• SPEKTAKL Z KOMENTARZEM: GNIEW termin 19 marca 2022 o godz. 18:00 miejsce Teatr Zagłębia
     • SPEKTAKL Z KOMENTARZEM: GNIEW termin 19 marca 2022 o godz. 18:00 miejsce Teatr Zagłębia

     •  

      Zapraszamy na cykl Spektakl z komentarzem, w ramach którego przyglądamy się bliżej przedstawieniom z repertuaru Teatru Zagłębia. Pokaz przedstawienia każdorazowo połączony jest z rozmową lub warsztatem, podczas których prowadzący wraz z zaproszonymi gośćmi oraz publicznością, starają się odkryć najbardziej interesujące aspekty danego przedstawienia.

      Na wydarzenie zapraszamy również tych z Państwa (nauczycieli, opiekunów grup teatralnych), którzy zastanawiają się, jak przygotować dzieci i młodzież do obejrzenia spektaklu – a właściwie to obejrzenie zamienić w aktywne uczestnictwo. Myśląc o obecnych na widowni nauczycielach i nauczycielkach, podczas spotkania zastanowimy się także, jak poruszane w spektaklu wątki wykorzystywać w ramach lekcji czy zajęć z zakresu edukacji regionalnej.

      HARMONOGRAM

      • 19 marca 2022 o godz. 18:00 zagramy „Gniew” Zygmunta Miłoszewskiego, w reżyserii Szymona Kaczmarka.
       Po spektaklu odbędzie się dyskusja poświęcona tematowi przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć oraz dostępnym nam wszystkim mechanizmom prewencji wobec niej.

      Naszym gościem, oprócz reżysera Szymona Kaczmarka i artystów, będzie nadkomisarz w stanie spoczynku Danuta Poważa. Pracowała w Szkole Policji w Katowicach, pełniąc funkcje wykładowczyni, psycholożki oraz pełnomocniczki Komendanta Szkoły ds. ochrony praw człowieka. Pełniła również służbę na misji pokojowej w Kosowie. Jest absolwentką wielu szkoleń, m.in. projektu „Weź kurs na wielokulturowość”, realizowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Szczególnie bliska jest jej tematyka antydyskryminacyjna, równych praw i standardów dla kobiet i mężczyzn oraz praw człowieka.

      BILETY

      Na przedstawienia grane w cyklu Spektakl z komentarzem, obowiązuje pakiet biletów w specjalnej cenie 25 zł dla osób związanych z oświatą i animacją kulturalną, pracowników domów pomocy społecznej czy instruktorów teatralnych, a także studentów i studentek. Bilety w tej cenie można nabyć w kasie Teatru, rezerwując bilet telefonicznie lub mailowo:

      Biuro Współpracy z Widzami
      tel. 32 266 11 27
      rezerwacje@teatrzaglebia.pl

      PROWADZENIE:
      Agata Kędzia (pedagożka teatru, Teatr Zagłębia), Tomasz Wojtasik (psycholog, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach)

      Cykl współorganizują z nami Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.

       

    • Szkolenie ONLINE: Uczeń w sytuacji kryzysu. Działania szkoły. Termin 28.03.2022 r. (poniedziałek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Uczeń w sytuacji kryzysu. Działania szkoły. Termin 28.03.2022 r. (poniedziałek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Uczeń w sytuacji kryzysu. Działania szkoły.

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

      Prowadząca szkolenie: Joanna Gwóźdź

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Sytuacja trudna.
      • Czym jest kryzys?
      • Co nas może zaniepokoić?
      • Rozmowa z uczniem.
      • Interwencja w szkole.
      • Imigrant jako uczeń w sytuacji trudnej.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 28.03.2022 r. (poniedziałek) godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Szkolenie ONLINE: Prawo pracy w oświacie 2022 r. Termin: 10.01.2022 r. (poniedziałek) godz. 11.00
     • Szkolenie ONLINE: Prawo pracy w oświacie 2022 r. Termin: 10.01.2022 r. (poniedziałek) godz. 11.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Prawo pracy w oświacie 2022 r.

