: Empatyczne poniedziałki

       

      Empatyczne poniedziałki

      drugi cykl spotkań dla rodziców i nauczycieli poświęcony takim zagadnieniom jak:

      • budowanie empatycznych relacji z dzieckiem i młodym człowiekiem
      • wspieranie motywacji dzieci i młodzieży
      • towarzyszenie im w wyzwaniach i trudnościach
      • rozwiązywanie konfliktów między dziećmi, rodzeństwem
      • rodzinne potrzeby i strategie ich zaspokajania
      • przełamywanie przekonań
      • dbanie dorosłego o własny dobrostan
        

      Szkolenie finansowane jest ze środków Gminy Sosnowiec w ramach kampanii "Nikt nie jest doskonały"

      Adresat:

      • nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych pracujący w sosnowieckich szkołach/przedszkolach/placówkach oświatowych
      • rodzice = mieszkańcy Sosnowca

       

      Liczba miejsc jest ograniczona/ 20 osób

       

      LINK do zapisów: https://forms.gle/7gptosNnC1CZfq6R9

       

       

      Miejsce: ZAGŁĘBIOWSKA MEDIATEKA

      41-200 Sosnowiec, ul. Kościelna 11

       

      Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne każde spotkanie

       

      Forma realizacji: wykład z elementami warsztatu

       

      Prowadząca: Monika Szczepanik – Certyfikowany trener NVC
      w Porozumieniu bez Przemocy zakochana od pierwszego wejrzenia, ze wzajemnością. Pomaga ludziom być w kontakcie z sobą i innymi. Towarzyszy im w drodze. Pracuje z parami, rodzinami, nauczycielami, liderami organizacji biznesowych, administracyjnych i społecznych.
      W swojej pracy korzysta z narzędzi, które sama wypróbowała i o których sensie jest głęboko przekonana. Czerpie inspirację z wielu źródeł. Korzysta z podejścia Jespera Juula (Family Lab), IFS (Internal Family Systems-Systemu Wewnętrznej Rodziny), praktyki uważności, focusingu i pracy Brene Brown.

       

      I. Wyzwania dnia codziennego. Empatia dla siebie

      Termin: 20 września 2021 r., godz. 17.00 -19.15

       

      1. Jak w prosty sposób samodzielnie zadbać o siebie, swoje uczucia
       i potrzeby.
      2. Proste narzędzia, które pozwolą skontaktować się ze sobą
       w krótkim czasie w codziennym życiu.
      3. Codzienne funkcjonowanie i poszukiwanie przestrzeni na empatię dla siebie.

       

      II. Strategie budujące empatyczną rodzinę

      Termin: 18 października 2021 r., godz. 17.00 -19.15

       

      1. Granice dorosłych i dzieci
      2. Przywództwo w rodzinie
      3. Rodzinne potrzeby i strategie ich zaspokajania

       

      III. Kiedy kłóci się rodzeństwo

      Termin: 8 listopada 2021 r., godz. 17.00 -19.15

       

      Wspieranie rodzeństwa w konflikcie zgodnie z założeniami Porozumienia bez Przemocy.

      narzędzie, które: 

      •  daje dzieciom poczucie sprawczości,

      •  uczy dzieci brania odpowiedzialności za proponowane rozwiązania,

      •  przywraca równowagę w relacjach między rodzeństwem

       

      IV. Co stoi za dziecięcym "NIE"

      Termin: 29 listopada 2021 r., godz. 17.00 – 19.15

       

      1. Czego dziecko potrzebuje, gdy mówi „nie”,
      2. Czego potrzebuje rodzic, gdy słyszy „nie”,
      3. Jak za „nie” usłyszeć „tak”

       

      V. Wdzięczność - najtańszy bilet do szczęścia

      Termin: 13 grudnia 2021 r., godz. 17.00 – 19.15

       

      1. Praktykowanie wdzięczność, która jest jednym z ważnym elementów naszego wewnętrznego dobrostanu.
      2. Blokady odcinające nas od wdzięczności jak praktykować wdzięczność w rodzicielskiej i nauczycielskiej codzienności

       

       

    • Laboratorium Pedagogiki Teatru / TEATR CHOREA: ELINA TONEVA / warsztat mistrzowski
     • Laboratorium Pedagogiki Teatru / TEATR CHOREA: ELINA TONEVA / warsztat mistrzowski

     • Laboratorium Pedagogiki Teatru / TEATR CHOREA: ELINA TONEVA / warsztat mistrzowski

      Organizujemy dwudniowe warsztaty mistrzowskie w ramach kursu Laboratorium Pedagogiki Teatru! 4 i 5 grudnia uczestnicy zajęć spotkają się z łódzkim Teatrem Chorea.

      Elina Toneva, czerpiąc z praktyki twórczej Teatru Chorea, zajęcia prowadzone w Sosnowcu poświęci różnym metodom pracy z ciałem, głosem i tekstem. Uczestnicy i uczestniczki zajęć zdobędą podstawy pracy z partnerem i przestrzenią, poświęcą czas na pogłębianie świadomości własnego ciała, doświadczą procesu grupowego. Planowana jest również praca z rytmem.

      Działanie twórcze przy użyciu głosu, prostych i złożonych kroków oraz zrytmizowanego gestu ciała, prowadzi do uruchomienia jego muzyczności, a także poznania pulsu grupy. Działania warsztatowe będą jednocześnie schematami ćwiczeń, które nauczyciele czy instruktorzy teatralni mogą wykorzystać podczas rozmaitych zajęć teatralnych i okołoteatralnych z różnorodnymi grupami. Spotkanie będzie miało charakter treningu fizycznego, dlatego wszyscy uczestniczki i wszystkie uczestniczki proszeni są o zabranie ze sobą stroju niekrępującego ruchów.

      ——————————————–

      KIEDY:
      4.12.2021, godz. 11:00-17:00 (w tym przerwa na obiad)
      5.12.2021, godz. 10:00-15:00 (obiad 15:00-16:00)

       

      GDZIE:
      4.12 warsztaty odbywają się w Klubie Kiepury, ul. Będzińska 65, Sosnowiec
      5.12 warsztaty odbywają się w Teatrze Zagłębia, ul. Teatralna 4, Sosnowiec

      Uwaga! Chętnym osobom organizator zapewnia nocleg w Sosnowcu. Jeśli ktoś z państwa potrzebuje noclegu, prosimy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu zgłoszeń.

       

      DLA KOGO: warsztat skierowany jest do osób zajmujących się sztuką, edukacją, terapią, czyli wszystkich tych, którzy i które tworzą i realizują autorskie programy edukacyjne i animacyjne.

       

      KOSZT: 50 zł / osoba

       

      TERMIN PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 24.11.2021 roku (lub do wyczerpania limitu miejsc; poinformujemy o zamknięciu rekrutacji). Informację o wynikach naboru uczestnicy otrzymają 25.11.2021 r.

      Formularz: http://bityl.pl/M0nr5

      Głównym organizatorem i fundatorem warsztatów mistrzowskich jest NARODOWE CENTRUM KULTURY.

      —————————————

      Elina Toneva – pieśniarka, aktorka Teatru CHOREA, wykładowczyni ruchu scenicznego i śpiewu w Szkole Filmowej w Łodzi, wieloletnia instruktorka Krav Magi, absolwentka łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Jest jednym z liderów programów edukacyjnych i warsztatowych Teatru CHOREA, prowadząc indywidualnie i zespołowo zajęcia dla dzieci i dorosłych, dla aktorów, muzyków, tancerzy, instruktorów teatralnych, w Polsce i na całym świecie. Jej warsztaty cieszą się dużym zainteresowaniem, dzięki jej charyzmatycznej osobowości, dużym doświadczeniem pedagogicznym i profesjonalnym łączeniem elementów ruchu fizycznego, ćwiczeń i zabaw rytmicznych oraz wymagających pieśni tradycyjnych.

      —————————————

      O KURSIE

      Laboratorium Pedagogiki Teatru to kurs rozwijający umiejętności w zakresie edukacji teatralnej, organizowany przez Teatr Zagłębia i Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu od 2019 roku.


      Dwudniowy warsztat mistrzowski jest okazją do tego, żeby artyści, nauczyciele czy animatorzy spotkali się z uznanymi twórcami i twórczyniami związanymi z teatrem, którzy i które na przestrzeni lat wypracowali autorskie metody pracy teatralnej i animacyjnej. Dwudniowe spotkanie stanowi jednocześnie wstęp i zachętę do uczestniczenia w kursie w jego pełnowymiarowej formie, która odbędzie się w Sosnowcu wiosną 2022 roku.

      Współorganizatorem kursu jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.

      Więcej informacji o kursie: www.teatrzaglebia.pl/laboratorium-pedagogiki-teatru/

       

      Zadanie jest finansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury. 

       

      INFORMACJE

      Agata Kędzia, a.kedzia@teatrzaglebia.pl, 883 500 915

    • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: Wzmocnienie edukacji ekologicznej w placówkach edukacyjnych. Termin: 5.11.2021 r. (piątek) godz. 17.00
     • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: Wzmocnienie edukacji ekologicznej w placówkach edukacyjnych. Termin: 5.11.2021 r. (piątek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Wzmocnienie edukacji ekologicznej
      w placówkach edukacyjnych.

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

      Prowadzący szkolenie: Anna Falkowska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Wokół terminologii edukacji ekologicznej 
      • Rola nauczyciela w edukacji ekologicznej 
      • Ekologiczne sposoby życia– w oparciu o poradnik „Ekosztuczki" 
        

      Data i godzina realizacji szkolenia: ODWOŁANE                                                                                                                 

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 50 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: Obserwuj przyrodę, zobaczysz więcej. Termin 26.11.2021 r.(piątek) godz. 17.00
     • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: Obserwuj przyrodę, zobaczysz więcej. Termin 26.11.2021 r.(piątek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Obserwuj przyrodę, zobaczysz więcej.

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, klas 4-8

      Prowadzący szkolenie: Anna Falkowska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • W jakim celu warto służyć obserwowanie chmur i wsłuchiwanie się w śpiew ptaków?
      • Jak kontakt z zielenią wpływa na pamięć  i uwagę dzieci i jaki ma związek ze stresem?
      • Czym jest inteligencja przyrodnicza?
      • Ogrody społecznościowe – rola miejsca integracji i partycypacji obywatelskiej
      • Korzyści przebywania w ogrodzie
      • Rola prowadzenia ogródków przy placówkach oświatowych dla uczniów
        z niepełnosprawnościami
      • Projektowanie ogrodu społecznego lub szkolnego przy użyciu Canva

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: ODWOŁANE                                                                                                                  

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 50 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • ODWOŁANE Szkolenie online: Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Termin 8 listopada 2021 r. (poniedziałek) godz. 17:30
     • ODWOŁANE Szkolenie online: Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Termin 8 listopada 2021 r. (poniedziałek) godz. 17:30

     • Zapraszamy do udziału:

      ORGANIZACJA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

       

      Prowadząca: Sabina Müller

      Główne treści szkolenia:

      1. Regulacje prawne dotyczące zasad organizacji WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA.
      2. Zadania Zespołu WWR i sposób ich realizacji.
      3. Dokumentacja dotycząca organizacji i realizacji WWR – propozycje wzorów dokumentów.
      4. Praktyczne wskazówki i rozwiązania.

       Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Adresaci: dyrektorzy publicznych i niepublicznych  przedszkoli i placówek, w których mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz specjaliści realizujący zajęcia

      Czas trwania szkolenia: 2 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: ODWOŁANE

      SZKOLENIE ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie dzień przed szkoleniem wysłany link do platformy livewebinar (prosimy o sprawdzenie SPAM-u). Pokój wirtualny zostanie  otwarty 5 minut przed szkoleniem

      Warunki techniczne udziału:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

    • ODWOŁANE szkolenie ONLINE: Wokół zagadnienia środowiska przyrodniczego, jako miejsca do kreatywnego myślenia. Termin: 10.11.2021 r. (środa) godz. 17.00
     • ODWOŁANE szkolenie ONLINE: Wokół zagadnienia środowiska przyrodniczego, jako miejsca do kreatywnego myślenia. Termin: 10.11.2021 r. (środa) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Wokół zagadnienia środowiska przyrodniczego, jako miejsca do kreatywnego myślenia.

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

      Prowadzący szkolenie: Anna Falkowska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Metody aktywizujące uczniów, rodziców, osoby dorosłe – zagadnienia teoretyczne
      • Aplikacje sprzyjające burzom mózgów
      • Sensoryczne poznawanie środowiska, jako forma przeciwdziała zjawisku deficytu przyrody
      • Co daje dzieciom wspinanie się na drzewa i zabawa w błocie?
      • Jak chodzenie boso wpływa na rozwój mózgu?

      Data i godzina realizacji szkolenia: ODWOŁANE                                                                                                                 

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 50 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Spotkanie online grupy wsparcia "Cappuccino Belfra" 24 listopada o godzinie 16.00
     • Spotkanie online grupy wsparcia "Cappuccino Belfra" 24 listopada o godzinie 16.00

     • Każdy z nas miewa w życiu lepsze i gorsze chwile. Ze względu na sytuację związaną z pandemią ostatnie miesiące dla niektórych mogły być wyjątkowo trudne. Nauczyciele należą do jednej z grup zawodowych szczególnie narażonych na obciążenia z tym związane. Konieczność mierzenia się z nowymi wyzwaniami w pracy, dostosowanie się do ciągłych zmian, niepewność w związku z nową organizacją kształcenia, ale często również sytuacje z życia prywatnego, mogą potęgować stres, napięcie, czy poczucie bezradności. 

      Właśnie z myślą o nauczycielach mierzących się z podobnymi wyzwaniami, powstaje nasza grupa wsparcia. Zachęcamy do uczestniczenia w niej wszystkich nauczycieli, którzy odczuwają przeciążenie ostatnimi wydarzeniami. Mamy nadzieję stworzyć bezpieczną przestrzeń dającą możliwość wspólnego, bardziej efektywnego radzenia sobie. 

       

      Zapraszamy na kolejne spotkanie grupy wsparcia "Cappuccino Belfra".

      Udział w grupie mogą wziąć wszyscy nauczyciele placówek oświatowych z regionu PPP 1

      Termin pierwszego spotkania w tym semestrze to 24 listopada o godzinie 16.00

      Ze względu na sytuację epidemiologiczną grupa odbywać się będzie w formie online.

      BEZPOŚREDNI LINK do logowania na spotkanie: https://app.livewebinar.com/761-448-324

       

      Grupę wsparcia prowadzić będzie Magda Jankowska-Migdał, psycholożka pracująca w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna.

    • Szkolenie ONLINE: Kompetencje kluczowe a podstawa programowa kształcenia ogólnego.Termin 29.11.2021 r. (poniedziałek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Kompetencje kluczowe a podstawa programowa kształcenia ogólnego.Termin 29.11.2021 r. (poniedziałek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Kompetencje kluczowe a podstawa programowa kształcenia ogólnego.

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

      Prowadzący szkolenie: Elżbieta Modrzewska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Czym jest uczenie się?
      • Rola emocji i stresu w procesie uczenia, czyli jak pobudzić automotywację uczniów?
      • Pamięć a techniki skutecznego uczenia się.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 29.11.2021 r. (poniedziałek) godz. 17.00                                                                                                                 

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • SZKOLENIE ONLINE: Świat nastolatków – zaburzenia rozwojowe. Termin: 25.10.2021 r. (poniedziałek) godz. 16:30
     • SZKOLENIE ONLINE: Świat nastolatków – zaburzenia rozwojowe. Termin: 25.10.2021 r. (poniedziałek) godz. 16:30

     • Zapraszamy do udziału

      Świat nastolatków – zaburzenia rozwojowe

      Prowadząca: Joanna Gwóźdź

      Główne treści szkolenia:

      • Charakterystyka wieku.
      • Poczucie tożsamości.
      • Depresja młodzieńcza.
      • Zaburzenia lękowe.
      • Unikanie szkoły.
      • Racja czy relacja?
      • Konflikt.
      • Komunikacja z nastolatkiem.
      • Jak zwracać uwagę.
      • Jak zorganizować pogadankę dla rodziców?

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 25 października 2021 r. (poniedziałek) godz. 16:30

      SZKOLENIE ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie dzień przed szkoleniem wysłany link do platformy livewebinar (prosimy o sprawdzenie SPAM-u). Pokój wirtualny zostanie  otwarty 5 minut przed szkoleniem

      Warunki techniczne udziału:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Szkolenie ONLINE: Integracja po izolacji, czyli jak (na nowo) zbudować relacje w klasie? Termin 23.11.2021 r.(wtorek) godz. 16.30
     • Szkolenie ONLINE: Integracja po izolacji, czyli jak (na nowo) zbudować relacje w klasie? Termin 23.11.2021 r.(wtorek) godz. 16.30

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Integracja po izolacji, czyli jak (na nowo) zbudować relacje w klasie?


      Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

      Prowadzący szkolenie: Anna Dzięgiel

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Znaczenie relacji w procesie uczenia się.
      • Metody integrowania zespołu klasowego w i po izolacji.
      • Przeciwdziałanie wykluczeniu z zespołu.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 23.11.2021 r.(wtorek) godz. 16.30                                                                                                                

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 


    • Ogólnopolski konkurs ekologiczny, skierowany do dzieci i dorosłych - „Zrób to sam – ozdoby świąteczne z recyklingu”, odbywający się w ramach obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej 2021
     • Ogólnopolski konkurs ekologiczny, skierowany do dzieci i dorosłych - „Zrób to sam – ozdoby świąteczne z recyklingu”, odbywający się w ramach obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej 2021

     • „Zrób to sam – ozdoby świąteczne z recyklingu” – konkurs dla dzieci i dorosłych.

       

      Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie ekologicznym, skierowanym do dzieci i dorosłych - „Zrób to sam – ozdoby świąteczne z recyklingu”, odbywającego się w ramach obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej 2021. Organizatorem konkursu jest Dział Instruktażu i Promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu. Zadanie konkursowe polega na własnoręcznym stworzeniu ozdoby na nadchodzące święta Bożego Narodzenia z materiałów nadających się do recyklingu (np. plastikowe butelki, kartonowe opakowania, metalowe puszki itp.). Konkurs trwa od 22 października do 22 listopada 2021. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 26 listopada 2021, podczas Gali Finałowej Tygodnia Edukacji Globalnej 2021 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki.

       

      Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować do Organizatora – tel. tel. 32 266 43 76 lub mailowo na adres: promocja@biblioteka.sosnowiec.pl

       

      Regulamin konkursu ekologicznego dla dzieci i dorosłych

      „Zrób to sam – ozdoby świąteczne z recyklingu”

      organizowanego w ramach obchodów

      Ogólnopolskiego Tygodnia Edukacji Globalnej 2021

       

      Warunki uczestnictwa:

      1. Uczestnikiem konkursu pt. „Zrób to sam – ozdoby świąteczne z recyklingu” może być każde dziecko oraz każda osoba dorosła.
      2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, Dział Instruktażu i Promocji, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
      3. Konkurs realizowany jest w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Edukacji Globalnej 2021, którego tegoroczne hasło brzmi „To nasz wspólny świat – działajmy razem!”.
      4. Konkurs rozpoczyna się 22 października 2021 r., a kończy 22 listopada 2021 r.
      5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

      Zasady konkursu:

      1. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę.
      2. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej wystawiane i nagradzane.
      3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu ozdoby bożonarodzeniowej z przedmiotów nadających się do recyklingu (np. produkty szklane, plastikowe, tekstylne, opakowania kartonowe).
      4. Prace można:
      • przesłać pocztą na adres: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Dział Instruktażu i Promocji, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec z dopiskiem „Zrób to sam – ozdoby świąteczne z recyklingu”, do dnia 22 listopada 2021 r. (prace dostarczone po terminie nie będą oceniane, decyduje data stempla pocztowego),
      • dostarczyć osobiście do Działu Instruktażu i Promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kościelnej 11 w godzinach jej otwarcia (poziom II).
      1. Prace przekazane na konkurs muszą być podpisane i zaopatrzone w kartę zgłoszenia.

      Cele konkursu:

      1. Zachęcenie do stosowania na co dzień Zasady 3R: ang. Reduce, Reuse, Recycle (Unikaj kupowania zbędnych rzeczy, Użyj powtórnie, Utylizuj).
      2. Uwrażliwienie społeczeństwa na problemy związane z ochroną przyrody.
      3. Rozwijanie pomysłowości i zdolności manualnych u dzieci i dorosłych.

      Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

      1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
      2. Przyznane zostaną 3 nagrody główne za zajęcie I, II, III oraz wyróżnienia w następujących kategoriach wiekowych:
      • dzieci do 6 lat;
      • dzieci 7 – 13 lat;
      • młodzież 14 - 17 lat;
      • dorośli.
      1. Jury zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej niż przewidziana liczba nagród lub przyznania nagród dodatkowych.
      2. Jury oceniać będzie: pomysłowość, kreatywność, zgodność z tematem, estetykę pracy.
      3. Nagrody w konkursie będą rzeczowe.
      4. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub mailowo.
      5. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się podczas Finału Tygodnia Edukacji Globalnej 2021, który odbędzie się w Auli Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11 w dniu 26 listopada 2021 r.

      Postanowienia końcowe:

      1. Prace nie będą zwracane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
      2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
      3. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl, jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu odbywającego się w Zagłębiowskiej Mediatece w Sosnowcu, ul. Kościelna 11 zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię i nazwisko uczestnika, wiek uczestnika, nr telefonu i adres e-mail uczestnika, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego, nr  telefonu i adres  e-mail  rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego, są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom oraz rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Zagłębiowskiej Mediatece w Sosnowcu, ul. Kościelna 11.

      Dane osobowe uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: iodo@biblioteka.sosnowiec.pl.

      1. Wszelkie pytania należy kierować do organizatora konkursu - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11, tel. 32 266 43 76 lub mailowo na adres: promocja@biblioteka.sosnowiec.pl
    • Szkolenie ONLINE: Organizacja procesu dydaktycznego - warunki i sposoby realizacji zajęć z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania. Termin 24.11.2021 r. (środa) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Organizacja procesu dydaktycznego - warunki i sposoby realizacji zajęć z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania. Termin 24.11.2021 r. (środa) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Organizacja procesu dydaktycznego - warunki

      i sposoby realizacji zajęć z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania.

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

      Prowadzący szkolenie: Elżbieta Modrzewska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Modele procesu uczenia się.
      • Struktura podstawy programowej i jej funkcje. Planowanie zajęć - cele, treści, wymagania edukacyjne, metody pracy.
      • Organizacja procesu dydaktycznego – aktywizujące metody nauczania w praktyce.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 24.11.2021 r. (środa) godz. 17.00                                                                                                                  

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Book creator. Dlaczego warto tworzyć elektroniczne książki? Termin 23.11.2021 r.(wtorek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Book creator. Dlaczego warto tworzyć elektroniczne książki? Termin 23.11.2021 r.(wtorek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Book creator. Dlaczego warto tworzyć elektroniczne książki?


      Adresaci: nauczyciele II i III etapu edukacyjnego 

      Prowadzący szkolenie: Izabela Wyppich

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Dlaczego warto korzystać z aplikacji Book creator
      • Wprowadzenie do aplikacji, podstawowe funkcje, założenie konta w aplikacji
      • Warsztat narzędziowy, tworzenie książek elektronicznych
      • Tworzenie bibliotek klasowych.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 23.11.2021 r.(wtorek) godz. 17.00                                                                                                                

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 


    • Szkolenie ONLINE: ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W OŚWIACIE - z uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych. Termin 23.11.2021 r. (wtorek) godz. 9.00
     • Szkolenie ONLINE: ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W OŚWIACIE - z uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych. Termin 23.11.2021 r. (wtorek) godz. 9.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
      W OŚWIACIE - z uwzględnieniem zasad
      ochrony danych osobowych.


       Adresaci: Dyrektorzy szkół, nauczyciele, jednostki samorządowe obsługujące szkoły

      Prowadzący szkolenie: dr  Dariusz Dwojewski

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      1. Tworzenie Funduszu Świadczeń Socjalnych w jednostkach oświatowych
       1. obliczanie odpisów na nauczycieli czynnych i emerytów
       2. odpisy na pracowników niepedagogicznych
      2. Uprawnieni do korzystania z Funduszu,
        1. Pracownicy (problematyka pracowników zatrudnionych u kilku pracodawców, zakres uprawnień małżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy),
        2. Emeryci i renciści (zasady korzystania),
        3. Członkowie rodzin uprawnieni do korzystania z Funduszu Socjalnego
        4. Możliwość rozszerzenia uprawnień na inne osoby
        5. Zasady podziału środków ZFŚS

      3.   Prowadzenie wspólnej działalności socjalnej

                     a. podstawy i korzyści centralizacji Funduszu (możliwość uniknięcia podwójnego korzystania ze świadczeń pracowników zatrudnionych w kilku placówkach)

                     b. umowa o wspólnej działalności socjalnej – wymagania treści

                     c. najczęściej występujące błędy

      4.   Zakres świadczeń przyznawanych z ZFŚS

                           a.     Pojęcie działalności socjalnej

       1. Świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku (problematyka imprez masowych)
       2. problem świadczeń urlopowych dla nauczycieli
       3. Pomoc materialna (rzeczowa i finansowa)
       4. Pożyczki mieszkaniowe
      1. Kryteria przyznawania świadczeń
        1. Konieczność szczegółowej regulacji kryteriów
        2. Problematyka ustalania dochodu na osobę w rodzinie
        3. Świadczenia 500+ a kryterium socjalne
        4. Skutki nieprzestrzegania kryteriów socjalnych
        5.  Kryteria socjalne przy udziale w imprezach finansowanych z ZFŚS (wycieczki, spotkania, itp.)  w świetle najnowszego orzecznictwa i interpretacji skarbowych
      2. Problematyka ochrony danych osobowych w administrowaniu ZFŚS
       1. Zbieranie danych osobowych,
       2. Dokumentowanie sytuacji socjalnej,
       3. Okres przechowywania dokumentacji
      3. Podatki i składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń socjalnych
       1. Zwolnienia podatkowe w związku z epidemią
       2. Interpretacje izb skarbowych
       3. Kontrole ZUS
      4. Odpowiedzialność za nieprawidłowości w administrowaniu Funduszem
       1. Przepisy karne
       2. Skutki naruszenia przepisów o składkach ZUS (bezpodstawne zwolnienie ze składek)
       3. Zwrot nieprawidłowo wydatkowanych należności na Fundusz – zasady postępowania sądowego, orzecznictwo
      5. Odpowiedzi na pytania uczestników

      Data i godzina realizacji szkolenia: 23.11.2021 r. (wtorek) godz. 9.00     

      Dariusz Dwojewski – dr nauk prawnych – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych

                                                                                                                 

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 


    • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.: Wirtualny świat dzieci i młodzieży – granice i możliwości. Szkolenie jest finansowane ze środków Gminy Sosnowiec w ramach projektu miejskiego Nikt nie jest doskonały. Termin: Grupa 1 – 19.10 i 29.10.2021 r., godz. 18.00 – 20.15 (cz.1 i cz.2) Grupa 2 – 9.11 i 22.11.2021 r., godz. 18.00 -20.15 (cz.1 i cz.2)
     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.: Wirtualny świat dzieci i młodzieży – granice i możliwości. Szkolenie jest finansowane ze środków Gminy Sosnowiec w ramach projektu miejskiego Nikt nie jest doskonały. Termin: Grupa 1 – 19.10 i 29.10.2021 r., godz. 18.00 – 20.15 (cz.1 i cz.2) Grupa 2 – 9.11 i 22.11.2021 r., godz. 18.00 -20.15 (cz.1 i cz.2)

     •  

      Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.:
      Wirtualny świat dzieci i młodzieży – granice i możliwości

      Szkolenie jest finansowane ze środków Gminy Sosnowiec w ramach projektu miejskiego Nikt nie jest doskonały

       

      Adresat:

      • nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych pracujący w sosnowieckich szkołach/przedszkolach/placówkach oświatowych
      • rodzice uczniów (mieszkańcy Sosnowca)

      Miejsce: online; platforma LiveWebinar

      Liczba osób: 90

      Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne
      Forma realizacji: wykład interaktywny

      Część 1 - Temat: Nowe media a zachowania ryzykowne u młodzieży szkolnej. Profilaktyka uzależnień behawioralnych i cyberprzemocy.

      Internet jest oceanem pozytywnych możliwości. Niestety, stał się także miejscem, w którym płynie strumień frustracji i złości, mogący dotknąć każdego z nas. Nadawcy krzywdzących, wirtualnych wypowiedzi mają poczucie bezkarności, które pozornie daje im szklany ekran smartfona. Już nie chodzi, jak kiedyś myśleliśmy, o poczucie anonimowości u hejterów, a raczej o styl bycia, sposób na zdobycie popularności dzięki wulgarnemu prezentowaniu się w sieci. Realizacja disschallenge dla wielu nastolatków stała się normą. Wirtualna „melina” wpycha się w naszą codzienność i może mieć duży wpływ na Twoje dziecko. Powinniśmy pamiętać, że dla dzieci niejednokrotnie zachowania z przestrzeni wirtualnej są przenoszone do rzeczywistego ich funkcjonowania. Spotkanie ma na celu wskazać, że nie musimy być bezradni. Warto posiadać wiedzę, znać i stosować narzędzia, mające na celu działania profilaktyczne skupiające się na przeciwdziałaniu temu zjawisku.

      Program:

      • TikToker, Youtuer, Influencer, Streamer, popularni wśród dzieci a mający na nie niewłaściwy wpływ.
      • Najpopularniejsze aplikacje i serwisy społecznościowe oraz zagrożenia, jakie może na nich spotkać ich użytkownik.
      • Mechanizm działania najpopularniejszych gier wśród dzieci.
      • Badania wskazujące wpływ wysokich technologii na mózg.
      • Jak i gdzie postawić bezpieczne granice dziecku, poruszającemu się po wirtualnym świecie.
      • Co można zrobić, aby dziecko było bezpieczne w Internecie.

      Część 2 – Temat: Bezpieczeństwo młodzieży szkolonej a domowe zasady ekranowe

      Młodzież bez odpowiedniej opieki rodzicielskiej w wirtualnym świecie, zaobserwowane tam zachowania może przenosić do swoich codziennych relacji. Dlatego tak ważnym jest wprowadzenie przez rodziców zasad korzystania z wysokich technologii w celu zniwelowania ryzykownych zachowań podejmowanych przez dzieci zarówno realnie, jak i wirtualnie. W 2011 r. Dimitri Christakis zaznaczył w trakcie wypowiedzi w TED Talk, że pierwszy kontakt z mediami cyfrowymi u dzieci przypada średnio na 4 miesiąc życia, kiedy potrafią już skupić wzrok. Dla wielu z nas zaskakujące jest, jak szybko dzieci, jakby intuicyjnie, potrafią obsługiwać sprzęty
      z dostępem do Internetu. Rodzice często są tymi umiejętnościami zachwyceni, co przekłada się niejednokrotnie na zgodę korzystania z sieci przez najmłodszych w każdej wolnej chwili. To powoduje, że smartfon w niektórych rodzinach jest jak koń trojański. Z początkowej fazy radości i ekscytacji, wprowadza w życie rozpacz, samotność
      i depresje. Następuje stopniowa destrukcja relacji za pośrednictwem tego małego urządzenia, tak łatwo przenikającego do naszej codzienności. Powoduje rozbicie relacji rodzinnych i w niektórych przypadkach wpływa na przesuwanie granic.

      Program:

      • Zachowania ryzykowne prezentowane w sieci a ich wpływ na postrzeganie świata przez dzieci.

      • Sposoby ochrony dzieci przed negatywnym wpływem treści wirtualnych na ich realne życie.

      • Co zrobić, aby cyberprzestrzeń nie stała się dla dzieci najważniejszym miejscem kreującym postawy.

      • Jak i gdzie postawić bezpieczne granice dziecku, poruszającemu się po wirtualnym świecie

      Termin:

      Grupa 1 – 19 i 29.10.2021 r., godz. 18.00 – 20.15 (cz.1 i cz.2)  brak miejsc

       

      Grupa 2 – 9.11 i 22.11.2021 r., godz. 18.00 -20.15 (cz.1 i cz.2)

      Prowadząca: KATARZYNA KUDYBA

      Pedagog i psycholog z trenerskim doświadczeniem zawodowym w obszarze profilaktyki uzależnień, nowych mediów i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W swojej praktyce zawodowej przeprowadziła kilka tysięcy godzin warsztatów, szkoleń, konsultacji skierowanych zarówno do osób dorosłych jak i do dzieci oraz młodzieży. Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, psychologii na SWPS w Katowicach, ukończyła także studia Social Media & Content Marketing na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie. Jednak, co najważniejsze, jest praktykiem i biegłym znawcą wirtualnej przestrzeni. Jej wykłady i warsztaty boleśnie uświadamiają Nauczycielom i Rodzicom, że często nie mamy pojęcia, w jakich wirtualnych światach poruszają się dzieci, już od wczesnego dzieciństwa. Po tych warsztatach świat staje się nieco inny…

       

      Zapisy:

      Formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli: https://forms.gle/gkuCzucFwvCWbSKJA

       

      Formularz zgłoszeniowy dla rodziców: https://forms.gle/jwE6GM5RLAZtWg7J9

       

       

      Warunki techniczne udziału:

      • dostęp do internetu.
      • zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie
       z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
    • Szkolenie ONLINE: Jak przygotować i przeprowadzić lekcje, aby pobudzić automotywację uczniów? Termin 25.11.2021 r. (czwartek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Jak przygotować i przeprowadzić lekcje, aby pobudzić automotywację uczniów? Termin 25.11.2021 r. (czwartek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Jak przygotować i przeprowadzić lekcje, aby pobudzić automotywację uczniów?

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

      Prowadzący szkolenie: Elżbieta Modrzewska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Czym jest uczenie się?
      • Rola emocji i stresu w procesie uczenia, czyli jak pobudzić automotywację uczniów?
      • Pamięć a techniki skutecznego uczenia się.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 25.11.2021 r. (czwartek) godz. 17.00                                                                                                            

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Bezpłatne szkolenie online: Dyskalkulia – co to takiego? Termin: 18.11.2021 (czwartek) godz. 17:00
     • Bezpłatne szkolenie online: Dyskalkulia – co to takiego? Termin: 18.11.2021 (czwartek) godz. 17:00

     • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1oraz Centrum Doskonalenia w Sosnowcu
      zapraszają na bezpłatne szkolenie ONLINE:

      Dyskalkulia – co to takiego?

       

      Adresaci: nauczyciele matematyki i innych przedmiotów ścisłych, pedagodzy, psycholodzy

       

      Czas trwania szkolenia: 1 godzina dydaktyczna

       

      Główne treści szkolenia:

      • Jakie mogą być przyczyny trudności w uczeniu się matematyki?
      • Co to jest dyskalkulia rozwojowa i jak często występuje?
      • Rozpoznawanie trudności w nauce matematyki – na co zwrócić uwagę?

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 18.11.2021 r. (czwartek) godz. 17:00-18.00

      Prowadzenie: Sylwia Jagieła
      Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Sosnowcu

       

      Miejsce: szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy

       

      Koszt szkolenia: szkolenie bezpłatne

      Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/cqBTxdg4SxWaSHzCA

       

       

    • Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych: Od małego świadomi ryzyka, bezpieczni do końca życia. Szkolenie dla nauczycieli termin 18 listopada 2021 r. (czwartek) o 14:00
     • Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych: Od małego świadomi ryzyka, bezpieczni do końca życia. Szkolenie dla nauczycieli termin 18 listopada 2021 r. (czwartek) o 14:00

     • Szanowni Państwo,

       

      serdecznie zapraszam uczniów i nauczycieli Państwa szkoły do udziału w kolejnej edycji Projektu z ZUS w tym konkursu, który pomaga młodzieży odnaleźć się w tematyce ubezpieczeń, składek
      i emerytur.  Od roku szkolnego 2021/2022 projekt objęli patronatem Minister Rodziny i Polityki Społecznej ora Minister Edukacji i Nauki.

      Gotowy projekt edukacyjny

      Projekt z ZUS to gotowy projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych. Uświadamia im podstawowe prawa i obowiązki, jakie ma każdy z nas, gdy pracuje lub prowadzi firmę.

      Zaletą Projektu z ZUS jest to, że może być prowadzony w każdym czasie (przez cały rok).

      Materiały dydaktyczne dla nauczycieli

      We współpracy z metodykiem nauczania przygotowaliśmy dla Państwa materiały dydaktyczne do lekcji o ubezpieczeniach społecznych. Mają one atrakcyjną dla uczniów formę. Jeżeli wyrazicie Państwo chęć wzięcia udziału w projekcie, otrzymacie Państwo od nas pakiet edukacyjny:

      • scenariusz lekcji,
      • prezentację,
      • kilkuminutowy film,
      • karty projektu,
      • arkusze ocen.

      Konkurs dla uczniów

      W ramach projektu organizujemy konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy, która wyjaśni dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne. Uczestnicy mogą wykonać film, plakat lub komiks.

      Pomimo nowej sytuacji, obostrzeń i wielu innych obowiązków, tj. zdalnego nauczania czy izolacji
      w domu, w ubiegłym roku szkolnym w konkursie „Projekt z ZUS” wzięło udział kilkuset uczniów
      z całej Polski.

      Uczniowie z roku na rok wykazują się coraz większą kreatywnością. 

       

      Harmonogram tegorocznej edycji konkursu w ramach Projektu z ZUS

      • I etap konkursu (szkolny):

      do 11 kwietnia 2022 r. – wyłonienie najlepszych prac przez komisje szkolne,

      do 2 kwietnia 2022 r. – dostarczenie najlepszych prac do komisji wojewódzkich;

      • II etap konkursu (wojewódzki):

      do 6 maja 2022 r. – wyłonienie najlepszych prac przez komisje wojewódzkie,

      13 maja 2022 r. – ogłoszenie na stronie www.zus.pl/edukacja autorów prac

        zakwalifikowanych do etapu centralnego;

      • III etap konkursu (centralny):

      3 czerwca 2022 r. – wyłonienie najlepszych prac przez komisje w Centrali ZUS,

      do 10 czerwca 2022 r. – ogłoszenie zwycięzców i publikacja najlepszych prac na

      www.zus.pl/edukacja

      Zgłoszenia do Projektu z ZUS

      Dla potwierdzenia chęci udziału w Projekcie proszę o wypełnienie Karty zgłoszenia szkoły
      do udziału w projekcie
      (w załączeniu). Skan wypełnionego i podpisanego zgłoszenia proszę odesłać  na adres e-mail (adriana.miroslawska@zus.pl)

      Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej: http://www.zus.pl/edukacja oraz https://www.zus.pl/edukacja/szkoly-podstawowe/projekt-z-zus

      Szkolenie dla nauczycieli

      Zainteresowanych projektem nauczycieli zapraszamy na spotkanie, podczas którego omówimy szczegółowe zasady związane z realizacją Projektu.

      Sytuacja epidemiologiczna w Polsce wymusiła na nas zmianę sposobu realizacji naszego szkolenia. W trosce o zdrowie nas wszystkich szkolenie przeprowadzimy w formie zdalnej.

      W tym roku szkolnym szkolenie organizujemy wspólnie z Centrum Doskonalenia Nauczycieli, dzięki czemu każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzyma zaświadczenie.

      Termin szkolenia: 18 listopada 2021 r. (czwartek) o 14:00

      Link do formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/JRWbZJBUq6d12YMW9

       

      Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielą:

      • Adriana Mirosławska – koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji,

      tel. 32 368 34 87, tel. kom. 727 690 481, e-mail: adriana.miroslawska@zus.pl

      lub

      • Joanna Pawlak – Naczelnik Wydziału Organizacji i Analiz,

      tel. 32 368 33 10, tel. kom. 502 006 482, e-mail: joanna.pawlak03@zus.pl

      Mamy nadzieję, że w tym roku szkolnym bez przeszkód uda nam się zrealizować naszą inicjatywę. Jeszcze raz zapraszamy do udziału.