• Szkolenie stacjonarne: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Termin 04.04.2023 r. (wtorek) godz. 17.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).
     • Szkolenie stacjonarne: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Termin 04.04.2023 r. (wtorek) godz. 17.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

       

      Zbliża się koniec stażu – co robić?!  Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.

       

      Adresaci: nauczyciele kończący staż na stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego NA STARYCH ZASADACH

      Prowadzący:  ks. kan. dr Michał Borda

      Program:                                                                                                                                             

      • Akty prawne dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
      • Analiza wymagań.
      • Dokumentacja
      • Konsultacje

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 04.04.2023 r. (wtorek) godz. 17.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Ekoinspiracje, czyli jak kształtować w dzieciach szacunek do otaczającego świata. Termin 17.05.2023 r.(środa) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Ekoinspiracje, czyli jak kształtować w dzieciach szacunek do otaczającego świata. Termin 17.05.2023 r.(środa) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Ekoinspiracje, czyli jak kształtować w dzieciach szacunek do otaczającego świata


      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

      Prowadzący szkolenie: Elżbieta Brol

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Edukacja ekologiczna – moda czy obowiązek?
      • Kształtowanie świadomości ekologicznej.
      • Cele edukacyjne, czyli jak pokazywać przyrodę.
      • Ekoinspiracje – pomysły na zajęcia, zadania, prace plastyczne, wykorzystanie TIK, zabawy terenowe.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 17.05.2023 r.(środa) godz. 17.00                                                                                                            

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

    • Kurs na kierownika wypoczynku. Termin cz.1. 24.03.2023 r. (piątek) godz. 16.00-19.00 cz. 2. 28.03.2023 r. (wtorek) godz. 16.00-19.30 Miejsce szkolenia: CDN Sosnowiec, ul. Białostocka 17 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 47 w Sosnowcu).
     • Kurs na kierownika wypoczynku. Termin cz.1. 24.03.2023 r. (piątek) godz. 16.00-19.00 cz. 2. 28.03.2023 r. (wtorek) godz. 16.00-19.30 Miejsce szkolenia: CDN Sosnowiec, ul. Białostocka 17 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 47 w Sosnowcu).

     •  Zapraszamy na

      Kurs na kierownika wypoczynku.

      Adresaci: zainteresowani nauczyciele, spełniający warunki wymienione w Art. 92p. – USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz.U.2022.2230), a więc są osobami pełnoletnimi, z co najmniej średnim wykształceniem, posiadają odpowiednie warunki zdrowotne i predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą, posiadają co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej uzyskane w okresie ostatnich 15 lat

       

      Prowadzący szkolenie:

      Sebastian Szymanek - ratownik medyczny,

      Barbara Dudzicz - nauczyciel konsultant CDN w Sosnowcu

       

      Czas trwania szkolenia: 10 godzin + egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte        podczas kursu

      Program szkolenia:

      1. Planowanie pracy wychowawczej
      2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
      3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku w zakresie:
       1. zdrowia i higieny
       2. przejazdu na miejsce wypoczynku
       3. trwania wypoczynku
       4. przeciwpożarowym
       5. korzystania z obszarów wodnych
       6. poruszania się po drogach
       7. wycieczek i turystyki kwalifikowanej (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich, spływów kajakowych)
       8. norm żywienia
       9. zasad obsługi urządzeń elektrycznych
       10. zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów
      4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz
       z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego
      5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku (przepisy obowiązujące)
      6. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, w zakresie pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator).

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: cz.1.   24.03.2023 r. (piątek) godz. 16.00-19.00

                                                            cz. 2.  28.03.2023 r. (wtorek) godz.16.00-19.30

                                                            cz. 3.  29.03.2023 r. (środa) godz. 16.00-19.30

      Miejsce szkolenia:
      CDN Sosnowiec, ul. Białostocka 17 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 47 w Sosnowcu)

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 200 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 22 marca 2023

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

    • Szkolenie ONLINE: Wczesne rozpoznawanie u dzieci dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji w przedszkolu. Termin 18.04.2023 r.(wtorek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Wczesne rozpoznawanie u dzieci dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji w przedszkolu. Termin 18.04.2023 r.(wtorek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

       

      Wczesne rozpoznawanie u dzieci dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji

      w przedszkolu.