       

      Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół

      Prowadzący szkolenie: dr  Dariusz Dwojewski

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      1. Zatrudnianie nauczycieli w świetle aktualnych przepisów
       1. warunki zatrudnienia na stanowisku nauczyciela
       2. podstawa zatrudnienia nauczycieli w szkołach – limity umów na czas określony
       3. zatrudnianie w czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych

       

      • zdalne nauczanie, gotowość do pracy
      1. Zmiana warunków zatrudnienia
       1. zmiana stanowiska, łączenie pracy na różnych stanowiskach
      • pojęcie „stanowisko pracy” u nauczycieli
      • orzecznictwo sądowe
       1. zmiana wymiaru etatu
      • ograniczenie wymiaru zajęć nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowanie
      • obniżenie etatu w umowie o pracę (porozumienie a wypowiedzenie zmieniające)
       1. przeniesienie do innej jednostki
       2. zmiany innych warunków pracy
       3. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa

       

       

      1. Rozwiązanie stosunku pracy
       1. przyczyny leżące po stronie nauczyciela
      • rozwiązanie stosunku pracy z inicjatywy nauczyciela (w tym w trakcie roku szkolnego)
      • przesłanki obligatoryjnego rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem
      • utrata zdolności do pracy
      • negatywna ocena pracy
      • cofnięcie skierowania do nauczania religii
      • nieusprawiedliwione niestawiennictwo na badaniach profilaktycznych
      • opcja dodatkowego skierowania nauczyciela na badania
       1. przyczyny organizacyjne
      • zakres stosowania art. 20 Karty Nauczyciela
      • okres wypowiedzenia – możliwość zastosowania skróconego okresu wypowiedzenia
      • konsultacja zamiaru wypowiedzenia ze związkiem zawodowym
      • uzasadnienie wypowiedzenia
      • kryteria doboru do zwolnienia
      • stan nieczynny – plusy i minusy
      • zasady ustalania wysokości odprawy
      1. Zmiany w przepisach prawa pracy
       1. obowiązki związane z ochroną sygnalistów
       2. zmiany w zakresie zasiłków chorobowych
        • nowe zasady obliczania okresów zasiłkowych
       3. projektowane zmiany w prawie oświatowych
        • nowe uprawnienia kuratora oświaty
        • zmiany w zasadach odwołania dyrektora ze stanowiska
        • nowy skład komisji konkursowej
        • zmiany w ocenie pracy dyrektora i możliwościach zawieszenia w obowiązkach

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 10.01.2022  r.(poniedziałek) godz. 11.00     

      Dariusz Dwojewski – dr nauk prawnych – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych                                                                                                   

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać  

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

      Nota/faktura dla placówki zostanie wystawiona w późniejszym terminie

      /po uruchomieniu środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli/

    • Szkolenie ONLINE: RUCH SŁUŻBOWY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH - problematyka i zasady rozwiązania i zmiany treści stosunku pracy nauczycieli - najnowsze orzecznictwo w sprawach nauczycielskich. Termin 07.03.2022 r. (poniedziałek) godz. 13.00-15.00
     • Szkolenie ONLINE: RUCH SŁUŻBOWY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH - problematyka i zasady rozwiązania i zmiany treści stosunku pracy nauczycieli - najnowsze orzecznictwo w sprawach nauczycielskich. Termin 07.03.2022 r. (poniedziałek) godz. 13.00-15.00

     •  

      Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      RUCH SŁUŻBOWY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

      - problematyka i zasady rozwiązania i zmiany treści stosunku pracy nauczycieli

      - najnowsze orzecznictwo w sprawach nauczycielskich.

       

      Adresaci: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

      Prowadzący szkolenie: dr Dariusz Dwojewski

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      1. Prawne zasady zmniejszenia wymiaru etatu nauczyciela
       1. Postępowanie przy umowach o pracę
       2. Ograniczenie etatu nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania (procedury, terminy)
      2. Możliwe sposoby uniknięcia rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem, dla którego brakuje godzin
       1. Uzupełnianie etatu
       2. Przeniesienie do innej szkoły
       3. Zmiana stanowiska pracy (pojęcie „stanowisko pracy” u nauczycieli, odrębności dotyczące stosunków pracy z mianowania i umowy o pracę
      3. Procedura postępowania w razie konieczności wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych
       1. Współdziałanie ze związkiem zawodowym (zasady, terminy)
       2. Forma wypowiedzenia
       3. Przyczyna wypowiedzenia, kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia
       4. Wręczenie wypowiedzenia (w tym w czasie nieobecności nauczyciela w pracy)
       5. Szczególna ochrona stosunku pracy nauczycieli w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego
      4. Odpowiedzi na pytania uczestników.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 07.03.2022 r. (poniedziałek) godz. 13.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

    • Spotkanie online grupy wsparcia "Cappuccino Belfra" 22 grudnia 2021 o godzinie 16.00
     • Spotkanie online grupy wsparcia "Cappuccino Belfra" 22 grudnia 2021 o godzinie 16.00

     •  

      Każdy z nas miewa w życiu lepsze i gorsze chwile. Ze względu na sytuację związaną z pandemią ostatnie miesiące dla niektórych mogły być wyjątkowo trudne. Nauczyciele należą do jednej z grup zawodowych szczególnie narażonych na obciążenia z tym związane. Konieczność mierzenia się z nowymi wyzwaniami w pracy, dostosowanie się do ciągłych zmian, niepewność w związku z nową organizacją kształcenia, ale często również sytuacje z życia prywatnego, mogą potęgować stres, napięcie, czy poczucie bezradności. 

      Właśnie z myślą o nauczycielach mierzących się z podobnymi wyzwaniami, powstaje nasza grupa wsparcia. Zachęcamy do uczestniczenia w niej wszystkich nauczycieli, którzy odczuwają przeciążenie ostatnimi wydarzeniami. Mamy nadzieję stworzyć bezpieczną przestrzeń dającą możliwość wspólnego, bardziej efektywnego radzenia sobie. 

       

      Zapraszamy na kolejne spotkanie grupy wsparcia "Cappuccino Belfra".

      Udział w grupie mogą wziąć wszyscy nauczyciele placówek oświatowych z regionu PPP 1

      Termin: 22 grudnai 2021 o godzinie 16.00

      Ze względu na sytuację epidemiologiczną grupa odbywać się będzie w formie online.

      BEZPOŚREDNI LINK do logowania na spotkanie:https://app.livewebinar.com/113-424-845

       

      Grupę wsparcia prowadzić będzie Magda Jankowska-Migdał, psycholożka pracująca w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna.

    • Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na miesiąc GRUDZIEŃ 2021
     • Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na miesiąc GRUDZIEŃ 2021

     • Szanowni Państwo,

      udostępniamy OFERTĘ SZKOLEŃ PROPONOWANYCH PRZEZ CDN W SOSNOWCU

      NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2021

       

      Zgłoszenia opłacane przez szkołę/placówkę prosimy wysłać z oficjalnej skrzynki e-mailowej  placówki.

      Przypominamy o możliwości rezygnacji z danego szkolenia poprzez wysłanie informacji do nas na maila na 5 dni przed szkoleniem.

      W przypadku braku rezygnacji, obciążamy daną szkołę/placówkę kwotą wg ilości zgłoszonych uczestników na dane szkolenie.

       

      Prosimy zwrócić uwagę na szkolenia, które są odwołane w miesiącu GRUDNIU 2021 z uwagi na małą ilość zgłoszonych uczestników.

      Należy nie zabezpieczać środków finansowych z tych  szkoleń.

       

      SZKOLENIA ODWOŁANE  - Z POWODU ZBYT MAŁEJ ILOŚCI OSÓB ZGŁOSZONYCH:

      SZKOLENIE NR 4     (Golden Five) SZKOLENIE PRZENIESIONE NA STYCZEŃ 2022

      SZKOLENIE NR 6     (Pozytywna dyscyplina)  SZKOLENIE PRZENIESIONE NA STYCZEŃ 2022

       

      Szkolenia do odwołania w grudniu 2021: 8, 23, 24, 27, 28, 32, 33, 36, 38, 40, 51, 56, 58, 63, 66, 68

       

    • Szkolenie ONLINE: Jak i po co prowadzić innowacje i eksperymenty w szkole? Termin 13.12.2021 r.(poniedziałek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Jak i po co prowadzić innowacje i eksperymenty w szkole? Termin 13.12.2021 r.(poniedziałek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Jak i po co prowadzić innowacje
       i eksperymenty w szkole?

      Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

      Prowadzący szkolenie: Joanna Piećko-Szopińska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Czym jest innowacja, jakie ma cechy, po co ją realizujemy.
      • Stereotyp a innowacja w edukacji.
      • Obszary innowacji w szkole/przedszkolu.
      • Jak zaplanować realizację innowacji.
      • Nowe regulacje prawne dotyczące innowacji.
      • Innowacja a metoda projektu.
      • Wskazania do realizacji innowacji wynikające z treści podstawy programowej.
      • Dokumentowanie realizacji innowacji pedagogicznych.
      • Ocena pracy nauczyciela a innowacje.
      • Diagnoza obszarów do objęcia innowacją.
      • Innowacje a kompetencje kluczowe i potrzeby rynku pracy.
      • Przykładowy model innowacji.
      • Pomysły na innowacje w naszej szkole/w naszym przedszkolu wypracowane strategią Walta Disneya w odpowiedzi na realne potrzeby

      Data i godzina realizacji szkolenia: 13.12.2021 r.(poniedziałek) godz. 17.00                                                                                                                  

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Rodzice partnerami szkoły, ale jak sobie radzić w trudnych sytuacjach? Budowanie relacji opartych na współpracy oraz trening umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Termin 15.12.2021 r.(środa) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Rodzice partnerami szkoły, ale jak sobie radzić w trudnych sytuacjach? Budowanie relacji opartych na współpracy oraz trening umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Termin 15.12.2021 r.(środa) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Rodzice partnerami szkoły, ale jak sobie radzić
      w trudnych sytuacjach? Budowanie relacji opartych
      na współpracy oraz trening umiejętności radzenia
      sobie w sytuacjach trudnych.

      Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

      Prowadzący szkolenie: Joanna Piećko-Szopińska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Style i techniki komunikowania się z rodzicem.
      • Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych z udziałem rodziców?
      • Sposoby wychodzenia z sytuacji trudnych.
      • Jak radzić sobie z krytycznymi opiniami?
      • Podstawowe techniki i narzędzia negocjacji.
      • Sedno asertywności.
        

      Data i godzina realizacji szkolenia: 15.12.2021 r.(środa) godz. 17.00                                                                                                                   

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Wakelet, idealne narzędzie do odwróconej lekcji. Termin 30.11.2021 r. (wtorek) godz. 16.30
     • Szkolenie ONLINE: Wakelet, idealne narzędzie do odwróconej lekcji. Termin 30.11.2021 r. (wtorek) godz. 16.30

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:


      Wakelet, idealne narzędzie do odwróconej lekcji

      Adresaci: nauczyciele na II i III etapie edukacyjnym

      Prowadzący szkolenie: Izabela Wyppich

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Przypomnienie podstawowych zasad metody odwróconej lekcji.
      • Wprowadzenie do aplikacji Wakelet. Podstawowe funkcje.
      • Wakelet jako narzędzie do pracy z metodą odwróconej lekcji
      • Warsztat narzędziowy. Tworzenie autorskich, odwróconych lekcji w aplikacji Wakelet.


      Data i godzina realizacji szkolenia: 30.11.2021 r. (wtorek) godz. 16.30                                                                                                               

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 


    • Szkolenie ONLINE: Jak nie dać się oszukać w Internecie? Warsztaty fact-checkingowe. Termin 30.11.2021 r. (wtorek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Jak nie dać się oszukać w Internecie? Warsztaty fact-checkingowe. Termin 30.11.2021 r. (wtorek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

       

      Jak nie dać się oszukać w Internecie? Warsztaty fact-checkingowe.

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

      Prowadzący szkolenie: Joanna Waszkowska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Pojęcie fake-news i clicbait.
      • Rozpoznanie struktury tekstu będącego manipulacją.
      • Rola generatorów Fakebook i fake-Instagram.
      • Wykorzystanie Wakelet w nauce o fake-news.
      • Tworzenie kodeksu przeciwdziałania fake-news.
      • Inne formy manipulacji w sieci (działania wychowawcze).

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 30.11.2021 r. (wtorek) godz. 17.00                                                                                                               

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Instrukcja obsługi złości – jak towarzyszyć dziecku w jej przeżywaniu? Termin 30.11.2021 r. (wtorek) godz. 17.30
     • Szkolenie ONLINE: Instrukcja obsługi złości – jak towarzyszyć dziecku w jej przeżywaniu? Termin 30.11.2021 r. (wtorek) godz. 17.30

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Instrukcja obsługi złości – jak towarzyszyć dziecku

      w jej przeżywaniu?

      Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

      Prowadzący szkolenie: Ewelina Adamczyk

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • czym informuje złość?
      • Jak powstaje złość?
      • Jak wesprzeć dzieci w bezpiecznym wyrażaniu złości?
      • Jak opiekować się własną złością?

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 30.11.2021 r. (wtorek) godz. 17.30                                                                                                               

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Mikrokręgi i minimediacje – jak wspierać dzieci w rozwiązywaniu konfliktów? Termin 01.12.2021 r.(środa) godz. 16.30 cz.I, 08.12.2021 r. (środa) godz. 16.30 cz.II
     • Szkolenie ONLINE: Mikrokręgi i minimediacje – jak wspierać dzieci w rozwiązywaniu konfliktów? Termin 01.12.2021 r.(środa) godz. 16.30 cz.I, 08.12.2021 r. (środa) godz. 16.30 cz.II

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Mikrokręgi i minimediacje – jak wspierać dzieci w rozwiązywaniu konfliktów?

       

      Adresaci: nauczyciele klas I - VI

      Prowadzący szkolenie: Monika Szczepanik

      Czas trwania szkolenia: 8  (2 x 4) godzin dydaktycznych

      Główne treści szkolenia

      • Założenia rozwiązywania konfliktów wg Porozumienia bez Przemocy.
      • Zasady prowadzenia mikrokręgów.
      • Zasady prowadzenia mini mediacji, praca na przykładach.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 1.12.2021 r.(środa) godz. 16.30 cz.I

                                          8.12.2021 r. (środa) godz. 16.30 cz.II                                                                                                             

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 120 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • szkolenie ONLINE: Organizacja zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem TIK. Termin 2.12.2021 r.(czwartek) godz. 17.00
     • szkolenie ONLINE: Organizacja zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem TIK. Termin 2.12.2021 r.(czwartek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Organizacja zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem TIK

       

      Adresaci: nauczyciele pracujący w szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych

      Prowadzący szkolenie: Zyta Czechowska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych.
      • Planowanie pracy z uczniem na zajęciach rewalidacyjnych.
      • Narzędzia TIK do przygotowania ćwiczeń i materiałów edukacyjnych.
      • Sposoby dokumentowania pracy rewalidatora.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 2.12.2021 r.(czwartek) godz. 17.00                                                                                                               

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Organizacja i dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Termin 7.12.2021 r.(wtorek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Organizacja i dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Termin 7.12.2021 r.(wtorek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Organizacja i dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

       

      Adresaci: nauczyciele pracujący w szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych

      Prowadzący szkolenie: Zyta Czechowska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Formy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
      • Dokumentacja zajęć z ppp.
      • Konstruowanie IPET oraz WOPFU- przykładowe materiały.
      • Ewaluacja i analiza zakresu i sposobów dostosowań– dokumentacja.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 7.12.2021 r.(wtorek) godz. 17.00                                                                                                                  

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dzieci? Termin 08.12.2021 r.(środa) godz. 16.30
     • Szkolenie ONLINE: Jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dzieci? Termin 08.12.2021 r.(środa) godz. 16.30

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dzieci?

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

      Prowadzący szkolenie: Ewelina Adamczyk

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Czym jest poczucie własnej wartości?
      • O różnicy między samooceną a poczuciem własnej wartości, wewnątrzsterownością
        i zewnątrzsterownością.
      • Sposoby wzmacniania poczucia własnej wartości w domu i w szkole.
        

      Data i godzina realizacji szkolenia: 08.12.2021 r.(środa) godz. 16.30    (zmiana terminu)                                                                                                              

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Logorytmika jako narzędzie wspomagające rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym. Termin 8.12.2021 r.(środa) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Logorytmika jako narzędzie wspomagające rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym. Termin 8.12.2021 r.(środa) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Logorytmika jako narzędzie wspomagające rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym

      Adresaci: nauczyciele przedszkoli

      Prowadzący szkolenie: Piotr Tolsdorf

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Logorytmika – jej początki i założenia.
      • Pozycja wertykalno-horyzontalna języka w zabawie – omówienie.
      • Prezentacja ćwiczeń logorytmicznych usprawniających język.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 8.12.2021 r.(środa) godz. 17.00       

      Miejsce: platforma zoom.us                                                                                                              

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 130 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Cykl bezpłatnych szkoleń stacjonanrnych dla nauczycieli i rodziców pt.: Empatyczne poniedziałki
     • Cykl bezpłatnych szkoleń stacjonanrnych dla nauczycieli i rodziców pt.: Empatyczne poniedziałki

     • Zapraszamy na cykl bezpłatnych szkoleń stacjonarnych pt.: Empatyczne poniedziałki

       

      Empatyczne poniedziałki

      drugi cykl spotkań dla rodziców i nauczycieli poświęcony takim zagadnieniom jak:

      • budowanie empatycznych relacji z dzieckiem i młodym człowiekiem
      • wspieranie motywacji dzieci i młodzieży
      • towarzyszenie im w wyzwaniach i trudnościach
      • rozwiązywanie konfliktów między dziećmi, rodzeństwem
      • rodzinne potrzeby i strategie ich zaspokajania
      • przełamywanie przekonań
      • dbanie dorosłego o własny dobrostan
        

      Szkolenie finansowane jest ze środków Gminy Sosnowiec w ramach kampanii "Nikt nie jest doskonały"

      Adresat:

      • nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych pracujący w sosnowieckich szkołach/przedszkolach/placówkach oświatowych
      • rodzice = mieszkańcy Sosnowca

       

      Liczba miejsc jest ograniczona/ 20 osób

       

      LINK do zapisów: https://forms.gle/7gptosNnC1CZfq6R9

       

       

      Miejsce: ZAGŁĘBIOWSKA MEDIATEKA

      41-200 Sosnowiec, ul. Kościelna 11

       

      Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne każde spotkanie

       

      Forma realizacji: wykład z elementami warsztatu

       

      Prowadząca: Monika Szczepanik – Certyfikowany trener NVC
      w Porozumieniu bez Przemocy zakochana od pierwszego wejrzenia, ze wzajemnością. Pomaga ludziom być w kontakcie z sobą i innymi. Towarzyszy im w drodze. Pracuje z parami, rodzinami, nauczycielami, liderami organizacji biznesowych, administracyjnych i społecznych.
      W swojej pracy korzysta z narzędzi, które sama wypróbowała i o których sensie jest głęboko przekonana. Czerpie inspirację z wielu źródeł. Korzysta z podejścia Jespera Juula (Family Lab), IFS (Internal Family Systems-Systemu Wewnętrznej Rodziny), praktyki uważności, focusingu i pracy Brene Brown.

       

      I. Wyzwania dnia codziennego. Empatia dla siebie

      Termin: 20 września 2021 r., godz. 17.00 -19.15

       

      1. Jak w prosty sposób samodzielnie zadbać o siebie, swoje uczucia
       i potrzeby.
      2. Proste narzędzia, które pozwolą skontaktować się ze sobą
       w krótkim czasie w codziennym życiu.
      3. Codzienne funkcjonowanie i poszukiwanie przestrzeni na empatię dla siebie.

       

      II. Strategie budujące empatyczną rodzinę

      Termin: 18 października 2021 r., godz. 17.00 -19.15

       

      1. Granice dorosłych i dzieci
      2. Przywództwo w rodzinie
      3. Rodzinne potrzeby i strategie ich zaspokajania

       

      III. Kiedy kłóci się rodzeństwo

      Termin: 8 listopada 2021 r., godz. 17.00 -19.15

       

      Wspieranie rodzeństwa w konflikcie zgodnie z założeniami Porozumienia bez Przemocy.

      narzędzie, które: 

      •  daje dzieciom poczucie sprawczości,

      •  uczy dzieci brania odpowiedzialności za proponowane rozwiązania,

      •  przywraca równowagę w relacjach między rodzeństwem

       

      IV. Co stoi za dziecięcym "NIE"

      Termin: 29 listopada 2021 r., godz. 17.00 – 19.15

       

      1. Czego dziecko potrzebuje, gdy mówi „nie”,
      2. Czego potrzebuje rodzic, gdy słyszy „nie”,
      3. Jak za „nie” usłyszeć „tak”

       

      V. Wdzięczność - najtańszy bilet do szczęścia

      Termin: 13 grudnia 2021 r., godz. 17.00 – 19.15

       

      1. Praktykowanie wdzięczność, która jest jednym z ważnym elementów naszego wewnętrznego dobrostanu.
      2. Blokady odcinające nas od wdzięczności jak praktykować wdzięczność w rodzicielskiej i nauczycielskiej codzienności

       

       

    • Laboratorium Pedagogiki Teatru / TEATR CHOREA: ELINA TONEVA / warsztat mistrzowski
     • Laboratorium Pedagogiki Teatru / TEATR CHOREA: ELINA TONEVA / warsztat mistrzowski

     • Laboratorium Pedagogiki Teatru / TEATR CHOREA: ELINA TONEVA / warsztat mistrzowski

      Organizujemy dwudniowe warsztaty mistrzowskie w ramach kursu Laboratorium Pedagogiki Teatru! 4 i 5 grudnia uczestnicy zajęć spotkają się z łódzkim Teatrem Chorea.

      Elina Toneva, czerpiąc z praktyki twórczej Teatru Chorea, zajęcia prowadzone w Sosnowcu poświęci różnym metodom pracy z ciałem, głosem i tekstem. Uczestnicy i uczestniczki zajęć zdobędą podstawy pracy z partnerem i przestrzenią, poświęcą czas na pogłębianie świadomości własnego ciała, doświadczą procesu grupowego. Planowana jest również praca z rytmem.

      Działanie twórcze przy użyciu głosu, prostych i złożonych kroków oraz zrytmizowanego gestu ciała, prowadzi do uruchomienia jego muzyczności, a także poznania pulsu grupy. Działania warsztatowe będą jednocześnie schematami ćwiczeń, które nauczyciele czy instruktorzy teatralni mogą wykorzystać podczas rozmaitych zajęć teatralnych i okołoteatralnych z różnorodnymi grupami. Spotkanie będzie miało charakter treningu fizycznego, dlatego wszyscy uczestniczki i wszystkie uczestniczki proszeni są o zabranie ze sobą stroju niekrępującego ruchów.

      ——————————————–

      KIEDY:
      4.12.2021, godz. 11:00-17:00 (w tym przerwa na obiad)
      5.12.2021, godz. 10:00-15:00 (obiad 15:00-16:00)

       

      GDZIE:
      4.12 warsztaty odbywają się w Klubie Kiepury, ul. Będzińska 65, Sosnowiec
      5.12 warsztaty odbywają się w Teatrze Zagłębia, ul. Teatralna 4, Sosnowiec

      Uwaga! Chętnym osobom organizator zapewnia nocleg w Sosnowcu. Jeśli ktoś z państwa potrzebuje noclegu, prosimy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu zgłoszeń.

       

      DLA KOGO: warsztat skierowany jest do osób zajmujących się sztuką, edukacją, terapią, czyli wszystkich tych, którzy i które tworzą i realizują autorskie programy edukacyjne i animacyjne.

       

      KOSZT: 50 zł / osoba

       

      TERMIN PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 24.11.2021 roku (lub do wyczerpania limitu miejsc; poinformujemy o zamknięciu rekrutacji). Informację o wynikach naboru uczestnicy otrzymają 25.11.2021 r.

      Formularz: http://bityl.pl/M0nr5

      Głównym organizatorem i fundatorem warsztatów mistrzowskich jest NARODOWE CENTRUM KULTURY.

      —————————————

      Elina Toneva – pieśniarka, aktorka Teatru CHOREA, wykładowczyni ruchu scenicznego i śpiewu w Szkole Filmowej w Łodzi, wieloletnia instruktorka Krav Magi, absolwentka łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Jest jednym z liderów programów edukacyjnych i warsztatowych Teatru CHOREA, prowadząc indywidualnie i zespołowo zajęcia dla dzieci i dorosłych, dla aktorów, muzyków, tancerzy, instruktorów teatralnych, w Polsce i na całym świecie. Jej warsztaty cieszą się dużym zainteresowaniem, dzięki jej charyzmatycznej osobowości, dużym doświadczeniem pedagogicznym i profesjonalnym łączeniem elementów ruchu fizycznego, ćwiczeń i zabaw rytmicznych oraz wymagających pieśni tradycyjnych.

      —————————————

      O KURSIE

      Laboratorium Pedagogiki Teatru to kurs rozwijający umiejętności w zakresie edukacji teatralnej, organizowany przez Teatr Zagłębia i Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu od 2019 roku.


      Dwudniowy warsztat mistrzowski jest okazją do tego, żeby artyści, nauczyciele czy animatorzy spotkali się z uznanymi twórcami i twórczyniami związanymi z teatrem, którzy i które na przestrzeni lat wypracowali autorskie metody pracy teatralnej i animacyjnej. Dwudniowe spotkanie stanowi jednocześnie wstęp i zachętę do uczestniczenia w kursie w jego pełnowymiarowej formie, która odbędzie się w Sosnowcu wiosną 2022 roku.

      Współorganizatorem kursu jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.

      Więcej informacji o kursie: www.teatrzaglebia.pl/laboratorium-pedagogiki-teatru/

       

      Zadanie jest finansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury. 

       

      INFORMACJE

      Agata Kędzia, a.kedzia@teatrzaglebia.pl, 883 500 915

    • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: Wzmocnienie edukacji ekologicznej w placówkach edukacyjnych. Termin: 5.11.2021 r. (piątek) godz. 17.00
     • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: Wzmocnienie edukacji ekologicznej w placówkach edukacyjnych. Termin: 5.11.2021 r. (piątek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Wzmocnienie edukacji ekologicznej
      w placówkach edukacyjnych.

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

      Prowadzący szkolenie: Anna Falkowska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Wokół terminologii edukacji ekologicznej 
      • Rola nauczyciela w edukacji ekologicznej 
      • Ekologiczne sposoby życia– w oparciu o poradnik „Ekosztuczki" 
        

      Data i godzina realizacji szkolenia: ODWOŁANE                                                                                                                 

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 50 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: Obserwuj przyrodę, zobaczysz więcej. Termin 26.11.2021 r.(piątek) godz. 17.00
     • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: Obserwuj przyrodę, zobaczysz więcej. Termin 26.11.2021 r.(piątek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Obserwuj przyrodę, zobaczysz więcej.

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, klas 4-8

      Prowadzący szkolenie: Anna Falkowska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • W jakim celu warto służyć obserwowanie chmur i wsłuchiwanie się w śpiew ptaków?
      • Jak kontakt z zielenią wpływa na pamięć  i uwagę dzieci i jaki ma związek ze stresem?
      • Czym jest inteligencja przyrodnicza?
      • Ogrody społecznościowe – rola miejsca integracji i partycypacji obywatelskiej
      • Korzyści przebywania w ogrodzie
      • Rola prowadzenia ogródków przy placówkach oświatowych dla uczniów
        z niepełnosprawnościami
      • Projektowanie ogrodu społecznego lub szkolnego przy użyciu Canva

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: ODWOŁANE                                                                                                                  

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 50 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • ODWOŁANE Szkolenie online: Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Termin 8 listopada 2021 r. (poniedziałek) godz. 17:30
     • ODWOŁANE Szkolenie online: Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Termin 8 listopada 2021 r. (poniedziałek) godz. 17:30

     • Zapraszamy do udziału:

      ORGANIZACJA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

       

      Prowadząca: Sabina Müller

      Główne treści szkolenia:

      1. Regulacje prawne dotyczące zasad organizacji WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA.
      2. Zadania Zespołu WWR i sposób ich realizacji.
      3. Dokumentacja dotycząca organizacji i realizacji WWR – propozycje wzorów dokumentów.
      4. Praktyczne wskazówki i rozwiązania.

       Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Adresaci: dyrektorzy publicznych i niepublicznych  przedszkoli i placówek, w których mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz specjaliści realizujący zajęcia

      Czas trwania szkolenia: 2 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: ODWOŁANE

      SZKOLENIE ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie dzień przed szkoleniem wysłany link do platformy livewebinar (prosimy o sprawdzenie SPAM-u). Pokój wirtualny zostanie  otwarty 5 minut przed szkoleniem

      Warunki techniczne udziału:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

    • ODWOŁANE szkolenie ONLINE: Wokół zagadnienia środowiska przyrodniczego, jako miejsca do kreatywnego myślenia. Termin: 10.11.2021 r. (środa) godz. 17.00
     • ODWOŁANE szkolenie ONLINE: Wokół zagadnienia środowiska przyrodniczego, jako miejsca do kreatywnego myślenia. Termin: 10.11.2021 r. (środa) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Wokół zagadnienia środowiska przyrodniczego, jako miejsca do kreatywnego myślenia.

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

      Prowadzący szkolenie: Anna Falkowska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Metody aktywizujące uczniów, rodziców, osoby dorosłe – zagadnienia teoretyczne
      • Aplikacje sprzyjające burzom mózgów
      • Sensoryczne poznawanie środowiska, jako forma przeciwdziała zjawisku deficytu przyrody
      • Co daje dzieciom wspinanie się na drzewa i zabawa w błocie?
      • Jak chodzenie boso wpływa na rozwój mózgu?

      Data i godzina realizacji szkolenia: ODWOŁANE                                                                                                                 

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 50 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl