• VI REGIONALNY (XIX MIEJSKI) KONKURS RECYTATORSKI ORGANIZOWANY Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA POEZJI „WISŁAWA SZYMBORSKA MAŁO ZNANA”
     • VI REGIONALNY (XIX MIEJSKI) KONKURS RECYTATORSKI ORGANIZOWANY Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA POEZJI „WISŁAWA SZYMBORSKA MAŁO ZNANA”

     • VI REGIONALNY (XIX MIEJSKI)  KONKURS RECYTATORSKI

      ORGANIZOWANY Z OKAZJI  ŚWIATOWEGO DNIA POEZJI

      „WISŁAWA SZYMBORSKA MAŁO ZNANA”

       

      Konkurs odbędzie się dnia 21.03.2023 o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej nr 29

      w Dąbrowie Górniczej .

       

      ADRESACI KONKURSU :

      - uczniowie szkół podstawowych klasy VI-VIII

      - nauczyciele bibliotekarze,

      - nauczyciele języka polskiego

       

      CELE KONKURSU:

      - rozwijanie wrażliwości na piękno literatury,

      - popularyzacja poezji wśród młodzieży,

      - umożliwienie uczniom prezentowania swoich umiejętności i zdolności,

      - integracja środowiska uczniowskiego naszego regionu,

      - promowanie lokalnych twórców kultury,

      - zapoznanie uczniów z mniej znanymi i mniej popularnymi utworami W.Szymborskiej,

      - upamiętnienie postaci i twórczości W. Szymborskiej - literackiej patronki roku 2023.

       

      REGULAMIN KONKURSU:

      1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z
       Dąbrowy Górniczej, Będzina, Sosnowca, Czeladzi, Mysłowic, Katowic, Częstochowy.
      2. Szkoła może zgłosić od 1 do 3 uczniów.
      3. Uczniowie recytują jeden wiersz związany z tematem konkursu.
      4. Jury oceniać będzie: dobór repertuaru, kulturę słowa, interpretację, ogólny wyraz artystyczny.
      5. Recytacja tekstu nie może przekroczyć 4 minut.
      6. Przystąpienie ucznia do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego
       i jego rodzica/prawnego opiekuna zgody na przetwarzanie danych osobowych.
      7. Zgłoszenia prosimy przesyłać na załączonej karcie do dnia 17.03.2023r. na adres:

      Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. A. Szklarskiego                                  w Dąbrowie Górniczej, ul. Morcinka, tel. 032 268 86 02 lub mailem na adres: sp29kp@interia.pl z dopiskiem VI REGIONALNY (XIX MIEJSKI)  KONKURS RECYTATORSKI

      PROSIMY O WYPEŁNIENIE KARTY ZGŁOSZENIA W FORMIE WYDRUKU  KOMPUTEROWEGO  LUB WYPEŁNIENIE  DRUKOWANYMI  LITERAMI.

      Dodatkowych informacji udzielają:

      mgr Katarzyna Paliga, mgr Anna Baczyńska, mgr Monika Smolnik

       

      Zgłoszenie do udziału w :

       VI REGIONALNYM  (XIX MIEJSKIM)

      KONKURSIE RECYTATORSKIM

       

      ORGANIZOWANYM Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA POEZJI

       

       

       

      „WISŁAWA SZYMBORSKA MAŁO ZNANA”

       

       

      Szkoła Podstawowa  nr …………………………….…. w

       

      ………………….…………………………………………………….

      zgłasza do udziału w konkursie uczniów:

       

       

      1. …………………………………………………………….

      Wiersz:

       

       

       

      1. …………………………………………………………….

                Wiersz:

       

       

       

      1. ………………………………………………………… ….

                Wiersz:

       

       

       

      Opiekun/owie :  …………………………………………………………

       

                                                                                                    

                                                                                                   ……………………...

         Podpis zgłaszającego

       

       

      …………………….., dn. …………………………..

       

       

       

      OŚWIADCZENIE

      zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku

       

            Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych oraz wizerunku przez organizatorów VI REGIONALNEGO (XIX MIEJSKI)  KONKURSU RECYTATORSKIEGO ORGANIZOWANEGO Z OKAZJI  ŚWIATOWEGO DNIA POEZJI  „WISŁAWA SZYMBORSKA MAŁO ZNANA” dla celów postępowania konkursowego, a także na publikowanie wyników konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. i art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

       

       

      …………………………………                     …………………………………………

      Miejscowość i data                                                                         Podpis ucznia

       

       

       

       

      POTWIERDZENIE OŚWIADCZENIA PRZEZ RODZICÓW UCZNIA

       

      Ja………………………………………………………………………………….. potwierdzam zgodę mojego syna/córki *

       

      …………………………………………………………………………………………. na przetwarzanie jego/jej* danych osobowych przez organizatorów konkursu zgodnie z powyższym oświadczeniem.

       

       

      ………………………………….                           …………………………………

      Miejscowość i data                                                                         Podpis rodzica

       

      *  Niepotrzebne skreślić

       

      Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.

       

    • Szkolenie ONLINE: Gry i zabawy przeciwko agresji. Termin 28.02.2023 r.(wtorek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Gry i zabawy przeciwko agresji. Termin 28.02.2023 r.(wtorek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Gry i zabawy przeciwko agresji

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, psychologowie, pedagodzy

      Prowadzący szkolenie: Natalia Kamińska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Czym są emocje?
      • Dostrzeganie agresywnych uczuć i ich wyrażanie.
      • Rozpoznawanie przyczyn złości i agresji.
      •  Rozumienie siebie samych i innych ludzi.
      • Opanowanie złości i agresji, a także ich przezwyciężanie.
      • Budowanie poczucia własnej wartości.
      • Gry i zabawy przeciwko agresji w grupie rówieśniczej – ćwiczenia praktyczne.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 28.02.2023 r.(wtorek) godz. 17.00                                                                                                                       

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie stacjonarne: Zaburzenia funkcjonowania u dzieci zmysłu wzroku, dotyku i propriocepcji. Termin 09.02.2023 r. (czwartek) godz. 16.00 Miejsce: ZSO 5 w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Cassino 46
     • Szkolenie stacjonarne: Zaburzenia funkcjonowania u dzieci zmysłu wzroku, dotyku i propriocepcji. Termin 09.02.2023 r. (czwartek) godz. 16.00 Miejsce: ZSO 5 w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Cassino 46

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Zaburzenia funkcjonowania u dzieci zmysłu wzroku, dotyku i propriocepcji

      Prowadząca:  Agata Hesse-Szymonowicz

      Program:                                                                                                                                             

      • Objawy dysfunkcji zmysłu wzroku, dotyku i propriocepcji.
      • Ćwiczenia, gry i zabawy rozwijające w/w zmysły.
      • Wskazówki do pracy z dziećmi.

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele uczący w klasach             4-8, pedagodzy, psycholodzy

       

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 09.02.2023 r. (czwartek) godz. 16.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      ZSO 5 w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (wejście przez szkołę)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Bez kija i marchewki, czyli bez kar i niby nagród – pierwszy krok do turkusu w nowoczesnej szkole. Termin 01.03.2023 r.(środa) godz. 17:00
     • Szkolenie ONLINE: Bez kija i marchewki, czyli bez kar i niby nagród – pierwszy krok do turkusu w nowoczesnej szkole. Termin 01.03.2023 r.(środa) godz. 17:00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

       

      Bez kija i marchewki, czyli bez kar i niby nagród – pierwszy krok do turkusu w nowoczesnej szkole

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Prowadzący szkolenie: Joanna Piećko-Szopińska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

       

      Główne treści szkolenia

      • Organizacja turkusowa w szkole i przedszkolu – nowa perspektywa jakości w edukacji  w oparciu              o bezpieczeństwo, autentyczność, odpowiedzialność, jakość, współpracę, empatię, wsparcie oraz przestrzeń do rozwoju osobistego i zawodowego dla każdego.
      • Zasady i wartości turkusu. Jak wprowadzić turkus w edukacji

      Data i godzina realizacji szkolenia: 01.03.2023 r.(środa) godz. 17:00                                                                                                                   

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • ODWOŁANE Szkolenie stacjonarne: „Słyszeć świat”- rozwój percepcji słuchowej u dzieci" Termin 20.04.2023 r. (czwartek) godz. 17.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).
     • ODWOŁANE Szkolenie stacjonarne: „Słyszeć świat”- rozwój percepcji słuchowej u dzieci" Termin 20.04.2023 r. (czwartek) godz. 17.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      „Słyszeć świat”- rozwój percepcji słuchowej u dzieci"

       

      Prowadząca:  Joanna Śliwińska-Kocięcka

      Program:                                                                                                                                             

      • Ucho – jak to działa? Czy dziecko dobrze słyszy?
      • Zabawy stymulujące rozwój percepcji słuchowej u dzieci

      .Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, logopedzi, pedagodzy, psycholodzy

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 20.04.2023 r. (czwartek) godz. 17.00

       

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Fundacja Uniwersytet Dzieci w Krakowie oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu zapraszają na bezpłatne warsztaty dla nauczycieli z wykorzystania Metody Pytań i Doświadczeń. Termin: 14.03.2023 r., godz. 17.15
     • Fundacja Uniwersytet Dzieci w Krakowie oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu zapraszają na bezpłatne warsztaty dla nauczycieli z wykorzystania Metody Pytań i Doświadczeń. Termin: 14.03.2023 r., godz. 17.15

     • Fundacja Uniwersytet Dzieci w Krakowie oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu zapraszają na

       

      bezpłatne warsztaty dla nauczycieli z wykorzystania
      Metody Pytań i Doświadczeń

       

       

      Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych

      Prowadzenie szkolenia: ekspert fundacji Uniwersytet Dzieci w Klasie

      Czas trwania szkolenia: 90 minut

       

      Przebieg warsztatów:

      1. Ile trwa podróż na Wenus? Znaczenie dziecięcych pytań i rozbudzania ciekawości w dzieciach w procesie poznawczym.

      2. Dlaczego doświadczanie jest ważne? Istota procesu badawczego. Prowadzenie doświadczeń w oparciu o schemat: hipoteza-doświadczenia-wnioski.

      3. Zaprojektowanie lekcji w oparciu o Metodę Pytań i Doświadczeń.

      4. Przegląd projektów i narzędzi wspierających nauczyciela w rozwijaniu dziecięcej ciekawości, rozwijaniu naukowego myślenia i kompetencji społecznych.

       

      Podczas warsztatów nauczyciel:

      • wzmacnia swoje kompetencje dydaktyczne i metodyczne,
      • rozumie istotę wzbudzania ciekawości w dzieciach w procesie poznawczym,
      • dowie się, na czym polega proces badawczy,
      • dowie się, jak zaprojektować lekcję według Metody Pytań i Doświadczeń.

       

      Czym jest Metoda Pytań i Doświadczeń?
      Wypracowana przez Fundację i naukowców, metoda pracy z dziećmi oparta o naturalną ciekawość. Składa się z 5 kluczowych elementów: pomysł, plan, przebieg, wyciąganie wniosków, podsumowanie. Lekcje projektowane w oparciu o metodę uczą stawiania pytań, samodzielnego dochodzenia do wiedzy, rozwijają ciekawość i umożliwiają trening kompetencji społecznych.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 14 marca 2023 godzina 17.15

       

      Miejsce szkolenia: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły SP 47)

       

      Zapisy poprzez link: https://forms.gle/MDfvNqTKxzcbBAFk6

    • Serdecznie zapraszamy Dyrektorów sosnowieckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych wraz z doradcami zawodowymi na bezpłatną konferencję edukacyjną pt. "Kompetencje i umiejętności kluczowe dla sprawnego funkcjonowania na rynku pracy", która odbędzie się 6 marca 2023 r. / godz. 9.00-12.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20
     • Serdecznie zapraszamy Dyrektorów sosnowieckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych wraz z doradcami zawodowymi na bezpłatną konferencję edukacyjną pt. "Kompetencje i umiejętności kluczowe dla sprawnego funkcjonowania na rynku pracy", która odbędzie się 6 marca 2023 r. / godz. 9.00-12.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20

     • Serdecznie zapraszamy
      dyrektorów sosnowieckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych
      wraz z doradcami zawodowymi
      na bezpłatną konferencję edukacyjną pt.
      "Kompetencje i umiejętności kluczowe
      dla sprawnego funkcjonowania na rynku pracy"
      ,
      która odbędzie się 6 marca 2023 r. / godz. 9.00-12.00

      w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu,Al. Zwycięstwa 20

      Program

      8:40-9:00
      Rejestracja uczestników.

      9.00 - 9.20
      Powitanie zaproszonych gości i uczestników konferencji. Odpowiedzialny dorosły.
      Jolanta Pazdan, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu.

      9.20 - 9.40
      Doradztwo zawodowe z perspektywy dyrektora szkoły podstawowej.
      Aneta Frugalska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 47 w Sosnowcu.

      9.40-10.00
      Konieczność zmiany uczniowskiego "nie wiem" na "mam pomysł na siebie" -rozważania na temat spostrzeżeń doradców zawodowych ze szkół podstawowychzwiązanych z umiejętnością wyznaczania ścieżki kariery zawodowej uczniów szkółpodstawowych, konsekwencji decyzji uczniów szkół podstawowychna kolejnych etapach kształcenia.
      Barbara Dudzicz, doradca zawodowy w Szkole Podstawowej nr 47 w Sosnowcu,nauczyciel w CKZiU ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu,nauczyciel konsultant w Centrum Doskonalenia Nauczycieli
      w Sosnowcu.


      10.00-10.20
      Osobowość kluczem satysfakcji zawodowej.
      Marta Miklasińska, psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu

      10.20-10.40
      Przerwa

      10.40-11.00
      Rynek pracy przyszłości, a nowoczesne doradztwo zawodowe.
      Elżbieta Czernik, dyrektor CKZiU ul. Grota Roweckiego 64 w Sosnowcu.


      11.00-11.20
      Zwinny pracownik, czyli jaki?
      Dorota Szewczyk, dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.


      11.20-11.40
      Poradnictwo zawodowe wobec wyzwań czwartej rewolucji przemysłowej.
      Magdalena Gątkiewicz, doradca zawodowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu.
       

      11.40-11.50

      Podsumowanie konferencji. Pożegnanie zaproszonych gości i uczestników.

       

      Organizatorzy:

      Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Sosnowcu

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

      Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

       

      Formularz zapisu:https://forms.gle/umEAXa15E8P16EzF8

       

    • ZMIANA TERMINU. Szkolenie ONLINE: Edukacja włączająca uczniów ze SPE. AKTUALNY termin 13.03.2023 r. godz. 17:00
     • ZMIANA TERMINU. Szkolenie ONLINE: Edukacja włączająca uczniów ze SPE. AKTUALNY termin 13.03.2023 r. godz. 17:00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

       

      Edukacja włączająca uczniów ze SPE

       

      Adresaci: zainteresowani nauczyciele, pedagodzy specjalni, terapeuci

      Prowadzący szkolenie: Zyta Czechowska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Uczniowie ze SPE – klasyfikacja, możliwości, potrzeby.
      •  Czym jest Edukacja włączająca?
      • Rola wychowawcy i nauczycieli w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb uczniów oraz rola  i zadania nauczyciela współorganizującego proces edukacyjny.
      • Dokumentacja uczniów ze SPE.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 13.03.2023 r. godz. 17:00                                                                                                             

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • SZKOLENIE ODWOŁANE Szkolenie stacjonarne: Dla ucha malucha. Termin 07.03.2023 r. (wtorek) godz. 17.00
     • SZKOLENIE ODWOŁANE Szkolenie stacjonarne: Dla ucha malucha. Termin 07.03.2023 r. (wtorek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Dla ucha malucha

      SZKOLENIE ODWOŁANE

      Prowadząca:  Joanna Śliwińska-Kocięcka

      Program:                                                                                                                                             

      • Ucho – jak to działa? Czy dziecko dobrze słyszy?
      • Zabawy stymulujące rozwój percepcji słuchowej u dzieci

       

      .Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, logopedzi, pedagodzy, psycholodzy

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 07.03.2023 r. (wtorek) godz. 17.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

     • Szkolenie ONLINE: Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu/ edukacji wczesnoszkolnej. Termin 09.03.2023 r.(czwartek) godz. 17:00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu/ edukacji wczesnoszkolnej.


      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

      Prowadzący szkolenie: Elżbieta Brol

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia:

      • Rola kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.
      • Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu / edukacji wczesnoszkolnej – czy nie

                za wcześnie?

      • Diagnoza, wskazówki oraz przykłady działań pozwalających rozwijać kompetencje u dzieci.


      Data i godzina realizacji szkolenia: 09.03.2023 r.(czwartek) godz. 17:00                                                                                                             

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł


      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 


    • szkolenie ONLINE: Integracja sensoryczna/przetwarzanie sensoryczne - co to takiego? Termin 08.12.2022 r. (czwartek) godz. 16.00
     • szkolenie ONLINE: Integracja sensoryczna/przetwarzanie sensoryczne - co to takiego? Termin 08.12.2022 r. (czwartek) godz. 16.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Integracja sensoryczna/przetwarzanie sensoryczne

       - co to takiego?

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, rodzice

      Prowadzący szkolenie: Agata Hesse-Szymonowicz

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Ogólne wiadomości nt. przetwarzania sensorycznego (nomenklatura, klasyfikacja, diagnostyka).
      • Funkcjonowanie poszczególnych zmysłów oraz ich dysfunkcje (dotyk, wzrok, słuch, układ przedsionkowy, propriocepcja, układ interoceptywny, węch, smak).
      • Przyczyny zaburzeń przetwarzania sensorycznego.
      •  Proces terapii-najważniejsze aspekty.
      • Współpraca w prowadzeniu terapii dziecka przez zespół specjalistów, nauczyciela-wychowawcę, rodziców.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 08.12.2022 r. (czwartek) godz. 16.00                                                                                                                  

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 80 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Wakelet - idealne narzędzie na ciekawą lekcję. Termin 24.11.2022 r.(czwartek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Wakelet - idealne narzędzie na ciekawą lekcję. Termin 24.11.2022 r.(czwartek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Wakelet - idealne narzędzie na ciekawą lekcję.

       

      Adresaci: nauczyciele uczący w klasach 4-8 SP, szkoły ponadpodstawowe Warsztaty odbywają się w podziale na poziomy edukacyjne ze względu na zróżnicowanie ćwiczeń w zależności od poziomu

      Prowadzący szkolenie: Izabela Wyppich

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Wakelet - podstawowe możliwości i funkcjonalności aplikacji.
      •  Ciekawe lekcje z aplikacją Wakelet -jak je tworzyć?
      • Praktyczne pomysły na wykorzystywanie Wakeleta w praktyce szkolnej.
      • Współpraca nauczyciel-uczeń z wykorzystaniem aplikacji Wakelet.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 24.11.2022 r.(czwartek) godz. 17.00                                                                                                             

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Termin: 18.11.2022 r., godz. 6.00-ok.20.00
     • Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Termin: 18.11.2022 r., godz. 6.00-ok.20.00

     • Zapraszamy Państwa do udziału w wizycie studyjnej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

      Wizyta jest częścią programu edukacyjnego towarzyszącego spektaklowi Igi Gańczarczyk pt. Środula. Krajobraz Mausa (reż. Remigiusz Brzyk), którego premiera odbyła się 28 października br. Więcej o spektaklu: https://teatrzaglebia.pl/spektakl/srodula-krajobraz-mausa/

      Uczestnicy: nauczyciele szkół i placówek, bibliotekarze, psycholodzy i pedagodzy szkolni

      Wizyta składa się z trzech elementów:

      1. Oprowadzanie po wystawie stałej prezentującej 1000 lat historii Żydów polskich
      2. Warsztaty Lekcja (z) historii: „swoi” i „obcy”. Jak nie dopuścić, aby uprzedzenia zwyciężyły?
       Wykorzystując wybrane elementy wystawy stałej, opowiemy uczestnikom o kształtowaniu się stosunków polsko-żydowskich na przestrzeni wieków. Przykłady historyczne posłużą jako punkt wyjścia do rozmowy o tym, jak powstają stereotypy dotyczące ludzi innych kultur. Przez samodzielną pracę z materiałami historycznymi zachęcimy uczestników do odkrywania związków między przeszłością a teraźniejszością. Wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytanie, czego uczy nas historia: jak dziś, w szybko zmieniającym się i coraz bardziej różnorodnym świecie, szanować odmienność i unikać konfliktów między większością a mniejszościami?
      3. Prezentacja oferty edukacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawi

       

      Termin wizyty: 18 listopada 2022 r. (piątek)

      Wyjazd: 6:00 z parkingu Teatru Zagłębia w Sosnowcu (ul. Teatralna 4)

      Powrót: około 20:00

       

      Koszt: udział w wizycie jest nieodpłatny

      Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie zapewnia bezpłatny przejazd autokarem na trasie Sosnowiec-Muzeum POLIN-Sosnowiec.

      Zapewniamy również zwiedzanie wystawy stałej z przewodnikiem oraz udział w warsztatach.

      Pomiędzy punktem drugim i trzecim programu zapewniamy bezpłatny lunch na terenie Muzeum.

       

      Wizyta jest organizowana w ramach programu Ambasadorki i Ambasadorzy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie przez Annę Ciach – nauczycielkę Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach, Ambasadorkę POLIN.

       

      Osoby zainteresowane udziałem w wizycie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod linkiem: https://forms.gle/LNZUV3mzNbRPLdgC9

       

      O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń. Dysponujemy tylko 22 miejscami!!!

      Osoby zakwalifikowane otrzymają od organizatora email z potwierdzeniem.

       

      Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w formie doskonalenia zawodowego. Ilość godzin dydaktycznych: 8.

       

      Uczestnicy wizyty zostaną zaproszeni do obejrzenia spektaklu pt. Środula. Krajobraz Mausa w dniu 10 grudnia 2022 r. (sobota) w ramach teatralnego cyklu Premiera z komentarzem. Bilety dla nauczycieli są w promocyjnej cenie  - 30 zł

      Szczegóły na stronie:https://teatrzaglebia.pl/spektakl/srodula-krajobraz-mausa/#program

      Bilety można nabyć w kasie Teatru, rezerwując bilet telefonicznie lub mailowo:

      Biuro Współpracy z Widzamitel. Tel.  32 266 11 27

      rezerwacje@teatrzaglebia.pl

       

      Osobom zainteresowanym proponujemy również udział w hybrydowym cyklu szkoleniowym pt. Akademia Edukacji Antydyskryminacyjnej – organizowanym przez Oszpicin Muzeum Żydowskie w Oświęcimiu.

      Akademia Edukacji Antydyskryminacyjnej (AEA) to kurs, który pomaga nauczycielom/lkom języka polskiego oraz przedmiotów humanistycznych wzmocnić swoje kompetencje do tworzenia środowiska klasowego bezpiecznego i otwartego na różnorodność, gdzie liczą się dobre relacje oparte o równość, poszanowanie drugiego człowieka i współodpowiedzialność za siebie nawzajem.

      Szczegóły projektu AEA – w tym terminy poszczególnych edycji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: https://oshpitzin.pl/nowa-aea/

       

       

       

      Partnerzy projektu

      Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie

      Teatr Zagłębia w Sosnowcu

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

      Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

      Oszpicin Muzeum Żydowskie w Oświęcimiu

    • Szkolenie ONLINE: Zmiany w Kodeksie pracy 2023 r. Termin 09.01.2023 r. (poniedziałek) godz. 9.00
     • Szkolenie ONLINE: Zmiany w Kodeksie pracy 2023 r. Termin 09.01.2023 r. (poniedziałek) godz. 9.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Zmiany w Kodeksie pracy 2023 r.

       

      Adresaci: Dyrektorzy szkół, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, jednostki samorządowe                obsługujące szkoły

      Prowadzący szkolenie:

      Dariusz Dwojewski – dr nauk prawnych – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach

      i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

       

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      W dniu 1 grudnia 2022 r. Sejm przyjął ustawę wprowadzającą zmiany w Kodeksie pracy
      w dwóch istotnych obszarach:

      1) umożliwienia pracodawcom – w uzasadnionych przypadkach – wprowadzenia prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, a także

      2) wprowadzenia regulacji dotyczących pracy zdalnej jako rozwiązania stałego.

       

      Mimo, że nie został jeszcze zakończony przebieg procesu legislacyjnego, to wysoce prawdopodobne jest wejście w życie tych zmian od stycznia 2023 r. Niniejszym szkoleniem chcemy Państwu przybliżyć zakres zmian oraz nowe obowiązki i uprawnienia, zarówno pracodawcy jak i pracownika. Mając na względzie konieczność odpowiedniego modyfikowania przepisów Kodeksu pracy na gruncie oświatowym – omówiona zostanie specyfika zmian i sposób ich wdrożenia dla pracowników szkół i placówek oświatowych –zarówno nauczycieli jak i pracowników niepedagogicznych.

       

      Program szkolenia:

      1. Kontrola trzeźwości pracowników
       1. Badanie trzeźwości a ochrona danych osobowych
       2. Pojęcie stanu po użyciu alkoholu i stanu nietrzeźwości
       3. Przechowywanie dokumentacji badania
       4. Zakres koniecznych zmian w regulaminach pracy – zasady ich wprowadzania
       5. Skutki pozytywnego badania trzeźwości pracownika (niedopuszczenie do pracy, wezwanie właściwych organów)
       6. Badania na obecność innych substancji
       7. Skutki naruszenia obowiązku trzeźwości – z uwzględnieniem odrębności dotyczących nauczycieli
      2. Regulacja pracy zdalnej
       1. Tryb wprowadzenia pracy zdalnej (porozumienie, polecenie pracodawcy)
       2. Kiedy pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika o pracę zdalną
       3. Zasady wykonywania pracy zdalnej
       4. Regulamin pracy zdalnej
       5. Indywidualne ustalenia pracy zdalnej
       6. Obowiązki pracodawcy dotyczące organizacji pracy zdalnej (materialne
        i niematerialne)
       7. Zaprzestanie pracy zdalnej
       8. Praca na własnym sprzęcie – warunki
       9. Ochrona danych w pracy zdalnej
       10. Kontrola pracownika
       11. Wypadki przy pracy zdalnej
       12. Praca zdalna okazjonalna – zasady
      3. Praca zdalna nauczycieli 
       1. Zdalne nauczanie a praca zdalna
       2. Przesłanki wprowadzenia zdalnego nauczania
       3. Obowiązki dyrektora
       4. Praca zdalna w nauczaniu indywidualnym.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 09.01.2023 r. (poniedziałek) godz. 9.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Szkolenie stacjonarne: Logopedyczne vademecum nauczyciela. Termin 15.12.2022 r. (czwartek) godz. 17.00
     • Szkolenie stacjonarne: Logopedyczne vademecum nauczyciela. Termin 15.12.2022 r. (czwartek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Logopedyczne vademecum nauczyciela.
       

      Prowadząca:  Joanna Śliwińska-Kocięcka

      Program:                                                                                                                                             

      • Charakterystyka rozwoju mowy dziecka.
      •  Wady wymowy.
      • Zabawy stymulujące rozwój mowy dziecka.

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 15.12.2022 r. (czwartek) godz. 17.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Odwołane szkolenie stacjonarne: „Nauczanki DobEdu”  muzyczno-ruchowe zabawy edukacyjne (Bumbumkowe nauczanki). Termin 03.11.2022 godz. 16.30
     • Odwołane szkolenie stacjonarne: „Nauczanki DobEdu” muzyczno-ruchowe zabawy edukacyjne (Bumbumkowe nauczanki). Termin 03.11.2022 godz. 16.30

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

       

      „Nauczanki DobEdu” 

      muzyczno-ruchowe zabawy edukacyjne

      (Bumbumkowe nauczanki)

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

      Prowadzący szkolenie: Eliza Szeliga-Kraus Dyrektor Centrum Edukacyjnego DobEdu, wykładowca, instruktor zajęć Klubik DobEdu

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia:

      To szkolenie realizuje w 100% ideę nauki przez zabawę. Dzieci w piosence z tańcem i gestem
      w mig opanują takie treści, jak:

      • kolejność miesięcy,
      • dni tygodnia,
      • zjawiska pogodowe,
      • zasady zachowania,
      • samogłoski,
      • pory roku,
      • liczenie do 10 i wspak,
      • kolory i wiele innych podstawowych treści edukacyjnych. 

      W czasie warsztatów uczestnicy poznają zabawy ruchowe do prezentowanych piosenek
      wraz z dostosowaniem do różnych grup wiekowych oraz dodatkowe pomysły do wykorzystania płyty „Nauczanki DobEdu” na zajęciach. Skuteczność zabaw gwarantuje to, że trafiają one do wszystkich, bez względu na dominujący sposób uczenia się: słuchowcy zapamiętują treści poprzez słyszany tekst i muzykę, kinestetycy zapamiętują treści poprzez śpiewany tekst połączony z konkretnym ruchem,
      a wzrokowcy obserwując bawiących się kolegów zapamiętują ich gesty i kojarzą je z treściami.

      Materiały szkoleniowe:

      • Komplet dla każdego uczestnika:
       • płyta CD „Nauczanki DobEdu”
       • książka „Nauczanki DobEdu”
        z opisem zabaw, ich celów i zapisem nutowym (kolorowe nuty)
       • materiały dodatkowe do wykonania pomocy dydaktycznej
      • dodatkowe materiały w formie pliku pdf.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 03.11.2022 godz. 16.30 ODWOŁANE

      Miejsce szkolenia: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 170 zł

    • ODWOŁANE szkolenie stacjonarne: Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek. Termin 04.11.2022 r. (piątek) godz. 16.30
     • ODWOŁANE szkolenie stacjonarne: Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek. Termin 04.11.2022 r. (piątek) godz. 16.30

     •  

      Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek

       

      Prowadząca:  Małgorzata Worytko

      Program:                                                                                                                                             

      • Wywoływanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek tylnojęzykowych (k, g, h) spółgłosek szeregów: syczących (sz, ż, cz, dż), syczących (s, z, c, dz), (ś, ź, ć, dź)

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, logopedzi, osoby będące w trakcie studiów logopedycznych

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: ODWOŁANE SZKOLENIE

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 100 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla realizatorów programu profilaktycznego: APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ.Termin: 7 i 8 listopada 2022 r., godz. 12.00 - 18.00. NOWY TERMIN
     • Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla realizatorów programu profilaktycznego: APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ.Termin: 7 i 8 listopada 2022 r., godz. 12.00 - 18.00. NOWY TERMIN

     • Zapraszamy nauczycieli, pedagogów i psychologów do udziału w szkoleniu dla realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ

       

      Szkolenie dofinansowane jest ze środków Gminy Sosnowiec dla nauczycieli z sosnowieckich szkół.

      Dofinansowane szkolenie dla realizatorów trwa 14 godzin dydaktycznych i adresowane jest do:

      • wychowawców klas IV SP
      • wychowawców klas V SP
      • wychowawców klas VI SP
      • nauczycieli pracujących w klasach IV-VI SP
      • psychologów i  pedagogów szkolnych.

       

      Uczestnicy szkolenia otrzymują gotowe materiały/scenariusze w ramach szkolenia

      Koszt dla:

      • nauczycieli kl. IV-VI (dofinansowanie dla wychowawców, nauczycieli kl. 4-6, psychologów i pedagogów - z sosnowieckich szkół) - 60 zł
      • nauczycieli spoza Sosnowca oraz z Sosnowca (bez dofinansowania) - 600 zł

      Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/996AcGULSgJG8AgF9

      Termin: 7 i 8 listopada 2022 r., godz. 12.00 - 18.00 NOWY TERMIN

      APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ:

      Celem programu APTECZKA jest rozwijanie w dzieciach w wieku 8-12 lat podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, by wzmocnić ich odporność na stres, kształtować optymistyczne, pozytywne nastawienie do życia. Autorki programu - Sylwia Wierzchowska oraz Elżbieta Nerwińska, podążając za założeniami psychologii pozytywnej,  sformułowanymi przez amerykańskiego psychologa Martina E. P. Seligmana, przyjęły, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego
      i satysfakcjonującego życia.

       

      Program składa się z 10 części tematycznych, które koncentrują się na kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań, poprzez rozwijanie odporności psychicznej oraz optymistycznego podejścia do życia.

       

      Część 1. APTECZKA SKARBÓW – jak leczyć rany duszy?

      Część 2. OPTYMIZM - myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!

      Część 3. PRZYJAŹŃ – okazuj miłość i przyjaźń!

      Część 4. KREATYWNOŚĆ - ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!

      Część 5. WYTRWAŁOŚĆ - nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!

      Część 6. ZDROWIE FIZYCZNE - dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!

      Część 7. SZCZEROŚĆ - nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia!

      Część 8. ŻYCZLIWOŚĆ - próbuj zrozumieć i wspierać innych!

      Część 9. WDZIĘCZNOŚĆ - okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka!

      Część 10. MARZENIA - ustanawiaj cele dla siebie i podążaj za marzeniami!

       

      Program składa się z 10 części tematycznych. Każda z nich obejmuje 3 spotkania po 45 minut, prowadzone zazwyczaj raz w tygodniu. Liczba godzin  do zrealizowania z dziećmi 30 godzin (można realizować  w dwa lata)

       

      Program APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ składa się z następujących elementów:

       

      • Szkolenie dla nauczyciela w wymiarze 14 godz. dydaktycznych.
      • Materiały dla nauczyciela do realizacji zajęć z dziećmi.
      • Propozycje  listów do  rodziców.
      • Propozycje materiałów dodatkowych.
      • Praktyczna teczka, którą można uzupełniać, dodając w trakcie realizacji programu własne materiały i pomysły uzupełniające program.
      • Link  z dodatkowymi materiałami w wersji elektronicznej.

       

      Nauczyciel może prowadzić zajęcia w kolejnych latach z następnymi grupami dzieci bez konieczności dokupowania jakichkolwiek materiałów dodatkowych.

      źródło: https://www.pozytywnaedukacja.pl

      Szczegółowy opis znajduje się na stronie: https://www.pozytywnaedukacja.pl/programy/apteczka

       

      Programy rekomendowane: https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/apteczka-pierwszej-pomocy-emocjonalnej,45

       

      Szkolenie finansowane ze środków Gminy Sosnowiec w ramach Gminnego Programu Profilaktykii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.Kampania „Nikt nie jest doskonały”

    • Szkolenie ONLINE: Inspiracje i koncepcje na multimedialne lekcje. Termin 08.11.2022 r.(wtorek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Inspiracje i koncepcje na multimedialne lekcje. Termin 08.11.2022 r.(wtorek) godz. 17.00

     •  

      Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Inspiracje i koncepcje na multimedialne lekcje.

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele uczący.

      w klasach 4-8

      Prowadzący szkolenie: Trener z wieloletnim doświadczeniem

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Dydaktyczne wykorzystanie tablic interaktywnych jako narzędzia zaangażowania ucznia              w proces zdobywania wiedzy dzięki obecności interaktywnych zadań, możliwości prezentowania materiałów multimedialnych i korzystania z zasobów cyfrowej chmury.
      • Podnoszenie jakości kształcenia ogólnego poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów dzięki zastosowaniu internetowych platform edukacyjnych z multimedialnymi zasobami edukacyjnymi.
      • Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowej chmury oraz nowoczesnych metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
      • Nauczanie z wykorzystaniem aplikacji multimedialnych i tablic interaktywnych jako uzupełnienie tradycyjnych metod nauczania przez ułatwienie uczniom przyswajania wiedzy i umiejętności przekazywanej podczas zajęć.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 08.11.2022 r.(środa) godz. 17.00                                                                                                                     

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na LUTY 2023
     • Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na LUTY 2023

      • Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na  LUTY 2023

      • Szanowni Państwo,

       udostępniamy OFERTĘ SZKOLEŃ PROPONOWANYCH PRZEZ CDN W SOSNOWCU

       na LUTY 2023

      • Oferta jest opracowana na podstawie zgłoszeń głównych przesłanych przez placówki.

      • Zgłoszenia opłacane przez szkołę/placówkę prosimy wysłać z oficjalnej skrzynki e-mailowej  placówki.

      • Przypominamy o możliwości rezygnacji z danego szkolenia poprzez wysłanie formularza rezygnacji do nas na maila na 5 dni roboczych przed szkoleniem.

       W przypadku braku rezygnacji, obciążamy daną szkołę/placówkę kwotą wg ilości zgłoszonych uczestników na dane szkolenie.

      • W razie pytań jesteśmy do dyspozycji:

       cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  oraz cdn.dyrektor@cdnsosnowiec.edu.pl