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

      Prowadzący szkolenie: Sabina Müller

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Najczęściej występujące dysharmonie i zaburzenia rozwojowe okresu przedszkolnego.
      • Współpraca z rodzicami w zakresie diagnozowania i planowania dla dziecka form wsparcia.
      • Możliwości wsparcia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 18.04.2023 r.(wtorek) godz. 17.00                                                                                                                

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: Funkcja mentora w awansie zawodowym nauczyciela. Termin 27.03.2023 r.(poniedziałek) godz. 17:00
     • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: Funkcja mentora w awansie zawodowym nauczyciela. Termin 27.03.2023 r.(poniedziałek) godz. 17:00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Funkcja mentora w awansie zawodowym nauczyciela.

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Prowadzący szkolenie: Joanna Piećko-Szopińska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Przydzielenie mentora – jakimi kompetencjami nauczyciela się kierować?
      •  Zadania mentora wg ustawy Karta Nauczyciela.
      •  Definicja mentoringu w odniesieniu do tutoringu i coachingu.
      • Tutoring, mentoring, coaching – w czym podobne, a w czym różne?
      •  Kim jest i co robi tutor, coach i mentor?
      • Etapy procesu w mentoringu.
      •  Co powinien umieć mentor?
      • Narzędzia mentoringu.
      • Możliwe trudności w mentoringu.

      Data i godzina realizacji szkolenia: ODWOŁANE                                                                                                                

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Pomoc psychologiczno- pedagogiczna i kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami. Termin 28.11.2022 r.(poniedziałek) godz. 16.30
     • Szkolenie ONLINE: Pomoc psychologiczno- pedagogiczna i kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami. Termin 28.11.2022 r.(poniedziałek) godz. 16.30

     •  

      Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Pomoc psychologiczno- pedagogiczna i kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami.

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Prowadzący szkolenie: Zyta Czechowska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Jakie potrzeby ucznia wymagają objęcia go pomocą pp i z czyjej inicjatywy pomoc jest udzielana?
      • Na czym polega pomoc pp i komu jest udzielana oraz na jakich zasadach się z niej korzysta?
      • Jakie zadania dyrektor, wychowawca klasy, nauczyciele i specjaliści w zakresie organizowania i udzielania pomocy pp mają do wypełnienia?
      • Co to jest zindywidualizowana ścieżka kształcenia (nowe rozwiązanie dla ucznia ze względu na jego stan zdrowia)?
      • Jak wygląda organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w myśl idei edukacji włączającej?
      •  Indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny – praca nad programem w zespole.
      • Jak współpracować z rodzicami niepełnosprawnego ucznia?

      Data i godzina realizacji szkolenia: 28.11.2022 r.(poniedziałek) godz. 16.30                                                                                                                  

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie stacjonarne: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Termin 26.04.2023 r. (środa) godz. 17.00
     • Szkolenie stacjonarne: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Termin 26.04.2023 r. (środa) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

       

      Zbliża się koniec stażu – co robić?!

      Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

       

      Adresaci: nauczyciele kończący staż na stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego NA STARYCH ZASADACH

      Prowadzący:  ks. kan. dr Michał Borda

      Program:                                                                                                                                             

      • Akty prawne dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
      • Analiza wymagań.
      • Dokumentacja
      • Konsultacje

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 26.04.2023 r. (środa) godz. 17.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie STACJONARNE dla DYREKTORÓW: Funkcja mentora w awansie zawodowym nauczyciela. Termin 30.03.2023 r.(czwartek) godz. 12:00
     • Szkolenie STACJONARNE dla DYREKTORÓW: Funkcja mentora w awansie zawodowym nauczyciela. Termin 30.03.2023 r.(czwartek) godz. 12:00

     • Zapraszamy na szkolenie STACJONARNE:

      Funkcja mentora w awansie zawodowym nauczyciela.

       

      Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek

      Prowadzący szkolenie: Joanna Piećko-Szopińska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Przydzielenie mentora – jakimi kompetencjami nauczyciela się kierować?
      •  Zadania mentora wg ustawy Karta Nauczyciela.
      •  Definicja mentoringu w odniesieniu do tutoringu i coachingu.
      • Tutoring, mentoring, coaching – w czym podobne, a w czym różne?
      •  Kim jest i co robi tutor, coach i mentor?
      • Etapy procesu w mentoringu.
      •  Co powinien umieć mentor?
      • Narzędzia mentoringu.
      • Możliwe trudności w mentoringu.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 30.03.2023 r.(czwartek) godz. 12:00            

      koszt: 60 zł

       

      Formularz zapisu:https://forms.gle/v3Qy9j5rqx73h86t5                                

    • Szkolenie stacjonarne: Trening umiejętności społecznych w starszych klasach szkoły podstawowej. Termin cz. II 29.03.2023 r. (środa) godz. 16.30
     • Szkolenie stacjonarne: Trening umiejętności społecznych w starszych klasach szkoły podstawowej. Termin cz. II 29.03.2023 r. (środa) godz. 16.30

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

       

      Trening umiejętności społecznych w starszych klasach szkoły podstawowej.

       

      Prowadzący:  Tomasz Kuta

      Program:                                                                                                                                             

      • Diagnoza umiejętności społecznych i ról grupowych.
      • Model kształtowania umiejętności wg Arnolda Goldsteina.
      • Model kształtowania umiejętności wg Arnolda Goldsteina.
      • Modele i zasady komunikacji.
      • Planowanie i organizowanie TUS.
      • Zasady doboru grupy.
      • Praca z emocjami.
      •  Praca z konfliktem.
      • Generalizacja i transfer umiejętności.
      • Prowadzenie TUS.
      • Kompetencje nauczyciela prowadzącego trening

      Adresaci: nauczyciele uczący w klasach 4–8, pedagodzy, psycholodzy

      Czas trwania szkolenia: 2 x 4 godziny dydaktyczne

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 15.03.2023 r. (środa) godz. 16.30

                                                            29.03.2023 r. (środa) godz. 16.30

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Miejski projekt dotyczący zmian klimatycznych. Termin spotkania: 09 lutego 2023 r., godz. 17.30 – 18.30
     • Miejski projekt dotyczący zmian klimatycznych. Termin spotkania: 09 lutego 2023 r., godz. 17.30 – 18.30

     • Sosnowiec, 11.01.2023

      Szanowni Państwo,

      serdecznie zapraszamy do udziału w miejskim projekcie dotyczącym zmian klimatycznych.

      Celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych uczniów. Projekt cechuje duża elastyczność oraz zakłada on wymianę doświadczeń miedzy nauczycielami.

      Projekt kierowany jest do uczniów klas II - V szkół podstawowych.

      Zadania w projekcie:

      • udział szkolnego koordynatora w 2 spotkaniach w formule online.
       Pierwsze spotkanie odbędzie się 9 lutego 2023 r. w godzinach 17.30 – 18.30  (czwartek);
      • udział w konkursie na plakat (szczegóły wkrótce);
      • wypełnienie krótkiej ankiety ewaluacyjnej  w czerwcu 2023 po zakończeniu projektu;
      • udział w spotkaniu podsumowującym działania podjęte w celu realizacji projektu;
      • realizacja wydarzeń/zajęć z uczniami w okresie luty - maj 2023 r. według możliwości szkoły, realizacja wybranych przez nauczyciela (z katalogu dostępnych) scenariuszy na godzinie wychowawczej, przyrodzie, geografii, itp.  z następujących zagadnień:

      Tematyka dla poszczególnych szkół

       

      Tematyka projektu: Edukacja klimatyczna – powietrze

      Szkoła Podstawowa nr 9
      Szkoła Podstawowa nr 16
      Szkoła Podstawowa nr 23
      Szkoła Podstawowa nr 25
      Szkoła Podstawowa nr 38
      Szkoła Podstawowa nr 39
      Szkoła Podstawowa nr 40
      Szkoła Podstawowa nr 42
      Szkoła Podstawowa nr 46
      Szkoła Podstawowa nr 47

      Tematyka projektu: Edukacja klimatyczna – woda

      Szkoła Podstawowa nr 1
      Szkoła Podstawowa nr 3
      Szkoła Podstawowa nr 10
      Szkoła Podstawowa nr 12
      Szkoła Podstawowa nr 19
      Szkoła Podstawowa nr 27
      Szkoła Podstawowa Specjalna nr 30
      Szkoła Podstawowa nr 45
      Szkoła Podstawowa nr 48

      Tematyka projektu: Edukacja klimatyczna – bioróżnorodność biologiczna

      Szkoła Podstawowa nr 13
      Szkoła Podstawowa nr 15
      Szkoła Podstawowa nr 20
      Szkoła Podstawowa nr 21
      Szkoła Podstawowa nr 29

      Tematyka projektu: Edukacja klimatyczna – gospodarka odpadami

      Szkoła Podstawowa nr 4
      Szkoła Podstawowa nr 6
      Szkoła Podstawowa nr 8
      Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17
      Szkoła Podstawowa nr 18
      Szkoła Podstawowa nr 22
      Szkoła Podstawowa Specjalna nr 44

      Tematyka projektu: Edukacja klimatyczna – las

      Szkoła Podstawowa nr 32
      Szkoła Podstawowa nr 33
      Szkoła Podstawowa nr 35
      Szkoła Podstawowa nr 36
      Szkoła Podstawowa nr 37

      W ramach projektu zachęcamy do planowania wspólnych działań szkół np. realizacji Dnia Ziemi/ Dnia Wody/ Dnia Światowego Recyklingu. Jak już zostało wspomniane, projekt cechuje duża elastyczność również w kwestii dodatkowych zadań, które  zostaną dostosowane do kalendarza roku szkolnego. 

      Termin zgłoszenia do projektu: do 3 lutego 2023  

      Termin spotkania: 09 lutego 2023 r., godz. 17.30 – 18.30  

      Formularz zgłoszenia do udziału w projekcie oraz na spotkanie dla szkolnego koordynatora projektu: https://forms.gle/xLEsguNuZsn8Dn9Y9

      Projekt został przygotowany we współpracy z Wydziałem Edukacji UM w Sosnowcu.

      W razie pytań jestem do dyspozycji:

      Dorota Szewczyk

      dyrektor CDN w Sosnowcu

      tel. +48 32 292 72 50

      cdn.dyrektor@cdnsosnowiec.edu.pl

       

              

    • Szkolenie stacjonarne: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Termin 03.04.2023 r. (poniedziałek) godz. 17.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).
     • Szkolenie stacjonarne: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Termin 03.04.2023 r. (poniedziałek) godz. 17.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

       

      Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

       

      Adresaci: nauczyciele kończący staż na stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego NA STARYCH ZASADACH

      Prowadzący:  ks. kan. dr Michał Borda

      Program:                                                                                                                                             

      • Akty prawne dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
      • Analiza wymagań.
      • Dokumentacja
      • Konsultacje

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 03.04.2023 r. (poniedziałek) godz. 17.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.: Pozytywna Dyscyplina w klasie. Termin: 04.11.2022 r.-02.12.2022 r.
     • Bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.: Pozytywna Dyscyplina w klasie. Termin: 04.11.2022 r.-02.12.2022 r.

     • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zaprasza
      na bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.:
      Pozytywna Dyscyplina w klasie

       

      Program:
      1. Pozytywne podejście. Jak być nauczycielem uprzejmym i stanowczym jednocześnie.
      Czym jest Pozytywna Dyscyplina?
      Jakie życiowe kompetencje kształtuje Pozytywna Dyscyplina u dzieci, a z jakimi wyzwaniami spotykamy się w placówkach?
      Pozytywna Dyscyplina jako program rozwijania umiejętności społeczno-emocjonalnych u dzieci

      2. Dlaczego dzieci się źle zachowują?
      Co to jest mózg gadzi i jak wpływa na nasze zachowanie?
      Metafora góry lodowej, czyli co kryje się za zachowaniem?
      Czym jest poczucie przynależności i znaczenia?

      3. Skutki kar i ich wpływ na długofalowe rezultaty pracy wychowawczej?
      Konsekwencja naturalna
      Konsekwencja logiczna
      Skupienie na rozwiązaniu jako jedyna alternatywa do kar.

      4. Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci
      Jak motywować by nie zniechęcać?
      Czym różni się zachęta od pochwał?
      Pytania pełne ciekawości - elementy coachingu w nauczaniu.

      Adresaci: nauczyciele, dyrektorzy, wicedyrektorzy pracujący w sosnowieckich szkołach

      Liczba godzin: 16

      Forma: warsztatowa

      Miejsce: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

      Prowadzący: edukatorzy Pozytywnej Dyscypliny w klasie z CDN w Sosnowcu

      Zapisy:

      Link do zapisu: https://forms.gle/QkriqC5X3MX4mBqy8

      Terminy:

      Cześć I – 4 listopada 2022 r. , godz. 16.30 – 19.30 PIĄTEK

      Cześć II – 18 listopada 2022 r. , godz. 16.30 – 19.30 PIĄTEK

      Część III – 25 listopada 2022 r. , godz. 16.30 – 19.30 PIĄTEK

       

       

      Szkolenie jest prowadzone w oparciu o Pozytywną Dyscyplinę, więcej informacji www.pozytywnadyscyplina.pl

    • Szkolenie stacjonarne: Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu. Termin 20.02.2023 r. (poniedziałek) godz. 17.00
     • Szkolenie stacjonarne: Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu. Termin 20.02.2023 r. (poniedziałek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczejw przedszkolu

      Prowadząca:  Elżbieta Brol

      Program:                                                                                                                                             

      • Plan pracy - konieczność czy wybór?
      • Korzyści wynikające z planowania
      • Rodzaje i cechy dobrego planu
      • Praktyczne wskazówki dla nauczyciela dotyczące konstruowania planów pracy

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 20.02.2023 r. (poniedziałek) godz. 17.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy dołączony należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Bezpłatne warsztaty nt.: Jak wdrożyć druk 3D w Twojej szkole ponadpodstawowej. Termin: 13.03.2023 r., godz. 16.30
     • Bezpłatne warsztaty nt.: Jak wdrożyć druk 3D w Twojej szkole ponadpodstawowej. Termin: 13.03.2023 r., godz. 16.30

     • EiSystem oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu zapraszają
      na
       bezpłatne warsztaty nt.:  Jak wdrożyć druk 3D w Twojej szkole ponadpodstawowej

       

      Termin: 13.03.2023 r., godz. 16.30 - 18.30

      Miejsce szkolenia: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły SP 47)

      Adresaci:  dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół ponadpodstawowych, nauczyciele informatyki,
      zainteresowani nauczyciele

       

      Program:

      Długopisy 3D -  warsztat STEAM

      Ekosystem

      Jak przygotować projekt do druku z STL na Gcode

      Wykorzystanie druku 3D na lekcjach w oparciu o Projekty - przykłady 

       

      zapisy: https://forms.gle/RVUZcgCBWWgkW7er6

       

    • Spotkanie dla dyrektorów/psychologów/pedagogów pn."Reagujemy na przemoc w przestrzeni publicznej i nie zgadzamy się na nią”. Termin: 28.03.2023 r., godz. 10.00 -12.00. UM w Sosnowcu
     • Spotkanie dla dyrektorów/psychologów/pedagogów pn."Reagujemy na przemoc w przestrzeni publicznej i nie zgadzamy się na nią”. Termin: 28.03.2023 r., godz. 10.00 -12.00. UM w Sosnowcu

     • Zapraszamy na spotkanie pn.: "Reagujemy na przemoc w przestrzeni publicznej i nie zgadzamy się na nią”

      Termin: 28.03.2023 r., godz.  10.00 - 12.00

      Miejsce: Sala Sesyjna w UM w Sosnowcu

       

      Prelegenci:

      1. Agnieszka Sekunda - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu
      2. podkomisarz Mateusz Ciszewski - Komenda Miejska Policji w Sosnowcu
      3. Katarzyna Chabrzyńska - Prokuratura Rejonowa Sosnowiec- Południe
      4. Paweł Kartasiński - Sąd Rejonowy w Sosnowcu
      5. Bożena Kowalska - Sąd Okręgowy w Sosnowcu

      Zapisy: https://forms.gle/KrewGGEe8WkEjmLt8

       

      Organizatorzy projektu:

      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu,

      Komenda Miejska Policji w Sosnowcu,

      Teatr Zagłębia,

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu,

      Parkrun – Park Miejski

       

      Spotkanie odbywa się w ramach programu "Ludzie ludziom…-budowanie systemu wartości młodego człowieka we współczesnym świecie." który finansowany jest ze środków Gminy Sosnowiec w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani.

       

    • Szkolenie online: Jak uczyć uczniów uczenia się? Mechanizmy uczenia się potwierdzone w badaniach. Termin 26.10.2022 godz. 17.00
     • Szkolenie online: Jak uczyć uczniów uczenia się? Mechanizmy uczenia się potwierdzone w badaniach. Termin 26.10.2022 godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie online:


      Jak uczyć uczniów uczenia się? Mechanizmy uczenia się potwierdzone w badaniach

      SZKOLENIE ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2022/2023


      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Prowadzący szkolenie: Joanna Piećko-Szopińska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne


      Główne treści szkolenia:

      • Trudności uczniów dotyczące uczenia się.
      • Strategie i sposoby uczenia się modelowane w szkole a skuteczne strategie i sposoby uczenia się modelowane przez nauczycieli.
      • Jak rozwijać świadomość uczniów na temat uczenia się: kiedy się uczę, po czym poznam, że się nauczyłem.
      • Mechanizmy uczenia się potwierdzone badaniami.
      • Style uczenia się.
      • Warunki pomagające w lepszym i skutecznym uczeniu się.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 26.10.2022 godz. 17.00

      Miejsce szkolenia: ONLINE - platforma LIVE WEBINAR

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl


    • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zapraszają na bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.: Pozytywna Dyscyplina w klasie
     • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zapraszają na bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.: Pozytywna Dyscyplina w klasie

     • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zapraszają na bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.:
      Pozytywna Dyscyplina w klasie

       

      Program:
      1. Pozytywne podejście. Jak być nauczycielem uprzejmym i stanowczym jednocześnie.
      Czym jest Pozytywna Dyscyplina?
      Jakie życiowe kompetencje kształtuje Pozytywna Dyscyplina u dzieci, a z jakimi wyzwaniami spotykamy się w placówkach?
      Pozytywna Dyscyplina jako program rozwijania umiejętności społeczno-emocjonalnych u dzieci

      2. Dlaczego dzieci się źle zachowują?
      Co to jest mózg gadzi i jak wpływa na nasze zachowanie?
      Metafora góry lodowej, czyli co kryje się za zachowaniem?
      Czym jest poczucie przynależności i znaczenia?

      3. Skutki kar i ich wpływ na długofalowe rezultaty pracy wychowawczej?
      Konsekwencja naturalna
      Konsekwencja logiczna
      Skupienie na rozwiązaniu jako jedyna alternatywa do kar.

      4. Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci
      Jak motywować by nie zniechęcać?
      Czym różni się zachęta od pochwał?
      Pytania pełne ciekawości - elementy coachingu w nauczaniu.

      Adresaci: nauczyciele  i pedagodzy pracujący w sosnowieckiej szkole podstawowej
      i/ lub sosnowieckiej szkole ponadpodstawowej.

      Liczba godzin: 16 godzin dydaktycznych

      Forma: warsztatowa

      Miejsce: Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna nr 1 w Sosnowcu, ul. Piłsudskiego 114

      Prowadzące: Aleksandra Elmrych i Marta Miklasińska – PPP nr 1 w Sosnowcu

      Zapisy:

      Link do zapisu: https://forms.gle/NKiqDLVQz4H13b2Z6

       

      Terminy:

      Cześć I – 14 lutego 2023 r. , godz. 16.00 – 19.00 WTOREK

      Cześć II – 21 lutego 2023 r. , godz. 16.00 – 19.00 WTOREK

      Część III – 28 lutego 2023 r. , godz. 16.00 – 19.00 WTOREK

      Część IV – 7 marca 2023 r. , godz. 16.00 – 19.00 WTOREK

      Szkolenie jest prowadzone w oparciu o Pozytywną Dyscyplinę, więcej informacji www.pozytywnadyscyplina.pl

    • Szkolenie ONLINE: Nowe uprawnienia rodzicielskie i inne zmiany w prawie pracy. Termin 13.03.2023 r. (poniedziałek) godz. 9.00-11.00
     • Szkolenie ONLINE: Nowe uprawnienia rodzicielskie i inne zmiany w prawie pracy. Termin 13.03.2023 r. (poniedziałek) godz. 9.00-11.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Nowe uprawnienia rodzicielskie i inne zmiany w prawie pracy.

       

      Adresaci: dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni,                 jednostki samorządowe obsługujące szkoły

      Prowadzący szkolenie:

      Dariusz Dwojewski – dr nauk prawnych – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach

      i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

       

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Program szkolenia:

      1. Nowa treść umowy o pracę i informacji o warunkach zatrudnienia
       1. Siedziba pracodawcy, miejsce wykonywania pracy, sposób ustalenia okresu obowiązywania umów terminowych
      2. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy i uprawnienia pracownicze
      3. Obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy na czas określony
      4. Nowe uprawnienia rodzicielskie
       1. Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej
       2. Urlop opiekuńczy
       3. Wydłużenie okresu ochronnego i rozszerzenie zakresu ochrony
      5. Zmiany w urlopach rodzicielskich
       1. Likwidacja tzw. „długiego wniosku o urlop rodzicielski"
       2. Możliwość korzystania z urlopu w częściach i większa swoboda podziału
       3. Nieprzenoszalna część urlopu rodzicielskiego
      6. Urlopy ojcowskie – obniżenie wieku dziecka
      7. Elastyczna organizacja czasu pracy
       1. Rodzaje elastycznej organizacji czasu pracy
       2. Wymagania formalne wniosku
       3. Obowiązki pracodawcy
      8. Zmiany w Karcie Nauczyciela
       1. Możliwość obniżenia etatu na dziecko bez zmiany podstawy zatrudnienia
       2. Zwolnienie z powodu siły wyższej nauczyciela
       3. Nauczycielskie urlopy opiekuńcze
      9. Przepisy przejściowe
       1. Uzupełnienie informacji o warunkach zatrudnienia u pracowników zatrudnionych w momencie wejścia w życie ustawy
       2. Dodatkowy urlop rodzicielski

      Data i godzina realizacji szkolenia: 13.03.2023 r. (poniedziałek) godz. 9.00-11.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl